KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKA
Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu

Prawo (LAW)


Zawartość półki


 
POD
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1   2002100071445 W.7144 Konsumencka sprzedaż leków w aptekach internetowych / Podleś, Marcin.
2   2002100020252 W.2025 Podatki 2007 /
3   2002100024502 W.2450 Podatki 2008 /
4   2002100024496 W.2449 Podatki 2009 /
5   2002100024489 W.2448 Podatki 2010 /
6   2002100021204 W.2120 Podatki 2011 /
7   2002100072824 W.7282 Podatkowy slalom przedsiębiorcy /
8   2002100072831 W.7283 Podatnik versus organ podatkowy /
9   2002100097308 W.9730 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników : prawa i obowiązki stron, wzory dokumentów, konsekwencje podatkowe /
10   2002100044319 W.4431 Podsektor samorządowy w sektorze finansów publicznych w warunkach akcesji Polski do Unii Europejskiej /
11   2002100112223 W.11222 Podstawowe dokumenty Rady Europy z dziedziny polityki społecznej /
12   2002100051041 W.5104 Podstawowe problemy stosowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej : raport końcowy z badań /
13   2002100030046 W.3004 Podstawy ekonomiki i zarządzania w gospodarce komunalnej /
14   2002100022287 W.2228 Podstawy planowania przestrzennego i projektowania urbanistycznego /
15   2002100042445 W.4244 Podstawy planowania przestrzennego i projektowania urbanistycznego /
16   2002100052079 W.5207 Podstawy prawa cywilnego /
17   2002100052086 W.5208 Podstawy prawa cywilnego /
18   2002100052093 W.5209 Podstawy prawa cywilnego /
19   2002100052109 W.5210 Podstawy prawa cywilnego /
20   2002100052116 W.5211 Podstawy prawa cywilnego /
21   2002100052123 W.5212 Podstawy prawa cywilnego /
22   2002100052130 W.5213 Podstawy prawa cywilnego /
23   2002100052147 W.5214 Podstawy prawa cywilnego /
24   2002100052154 W.5215 Podstawy prawa cywilnego /
25   2002100052161 W.5216 Podstawy prawa cywilnego /
26   2002100052178 W.5217 Podstawy prawa cywilnego /
27   2002100052185 W.5218 Podstawy prawa cywilnego /
28   2002100052192 W.5219 Podstawy prawa cywilnego /
29   2002100052208 W.5220 Podstawy prawa cywilnego /
30   2002100064683 W.6468 Podstawy prawa cywilnego /
31   2002100065055 W.6505 Podstawy prawa cywilnego /
32   2002100052215 W.5221 Podstawy prawa cywilnego i handlowego. T. 1, Prawo cywilne /
33   2002100052222 W.5222 Podstawy prawa cywilnego i handlowego. T. 2, Prawo handlowe /
34   2002100006386 W.638 Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji /
35   2002100006393 W.639 Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji /
36   2002100015449 W.1544 Podstawy prawa Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony : zarys wykładu /
37   2002100029781 W.2978 Podstawy prawne Unii Europejskiej : Traktat z Lizbony, Traktat o Unii Europejskiej oraz Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej wraz z protokołami i deklaracjami, Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, Ustawy dotyczące członkostwa Polski w UE /
38   2002100042308 W.4230 Podstawy regulacji stosunków państwo-Kościół w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Włoskiej = I fondamenti della regolazione della relazioni stato-Chiesa nella Repubblica di Polonia e nella Repubblica Italiana /
39   2002100064386 W.6438 Podstawy systemu prawnego Wspólnot Europejskich /
40   2002100015890 W.1589 Podstawy teoretyczne gospodarki przestrzennej i zarządzania przestrzenią /
41   2002100004344 W.434 Podstawy ubezpieczeń. T. 1, Mechanizmy i funkcje: podręcznik /
42   2002100004351 W.435 Podstawy ubezpieczeń. T. 1, Mechanizmy i funkcje: podręcznik /
43   2002100020306 W.2030 Podstawy ubezpieczeń. T. 1, Mechanizmy i funkcje: podręcznik /
44   2002100020313 W.2031 Podstawy ubezpieczeń. T. 2, Produkty : podręcznik /
45   2002100024571 W.2457 Podstawy ubezpieczeń. T. 3, Przedsiębiorstwo : podręcznik /
46   2002100020351 W.2035 Podstawy wyceny nieruchomości /
47   2002100106970 W.10697 Podstawy zarządzania nieruchomościami /
48   2002100045255 W.4525 Podstawy zarządzania zakładem opieki zdrowotnej /
49   2002100044500 W.4450 Spółka cywilna w obrocie gospodarczym / Podleś, Marcin.
 
PRA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
50   2002100040953 W.4095 Praktyczne aspekty wolności wypowiedzi /
51   2002100003323 W.332 Praktyczne elementy zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu : nowoczesne technologie i praca operacyjna /
52   2002100094994 W.9499 Praktyczne i teoretyczne problemy prawa finansowego wobec wyzwań XXI wieku = the practical and theoretical problems of financial law towards challenges of the XXI Century /
53   2002100074538 W.7453 Praktyczne i teoretyczne problemy współczesnego państwa : wybrane zagadnienia /
54   2002100080799 W.8079 Praktyczne i teoretyczne problemy współczesnego państwa : wybrane zagadnienia /
55   2002100065796 W.6579 Praktyka administracyjnego postępowania egzekucyjnego /
56   2002100060203 W.6020 Pranie brudnych pieniędzy /
57   2002100060210 W.6021 Pranie brudnych pieniędzy /
58   2002100096295 W.9629 Pranie brudnych pieniędzy /
59   2002100000520 W.52 Prawa człowieka : zarys wykładu /
60   2002100000537 W.53 Prawa człowieka : zarys wykładu /
61   2002100000544 W.54 Prawa człowieka : zarys wykładu /
62   2002100031500 W.3150 Prawa człowieka : wybrane zagadnienia i problemy /
63   2002100037731 W.3773 Prawa człowieka : zarys wykładu /
64   2002100037748 W.3774 Prawa człowieka : zarys wykładu /
65   2002100037755 W.3775 Prawa człowieka : zarys wykładu /
66   2002100037762 W.3776 Prawa człowieka : zarys wykładu /
67   2002100037779 W.3777 Prawa człowieka : zarys wykładu /
68   2002100039612 W.3961 Prawa człowieka : poradnik dla osób starszych /
69   2002100042872 W.4287 Prawa człowieka : wybrane zagadnienia i problemy /
70   2002100070080 W.7008 Prawa człowieka : wybór źródeł /
71   2002100096790 W.9679 Prawa człowieka : poradnik dla osób starszych /
72   2002100111066 W.11106 Prawa człowieka : geneza, koncepcje, ochrona /
73   2002100111073 W.11107 Prawa człowieka : geneza, koncepcje, ochrona /
74   2002100063112 W.6311 Prawa człowieka = Human rights : Humanistyczne Zeszyty Naukowe = Humanistic - Scientific Facicles. Nr 7 (2000) /
75   2002100103863 W.10386 Prawa człowieka = Human rights : Humanistyczne Zeszyty Naukowe = Humanistic - Scientific Facicles. Nr 6 (1999) /
76   2002100003705 W.370 Prawa człowieka a stosunki międzynarodowe /
77   2002100003712 W.371 Prawa człowieka a stosunki międzynarodowe /
78   2002100003729 W.372 Prawa człowieka a stosunki międzynarodowe /
79   2002100003736 W.373 Prawa człowieka a stosunki międzynarodowe /
80   2002100000551 W.55 Prawa człowieka i ich ochrona : podręcznik dla studentów prawa i administracji /
81   2002100000568 W.56 Prawa człowieka i ich ochrona : [podręcznik dla studentów prawa, administracji i europeistyki] /
82   2002100037960 W.3796 Prawa człowieka i ich ochrona : [podręcznik dla studentów prawa, administracji i europeistyki] /
83   2002100037977 W.3797 Prawa człowieka i ich ochrona : [podręcznik dla studentów prawa, administracji i europeistyki] /
84   2002100003682 W.368 Prawa człowieka i systemy ich ochrony : teksty źródłowe /
85   2002100062672 W.6267 Prawa człowieka i świat wartości = Human Rights and the Wrold of Values : praca zbiorowa /
86   2002100013896 W.1389 Prawa człowieka w systemie prawa krajowego /
87   2002100037724 W.3772 Prawa człowieka, prawa rodziny : 30 lat Poznańskiego Zakładu Instytutu Nauk Prawnych PAN /
88   2002100003699 W.369 Prawa i wolności I i II generacji /
89   2002100019539 W.1953 Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP /
90   2002100019546 W.1954 Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP /
91   2002100037984 W.3798 Prawa kobiet we współczesnym świecie /
92   2002100112490 W.11249 Prawa mniejszości narodowych /
93   2002100088320 W.8832 Prawa pacjenta /
94   2002100088337 W.8833 Prawa pacjenta /
95   2002100040533 W.4053 Prawa podstawowe w prawie i praktyce Unii Europejskiej /
96   2002100047990 W.4799 Prawa reprodukcyjne Polek i Polaków : materiały z konferencji zorganizowanej przez Parlamentarną Grupę Kobiet, Polski Parlamentarny Zespół ds. Ludności i Rozwoju oraz Fundusz Ludnościowy Narodów Zjednoczonych (UNFPA), 9 grudnia 2003 r. /
97   2002100071520 W.7152 Prawna działalność instytucji społeczeństwa obywatelskiego /
98   2002100093430 W.9343 Prawna działalność instytucji społeczeństwa obywatelskiego /
99   2002100047136 W.4713 Prawna ochrona powietrza i handel uprawnieniami emisyjnymi w Polsce i w Niemczech /
100   2002100073227 W.7322 Prawna ochrona powietrza i handel uprawnieniami emisyjnymi w Polsce i w Niemczech /
101   2002100088979 W.8897 Prawna ochrona zdrowia pacjenta /
102   2002100043800 W.4380 Prawne aspekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej /
103   2002100076174 W.7617 Prawne aspekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej /
104   2002100015425 W.1542 Prawne aspekty migracji : na przykładzie uregulowań wybranych uczestników systemu międzynarodowego /
105   2002100090798 W.9079 Prawne i ekonomiczne aspekty komunikacji elektronicznej /
106   2002100069039 W.6903 Prawnokarne aspekty wolności : materiały z konferencji Arłamów 16-18 maja 2005 r. /
107   2002100010505 W.1050 Prawo administracyjne : pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie /
108   2002100010512 W.1051 Prawo administracyjne : pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie /
109   2002100046795 W.4679 Prawo administracyjne : ćwiczenia, prace studyjne /
110   2002100050396 W.5039 Prawo administracyjne : pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie /
111   2002100065789 W.6578 Prawo administracyjne : pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie /
112   2002100080034 W.8003 Prawo administracyjne : pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie /
113   2002100080041 W.8004 Prawo administracyjne : pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie /
114   2002100080058 W.8005 Prawo administracyjne : pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie /
115   2002100080065 W.8006 Prawo administracyjne : pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie /
116   2002100080072 W.8007 Prawo administracyjne : pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie /
117   2002100104556 W.10455 Prawo administracyjne : pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie /
118   2002100104563 W.10456 Prawo administracyjne : pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie /
119   2002100009585 W.958 Prawo administracyjne /
120   2002100009592 W.959 Prawo administracyjne /
121   2002100009608 W.960 Prawo administracyjne /
122   2002100009615 W.961 Prawo administracyjne /
123   2002100009677 W.967 Prawo administracyjne /
124   2002100010086 W.1008 Prawo administracyjne /
125   2002100010093 W.1009 Prawo administracyjne /
126   2002100010109 W.1010 Prawo administracyjne /
127   2002100010116 W.1011 Prawo administracyjne /
128   2002100010123 W.1012 Prawo administracyjne /
129   2002100010215 W.1021 Prawo administracyjne /
130   2002100010222 W.1022 Prawo administracyjne /
131   2002100010239 W.1023 Prawo administracyjne /
132   2002100010246 W.1024 Prawo administracyjne /
133   2002100010253 W.1025 Prawo administracyjne /
134   2002100010260 W.1026 Prawo administracyjne /
135   2002100010277 W.1027 Prawo administracyjne /
136   2002100010284 W.1028 Prawo administracyjne /
137   2002100010529 W.1052 Prawo administracyjne /
138   2002100050402 W.5040 Prawo administracyjne /
139   2002100050419 W.5041 Prawo administracyjne /
140   2002100050747 W.5074 Prawo administracyjne /
141   2002100050754 W.5075 Prawo administracyjne /
142   2002100050761 W.5076 Prawo administracyjne /
143   2002100050778 W.5077 Prawo administracyjne /
144   2002100050785 W.5078 Prawo administracyjne /
145   2002100050792 W.5079 Prawo administracyjne /
146   2002100050808 W.5080 Prawo administracyjne /
147   2002100050815 W.5081 Prawo administracyjne /
148   2002100050822 W.5082 Prawo administracyjne /
149   2002100050839 W.5083 Prawo administracyjne /
150   2002100050846 W.5084 Prawo administracyjne /
151   2002100050853 W.5085 Prawo administracyjne /
152   2002100050860 W.5086 Prawo administracyjne /
153   2002100050877 W.5087 Prawo administracyjne /
154   2002100050884 W.5088 Prawo administracyjne /
155   2002100050891 W.5089 Prawo administracyjne /
156   2002100051393 W.5139 Prawo administracyjne /
157   2002100070660 W.7066 Prawo administracyjne /
158   2002100073821 W.7382 Prawo administracyjne /
159   2002100073838 W.7383 Prawo administracyjne /
160   2002100079755 W.7975 Prawo administracyjne /
161   2002100079762 W.7976 Prawo administracyjne /
162   2002100079779 W.7977 Prawo administracyjne /
163   2002100079786 W.7978 Prawo administracyjne /
164   2002100104754 W.10475 Prawo administracyjne /
165   2002100104761 W.10476 Prawo administracyjne /
166   2002100104778 W.10477 Prawo administracyjne /
167   2002100104785 W.10478 Prawo administracyjne /
168   2002100117037 W.11703 Prawo administracyjne /
169   2002100117044 W.11704 Prawo administracyjne /
170   2002100043701 W.4370 Prawo administracyjne materialne : wybrane zagadnienia : praca zbiorowa /
171   2002100011472 W.1147 Prawo administracyjne materialne /
172   2002100070394 W.7039 Prawo administracyjne materialne /
173   2002100070400 W.7040 Prawo administracyjne materialne /
174   2002100070417 W.7041 Prawo administracyjne materialne /
175   2002100070424 W.7042 Prawo administracyjne materialne /
176   2002100070431 W.7043 Prawo administracyjne materialne /
177   2002100080003 W.8000 Prawo administracyjne materialne /
178   2002100080010 W.8001 Prawo administracyjne materialne /
179   2002100080027 W.8002 Prawo administracyjne materialne /
180   2002100087910 W.8791 Prawo administracyjne materialne /
181   2002100087927 W.8792 Prawo administracyjne materialne /
182   2002100002999 W.299 Prawo autorskie a prawo konkurencji : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Poznań, 3 czerwca 2009 /
183   2002100002609 W.260 Prawo autorskie i prawa pokrewne /
184   2002100002746 W.274 Prawo bankowe : komentarz /
185   2002100040618 W.4061 Prawo bankowe : komentarz. T. 1, Komentarz do art. 1-92 /
186   2002100040625 W.4062 Prawo bankowe : komentarz. T. 2, Komentarz do art. 92A-194 /
187   2002100001350 W.135 Prawo bankowe /
188   2002100001367 W.136 Prawo bankowe /
189   2002100001374 W.137 Prawo bankowe /
190   2002100008793 W.879 Prawo bankowe /
191   2002100008809 W.880 Prawo bankowe /
192   2002100051447 W.5144 Prawo bankowe /
193   2002100072428 W.7242 Prawo bankowe /
194   2002100051454 W.5145 Prawo bankowe wraz z indeksem rzeczowym /
195   2002100051461 W.5146 Prawo budowlane : warunki techniczne i inne akty prawne : z hasłami i skorowidzem /
196   2002100051478 W.5147 Prawo budowlane : warunki techniczne i inne akty prawne : z hasłami i skorowidzem /
197   2002100079366 W.7936 Prawo budowlane : warunki techniczne, bezpieczeństwo i higiena pracy, drogi publiczne : ustawa prawo budowlane i akty wykonawcze : rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy : rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót bu
198   2002100096233 W.9623 Prawo budowlane : komentarz /
199   2002100121218 W.12121 Prawo budowlane : warunki techniczne i inne akty prawne /
200   2002100122338 W.12233 Prawo budowlane : komentarz /
201   2002100003446 W.344 Prawo budowlane /
202   2002100046313 W.4631 Prawo budowlane /
203   2002100071131 W.7113 Prawo budowlane /
204   2002100093003 W.9300 Prawo cywilne - część ogólna, prawo rzeczowe w pigułce /
205   2002100039773 W.3977 Prawo cywilne : część ogólna i zobowiązania : kazusy z rozwiązaniami /
206   2002100055346 W.5534 Prawo cywilne : część ogólna /
207   2002100092631 W.9263 Prawo cywilne : część ogólna : kazusy /
208   2002100093379 W.9337 Prawo cywilne : część ogólna i zobowiązania : kazusy z rozwiązaniami /
209   2002100113886 W.11388 Prawo cywilne /
210   2002100113893 W.11389 Prawo cywilne /
211   2002100007413 W.741 Prawo cywilne i handlowe w zarysie /
212   2002100007420 W.742 Prawo cywilne i handlowe w zarysie /
213   2002100007437 W.743 Prawo cywilne i handlowe w zarysie /
214   2002100007444 W.744 Prawo cywilne i handlowe w zarysie /
215   2002100052512 W.5251 Prawo cywilne i handlowe w zarysie /
216   2002100052529 W.5252 Prawo cywilne i handlowe w zarysie /
217   2002100080348 W.8034 Prawo cywilne i handlowe w zarysie /
218   2002100088740 W.8874 Prawo cywilne w pigułce /
219   2002100069046 W.6904 Prawo dla obywatela : podręcznik. Raport o korupcji /
220   2002100038028 W.3802 Prawo do dobrej administracji : Projekt ustawy - Przepisy ogólne prawa administracyjnego : realizacja obywatelskiego prawa do dobrej administracji przez organy samorządu terytorialnego - sprawozdanie z badań /
221   2002100038035 W.3803 Prawo do dobrej administracji : Projekt ustawy - Przepisy ogólne prawa administracyjnego : realizacja obywatelskiego prawa do dobrej administracji przez organy samorządu terytorialnego - sprawozdanie z badań /
222   2002100038042 W.3804 Prawo do dobrej administracji : Projekt ustawy - Przepisy ogólne prawa administracyjnego : realizacja obywatelskiego prawa do dobrej administracji przez organy samorządu terytorialnego - sprawozdanie z badań /
223   2002100027602 W.2760 Prawo do dobrej administracji /
224   2002100027619 W.2761 Prawo do dobrej administracji /
225   2002100037991 W.3799 Prawo do pochówku i kultywowania pamięci zmarłych /
226   2002100038004 W.3800 Prawo do pochówku i kultywowania pamięci zmarłych /
227   2002100038011 W.3801 Prawo do pochówku i kultywowania pamięci zmarłych /
228   2002100085459 W.8545 Prawo dowodowe w postępowaniach administracyjnych i wykroczeniowych z zakresu ruchu drogowego /
229   2002100076068 W.7606 Prawo dyplomatyczne i konsularne : wybór dokumentów /
230   2002100046009 W.4600 Prawo działalności gospodarczej z praktycznym komentarzem /
231   2002100008540 W.854 Prawo europejskie : zarys wykładu /
232   2002100030015 W.3001 Prawo europejskie : zarys wykładu /
233   2002100030022 W.3002 Prawo europejskie : zarys wykładu /
234   2002100047334 W.4733 Prawo europejskie a funkcjonowanie organów administracji publicznej /
235   2002100079373 W.7937 Prawo finansowe : prawo finansów publicznych, prawo podatkowe, prawo bankowe /
236   2002100079380 W.7938 Prawo finansowe : prawo finansów publicznych, prawo podatkowe, prawo bankowe /
237   2002100105126 W.10512 Prawo finansowe : prawo finansów publicznych, prawo podatkowe, prawo bankowe /
238   2002100105133 W.10513 Prawo finansowe : prawo finansów publicznych, prawo podatkowe, prawo bankowe /
239   2002100013261 W.1326 Prawo finansowe /
240   2002100013278 W.1327 Prawo finansowe /
241   2002100001282 W.128 Prawo finansowe /
242   2002100023789 W.2378 Prawo finansowe /
243   2002100023796 W.2379 Prawo finansowe /
244   2002100053960 W.5396 Prawo finansowe /
245   2002100053977 W.5397 Prawo finansowe /
246   2002100053984 W.5398 Prawo finansowe /
247   2002100073845 W.7384 Prawo finansowe /
248   2002100073852 W.7385 Prawo finansowe /
249   2002100081390 W.8139 Prawo finansowe /
250   2002100081406 W.8140 Prawo finansowe /
251   2002100081413 W.8141 Prawo finansowe /
252   2002100094970 W.9497 Prawo finansowe samorządu terytorialnego : Local Finance Law /
253   2002100095014 W.9501 Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku = The financial law towards challenges of the XXI century /
254   2002100108363 W.10836 Prawo finansów publicznych z kazusami i pytaniami /
255   2002100121980 W.12198 Prawo finansów publicznych z kazusami i pytaniami /
256   2002100121997 W.12199 Prawo finansów publicznych z kazusami i pytaniami /
257   2002100122000 W.12200 Prawo finansów publicznych z kazusami i pytaniami /
258   2002100122017 W.12201 Prawo finansów publicznych z kazusami i pytaniami /
259   2002100012486 W.1248 Prawo gospodarcze : kompendium /
260   2002100012493 W.1249 Prawo gospodarcze : kompendium /
261   2002100012509 W.1250 Prawo gospodarcze : kompendium /
262   2002100012516 W.1251 Prawo gospodarcze : kompendium /
263   2002100012523 W.1252 Prawo gospodarcze : kompendium /
264   2002100012691 W.1269 Prawo gospodarcze : zagadnienia administracyjnoprawne /
265   2002100012707 W.1270 Prawo gospodarcze : zagadnienia administracyjnoprawne /
266   2002100012714 W.1271 Prawo gospodarcze : zagadnienia administracyjnoprawne /
267   2002100012721 W.1272 Prawo gospodarcze : zagadnienia administracyjnoprawne /
268   2002100012738 W.1273 Prawo gospodarcze : zagadnienia administracyjnoprawne /
269   2002100012745 W.1274 Prawo gospodarcze : zagadnienia administracyjnoprawne /
270   2002100012752 W.1275 Prawo gospodarcze : zagadnienia administracyjnoprawne /
271   2002100012769 W.1276 Prawo gospodarcze : zagadnienia administracyjnoprawne /
272   2002100012776 W.1277 Prawo gospodarcze : zagadnienia administracyjnoprawne /
273   2002100012783 W.1278 Prawo gospodarcze : zagadnienia administracyjnoprawne /
274   2002100012790 W.1279 Prawo gospodarcze : zagadnienia administracyjnoprawne /
275   2002100012806 W.1280 Prawo gospodarcze : zagadnienia administracyjnoprawne /
276   2002100113114 W.11311 Prawo gospodarcze : aspekty publicznoprawne /
277   2002100012394 W.1239 Prawo gospodarcze i handlowe /
278   2002100012400 W.1240 Prawo gospodarcze i handlowe /
279   2002100012417 W.1241 Prawo gospodarcze i handlowe /
280   2002100105096 W.10509 Prawo gospodarcze i handlowe /
281   2002100113763 W.11376 Prawo gospodarcze prywatne : podstawowe instytucje /
282   2002100113770 W.11377 Prawo gospodarcze prywatne : podstawowe instytucje /
283   2002100012387 W.1238 Prawo gospodarcze prywatne /
284   2002100012356 W.1235 Prawo gospodarcze publiczne /
285   2002100012363 W.1236 Prawo gospodarcze publiczne /
286   2002100012370 W.1237 Prawo gospodarcze publiczne /
287   2002100031746 W.3174 Prawo gospodarcze publiczne /
288   2002100045125 W.4512 Prawo gospodarcze publiczne /
289   2002100095151 W.9515 Prawo gospodarcze publiczne /
290   2002100095168 W.9516 Prawo gospodarcze publiczne /
291   2002100056244 W.5624 Prawo gospodarcze publiczne w pigułce /
292   2002100093027 W.9302 Prawo gospodarcze publiczne w pigułce /
293   2002100025042 W.2504 Prawo gospodarcze Unii Europejskiej : swobodny przepływ towarów : swobodny przepływ pracowników : prawo przedsiębiorczości i prawo spółek : swoboda świadczenia usług : swoboda przepływu kapitału i usługi finansowe : wspólne reguły konkurencji /
294   2002100065178 W.6517 Prawo gospodarcze Unii Europejskiej : swobodny przepływ towarów : swobodny przepływ pracowników : prawo przedsiębiorczości i prawo spółek : swoboda świadczenia usług : swoboda przepływu kapitału i usługi finansowe : wspólne reguły konkurencji /
295   2002100065185 W.6518 Prawo gospodarcze Unii Europejskiej : swobodny przepływ towarów : swobodny przepływ pracowników : prawo przedsiębiorczości i prawo spółek : swoboda świadczenia usług : swoboda przepływu kapitału i usługi finansowe : wspólne reguły konkurencji /
296   2002100065192 W.6519 Prawo gospodarcze Unii Europejskiej : swobodny przepływ towarów : swobodny przepływ pracowników : prawo przedsiębiorczości i prawo spółek : swoboda świadczenia usług : swoboda przepływu kapitału i usługi finansowe : wspólne reguły konkurencji /
297   2002100065208 W.6520 Prawo gospodarcze Unii Europejskiej : swobodny przepływ towarów : swobodny przepływ pracowników : prawo przedsiębiorczości i prawo spółek : swoboda świadczenia usług : swoboda przepływu kapitału i usługi finansowe : wspólne reguły konkurencji /
298   2002100065215 W.6521 Prawo gospodarcze Unii Europejskiej : swobodny przepływ towarów : swobodny przepływ pracowników : prawo przedsiębiorczości i prawo spółek : swoboda świadczenia usług : swoboda przepływu kapitału i usługi finansowe : wspólne reguły konkurencji /
299   2002100065222 W.6522 Prawo gospodarcze Unii Europejskiej : swobodny przepływ towarów : swobodny przepływ pracowników : prawo przedsiębiorczości i prawo spółek : swoboda świadczenia usług : swoboda przepływu kapitału i usługi finansowe : wspólne reguły konkurencji /
300   2002100102132 W.10213 Prawo gospodarcze Wspólnoty Europejskiej na progu XXI wieku = Economic law of the European Community on the threshold of the XXI century : VII Ogólnopolska Konferencja Prawnicza, Toruń 15-16 listopada 2001 : praca zbiorowa /
301   2002100029859 W.2985 Prawo handlowe : spółki handlowe, umowy gospodarcze /
302   2002100065574 W.6557 Prawo handlowe : testy, kazusy, tablice /
303   2002100003965 W.396 Prawo handlowe /
304   2002100003972 W.397 Prawo handlowe /
305   2002100064898 W.6489 Prawo handlowe /
306   2002100064904 W.6490 Prawo handlowe /
307   2002100041882 W.4188 Prawo handlowe dla ekonomistów /
308   2002100041899 W.4189 Prawo handlowe dla ekonomistów /
309   2002100093034 W.9303 Prawo handlowe w pigułce /
310   2002100014893 W.1489 Prawo handlu elektronicznego /
311   2002100012349 W.1234 Prawo i ekonomia konkurencji : wybrane zagadnienia /
312   2002100040229 W.4022 Prawo i polityka rolna Unii Europejskiej /
313   2002100093041 W.9304 Prawo i postępowanie administracyjne w pigułce /
314   2002100002739 W.273 Prawo informacji : prawo do informacji /
315   2002100003576 W.357 Prawo informacji : prawo do informacji /
316   2002100046771 W.4677 Prawo karne /
317   2002100005051 W.505 Prawo karne : część ogólna, szczególna i wojskowa /
318   2002100067370 W.6737 Prawo karne : testy /
319   2002100093478 W.9347 Prawo karne : testy /
320   2002100105867 W.10586 Prawo karne : wykład akademicki /
321   2002100105874 W.10587 Prawo karne : wykład akademicki /
322   2002100122604 W.12260 Prawo karne : wykład akademicki /
323   2002100122611 W.12261 Prawo karne : wykład akademicki /
324   2002100067363 W.6736 Prawo karne /
325   2002100069459 W.6945 Prawo karne /
326   2002100112094 W.11209 Prawo karne i kryminologia wobec kryzysów XXI wieku /
327   2002100043152 W.4315 Prawo karne i wymiar sprawiedliwości państw Unii Europejskiej : wybrane zagadnienia /
328   2002100074514 W.7451 Prawo karne materialne : zbiór kazusów /
329   2002100074897 W.7489 Prawo karne materialne : zbiór kazusów /
330   2002100074903 W.7490 Prawo karne materialne : zbiór kazusów /
331   2002100074910 W.7491 Prawo karne materialne : zbiór kazusów /
332   2002100074927 W.7492 Prawo karne materialne : zbiór kazusów /
333   2002100074934 W.7493 Prawo karne materialne : zbiór kazusów /
334   2002100068063 W.6806 Prawo karne międzynarodowe : wybór źródeł /
335   2002100068070 W.6807 Prawo karne międzynarodowe : wybór źródeł /
336   2002100068087 W.6808 Prawo karne międzynarodowe : wybór źródeł /
337   2002100068094 W.6809 Prawo karne międzynarodowe : wybór źródeł /
338   2002100067394 W.6739 Prawo karne procesowe : kazusy /
339   2002100046573 W.4657 Prawo karne w zarysie : część szczególna /
340   2002100046580 W.4658 Prawo karne w zarysie : nauka o ustawie karnej i o przestępstwie /
341   2002100008281 W.828 Prawo konstytucyjne : zbiór przepisów /
342   2002100039759 W.3975 Prawo konstytucyjne : kazusy i ćwiczenia /
343   2002100044739 W.4473 Prawo konstytucyjne : źródła, orzecznictwo, literatura /
344   2002100073111 W.7311 Prawo konstytucyjne : konstytucja, partie polityczne, umowy międzynarodowe, regulamin Sejmu i Senatu, Sąd Najwyższy, trybunały, inne /
345   2002100074576 W.7457 Prawo konstytucyjne : źródła, orzecznictwo, literatura /
346   2002100004900 W.490 Prawo konstytucyjne /
347   2002100004917 W.491 Prawo konstytucyjne /
348   2002100023727 W.2372 Prawo konstytucyjne /
349   2002100032507 W.3250 Prawo konstytucyjne /
350   2002100032514 W.3251 Prawo konstytucyjne /
351   2002100040908 W.4090 Prawo konstytucyjne /
352   2002100081468 W.8146 Prawo konstytucyjne /
353   2002100081475 W.8147 Prawo konstytucyjne /
354   2002100069695 W.6969 Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej /
355   2002100081871 W.8187 Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej /
356   2002100081888 W.8188 Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej /
357   2002100081895 W.8189 Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej /
358   2002100081901 W.8190 Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej /
359   2002100081918 W.8191 Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej /
360   2002100081925 W.8192 Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej /
361   2002100090224 W.9022 Prawo konsularne : wybór źródeł /
362   2002100118232 W.11823 Prawo konsumenckie w Polsce oraz innych państwach UE : zagadnienia wybrane /
363   2002100118249 W.11824 Prawo konsumenckie w Polsce oraz innych państwach UE : zagadnienia wybrane /
364   2002100046016 W.4601 Prawo konsumenckie z praktycznym komentarzem /
365   2002100013476 W.1347 Prawo kredytowe : teksty jednolite : wraz z wprowadzeniem Mirosława Bączyka oraz indeksem rzeczowym /
366   2002100013483 W.1348 Prawo kredytowe : teksty jednolite : wraz z wprowadzeniem Mirosława Bączyka oraz indeksem rzeczowym /
367   2002100040694 W.4069 Prawo materialne Unii Europejskiej w zarysie /
368   2002100052437 W.5243 Prawo mediów /
369   2002100074958 W.7495 Prawo medyczne : teksty jednolite /
370   2002100008298 W.829 Prawo międzynarodowe publiczne : zbiór przepisów /
371   2002100075979 W.7597 Prawo międzynarodowe publiczne : wybór dokumentów /
372   2002100075986 W.7598 Prawo międzynarodowe publiczne : wybór dokumentów /
373   2002100076136 W.7613 Prawo międzynarodowe publiczne /
374   2002100031449 W.3144 Prawo nieruchomości : praca zbiorowa /
375   2002100104907 W.10490 Prawo o ruchu drogowym : wysokości grzywien, wzór oświadczenia sprawcy kolizji, taryfikator punktów karnych, program szkolenia kierowców /
376   2002100076297 W.7629 Prawo ochrony środowiska : konwersatoria /
377   2002100076303 W.7630 Prawo ochrony środowiska : konwersatoria /
378   2002100076310 W.7631 Prawo ochrony środowiska : konwersatoria /
379   2002100096240 W.9624 Prawo ochrony środowiska : komentarz /
380   2002100008045 W.804 Prawo ochrony środowiska /
381   2002100008052 W.805 Prawo ochrony środowiska /
382   2002100076327 W.7632 Prawo ochrony środowiska /
383   2002100076334 W.7633 Prawo ochrony środowiska /
384   2002100076341 W.7634 Prawo ochrony środowiska /
385   2002100076358 W.7635 Prawo ochrony środowiska /
386   2002100076365 W.7636 Prawo ochrony środowiska /
387   2002100076433 W.7643 Prawo ochrony środowiska /
388   2002100079397 W.7939 Prawo ochrony środowiska /
389   2002100079403 W.7940 Prawo ochrony środowiska /
390   2002100053892 W.5389 Prawo podatkowe - część ogólna i szczegółowa /
391   2002100021792 W.2179 Prawo podatkowe : część ogólna i szczegółowa /
392   2002100002623 W.262 Prawo podatkowe /
393   2002100002630 W.263 Prawo podatkowe /
394   2002100012813 W.1281 Prawo podatkowe /
395   2002100046177 W.4617 Prawo podatkowe /
396   2002100070707 W.7070 Prawo podatkowe /
397   2002100122048 W.12204 Prawo podatkowe z kazusami i pytaniami /
398   2002100122055 W.12205 Prawo podatkowe z kazusami i pytaniami /
399   2002100122062 W.12206 Prawo podatkowe z kazusami i pytaniami /
400   2002100122079 W.12207 Prawo podatkowe z kazusami i pytaniami /
401   2002100045545 W.4554 Prawo polityczne Rzeczypospolitej Polskiej 1918-1939 : wybór źródeł /
402   2002100001664 W.166 Prawo pracy : zarys wykładu /
403   2002100004382 W.438 Prawo pracy : zarys wykładu /
404   2002100004399 W.439 Prawo pracy : zarys wykładu /
405   2002100042087 W.4208 Prawo pracy : z aktualnych zagadnień : materiały konferencji, Tykocin 8-10 maja 1998 r. /
406   2002100079717 W.7971 Prawo pracy : pytania i odpowiedzi /
407   2002100079724 W.7972 Prawo pracy : pytania i odpowiedzi /
408   2002100117006 W.11700 Prawo pracy : zarys wykładu /
409   2002100117013 W.11701 Prawo pracy : zarys wykładu /
410   2002100001626 W.162 Prawo pracy /
411   2002100001633 W.163 Prawo pracy /
412   2002100004023 W.402 Prawo pracy /
413   2002100004030 W.403 Prawo pracy /
414   2002100004047 W.404 Prawo pracy /
415   2002100004054 W.405 Prawo pracy /
416   2002100077515 W.7751 Prawo pracy /
417   2002100077522 W.7752 Prawo pracy /
418   2002100104426 W.10442 Prawo pracy /
419   2002100104433 W.10443 Prawo pracy /
420   2002100024526 W.2452 Prawo pracy 2008 /
421   2002100024533 W.2453 Prawo pracy 2009 /
422   2002100041912 W.4191 Prawo pracy 2010 /
423   2002100011762 W.1176 Prawo pracy 2011 /
424   2002100079731 W.7973 Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych /
425   2002100079748 W.7974 Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych /
426   2002100040939 W.4093 Prawo pracy RP w obliczu przemian /
427   2002100043923 W.4392 Prawo pracy u progu XXI wieku : stare problemy i wyzwania współczesności : materiały z XIII Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów Prawa Pracy, Białystok 21-22 września 2001 r. /
428   2002100098442 W.9844 Prawo przedsiębiorców : komentarz /
429   2002100098459 W.9845 Prawo przedsiębiorców : komentarz /
430   2002100098466 W.9846 Prawo przedsiębiorców : komentarz /
431   2002100060432 W.6043 Prawo przedsiębiorcy /
432   2002100013933 W.1393 Prawo rodzinne w dobie przemian /
433   2002100008663 W.866 Prawo rolne /
434   2002100008670 W.867 Prawo rolne /
435   2002100008687 W.868 Prawo rolne /
436   2002100008694 W.869 Prawo rolne /
437   2002100008700 W.870 Prawo rolne /
438   2002100008717 W.871 Prawo rolne /
439   2002100065444 W.6544 Prawo rolne /
440   2002100065451 W.6545 Prawo rolne /
441   2002100065468 W.6546 Prawo rolne /
442   2002100065475 W.6547 Prawo rolne /
443   2002100065598 W.6559 Prawo rolne /
444   2002100065604 W.6560 Prawo rolne /
445   2002100065611 W.6561 Prawo rolne /
446   2002100065628 W.6562 Prawo rolne /
447   2002100065635 W.6563 Prawo rolne /
448   2002100065642 W.6564 Prawo rolne /
449   2002100065871 W.6587 Prawo rolne /
450   2002100065888 W.6588 Prawo rolne /
451   2002100065895 W.6589 Prawo rolne /
452   2002100065901 W.6590 Prawo rolne /
453   2002100080911 W.8091 Prawo rzeczowe /
454   2002100082106 W.8210 Prawo rzeczowe /
455   2002100082113 W.8211 Prawo rzeczowe /
456   2002100039704 W.3970 Prawo rzymskie w pigułce /
457   2002100081734 W.8173 Prawo samorządu terytorialnego /
458   2002100081741 W.8174 Prawo samorządu terytorialnego /
459   2002100052635 W.5263 Prawo sądowe i inne akty prawne : teksty jednolite wraz z wprowadzeniem Andrzeja Zielińskiego oraz z indeksem rzeczowym /
460   2002100001411 W.141 Prawo spółek handlowych : podręcznik akademicki /
461   2002100001428 W.142 Prawo spółek handlowych : podręcznik akademicki /
462   2002100001435 W.143 Prawo spółek handlowych : podręcznik akademicki /
463   2002100071896 W.7189 Prawo spółek handlowych /
464   2002100122512 W.12251 Prawo sztucznej inteligencji /
465   2002100122505 W.12250 Prawo sztucznej inteligencji i nowych technologii. 2 /
466   2002100029903 W.2990 Prawo umów o obrocie gospodarczym /
467   2002100000421 W.42 Prawo Unii Europejskiej : zagadnienia systemowe. [1] /
468   2002100012028 W.1202 Prawo Unii Europejskiej : zagadnienia systemowe. [1] /
469   2002100012035 W.1203 Prawo Unii Europejskiej : zagadnienia systemowe. [1] /
470   2002100012042 W.1204 Prawo Unii Europejskiej : zagadnienia systemowe. [1] /
471   2002100012059 W.1205 Prawo Unii Europejskiej : prawo materialne i polityki. [2] /
472   2002100012066 W.1206 Prawo Unii Europejskiej : prawo materialne i polityki. [2] /
473   2002100012073 W.1207 Prawo Unii Europejskiej : prawo materialne i polityki. [2] /
474   2002100017641 W.1764 Prawo Unii Europejskiej : wybór dokumentów /
475   2002100076143 W.7614 Prawo Unii Europejskiej : zagadnienia systemowe /
476   2002100076150 W.7615 Prawo Unii Europejskiej : zagadnienia systemowe /
477   2002100076167 W.7616 Prawo Unii Europejskiej : zagadnienia systemowe /
478   2002100041431 W.4143 Prawo Unii Europejskiej /
479   2002100041448 W.4144 Prawo Unii Europejskiej /
480   2002100041455 W.4145 Prawo Unii Europejskiej /
481   2002100048331 W.4833 Prawo Unii Europejskiej /
482   2002100114524 W.11452 Prawo Unii Europejskiej /
483   2002100114531 W.11453 Prawo Unii Europejskiej /
484   2002100048126 W.4812 Prawo Unii Europejskiej w wewnętrznym porządku prawnym państw członkowskich = The role of the European Union law in the internal legal order of member states : międzynarodowa konferencja naukowa = international conference on European law : pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego = under the auspicies of Aleksander Kwaśniewski the President of the Republic of Poland
485   2002100018051 W.1805 Prawo Unii Europejskiej wraz z indeksem rzeczowym /
486   2002100009387 W.938 Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony /
487   2002100009394 W.939 Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony /
488   2002100009400 W.940 Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony /
489   2002100009417 W.941 Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony /
490   2002100009424 W.942 Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony /
491   2002100009431 W.943 Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony /
492   2002100009448 W.944 Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony /
493   2002100009660 W.966 Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony /
494   2002100075887 W.7588 Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony /
495   2002100075894 W.7589 Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony /
496   2002100075900 W.7590 Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony /
497   2002100075917 W.7591 Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony /
498   2002100075924 W.7592 Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony /
499   2002100075931 W.7593 Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony /
500   2002100075948 W.7594 Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony /
501   2002100075955 W.7595 Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony /
502   2002100075962 W.7596 Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony /
503   2002100121133 W.12113 Prawo upadłościowe : komentarz /
504   2002100001688 W.168 Prawo upadłościowe i naprawcze : komentarz /
505   2002100001695 W.169 Prawo upadłościowe i naprawcze : komentarz /
506   2002100041806 W.4180 Prawo ustrojowe Unii Europejskiej /
507   2002100041813 W.4181 Prawo ustrojowe Unii Europejskiej /
508   2002100119413 W.11941 Prawo w erze sztucznej inteligencji : cyfryzacja i autonomizacja życia publicznego : warsztaty naukowe /
509   2002100046023 W.4602 Prawo w okresie społecznych przemian /
510   2002100051225 W.5122 Prawo wekslowe i czekowe /
511   2002100051232 W.5123 Prawo wekslowe i czekowe /
512   2002100051249 W.5124 Prawo wekslowe i czekowe /
513   2002100002616 W.261 Prawo własności intelektualnej : repetytorium /
514   2002100006379 W.637 Prawo własności intelektualnej : repetytorium /
515   2002100052420 W.5242 Prawo własności intelektualnej /
516   2002100079434 W.7943 Prawo własności intelektualnej /
517   2002100079441 W.7944 Prawo własności intelektualnej /
518   2002100088801 W.8880 Prawo własności intelektualnej /
519   2002100092679 W.9267 Prawo własności intelektualnej /
520   2002100003194 W.319 Prawo własności przemysłowej : komentarz /
521   2002100044821 W.4482 Prawo wobec dyskryminacji w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym /
522   2002100058460 W.5846 Prawo wobec dyskryminacji w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym /
523   2002100018266 W.1826 Prawo wykroczeń /
524   2002100085541 W.8554 Prawo wykroczeń /
525   2002100085558 W.8555 Prawo wykroczeń /
526   2002100018488 W.1848 Prawo wykroczeń ze skorowidzem /
527   2002100035621 W.3562 Prawo wyznaniowe : przeszłość i teraźniejszość : materiały XI Konferencji Historyków Państwa i Prawa, Kowary, 6-8 września 2007 r. /
528   2002100002111 W.211 Prawo zamówień publicznych /
529   2002100047143 W.4714 Prawo zamówień publicznych /
530   2002100050341 W.5034 Prawo zamówień publicznych /
531   2002100050358 W.5035 Prawo zamówień publicznych /
532   2002100050365 W.5036 Prawo zamówień publicznych /
533   2002100104495 W.10449 Prawo zamówień publicznych /
534   2002100104501 W.10450 Prawo zamówień publicznych /
535   2002100071377 W.7137 Prawo zamówień publicznych wraz z indeksem rzeczowym /
 
INS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
536   2002100049406 W.4940 Instrukcja ochrony informacji niejawnych /
537   2002100049413 W.4941 Instrukcja ochrony informacji niejawnych /
538   2002100049420 W.4942 Instrukcja ochrony informacji niejawnych /
539   2002100049437 W.4943 Instrukcja ochrony informacji niejawnych /
540   2002100049444 W.4944 Instrukcja ochrony informacji niejawnych /
541   2002100040496 W.4049 Instytucja prezydenta : zagadnienia teorii i praktyki na tle doświadczeń polskich oraz wybranych państw obcych /
542   2002100040502 W.4050 Instytucja prezydenta : zagadnienia teorii i praktyki na tle doświadczeń polskich oraz wybranych państw obcych /
543   2002100013353 W.1335 Instytucje i usługi finansowe /
544   2002100068629 W.6862 Instytucje prawa konstytucyjnego w dobie integracji europejskieh : księga jubileuszowa dedykowana prof. Marii Kruk-Jarosz /
545   2002100042315 W.4231 Instytucje prawa ochrony środowiska : geneza, rozwój, perspektywy /
546   2002100071186 W.7118 Instytucje prawnofinansowe w warunkach kryzysu gospodarczego /
547   2002100102361 W.10236 Instytucjonalizacja stosunków pracy w Polsce /
 
KOD
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
548   2002100065666 W.6566 KC - kodeks cywilny.KPC - Kodeks postępowania cywilnego /
549   2002100023451 W.2345 Kodeks cywilny - KC : tekst ustawy + schematy / Baranek, Rafał.
550   2002100046320 W.4632 Kodeks cywilny - KC /
551   2002100046337 W.4633 Kodeks cywilny - KC /
552   2002100046344 W.4634 Kodeks cywilny - KC /
553   2002100085602 W.8560 Kodeks cywilny - KC /
554   2002100085619 W.8561 Kodeks cywilny - KC /
555   2002100117402 W.11740 Kodeks cywilny - KC /
556   2002100117419 W.11741 Kodeks cywilny - KC /
557   2002100119185 W.11918 Kodeks cywilny - KC. Kodeks postępowania cywilnego - KPC. Kodeks rodzinny i opiekuńczy - KRO : 13 innych aktów prawnych /
558   2002100006720 W.672 Kodeks cywilny : komentarz /
559   2002100052628 W.5262 Kodeks cywilny : komentarz /
560   2002100054998 W.5499 Kodeks cywilny : teksty ustaw /
561   2002100055001 W.5500 Kodeks cywilny : teksty ustaw /
562   2002100071544 W.7154 Kodeks cywilny : komentarz /
563   2002100080775 W.8077 Kodeks cywilny : komentarz /
564   2002100095663 W.9566 Kodeks cywilny : komentarz /
565   2002100018907 W.1890 Kodeks cywilny /
566   2002100052550 W.5255 Kodeks cywilny /
567   2002100052567 W.5256 Kodeks cywilny /
568   2002100052574 W.5257 Kodeks cywilny /
569   2002100052581 W.5258 Kodeks cywilny /
570   2002100046061 W.4606 Kodeks cywilny po zmianach : z komentarzem ekspertów /
571   2002100051065 W.5106 Kodeks cywilny wraz z indeksem rzeczowym /
572   2002100079311 W.7931 Kodeks cywilny ze schematami / Baranek, Rafał.
573   2002100079328 W.7932 Kodeks cywilny ze schematami / Baranek, Rafał.
574   2002100018914 W.1891 Kodeks cywilny, rodzinny i opiekuńczy : ustawa o własności lokali, ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawa o księgach wieczystych i hipotece, ustawa o zastawie rejestrowym, prawo prywatne międzynarodowe, świadczenie usług drogą elektroniczną, akty wykonawcze, skorowidz /
575   2002100017658 W.1765 Kodeks cywilny.Kodeks postępowania cywilnego. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo prywatne międzynarodowe. Koszty sądowe w sprawach cywilnych /
576   2002100045163 W.4516 Kodeks karny - KK /
577   2002100046382 W.4638 Kodeks karny - KK /
578   2002100046399 W.4639 Kodeks karny - KK /
579   2002100061880 W.6188 Kodeks karny - KK /
580   2002100085589 W.8558 Kodeks karny - KK /
581   2002100085596 W.8559 Kodeks karny - KK /
582   2002100088795 W.8879 Kodeks karny - KK /
583   2002100092860 W.9286 Kodeks karny - KK /
584   2002100117211 W.11721 Kodeks karny - KK /
585   2002100117228 W.11722 Kodeks karny - KK /
586   2002100122086 W.12208 Kodeks karny - KK /
587   2002100122093 W.12209 Kodeks karny - KK /
588   2002100012325 W.1232 Kodeks karny : komentarz /
589   2002100017436 W.1743 Kodeks karny : z hasłami i skorowidzem /
590   2002100018228 W.1822 Kodeks karny : kodeks postępowania karnego, kodeks karny wykonawczy, kodeks karny skarbowy, kodeks wykroczeń, kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia /
591   2002100018235 W.1823 Kodeks karny : kodeks postępowania karnego, kodeks karny wykonawczy, kodeks karny skarbowy, kodeks wykroczeń, kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia /
592   2002100018495 W.1849 Kodeks karny : przepisy wprowadzające : skorowidz /
593   2002100046450 W.4645 Kodeks karny : praktyczny komentarz /
594   2002100046689 W.4668 Kodeks karny : komentarz /
595   2002100062122 W.6212 Kodeks karny : przepisy wprowadzające, skorowidz /
596   2002100066724 W.6672 Kodeks karny : komentarz /
597   2002100071551 W.7155 Kodeks karny : komentarz /
598   2002100080096 W.8009 Kodeks karny : komentarz /
599   2002100119208 W.11920 Kodeks karny : komentarz /
600   2002100017443 W.1744 Kodeks karny /
601   2002100066915 W.6691 Kodeks karny /
602   2002100072046 W.7204 Kodeks karny /
603   2002100072053 W.7205 Kodeks karny /
604   2002100085466 W.8546 Kodeks karny skarbowy -KKS /
605   2002100085473 W.8547 Kodeks karny skarbowy -KKS /
606   2002100045170 W.4517 Kodeks karny skarbowy /
607   2002100073098 W.7309 Kodeks karny skarbowy /
608   2002100044210 W.4421 Kodeks karny skarbowy po dziesięciu latach obowiązywania - ocena i perspektywy zmian : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowo-szkoleniowej zorganizowanej przez Katedrę Kryminologii i Prawa Karnego Gospodarczego Uniwersytetu Wrocławskiego, 17 grudnia 2010 roku, Wrocław /
609   2002100085503 W.8550 Kodeks karny wykonawczy - KKW /
610   2002100085510 W.8551 Kodeks karny wykonawczy - KKW /
611   2002100088788 W.8878 Kodeks karny wykonawczy - KKW /
612   2002100117389 W.11738 Kodeks karny wykonawczy - KKW /
613   2002100117396 W.11739 Kodeks karny wykonawczy - KKW /
614   2002100018501 W.1850 Kodeks karny wykonawczy : edycja pierwsza / Czernicka, Magdalena.
615   2002100107694 W.10769 Kodeks karny wykonawczy : komentarz /
616   2002100120709 W.12070 Kodeks karny wykonawczy : komentarz /
617   2002100045194 W.4519 Kodeks karny wykonawczy /
618   2002100046498 W.4649 Kodeks karny wykonawczy wraz z indeksem rzeczowym /
619   2002100066922 W.6692 Kodeks karny wykonawczy wraz z indeksem rzeczowym /
620   2002100066939 W.6693 Kodeks karny wykonawczy wraz z indeksem rzeczowym /
621   2002100073104 W.7310 Kodeks karny ze schematami / Sitarz, Olga.
622   2002100046535 W.4653 Kodeks karny, postępowania karnego : kodeks wykroczeń, postępowanie wykroczeniowe, kodeks karny wykonawczy, świadek koronny, odpowiedzialność podmiotów zbiorowych, akty wykonawcze, skorowidz /
623   2002100046528 W.4652 Kodeks karny, postępowania karnego, karny wykonawczy /
624   2002100046559 W.4655 Kodeks karny. Część ogólna. T. 2, Komentarz do artykułów 32-116 /
625   2002100046481 W.4648 Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego : z hasłami i skorowidzami /
626   2002100046757 W.4675 Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy : teksty jednolite wraz z indeksem rzeczowym /
627   2002100046504 W.4650 Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks wykroczeń. Kodeks karny wykonawczy. Ustawa o świadku koronnym. Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych oraz akty wykonawcze : teksty jednolite wraz z indeksem rzeczowym /
628   2002100046474 W.4647 Kodeks karny. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania karnego. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Kodeks karny wykonawczy. Koszty sądowe karne : teksty jednolite wraz z indeksem rzeczowym /
629   2002100046511 W.4651 Kodeks karny.Kodeks postępowania karnego. Kodeks wykroczeń. Kodeks karny wykonawczy. Ustawa o świadku koronnym. Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych oraz akty wykonawcze : teksty jednolite wraz z indeksem rzeczowym /
630   2002100085565 W.8556 Kodeks postępowania administracyjnego - KPA /
631   2002100085572 W.8557 Kodeks postępowania administracyjnego - KPA /
632   2002100119161 W.11916 Kodeks postępowania administracyjnego - KPA /
633   2002100119178 W.11917 Kodeks postępowania administracyjnego - KPA /
634   2002100017368 W.1736 Kodeks postępowania administracyjnego : prawo o ustroju sądów administracyjnych : prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi : przepisy wprowadzające : ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji /
635   2002100017375 W.1737 Kodeks postępowania administracyjnego : skorowidz /
636   2002100017382 W.1738 Kodeks postępowania administracyjnego : skorowidz /
637   2002100019195 W.1919 Kodeks postępowania administracyjnego : przepisy wykonawcze oraz wzory pism i formularzy : prawo o ustroju sądów administracyjnych, prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, przepisy wprowadzające ustawę - prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę - prawo o postępowaniu przed
638   2002100038561 W.3856 Kodeks postępowania administracyjnego : akty wykonawcze, orzecznictwo, komentarz : postępowanie przed sądami administracyjnymi : wzory pism i formularzy /
639   2002100062085 W.6208 Kodeks postępowania administracyjnego : prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, skorowidz /
640   2002100062153 W.6215 Kodeks postępowania administracyjnego : ustrój sądów administracyjnych, postępowanie przed sądami administracyjnymi, egzekucja w administracji, samorządowe kolegia odwoławcze, ordynacja podatkowa, Trybunał Konstytucyjny, akty wykonawcze, skorowidz /
641   2002100071964 W.7196 Kodeks postępowania administracyjnego : prawo o postępowaniu administracyjnym : skorowidz /
642   2002100071971 W.7197 Kodeks postępowania administracyjnego : prawo o postępowaniu administracyjnym : skorowidz /
643   2002100079359 W.7935 Kodeks postępowania administracyjnego : porównanie stanów prawnych 2016-2018 : skorowidz /
644   2002100088764 W.8876 Kodeks postępowania administracyjnego : prawo o ustroju sądów administracyjnych : postępowanie przed sądami administracyjnymi : postępowanie egzekucyjne w administracji : ze schematami / Piątek, Wojciech.
645   2002100088771 W.8877 Kodeks postępowania administracyjnego : prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, skorowidz /
646   2002100049901 W.4990 Kodeks postępowania administracyjnego /
647   2002100049918 W.4991 Kodeks postępowania administracyjnego /
648   2002100071957 W.7195 Kodeks postępowania administracyjnego /
649   2002100050723 W.5072 Kodeks postępowania administracyjnego i inne akty prawne : ze skorowidzem /
650   2002100017399 W.1739 Kodeks postępowania administracyjnego i inne akty prawne /
651   2002100050730 W.5073 Kodeks postępowania administracyjnego wraz z indeksem rzeczowym /
652   2002100045989 W.4598 Kodeks postępowania administracyjnego z praktycznym komentarzem /
653   2002100017405 W.1740 Kodeks postępowania administracyjnego. Postępowanie przed sądami administracyjnymi. Postępowanie egzekucyjne w administracji /
654   2002100017412 W.1741 Kodeks postępowania administracyjnego. Postępowanie przed sądami administracyjnymi. Postępowanie egzekucyjne w administracji /
655   2002100046283 W.4628 Kodeks postępowania cywilnego - KPC /
656   2002100046290 W.4629 Kodeks postępowania cywilnego - KPC /
657   2002100046306 W.4630 Kodeks postępowania cywilnego - KPC /
658   2002100085480 W.8548 Kodeks postępowania cywilnego - KPC /
659   2002100085497 W.8549 Kodeks postępowania cywilnego - KPC /
660   2002100018020 W.1802 Kodeks postępowania cywilnego : ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, dekret o należnościach świadków, biegłych i stron w postępowaniu sądowym, przepisy wykonawcze, zestawienie ważniejszych opłat i kosztów sądowych, skorowidz /
661   2002100018037 W.1803 Kodeks postępowania cywilnego : koszty sądowe, prawo pomocy, skarga na przewlekłość postępowania, roszczenia w postępowaniu grupowym, komornicy sądowi i egzekucja, prokuratoria generalna, akty wykonawcze, skorowidz /
662   2002100029910 W.2991 Kodeks postępowania cywilnego : komentarz /
663   2002100052611 W.5261 Kodeks postępowania cywilnego : praktyczny komentarz /
664   2002100055117 W.5511 Kodeks postępowania cywilnego : przepisy wprowadzające, skorowidz /
665   2002100061897 W.6189 Kodeks postępowania cywilnego : przepisy wprowadzające, skorowidz /
666   2002100062146 W.6214 Kodeks postępowania cywilnego : skorowidz /
667   2002100079342 W.7934 Kodeks postępowania cywilnego : porównanie stanów prawnych 2016-2018 : skorowidz /
668   2002100018044 W.1804 Kodeks postępowania cywilnego /
669   2002100052598 W.5259 Kodeks postępowania cywilnego /
670   2002100052604 W.5260 Kodeks postępowania cywilnego /
671   2002100072022 W.7202 Kodeks postępowania karnego - KPK /
672   2002100072039 W.7203 Kodeks postępowania karnego - KPK /
673   2002100094437 W.9443 Kodeks postępowania karnego - KPK /
674   2002100094444 W.9444 Kodeks postępowania karnego - KPK /
675   2002100094451 W.9445 Kodeks postępowania karnego - KPK /
676   2002100110410 W.11041 Kodeks postępowania karnego - KPK /
677   2002100110427 W.11042 Kodeks postępowania karnego - KPK /
678   2002100117235 W.11723 Kodeks postępowania karnego - KPK /
679   2002100117242 W.11724 Kodeks postępowania karnego - KPK /
680   2002100122123 W.12212 Kodeks postępowania karnego - KPK /
681   2002100122130 W.12213 Kodeks postępowania karnego - KPK /
682   2002100079335 W.7933 Kodeks postępowania karnego : porównanie stanów prawnych 2015-2018 : skorowidz /
683   2002100088757 W.8875 Kodeks postępowania karnego : przepisy wprowadzające, skorowidz /
684   2002100093980 W.9398 Kodeks postępowania karnego : komentarz praktyczny do nowelizacji 2019 /
685   2002100095199 W.9519 Kodeks postępowania karnego : komentarz. T. 1, Art. 1-424 /
686   2002100095205 W.9520 Kodeks postępowania karnego : komentarz. T. 2, Art. 425-673 /
687   2002100045187 W.4518 Kodeks postępowania karnego /
688   2002100046375 W.4637 Kodeks postępowania karnego /
689   2002100064843 W.6484 Kodeks postępowania karnego /
690   2002100066946 W.6694 Kodeks postępowania karnego /
691   2002100066953 W.6695 Kodeks postępowania karnego /
692   2002100080942 W.8094 Kodeks postępowania karnego ze schematami / Sychta, Katarzyna.
693   2002100122109 W.12210 Kodeks pracy - KK /
694   2002100122116 W.12211 Kodeks pracy - KK /
695   2002100046351 W.4635 Kodeks pracy - KP /
696   2002100046368 W.4636 Kodeks pracy - KP /
697   2002100085527 W.8552 Kodeks pracy - KP /
698   2002100085534 W.8553 Kodeks pracy - KP /
699   2002100091283 W.9128 Kodeks pracy - KP /
700   2002100091375 W.9137 Kodeks pracy - KP /
701   2002100091382 W.9138 Kodeks pracy - KP /
702   2002100106024 W.10602 Kodeks pracy - KP /
703   2002100106031 W.10603 Kodeks pracy - KP /
704   2002100119109 W.11910 Kodeks pracy - KP /
705   2002100119116 W.11911 Kodeks pracy - KP /
706   2002100011779 W.1177 Kodeks pracy : komentarz /
707   2002100019133 W.1913 Kodeks pracy : po zmianach : z komentarzem ekspertów : uwzględniono zmiany z Dz. U. nr 237/2008 /
708   2002100019140 W.1914 Kodeks pracy : po zmianach : z komentarzem ekspertów : uwzględniono zmiany z Dz. U. nr 237/2008 /
709   2002100019157 W.1915 Kodeks pracy : po zmianach : z komentarzem ekspertów : uwzględniono zmiany z Dz. U. nr 237/2008 /
710   2002100054950 W.5495 Kodeks pracy : z komentarzem do zmian w prawie pracy / Paruch, Sławomir.
711   2002100062092 W.6209 Kodeks pracy : inspekcja pracy, organizacje pracodawców, związki zawodowe, rozwiązywanie sporów zbiorowych, świadczenia socjalne, wynagrodzenia, akty wykonawcze, skorowidz /
712   2002100062139 W.6213 Kodeks pracy : inspekcja pracy, organizacje pracodawców, związki zawodowe, rozwiązywanie sporów zbiorowych, świadczenia socjalne, wynagrodzenia, akty wykonawcze, skorowidz /
713   2002100072169 W.7216 Kodeks pracy : z komentarzem do najważniejszych zmian / Paruch, Sławomir.
714   2002100072176 W.7217 Kodeks pracy : 2018 / Paruch, Sławomir.
715   2002100076624 W.7662 Kodeks pracy : komentarz do zmian, orzecznictwo /
716   2002100092266 W.9226 Kodeks pracy : komentarz /
717   2002100104471 W.10447 Kodeks pracy : przepisy wprowadzające, skorowidz /
718   2002100104488 W.10448 Kodeks pracy : przepisy wprowadzające, skorowidz /
719   2002100120693 W.12069 Kodeks pracy : komentarz /
720   2002100076549 W.7654 Kodeks pracy /
721   2002100076556 W.7655 Kodeks pracy /
722   2002100046054 W.4605 Kodeks Pracy 2006 : z komentarzem,
723   2002100046047 W.4604 Kodeks pracy 2008 z komentarzem /
724   2002100056466 W.5646 Kodeks Pracy 2017 / Paruch, Sławomir.
725   2002100082885 W.8288 Kodeks Pracy 2019 / Paruch, Sławomir.
726   2002100093133 W.9313 Kodeks Pracy 2020 / Paruch, Sławomir.
727   2002100106017 W.10601 Kodeks pracy 2021 : praktyczny komentarz z przykładami /
728   2002100120266 W.12026 Kodeks pracy 2023 : praktyczny komentarz z przykładami /
729   2002100091054 W.9105 Kodeks pracy z komentarzem do najważniejszych zmian / Stępień, Robert.
730   2002100106048 W.10604 Kodeks pracy ze schematami / Iżycka-Rączka, Małgorzata.
731   2002100106055 W.10605 Kodeks pracy ze schematami / Iżycka-Rączka, Małgorzata.
732   2002100046405 W.4640 Kodeks rodzinny i opiekuńczy - KRO /
733   2002100046412 W.4641 Kodeks rodzinny i opiekuńczy - KRO /
734   2002100072008 W.7200 Kodeks rodzinny i opiekuńczy ; Prawo o aktach stanu cywilnego : teksty ustaw /
735   2002100072015 W.7201 Kodeks rodzinny i opiekuńczy ; Prawo o aktach stanu cywilnego : teksty ustaw /
736   2002100006478 W.647 Kodeks rodzinny i opiekuńczy : komentarz /
737   2002100084629 W.8462 Kodeks rodzinny i opiekuńczy : prawo o aktach stanu cywilnego : skorowidz /
738   2002100084636 W.8463 Kodeks rodzinny i opiekuńczy : prawo o aktach stanu cywilnego : skorowidz /
739   2002100119192 W.11919 Kodeks rodzinny i opiekuńczy : komentarz /
740   2002100053267 W.5326 Kodeks rodzinny i opiekuńczy /
741   2002100053274 W.5327 Kodeks rodzinny i opiekuńczy /
742   2002100119147 W.11914 Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo o aktach stanu cywilnego - KRO. PrASC /
743   2002100119154 W.11915 Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo o aktach stanu cywilnego - KRO. PrASC /
744   2002100071148 W.7114 Kodeks spółek handlowych - KSH /
745   2002100071988 W.7198 Kodeks spółek handlowych - KSH /
746   2002100071995 W.7199 Kodeks spółek handlowych - KSH /
747   2002100074217 W.7421 Kodeks spółek handlowych - KSH /
748   2002100094406 W.9440 Kodeks spółek handlowych - KSH /
749   2002100094413 W.9441 Kodeks spółek handlowych - KSH /
750   2002100094420 W.9442 Kodeks spółek handlowych - KSH /
751   2002100119123 W.11912 Kodeks spółek handlowych - KSH /
752   2002100119130 W.11913 Kodeks spółek handlowych - KSH /
753   2002100012219 W.1221 Kodeks spółek handlowych : komentarz /
754   2002100028548 W.2854 Kodeks spółek handlowych : w wyjaśnieniami eksperta /
755   2002100048119 W.4811 Kodeks spółek handlowych : po zmianach : [z komentarzem ekspertów : 2007] /
756   2002100064522 W.6452 Kodeks spółek handlowych : pozakodeksowe prawo handlowe : komentarz. T. 5 /
757   2002100095144 W.9514 Kodeks spółek handlowych : komentarz /
758   2002100018280 W.1828 Kodeks spółek handlowych /
759   2002100051140 W.5114 Kodeks spółek handlowych /
760   2002100051157 W.5115 Kodeks spółek handlowych /
761   2002100064409 W.6440 Kodeks spółek handlowych /
762   2002100064416 W.6441 Kodeks spółek handlowych /
763   2002100018297 W.1829 Kodeks spółek handlowych wraz z indeksem rzeczowym /
764   2002100051133 W.5113 Kodeks spółek handlowych wraz z indeksem rzeczowym /
765   2002100062108 W.6210 Kodeks wykroczeń : kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, skorowidze /
766   2002100062115 W.6211 Kodeks wykroczeń : kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, skorowidze /
767   2002100046108 W.4610 Kodeks wykroczeń i inne teksty prawne : teksty jednolite /
768   2002100018259 W.1825 Kodeks wykroczeń. : kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia : przepisy wprowadzające, objaśnienia, skorowidz /
769   2002100018242 W.1824 Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia : edycja pierwsza / Czernicka, Magdalena.
770   2002100092853 W.9285 KSH : Kodeks spółek handlowych ze schematami / Zamojski, Łukasz.
 
BAR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
771   2002100023154 W.2315 Finanse ochrony środowiska : wybrane problemy / Bartniczak, Bartosz.
772   2002100063211 W.6321 Historia państwa i prawa polskiego / Bardach, Juliusz.
773   2002100033115 W.3311 Historia ustroju i prawa polskiego / Bardach, Juliusz.
774   2002100033122 W.3312 Historia ustroju i prawa polskiego / Bardach, Juliusz.
775   2002100033139 W.3313 Historia ustroju i prawa polskiego / Bardach, Juliusz.
776   2002100033146 W.3314 Historia ustroju i prawa polskiego / Bardach, Juliusz.
777   2002100033153 W.3315 Historia ustroju i prawa polskiego / Bardach, Juliusz.
778   2002100033160 W.3316 Historia ustroju i prawa polskiego / Bardach, Juliusz.
779   2002100033177 W.3317 Historia ustroju i prawa polskiego / Bardach, Juliusz.
780   2002100033184 W.3318 Historia ustroju i prawa polskiego / Bardach, Juliusz.
781   2002100033191 W.3319 Historia ustroju i prawa polskiego / Bardach, Juliusz.
782   2002100033207 W.3320 Historia ustroju i prawa polskiego / Bardach, Juliusz.
783   2002100033214 W.3321 Historia ustroju i prawa polskiego / Bardach, Juliusz.
784   2002100033221 W.3322 Historia ustroju i prawa polskiego / Bardach, Juliusz.
785   2002100033238 W.3323 Historia ustroju i prawa polskiego / Bardach, Juliusz.
786   2002100033245 W.3324 Historia ustroju i prawa polskiego / Bardach, Juliusz.
787   2002100033252 W.3325 Historia ustroju i prawa polskiego / Bardach, Juliusz.
788   2002100033269 W.3326 Historia ustroju i prawa polskiego / Bardach, Juliusz.
789   2002100033276 W.3327 Historia ustroju i prawa polskiego / Bardach, Juliusz.
790   2002100033283 W.3328 Historia ustroju i prawa polskiego / Bardach, Juliusz.
791   2002100033290 W.3329 Historia ustroju i prawa polskiego / Bardach, Juliusz.
792   2002100033306 W.3330 Historia ustroju i prawa polskiego / Bardach, Juliusz.
793   2002100033313 W.3331 Historia ustroju i prawa polskiego / Bardach, Juliusz.
794   2002100033320 W.3332 Historia ustroju i prawa polskiego / Bardach, Juliusz.
795   2002100033337 W.3333 Historia ustroju i prawa polskiego / Bardach, Juliusz.
796   2002100071865 W.7186 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji / Barcz, Jan.
797   2002100075238 W.7523 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków zarządzania i administracji / Barcz, Jan.
798   2002100075245 W.7524 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków zarządzania i administracji / Barcz, Jan.
799   2002100075252 W.7525 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków zarządzania i administracji / Barcz, Jan.
800   2002100075269 W.7526 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków zarządzania i administracji / Barcz, Jan.
801   2002100075276 W.7527 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków zarządzania i administracji / Barcz, Jan.
802   2002100075283 W.7528 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków zarządzania i administracji / Barcz, Jan.
803   2002100075290 W.7529 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków zarządzania i administracji / Barcz, Jan.
804   2002100075306 W.7530 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków zarządzania i administracji / Barcz, Jan.
805   2002100075313 W.7531 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków zarządzania i administracji / Barcz, Jan.
806   2002100075320 W.7532 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków zarządzania i administracji / Barcz, Jan.
807   2002100075337 W.7533 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków zarządzania i administracji / Barcz, Jan.
808   2002100075344 W.7534 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji / Barcz, Jan.
809   2002100075351 W.7535 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji / Barcz, Jan.
810   2002100076204 W.7620 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji / Barcz, Jan.
811   2002100079274 W.7927 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji / Barcz, Jan.
812   2002100079281 W.7928 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji / Barcz, Jan.
813   2002100079298 W.7929 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji / Barcz, Jan.
814   2002100079304 W.7930 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji / Barcz, Jan.
815   2002100080379 W.8037 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków zarządzania i administracji / Barcz, Jan.
816   2002100080386 W.8038 Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji / Barcz, Jan.
817   2002100104518 W.10451 Instytucje i prawo Unii Europejskiej / Barcz, Jan.
818   2002100104525 W.10452 Instytucje i prawo Unii Europejskiej / Barcz, Jan.
819   2002100012202 W.1220 Jak prowadzić działalność gospodarczą? : aspekty prawne / Barowicz, Marek.
820   2002100017139 W.1713 Kara śmierci w świetle sporu o racjonalizację kary / Bartusiak, Bronisław.
821   2002100067554 W.6755 Materiały do nauki prawa karnego materialnego : kazusy i pytania testowe / Barczak-Oplustil, Agnieszka.
822   2002100067561 W.6756 Materiały do nauki prawa karnego materialnego : kazusy i pytania testowe / Barczak-Oplustil, Agnieszka.
823   2002100067578 W.6757 Materiały do nauki prawa karnego materialnego : kazusy i pytania testowe / Barczak-Oplustil, Agnieszka.
824   2002100067585 W.6758 Materiały do nauki prawa karnego materialnego : kazusy i pytania testowe / Barczak-Oplustil, Agnieszka.
825   2002100059238 W.5923 Obrót wierzytelnościami : aspekty prawne / Barowicz, Marek.
826   2002100001244 W.124 Ochrona danych osobowych : komentarz / Barta, Janusz.
827   2002100001251 W.125 Ochrona danych osobowych : komentarz / Barta, Janusz.
828   2002100090750 W.9075 Ochrona danych osobowych : komentarz / Barta, Janusz.
829   2002100121010 W.12101 Opłaty i podatki ekologiczne : teoria i praktyka / Bartniczak, Bartosz.
830   2002100060951 W.6095 Praktyka funkcjonowania audytu wewnętrznego w Polsce / Bartoszewicz, Anna.
831   2002100001121 W.112 Prawo autorskie / Barta, Janusz.
832   2002100001138 W.113 Prawo autorskie / Barta, Janusz.
833   2002100001145 W.114 Prawo autorskie / Barta, Janusz.
834   2002100071872 W.7187 Prawo autorskie / Barta, Janusz.
835   2002100003002 W.300 Prawo autorskie i prawa pokrewne / Barta, Janusz.
836   2002100104662 W.10466 Prawo autorskie i prawa pokrewne / Barta, Janusz.
837   2002100104679 W.10467 Prawo autorskie i prawa pokrewne / Barta, Janusz.
838   2002100113381 W.11338 Prawo autorskie i prawa pokrewne / Barta, Janusz.
839   2002100113398 W.11339 Prawo autorskie i prawa pokrewne / Barta, Janusz.
840   2002100096288 W.9628 Prawo do sądu w ochronie środowiska / Bar, Magdalena.
841   2002100003880 W.388 Prawo międzynarodowe publiczne / Barcik, Jacek.
842   2002100003897 W.389 Prawo międzynarodowe publiczne / Barcik, Jacek.
843   2002100045095 W.4509 Prawo międzynarodowe publiczne / Barcik, Jacek.
844   2002100080782 W.8078 Prawo międzynarodowe publiczne / Barcik, Jacek.
845   2002100091252 W.9125 Prawo międzynarodowe publiczne / Barcik, Jacek.
846   2002100091269 W.9126 Prawo międzynarodowe publiczne / Barcik, Jacek.
847   2002100091276 W.9127 Prawo międzynarodowe publiczne / Barcik, Jacek.
848   2002100002647 W.264 Prawo pracy / Barzycka-Banaszczyk, Małgorzata.
849   2002100002654 W.265 Prawo pracy / Barzycka-Banaszczyk, Małgorzata.
850   2002100002661 W.266 Prawo pracy / Barzycka-Banaszczyk, Małgorzata.
851   2002100002678 W.267 Prawo pracy / Barzycka-Banaszczyk, Małgorzata.
852   2002100002685 W.268 Prawo pracy / Barzycka-Banaszczyk, Małgorzata.
853   2002100002692 W.269 Prawo pracy / Barzycka-Banaszczyk, Małgorzata.
854   2002100002708 W.270 Prawo pracy / Barzycka-Banaszczyk, Małgorzata.
855   2002100002715 W.271 Prawo pracy / Barzycka-Banaszczyk, Małgorzata.
856   2002100002722 W.272 Prawo pracy / Barzycka-Banaszczyk, Małgorzata.
857   2002100046252 W.4625 Prawo pracy / Barzycka-Banaszczyk, Małgorzata.
858   2002100079489 W.7948 Prawo pracy / Barzycka-Banaszczyk, Małgorzata.
859   2002100079496 W.7949 Prawo pracy / Barzycka-Banaszczyk, Małgorzata.
860   2002100007772 W.777 Prawo Unii Europejskiej po Traktacie z Lizbony / Barcik, Jacek.
861   2002100007789 W.778 Prawo Unii Europejskiej po Traktacie z Lizbony / Barcik, Jacek.
862   2002100007796 W.779 Prawo Unii Europejskiej po Traktacie z Lizbony / Barcik, Jacek.
863   2002100075092 W.7509 Prawo Unii Europejskiej po Traktacie z Lizbony / Barcik, Jacek.
864   2002100076211 W.7621 Prawo Unii Europejskiej po Traktacie z Lizbony / Barcik, Jacek.
865   2002100075153 W.7515 Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej : podstawy prawne i ramy instytucjonalne wraz z podstawowymi dokumentami / Barcz, Jan.
866   2002100075160 W.7516 Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej : podstawy prawne i ramy instytucjonalne wraz z podstawowymi dokumentami / Barcz, Jan.
867   2002100075177 W.7517 Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej : podstawy prawne i ramy instytucjonalne wraz z podstawowymi dokumentami / Barcz, Jan.
868   2002100076662 W.7666 Procesowe prawo pracy / Baran, Krzysztof Wojciech.
869   2002100075184 W.7518 Traktat z Lizbony : wybrane aspekty prawne działań implementacyjnych / Barcz, Jan.
870   2002100075191 W.7519 Traktat z Lizbony : wybrane aspekty prawne działań implementacyjnych / Barcz, Jan.
871   2002100075207 W.7520 Traktat z Lizbony : wybrane aspekty prawne działań implementacyjnych / Barcz, Jan.
872   2002100002753 W.275 Traktatowa ochrona praw autorskich i praw pokrewnych / Barczewski, Maciej.
873   2002100096318 W.9631 Umowy międzynarodowe EKG ONZ z dziedziny ochrony środowiska oraz zasady ich przestrzegania i egzekwowania / Bar, Magdalena.
874   2002100078567 W.7856 Unia Europejska na rozstajach : Traktat z Lizbony : dynamika i główne kierunki reformy ustrojowej / Barcz, Jan.
875   2002100078574 W.7857 Unia Europejska na rozstajach : Traktat z Lizbony : dynamika i główne kierunki reformy ustrojowej / Barcz, Jan.
876   2002100018693 W.1869 Urzędnik i biznesmen w środowisku międzynarodowym : wybrane aspekty pragmatyki zawodowej / Barcz, Jan.
877   2002100047297 W.4729 Ustawa Karta Nauczyciela : komentarz / Barański, Andrzej.
878   2002100001169 W.116 Ustawa o ochronie danych osobowych : komentarz / Barta, Paweł.
879   2002100007802 W.780 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska : komentarz / Bar, Magdalena.
880   2002100071490 W.7149 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska : komentarz / Bar, Magdalena.
881   2002100020672 W.2067 Wycena nieruchomości zabudowanych : podejście kosztowe : poradnik / Baranowski, Wacław.
882   2002100038899 W.3889 Zadania samorządu terytorialnego w zakresie ochrony środowiska / Barczak, Anna.
883   2002100038905 W.3890 Zadania samorządu terytorialnego w zakresie ochrony środowiska / Barczak, Anna.
 
OCH
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
884   2002100039124 W.3912 Ochrona człowieka w świetle prawa Rzeczypospolitej Polskiej : materiały z II Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Mierki 18-19 października 2001 /
885   2002100001190 W.119 Ochrona danych osobowych : aktualne problemy i nowe wyzwania /
886   2002100003071 W.307 Ochrona danych osobowych : wybór zagadnień /
887   2002100058552 W.5855 Ochrona danych osobowych /
888   2002100060296 W.6029 Ochrona danych osobowych w Polsce z perspektywy dziesięciolecia /
889   2002100122376 W.12237 Ochrona danych osobowych w sądach i prokuraturze /
890   2002100037694 W.3769 Ochrona dzieci a przyszłość demograficzna Polski = Protection of children and demographic future of Poland /
891   2002100037700 W.3770 Ochrona dzieci a przyszłość demograficzna Polski = Protection of children and demographic future of Poland /
892   2002100037717 W.3771 Ochrona dzieci a przyszłość demograficzna Polski = Protection of children and demographic future of Poland /
893   2002100039605 W.3960 Ochrona informacji niejawnych : poradnik praktyczny dla osób i instytucji przetwarzających informacje niejawne /
894   2002100048645 W.4864 Ochrona konsumenta w prawie polskim na tle koncepcji effet utile = Consumer protection in the Polish law in view of effet utile concept /
895   2002100064935 W.6493 Ochrona konsumenta w prawie polskim na tle koncepcji effet utile = Consumer protection in the Polish law in view of effet utile concept /
896   2002100071223 W.7122 Ochrona konsumenta w prawie polskim na tle koncepcji effet utile = Consumer protection in the Polish law in view of effet utile concept /
897   2002100071230 W.7123 Ochrona konsumenta w prawie polskim na tle koncepcji effet utile = Consumer protection in the Polish law in view of effet utile concept /
898   2002100064331 W.6433 Ochrona konsumenta w Unii Europejskiej /
899   2002100072633 W.7263 Ochrona praw człowieka i wolności ekonomicznych w Unii Europejskiej /
900   2002100037809 W.3780 Ochrona praw człowieka w Polsce po 1989 roku na tle standardów międzynarodowych : wybrane zagadnienia /
901   2002100023659 W.2365 Ochrona praw człowieka w świecie : praca zbiorowa /
902   2002100030121 W.3012 Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej : wybrane zagadnienia /
903   2002100023864 W.2386 Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej /
904   2002100023871 W.2387 Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej /
905   2002100067240 W.6724 Ochrona prawna pokrzywdzonego /
906   2002100067257 W.6725 Ochrona prawna pokrzywdzonego /
907   2002100067264 W.6726 Ochrona prawna pokrzywdzonego /
908   2002100067271 W.6727 Ochrona prawna pokrzywdzonego /
909   2002100041059 W.4105 Ochrona trwałości stosunku pracy w społecznej gospodarce rynkowej /
910   2002100051706 W.5170 Ochrona własności intelektualnej : ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych : prawo własności przemysłowej : samouczek studencki /
911   2002100051713 W.5171 Ochrona własności intelektualnej : ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych : prawo własności przemysłowej : samouczek studencki /
912   2002100051720 W.5172 Ochrona własności intelektualnej : ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych : prawo własności przemysłowej : samouczek studencki /
913   2002100001183 W.118 Ochrona własności intelektualnej w Polsce : podstawowe mechanizmy i konstrukcje /
914   2002100042353 W.4235 Ochrona zdrowia i gospodarka : mechanizmy rynkowe a regulacje publiczne /
915   2002100025486 W.2548 Ochrona zdrowia na świecie /
916   2002100025493 W.2549 Ochrona zdrowia na świecie /
917   2002100009509 W.950 Postępowanie administracyjne - ogólne, egzekucyjne i sądowoadministracyjne : wybór orzecznictwa / Ochendowski, Eugeniusz.
918   2002100009943 W.994 Prawo administracyjne : część ogólna / Ochendowski, Eugeniusz.
919   2002100009950 W.995 Prawo administracyjne : część ogólna / Ochendowski, Eugeniusz.
920   2002100009967 W.996 Prawo administracyjne : część ogólna / Ochendowski, Eugeniusz.
921   2002100009974 W.997 Prawo administracyjne : część ogólna / Ochendowski, Eugeniusz.
922   2002100009981 W.998 Prawo administracyjne : część ogólna / Ochendowski, Eugeniusz.
923   2002100050426 W.5042 Prawo administracyjne : część ogólna / Ochendowski, Eugeniusz.
924   2002100050433 W.5043 Prawo administracyjne : część ogólna / Ochendowski, Eugeniusz.
925   2002100085404 W.8540 Prawo administracyjne : część ogólna / Ochendowski, Eugeniusz.
926   2002100085411 W.8541 Prawo administracyjne : część ogólna / Ochendowski, Eugeniusz.
 
NOW
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
927   2002100115651 W.11565 Kara śmierci w Polsce : wybór czy konieczność? / Nowak, Zbigniew.
928   2002100115668 W.11566 Kara śmierci w Polsce : wybór czy konieczność? / Nowak, Zbigniew.
929   2002100115675 W.11567 Kara śmierci w Polsce : wybór czy konieczność? / Nowak, Zbigniew.
930   2002100043121 W.4312 Krajowa administracja w unijnym procesie podejmowania decyzji / Nowak-Far, Artur.
931   2002100048324 W.4832 Krajowa administracja w unijnym procesie podejmowania decyzji / Nowak-Far, Artur.
932   2002100023161 W.2316 Modernizacja lokalnej administracji publicznej a rozwój lokalny / Nowak, Jacek. F..
933   2002100056251 W.5625 Nowa kodyfikacja prawa karnego. T. 2 /
934   2002100056268 W.5626 Nowa kodyfikacja prawa karnego. T. 8 /
935   2002100073128 W.7312 Nowa kodyfikacja prawa karnego. T. 39 /
936   2002100117464 W.11746 Nowa kodyfikacja prawa karnego. T. 17 /
937   2002100117471 W.11747 Nowa kodyfikacja prawa karnego. T. 18 /
938   2002100117488 W.11748 Nowa kodyfikacja prawa karnego. T. 19 /
939   2002100117495 W.11749 Nowa kodyfikacja prawa karnego. T. 20 /
940   2002100117501 W.11750 Nowa kodyfikacja prawa karnego. T. 21 /
941   2002100117518 W.11751 Nowa kodyfikacja prawa karnego. T. 22 /
942   2002100117525 W.11752 Nowa kodyfikacja prawa karnego. T. 23 /
943   2002100117716 W.11771 Nowa kodyfikacja prawa karnego. T. 14 /
944   2002100117723 W.11772 Nowa kodyfikacja prawa karnego. T. 15 /
945   2002100117730 W.11773 Nowa kodyfikacja prawa karnego. T. 16 /
946   2002100119789 W.11978 Nowa kodyfikacja prawa karnego. T. 7 /
947   2002100119796 W.11979 Nowa kodyfikacja prawa karnego. T. 9 /
948   2002100119802 W.11980 Nowa kodyfikacja prawa karnego. T. 10 /
949   2002100119819 W.11981 Nowa kodyfikacja prawa karnego. T. 11 /
950   2002100119826 W.11982 Nowa kodyfikacja prawa karnego. T. 12 /
951   2002100119833 W.11983 Nowa kodyfikacja prawa karnego. T. 13 /
952   2002100119932 W.11993 Nowa kodyfikacja prawa karnego. T. 4 /
953   2002100119949 W.11994 Nowa kodyfikacja prawa karnego. T. 5 /
954   2002100122284 W.12228 Nowe instytucje prawa spadkowego w praktyce notarialnej /
955   2002100104464 W.10446 Nowe medyczne prawo karne /
956   2002100113558 W.11355 Nowe medyczne prawo karne /
957   2002100113565 W.11356 Nowe medyczne prawo karne /
958   2002100043268 W.4326 Nowe podejście do zamówień publicznych : podręcznik /
959   2002100023611 W.2361 Nowe prawo ubezpieczeń gospodarczych : pakiet ustaw ubezpieczeniowych, kodeks cywilny po zmianach /
960   2002100073135 W.7313 Nowe problemy badawcze w teorii publicznego prawa gospodarczego : (z uwzględnieniem samorządu terytorialnego) /
961   2002100027978 W.2797 Nowe województwa : fakty, opinie, nastroje /
962   2002100108349 W.10834 Nowe wyzwania i rozwiązania w polskim systemie ochrony praw człowieka. 4 /
963   2002100026841 W.2684 Nowe zarządzanie publiczne : skuteczność i efektywność : budżet zadaniowy w Polsce /
964   2002100043183 W.4318 Nowe zarządzanie publiczne i public governance w Polsce i w Europie /
965   2002100020405 W.2040 Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym /
966   2002100038967 W.3896 Nowelizacja prawa karnego 2015 : komentarz /
967   2002100038974 W.3897 Nowelizacja prawa karnego 2015 : komentarz /
968   2002100056442 W.5644 Płaca minimalna : rewolucyjne zmiany / Nowacka, Izabela.
969   2002100011380 W.1138 Polski samorząd terytorialny / Nowacka, Ewa J..
970   2002100011397 W.1139 Polski samorząd terytorialny / Nowacka, Ewa J..
971   2002100011403 W.1140 Polski samorząd terytorialny / Nowacka, Ewa J..
972   2002100050457 W.5045 Polski samorząd terytorialny / Nowacka, Ewa J..
973   2002100050464 W.5046 Polski samorząd terytorialny / Nowacka, Ewa J..
974   2002100050471 W.5047 Polski samorząd terytorialny / Nowacka, Ewa J..
975   2002100050488 W.5048 Polski samorząd terytorialny / Nowacka, Ewa J..
976   2002100002012 W.201 Prawo własności przemysłowej / Nowińska, Ewa.
977   2002100002029 W.202 Prawo własności przemysłowej / Nowińska, Ewa.
978   2002100002036 W.203 Prawo własności przemysłowej / Nowińska, Ewa.
979   2002100003033 W.303 Prawo własności przemysłowej / Nowińska, Ewa.
980   2002100004238 W.423 Prawo zamówień publicznych : vademecum / Nowak, Hubert.
981   2002100004245 W.424 Prawo zamówień publicznych : vademecum / Nowak, Hubert.
982   2002100004252 W.425 Prawo zamówień publicznych : vademecum / Nowak, Hubert.
983   2002100004269 W.426 Prawo zamówień publicznych : vademecum / Nowak, Hubert.
984   2002100004276 W.427 Prawo zamówień publicznych : vademecum / Nowak, Hubert.
985   2002100004283 W.428 Prawo zamówień publicznych : vademecum / Nowak, Hubert.
986   2002100011632 W.1163 Prawo zamówień publicznych : komentarz do nowelizacji / Nowicki, Henryk.
987   2002100011649 W.1164 Prawo zamówień publicznych : komentarz do nowelizacji / Nowicki, Henryk.
988   2002100058927 W.5892 Samorząd terytorialny jako forma decentralizacji administracji publicznej / Nowacka, Ewa J..
989   2002100044852 W.4485 Samorząd terytorialny w administracji publicznej / Nowacka, Ewa J..
990   2002100011359 W.1135 Samorząd terytorialny w ustroju państwowym / Nowacka, Ewa J..
991   2002100011366 W.1136 Samorząd terytorialny w ustroju państwowym / Nowacka, Ewa J..
992   2002100011373 W.1137 Samorząd terytorialny w ustroju państwowym / Nowacka, Ewa J..
993   2002100050440 W.5044 Samorząd terytorialny w ustroju państwowym / Nowacka, Ewa J..
994   2002100034839 W.3483 Studia z teorii prawa / Nowacki, Józef.
995   2002100077713 W.7771 Ubezpieczenia majątkowe w rolnictwie / Nowak, Ryszard.
996   2002100077720 W.7772 Ubezpieczenia majątkowe w rolnictwie / Nowak, Ryszard.
997   2002100077737 W.7773 Ubezpieczenia majątkowe w rolnictwie / Nowak, Ryszard.
998   2002100077744 W.7774 Ubezpieczenia majątkowe w rolnictwie / Nowak, Ryszard.
999   2002100077751 W.7775 Ubezpieczenia majątkowe w rolnictwie / Nowak, Ryszard.
1000   2002100058439 W.5843 Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej / Nowakowski, Leszek.
1001   2002100049697 W.4969 Władza samorządu lokalnego / Nowacka, Ewa J..
1002   2002100058613 W.5861 Wokół Konwencji Europejskiej : krótki komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka / Nowicki, Marek Antoni.
1003   2002100006331 W.633 Wstęp do prawoznawstwa / Nowacki, Józef.
1004   2002100006348 W.634 Wstęp do prawoznawstwa / Nowacki, Józef.
1005   2002100006355 W.635 Wstęp do prawoznawstwa / Nowacki, Józef.
1006   2002100006362 W.636 Wstęp do prawoznawstwa / Nowacki, Józef.
1007   2002100105881 W.10588 Wstęp do prawoznawstwa / Nowacki, Józef.
1008   2002100105898 W.10589 Wstęp do prawoznawstwa / Nowacki, Józef.
1009   2002100034808 W.3480 Wybrane zagadnienia wiedzy o prawie / Nowak, Wiesław.
1010   2002100034815 W.3481 Wybrane zagadnienia wiedzy o prawie / Nowak, Wiesław.
1011   2002100073630 W.7363 Zarys dziejów prawa na Uniwersytecie Wrocławskim / Nowacki, Konrad.
1012   2002100120570 W.12057 Zwalczanie fałszerstw pieniędzy / Nowak, Aleksandra.
1013   2002100103184 W.10318 Zwalczanie nieuczciwej reklamy : zagadnienia cywilno-prawne / Nowińska, Ewa.
 
POS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1014   2002100071810 W.7181 Postępowania administracyjne i sądowoadministracyjne z kazusami /
1015   2002100011946 W.1194 Postępowanie administracyjne : ćwiczenia /
1016   2002100011953 W.1195 Postępowanie administracyjne : ćwiczenia /
1017   2002100113787 W.11378 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne /
1018   2002100113794 W.11379 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne /
1019   2002100010536 W.1053 Postępowanie administracyjne w Europie /
1020   2002100010543 W.1054 Postępowanie administracyjne w Europie /
1021   2002100010550 W.1055 Postępowanie administracyjne w Europie /
1022   2002100010567 W.1056 Postępowanie administracyjne w Europie /
1023   2002100010574 W.1057 Postępowanie administracyjne w Europie /
1024   2002100038684 W.3868 Postępowanie administracyjne w Europie /
1025   2002100065772 W.6577 Postępowanie administracyjne w Europie /
1026   2002100072893 W.7289 Postępowanie cywilne : pytania, tablice /
1027   2002100082465 W.8246 Postępowanie cywilne : pytania egzaminacyjne, tablice /
1028   2002100082472 W.8247 Postępowanie cywilne : pytania egzaminacyjne, tablice /
1029   2002100082489 W.8248 Postępowanie cywilne : pytania egzaminacyjne, tablice /
1030   2002100120747 W.12074 Postępowanie cywilne : vademecum /
1031   2002100120754 W.12075 Postępowanie cywilne : vademecum /
1032   2002100004726 W.472 Postępowanie cywilne /
1033   2002100046160 W.4616 Postępowanie cywilne /
1034   2002100052468 W.5246 Postępowanie cywilne /
1035   2002100052475 W.5247 Postępowanie cywilne /
1036   2002100052482 W.5248 Postępowanie cywilne /
1037   2002100052499 W.5249 Postępowanie cywilne /
1038   2002100052505 W.5250 Postępowanie cywilne /
1039   2002100077683 W.7768 Postępowanie cywilne /
1040   2002100077690 W.7769 Postępowanie cywilne /
1041   2002100077706 W.7770 Postępowanie cywilne /
1042   2002100079618 W.7961 Postępowanie cywilne /
1043   2002100085701 W.8570 Postępowanie cywilne /
1044   2002100085718 W.8571 Postępowanie cywilne /
1045   2002100085725 W.8572 Postępowanie cywilne /
1046   2002100085732 W.8573 Postępowanie cywilne /
1047   2002100105164 W.10516 Postępowanie cywilne /
1048   2002100105171 W.10517 Postępowanie cywilne /
1049   2002100105379 W.10537 Postępowanie cywilne /
1050   2002100105386 W.10538 Postępowanie cywilne /
1051   2002100105393 W.10539 Postępowanie cywilne /
1052   2002100105409 W.10540 Postępowanie cywilne /
1053   2002100113909 W.11390 Postępowanie cywilne /
1054   2002100113916 W.11391 Postępowanie cywilne /
1055   2002100121935 W.12193 Postępowanie cywilne /
1056   2002100121942 W.12194 Postępowanie cywilne /
1057   2002100121959 W.12195 Postępowanie cywilne /
1058   2002100093010 W.9301 Postępowanie cywilne w pigułce /
1059   2002100051492 W.5149 Postępowanie dowodowe w procesie karnym – zagadnienia wybrane /
1060   2002100051508 W.5150 Postępowanie dowodowe w procesie karnym – zagadnienia wybrane /
1061   2002100072879 W.7287 Postępowanie egzekucyjne w dziejach : X konferencja naukowa, Karpacz, 11-13 września 2006 r. /
1062   2002100005105 W.510 Postępowanie karne : część szczególna /
1063   2002100067400 W.6740 Postępowanie karne : część ogólna /
1064   2002100067417 W.6741 Postępowanie karne : część ogólna /
1065   2002100067424 W.6742 Postępowanie karne : część ogólna /
1066   2002100067431 W.6743 Postępowanie karne : część ogólna /
1067   2002100067448 W.6744 Postępowanie karne : część ogólna /
1068   2002100067455 W.6745 Postępowanie karne : część ogólna /
1069   2002100067462 W.6746 Postępowanie karne : część ogólna /
1070   2002100067479 W.6747 Postępowanie karne : część ogólna /
1071   2002100067486 W.6748 Postępowanie karne : część ogólna /
1072   2002100067493 W.6749 Postępowanie karne : część szczególna /
1073   2002100067509 W.6750 Postępowanie karne : część szczególna /
1074   2002100067516 W.6751 Postępowanie karne : część szczególna /
1075   2002100067523 W.6752 Postępowanie karne : część szczególna /
1076   2002100067530 W.6753 Postępowanie karne : część szczególna /
1077   2002100074835 W.7483 Postępowanie karne : materiały do ćwiczeń /
1078   2002100082847 W.8284 Postępowanie karne : kazusy z rozwiązaniami /
1079   2002100082854 W.8285 Postępowanie karne : kazusy z rozwiązaniami /
1080   2002100108387 W.10838 Postępowanie polubowne w dziejach : materiały IX Konferencji Historyków Państwa i Prawa, Przemyśl, 7-10 lipca 2005 /
1081   2002100027770 W.2777 Prawo pomocy publicznej / Postuła, Igor.
1082   2002100104594 W.10459 Przestępstwa seksualne : geneza, postacie, resocjalizacja oraz zabezpieczenia przed powrotnością / Pospiszyl, Kazimierz.
1083   2002100104600 W.10460 Przestępstwa seksualne : geneza, postacie, resocjalizacja oraz zabezpieczenia przed powrotnością / Pospiszyl, Kazimierz.
1084   2002100117891 W.11789 Przestępstwa seksualne : geneza, postacie, resocjalizacja oraz zabezpieczenia przed powrotnością / Pospiszyl, Kazimierz.
1085   2002100117907 W.11790 Przestępstwa seksualne : geneza, postacie, resocjalizacja oraz zabezpieczenia przed powrotnością / Pospiszyl, Kazimierz.
1086   2002100108233 W.10823 W tyglu naszych finansów : transformacja i reformy finansów publicznych w Polsce w dwudziestoleciu 1989-2008 / Postuła, Marta.
 
FER
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1087   2002100004061 W.406 Prawo prasowe : komentarz / Ferenc-Szydełko, Ewa.
1088   2002100051904 W.5190 Prawo prasowe : komentarz / Ferenc-Szydełko, Ewa.
1089   2002100051911 W.5191 Prawo prasowe : komentarz / Ferenc-Szydełko, Ewa.
1090   2002100051928 W.5192 Prawo prasowe : komentarz / Ferenc-Szydełko, Ewa.
1091   2002100051935 W.5193 Prawo prasowe : komentarz / Ferenc-Szydełko, Ewa.
 
KID
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1092   2002100058965 W.5896 Handlowe spółki osobowe / Kidyba, Andrzej.
1093   2002100064577 W.6457 Handlowe spółki osobowe / Kidyba, Andrzej.
1094   2002100064584 W.6458 Handlowe spółki osobowe / Kidyba, Andrzej.
1095   2002100064591 W.6459 Handlowe spółki osobowe / Kidyba, Andrzej.
1096   2002100064492 W.6449 Kodeks spółek handlowych : komentarz. T. 1, Komentarz do art. 1-300 K.S.H. / Kidyba, Andrzej.
1097   2002100064508 W.6450 Kodeks spółek handlowych : komentarz. T. 2, Komentarz do art. 301-633 K.S.H. / Kidyba, Andrzej.
1098   2002100012608 W.1260 Prawo handlowe / Kidyba, Andrzej.
1099   2002100045118 W.4511 Prawo handlowe / Kidyba, Andrzej.
1100   2002100064607 W.6460 Prawo handlowe / Kidyba, Andrzej.
1101   2002100064614 W.6461 Prawo handlowe / Kidyba, Andrzej.
1102   2002100064621 W.6462 Prawo handlowe / Kidyba, Andrzej.
1103   2002100064638 W.6463 Prawo handlowe / Kidyba, Andrzej.
1104   2002100064645 W.6464 Prawo handlowe / Kidyba, Andrzej.
1105   2002100064652 W.6465 Prawo handlowe / Kidyba, Andrzej.
1106   2002100064669 W.6466 Prawo handlowe / Kidyba, Andrzej.
1107   2002100064676 W.6467 Prawo handlowe / Kidyba, Andrzej.
1108   2002100065864 W.6586 Prawo handlowe / Kidyba, Andrzej.
1109   2002100071926 W.7192 Prawo handlowe / Kidyba, Andrzej.
1110   2002100081420 W.8142 Prawo handlowe / Kidyba, Andrzej.
1111   2002100081437 W.8143 Prawo handlowe / Kidyba, Andrzej.
1112   2002100091320 W.9132 Prawo handlowe / Kidyba, Andrzej.
1113   2002100091337 W.9133 Prawo handlowe / Kidyba, Andrzej.
1114   2002100091344 W.9134 Prawo handlowe / Kidyba, Andrzej.
1115   2002100093492 W.9349 Prawo handlowe / Kidyba, Andrzej.
1116   2002100104402 W.10440 Prawo handlowe / Kidyba, Andrzej.
1117   2002100104419 W.10441 Prawo handlowe / Kidyba, Andrzej.
1118   2002100113749 W.11374 Prawo handlowe / Kidyba, Andrzej.
1119   2002100113756 W.11375 Prawo handlowe / Kidyba, Andrzej.
1120   2002100121898 W.12189 Prawo handlowe / Kidyba, Andrzej.
1121   2002100121904 W.12190 Prawo handlowe / Kidyba, Andrzej.
1122   2002100121911 W.12191 Prawo handlowe / Kidyba, Andrzej.
1123   2002100121928 W.12192 Prawo handlowe / Kidyba, Andrzej.
1124   2002100039797 W.3979 Prawo spółek handlowych / Kidyba, Andrzej.
1125   2002100065482 W.6548 Prawo spółek handlowych / Kidyba, Andrzej.
 
TUR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1126   2002100059382 W.5938 Rachunkowość leasingu na tle regulacji prawa cywilnego i podatkowego / Turzyński, Mikołaj.
1127   2002100042254 W.4225 Umowy leasingu w prawie bilansowym i podatkowym / Turzyński, Mikołaj.
 
KSI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1128   2002100067349 W.6734 Bezpodstawne wzbogacenie : art. 405-414 KC : komentarz / Księżak, Paweł.
1129   2002100072480 W.7248 Księga jubileuszowa ku czci Profesor Krystyny Sawickiej : gromadzenie i wydatkowanie środków publicznych : zagadnienia finansowoprawne /
1130   2002100072985 W.7298 Księga jubileuszowa ku czci Profesor Krystyny Sawickiej : gromadzenie i wydatkowanie środków publicznych : zagadnienia finansowoprawne /
1131   2002100080812 W.8081 Księga jubileuszowa ku czci Profesor Krystyny Sawickiej : gromadzenie i wydatkowanie środków publicznych : zagadnienia finansowoprawne /
1132   2002100082984 W.8298 Księga jubileuszowa Profesora Ryszarda Mastalskiego : stanowienie i stosowanie prawa podatkowego /
1133   2002100051164 W.5116 Księgi wieczyste i hipoteka : zbiór przepisów /
 
ZES
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1134   2002100052772 W.5277 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagielońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej. z. 1(115), 2012 /
1135   2002100052789 W.5278 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagielońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej. z. 2(116), 2012 /
1136   2002100058934 W.5893 Zeszyty Naukowe WSAiB im. E. Kwiatkowskiego : pamięci śp. dr. hab. prof. WSAiB Zbigniewa Godeckiego. z. 23 /
1137   2002100042117 W.4211 Zeszyty Naukowe WSAiB im. E. Kwiatkowskiego. z. 21 /
1138   2002100073005 W.7300 Zeszyty Naukowe WSAiB im. E. Kwiatkowskiego. z. 24 /
 
ZIE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1139   2002100003903 W.390 Administracja rządowa w Polsce / Zieliński, Eugeniusz.
1140   2002100009370 W.937 Administracja rządowa w Polsce / Zieliński, Eugeniusz.
1141   2002100050280 W.5028 Administracja rządowa w Polsce / Zieliński, Eugeniusz.
1142   2002100074798 W.7479 Analiza pojęcia czynu / Ziembiński, Zygmunt.
1143   2002100040465 W.4046 Organizacja wewnętrzna Senatu : studium prawno-ustrojowe / Zientarski, Piotr Benedykt.
1144   2002100006546 W.654 Postępowanie cywilne : kompendium / Zieliński, Andrzej.
1145   2002100046269 W.4626 Postępowanie cywilne : kompendium / Zieliński, Andrzej.
1146   2002100052796 W.5279 Postępowanie cywilne : kompendium / Zieliński, Andrzej.
1147   2002100052802 W.5280 Postępowanie cywilne : kompendium / Zieliński, Andrzej.
1148   2002100070202 W.7020 Postępowanie cywilne : kompendium / Zieliński, Andrzej.
1149   2002100071766 W.7176 Postępowanie cywilne : kompendium / Zieliński, Andrzej.
1150   2002100071773 W.7177 Postępowanie cywilne : kompendium / Zieliński, Andrzej.
1151   2002100075993 W.7599 Postępowanie cywilne : kompendium / Zieliński, Andrzej.
1152   2002100076006 W.7600 Postępowanie cywilne : kompendium / Zieliński, Andrzej.
1153   2002100076013 W.7601 Postępowanie cywilne : kompendium / Zieliński, Andrzej.
1154   2002100076020 W.7602 Postępowanie cywilne : kompendium / Zieliński, Andrzej.
1155   2002100076037 W.7603 Postępowanie cywilne : kompendium / Zieliński, Andrzej.
1156   2002100076044 W.7604 Postępowanie cywilne : kompendium / Zieliński, Andrzej.
1157   2002100081819 W.8181 Postępowanie cywilne : kompendium / Zieliński, Andrzej.
1158   2002100081826 W.8182 Postępowanie cywilne : kompendium / Zieliński, Andrzej.
1159   2002100082748 W.8274 Postępowanie cywilne : kompendium / Zieliński, Andrzej.
1160   2002100082755 W.8275 Postępowanie cywilne : kompendium / Zieliński, Andrzej.
1161   2002100095694 W.9569 Postępowanie cywilne : kompendium / Zieliński, Andrzej.
1162   2002100095700 W.9570 Postępowanie cywilne : kompendium / Zieliński, Andrzej.
1163   2002100095717 W.9571 Postępowanie cywilne : kompendium / Zieliński, Andrzej.
1164   2002100007536 W.753 Prawo cywilne : część ogólna / Ziemianin, Bronisław.
1165   2002100007543 W.754 Prawo cywilne : część ogólna / Ziemianin, Bronisław.
1166   2002100007550 W.755 Prawo cywilne : część ogólna / Ziemianin, Bronisław.
1167   2002100052819 W.5281 Prawo rzeczowe / Ziemianin, Bronisław.
1168   2002100052826 W.5282 Prawo rzeczowe / Ziemianin, Bronisław.
1169   2002100052833 W.5283 Prawo rzeczowe / Ziemianin, Bronisław.
1170   2002100068056 W.6805 Przesłuchanie małoletnich świadków / Zielona-Jenek, Monika.
1171   2002100101029 W.10102 Przesłuchanie małoletnich świadków / Zielona-Jenek, Monika.
1172   2002100101036 W.10103 Przesłuchanie małoletnich świadków / Zielona-Jenek, Monika.
1173   2002100014138 W.1413 Wpływ państwa na rynek pracy i decyzje zatrudnieniowe przedsiębiorstw / Zieliński, Mariusz.
1174   2002100036840 W.3684 Wykładnia prawa : zasady, reguły, wskazówki / Zieliński, Maciej.
1175   2002100036857 W.3685 Wykładnia prawa : zasady, reguły, wskazówki / Zieliński, Maciej.
 
ROM
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1176   2002100007482 W.748 Mobbing w ujęciu psychologiczno-prawnym / Romer, Maria Teresa.
1177   2002100007499 W.749 Mobbing w ujęciu psychologiczno-prawnym / Romer, Maria Teresa.
1178   2002100007505 W.750 Mobbing w ujęciu psychologiczno-prawnym / Romer, Maria Teresa.
1179   2002100077362 W.7736 Mobbing w ujęciu psychologiczno-prawnym / Romer, Maria Teresa.
1180   2002100062627 W.6262 Prawo pracy : komentarz / Romer, Maria Teresa.
1181   2002100072817 W.7281 Prawo pracy : komentarz / Romer, Maria Teresa.
 
HEL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1182   2002100049383 W.4938 Aplikacja od ogółu do szczegółu : akty normatywne w pigułce / Heliosz, Aneta.
1183   2002100049390 W.4939 Aplikacja od ogółu do szczegółu : akty normatywne w pigułce / Heliosz, Aneta.
1184   2002100058712 W.5871 Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw / Helin, André.
1185   2002100070844 W.7084 Prawo prywatne Unii Europejskiej ze stanowiska teorii prawa / Helios, Joanna.
1186   2002100117877 W.11787 Przemoc instytucjonalna wobec dzieci : kulturowe uzasadnienie przemocy instytucjonalnej / Helios, Joanna.
1187   2002100117884 W.11788 Przemoc instytucjonalna wobec dzieci : kulturowe uzasadnienie przemocy instytucjonalnej / Helios, Joanna.
1188   2002100072503 W.7250 Wpływ feminizmu na sytuację społeczno-prawną kobiet / Helios, Joanna.
 
PRO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1189   2002100043848 W.4384 Problemy dowodu z dokumentu : materiały VIII Wrocławskiego Sympozjum Badań Pisma, 17-19 czerwca 1998 r. /
1190   2002100060579 W.6057 Problemy prawa angielskiego i europejskiego oraz reformy w Europie Środkowej (Polska, Węgry) = Current problems of English and European law and reforms in Central Europe (Poland, Hungary) /
1191   2002100035492 W.3549 Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym /
1192   2002100035508 W.3550 Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym /
1193   2002100026605 W.2660 Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Cz. 4 /
1194   2002100026612 W.2661 Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Cz. 4 /
1195   2002100026629 W.2662 Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Cz. 4 /
1196   2002100026636 W.2663 Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Cz. 4 /
1197   2002100035515 W.3551 Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Cz. 2 /
1198   2002100035522 W.3552 Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Cz. 2 /
1199   2002100035539 W.3553 Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Cz. 2 /
1200   2002100035546 W.3554 Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Cz. 2 /
1201   2002100035553 W.3555 Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Cz. 2 /
1202   2002100035560 W.3556 Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Cz. 2 /
1203   2002100035577 W.3557 Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Cz. 3 /
1204   2002100035584 W.3558 Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Cz. 3 /
1205   2002100035591 W.3559 Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Cz. 3 /
1206   2002100035607 W.3560 Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Cz. 3 /
1207   2002100035614 W.3561 Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Cz. 3 /
1208   2002100057357 W.5735 Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Cz. 5 /
1209   2002100048850 W.4885 Problemy prawno-polityczne transformacji ustrojowej w państwach Europy Środkowo-Wschodniej /
1210   2002100121737 W.12173 Problemy rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu płońskiego : teoria i praktyka /
1211   2002100102286 W.10228 Problemy własności w ujęciu historyczno-prawnym /
1212   2002100018716 W.1871 Procedura administracyjna /
1213   2002100091412 W.9141 Proces karny /
1214   2002100091429 W.9142 Proces karny /
1215   2002100091436 W.9143 Proces karny /
1216   2002100020511 W.2051 Profesjonalizm w administracji publicznej /
1217   2002100020528 W.2052 Profesjonalizm w administracji publicznej /
1218   2002100020535 W.2053 Profesjonalizm w administracji publicznej /
1219   2002100043381 W.4338 Profesjonalizm w administracji publicznej /
1220   2002100035485 W.3548 Profesjonalna kultura prawnicza /
1221   2002100019201 W.1920 Promocja zatrudnienia i instytucje rynku pracy : ustawa z omówieniem /
1222   2002100099272 W.9927 Promocja zdrowia : praca zbiorowa /
1223   2002100119482 W.11948 Promocja zdrowia w miejscu pracy : wybrane programy : praca zbiorowa /
1224   2002100117631 W.11763 Stany nadzwyczajne w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. / Prokop, Krzysztof.
 
EIC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1225   2002100066120 W.6612 Metodyka pracy biegłego psychiatry, psychologa oraz seksuologa w sprawach karnych / Eichstaedt, Krzysztof.
1226   2002100066137 W.6613 Metodyka pracy biegłego psychiatry, psychologa oraz seksuologa w sprawach karnych / Eichstaedt, Krzysztof.
1227   2002100066144 W.6614 Metodyka pracy biegłego psychiatry, psychologa oraz seksuologa w sprawach karnych / Eichstaedt, Krzysztof.
1228   2002100066151 W.6615 Metodyka pracy biegłego psychiatry, psychologa oraz seksuologa w sprawach karnych / Eichstaedt, Krzysztof.
1229   2002100066168 W.6616 Metodyka pracy biegłego psychiatry, psychologa oraz seksuologa w sprawach karnych / Eichstaedt, Krzysztof.
1230   2002100122239 W.12223 Metodyka pracy biegłego psychiatry, psychologa oraz seksuologa w sprawach karnych, nieletnich oraz wykroczeń / Eichstaedt, Krzysztof.
1231   2002100122246 W.12224 Metodyka pracy biegłego psychiatry, psychologa oraz seksuologa w sprawach karnych, nieletnich oraz wykroczeń / Eichstaedt, Krzysztof.
1232   2002100122253 W.12225 Metodyka pracy biegłego psychiatry, psychologa oraz seksuologa w sprawach karnych, nieletnich oraz wykroczeń / Eichstaedt, Krzysztof.
1233   2002100122260 W.12226 Metodyka pracy biegłego psychiatry, psychologa oraz seksuologa w sprawach karnych, nieletnich oraz wykroczeń / Eichstaedt, Krzysztof.
1234   2002100060180 W.6018 Postępowanie przed sądem w sprawach nieletnich / Eichstaedt, Krzysztof.
 
POR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1235   2002100063624 W.6362 Odzyskiwanie należności pieniężnych / Portalska, Anna.
1236   2002100036758 W.3675 Poradnictwo prawne i obywatelskie w Polsce : stan obecny i wizje przyszłości /
1237   2002100067332 W.6733 Poradnik antykorupcyjny dla przedsiębiorców : przedsiębiorca w środowisku zagrożeń korupcyjnych /
1238   2002100052444 W.5244 Poradnik wynalazcy : procedury zgłoszeniowe w systemie: krajowym, europejskim, międzynarodowym /
1239   2002100052451 W.5245 Poradnik wynalazcy : procedury zgłoszeniowe w systemie: krajowym, europejskim, międzynarodowym /
 
MIE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1240   2002100028425 W.2842 Gmina w systemie administracji publicznej Republiki Federalnej Niemiec / Miemiec, Marcin.
1241   2002100049802 W.4980 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne w pytaniach i odpowiedziach / Miemiec, Marcin.
1242   2002100070196 W.7019 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne w pytaniach i odpowiedziach / Miemiec, Marcin.
1243   2002100092648 W.9264 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne w pytaniach i odpowiedziach / Miemiec, Marcin.
1244   2002100043695 W.4369 Prawne gwarancje samodzielności finansowej gminy w zakresie dochodów publicznoprawnych / Miemiec, Wiesława.
1245   2002100108370 W.10837 Prawo finansów publicznych sektora samorządowego / Miemiec, Wiesława.
 
OKT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1246   2002100053830 W.5383 Prawo podatkowe / Oktaba, Robert Tomasz.
1247   2002100053847 W.5384 Prawo podatkowe / Oktaba, Robert Tomasz.
1248   2002100053854 W.5385 Prawo podatkowe / Oktaba, Robert Tomasz.
 
KEN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1249   2002100007987 W.798 Międzynarodowe prawo środowiska : wybrane zagadnienia systemowe / Kenig-Witkowska, Maria Magdalena.
1250   2002100007994 W.799 Międzynarodowe prawo środowiska : wybrane zagadnienia systemowe / Kenig-Witkowska, Maria Magdalena.
1251   2002100075658 W.7565 Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej / Kenig-Witkowska, Maria Magdalena.
1252   2002100075665 W.7566 Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej / Kenig-Witkowska, Maria Magdalena.
1253   2002100075672 W.7567 Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej / Kenig-Witkowska, Maria Magdalena.
1254   2002100075689 W.7568 Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej / Kenig-Witkowska, Maria Magdalena.
1255   2002100075696 W.7569 Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej / Kenig-Witkowska, Maria Magdalena.
1256   2002100075702 W.7570 Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej / Kenig-Witkowska, Maria Magdalena.
1257   2002100075719 W.7571 Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej / Kenig-Witkowska, Maria Magdalena.
1258   2002100075726 W.7572 Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej / Kenig-Witkowska, Maria Magdalena.
1259   2002100075733 W.7573 Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej / Kenig-Witkowska, Maria Magdalena.
1260   2002100075740 W.7574 Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej / Kenig-Witkowska, Maria Magdalena.
1261   2002100075757 W.7575 Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej / Kenig-Witkowska, Maria Magdalena.
1262   2002100078703 W.7870 Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej / Kenig-Witkowska, Maria Magdalena.
1263   2002100081680 W.8168 Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej / Kenig-Witkowska, Maria Magdalena.
1264   2002100081697 W.8169 Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej / Kenig-Witkowska, Maria Magdalena.
1265   2002100007833 W.783 Prawo środowiska Unii Europejskiej : zagadnienia systemowe / Kenig-Witkowska, Maria Magdalena.
1266   2002100007840 W.784 Prawo środowiska Unii Europejskiej : zagadnienia systemowe / Kenig-Witkowska, Maria Magdalena.
1267   2002100007857 W.785 Prawo środowiska Unii Europejskiej : zagadnienia systemowe / Kenig-Witkowska, Maria Magdalena.
1268   2002100008137 W.813 Prawo środowiska Unii Europejskiej : zagadnienia systemowe / Kenig-Witkowska, Maria Magdalena.
1269   2002100008144 W.814 Prawo środowiska Unii Europejskiej : zagadnienia systemowe / Kenig-Witkowska, Maria Magdalena.
 
KUC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1270   2002100069763 W.6976 Konstytucyjny system organów państwowych / Kuciński, Jerzy.
1271   2002100069770 W.6977 Konstytucyjny system organów państwowych / Kuciński, Jerzy.
1272   2002100069787 W.6978 Konstytucyjny system organów państwowych / Kuciński, Jerzy.
1273   2002100069794 W.6979 Konstytucyjny system organów państwowych / Kuciński, Jerzy.
1274   2002100069800 W.6980 Konstytucyjny system organów państwowych / Kuciński, Jerzy.
1275   2002100069817 W.6981 Konstytucyjny system organów państwowych / Kuciński, Jerzy.
1276   2002100069824 W.6982 Konstytucyjny system organów państwowych / Kuciński, Jerzy.
1277   2002100069831 W.6983 Konstytucyjny system organów państwowych / Kuciński, Jerzy.
1278   2002100069848 W.6984 Konstytucyjny system organów państwowych / Kuciński, Jerzy.
1279   2002100034327 W.3432 Legislatywa - egzekutywa - judykatywa : konstytucyjne instytucje i mechanizmy służące równowadze władz w polskim systemie trójpodziału / Kuciński, Jerzy.
1280   2002100023116 W.2311 Lobbing w Polsce / Kuczma, Paweł.
1281   2002100034525 W.3452 Nauka o państwie / Kuciński, Jerzy.
1282   2002100034532 W.3453 Nauka o państwie / Kuciński, Jerzy.
1283   2002100034549 W.3454 Nauka o państwie / Kuciński, Jerzy.
1284   2002100015432 W.1543 Nauka o państwie i prawie / Kuciński, Jerzy.
1285   2002100019171 W.1917 Nauka o państwie i prawie / Kuciński, Jerzy.
1286   2002100034495 W.3449 Nauka o państwie i prawie / Kuciński, Jerzy.
1287   2002100034501 W.3450 Nauka o państwie i prawie / Kuciński, Jerzy.
1288   2002100034518 W.3451 Nauka o państwie i prawie / Kuciński, Jerzy.
1289   2002100005976 W.597 Nieruchomość w gospodarce rynkowej / Kucharska-Stasiak, Ewa.
1290   2002100015586 W.1558 Nieruchomość w gospodarce rynkowej / Kucharska-Stasiak, Ewa.
1291   2002100048096 W.4809 Nieruchomość w gospodarce rynkowej / Kucharska-Stasiak, Ewa.
1292   2002100111028 W.11102 Podstawy wiedzy o państwie / Kuciński, Jerzy.
1293   2002100059603 W.5960 Prawo gospodarcze : podręcznik dla studentów ekonomii i zarządzania / Kuciński, Jerzy.
1294   2002100081048 W.8104 Ustrój konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej : podręcznik akademicki / Kuciński, Jerzy.
1295   2002100094260 W.9426 Ustrój konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej : podręcznik akademicki / Kuciński, Jerzy.
1296   2002100094277 W.9427 Ustrój konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej : podręcznik akademicki / Kuciński, Jerzy.
1297   2002100094284 W.9428 Ustrój konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej : podręcznik akademicki / Kuciński, Jerzy.
1298   2002100094291 W.9429 Ustrój konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej : podręcznik akademicki / Kuciński, Jerzy.
1299   2002100094307 W.9430 Ustrój konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej : podręcznik akademicki / Kuciński, Jerzy.
1300   2002100094314 W.9431 Ustrój konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej : podręcznik akademicki / Kuciński, Jerzy.
1301   2002100094321 W.9432 Ustrój konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej : podręcznik akademicki / Kuciński, Jerzy.
1302   2002100094338 W.9433 Ustrój konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej : podręcznik akademicki / Kuciński, Jerzy.
1303   2002100094345 W.9434 Ustrój konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej : podręcznik akademicki / Kuciński, Jerzy.
1304   2002100094352 W.9435 Ustrój konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej : podręcznik akademicki / Kuciński, Jerzy.
1305   2002100020221 W.2022 Wartość rynkowa nieruchomości / Kucharska-Stasiak, Ewa.
1306   2002100101319 W.10131 Wspólny obszar postępowania karnego w prawie Unii Europejskiej / Kuczyńska, Hanna.
1307   2002100069718 W.6971 Zasady ustroju politycznego państwa w konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku / Kuciński, Jerzy.
1308   2002100069725 W.6972 Zasady ustroju politycznego państwa w konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku / Kuciński, Jerzy.
1309   2002100069732 W.6973 Zasady ustroju politycznego państwa w konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku / Kuciński, Jerzy.
 
PIĘ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1310   2002100069510 W.6951 Piętnaście lat Konstytucji RP z 1997 roku : inspiracje, uregulowania, trwałość /
1311   2002100069527 W.6952 Piętnaście lat Konstytucji RP z 1997 roku : inspiracje, uregulowania, trwałość /
1312   2002100069534 W.6953 Piętnaście lat Konstytucji RP z 1997 roku : inspiracje, uregulowania, trwałość /
1313   2002100069541 W.6954 Piętnaście lat Konstytucji RP z 1997 roku : inspiracje, uregulowania, trwałość /
1314   2002100069558 W.6955 Piętnaście lat Konstytucji RP z 1997 roku : inspiracje, uregulowania, trwałość /
1315   2002100069565 W.6956 Piętnaście lat Konstytucji RP z 1997 roku : inspiracje, uregulowania, trwałość /
1316   2002100069572 W.6957 Piętnaście lat Konstytucji RP z 1997 roku : inspiracje, uregulowania, trwałość /
1317   2002100069589 W.6958 Piętnaście lat Konstytucji RP z 1997 roku : inspiracje, uregulowania, trwałość /
1318   2002100069596 W.6959 Piętnaście lat Konstytucji RP z 1997 roku : inspiracje, uregulowania, trwałość /
1319   2002100069602 W.6960 Piętnaście lat Konstytucji RP z 1997 roku : inspiracje, uregulowania, trwałość /
1320   2002100069619 W.6961 Piętnaście lat Konstytucji RP z 1997 roku : inspiracje, uregulowania, trwałość /
1321   2002100069626 W.6962 Piętnaście lat Konstytucji RP z 1997 roku : inspiracje, uregulowania, trwałość /
1322   2002100069633 W.6963 Piętnaście lat Konstytucji RP z 1997 roku : inspiracje, uregulowania, trwałość /
 
PAŃ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1323   2002100028265 W.2826 Państwo a trzeci sektor : prawo i instytucje w działaniu /
1324   2002100094109 W.9410 Państwo socjalne w Europie : historia, rozwój, perspektywy /
1325   2002100037786 W.3778 Państwo w służbie obywateli : księga jubileuszowa Jerzego Świątkiewicza /
1326   2002100006522 W.652 Państwo wyznaniowe : doktryna, prawo i praktyka /
 
BIE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1327   2002100018136 W.1813 Charakter podpisu w polskim prawie cywilnym materialnym i procesowym / Bieliński, Arkadiusz K..
1328   2002100018143 W.1814 Charakter podpisu w polskim prawie cywilnym materialnym i procesowym / Bieliński, Arkadiusz K..
1329   2002100003484 W.348 Nieruchomości : problematyka prawna / Bieniek, Gerard.
1330   2002100066236 W.6623 Prawa ofiar przestępstw / Bieńkowska, Ewa.
1331   2002100066243 W.6624 Prawa ofiar przestępstw / Bieńkowska, Ewa.
1332   2002100083127 W.8312 Prawa ofiar przestępstw / Bieńkowska, Ewa.
1333   2002100083134 W.8313 Prawa ofiar przestępstw / Bieńkowska, Ewa.
1334   2002100070745 W.7074 Prawo cywilne - część ogólna : prawo rzeczowe / Bieliński, Arkadiusz Krzysztof.
1335   2002100006591 W.659 Prawo cywilne : zarys wykładu / Bieranowski, Adam.
1336   2002100006607 W.660 Prawo cywilne : zarys wykładu / Bieranowski, Adam.
1337   2002100104815 W.10481 Prawo cywilne : zarys wykładu / Bieranowski, Adam.
1338   2002100104822 W.10482 Prawo cywilne : zarys wykładu / Bieranowski, Adam.
1339   2002100023468 W.2346 Prawo międzynarodowe publiczne / Bierzanek, Remigiusz.
1340   2002100075108 W.7510 Prawo międzynarodowe publiczne / Bierzanek, Remigiusz.
1341   2002100075115 W.7511 Prawo międzynarodowe publiczne / Bierzanek, Remigiusz.
1342   2002100075122 W.7512 Prawo międzynarodowe publiczne / Bierzanek, Remigiusz.
1343   2002100075139 W.7513 Prawo międzynarodowe publiczne / Bierzanek, Remigiusz.
1344   2002100075146 W.7514 Prawo międzynarodowe publiczne / Bierzanek, Remigiusz.
1345   2002100077225 W.7722 Prawo międzynarodowe publiczne / Bierzanek, Remigiusz.
1346   2002100081758 W.8175 Prawo międzynarodowe publiczne / Bierzanek, Remigiusz.
1347   2002100081765 W.8176 Prawo międzynarodowe publiczne / Bierzanek, Remigiusz.
1348   2002100082007 W.8200 Prawo międzynarodowe publiczne / Bierzanek, Remigiusz.
1349   2002100121645 W.12164 Prawo międzynarodowe publiczne / Bierzanek, Remigiusz.
1350   2002100121652 W.12165 Prawo międzynarodowe publiczne / Bierzanek, Remigiusz.
1351   2002100121669 W.12166 Prawo międzynarodowe publiczne / Bierzanek, Remigiusz.
1352   2002100006102 W.610 Prawo rodzinne / Bieliński, Arkadiusz K..
1353   2002100013506 W.1350 Reprezentacja Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego w postępowaniu cywilnym / Bieniek, Gerard.
1354   2002100060012 W.6001 Spółka cywilna pod rządami prawa działalności gospodarczej / Bielski, Piotr.
1355   2002100121256 W.12125 Umowa o zbycie spadku w polskim prawie spadkowym / Biernat, Jakub.
1356   2002100066250 W.6625 Uprawnienia pokrzywdzonego przestępstwem / Bieńkowska, Ewa.
1357   2002100083141 W.8314 Uprawnienia pokrzywdzonego przestępstwem / Bieńkowska, Ewa.
1358   2002100083158 W.8315 Uprawnienia pokrzywdzonego przestępstwem / Bieńkowska, Ewa.
1359   2002100083165 W.8316 Uprawnienia pokrzywdzonego przestępstwem / Bieńkowska, Ewa.
1360   2002100008434 W.843 Weksel w praktyce : charakterystyka i funkcje weksla, wystawianie weksla, weksel gwarancyjny, obrót wekslowy, dyskonto weksla w banku, zapłata weksla, egzekwowanie roszczeń wekslowych, weksel w handlu zagranicznym / Bień, Witold.
1361   2002100008441 W.844 Weksel w praktyce : charakterystyka i funkcje weksla, wystawianie weksla, weksel gwarancyjny, obrót wekslowy, dyskonto weksla w banku, zapłata weksla, egzekwowanie roszczeń wekslowych, weksel w handlu zagranicznym / Bień, Witold.
1362   2002100008458 W.845 Weksel w praktyce : charakterystyka i funkcje weksla, wystawianie weksla, weksel gwarancyjny, obrót wekslowy, dyskonto weksla w banku, zapłata weksla, egzekwowanie roszczeń wekslowych, weksel w handlu zagranicznym / Bień, Witold.
1363   2002100082557 W.8255 Wiktymologia / Bieńkowska, Ewa.
1364   2002100082564 W.8256 Wiktymologia / Bieńkowska, Ewa.
1365   2002100082571 W.8257 Wiktymologia / Bieńkowska, Ewa.
 
RAD
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1366   2002100004290 W.429 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne : przepisy i komentarz / Radziszewski, Edward.
1367   2002100004306 W.430 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne : przepisy i komentarz / Radziszewski, Edward.
1368   2002100067325 W.6732 Postępowanie sądowe w przedmiocie zniesienia współwłasności nieruchomości / Radkiewicz, Tomasz.
1369   2002100098688 W.9868 Prawna ochrona środowiska w Polsce, Czechosłowacji, Czechach i Słowacji : studium prawnoporównawcze / Radecki, Wojciech.
1370   2002100045149 W.4514 Prawo cywilne - część ogólna / Radwański, Zbigniew.
1371   2002100052857 W.5285 Prawo cywilne - część ogólna / Radwański, Zbigniew.
1372   2002100052864 W.5286 Prawo cywilne - część ogólna / Radwański, Zbigniew.
1373   2002100052871 W.5287 Prawo cywilne - część ogólna / Radwański, Zbigniew.
1374   2002100052888 W.5288 Prawo cywilne - część ogólna / Radwański, Zbigniew.
1375   2002100052895 W.5289 Prawo cywilne - część ogólna / Radwański, Zbigniew.
1376   2002100052901 W.5290 Prawo cywilne - część ogólna / Radwański, Zbigniew.
1377   2002100052918 W.5291 Prawo cywilne - część ogólna / Radwański, Zbigniew.
1378   2002100052925 W.5292 Prawo cywilne - część ogólna / Radwański, Zbigniew.
1379   2002100052932 W.5293 Prawo cywilne - część ogólna / Radwański, Zbigniew.
1380   2002100052949 W.5294 Prawo cywilne - część ogólna / Radwański, Zbigniew.
1381   2002100055049 W.5504 Prawo cywilne - część ogólna / Radwański, Zbigniew.
1382   2002100071681 W.7168 Prawo cywilne - część ogólna / Radwański, Zbigniew.
1383   2002100071698 W.7169 Prawo cywilne - część ogólna / Radwański, Zbigniew.
1384   2002100082632 W.8263 Prawo cywilne - część ogólna / Radwański, Zbigniew.
1385   2002100082649 W.8264 Prawo cywilne - część ogólna / Radwański, Zbigniew.
1386   2002100082656 W.8265 Prawo cywilne - część ogólna / Radwański, Zbigniew.
1387   2002100094192 W.9419 Prawo cywilne - część ogólna / Radwański, Zbigniew.
1388   2002100094208 W.9420 Prawo cywilne - część ogólna / Radwański, Zbigniew.
1389   2002100094215 W.9421 Prawo cywilne - część ogólna / Radwański, Zbigniew.
1390   2002100105041 W.10504 Prawo cywilne - część ogólna / Radwański, Zbigniew.
1391   2002100105058 W.10505 Prawo cywilne - część ogólna / Radwański, Zbigniew.
1392   2002100105065 W.10506 Prawo cywilne - część ogólna / Radwański, Zbigniew.
1393   2002100105072 W.10507 Prawo cywilne - część ogólna / Radwański, Zbigniew.
1394   2002100105201 W.10520 Prawo cywilne - część ogólna / Radwański, Zbigniew.
1395   2002100105218 W.10521 Prawo cywilne - część ogólna / Radwański, Zbigniew.
1396   2002100105225 W.10522 Prawo cywilne - część ogólna / Radwański, Zbigniew.
1397   2002100105232 W.10523 Prawo cywilne - część ogólna / Radwański, Zbigniew.
1398   2002100121836 W.12183 Prawo cywilne - część ogólna / Radwański, Zbigniew.
1399   2002100121843 W.12184 Prawo cywilne - część ogólna / Radwański, Zbigniew.
1400   2002100121850 W.12185 Prawo cywilne - część ogólna / Radwański, Zbigniew.
1401   2002100121867 W.12186 Prawo cywilne - część ogólna / Radwański, Zbigniew.
1402   2002100008038 W.803 Prawo ochrony środowiska : przepisy i komentarz / Radziszewski, Edward.
1403   2002100025882 W.2588 Prawo poboru w spółce akcyjnej / Radwan, Arkadiusz.
1404   2002100038981 W.3898 Radca Prawny : zeszyty naukowe : kwartalnik naukowy. Nr 1(2)/2015 /
1405   2002100038998 W.3899 Radca Prawny : zeszyty naukowe : kwartalnik naukowy. Nr 2(3)/2015 /
1406   2002100042018 W.4201 Radca Prawny : zeszyty naukowe : kwartalnik naukowy. Nr 4(5)/2015 /
1407   2002100047235 W.4723 Radca Prawny : zeszyty naukowe : kwartalnik naukowy. Nr 1(6)/2016 /
1408   2002100051577 W.5157 Radca Prawny : zeszyty naukowe : kwartalnik naukowy. Nr 2(7)/2016 /
1409   2002100055322 W.5532 Radca Prawny : zeszyty naukowe : kwartalnik naukowy. Nr 3(8)/2016 /
1410   2002100056299 W.5629 Radca Prawny : zeszyty naukowe : kwartalnik naukowy. Nr 4(9)/2016 /
1411   2002100069220 W.6922 Radca Prawny : zeszyty naukowe : kwartalnik naukowy. Nr 1(10)/2017 /
1412   2002100072374 W.7237 Radca Prawny : zeszyty naukowe : kwartalnik naukowy. Nr 3(12)/2017 /
1413   2002100072381 W.7238 Radca Prawny : zeszyty naukowe : kwartalnik naukowy. Nr 4(13)/2017 /
1414   2002100081079 W.8107 Radca Prawny : zeszyty naukowe : kwartalnik naukowy. Nr 2(15)/2018 /
1415   2002100081086 W.8108 Radca Prawny : zeszyty naukowe : kwartalnik naukowy. Nr 3(16)/2018 /
1416   2002100087613 W.8761 Radca Prawny : zeszyty naukowe : kwartalnik naukowy. Nr 4(17)/2018 /
1417   2002100089143 W.8914 Radca Prawny : zeszyty naukowe : kwartalnik naukowy. Nr 1(18)/2019 /
1418   2002100090620 W.9062 Radca Prawny : zeszyty naukowe : kwartalnik naukowy. Nr 3(4)/2015 /
1419   2002100092464 W.9246 Radca Prawny : zeszyty naukowe : kwartalnik naukowy. Nr 3(20)/2019 /
1420   2002100094635 W.9463 Radca Prawny : zeszyty naukowe : kwartalnik naukowy. Nr 2(19)/2019 /
1421   2002100094642 W.9464 Radca Prawny : zeszyty naukowe : kwartalnik naukowy. Nr 4(21)/2019 /
1422   2002100094659 W.9465 Radca Prawny : zeszyty naukowe : kwartalnik naukowy. Nr 1(22)/2020 /
1423   2002100094666 W.9466 Radca Prawny : zeszyty naukowe : kwartalnik naukowy. Nr 2(23)/2020 /
1424   2002100095946 W.9594 Radca Prawny : zeszyty naukowe : kwartalnik naukowy. Nr 3(24)/2020 /
1425   2002100098671 W.9867 Radca Prawny : zeszyty naukowe : kwartalnik naukowy. Nr 4(25)/2020 /
1426   2002100102255 W.10225 Radca Prawny : zeszyty naukowe : kwartalnik naukowy. Nr 1(26)/2021 /
1427   2002100103702 W.10370 Radca Prawny : zeszyty naukowe : kwartalnik naukowy. Nr 2(27)/2021 /
1428   2002100108141 W.10814 Radca Prawny : zeszyty naukowe : kwartalnik naukowy. Nr 3(28)/2021 /
1429   2002100109827 W.10982 Radca Prawny : zeszyty naukowe : kwartalnik naukowy. Nr 4(29)/2021 /
1430   2002100111868 W.11186 Radca Prawny : zeszyty naukowe : kwartalnik naukowy. Nr 1(30)/2022 /
1431   2002100114814 W.11481 Radca Prawny : zeszyty naukowe : kwartalnik naukowy. Nr 2(31)/2022 /
1432   2002100116108 W.11610 Radca Prawny : zeszyty naukowe : kwartalnik naukowy. Nr 3(32)/2022 /
1433   2002100119574 W.11957 Radca Prawny : zeszyty naukowe : kwartalnik naukowy. Nr 4(33)/2022 /
1434   2002100121713 W.12171 Radca Prawny : zeszyty naukowe : kwartalnik naukowy. Nr 1(34)/2023 /
1435   2002100122161 W.12216 Radca Prawny : zeszyty naukowe : kwartalnik naukowy. Nr 2(35)/2023 /
1436   2002100076402 W.7640 Ustawa o ochronie przyrody : komentarz / Radecki, Wojciech.
1437   2002100045132 W.4513 Zobowiązania - część ogólna / Radwański, Zbigniew.
1438   2002100053052 W.5305 Zobowiązania - część ogólna / Radwański, Zbigniew.
1439   2002100053069 W.5306 Zobowiązania - część ogólna / Radwański, Zbigniew.
1440   2002100053076 W.5307 Zobowiązania - część ogólna / Radwański, Zbigniew.
1441   2002100053083 W.5308 Zobowiązania - część ogólna / Radwański, Zbigniew.
1442   2002100053090 W.5309 Zobowiązania - część ogólna / Radwański, Zbigniew.
1443   2002100053106 W.5310 Zobowiązania - część ogólna / Radwański, Zbigniew.
1444   2002100053113 W.5311 Zobowiązania - część ogólna / Radwański, Zbigniew.
1445   2002100055087 W.5508 Zobowiązania - część ogólna / Radwański, Zbigniew.
1446   2002100055209 W.5520 Zobowiązania - część ogólna / Radwański, Zbigniew.
1447   2002100070141 W.7014 Zobowiązania - część ogólna / Radwański, Zbigniew.
1448   2002100073012 W.7301 Zobowiązania - część ogólna / Radwański, Zbigniew.
1449   2002100073029 W.7302 Zobowiązania - część ogólna / Radwański, Zbigniew.
1450   2002100082588 W.8258 Zobowiązania - część ogólna / Radwański, Zbigniew.
1451   2002100082595 W.8259 Zobowiązania - część ogólna / Radwański, Zbigniew.
1452   2002100083042 W.8304 Zobowiązania - część ogólna / Radwański, Zbigniew.
1453   2002100083059 W.8305 Zobowiązania - część ogólna / Radwański, Zbigniew.
1454   2002100083066 W.8306 Zobowiązania - część ogólna / Radwański, Zbigniew.
1455   2002100114449 W.11444 Zobowiązania - część ogólna / Radwański, Zbigniew.
1456   2002100114456 W.11445 Zobowiązania - część ogólna / Radwański, Zbigniew.
1457   2002100114463 W.11446 Zobowiązania - część ogólna / Radwański, Zbigniew.
1458   2002100114470 W.11447 Zobowiązania - część ogólna / Radwański, Zbigniew.
1459   2002100046184 W.4618 Zobowiązania - część szczegółowa / Radwański, Zbigniew.
1460   2002100053120 W.5312 Zobowiązania - część szczegółowa / Radwański, Zbigniew.
1461   2002100053137 W.5313 Zobowiązania - część szczegółowa / Radwański, Zbigniew.
1462   2002100053144 W.5314 Zobowiązania - część szczegółowa / Radwański, Zbigniew.
1463   2002100053151 W.5315 Zobowiązania - część szczegółowa / Radwański, Zbigniew.
1464   2002100053168 W.5316 Zobowiązania - część szczegółowa / Radwański, Zbigniew.
1465   2002100055070 W.5507 Zobowiązania - część szczegółowa / Radwański, Zbigniew.
1466   2002100071704 W.7170 Zobowiązania - część szczegółowa / Radwański, Zbigniew.
1467   2002100071711 W.7171 Zobowiązania - część szczegółowa / Radwański, Zbigniew.
1468   2002100082601 W.8260 Zobowiązania - część szczegółowa / Radwański, Zbigniew.
1469   2002100082618 W.8261 Zobowiązania - część szczegółowa / Radwański, Zbigniew.
1470   2002100082625 W.8262 Zobowiązania - część szczegółowa / Radwański, Zbigniew.
1471   2002100094222 W.9422 Zobowiązania - część szczegółowa / Radwański, Zbigniew.
1472   2002100094239 W.9423 Zobowiązania - część szczegółowa / Radwański, Zbigniew.
1473   2002100094246 W.9424 Zobowiązania - część szczegółowa / Radwański, Zbigniew.
1474   2002100114487 W.11448 Zobowiązania - część szczegółowa / Radwański, Zbigniew.
1475   2002100114500 W.11450 Zobowiązania - część szczegółowa / Radwański, Zbigniew.
1476   2002100114517 W.11451 Zobowiązania - część szczegółowa / Radwański, Zbigniew.
1477   2002100114494 W.11449 Zobowiązania - część szczegółowa / Radwański, Zbigniew.
 
KON
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1478   2002100002975 W.297 Historia administracji na ziemiach polskich : wybór źródeł /
1479   2002100002982 W.298 Historia administracji na ziemiach polskich : wybór źródeł /
1480   2002100066960 W.6696 Konferencja naukowa: "Mediacja w polskiej rzeczywistości", (11 września 2002 r.) /
1481   2002100066977 W.6697 Konferencja naukowa: "Mediacja w polskiej rzeczywistości", (11 września 2002 r.) /
1482   2002100066984 W.6698 Konferencja naukowa: "Mediacja w polskiej rzeczywistości", (11 września 2002 r.) /
1483   2002100037618 W.3761 Konferencja naukowa: "Prawa mniejszości narodowych i etnicznych w praktyce", 28 czerwca 2006 r. /
1484   2002100037625 W.3762 Konferencja naukowa: "Prawa mniejszości narodowych i etnicznych w praktyce", 28 czerwca 2006 r. /
1485   2002100037632 W.3763 Konferencja naukowa: "Prawa mniejszości narodowych i etnicznych w praktyce", 28 czerwca 2006 r. /
1486   2002100037649 W.3764 Konferencja naukowa: "Prawa mniejszości narodowych i etnicznych w praktyce", 28 czerwca 2006 r. /
1487   2002100037656 W.3765 Konferencja naukowa: "Prawa mniejszości narodowych i etnicznych w praktyce", 28 czerwca 2006 r. /
1488   2002100075030 W.7503 Konferencja naukowa: "Prawa pacjenta - czy są dostatecznie chronione?", (27 listopada 2002 r.) /
1489   2002100075047 W.7504 Konferencja naukowa: "Prawa pacjenta - czy są dostatecznie chronione?", (27 listopada 2002 r.) /
1490   2002100075054 W.7505 Konferencja naukowa: "Prawa pacjenta - czy są dostatecznie chronione?", (27 listopada 2002 r.) /
1491   2002100066991 W.6699 Konferencja naukowa: "Przemoc w rodzinie - publiczna tajemnica czy publiczny problem" /
1492   2002100067004 W.6700 Konferencja naukowa: "Przemoc w rodzinie - publiczna tajemnica czy publiczny problem" /
1493   2002100067011 W.6701 Konferencja naukowa: "Przemoc w rodzinie - publiczna tajemnica czy publiczny problem" /
1494   2002100037571 W.3757 Konferencja naukowa: "Sytuacja osób dotkniętych skutkami wypadków drogowych", (22 października 2002 r.) /
1495   2002100077621 W.7762 Konferencja naukowa: Godność pracownika kategorią prawa pracy, (5 czerwca 2001 r.) : konferencji przewodniczył Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Andrzej Zoll /
1496   2002100037588 W.3758 Konferencja naukowa: Zasada równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia /
1497   2002100037595 W.3759 Konferencja naukowa: Zasada równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia /
1498   2002100037601 W.3760 Konferencja naukowa: Zasada równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia /
1499   2002100067028 W.6702 Konferencja Rzecznika Praw Obywatelskich "Przeciw przemocy domowej. Ręce do przytulania", 22 lutego 2010 r. /
1500   2002100067035 W.6703 Konferencja Rzecznika Praw Obywatelskich "Przeciw przemocy domowej. Ręce do przytulania", 22 lutego 2010 r. /
1501   2002100067042 W.6704 Konferencja Rzecznika Praw Obywatelskich "Przeciw przemocy domowej. Ręce do przytulania", 22 lutego 2010 r. /
1502   2002100077591 W.7759 Konferencje naukowe: "Samozatrudnienie - uwarunkowanie i konsekwencje w sferze praw pracowniczych", 30 czerwca 2004 r., "Mobbing", 26 października 2004 r. /
1503   2002100077607 W.7760 Konferencje naukowe: "Samozatrudnienie - uwarunkowanie i konsekwencje w sferze praw pracowniczych", 30 czerwca 2004 r., "Mobbing", 26 października 2004 r. /
1504   2002100077614 W.7761 Konferencje naukowe: "Samozatrudnienie - uwarunkowanie i konsekwencje w sferze praw pracowniczych", 30 czerwca 2004 r., "Mobbing", 26 października 2004 r. /
1505   2002100109834 W.10983 Konfiskata in rem = Confiscation in rem : nowoczesna metoda zwalczania przestępczości zorganizowanej = a modern method to combat organized crime /
1506   2002100072343 W.7234 Konstytucja biznesu /
1507   2002100018358 W.1835 Konstytucja dla Europy : przyszły fundament Unii Europejskiej /
1508   2002100023598 W.2359 Konstytucja dla Europy : przyszły fundament Unii Europejskiej /
1509   2002100023604 W.2360 Konstytucja dla Europy : przyszły fundament Unii Europejskiej /
1510   2002100030206 W.3020 Konstytucja dla Europy : Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy /
1511   2002100030213 W.3021 Konstytucja dla Europy : Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy /
1512   2002100044142 W.4414 Konstytucja i podstawowe akty ustrojowe Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej /
1513   2002100068568 W.6856 Konstytucja III RP w tezach orzeczniczych Trybunału Konstytucyjnego i wybranych sądów /
1514   2002100068575 W.6857 Konstytucja III RP w tezach orzeczniczych Trybunału Konstytucyjnego i wybranych sądów /
1515   2002100097056 W.9705 Konstytucja Królestwa Szwecji /
1516   2002100027213 W.2721 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej : komentarz. [T.] 5 /
1517   2002100102767 W.10276 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej : komentarz /
1518   2002100055100 W.5510 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej /
1519   2002100065659 W.6565 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej /
1520   2002100068384 W.6838 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej /
1521   2002100068391 W.6839 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej /
1522   2002100068407 W.6840 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej /
1523   2002100068414 W.6841 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej /
1524   2002100068421 W.6842 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej /
1525   2002100068438 W.6843 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej /
1526   2002100068445 W.6844 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej /
1527   2002100068452 W.6845 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej /
1528   2002100068469 W.6846 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej /
1529   2002100068476 W.6847 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej /
1530   2002100068483 W.6848 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej /
1531   2002100068490 W.6849 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej /
1532   2002100068506 W.6850 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej /
1533   2002100068513 W.6851 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej /
1534   2002100068520 W.6852 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej /
1535   2002100068537 W.6853 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej /
1536   2002100068544 W.6854 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej /
1537   2002100068551 W.6855 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej /
1538   2002100051072 W.5107 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. : wraz z indeksem rzeczowym /
1539   2002100068582 W.6858 Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki /
1540   2002100042490 W.4249 Konstytucja, wybory, parlament : studia ofiarowane Zdzisławowi Jaroszowi /
1541   2002100048317 W.4831 Konstytucja, wybory, parlament : studia ofiarowane Zdzisławowi Jaroszowi /
1542   2002100057364 W.5736 Konstytucje polskie dwudziestolecia międzywojennego : doświadczenia, inspiracje, instytucje /
1543   2002100057371 W.5737 Konstytucje polskie dwudziestolecia międzywojennego : doświadczenia, inspiracje, instytucje /
1544   2002100064003 W.6400 Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 roku /
1545   2002100064010 W.6401 Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 roku /
1546   2002100064027 W.6402 Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 roku /
1547   2002100069275 W.6927 Konstytucyjnoprawna zasada podziału władzy publicznej i współczesne problemy jej urzeczywistniania /
1548   2002100069282 W.6928 Konstytucyjnoprawna zasada podziału władzy publicznej i współczesne problemy jej urzeczywistniania /
1549   2002100069299 W.6929 Konstytucyjnoprawna zasada podziału władzy publicznej i współczesne problemy jej urzeczywistniania /
1550   2002100069305 W.6930 Konstytucyjnoprawna zasada podziału władzy publicznej i współczesne problemy jej urzeczywistniania /
1551   2002100069312 W.6931 Konstytucyjnoprawna zasada podziału władzy publicznej i współczesne problemy jej urzeczywistniania /
1552   2002100069329 W.6932 Konstytucyjnoprawna zasada podziału władzy publicznej i współczesne problemy jej urzeczywistniania /
1553   2002100061255 W.6125 Konstytucyjnoprawne wytyczne dla konstruowania systemów opieki zdrowotnej w Niemczech i w Polsce /
1554   2002100070042 W.7004 Konstytucyjnoprawne wytyczne dla konstruowania systemów opieki zdrowotnej w Niemczech i w Polsce /
1555   2002100015319 W.1531 Konstytucyjny system organów państwowych /
1556   2002100068612 W.6861 Konstytucyjny system władz publicznych /
1557   2002100026223 W.2622 Konstytucyjny system źródeł prawa w praktyce /
1558   2002100021297 W.2129 Konsument i konsumpcja we współczesnej gospodarce /
1559   2002100074071 W.7407 Kontrola korespondencji : zagadnienia wybrane /
1560   2002100042216 W.4221 Kontrola pracownika : możliwości techniczne i dylematy prawne /
1561   2002100072565 W.7256 Kontrola zamówień publicznych : monografia naukowa : VI konferencja naukowa, 17-19 czerwca 2013 r., Wrocław /
1562   2002100015210 W.1521 Konwencja o prawach dziecka : analiza i wykładnia : praca zbiorowa /
1563   2002100082496 W.8249 Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej : komentarz /
1564   2002100046849 W.4684 Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń / Konarska-Wrzosek, Violetta.
1565   2002100001305 W.130 Prawo i postępowanie karne skarbowe / Konarska-Wrzosek, Violetta.
1566   2002100017009 W.1700 Środki prawne ograniczające nadużycia władzy w jednostkach samorządu terytorialnego w ustrojowym prawie administracyjnym / Koniuszewska, Ewa.
1567   2002100122215 W.12221 Wpływ sytuacji kryzysowych na stosunki cywilnoprawne / Kondek, Jędrzej Maksymilian.
1568   2002100018990 W.1899 Wspólnotowy Kodeks Proceduralny = Community Procedural Code / Koncewicz, Tomasz Tadeusz.
 
WOJ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1569   2002100005778 W.577 Kompendium wiedzy o państwie współczesnym / Wojtaszczyk, Konstanty Adam.
1570   2002100005785 W.578 Kompendium wiedzy o państwie współczesnym / Wojtaszczyk, Konstanty Adam.
1571   2002100102231 W.10223 Prawnokarne i kryminologiczne aspekty medycznie wspomaganej prokreacji / Wojewoda, Ewelina.
1572   2002100042568 W.4256 Samorząd lokalny w Polsce i w Europie / Wojnicki, Jacek.
1573   2002100047822 W.4782 Umowa franchisingu w świetle prawa konkurencji Wspólnoty Europejskiej i polskiego prawa antymonopolowego / Wojtaszek-Mik, Ewa.
1574   2002100038233 W.3823 Wojna i pokój : prawa człowieka w konfliktach zbrojnych : zbiór materiałów /
1575   2002100042889 W.4288 Zarządzanie w samorządzie terytorialnym / Wojciechowski, Eugeniusz.
1576   2002100042896 W.4289 Zarządzanie w samorządzie terytorialnym / Wojciechowski, Eugeniusz.
1577   2002100042902 W.4290 Zarządzanie w samorządzie terytorialnym / Wojciechowski, Eugeniusz.
 
MAK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1578   2002100047815 W.4781 Historia prawa na ziemiach polskich : Polska przedrozbiorowa : zarys wykładu. 1 / Makiłła, Dariusz.
1579   2002100048010 W.4801 Historia prawa na ziemiach polskich : Polska pod rozbiorami : "II Rzeczpospolita" : zarys wykładu. 2 / Makiłła, Dariusz.
1580   2002100092563 W.9256 Historia prawa w Polsce / Makiłła, Dariusz.
1581   2002100092570 W.9257 Historia prawa w Polsce / Makiłła, Dariusz.
 
SIE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1582   2002100067929 W.6792 Atlas przestępczości w Polsce. 4 / Siemaszko, Andrzej.
1583   2002100067936 W.6793 Atlas przestępczości w Polsce. 4 / Siemaszko, Andrzej.
1584   2002100067943 W.6794 Atlas przestępczości w Polsce. 4 / Siemaszko, Andrzej.
1585   2002100067950 W.6795 Atlas przestępczości w Polsce. 4 / Siemaszko, Andrzej.
1586   2002100070264 W.7026 Atlas przestępczości w Polsce. 4 / Siemaszko, Andrzej.
1587   2002100023178 W.2317 Funkcje kontroli państwowej : studium prawnoporównawcze / Sierpowska, Iwona.
1588   2002100028494 W.2849 Funkcje kontroli państwowej : studium prawnoporównawcze / Sierpowska, Iwona.
1589   2002100028500 W.2850 Funkcje kontroli państwowej : studium prawnoporównawcze / Sierpowska, Iwona.
1590   2002100028517 W.2851 Funkcje kontroli państwowej : studium prawnoporównawcze / Sierpowska, Iwona.
1591   2002100091221 W.9122 Pracownicze programy emerytalne / Sierocka, Iwona.
1592   2002100007956 W.795 Prawo ochrony zdrowia / Sieńko, Agnieszka.
1593   2002100007963 W.796 Prawo ochrony zdrowia / Sieńko, Agnieszka.
1594   2002100025462 W.2546 Prawo ochrony zdrowia / Sieńko, Agnieszka.
1595   2002100010406 W.1040 Prawo pomocy społecznej / Sierpowska, Iwona.
1596   2002100010413 W.1041 Prawo pomocy społecznej / Sierpowska, Iwona.
1597   2002100010420 W.1042 Prawo pomocy społecznej / Sierpowska, Iwona.
1598   2002100010437 W.1043 Prawo pomocy społecznej / Sierpowska, Iwona.
1599   2002100010444 W.1044 Prawo pomocy społecznej / Sierpowska, Iwona.
1600   2002100010451 W.1045 Prawo pomocy społecznej / Sierpowska, Iwona.
1601   2002100010468 W.1046 Prawo pomocy społecznej / Sierpowska, Iwona.
1602   2002100010475 W.1047 Prawo pomocy społecznej / Sierpowska, Iwona.
1603   2002100010482 W.1048 Prawo pomocy społecznej / Sierpowska, Iwona.
1604   2002100010499 W.1049 Prawo pomocy społecznej / Sierpowska, Iwona.
1605   2002100074422 W.7442 RODO w mikroprzedsiębiorstwie : jak się przygotować do jego stosowania / Sierpień, Marcin.
1606   2002100025738 W.2573 Samorząd powiatowy w Polsce : założenia i realizacja / Sienkiewicz, Mariusz Wiktor.
1607   2002100042803 W.4280 Samorząd powiatowy w Polsce : założenia i realizacja / Sienkiewicz, Mariusz Wiktor.
1608   2002100042810 W.4281 Samorząd powiatowy w Polsce : założenia i realizacja / Sienkiewicz, Mariusz Wiktor.
1609   2002100060593 W.6059 Status osoby niepełnosprawnej w polskim systemie prawa / Sierpowska, Iwona.
1610   2002100060609 W.6060 Status osoby niepełnosprawnej w polskim systemie prawa / Sierpowska, Iwona.
1611   2002100062344 W.6234 Status osoby niepełnosprawnej w polskim systemie prawa / Sierpowska, Iwona.
1612   2002100016026 W.1602 Ustawa o pomocy społecznej : komentarz / Sierpowska, Iwona.
1613   2002100016033 W.1603 Ustawa o pomocy społecznej : komentarz / Sierpowska, Iwona.
1614   2002100070592 W.7059 Własność intelektualna w społeczeństwie informacyjnym / Sieniow, Tomasz.
 
ABC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1615   2002100027015 W.2701 ABC samorządu terytorialnego /
1616   2002100027022 W.2702 ABC samorządu terytorialnego /
1617   2002100027596 W.2759 ABC samorządu terytorialnego /
 
ADA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1618   2002100099234 W.9923 Bezpieczna windykacja należności terminowych / Adamowicz, Krzysztof.
1619   2002100100701 W.10070 Bezpieczna windykacja należności terminowych / Adamowicz, Krzysztof.
1620   2002100011786 W.1178 Kodeks postępowania administracyjnego : komentarz / Adamiak, Barbara.
1621   2002100046276 W.4627 Kodeks postępowania administracyjnego : komentarz / Adamiak, Barbara.
1622   2002100049062 W.4906 Kodeks postępowania administracyjnego : komentarz / Adamiak, Barbara.
1623   2002100065581 W.6558 Kodeks postępowania administracyjnego : komentarz / Adamiak, Barbara.
1624   2002100114548 W.11454 Kodeks postępowania administracyjnego : komentarz / Adamiak, Barbara.
1625   2002100121201 W.12120 Metodyka pracy sędziego w sprawach administracyjnych / Adamiak, Barbara.
1626   2002100083646 W.8364 Odpowiedzialność odszkodowawcza za szkody klimatyczne z perspektywy prawa Unii Europejskiej / Adamczak-Retecka, Monika.
1627   2002100009714 W.971 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara.
1628   2002100009721 W.972 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara.
1629   2002100009738 W.973 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara.
1630   2002100009745 W.974 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara.
1631   2002100009752 W.975 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara.
1632   2002100009769 W.976 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara.
1633   2002100009776 W.977 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara.
1634   2002100009783 W.978 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara.
1635   2002100009790 W.979 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara.
1636   2002100009806 W.980 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara.
1637   2002100009813 W.981 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara.
1638   2002100009820 W.982 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara.
1639   2002100009837 W.983 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara.
1640   2002100009844 W.984 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara.
1641   2002100009851 W.985 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara.
1642   2002100009868 W.986 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara.
1643   2002100009875 W.987 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara.
1644   2002100009882 W.988 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara.
1645   2002100009899 W.989 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara.
1646   2002100009905 W.990 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara.
1647   2002100009912 W.991 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara.
1648   2002100009936 W.993 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara.
1649   2002100049079 W.4907 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara.
1650   2002100049086 W.4908 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara.
1651   2002100049093 W.4909 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara.
1652   2002100049109 W.4910 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara.
1653   2002100049116 W.4911 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara.
1654   2002100049123 W.4912 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara.
1655   2002100049130 W.4913 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara.
1656   2002100049147 W.4914 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara.
1657   2002100065802 W.6580 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara.
1658   2002100070905 W.7090 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara.
1659   2002100079212 W.7921 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara.
1660   2002100079229 W.7922 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara.
1661   2002100079236 W.7923 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara.
1662   2002100092006 W.9200 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara.
1663   2002100092013 W.9201 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara.
1664   2002100092020 W.9202 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara.
1665   2002100104532 W.10453 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara.
1666   2002100104549 W.10454 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara.
1667   2002100113350 W.11335 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara.
1668   2002100113367 W.11336 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara.
1669   2002100113374 W.11337 Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Adamiak, Barbara.
1670   2002100059917 W.5991 Prawo karne komputerowe / Adamski, Andrzej.
1671   2002100043206 W.4320 Samorząd terytorialny w świetle wybranych statutów i regulaminów / Adamiak, Jan.
1672   2002100026988 W.2698 Świadek koronny : analiza prawno-kryminalistyczna / Adamczyk, Marcin.
 
AHL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1673   2002100007024 W.702 Prawo europejskie / Ahlt, Michael.
1674   2002100007031 W.703 Prawo europejskie / Ahlt, Michael.
1675   2002100007048 W.704 Prawo europejskie / Ahlt, Michael.
1676   2002100007055 W.705 Prawo europejskie / Ahlt, Michael.
1677   2002100081277 W.8127 Prawo europejskie / Ahlt, Michael.
1678   2002100081284 W.8128 Prawo europejskie / Ahlt, Michael.
 
ANT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1679   2002100056275 W.5627 Antologia literatury do nauki prawa karnego materialnego /
1680   2002100112742 W.11274 Antykryminalistyka : taktyka i technika działań kontrwykrywczych /
1681   2002100112759 W.11275 Antykryminalistyka : taktyka i technika działań kontrwykrywczych /
1682   2002100044791 W.4479 Ochrona własności intelektualnej : zarys wykładu / Antoniuk, Jarosław R..
1683   2002100025172 W.2517 Podręcznik prawa międzynarodowego / Antonowicz, Lech.
1684   2002100058583 W.5858 Podręcznik prawa międzynarodowego / Antonowicz, Lech.
1685   2002100024786 W.2478 Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych / Antonów, Kamil.
 
BAL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1686   2002100060234 W.6023 Materiały do prawa konstytucyjnego : tabele, schematy, orzecznictwo / Balicki, Ryszard.
1687   2002100040823 W.4082 Prawa dziecka / Balcerek, Marian.
1688   2002100080928 W.8092 Ustroje państw współczesnych / Balicki, Ryszard.
1689   2002100031265 W.3126 Wstęp do e-administracji : e-obieg dokumentów w administracji publicznej z wykorzystaniem el-Dok-Systemu / Bal-Domańska, Beata.
 
BAN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1690   2002100033481 W.3348 Aktywizm sędziowski we współczesnym państwie demokratycznym / Banaszak, Bogusław.
1691   2002100066267 W.6626 Europejski wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych : w kierunku ponadnarodowego systemu sui generis? / Banach-Gutierrez, Joanna.
1692   2002100117655 W.11765 Komercjalizacja przedsiębiorstw państwowych / Bandarzewski, Kazimierz.
1693   2002100095342 W.9534 Komisje śledcze we współczesnym parlamentaryzmie państw demokratycznych / Banaszak, Bogusław.
1694   2002100002258 W.225 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej : komentarz / Banaszak, Bogusław.
1695   2002100068841 W.6884 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej : komentarz / Banaszak, Bogusław.
1696   2002100090774 W.9077 Ochrona danych osobowych w praktyce : jak uniknąć błędów i ich konsekwencji prawnych / Banyś, Tomasz A.J..
1697   2002100115415 W.11541 Podstawowe obowiązki prawne jednostki / Banaszak, Bogusław.
1698   2002100016705 W.1670 Polskie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania : komentarz / Banach, Józef.
1699   2002100021532 W.2153 Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych / Banaszak, Bogusław.
1700   2002100063419 W.6341 Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych / Banaszak, Bogusław.
1701   2002100063426 W.6342 Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych / Banaszak, Bogusław.
1702   2002100063433 W.6343 Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych / Banaszak, Bogusław.
1703   2002100063266 W.6326 Prawo karne skarbowe : [podręcznik] / Baniak, Stanisław.
1704   2002100005099 W.509 Prawo karne skarbowe / Baniak, Stanisław.
1705   2002100043756 W.4375 Prawo konstytucyjne : wprowadzenie / Banaszak, Bogusław.
1706   2002100045101 W.4510 Prawo konstytucyjne / Banaszak, Bogusław.
1707   2002100068858 W.6885 Prawo konstytucyjne / Banaszak, Bogusław.
1708   2002100068865 W.6886 Prawo konstytucyjne / Banaszak, Bogusław.
1709   2002100068872 W.6887 Prawo konstytucyjne / Banaszak, Bogusław.
1710   2002100068889 W.6888 Prawo konstytucyjne / Banaszak, Bogusław.
1711   2002100068896 W.6889 Prawo konstytucyjne / Banaszak, Bogusław.
1712   2002100068902 W.6890 Prawo konstytucyjne / Banaszak, Bogusław.
1713   2002100068919 W.6891 Prawo konstytucyjne / Banaszak, Bogusław.
1714   2002100068926 W.6892 Prawo konstytucyjne / Banaszak, Bogusław.
1715   2002100068933 W.6893 Prawo konstytucyjne / Banaszak, Bogusław.
1716   2002100069473 W.6947 Prawo konstytucyjne / Banaszak, Bogusław.
1717   2002100069480 W.6948 Prawo konstytucyjne / Banaszak, Bogusław.
1718   2002100069497 W.6949 Prawo konstytucyjne / Banaszak, Bogusław.
1719   2002100071933 W.7193 Prawo konstytucyjne / Banaszak, Bogusław.
1720   2002100102743 W.10274 Prawo konstytucyjne / Banaszak, Bogusław.
1721   2002100016422 W.1642 System konstytucyjny Niemiec / Banaszak, Bogusław.
 
BIA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1722   2002100037458 W.3745 Międzynarodowe standardy ochrony praw mniejszości narodowych i ich realizacja na przykładzie Białorusi, Litwy i Ukrainy / Białek, Tadeusz.
1723   2002100037465 W.3746 Międzynarodowe standardy ochrony praw mniejszości narodowych i ich realizacja na przykładzie Białorusi, Litwy i Ukrainy / Białek, Tadeusz.
1724   2002100037472 W.3747 Międzynarodowe standardy ochrony praw mniejszości narodowych i ich realizacja na przykładzie Białorusi, Litwy i Ukrainy / Białek, Tadeusz.
1725   2002100118058 W.11805 Ocena prawna i kryminalistyczna przestępczości komputerowej / Białkowski, Marek.
1726   2002100118065 W.11806 Ocena prawna i kryminalistyczna przestępczości komputerowej / Białkowski, Marek.
1727   2002100024540 W.2454 Prawo międzynarodowe publiczne : zarys wykładu / Białocerkiewicz, Jan.
 
BIL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1728   2002100091290 W.9129 Prawo handlowe / Bilewska, Katarzyna.
1729   2002100091306 W.9130 Prawo handlowe / Bilewska, Katarzyna.
1730   2002100091313 W.9131 Prawo handlowe / Bilewska, Katarzyna.
1731   2002100117327 W.11732 Prawo handlowe / Bilewska, Katarzyna.
1732   2002100117334 W.11733 Prawo handlowe / Bilewska, Katarzyna.
 
BOL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1733   2002100084964 W.8496 Ustawa o kontroli w administracji rządowej : komentarz z wzorami dokumentów / Bolek, Tomasz.
 
BOR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1734   2002100048348 W.4834 Elementy stosunku prawnego zobowiązania podatkowego / Borszowski, Paweł.
1735   2002100095618 W.9561 Geneza modelu stosunków państwo-Kościół w Konstytucji RP / Borecki, Paweł.
1736   2002100081215 W.8121 Historia prawa sądowego / Borkowska-Bagieńska, Ewa.
1737   2002100081222 W.8122 Historia prawa sądowego / Borkowska-Bagieńska, Ewa.
1738   2002100082014 W.8201 Historia prawa sądowego / Borkowska-Bagieńska, Ewa.
1739   2002100051270 W.5127 Nowe prawo dewizowe / Borkowski, Tadeusz.
1740   2002100071421 W.7142 Postępowanie karne / Boratyńska, Katarzyna T..
1741   2002100074187 W.7418 Postępowanie karne / Boratyńska, Katarzyna T..
1742   2002100082762 W.8276 Postępowanie karne / Boratyńska, Katarzyna T..
1743   2002100092686 W.9268 Postępowanie karne / Boratyńska, Katarzyna T..
1744   2002100013155 W.1315 Prawo budżetowe / Borodo, Andrzej.
1745   2002100083561 W.8356 Przestrzeń Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Cz. 2, Zarządzanie granicami, polityka wizowa, azylowa i imigracyjna / Borawska-Kędzierska, Elżbieta.
1746   2002100044494 W.4449 Przetarg w prawie polskim : zagadnienia cywilistyczne / Boratyńska, Maria.
1747   2002100011069 W.1106 Samorząd terytorialny : system prawnofinansowy / Borodo, Andrzej.
1748   2002100011076 W.1107 Samorząd terytorialny : system prawnofinansowy / Borodo, Andrzej.
1749   2002100011342 W.1134 Samorząd terytorialny : system prawnofinansowy / Borodo, Andrzej.
1750   2002100043299 W.4329 System finansowy samorządu terytorialnego w Polsce / Borodo, Andrzej.
1751   2002100043305 W.4330 System finansowy samorządu terytorialnego w Polsce / Borodo, Andrzej.
1752   2002100043312 W.4331 System finansowy samorządu terytorialnego w Polsce / Borodo, Andrzej.
1753   2002100119499 W.11949 Zagadnienia prawne / Boratyński, Jacek.
 
CHR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1754   2002100032569 W.3256 Administracja publiczna w wybranych krajach Europy Środkowo-wschodniej / Chrabąszcz, Robert.
1755   2002100054967 W.5496 Czas pracy : rewolucyjne zmiany w ewidencjonowaniu zleceń / 2016 / Chruściel, Łukasz.
1756   2002100039421 W.3942 Organ administracji publicznej w postępowaniu administracyjnym / Chróścielewski, Wojciech.
1757   2002100009691 W.969 Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi / Chróścielewski, Wojciech.
1758   2002100009707 W.970 Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi / Chróścielewski, Wojciech.
1759   2002100049277 W.4927 Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi / Chróścielewski, Wojciech.
1760   2002100049284 W.4928 Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi / Chróścielewski, Wojciech.
1761   2002100117136 W.11713 Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi / Chróścielewski, Wojciech.
1762   2002100117143 W.11714 Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi / Chróścielewski, Wojciech.
1763   2002100068803 W.6880 Prace konstytucyjne w latach 1997-2007 / Chruściak, Ryszard.
1764   2002100068810 W.6881 Prace konstytucyjne w latach 1997-2007 / Chruściak, Ryszard.
1765   2002100040489 W.4048 Ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych : komentarz / Chróścicki, Andrzej.
1766   2002100069268 W.6926 Zatrudnianie pracowników tymczasowych / Chruściel, Łukasz.
 
CIC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1767   2002100071513 W.7151 Twoje prawa w pracy / Cichosz, Anna.
 
CIE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1768   2002100074613 W.7461 Konstrukcja prawna swobód rynku wewnętrznego Unii Europejskiej / Cieśliński, Aleksander.
1769   2002100008021 W.802 Międzynarodowe prawo ochrony środowiska / Ciechanowicz-McLean, Janina.
1770   2002100074873 W.7487 Nawiązka w polskim prawie karnym / Cieślak, Wojciech.
1771   2002100039353 W.3935 Praktyka organizowania administracji publicznej / Cieślak, Stanisław.
1772   2002100039360 W.3936 Praktyka organizowania administracji publicznej / Cieślak, Stanisław.
1773   2002100095021 W.9502 Prawa polityczne obywateli Unii Europejskiej / Cieleń, Agnieszka.
1774   2002100051676 W.5167 Prawo cywilne - rzeczowe : vademecum dla kandydatów na aplikacje prawnicze oraz prawników przygotowujących się do egzaminów zawodowych. Cz. 2 / Ciepła, Helena.
1775   2002100051683 W.5168 Prawo cywilne - rzeczowe : vademecum dla kandydatów na aplikacje prawnicze oraz prawników przygotowujących się do egzaminów zawodowych. Cz. 2 / Ciepła, Helena.
1776   2002100051690 W.5169 Prawo cywilne - rzeczowe : vademecum dla kandydatów na aplikacje prawnicze oraz prawników przygotowujących się do egzaminów zawodowych. Cz. 2 / Ciepła, Helena.
1777   2002100051645 W.5164 Prawo cywilne materialne : vademecum dla kandydatów na aplikacje prawnicze oraz prawników przygotowujących się do egzaminów zawodowych. Cz. 1 / Ciepła, Helena.
1778   2002100051652 W.5165 Prawo cywilne materialne : vademecum dla kandydatów na aplikacje prawnicze oraz prawników przygotowujących się do egzaminów zawodowych. Cz. 1 / Ciepła, Helena.
1779   2002100051669 W.5166 Prawo cywilne materialne : vademecum dla kandydatów na aplikacje prawnicze oraz prawników przygotowujących się do egzaminów zawodowych. Cz. 1 / Ciepła, Helena.
1780   2002100007819 W.781 Prawo i polityka ochrony środowiska / Ciechanowicz-McLean, Janina.
1781   2002100007826 W.782 Prawo i polityka ochrony środowiska / Ciechanowicz-McLean, Janina.
1782   2002100008014 W.801 Prawo i polityka ochrony środowiska / Ciechanowicz-McLean, Janina.
1783   2002100066113 W.6611 Prawo karne : zarys instytucji i naczelne zasady / Cieślak, Wojciech.
1784   2002100048928 W.4892 Umowa stowarzyszeniowa w systemie prawa Wspólnot Europejskich / Cieśliński, Aleksander.
1785   2002100023512 W.2351 Wspólnotowe prawo gospodarcze / Cieśliński, Aleksander.
1786   2002100023529 W.2352 Wspólnotowe prawo gospodarcze / Cieśliński, Aleksander.
1787   2002100041714 W.4171 Wspólnotowe prawo gospodarcze. T. 1, Swobody rynku wewnętrznego / Cieśliński, Aleksander.
1788   2002100041721 W.4172 Wspólnotowe prawo gospodarcze. T. 1, Swobody rynku wewnętrznego / Cieśliński, Aleksander.
1789   2002100041738 W.4173 Wspólnotowe prawo gospodarcze. T. 2 /
1790   2002100041745 W.4174 Wspólnotowe prawo gospodarcze. T. 2 /
1791   2002100041752 W.4175 Wspólnotowe prawo gospodarcze. T. 2 /
1792   2002100041769 W.4176 Wspólnotowe prawo gospodarcze. T. 2 /
 
CRI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1793   2002100066106 W.6610 Criminal plea bargains in the English and the Polish administration of justice systems in the context of the fair trial guarantees /
 
CUD
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1794   2002100058484 W.5848 Dodatkowe zatrudnienie / Cudowski, Bogusław.
 
CZA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1795   2002100033504 W.3350 Aplikacje prawnicze w pytaniach i odpowiedziach. T. 1 / Czajkowska-Matosiuk, Katarzyna.
1796   2002100033511 W.3351 Aplikacje prawnicze w pytaniach i odpowiedziach. T. 2 / Czajkowska-Matosiuk, Katarzyna.
1797   2002100033528 W.3352 Aplikacje prawnicze w pytaniach i odpowiedziach. T. 3 / Czajkowska-Matosiuk, Katarzyna.
1798   2002100041653 W.4165 Czas pracy /
1799   2002100056459 W.5645 Czas pracy 2017 /
1800   2002100072183 W.7218 Czas pracy 2018 /
1801   2002100082304 W.8230 Czas pracy 2019 /
1802   2002100093102 W.9310 Czas pracy 2020 /
1803   2002100017825 W.1782 Czas pracy w przedsiębiorstwie : wyniki badań nad rozkładami czasu pracy i zdrowiem pracowników /
1804   2002100046078 W.4607 Kodeks cywilny z komentarzem do zmian / Czarnik, Zbigniew.
1805   2002100043190 W.4319 Mechanizmy wynagradzania w publicznej służbie zdrowia / Czajka, Zdzisław.
1806   2002100025134 W.2513 Nabycie mienia komunalnego z mocy prawa / Czarnik, Zbigniew.
1807   2002100075368 W.7536 Podstawowe zagadnienia prawa międzynarodowego : zarys wykładu / Czapliński, Władysław.
1808   2002100075375 W.7537 Podstawowe zagadnienia prawa międzynarodowego : zarys wykładu / Czapliński, Władysław.
1809   2002100013421 W.1342 Prawo międzynarodowe publiczne : zagadnienia systemowe / Czapliński, Władysław.
1810   2002100013438 W.1343 Prawo międzynarodowe publiczne : zagadnienia systemowe / Czapliński, Władysław.
1811   2002100066519 W.6651 Prawo międzynarodowe publiczne : zagadnienia systemowe / Czapliński, Władysław.
1812   2002100066526 W.6652 Prawo międzynarodowe publiczne : zagadnienia systemowe / Czapliński, Władysław.
1813   2002100066533 W.6653 Prawo międzynarodowe publiczne : zagadnienia systemowe / Czapliński, Władysław.
1814   2002100066540 W.6654 Prawo międzynarodowe publiczne : zagadnienia systemowe / Czapliński, Władysław.
1815   2002100066557 W.6655 Prawo międzynarodowe publiczne : zagadnienia systemowe / Czapliński, Władysław.
1816   2002100046931 W.4693 Prawo Zamówień Publicznych po nowelizacji z dnia 13 kwietnia 2007 r. [z. nr 17] / Czaban, Łukasz.
1817   2002100066083 W.6608 Przestępstwa menedżerskie / Czajka, Dariusz.
1818   2002100066090 W.6609 Przestępstwa menedżerskie / Czajka, Dariusz.
1819   2002100083844 W.8384 Przestępstwa menedżerskie / Czajka, Dariusz.
1820   2002100039803 W.3980 Trener akademicki : prawo konstytucyjne / Czarny, Piotr.
1821   2002100051584 W.5158 Zobowiązania : zarys wykładu / Czachórski, Witold.
1822   2002100051591 W.5159 Zobowiązania : zarys wykładu / Czachórski, Witold.
1823   2002100051607 W.5160 Zobowiązania : zarys wykładu / Czachórski, Witold.
1824   2002100051614 W.5161 Zobowiązania : zarys wykładu / Czachórski, Witold.
1825   2002100051621 W.5162 Zobowiązania : zarys wykładu / Czachórski, Witold.
1826   2002100051638 W.5163 Zobowiązania : zarys wykładu / Czachórski, Witold.
1827   2002100081499 W.8149 Zobowiązania : zarys wykładu / Czachórski, Witold.
1828   2002100081505 W.8150 Zobowiązania : zarys wykładu / Czachórski, Witold.
1829   2002100081512 W.8151 Zobowiązania : zarys wykładu / Czachórski, Witold.
1830   2002100081529 W.8152 Zobowiązania : zarys wykładu / Czachórski, Witold.
1831   2002100105768 W.10576 Zobowiązania : zarys wykładu / Czachórski, Witold.
1832   2002100105775 W.10577 Zobowiązania : zarys wykładu / Czachórski, Witold.
 
CZE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1833   2002100084032 W.8403 Czech (&Central European) Yearbook of Arbitration. vol. 1, 2011, The Relationship between Constitutional Values, Human Rights and Arbitration /
1834   2002100084049 W.8404 Czech Yearbook of International Law. Vol. 2, 2011, Rights of the Host States within the System of International Investment Protection /
1835   2002100122178 W.12217 Księgi wieczyste i hipoteka : komentarz. T. 1, Księgi wieczyste / Czech, Tomasz.
1836   2002100122185 W.12218 Księgi wieczyste i hipoteka : komentarz. T. 2, Hipoteka / Czech, Tomasz.
1837   2002100039636 W.3963 Odwrócona hipoteka : poradnik dla osób starszych : Czym jest odwrócona hipoteka? Kto może z niej skorzystać? Prawa i obowiązki stron umowy / Czerniawski, Ryszard.
1838   2002100110533 W.11053 System konstytucyjny Szwajcarii / Czeszejko-Sochacki, Zdzisław.
 
ĆWI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1839   2002100113329 W.11332 Przeciwdziałanie szarej strefie w Polsce : ewolucja działań i mechanizmów ograniczających / Ćwiąkała-Małys, Anna.
 
DER
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1840   2002100057463 W.5746 Jak zabezpieczyć i ściągać należności w biznesie / Derejczyk, Maciej.
1841   2002100037441 W.3744 Pozycja prawna Rzecznika Praw Obywatelskich wobec administracji publicznej / Deryng, Anna.
1842   2002100027008 W.2700 Samorząd terytorialny w systemie ochrony zdrowia / Dercz, Maciej.
 
DOB
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1843   2002100051799 W.5179 Dobra osobiste w XXI wieku = Rights of personality in the XXI century : nowe wartości, zasady, technologie = new values, rules, technologies /
1844   2002100103719 W.10371 Dobre praktyki technika kryminalistyki /
1845   2002100103726 W.10372 Dobre praktyki technika kryminalistyki /
1846   2002100033634 W.3363 Dobre prawo, złe prawo - w kręgu myśli Gustawa Radbrucha /
1847   2002100033641 W.3364 Dobre prawo, złe prawo - w kręgu myśli Gustawa Radbrucha /
1848   2002100033658 W.3365 Dobre prawo, złe prawo - w kręgu myśli Gustawa Radbrucha /
1849   2002100033665 W.3366 Dobre prawo, złe prawo - w kręgu myśli Gustawa Radbrucha /
1850   2002100069336 W.6933 Dobro wspólne : problemy konstytucyjnoprawne i aksjologiczne /
1851   2002100069343 W.6934 Dobro wspólne : problemy konstytucyjnoprawne i aksjologiczne /
1852   2002100069350 W.6935 Dobro wspólne : problemy konstytucyjnoprawne i aksjologiczne /
1853   2002100069367 W.6936 Dobro wspólne : problemy konstytucyjnoprawne i aksjologiczne /
1854   2002100069374 W.6937 Dobro wspólne : problemy konstytucyjnoprawne i aksjologiczne /
1855   2002100069381 W.6938 Dobro wspólne : problemy konstytucyjnoprawne i aksjologiczne /
1856   2002100069398 W.6939 Dobro wspólne : problemy konstytucyjnoprawne i aksjologiczne /
1857   2002100069404 W.6940 Dobro wspólne : problemy konstytucyjnoprawne i aksjologiczne /
1858   2002100069411 W.6941 Dobro wspólne : problemy konstytucyjnoprawne i aksjologiczne /
1859   2002100069428 W.6942 Dobro wspólne : problemy konstytucyjnoprawne i aksjologiczne /
1860   2002100070158 W.7015 Dobro wspólne : problemy konstytucyjnoprawne i aksjologiczne /
1861   2002100091863 W.9186 Korupcja w państwie : przyczyny, skutki, kierunki przeciwdziałania / Dobrowolski, Zbysław.
1862   2002100115347 W.11534 Korupcja w życiu publicznym : międzynarodowe doświadczenia w zwalczaniu korupcji, korupcja w Polsce / Dobrowolski, Zbysław.
1863   2002100114982 W.11498 Kredyty i gwarancje bankowe / Dobosiewicz, Zbigniew.
1864   2002100028982 W.2898 Pozycja prawnoustrojowa służb, inspekcji i straży / Dobkowski, Jarosław.
1865   2002100028999 W.2899 Pozycja prawnoustrojowa służb, inspekcji i straży / Dobkowski, Jarosław.
1866   2002100004207 W.420 Prawo prasowe : podręcznik / Dobosz, Izabela.
 
DOM
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1867   2002100013445 W.1344 Gospodarka przestrzenna : podstawy teoretyczne / Domański, Ryszard.
1868   2002100021174 W.2117 Gospodarka przestrzenna : podstawy teoretyczne / Domański, Ryszard.
1869   2002100031975 W.3197 Gospodarka przestrzenna : podstawy teoretyczne / Domański, Ryszard.
1870   2002100031982 W.3198 Gospodarka przestrzenna : podstawy teoretyczne / Domański, Ryszard.
1871   2002100031999 W.3199 Gospodarka przestrzenna : podstawy teoretyczne / Domański, Ryszard.
1872   2002100100800 W.10080 Interwencja humanitarna w stosunkach międzynarodowych / Domagała, Arkadiusz.
1873   2002100044395 W.4439 Rada nadzorcza spółki akcyjnej : powoływanie, kompetencje, funkcjonowanie - aspekty prawne : podręcznik praktyczny z wzorami dokumentów / Domański, Grzegorz.
 
DZI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1874   2002100069053 W.6905 10 lat obowiązywania Konstytucji RP - i co dalej? /
1875   2002100069060 W.6906 10 lat obowiązywania Konstytucji RP - i co dalej? /
1876   2002100069077 W.6907 10 lat obowiązywania Konstytucji RP - i co dalej? /
1877   2002100069084 W.6908 10 lat obowiązywania Konstytucji RP - i co dalej? /
1878   2002100069091 W.6909 10 lat obowiązywania Konstytucji RP - i co dalej? /
1879   2002100069107 W.6910 10 lat obowiązywania Konstytucji RP - i co dalej? /
1880   2002100069114 W.6911 10 lat obowiązywania Konstytucji RP - i co dalej? /
1881   2002100069121 W.6912 10 lat obowiązywania Konstytucji RP - i co dalej? /
1882   2002100069138 W.6913 10 lat obowiązywania Konstytucji RP - i co dalej? /
1883   2002100121751 W.12175 Działalność gospodarcza w dobie pandemii COVID-19 /
1884   2002100022829 W.2282 Działalność kontrolna rady gminy i komisji : ze wzorami pism, regulaminów, programów i protokołów /
1885   2002100066496 W.6649 Działalność profilaktyczna i resocjalizacyjna w środowisku otwartym, instytucjach wychowawczych, poprawczych oraz karnych /
1886   2002100066502 W.6650 Działalność profilaktyczna i resocjalizacyjna w środowisku otwartym, instytucjach wychowawczych, poprawczych oraz karnych /
1887   2002100047532 W.4753 Dziedzictwo prawne XX wieku : księga pamiątkowa z okazji 150-lecia Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego /
1888   2002100033535 W.3353 Dzieje państwa i prawa od starożytności do połowy XX w. /
1889   2002100033542 W.3354 Dzieje państwa i prawa od starożytności do połowy XX w. /
1890   2002100033559 W.3355 Dzieje państwa i prawa od starożytności do połowy XX w. /
1891   2002100033566 W.3356 Dzieje państwa i prawa od starożytności do połowy XX w. /
1892   2002100033573 W.3357 Dzieje państwa i prawa od starożytności do połowy XX w. /
1893   2002100033580 W.3358 Dzieje państwa i prawa od starożytności do połowy XX w. /
1894   2002100033597 W.3359 Dzieje państwa i prawa od starożytności do połowy XX w. /
1895   2002100033603 W.3360 Dzieje państwa i prawa od starożytności do połowy XX w. /
1896   2002100033610 W.3361 Dzieje państwa i prawa od starożytności do połowy XX w. /
1897   2002100089860 W.8986 Dzieje państwa i prawa od starożytności do połowy XX w. /
1898   2002100089877 W.8987 Dzieje państwa i prawa od starożytności do połowy XX w. /
1899   2002100049376 W.4937 Ochrona konkurencji w prawie zamówień publicznych / Dzierżanowski, Włodzimierz.
1900   2002100051409 W.5140 Ochrona praw lokatorów. Dodatki mieszkaniowe : komentarz, wzory pozwów / Dziczek, Roman.
1901   2002100071278 W.7127 Podatek od nieruchomości i inne podatki i opłaty lokalne / Dzięgiel-Matras, Agata.
1902   2002100022102 W.2210 Praca i staże w Unii Europejskiej : przewodnik praktyczny / Dzienisz, Łukasz.
1903   2002100017832 W.1783 Prawo budowlane : komentarz / Dziwiński, Robert.
1904   2002100003392 W.339 Prawo mieszkaniowe / Dziczek, Roman.
1905   2002100045507 W.4550 Radny - sąsiad i polityk : reprezentacja polityczna na szczeblu lokalnym / Dzieniszewska-Naroska, Katarzyna.
1906   2002100045514 W.4551 Radny - sąsiad i polityk : reprezentacja polityczna na szczeblu lokalnym / Dzieniszewska-Naroska, Katarzyna.
1907   2002100040045 W.4004 Spółdzielnie mieszkaniowe : komentarz : wzory pozwów i wniosków sądowych / Dziczek, Roman.
1908   2002100040052 W.4005 Spółdzielnie mieszkaniowe : komentarz : wzory pozwów i wniosków sądowych / Dziczek, Roman.
1909   2002100105614 W.10561 Zabezpieczenie społeczne w Unii Europejskiej : koordynacja świadczeń / Dzienisiuk, Dorota.
 
ELE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1910   2002100092457 W.9245 Elektroniczna dokumentacja podatkowa /
1911   2002100091467 W.9146 Elementy nauki o państwie i polityce /
1912   2002100091474 W.9147 Elementy nauki o państwie i polityce /
1913   2002100091481 W.9148 Elementy nauki o państwie i polityce /
1914   2002100091498 W.9149 Elementy nauki o państwie i polityce /
1915   2002100091504 W.9150 Elementy nauki o państwie i polityce /
1916   2002100091511 W.9151 Elementy nauki o państwie i polityce /
1917   2002100033757 W.3375 Elementy prawa : podręcznik : praca zbiorowa /
 
EUR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1918   2002100031623 W.3162 Europa urzędników /
1919   2002100031852 W.3185 Europeizacja polskiego prawa administracyjnego /
1920   2002100031869 W.3186 Europeizacja polskiego prawa administracyjnego /
1921   2002100042063 W.4206 Europeizacja polskiego prawa pracy /
1922   2002100111479 W.11147 Europeizacja polskiego prawa pracy /
1923   2002100037410 W.3741 Europejska Konwencja Praw Człowieka : Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu : zanim napiszesz skargę - przeczytaj! /
1924   2002100037427 W.3742 Europejska Konwencja Praw Człowieka : Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu : zanim napiszesz skargę - przeczytaj! /
1925   2002100037434 W.3743 Europejska Konwencja Praw Człowieka : Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu : zanim napiszesz skargę - przeczytaj! /
1926   2002100047761 W.4776 Europejska współpraca międzyparlamentarna : kierunki rozwoju /
1927   2002100037380 W.3738 Europejski Trybunał Praw Człowieka : wybór orzeczeń 2009 /
1928   2002100037397 W.3739 Europejski Trybunał Praw Człowieka : wybór orzeczeń 2009 /
1929   2002100037403 W.3740 Europejski Trybunał Praw Człowieka : wybór orzeczeń 2011 /
1930   2002100043954 W.4395 Europejskie bezzwrotne źródła finansowania polityki regionalnej w Polsce : aspekty prawno-finansowe /
1931   2002100073296 W.7329 Europejskie i polskie prawo telekomunikacyjne /
1932   2002100041646 W.4164 Europejskie prawo cywilne /
1933   2002100059627 W.5962 Europejskie prawo gospodarcze /
1934   2002100064348 W.6434 Europejskie prawo konkurencji : porozumienie dystrybucyjne /
1935   2002100064362 W.6436 Europejskie prawo pracy i prawo socjalne /
1936   2002100040724 W.4072 Europejskie prawo pracy i prawo socjalne a prawo polskie /
1937   2002100076679 W.7667 Europejskie prawo pracy wraz z wprowadzeniem profesora dr. hab. Ludwika Florka oraz z indeksem rzeczowym /
1938   2002100076686 W.7668 Europejskie prawo pracy wraz z wprowadzeniem profesora dr. hab. Ludwika Florka oraz z indeksem rzeczowym /
1939   2002100046726 W.4672 Europejskie ściganie karne : projekt alternatywny /
1940   2002100047808 W.4780 Europejskie wybory Polaków : referendum i wybory do Parlamentu Europejskiego : praca zbiorowa /
 
GAR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1941   2002100066274 W.6627 Naprawdę jesteśmy trzecią władzą / Gardocki, Lech.
1942   2002100004979 W.497 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek.
1943   2002100004986 W.498 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek.
1944   2002100004993 W.499 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek.
1945   2002100023482 W.2348 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek.
1946   2002100068643 W.6864 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek.
1947   2002100068650 W.6865 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek.
1948   2002100068667 W.6866 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek.
1949   2002100068674 W.6867 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek.
1950   2002100068681 W.6868 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek.
1951   2002100068698 W.6869 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek.
1952   2002100068704 W.6870 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek.
1953   2002100068711 W.6871 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek.
1954   2002100068728 W.6872 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek.
1955   2002100068735 W.6873 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek.
1956   2002100068742 W.6874 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek.
1957   2002100068759 W.6875 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek.
1958   2002100068766 W.6876 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek.
1959   2002100068773 W.6877 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek.
1960   2002100068780 W.6878 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek.
1961   2002100068797 W.6879 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek.
1962   2002100068940 W.6894 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek.
1963   2002100068957 W.6895 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek.
1964   2002100068964 W.6896 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek.
1965   2002100068971 W.6897 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek.
1966   2002100068988 W.6898 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek.
1967   2002100068995 W.6899 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek.
1968   2002100069008 W.6900 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek.
1969   2002100069640 W.6964 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek.
1970   2002100070240 W.7024 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek.
1971   2002100070257 W.7025 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek.
1972   2002100071599 W.7159 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek.
1973   2002100102699 W.10269 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek.
1974   2002100102705 W.10270 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek.
1975   2002100102712 W.10271 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek.
1976   2002100102729 W.10272 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek.
1977   2002100102736 W.10273 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek.
1978   2002100117075 W.11707 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek.
1979   2002100117082 W.11708 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek.
1980   2002100122673 W.12267 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek.
1981   2002100122680 W.12268 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek.
1982   2002100122697 W.12269 Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu / Garlicki, Leszek.
1983   2002100045156 W.4515 Prawo karne / Gardocki, Lech.
1984   2002100046436 W.4643 Prawo karne / Gardocki, Lech.
1985   2002100046443 W.4644 Prawo karne / Gardocki, Lech.
1986   2002100046870 W.4687 Prawo karne / Gardocki, Lech.
1987   2002100066311 W.6631 Prawo karne / Gardocki, Lech.
1988   2002100066328 W.6632 Prawo karne / Gardocki, Lech.
1989   2002100066335 W.6633 Prawo karne / Gardocki, Lech.
1990   2002100066342 W.6634 Prawo karne / Gardocki, Lech.
1991   2002100066359 W.6635 Prawo karne / Gardocki, Lech.
1992   2002100066366 W.6636 Prawo karne / Gardocki, Lech.
1993   2002100066373 W.6637 Prawo karne / Gardocki, Lech.
1994   2002100066380 W.6638 Prawo karne / Gardocki, Lech.
1995   2002100066397 W.6639 Prawo karne / Gardocki, Lech.
1996   2002100066403 W.6640 Prawo karne / Gardocki, Lech.
1997   2002100066410 W.6641 Prawo karne / Gardocki, Lech.
1998   2002100066427 W.6642 Prawo karne / Gardocki, Lech.
1999   2002100066434 W.6643 Prawo karne / Gardocki, Lech.
2000   2002100066441 W.6644 Prawo karne / Gardocki, Lech.
2001   2002100066458 W.6645 Prawo karne / Gardocki, Lech.
2002   2002100066465 W.6646 Prawo karne / Gardocki, Lech.
2003   2002100066472 W.6647 Prawo karne / Gardocki, Lech.
2004   2002100066489 W.6648 Prawo karne / Gardocki, Lech.
2005   2002100070110 W.7011 Prawo karne / Gardocki, Lech.
2006   2002100070127 W.7012 Prawo karne / Gardocki, Lech.
2007   2002100070134 W.7013 Prawo karne / Gardocki, Lech.
2008   2002100071667 W.7166 Prawo karne / Gardocki, Lech.
2009   2002100071674 W.7167 Prawo karne / Gardocki, Lech.
2010   2002100104341 W.10434 Prawo karne / Gardocki, Lech.
2011   2002100104358 W.10435 Prawo karne / Gardocki, Lech.
2012   2002100104365 W.10436 Prawo karne / Gardocki, Lech.
2013   2002100104372 W.10437 Prawo karne / Gardocki, Lech.
2014   2002100114661 W.11466 Prawo karne / Gardocki, Lech.
2015   2002100122413 W.12241 Prawo karne / Gardocki, Lech.
2016   2002100122420 W.12242 Prawo karne / Gardocki, Lech.
2017   2002100122437 W.12243 Prawo karne / Gardocki, Lech.
2018   2002100020931 W.2093 Ubezpieczenia w teorii i praktyce. Cz. 2, Ubezpieczenia gospodarcze i zdrowotne / Garbiec, Roman.
 
GŁO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2019   2002100016200 W.1620 Pozycja prawna wierzyciela w postępowaniu upadłościowym / Głodowski, Włodzimierz.
2020   2002100110458 W.11045 Standardy zwalczania handlu ludźmi w prawie międzynarodowym / Głogowska-Balcerzak, Anna.
2021   2002100110465 W.11046 Standardy zwalczania handlu ludźmi w prawie międzynarodowym / Głogowska-Balcerzak, Anna.
2022   2002100110472 W.11047 Standardy zwalczania handlu ludźmi w prawie międzynarodowym / Głogowska-Balcerzak, Anna.
 
GNI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2023   2002100005983 W.598 Prawo rzeczowe / Gniewek, Edward.
2024   2002100005990 W.599 Prawo rzeczowe / Gniewek, Edward.
2025   2002100006003 W.600 Prawo rzeczowe / Gniewek, Edward.
2026   2002100006010 W.601 Prawo rzeczowe / Gniewek, Edward.
2027   2002100046207 W.4620 Prawo rzeczowe / Gniewek, Edward.
2028   2002100052000 W.5200 Prawo rzeczowe / Gniewek, Edward.
2029   2002100052017 W.5201 Prawo rzeczowe / Gniewek, Edward.
2030   2002100052024 W.5202 Prawo rzeczowe / Gniewek, Edward.
2031   2002100052031 W.5203 Prawo rzeczowe / Gniewek, Edward.
2032   2002100052048 W.5204 Prawo rzeczowe / Gniewek, Edward.
2033   2002100052055 W.5205 Prawo rzeczowe / Gniewek, Edward.
2034   2002100052062 W.5206 Prawo rzeczowe / Gniewek, Edward.
2035   2002100055063 W.5506 Prawo rzeczowe / Gniewek, Edward.
2036   2002100065819 W.6581 Prawo rzeczowe / Gniewek, Edward.
2037   2002100070103 W.7010 Prawo rzeczowe / Gniewek, Edward.
2038   2002100074200 W.7420 Prawo rzeczowe / Gniewek, Edward.
2039   2002100074262 W.7426 Prawo rzeczowe / Gniewek, Edward.
2040   2002100074279 W.7427 Prawo rzeczowe / Gniewek, Edward.
2041   2002100081659 W.8165 Prawo rzeczowe / Gniewek, Edward.
2042   2002100081666 W.8166 Prawo rzeczowe / Gniewek, Edward.
2043   2002100081673 W.8167 Prawo rzeczowe / Gniewek, Edward.
2044   2002100085626 W.8562 Prawo rzeczowe / Gniewek, Edward.
2045   2002100085633 W.8563 Prawo rzeczowe / Gniewek, Edward.
2046   2002100085640 W.8564 Prawo rzeczowe / Gniewek, Edward.
2047   2002100085657 W.8565 Prawo rzeczowe / Gniewek, Edward.
2048   2002100095212 W.9521 Prawo rzeczowe / Gniewek, Edward.
2049   2002100095229 W.9522 Prawo rzeczowe / Gniewek, Edward.
2050   2002100095236 W.9523 Prawo rzeczowe / Gniewek, Edward.
2051   2002100113701 W.11370 Prawo rzeczowe / Gniewek, Edward.
2052   2002100113718 W.11371 Prawo rzeczowe / Gniewek, Edward.
2053   2002100113725 W.11372 Prawo rzeczowe / Gniewek, Edward.
2054   2002100113732 W.11373 Prawo rzeczowe / Gniewek, Edward.
2055   2002100119475 W.11947 Promocja zdrowia w miejscu pracy : teoria i zagadnienia praktyczne / Gniazdowski, Andrzej.
 
GOL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2056   2002100051898 W.5189 Dobra niematerialne : kompendium prawne / Golat, Rafał.
2057   2002100073708 W.7370 Dobra niematerialne : kompendium prawne / Golat, Rafał.
2058   2002100051881 W.5188 Polubowne rozstrzyganie sporów / Golat, Rafał.
2059   2002100028487 W.2848 Pomoc społeczna - zmiany i warunki skutecznego działania / Golinowska, Stanisława.
2060   2002100041042 W.4104 Prawnokarne zagadnienia wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł / Golonka, Anna.
2061   2002100051867 W.5186 Prawo autorskie i prawa pokrewne / Golat, Rafał.
2062   2002100051874 W.5187 Prawo autorskie i prawa pokrewne / Golat, Rafał.
2063   2002100073906 W.7390 Prawo autorskie i prawa pokrewne / Golat, Rafał.
2064   2002100073913 W.7391 Prawo autorskie i prawa pokrewne / Golat, Rafał.
2065   2002100113091 W.11309 Prawo autorskie i prawa pokrewne / Golat, Rafał.
2066   2002100113107 W.11310 Prawo autorskie i prawa pokrewne / Golat, Rafał.
2067   2002100013629 W.1362 Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami : komentarz / Golat, Rafał.
 
GOM
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2068   2002100012639 W.1263 Podatki i prawo podatkowe / Gomułowicz, Andrzej.
2069   2002100012646 W.1264 Podatki i prawo podatkowe / Gomułowicz, Andrzej.
2070   2002100012653 W.1265 Podatki i prawo podatkowe / Gomułowicz, Andrzej.
2071   2002100012660 W.1266 Podatki i prawo podatkowe / Gomułowicz, Andrzej.
2072   2002100012677 W.1267 Podatki i prawo podatkowe / Gomułowicz, Andrzej.
2073   2002100012684 W.1268 Podatki i prawo podatkowe / Gomułowicz, Andrzej.
2074   2002100053557 W.5355 Podatki i prawo podatkowe / Gomułowicz, Andrzej.
2075   2002100053564 W.5356 Podatki i prawo podatkowe / Gomułowicz, Andrzej.
2076   2002100053571 W.5357 Podatki i prawo podatkowe / Gomułowicz, Andrzej.
2077   2002100053588 W.5358 Podatki i prawo podatkowe / Gomułowicz, Andrzej.
2078   2002100053595 W.5359 Podatki i prawo podatkowe / Gomułowicz, Andrzej.
2079   2002100053601 W.5360 Podatki i prawo podatkowe / Gomułowicz, Andrzej.
2080   2002100053618 W.5361 Podatki i prawo podatkowe / Gomułowicz, Andrzej.
2081   2002100053625 W.5362 Podatki i prawo podatkowe / Gomułowicz, Andrzej.
2082   2002100053632 W.5363 Podatki i prawo podatkowe / Gomułowicz, Andrzej.
2083   2002100053649 W.5364 Podatki i prawo podatkowe / Gomułowicz, Andrzej.
2084   2002100053656 W.5365 Podatki i prawo podatkowe / Gomułowicz, Andrzej.
2085   2002100053663 W.5366 Podatki i prawo podatkowe / Gomułowicz, Andrzej.
2086   2002100053670 W.5367 Podatki i prawo podatkowe / Gomułowicz, Andrzej.
2087   2002100053687 W.5368 Podatki i prawo podatkowe / Gomułowicz, Andrzej.
2088   2002100053694 W.5369 Podatki i prawo podatkowe / Gomułowicz, Andrzej.
 
GÓR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2089   2002100046672 W.4667 Bariery prawne integracji europejskiej w sprawach karnych : materiały robocze 3/05, Górski, Adam.
2090   2002100101302 W.10130 Fundacje i stowarzyszenia : zakładanie, działalność, likwidacja / Góra, Ewa.
2091   2002100011878 W.1187 Historia administracji / Górski, Grzegorz.
2092   2002100011885 W.1188 Historia administracji / Górski, Grzegorz.
2093   2002100011892 W.1189 Historia administracji / Górski, Grzegorz.
2094   2002100011908 W.1190 Historia administracji / Górski, Grzegorz.
2095   2002100011915 W.1191 Historia administracji / Górski, Grzegorz.
2096   2002100059023 W.5902 Historia ustrojów państw / Górski, Grzegorz.
2097   2002100046467 W.4646 Kodeks karny : praktyczny komentarz / Góral, Roman.
2098   2002100019164 W.1916 Kodeks pracy z wprowadzeniem do zmian obowiązujących od dnia 1 stycznia 2004 r. : wynikających z ustawy z dnia 14 listopada 2003 r. (Dz.U. nr 213, poz. 2081) / Góra, Ewa.
2099   2002100027800 W.2780 Nieuczciwa konkurencja, w szczególności przez wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług, i środki ochrony w prawie polskim / Górnicki, Leonard.
2100   2002100013643 W.1364 Podstawy prawa / Góralczyk, Wojciech.
2101   2002100120761 W.12076 Podstawy prawa / Góralczyk, Wojciech.
2102   2002100120778 W.12077 Podstawy prawa / Góralczyk, Wojciech.
2103   2002100001343 W.134 Polskie prawo bankowe / Góral, Lesław.
2104   2002100081543 W.8154 Polskie prawo bankowe / Góral, Lesław.
2105   2002100081550 W.8155 Polskie prawo bankowe / Góral, Lesław.
2106   2002100081567 W.8156 Polskie prawo bankowe / Góral, Lesław.
2107   2002100028319 W.2831 Postępowanie egzekucyjne w administracji : nowe regulacje prawne, ujednolicony tekst ustawy / Góra, Ewa.
2108   2002100060425 W.6042 Prawo autorskie i prawa pokrewne / Góra, Ewa.
2109   2002100046597 W.4659 Prawo cywilne w pracach Komisji Kodyfikacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1919-1939 / Górnicki, Leonard.
2110   2002100005198 W.519 Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie / Góralczyk, Wojciech.
2111   2002100005204 W.520 Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie / Góralczyk, Wojciech.
2112   2002100005211 W.521 Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie / Góralczyk, Wojciech.
2113   2002100005228 W.522 Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie / Góralczyk, Wojciech.
2114   2002100005235 W.523 Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie / Góralczyk, Wojciech.
2115   2002100075399 W.7539 Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie / Góralczyk, Wojciech.
2116   2002100075405 W.7540 Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie / Góralczyk, Wojciech.
2117   2002100075412 W.7541 Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie / Góralczyk, Wojciech.
2118   2002100075429 W.7542 Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie / Góralczyk, Wojciech.
2119   2002100075436 W.7543 Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie / Góralczyk, Wojciech.
2120   2002100075443 W.7544 Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie / Góralczyk, Wojciech.
2121   2002100075450 W.7545 Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie / Góralczyk, Wojciech.
2122   2002100075467 W.7546 Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie / Góralczyk, Wojciech.
2123   2002100075474 W.7547 Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie / Góralczyk, Wojciech.
2124   2002100075481 W.7548 Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie / Góralczyk, Wojciech.
2125   2002100075498 W.7549 Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie / Góralczyk, Wojciech.
2126   2002100075504 W.7550 Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie / Góralczyk, Wojciech.
2127   2002100075511 W.7551 Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie / Góralczyk, Wojciech.
2128   2002100075528 W.7552 Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie / Góralczyk, Wojciech.
2129   2002100075535 W.7553 Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie / Góralczyk, Wojciech.
2130   2002100075542 W.7554 Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie / Góralczyk, Wojciech.
2131   2002100075559 W.7555 Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie / Góralczyk, Wojciech.
2132   2002100075566 W.7556 Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie / Góralczyk, Wojciech.
2133   2002100077232 W.7723 Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie / Góralczyk, Wojciech.
2134   2002100104853 W.10485 Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie / Góralczyk, Wojciech.
2135   2002100104860 W.10486 Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie / Góralczyk, Wojciech.
2136   2002100076839 W.7683 System emerytalny / Góra, Marek.
2137   2002100076846 W.7684 System emerytalny / Góra, Marek.
2138   2002100076853 W.7685 System emerytalny / Góra, Marek.
2139   2002100029996 W.2999 Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich : komentarz / Górecki, Piotr.
2140   2002100045521 W.4552 Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich : komentarz / Górecki, Piotr.
2141   2002100047068 W.4706 Zachowanie zwykłej formy pisemnej czynności prawnych / Górska, Katarzyna.
2142   2002100047075 W.4707 Zachowanie zwykłej formy pisemnej czynności prawnych / Górska, Katarzyna.
 
GRA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2143   2002100008120 W.812 Europejskie prawo środowiska / Grabowska, Genowefa.
2144   2002100102989 W.10298 Instytucja ogólnokrajowej inicjatywy ludowej w wybranych państwach europejskich : studium prawno-porównawcze / Grabowska, Sabina.
2145   2002100066038 W.6603 Kodeks postępowania karnego : komentarz. T. 1, Komentarz do art. 1-424 K.P.K. / Grajewski, Jan.
2146   2002100066045 W.6604 Kodeks postępowania karnego : komentarz. T. 2, Komentarz do art. 425-673 K.P.K. / Grajewski, Jan.
2147   2002100018440 W.1844 Odpowiedzialność posłów i senatorów na tle zasady mandatu wolnego / Grajewski, Krzysztof.
2148   2002100067387 W.6738 Prawo karne procesowe : część ogólna / Grajewski, Jan.
2149   2002100071742 W.7174 Prawo konstytucyjne : pytania i odpowiedzi / Granat, Mirosław.
2150   2002100117051 W.11705 Prawo konstytucyjne : z pytaniami i odpowiedziami / Granat, Mirosław.
2151   2002100117068 W.11706 Prawo konstytucyjne : z pytaniami i odpowiedziami / Granat, Mirosław.
2152   2002100039742 W.3974 Prawo konstytucyjne w pytaniach i odpowiedziach / Granat, Mirosław.
2153   2002100046610 W.4661 Przebieg procesu karnego / Grajewski, Jan.
2154   2002100066564 W.6656 Przebieg procesu karnego / Grajewski, Jan.
2155   2002100066571 W.6657 Przebieg procesu karnego / Grajewski, Jan.
2156   2002100066588 W.6658 Przebieg procesu karnego / Grajewski, Jan.
2157   2002100066595 W.6659 Przebieg procesu karnego / Grajewski, Jan.
2158   2002100066601 W.6660 Przebieg procesu karnego / Grajewski, Jan.
2159   2002100066618 W.6661 Przebieg procesu karnego / Grajewski, Jan.
2160   2002100066625 W.6662 Przebieg procesu karnego / Grajewski, Jan.
2161   2002100066632 W.6663 Przebieg procesu karnego / Grajewski, Jan.
2162   2002100066649 W.6664 Przebieg procesu karnego / Grajewski, Jan.
2163   2002100066656 W.6665 Przebieg procesu karnego / Grajewski, Jan.
2164   2002100066663 W.6666 Przebieg procesu karnego / Grajewski, Jan.
2165   2002100066670 W.6667 Przebieg procesu karnego / Grajewski, Jan.
2166   2002100066687 W.6668 Przebieg procesu karnego / Grajewski, Jan.
2167   2002100066694 W.6669 Przebieg procesu karnego / Grajewski, Jan.
2168   2002100004221 W.422 Zamówienia publiczne : poradnik dla praktyków / Granecki, Paweł.
2169   2002100049451 W.4945 Zamówienia publiczne w praktyce po nowelizacji : wzory dokumentów wraz z interpretacją UZP/ Granecki, Paweł.
2170   2002100045453 W.4545 Zarządzanie inwestycjami komunalnymi : dobra praktyka w pozyskiwaniu funduszy europejskich / Graczyk, Magdalena.
 
GRZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2171   2002100067127 W.6712 [Przestrzeń Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości Unii Europejskiej]. T. 11, Cz. 1, Współpraca wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych i współpraca policyjna / Grzelak, Agnieszka.
2172   2002100038448 W.3844 Egzekucja administracyjna : teoria i praktyka : z orzecznictwem sądowoadministracyjnym / Grześkiewicz, Władysław.
2173   2002100038455 W.3845 Egzekucja administracyjna : teoria i praktyka : z orzecznictwem sądowoadministracyjnym / Grześkiewicz, Władysław.
2174   2002100038462 W.3846 Egzekucja administracyjna : teoria i praktyka : z orzecznictwem sądowoadministracyjnym / Grześkiewicz, Władysław.
2175   2002100079243 W.7924 Egzekucja z nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym w administracji / Grześkiewicz, Władysław.
2176   2002100043107 W.4310 Kasacja w sprawach karnych : z uwzględnieniem noweli od k.p.k. z 20 lipca 2000 r. / Grzeszczyk, Wincenty.
2177   2002100003743 W.374 Kodeks postępowania karnego : komentarz / Grzeszczyk, Wincenty.
2178   2002100046115 W.4611 Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia : komentarz / Grzegorczyk, Tomasz.
2179   2002100066069 W.6606 Kodeks wykroczeń / Grzegorczyk, Tomasz.
2180   2002100111844 W.11184 Leasing / Grzywacz, Jacek.
2181   2002100109285 W.10928 Leasing in enterprises = Leasing w przedsiębiorstwie / Grzywacz, Jacek.
2182   2002100042599 W.4259 Mechanizmy prywatyzacji : ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych / Grzeszczyk, Tadeusz.
2183   2002100039094 W.3909 Ochrona danych osobowych we współpracy państw członkowskich UE w zwalczaniu przestępczości : w stronę standardu europejskiego / Grzelak, Agnieszka.
2184   2002100066052 W.6605 Odpowiedzialność karna za zbrodnię agresji / Grzebyk, Patrycja.
2185   2002100066779 W.6677 Polskie postępowanie karne / Grzegorczyk, Tomasz.
2186   2002100066786 W.6678 Polskie postępowanie karne / Grzegorczyk, Tomasz.
2187   2002100066793 W.6679 Polskie postępowanie karne / Grzegorczyk, Tomasz.
2188   2002100066809 W.6680 Polskie postępowanie karne / Grzegorczyk, Tomasz.
2189   2002100066816 W.6681 Polskie postępowanie karne / Grzegorczyk, Tomasz.
2190   2002100066823 W.6682 Polskie postępowanie karne / Grzegorczyk, Tomasz.
2191   2002100066830 W.6683 Polskie postępowanie karne / Grzegorczyk, Tomasz.
2192   2002100066847 W.6684 Polskie postępowanie karne / Grzegorczyk, Tomasz.
2193   2002100066854 W.6685 Polskie postępowanie karne / Grzegorczyk, Tomasz.
2194   2002100066861 W.6686 Polskie postępowanie karne / Grzegorczyk, Tomasz.
2195   2002100066878 W.6687 Polskie postępowanie karne / Grzegorczyk, Tomasz.
2196   2002100066885 W.6688 Polskie postępowanie karne / Grzegorczyk, Tomasz.
2197   2002100066892 W.6689 Polskie postępowanie karne / Grzegorczyk, Tomasz.
2198   2002100066908 W.6690 Polskie postępowanie karne / Grzegorczyk, Tomasz.
2199   2002100071759 W.7175 Polskie postępowanie karne / Grzegorczyk, Tomasz.
2200   2002100117112 W.11711 Polskie postępowanie karne / Grzegorczyk, Tomasz.
2201   2002100025127 W.2512 Pranie pieniędzy : metody, raje podatkowe, zwalczanie / Grzywacz, Jacek.
2202   2002100105706 W.10570 Prawo nieletnich / Grześkowiak, Alicja.
2203   2002100105713 W.10571 Prawo nieletnich / Grześkowiak, Alicja.
2204   2002100064799 W.6479 Przedsiębiorca po nowemu wraz z tekstem ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej / Grzegorzewska-Mischka, Ewa.
2205   2002100016453 W.1645 Systemy konstytucyjne państw skandynawskich / Grzybowski, Marian.
2206   2002100058910 W.5891 Trzeci filar Unii Europejskiej : instrumenty prawne / Grzelak, Agnieszka.
2207   2002100072350 W.7235 Władza wykonawcza w systemie Unii Europejskiej / Grzeszczak, Robert.
2208   2002100083660 W.8366 Władza wykonawcza w systemie Unii Europejskiej / Grzeszczak, Robert.
 
GUL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2209   2002100013759 W.1375 Problemy wyżywienia ludności w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej. Cz. 2, Analiza spożycia żywności [w] Polsce i pozostałych krajach nowo przyjętych do Unii Europejskiej / Gulbicka, Bożena.
 
HOF
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2210   2002100024762 W.2476 Konwencja Europejska a prawo karne / Hofmański, Piotr.
 
IUS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2211   2002100081116 W.8111 Ius Novum : english version. Vol. 12, nr 1/2018, styczeń-marzec /
2212   2002100081123 W.8112 Ius Novum : english version. Vol. 12, nr 2/2018, [kwiecień-czerwiec] /
2213   2002100081178 W.8117 Ius Novum : english version. Vol. 12, nr 3/2018, [lipiec-wrzesień] /
2214   2002100083684 W.8368 Ius Novum : english version. Vol. 12, nr 4/2018, [październik-grudzień] /
2215   2002100092501 W.9250 Ius Novum : english version. Vol. 13, nr 2/2019, april-june /
2216   2002100092884 W.9288 Ius Novum : english version. Vol. 13, nr 3/2019, july-september /
2217   2002100094581 W.9458 Ius Novum : english version. Vol. 13, nr 1/2019, january-march /
2218   2002100094598 W.9459 Ius Novum : english version. Vol. 13, nr 4/2019, october-december /
2219   2002100094802 W.9480 Ius Novum : english version. Vol. 14, nr 1/2020, january-march /
2220   2002100096547 W.9654 Ius Novum : english version. Vol. 14, nr 2/2020, april - june /
2221   2002100096561 W.9656 Ius Novum : english version. Vol. 14, nr 3/2020, july - september /
2222   2002100098657 W.9865 Ius Novum : english version. Vol. 14, nr 4/2020, october - december /
2223   2002100044043 W.4404 Ius Novum. 1/2007 /
2224   2002100044050 W.4405 Ius Novum. 4/2007 /
2225   2002100044067 W.4406 Ius Novum. 1/2008 /
2226   2002100044074 W.4407 Ius Novum. 2/2008 /
2227   2002100044081 W.4408 Ius Novum. 2/2010 /
2228   2002100044098 W.4409 Ius Novum. 3/2010 /
2229   2002100061309 W.6130 Ius Novum. 1/2012 /
2230   2002100061316 W.6131 Ius Novum. 4/2015 /
2231   2002100067752 W.6775 Ius Novum. Vol. 10, nr 4/2016, październik-grudzeń /
2232   2002100070325 W.7032 Ius Novum. 3/2009 /
2233   2002100070332 W.7033 Ius Novum. 2/2013 /
2234   2002100070448 W.7044 Ius Novum. Vol. 11, nr 1/2017, styczeń-marzec /
2235   2002100070479 W.7047 Ius Novum. Vol. 11, nr 2/2017, kwiecień-czerwiec /
2236   2002100070899 W.7089 Ius Novum. Vol. 11, nr 3/2017, lipiec-wrzesień /
2237   2002100073241 W.7324 Ius Novum. 4/2008 /
2238   2002100073418 W.7341 Ius Novum. Vol. 11, nr 4/2017, październik-grudzień /
2239   2002100073487 W.7348 Ius Novum. 4/2010 /
2240   2002100073494 W.7349 Ius Novum. 1/2011 /
2241   2002100073500 W.7350 Ius Novum. 1/2014 /
2242   2002100073517 W.7351 Ius Novum. 3/2014 /
2243   2002100073524 W.7352 Ius Novum. 4/2014 /
2244   2002100073531 W.7353 Ius Novum. nr spec./2014 /
2245   2002100087682 W.8768 Ius Novum. Vol. 13, nr 1/2019, styczeń-marzec /
 
JAG
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2246   2002100023918 W.2391 Gospodarka mieniem komunalnym / Jagoda, Joanna.
2247   2002100011847 W.1184 Kontrola administracji publicznej / Jagielski, Jacek.
2248   2002100011854 W.1185 Kontrola administracji publicznej / Jagielski, Jacek.
2249   2002100011861 W.1186 Kontrola administracji publicznej / Jagielski, Jacek.
2250   2002100072800 W.7280 Kontrola administracji publicznej / Jagielski, Jacek.
2251   2002100084582 W.8458 Kontrola administracji publicznej / Jagielski, Jacek.
2252   2002100084599 W.8459 Kontrola administracji publicznej / Jagielski, Jacek.
2253   2002100084605 W.8460 Kontrola administracji publicznej / Jagielski, Jacek.
2254   2002100084612 W.8461 Kontrola administracji publicznej / Jagielski, Jacek.
2255   2002100024748 W.2474 Odpowiedzialność odszkodowawcza jednostek samorządu terytorialnego według kodeksu postępowania administracyjnego i przepisów o postępowaniu przed sądami administracyjnymi / Jagoda, Joanna.
2256   2002100027046 W.2704 Prawo do ochrony danych osobowych : standardy europejskie / Jagielski, Mariusz.
2257   2002100074163 W.7416 Przesłuchanie jako czynność dowodowa / Jagiełło, Dariusz.
2258   2002100037328 W.3732 Ustawa o Karcie Polaka / Jagielski, Jacek.
 
JAS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2259   2002100024656 W.2465 Administracja wobec praw człowieka / Jasudowicz, Tadeusz.
2260   2002100067196 W.6719 Bezstronność sądu i jej gwarancje w polskim procesie karnym / Jasiński, Wojciech.
2261   2002100067202 W.6720 Bezstronność sądu i jej gwarancje w polskim procesie karnym / Jasiński, Wojciech.
2262   2002100037304 W.3730 Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej / Jasiński, Filip.
2263   2002100111691 W.11169 Prawo wekslowe / Jasiński, Tomasz.
2264   2002100111707 W.11170 Prawo wekslowe / Jasiński, Tomasz.
2265   2002100111714 W.11171 Prawo wekslowe / Jasiński, Tomasz.
2266   2002100074767 W.7476 Przewidywanie przestępczości jako zjawiska masowego / Jasiński, Jerzy.
2267   2002100119536 W.11953 Ustrojowe zasady demokratycznego państwa prawa : dylematy i mity / Jastrzębski, Bronisław.
2268   2002100026933 W.2693 Zarządzanie długiem jednostek samorządu terytorialnego / Jastrzębska, Maria.
 
JAW
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2269   2002100092877 W.9287 Konfrontacyjne badania poligraficzne / Jaworski, Ryszard.
2270   2002100093560 W.9356 Konfrontacyjne badania poligraficzne / Jaworski, Ryszard.
2271   2002100093577 W.9357 Konfrontacyjne badania poligraficzne / Jaworski, Ryszard.
2272   2002100093584 W.9358 Konfrontacyjne badania poligraficzne / Jaworski, Ryszard.
2273   2002100093591 W.9359 Konfrontacyjne badania poligraficzne / Jaworski, Ryszard.
2274   2002100082311 W.8231 Poligraf jako narzędzie weryfikacji wersji zabójstwa / Jaworski, Ryszard.
2275   2002100082328 W.8232 Poligraf jako narzędzie weryfikacji wersji zabójstwa / Jaworski, Ryszard.
2276   2002100082335 W.8233 Poligraf jako narzędzie weryfikacji wersji zabójstwa / Jaworski, Ryszard.
2277   2002100082342 W.8234 Poligraf jako narzędzie weryfikacji wersji zabójstwa / Jaworski, Ryszard.
2278   2002100082359 W.8235 Poligraf jako narzędzie weryfikacji wersji zabójstwa / Jaworski, Ryszard.
2279   2002100082366 W.8236 Poligraf jako narzędzie weryfikacji wersji zabójstwa / Jaworski, Ryszard.
2280   2002100082373 W.8237 Poligraf jako narzędzie weryfikacji wersji zabójstwa / Jaworski, Ryszard.
2281   2002100082380 W.8238 Poligraf jako narzędzie weryfikacji wersji zabójstwa / Jaworski, Ryszard.
2282   2002100082397 W.8239 Poligraf jako narzędzie weryfikacji wersji zabójstwa / Jaworski, Ryszard.
2283   2002100082403 W.8240 Poligraf jako narzędzie weryfikacji wersji zabójstwa / Jaworski, Ryszard.
2284   2002100082410 W.8241 Poligraf jako narzędzie weryfikacji wersji zabójstwa / Jaworski, Ryszard.
2285   2002100082427 W.8242 Poligraf jako narzędzie weryfikacji wersji zabójstwa / Jaworski, Ryszard.
2286   2002100082434 W.8243 Poligraf jako narzędzie weryfikacji wersji zabójstwa / Jaworski, Ryszard.
2287   2002100082441 W.8244 Poligraf jako narzędzie weryfikacji wersji zabójstwa / Jaworski, Ryszard.
2288   2002100082458 W.8245 Poligraf jako narzędzie weryfikacji wersji zabójstwa / Jaworski, Ryszard.
2289   2002100092907 W.9290 Poligraf jako narzędzie weryfikacji wersji zabójstwa / Jaworski, Ryszard.
2290   2002100092914 W.9291 Poligraf jako narzędzie weryfikacji wersji zabójstwa / Jaworski, Ryszard.
2291   2002100092921 W.9292 Poligraf jako narzędzie weryfikacji wersji zabójstwa / Jaworski, Ryszard.
2292   2002100003514 W.351 Zawód pośrednika w obrocie nieruchomościami / Jaworski, Jacek.
 
JEN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2293   2002100096271 W.9627 Dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie / Jendrośka, Jerzy.
2294   2002100027794 W.2779 Polskie postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Jendrośka, Jan.
2295   2002100007703 W.770 Prawo ochrony środowiska : podręcznik / Jendrośka, Jerzy.
2296   2002100007710 W.771 Prawo ochrony środowiska : podręcznik / Jendrośka, Jerzy.
2297   2002100008007 W.800 Prawo ochrony środowiska : podręcznik / Jendrośka, Jerzy.
2298   2002100042322 W.4232 Prawo ochrony środowiska : podręcznik / Jendrośka, Jerzy.
 
JĘD
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2299   2002100009998 W.999 Administracyjne postępowanie egzekucyjne / Jędrzejewski, Tomasz.
2300   2002100065680 W.6568 Administracyjne postępowanie egzekucyjne / Jędrzejewski, Tomasz.
2301   2002100046894 W.4689 Bezprawie usiłowania nieudolnego / Jędrzejewski, Zbigniew.
2302   2002100043428 W.4342 Cywilnoprawna odpowiedzialność za stosowanie mobbingu / Jędrejek, Grzegorz.
2303   2002100043435 W.4343 Cywilnoprawna odpowiedzialność za stosowanie mobbingu / Jędrejek, Grzegorz.
2304   2002100060449 W.6044 Emerytura i inne świadczenia związane z wiekiem / Jędrasik-Jankowska, Inetta.
2305   2002100060753 W.6075 Emerytura i inne świadczenia związane z wiekiem / Jędrasik-Jankowska, Inetta.
2306   2002100032118 W.3211 Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego w Polsce : wybrane zagadnienia / Jędrzejewski, Lech.
2307   2002100032125 W.3212 Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego w Polsce : wybrane zagadnienia / Jędrzejewski, Lech.
2308   2002100032132 W.3213 Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego w Polsce : wybrane zagadnienia / Jędrzejewski, Lech.
2309   2002100007512 W.751 Mobbing : środki ochrony prawnej / Jędrejek, Grzegorz.
2310   2002100007529 W.752 Mobbing : środki ochrony prawnej / Jędrejek, Grzegorz.
2311   2002100014480 W.1448 Mobbing : środki ochrony prawnej / Jędrejek, Grzegorz.
2312   2002100076631 W.7663 Mobbing : środki ochrony prawnej / Jędrejek, Grzegorz.
2313   2002100076648 W.7664 Mobbing : środki ochrony prawnej / Jędrejek, Grzegorz.
2314   2002100076655 W.7665 Mobbing : środki ochrony prawnej / Jędrejek, Grzegorz.
2315   2002100003477 W.347 Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego / Jędrasik-Jankowska, Inetta.
2316   2002100076945 W.7694 Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego / Jędrasik-Jankowska, Inetta.
2317   2002100076952 W.7695 Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego / Jędrasik-Jankowska, Inetta.
2318   2002100076969 W.7696 Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego / Jędrasik-Jankowska, Inetta.
2319   2002100076976 W.7697 Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego / Jędrasik-Jankowska, Inetta.
2320   2002100076983 W.7698 Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego / Jędrasik-Jankowska, Inetta.
2321   2002100076990 W.7699 Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego / Jędrasik-Jankowska, Inetta.
2322   2002100077003 W.7700 Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego / Jędrasik-Jankowska, Inetta.
2323   2002100077010 W.7701 Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego / Jędrasik-Jankowska, Inetta.
2324   2002100077027 W.7702 Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego / Jędrasik-Jankowska, Inetta.
2325   2002100077034 W.7703 Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego / Jędrasik-Jankowska, Inetta.
2326   2002100079793 W.7979 Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego / Jędrasik-Jankowska, Inetta.
2327   2002100079809 W.7980 Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego / Jędrasik-Jankowska, Inetta.
2328   2002100076891 W.7689 Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego. T. 1 / Jędrasik-Jankowska, Inetta.
2329   2002100076907 W.7690 Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego. T. 2 / Jędrasik-Jankowska, Inetta.
2330   2002100031272 W.3127 Profesjonalna obsługa klienta w urzędzie : poradnik dobrych praktyk / Jędrzejczak, Jacek.
2331   2002100076914 W.7691 Ubezpieczenie społeczne. T. 1, Część ogólna / Jędrasik-Jankowska, Inetta.
2332   2002100076921 W.7692 Ubezpieczenie społeczne. T. 2, Ubezpieczenie rentowe. Ubezpieczenie emerytalne / Jędrasik-Jankowska, Inetta.
2333   2002100076938 W.7693 Ubezpieczenie społeczne. T. 3, Ubezpieczenie chorobowe. Ubezpieczenie wypadkowe / Jędrasik-Jankowska, Inetta.
2334   2002100041349 W.4134 Ubezpieczenie wypadkowe i chorobowe / Jędrasik-Jankowska, Inetta.
 
JUR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2335   2002100006430 W.643 Historia państwa i prawa polskiego : źródła prawa, sądownictwo : zarys wykładu / Jurek, Piotr.
2336   2002100047419 W.4741 Historia państwa i prawa polskiego : źródła prawa, sądownictwo : zarys wykładu / Jurek, Piotr.
2337   2002100065703 W.6570 Historia państwa i prawa polskiego : źródła prawa, sądownictwo : zarys wykładu / Jurek, Piotr.
2338   2002100008618 W.861 Wspólna polityka rolna : zagadnienia prawne / Jurcewicz, Alina.
2339   2002100008625 W.862 Wspólna polityka rolna : zagadnienia prawne / Jurcewicz, Alina.
2340   2002100008632 W.863 Wspólna polityka rolna : zagadnienia prawne / Jurcewicz, Alina.
 
KAC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2341   2002100073555 W.7355 Pojęcie czynności prawnej upoważniającej w nauce prawa cywilnego / Kaczor, Jacek.
2342   2002100118898 W.11889 Przeciwdziałanie praniu pieniędzy : krytyczne spojrzenie na taktyczne i prawne aspekty zwalczania prania pieniędzy w Polsce / Kaczmarski, Michał.
2343   2002100118904 W.11890 Przeciwdziałanie praniu pieniędzy : krytyczne spojrzenie na taktyczne i prawne aspekty zwalczania prania pieniędzy w Polsce / Kaczmarski, Michał.
2344   2002100017849 W.1784 Regulae iuris : łacińskie inskrypcje na kolumnach Sądu Najwyższego Rzeczypospolitej Polskiej / Kacprzak, Agnieszka.
2345   2002100047198 W.4719 Rozważania o przestępstwie i karze : wybór prac z okresu 50-lecia naukowej twórczości. | T. 2, Lata 2006-2015 / Kaczmarek, Tomasz.
2346   2002100047204 W.4720 Rozważania o przestępstwie i karze : wybór prac z okresu 50-lecia naukowej twórczości. | T. 2, Lata 2006-2015 / Kaczmarek, Tomasz.
2347   2002100066755 W.6675 Rozważania o przestępstwie i karze : wybór prac z okresu 40-lecia naukowej twórczości / Kaczmarek, Tomasz.
2348   2002100066762 W.6676 Rozważania o przestępstwie i karze : wybór prac z okresu 40-lecia naukowej twórczości / Kaczmarek, Tomasz.
2349   2002100045804 W.4580 Struktury terytorialno-administracyjne i ich reformy w krajach europejskich / Kaczmarek, Tomasz.
 
KAR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2350   2002100099036 W.9903 Bankowe oszustwo kredytowe : aspekty normatywne, kryminologiczne i politycznokryminalne / Karaźniewicz, Justyna.
2351   2002100026209 W.2620 Gospodarka przestrzenna : uwarunkowania społeczno-kulturowe / Karwińska, Anna.
2352   2002100026216 W.2621 Gospodarka przestrzenna : uwarunkowania społeczno-kulturowe / Karwińska, Anna.
2353   2002100037519 W.3751 Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej wraz z wyjaśnieniami /
2354   2002100041066 W.4106 Karta Praw Podstawowych w europejskim i krajowym porządku prawnym /
2355   2002100025684 W.2568 Polityka zdrowotna samorządu terytorialnego / Karski, Jerzy Bohdan.
2356   2002100032095 W.3209 Polityka zdrowotna samorządu terytorialnego a członkostwo Polski w Unii Europejskiej / Karski, Jerzy Bohdan.
2357   2002100032101 W.3210 Polityka zdrowotna samorządu terytorialnego a członkostwo Polski w Unii Europejskiej / Karski, Jerzy Bohdan.
2358   2002100099852 W.9985 Postępy promocji zdrowia : przegląd międzynarodowy / Karski, Jerzy Bohdan.
2359   2002100010383 W.1038 Prawa pacjenta / Karkowska, Dorota.
2360   2002100075078 W.7507 Prawa pacjenta / Karkowska, Dorota.
2361   2002100075085 W.7508 Prawa pacjenta / Karkowska, Dorota.
2362   2002100002234 W.223 Promocja zdrowia dziś i perspektywy jej rozwoju w Europie / Karski, Jerzy Bohdan.
2363   2002100088962 W.8896 Przymus leczenia i inne interwencje medyczne bez zgody pacjenta / Karczewska-Kamińska, Natalia.
2364   2002100026766 W.2676 Samorząd terytorialny a państwo : prawne instrumenty nadzoru nad samorządem gminnym / Karpiuk, Mirosław.
2365   2002100026773 W.2677 Samorząd terytorialny a państwo : prawne instrumenty nadzoru nad samorządem gminnym / Karpiuk, Mirosław.
2366   2002100026780 W.2678 Samorząd terytorialny a państwo : prawne instrumenty nadzoru nad samorządem gminnym / Karpiuk, Mirosław.
2367   2002100042377 W.4237 Subsydiarność uchwał organizacji rządowych i pozarządowych w jurysdykcji międzynarodowych trybunałów karnych / Karska, Elżbieta.
2368   2002100024281 W.2428 Ubezpieczenia gospodarcze : ryzyko i metodologia oceny / Karmańska, Anna.
2369   2002100024298 W.2429 Ubezpieczenia gospodarcze : ryzyko i metodologia oceny / Karmańska, Anna.
2370   2002100024304 W.2430 Ubezpieczenia gospodarcze : ryzyko i metodologia oceny / Karmańska, Anna.
2371   2002100049642 W.4964 Zamówienia publiczne w projektach współfinansowanych ze środków unijnych / Karwatowicz, Grzegorz.
 
KOL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2372   2002100033955 W.3395 Prawo rzymskie / Kolańczyk, Kazimierz.
2373   2002100033962 W.3396 Prawo rzymskie / Kolańczyk, Kazimierz.
2374   2002100033979 W.3397 Prawo rzymskie / Kolańczyk, Kazimierz.
2375   2002100033986 W.3398 Prawo rzymskie / Kolańczyk, Kazimierz.
2376   2002100033993 W.3399 Prawo rzymskie / Kolańczyk, Kazimierz.
2377   2002100034006 W.3400 Prawo rzymskie / Kolańczyk, Kazimierz.
2378   2002100034013 W.3401 Prawo rzymskie / Kolańczyk, Kazimierz.
2379   2002100034020 W.3402 Prawo rzymskie / Kolańczyk, Kazimierz.
2380   2002100034037 W.3403 Prawo rzymskie / Kolańczyk, Kazimierz.
2381   2002100034044 W.3404 Prawo rzymskie / Kolańczyk, Kazimierz.
2382   2002100034051 W.3405 Prawo rzymskie / Kolańczyk, Kazimierz.
2383   2002100034068 W.3406 Prawo rzymskie / Kolańczyk, Kazimierz.
2384   2002100105928 W.10592 Prawo rzymskie / Kolańczyk, Kazimierz.
2385   2002100091047 W.9104 System emerytalny 2020 / Kolek, Antoni.
2386   2002100017245 W.1724 Wzory pism w zamówieniach publicznych / Koleśnikow, Marek.
 
KOM
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2387   2002100034167 W.3416 Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. T. 1. Ks. 1, Normy ogólne / Krukowski, Józef.
2388   2002100034174 W.3417 Komentarz do Kodeksu prawa kanonicznego. T. 2/1. Ks. 2, | Cz. 1, | Cz. 2, Lud Boży. | Wierni chrześcijanie. | Ustrój hierarchiczny Kościoła /
2389   2002100034181 W.3418 Komentarz do Kodeksu prawa kanonicznego. T. 2/2. Ks. 2, | Cz. 3, Lud Boży. | Instytuty życia konsekrowanego i stowarzyszenia życia apostolskiego /
2390   2002100034198 W.3419 Komentarz do Kodeksu prawa kanonicznego. T. 5. Ks. 7, Procesy /
2391   2002100102439 W.10243 Komentarz do Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej /
2392   2002100023826 W.2382 Komentarz do ustawy o samorządzie gminnym /
2393   2002100021143 W.2114 Komentarz do ustawy o samorządzie powiatowym /
2394   2002100021136 W.2113 Komentarz do ustawy o samorządzie województwa /
2395   2002100008885 W.888 Kompendium wiedzy administratywisty /
2396   2002100064515 W.6451 Kompendium wiedzy o lobbingu : praca zbiorowa /
2397   2002100047112 W.4711 Kompetencja ze stanowiska teorii i filozofii prawa /
 
KOR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2398   2002100043275 W.4327 Decentralizacja finansów publicznych a samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego / Kornberger-Sokołowska, Elżbieta.
2399   2002100115736 W.11573 Europejska Konwencja Praw Człowieka w systemie prawa Wspólnot Europejskich / Kornobis-Romanowska, Dagmara.
2400   2002100054189 W.5418 Finanse jednostek samorządu terytorialnego / Kornberger-Sokołowska, Elżbieta.
2401   2002100055278 W.5527 Historia ustroju i prawa polskiego (1772-1918) / Korobowicz, Artur.
2402   2002100080508 W.8050 Historia ustroju i prawa polskiego (1772-1918) / Korobowicz, Artur.
2403   2002100080515 W.8051 Historia ustroju i prawa polskiego (1772-1918) / Korobowicz, Artur.
2404   2002100080522 W.8052 Historia ustroju i prawa polskiego (1772-1918) / Korobowicz, Artur.
2405   2002100026919 W.2691 Jednostki samorządu terytorialnego jako beneficjenci środków europejskich / Kornberger-Sokołowska, Elżbieta.
2406   2002100023574 W.2357 Korupcja : oblicza, uwarunkowania, przeciwdziałanie /
2407   2002100023581 W.2358 Korupcja : oblicza, uwarunkowania, przeciwdziałanie /
2408   2002100042056 W.4205 Korupcja : oblicza, uwarunkowania, przeciwdziałanie /
2409   2002100072404 W.7240 Korzystanie z praw i wolności obywatelskich w Polsce : materiały do ćwiczeń z prawa administracyjnego : kazusy przygotowane przez studentów WSAP w Białymstoku /
2410   2002100015647 W.1564 Małoletni jako świadek w procesie karnym / Kornak, Magdalena.
2411   2002100102248 W.10224 Ochrona tajemnic strony postępowania antymonopolowego w sprawach praktyk ograniczających konkurencję / Korycińska-Rządca, Paulina.
2412   2002100042605 W.4260 Partnerstwo publiczno-prywatne : nowa forma realizacji zadań publicznych / Korbus, Bartosz Piotr.
2413   2002100042612 W.4261 Partnerstwo publiczno-prywatne : nowa forma realizacji zadań publicznych / Korbus, Bartosz Piotr.
2414   2002100025301 W.2530 Poradnik gospodarowania odpadami dla przedsiębiorstw i gmin / Korytkowski, Jan.
2415   2002100005112 W.511 Postępowanie w sprawach nieletnich / Korcyl-Wolska, Marianna.
2416   2002100074033 W.7403 Postępowanie w sprawach nieletnich / Korcyl-Wolska, Marianna.
2417   2002100074842 W.7484 Postępowanie w sprawach nieletnich / Korcyl-Wolska, Marianna.
2418   2002100121324 W.12132 Pozwolenie emisyjne w prawie ochrony środowiska / Korzeniowski, Piotr.
2419   2002100066700 W.6670 Prawo karne procesowe : kazusy z rozwiązaniami / Korcyl-Wolska, Marianna.
2420   2002100066717 W.6671 Prawo karne procesowe : kazusy z rozwiązaniami / Korcyl-Wolska, Marianna.
2421   2002100074859 W.7485 Prawo karne procesowe : kazusy z rozwiązaniami / Korcyl-Wolska, Marianna.
2422   2002100098039 W.9803 Promocja zdrowia : kształtowanie przyszłości / Korporowicz, Violetta.
2423   2002100043633 W.4363 Stosunki samorządowo-bankowe a rozwój społeczno-ekonomiczny w przestrzeni / Korenik, Dorota.
2424   2002100070752 W.7075 Ustrój samorządu terytorialnego : materiały do ćwiczeń / Korczak, Jerzy.
2425   2002100034204 W.3420 Wstęp do prawoznawstwa / Korybski, Andrzej.
2426   2002100034211 W.3421 Wstęp do prawoznawstwa / Korybski, Andrzej.
2427   2002100034228 W.3422 Wstęp do prawoznawstwa / Korybski, Andrzej.
 
KOS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2428   2002100013360 W.1336 Finanse publiczne : komentarz / Kosikowski, Cezary.
2429   2002100054172 W.5417 Finanse publiczne : komentarz / Kosikowski, Cezary.
2430   2002100022416 W.2241 Finanse samorządu terytorialnego / Kosek-Wojnar, Maria.
2431   2002100048263 W.4826 Podatki : problem władzy publicznej i podatników / Kosikowski, Cezary.
2432   2002100045057 W.4505 Podstawy finansów samorządu terytorialnego / Kosek-Wojnar, Maria.
2433   2002100045064 W.4506 Podstawy finansów samorządu terytorialnego / Kosek-Wojnar, Maria.
2434   2002100017689 W.1768 Prawo finansowe w Unii Europejskiej / Kosikowski, Cezary.
2435   2002100060487 W.6048 Prawo finansowe w Unii Europejskiej / Kosikowski, Cezary.
2436   2002100012851 W.1285 Prawo finansowe w Unii Europejskiej i w Polsce / Kosikowski, Cezary.
2437   2002100012868 W.1286 Prawo finansowe w Unii Europejskiej i w Polsce / Kosikowski, Cezary.
2438   2002100012875 W.1287 Prawo finansowe w Unii Europejskiej i w Polsce / Kosikowski, Cezary.
2439   2002100014411 W.1441 Prawo Unii Europejskiej w systemie polskiego prawa finansowego / Kosikowski, Cezary.
2440   2002100017177 W.1717 Publiczne prawo bankowe / Kosikowski, Cezary.
2441   2002100000339 W.33 Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej / Kosikowski, Cezary.
2442   2002100000346 W.34 Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej / Kosikowski, Cezary.
2443   2002100000353 W.35 Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej / Kosikowski, Cezary.
2444   2002100000360 W.36 Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej / Kosikowski, Cezary.
2445   2002100000377 W.37 Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej / Kosikowski, Cezary.
2446   2002100012189 W.1218 Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej / Kosikowski, Cezary.
2447   2002100012196 W.1219 Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej / Kosikowski, Cezary.
2448   2002100064447 W.6444 Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej / Kosikowski, Cezary.
2449   2002100064454 W.6445 Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej / Kosikowski, Cezary.
2450   2002100064461 W.6446 Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej / Kosikowski, Cezary.
2451   2002100064478 W.6447 Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej / Kosikowski, Cezary.
2452   2002100043008 W.4300 Sektor finansów publicznych w Polsce / Kosikowski, Cezary.
2453   2002100043015 W.4301 Sektor finansów publicznych w Polsce / Kosikowski, Cezary.
2454   2002100054165 W.5416 Ustawa o finansach publicznych : komentarz / Kosikowski, Cezary.
2455   2002100001022 W.102 Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej : komentarz / Kosikowski, Cezary.
2456   2002100001039 W.103 Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej : komentarz / Kosikowski, Cezary.
2457   2002100064485 W.6448 Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej : komentarz / Kosikowski, Cezary.
2458   2002100030169 W.3016 Ustawa Ordynacja podatkowa : komentarz / Kosikowski, Cezary.
2459   2002100083691 W.8369 Zbiór orzeczeń z zakresu ksiąg wieczystych i postępowania wieczystoksięgowego wraz z komentarzami : casebook / Kosobudzka, Anna.
2460   2002100083899 W.8389 Zbiór orzeczeń z zakresu ksiąg wieczystych i postępowania wieczystoksięgowego wraz z komentarzami : casebook / Kosobudzka, Anna.
2461   2002100015982 W.1598 Zbrodnia ludobójstwa w prawie międzynarodowym / Kosińska, Karolina.
 
KOT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2462   2002100001329 W.132 Kodeks karny skarbowy : komentarz / Kotowski, Wojciech.
2463   2002100067073 W.6707 Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia : komentarz / Kotowski, Wojciech.
2464   2002100074002 W.7400 Ochrona własności intelektualnej / Kotarba, Wiesław.
2465   2002100074019 W.7401 Ochrona własności intelektualnej / Kotarba, Wiesław.
2466   2002100074026 W.7402 Ochrona własności intelektualnej / Kotarba, Wiesław.
2467   2002100117174 W.11717 Prawo rodzinne i opiekuńcze : vademecum / Kotas-Turoboyska, Sławomira.
 
KOW
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2468   2002100031821 W.3182 E-urząd w komunikacji z obywatelem / Kowalczyk, Marcin.
2469   2002100042995 W.4299 E-urząd w komunikacji z obywatelem / Kowalczyk, Marcin.
2470   2002100017979 W.1797 Korupcja w Trybunale Konstytucyjnym i Sądzie Najwyższym : prowokacja Chruszczowa. Moczara i Jaruzelskiego przeciw Gomułce / Kowalczyk, Jerzy.
2471   2002100080997 W.8099 Podróże służbowe / Kowalski, Radosław.
2472   2002100108158 W.10815 Pozaustawowe zamówienia publiczne / Kowalczyk, Ewaryst.
2473   2002100041608 W.4160 Prawo ubezpieczeń gospodarczych : komentarz / Kowalewski, Eugeniusz.
2474   2002100024243 W.2424 Prawo ubezpieczeń gospodarczych / Kowalewski, Eugeniusz.
2475   2002100024250 W.2425 Prawo ubezpieczeń gospodarczych / Kowalewski, Eugeniusz.
2476   2002100064850 W.6485 Przewodnik podróże służbowe / Kowalski, Radosław.
2477   2002100072220 W.7222 Rewolucja w rozliczeniach CIT i PIT / Kowalski, Radosław.
2478   2002100081000 W.8100 Rozliczanie VAT : jak poprawnie odliczyć podatek naliczony / Kowalski, Radosław.
2479   2002100082915 W.8291 Rozliczanie VAT / Kowalski, Radosław.
2480   2002100072282 W.7228 Rozliczenia podatkowe 2018 / Kowalski, Radosław.
2481   2002100082298 W.8229 Rozliczenia podatkowe 2019 / Kowalski, Radosław.
2482   2002100093058 W.9305 Rozliczenia podatkowe 2020 / Kowalski, Radosław.
2483   2002100072190 W.7219 Samochód w firmie : prawidłowe rozliczenia / Kowalski, Radosław.
2484   2002100082946 W.8294 Samochód w firmie 2019 / Kowalski, Radosław.
2485   2002100081024 W.8102 Split payment / Kowalski, Radosław.
2486   2002100094048 W.9404 Split payment / Kowalski, Radosław.
2487   2002100122451 W.12245 Sztuczna inteligencja na wojnie : perspektywa międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych : przypadek autonomicznych systemów śmiercionośnej broni / Kowalczewska, Kaja.
2488   2002100122468 W.12246 Sztuczna inteligencja na wojnie : perspektywa międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych : przypadek autonomicznych systemów śmiercionośnej broni / Kowalczewska, Kaja.
2489   2002100108165 W.10816 Zamówienia publiczne o wartości poniżej 130 tys. zł. Cz. 1 / Kowalczyk, Ewaryst.
2490   2002100108172 W.10817 Zamówienia publiczne o wartości poniżej 130 tys. zł. Cz. 2, Wzory regulaminów, procedur i dokumentów / Kowalczyk, Ewaryst.
 
KOZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2491   2002100119338 W.11933 Autofałszerstwo / Koziczak, Anna.
2492   2002100119345 W.11934 Autofałszerstwo / Koziczak, Anna.
2493   2002100098879 W.9887 Granice prawniczej władzy dyskrecjonalnej / Kozak, Artur.
2494   2002100018662 W.1866 Interpretacja traktatu międzynarodowego w świetle jego kontekstu / Kozłowski, Artur.
2495   2002100027442 W.2744 Obligacje komunalne : instrument dłużny dla jednostek samorządu terytorialnego / Kozuń-Cieślak, Grażyna.
2496   2002100122222 W.12222 Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych i notariuszy / Kozielewicz, Wiesław.
2497   2002100051300 W.5130 Prawo wekslowe / Koziński, Mirosław H..
2498   2002100051317 W.5131 Prawo wekslowe / Koziński, Mirosław H..
2499   2002100051324 W.5132 Prawo wekslowe / Koziński, Mirosław H..
2500   2002100025431 W.2543 Zarządzanie finansami w samorządzie terytorialnym : wybrane zagadnienia / Kozłowski, Andrzej Józef.
 
KRZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2501   2002100034556 W.3455 Kartki z dziejów warszawskiej adwokatury / Krzemiński, Zdzisław.
2502   2002100044456 W.4445 Prawo spółdzielcze z komentarzem / Krzekotowska, Krystyna.
2503   2002100034563 W.3456 Sławni warszawscy adwokaci / Krzemiński, Zdzisław.
 
KUF
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2504   2002100023499 W.2349 Prawo gospodarcze dla ekonomistów / Kufel, Jan.
 
KUL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2505   2002100001893 W.189 Kryminalistyka : wybrane zagadnienia teorii i praktyki śledczo-sądowej / Kulicki, Mariusz.
2506   2002100082663 W.8266 Postępowanie karne / Kulesza, Cezary.
2507   2002100082670 W.8267 Postępowanie karne / Kulesza, Cezary.
2508   2002100082687 W.8268 Postępowanie karne / Kulesza, Cezary.
2509   2002100082694 W.8269 Postępowanie karne / Kulesza, Cezary.
2510   2002100095670 W.9567 Postępowanie karne / Kulesza, Cezary.
2511   2002100095687 W.9568 Postępowanie karne / Kulesza, Cezary.
2512   2002100113626 W.11362 Postępowanie karne / Kulesza, Cezary.
2513   2002100113633 W.11363 Postępowanie karne / Kulesza, Cezary.
 
KUS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2514   2002100006447 W.644 Wstęp do nauk o państwie i prawie / Kustra, Ewa.
 
KUŚ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2515   2002100022591 W.2259 Publicznoprawne pozataryfowe i parataryfowe instrumenty reglamentacji obrotu towarowego z zagranicą / Kuś, Artur.
 
KUŹ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2516   2002100074668 W.7466 Organizacje międzynarodowe / Kuźniak, Brygida.
2517   2002100074675 W.7467 Organizacje międzynarodowe / Kuźniak, Brygida.
2518   2002100121683 W.12168 Organizacje międzynarodowe / Kuźniak, Brygida.
2519   2002100000582 W.58 Prawa człowieka : prawo, instytucje, stosunki międzynarodowe / Kuźniar, Roman.
2520   2002100000599 W.59 Prawa człowieka : prawo, instytucje, stosunki międzynarodowe / Kuźniar, Roman.
2521   2002100000605 W.60 Prawa człowieka : prawo, instytucje, stosunki międzynarodowe / Kuźniar, Roman.
2522   2002100028531 W.2853 Prawa człowieka : prawo, instytucje, stosunki międzynarodowe / Kuźniar, Roman.
2523   2002100096646 W.9664 Prawa człowieka : prawo, instytucje, stosunki międzynarodowe / Kuźniar, Roman.
2524   2002100071483 W.7148 Prawo rzeczowe i spadkowe : wykład w formie pytań i odpowiedzi / Kuźmicka-Sulikowska, Joanna.
2525   2002100120785 W.12078 Prawo spadkowe : pytania i odpowiedzi / Kuźmicka-Sulikowska, Joanna.
2526   2002100120792 W.12079 Prawo spadkowe : pytania i odpowiedzi / Kuźmicka-Sulikowska, Joanna.
2527   2002100120808 W.12080 Prawo spadkowe : pytania i odpowiedzi / Kuźmicka-Sulikowska, Joanna.
 
LAT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2528   2002100072411 W.7241 Analiza historyczna ustawowych form ochrony przyrody w Polsce / Latawiec, Michał.
2529   2002100013544 W.1354 Zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracownika / Latos-Miłkowska, Monika.
 
LEO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2530   2002100013407 W.1340 Antoni Leopold - człowiek i dzieło / Leopold, Antoni.
2531   2002100006249 W.624 Materialne prawo administracyjne / Leoński, Zbigniew.
2532   2002100006256 W.625 Materialne prawo administracyjne / Leoński, Zbigniew.
2533   2002100006263 W.626 Materialne prawo administracyjne / Leoński, Zbigniew.
2534   2002100006270 W.627 Materialne prawo administracyjne / Leoński, Zbigniew.
2535   2002100006287 W.628 Materialne prawo administracyjne / Leoński, Zbigniew.
2536   2002100006294 W.629 Materialne prawo administracyjne / Leoński, Zbigniew.
2537   2002100049864 W.4986 Materialne prawo administracyjne / Leoński, Zbigniew.
2538   2002100049871 W.4987 Materialne prawo administracyjne / Leoński, Zbigniew.
2539   2002100010710 W.1071 Nauka administracji / Leoński, Zbigniew.
2540   2002100010727 W.1072 Nauka administracji / Leoński, Zbigniew.
2541   2002100010734 W.1073 Nauka administracji / Leoński, Zbigniew.
2542   2002100010741 W.1074 Nauka administracji / Leoński, Zbigniew.
2543   2002100010758 W.1075 Nauka administracji / Leoński, Zbigniew.
2544   2002100010765 W.1076 Nauka administracji / Leoński, Zbigniew.
2545   2002100010772 W.1077 Nauka administracji / Leoński, Zbigniew.
2546   2002100010789 W.1078 Nauka administracji / Leoński, Zbigniew.
2547   2002100010796 W.1079 Nauka administracji / Leoński, Zbigniew.
2548   2002100010802 W.1080 Nauka administracji / Leoński, Zbigniew.
2549   2002100042407 W.4240 Podstawowe instytucje planowania przestrzennego i prawa budowlanego / Leoński, Zbigniew.
2550   2002100029064 W.2906 Polityka zdrowotna a zdrowie publiczne : ochrona zdrowia w gospodarce rynkowej / Leowski, Jerzy.
2551   2002100029071 W.2907 Polityka zdrowotna a zdrowie publiczne : ochrona zdrowia w gospodarce rynkowej / Leowski, Jerzy.
2552   2002100029088 W.2908 Polityka zdrowotna a zdrowie publiczne : ochrona zdrowia w gospodarce rynkowej / Leowski, Jerzy.
2553   2002100011564 W.1156 Samorząd terytorialny w RP / Leoński, Zbigniew.
2554   2002100011571 W.1157 Samorząd terytorialny w RP / Leoński, Zbigniew.
2555   2002100011588 W.1158 Samorząd terytorialny w RP / Leoński, Zbigniew.
2556   2002100042520 W.4252 Samorząd terytorialny w RP / Leoński, Zbigniew.
2557   2002100011007 W.1100 Zarys prawa administracyjnego / Leoński, Zbigniew.
2558   2002100011014 W.1101 Zarys prawa administracyjnego / Leoński, Zbigniew.
2559   2002100011021 W.1102 Zarys prawa administracyjnego / Leoński, Zbigniew.
 
LES
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2560   2002100028777 W.2877 Ochrona praw człowieka w Europie : szkic zagadnień podstawowych / Leszczyński, Leszek.
2561   2002100004429 W.442 Zagadnienia teorii stosowania prawa : doktryna i tezy orzecznictwa / Leszczyński, Leszek.
2562   2002100004436 W.443 Zagadnienia teorii stosowania prawa : doktryna i tezy orzecznictwa / Leszczyński, Leszek.
2563   2002100034440 W.3444 Zagadnienia teorii stosowania prawa : doktryna i tezy orzecznictwa / Leszczyński, Leszek.
2564   2002100089051 W.8905 Zagadnienia teorii stosowania prawa : doktryna i tezy orzecznictwa / Leszczyński, Leszek.
 
LEW
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2565   2002100060456 W.6045 Kontrola prawotwórstwa administracji o charakterze powszechnie obowiązującym / Lewicka, Renata.
2566   2002100114937 W.11493 Nędza korupcji / Lewicka-Strzałecka, Anna.
2567   2002100059641 W.5964 Prawo handlowe / Lewandowski, Jerzy.
2568   2002100001718 W.171 Prawo upadłościowe i naprawcze / Lewandowski, Robert.
2569   2002100070813 W.7081 Regulacja prawna socjalnego wsparcia dla osób o niskich dochodach / Lewandowicz-Machnikowska, Monika.
2570   2002100119215 W.11921 Seksuologia sądowa / Lew-Starowicz, Zbigniew.
2571   2002100119222 W.11922 Seksuologia sądowa / Lew-Starowicz, Zbigniew.
2572   2002100003415 W.341 Zarządzanie nieruchomościami / Lewandowski, Krzysztof.
2573   2002100003422 W.342 Zarządzanie nieruchomościami / Lewandowski, Krzysztof.
 
LIS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2574   2002100069749 W.6974 Legitymizacja sądowej kontroli prawa w Stanach Zjednoczonych Ameryki / Lis-Staranowicz, Dorota.
2575   2002100024885 W.2488 Leksykon ochrony środowiska : prawo i polityka / Lisicka, Halina.
2576   2002100046658 W.4665 Prawo europejskie : instytucje i istota regionalnego prawa w procesie integracji w Europie. Cz. 1, Międzynarodowe publiczne prawo Europy / Lis, Maciej.
2577   2002100060463 W.6046 Prawo europejskie : instytucje i istota regionalnego prawa w procesie integracji w Europie. Cz. 1, Międzynarodowe publiczne prawo Europy / Lis, Maciej.
2578   2002100043091 W.4309 Prawo pracy / Liszcz, Teresa.
2579   2002100077768 W.7776 Prawo pracy / Liszcz, Teresa.
2580   2002100077775 W.7777 Prawo pracy / Liszcz, Teresa.
2581   2002100077782 W.7778 Prawo pracy / Liszcz, Teresa.
2582   2002100077799 W.7779 Prawo pracy / Liszcz, Teresa.
2583   2002100077805 W.7780 Prawo pracy / Liszcz, Teresa.
2584   2002100077812 W.7781 Prawo pracy / Liszcz, Teresa.
2585   2002100077829 W.7782 Prawo pracy / Liszcz, Teresa.
2586   2002100077836 W.7783 Prawo pracy / Liszcz, Teresa.
2587   2002100077843 W.7784 Prawo pracy / Liszcz, Teresa.
2588   2002100077850 W.7785 Prawo pracy / Liszcz, Teresa.
2589   2002100079410 W.7941 Prawo pracy / Liszcz, Teresa.
2590   2002100079427 W.7942 Prawo pracy / Liszcz, Teresa.
2591   2002100099050 W.9905 Prawo pracy / Liszcz, Teresa.
2592   2002100099067 W.9906 Prawo pracy / Liszcz, Teresa.
2593   2002100104877 W.10487 Prawo pracy / Liszcz, Teresa.
2594   2002100009127 W.912 Prawo urzędnicze / Liszcz, Teresa.
2595   2002100041622 W.4162 Prawo urzędnicze / Liszcz, Teresa.
2596   2002100041639 W.4163 Prawo urzędnicze / Liszcz, Teresa.
2597   2002100044180 W.4418 Ubezpieczenie społeczne i zaopatrzenie społeczne w Polsce : zagadnienia prawne / Liszcz, Teresa.
2598   2002100044241 W.4424 Zarządzanie publiczne i zamówienia publiczne : kierunki modernizacji instytucjonalnej w Unii Europejskiej i na świecie / Lissowski, Olgierd.
 
LIT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2599   2002100034433 W.3443 Historia prawa Polski Ludowej / Lityński, Adam.
2600   2002100091870 W.9187 Między humanitaryzmem a totalitaryzmem : studia z dziejów prawa karnego / Lityński, Adam.
2601   2002100003187 W.318 Ochrona danych osobowych w ogólnym postępowaniu administracyjnym / Litwiński, Paweł.
2602   2002100022799 W.2279 Od Rzeczypospolitej szlacheckiej do Rzeczypospolitej ludowej : studia z dziejów prawa karnego / Lityński, Adam.
2603   2002100098558 W.9855 Podstawy zdrowia publicznego w aspekcie prawno-społecznym / Litwiejko, Alicja.
2604   2002100034426 W.3442 Pół wieku kodyfikacji prawa w Polsce (1919 - 1969) : wybrane zagadnienia / Lityński, Adam.
2605   2002100074354 W.7435 Prawo podatkowe przedsiębiorców /
2606   2002100013179 W.1317 Prawo podatkowe przedsiębiorców. T. 1 / Litwińczuk, Hanna.
2607   2002100013186 W.1318 Prawo podatkowe przedsiębiorców. T. 1 / Litwińczuk, Hanna.
2608   2002100013193 W.1319 Prawo podatkowe przedsiębiorców. T. 1 / Litwińczuk, Hanna.
2609   2002100013209 W.1320 Prawo podatkowe przedsiębiorców. T. 2 / Litwińczuk, Hanna.
2610   2002100013216 W.1321 Prawo podatkowe przedsiębiorców. T. 2 / Litwińczuk, Hanna.
2611   2002100013223 W.1322 Prawo podatkowe przedsiębiorców. T. 2 / Litwińczuk, Hanna.
 
ŁAZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2612   2002100008397 W.839 Ochrona praw jednostek w prawie Wspólnot Europejskich : pozasądowe mechanizmy ochrony praw przed instytucjami i organami Wspólnot Europejskich / Łazowski, Adam.
2613   2002100006959 W.695 Prawo międzynarodowe publiczne / Łazowski, Adam.
2614   2002100006966 W.696 Prawo międzynarodowe publiczne / Łazowski, Adam.
2615   2002100075641 W.7564 Prawo międzynarodowe publiczne / Łazowski, Adam.
2616   2002100081635 W.8163 Prawo międzynarodowe publiczne / Łazowski, Adam.
2617   2002100081642 W.8164 Prawo międzynarodowe publiczne / Łazowski, Adam.
2618   2002100093140 W.9314 Prawo międzynarodowe publiczne / Łazowski, Adam.
2619   2002100093157 W.9315 Prawo międzynarodowe publiczne / Łazowski, Adam.
 
MAŁ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2620   2002100046085 W.4608 Mała Konstytucja czyli Ustawa Konstytucyjna z dnia 17 października 1992 r. : o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospo;itej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym wraz z pozostałymi przepisami konstytucyjnymi i Ustawą Konstytucyjną z dnia 23 kwietnia 1992 r. o trybie przygotowania i uchwalenia
2621   2002100014367 W.1436 Normy kształtujące ład przestrzenny / Małysa-Sulińska, Katarzyna.
2622   2002100014374 W.1437 Normy kształtujące ład przestrzenny / Małysa-Sulińska, Katarzyna.
2623   2002100032163 W.3216 Normy kształtujące ład przestrzenny / Małysa-Sulińska, Katarzyna.
2624   2002100047280 W.4728 Podatki i opłaty ekologiczne / Małecki, Piotr P..
2625   2002100056237 W.5623 Reasekuracja : klasyczne i alternatywne metody transferu ryzyka ubezpieczeniowego / Małek, Aleksandra.
2626   2002100063518 W.6351 Reasekuracja : klasyczne i alternatywne metody transferu ryzyka ubezpieczeniowego / Małek, Aleksandra.
 
MAR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2627   2002100018617 W.1861 Addendum - obliczenia porównawcze : standardy zabezpieczenia społecznego / Markowska, Hanna.
2628   2002100031524 W.3152 Administracja finansowa i kontrola skarbowa : procedury kontrolne i sankcyjne w prawie podatkowym / Maruchin, Wojciech.
2629   2002100107762 W.10776 Integracja europejska a prawo karne / Maroń, Hanna.
2630   2002100070967 W.7096 Kodeks postępowania cywilnego : prezentacje / Marszałkowska-Krześ, Elwira.
2631   2002100074965 W.7496 Medycyna sądowa dla prawników / Marcinkowski, Tadeusz.
2632   2002100074972 W.7497 Medycyna sądowa dla prawników / Marcinkowski, Tadeusz.
2633   2002100080355 W.8035 Medycyna sądowa dla prawników / Marcinkowski, Tadeusz.
2634   2002100113572 W.11357 Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych : dokumenty / Marszałek, Piotr K..
2635   2002100007451 W.745 Mobbing, dyskryminacja, molestowanie : zasady przeciwdziałania / Marciniak, Jarosław.
2636   2002100007468 W.746 Mobbing, dyskryminacja, molestowanie : zasady przeciwdziałania / Marciniak, Jarosław.
2637   2002100007475 W.747 Mobbing, dyskryminacja, molestowanie : zasady przeciwdziałania / Marciniak, Jarosław.
2638   2002100121317 W.12131 Mobbing, dyskryminacja, molestowanie : przeciwdziałanie w praktyce / Marciniak, Jarosław.
2639   2002100116573 W.11657 Obowiązkowe fundusze emerytalne : świat i Polska / Marska, Natalia.
2640   2002100067356 W.6735 Obrona konieczna w prawie karnym : teoria i orzecznictwo / Marek, Andrzej.
2641   2002100041332 W.4133 Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń : dla studentów administracji / Marek, Andrzej.
2642   2002100043770 W.4377 Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń : dla studentów administracji / Marek, Andrzej.
2643   2002100092716 W.9271 Polskie prawo stanów szczególnych 1918-1939 : wybór źródeł / Marszałek, Piotr Krzysztof.
2644   2002100002760 W.276 Pomoc publiczna dla małych i średnich przedsiębiorców / Marquardt, Piotr.
2645   2002100065000 W.6500 Pomoc publiczna dla małych i średnich przedsiębiorców / Marquardt, Piotr.
2646   2002100065017 W.6501 Pomoc publiczna dla małych i średnich przedsiębiorców / Marquardt, Piotr.
2647   2002100011038 W.1103 Postępowanie egzekucyjne w sprawach cywilnych / Marciniak, Andrzej.
2648   2002100011045 W.1104 Postępowanie egzekucyjne w sprawach cywilnych / Marciniak, Andrzej.
2649   2002100011052 W.1105 Postępowanie egzekucyjne w sprawach cywilnych / Marciniak, Andrzej.
2650   2002100072961 W.7296 Postępowanie nieprocesowe w sprawach osobowych oraz rodzinnych / Marszałkowska-Krześ, Elwira.
2651   2002100046818 W.4681 Prawo karne : zagadnienia teorii i praktyki / Marek, Andrzej.
2652   2002100046825 W.4682 Prawo karne : zagadnienia teorii i praktyki / Marek, Andrzej.
2653   2002100046801 W.4680 Prawo karne / Marek, Andrzej.
2654   2002100067769 W.6776 Prawo karne / Marek, Andrzej.
2655   2002100067776 W.6777 Prawo karne / Marek, Andrzej.
2656   2002100067783 W.6778 Prawo karne / Marek, Andrzej.
2657   2002100067790 W.6779 Prawo karne / Marek, Andrzej.
2658   2002100067806 W.6780 Prawo karne / Marek, Andrzej.
2659   2002100067813 W.6781 Prawo karne / Marek, Andrzej.
2660   2002100067820 W.6782 Prawo karne / Marek, Andrzej.
2661   2002100067837 W.6783 Prawo karne / Marek, Andrzej.
2662   2002100067844 W.6784 Prawo karne / Marek, Andrzej.
2663   2002100069503 W.6950 Prawo karne / Marek, Andrzej.
2664   2002100004627 W.462 Prawo wykroczeń : (materialne i procesowe) / Marek, Andrzej.
2665   2002100004634 W.463 Prawo wykroczeń : (materialne i procesowe) / Marek, Andrzej.
2666   2002100004641 W.464 Prawo wykroczeń : (materialne i procesowe) / Marek, Andrzej.
2667   2002100004658 W.465 Prawo wykroczeń : (materialne i procesowe) / Marek, Andrzej.
2668   2002100004665 W.466 Prawo wykroczeń : (materialne i procesowe) / Marek, Andrzej.
2669   2002100004672 W.467 Prawo wykroczeń : (materialne i procesowe) / Marek, Andrzej.
2670   2002100004689 W.468 Prawo wykroczeń : (materialne i procesowe) / Marek, Andrzej.
2671   2002100004696 W.469 Prawo wykroczeń : (materialne i procesowe) / Marek, Andrzej.
2672   2002100004702 W.470 Prawo wykroczeń : (materialne i procesowe) / Marek, Andrzej.
2673   2002100004719 W.471 Prawo wykroczeń : (materialne i procesowe) / Marek, Andrzej.
2674   2002100104440 W.10444 Prawo wykroczeń : (materialne i procesowe) / Marek, Andrzej.
2675   2002100104457 W.10445 Prawo wykroczeń : (materialne i procesowe) / Marek, Andrzej.
2676   2002100067592 W.6759 Proces karny : przebieg postępowania / Koper, Radosław.
2677   2002100067608 W.6760 Proces karny : przebieg postępowania / Koper, Radosław.
2678   2002100067615 W.6761 Proces karny : zagadnienia ogólne / Marszał, Kazimierz.
2679   2002100067622 W.6762 Proces karny : zagadnienia ogólne / Marszał, Kazimierz.
2680   2002100067639 W.6763 Proces karny / Marszał, Kazimierz.
2681   2002100067646 W.6764 Proces karny / Marszał, Kazimierz.
2682   2002100067653 W.6765 Proces karny / Marszał, Kazimierz.
2683   2002100067660 W.6766 Proces karny / Marszał, Kazimierz.
2684   2002100067677 W.6767 Proces karny / Marszał, Kazimierz.
2685   2002100067684 W.6768 Proces karny / Marszał, Kazimierz.
2686   2002100067691 W.6769 Proces karny / Marszał, Kazimierz.
2687   2002100067707 W.6770 Proces karny / Marszał, Kazimierz.
2688   2002100067714 W.6771 Proces karny / Marszał, Kazimierz.
2689   2002100067721 W.6772 Proces karny / Marszał, Kazimierz.
2690   2002100067738 W.6773 Proces karny / Marszał, Kazimierz.
2691   2002100067745 W.6774 Proces karny / Marszał, Kazimierz.
2692   2002100092037 W.9203 Proces karny /
2693   2002100092044 W.9204 Proces karny /
2694   2002100092051 W.9205 Proces karny /
2695   2002100108776 W.10877 Przeciwdziałanie dyskryminacji w zatrudnieniu : jak w praktyce zwalczać mobbing i inne formy dyskryminacji / Marciniak, Jarosław.
2696   2002100044890 W.4489 Przeciwdziałanie mobbingowi w miejscu pracy : poradnik dla pracodawcy / Marciniak, Jarosław.
2697   2002100025653 W.2565 System podatkowy / Maruchin, Wojciech.
2698   2002100058576 W.5857 Urlopy pracownicze i inne zwolnienia od pracy / Martuszewicz, Anna.
2699   2002100077461 W.7746 Urlopy pracownicze i inne zwolnienia od pracy / Martuszewicz, Anna.
2700   2002100077478 W.7747 Urlopy pracownicze i inne zwolnienia od pracy / Martuszewicz, Anna.
2701   2002100077485 W.7748 Urlopy pracownicze i inne zwolnienia od pracy / Martuszewicz, Anna.
2702   2002100041967 W.4196 Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji : komentarz / Marciniak, Andrzej.
2703   2002100064997 W.6499 Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym : komentarz : akty wykonawcze, Polska Klasyfikacja Działalności / Marszałkowska-Krześ, Elwira.
2704   2002100070172 W.7017 Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym : komentarz : akty wykonawcze, Polska Klasyfikacja Działalności / Marszałkowska-Krześ, Elwira.
2705   2002100101715 W.10171 VAT w prawie polskim i prawie wspólnotowym : dyrektywa 2006/112/WE / Maruchin, Wojciech.
2706   2002100070974 W.7097 Wpisy w rejestrze przedsiębiorców dotyczące spółek handlowych / Marszałkowska-Krześ, Elwira.
2707   2002100064973 W.6497 Wywiad gospodarczy : pozyskiwanie i ochrona informacji / Martinet, Bruno.
2708   2002100064980 W.6498 Wywiad gospodarczy : pozyskiwanie i ochrona informacji / Martinet, Bruno.
2709   2002100077492 W.7749 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych / Martuszewicz, Anna.
 
MAS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2710   2002100022096 W.2209 Elektroniczne instrumenty płatnicze / Masiota, Jacek.
2711   2002100034594 W.3459 Historia prawa w Polsce / Makiłła, Dariusz.
2712   2002100034600 W.3460 Historia prawa w Polsce / Makiłła, Dariusz.
2713   2002100017740 W.1774 Ordynacja podatkowa : komentarz / Mastalski, Ryszard.
2714   2002100028258 W.2825 Prawo o ustroju sądów administracyjnych / Masternak-Kubiak, Małgorzata.
2715   2002100053755 W.5375 Prawo podatkowe / Mastalski, Ryszard.
2716   2002100053762 W.5376 Prawo podatkowe / Mastalski, Ryszard.
2717   2002100053779 W.5377 Prawo podatkowe / Mastalski, Ryszard.
2718   2002100053786 W.5378 Prawo podatkowe / Mastalski, Ryszard.
2719   2002100053793 W.5379 Prawo podatkowe / Mastalski, Ryszard.
2720   2002100074132 W.7413 Prawo podatkowe / Mastalski, Ryszard.
2721   2002100074231 W.7423 Prawo podatkowe / Mastalski, Ryszard.
2722   2002100113800 W.11380 Prawo podatkowe / Mastalski, Ryszard.
2723   2002100113817 W.11381 Prawo podatkowe / Mastalski, Ryszard.
2724   2002100017863 W.1786 Przestrzeganie prawa międzynarodowego w świetle konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej / Masternak-Kubiak, Małgorzata.
 
MAT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2725   2002100007123 W.712 Materialne prawo administracyjne : pojęcie, instytucje, zasady /
2726   2002100007130 W.713 Materialne prawo administracyjne : pojęcie, instytucje, zasady /
2727   2002100050150 W.5015 Materialne prawo administracyjne /
2728   2002100050167 W.5016 Materialne prawo administracyjne /
2729   2002100050174 W.5017 Materialne prawo administracyjne /
2730   2002100050181 W.5018 Materialne prawo administracyjne /
2731   2002100050198 W.5019 Materialne prawo administracyjne /
 
MED
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2732   2002100034822 W.3482 Mediacja /
2733   2002100103528 W.10352 Mediacje : teoria i praktyka /
2734   2002100103535 W.10353 Mediacje : teoria i praktyka /
2735   2002100092273 W.9227 Medycyna sądowa. T. 1, Tanatologia i traumatologia /
2736   2002100092280 W.9228 Medycyna sądowa. T. 1, Tanatologia i traumatologia /
2737   2002100092297 W.9229 Medycyna sądowa. T. 1, Tanatologia i traumatologia /
2738   2002100105249 W.10524 Medycyna sądowa. T. 2, Diagnostyka sądowa /
2739   2002100106581 W.10658 Medycyna sądowa. T. 2, Diagnostyka sądowa /
2740   2002100106598 W.10659 Medycyna sądowa. T. 3, Opiniowanie i kliniczna medycyna sądowa /
2741   2002100106604 W.10660 Medycyna sądowa. T. 3, Opiniowanie i kliniczna medycyna sądowa /
2742   2002100106611 W.10661 Medycyna sądowa. T. 1, Tanatologia i traumatologia /
2743   2002100106628 W.10662 Medycyna sądowa. T. 1, Tanatologia i traumatologia /
2744   2002100106635 W.10663 Medycyna sądowa. T. 1, Tanatologia i traumatologia /
 
MEN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2745   2002100006973 W.697 Organizacje międzynarodowe : prawo instytucjonalne / Menkes, Jerzy.
2746   2002100006980 W.698 Organizacje międzynarodowe : prawo instytucjonalne / Menkes, Jerzy.
2747   2002100006997 W.699 Organizacje międzynarodowe : prawo instytucjonalne / Menkes, Jerzy.
2748   2002100007000 W.700 Organizacje międzynarodowe : prawo instytucjonalne / Menkes, Jerzy.
 
MIC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2749   2002100061828 W.6182 Kodeks drogowy : zmiany w przepisach 2017 / Michalczuk, Damian.
2750   2002100072237 W.7223 Kodeks drogowy : zmiany w przepisach. Cz. 1 / Michalczuk, Damian.
2751   2002100072244 W.7224 Kodeks drogowy : zmiany w przepisach. Cz. 2 / Michalczuk, Damian.
2752   2002100072251 W.7225 Kodeks drogowy : 2018 / Michalczuk, Damian.
2753   2002100051805 W.5180 Ochrona własności intelektualnej / Michniewicz, Grzegorz.
2754   2002100083097 W.8309 Ochrona własności intelektualnej / Michniewicz, Grzegorz.
2755   2002100083103 W.8310 Ochrona własności intelektualnej / Michniewicz, Grzegorz.
2756   2002100083110 W.8311 Ochrona własności intelektualnej / Michniewicz, Grzegorz.
2757   2002100041189 W.4118 Podatek dochodowy od osób prawnych / Michałowska, Kinga.
2758   2002100048492 W.4849 Podejmowanie decyzji w Unii Europejskiej / Michałowska-Gorywoda, Krystyna.
2759   2002100063525 W.6352 Prawo w działalności gospodarczej / Michniewicz, Grzegorz.
2760   2002100064942 W.6494 Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym : komentarz / Michalak, Arkadiusz.
2761   2002100064959 W.6495 Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym : komentarz / Michalak, Arkadiusz.
2762   2002100058989 W.5898 Spółka akcyjna / Michalski, Marek.
2763   2002100091078 W.9107 Sprawy majątkowe : dziedziczenie, testamenty, darowizny / Michalczuk, Damian.
2764   2002100105454 W.10545 Status prawa medycznego na tle szczegółowych nauk prawnych / Michalak, Krzysztof.
2765   2002100105461 W.10546 Status prawa medycznego na tle szczegółowych nauk prawnych / Michalak, Krzysztof.
2766   2002100073395 W.7339 Testamenty, darowizny, spadki / Michalczuk, Damian.
2767   2002100018563 W.1856 VAT : komentarz : rok 2005 / Michalik, Tomasz.
 
MIĘ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2768   2002100116092 W.11609 Między tradycją a przyszłością w nauce prawa administracyjnego : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Janowi Bociowi /
2769   2002100004405 W.440 Międzynarodowa ochrona praw człowieka : wybór dokumentów /
2770   2002100060524 W.6052 Międzynarodowe prawo humanitarne : wybrane zagadnienia ze szczególnym uwzględnieniem obowiązku jego krzewienia i upowszechniania /
2771   2002100117129 W.11712 Międzynarodowe prawo rodzinne : filiacja : piecza nad dzieckiem : alimentacja /
2772   2002100114784 W.11478 Międzynarodowe uwarunkowania administracji publicznej /
2773   2002100093768 W.9376 Międzynarodowy słownik podatkowy /
2774   2002100044692 W.4469 Międzynarodowy Trybunał Karny USA i UE : dwa różne podejścia /
2775   2002100048614 W.4861 Międzynarodowy Trybunał Karny USA i UE : dwa różne podejścia /
2776   2002100063648 W.6364 Międzynarodowy Trybunał Karny USA i UE : dwa różne podejścia /
2777   2002100063655 W.6365 Międzynarodowy Trybunał Karny USA i UE : dwa różne podejścia /
 
MOR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2778   2002100015821 W.1582 Wstęp do prawoznawstwa / Morawski, Lech.
2779   2002100015838 W.1583 Wstęp do prawoznawstwa / Morawski, Lech.
2780   2002100023994 W.2399 Wstęp do prawoznawstwa / Morawski, Lech.
2781   2002100034846 W.3484 Wstęp do prawoznawstwa / Morawski, Lech.
2782   2002100034853 W.3485 Wstęp do prawoznawstwa / Morawski, Lech.
2783   2002100034860 W.3486 Wstęp do prawoznawstwa / Morawski, Lech.
2784   2002100034877 W.3487 Wstęp do prawoznawstwa / Morawski, Lech.
2785   2002100063587 W.6358 Wstęp do prawoznawstwa / Morawski, Lech.
 
MOT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2786   2002100108523 W.10852 Wpływ Leona Petrażyckiego na polską teorię i socjologię prawa : rozprawa doktorska / Motyka, Krzysztof.
 
MOŻ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2787   2002100009141 W.914 Wstęp do prawa administracyjnego ogólnego / Możdżeń-Marcinkowski, Michał.
2788   2002100009158 W.915 Wstęp do prawa administracyjnego ogólnego / Możdżeń-Marcinkowski, Michał.
2789   2002100009165 W.916 Wstęp do prawa administracyjnego ogólnego / Możdżeń-Marcinkowski, Michał.
2790   2002100009172 W.917 Wstęp do prawa administracyjnego ogólnego / Możdżeń-Marcinkowski, Michał.
 
MUC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2791   2002100018976 W.1897 Obowiązki administracji publicznej w sferze dostępu do informacji / Mucha, Monika.
2792   2002100013551 W.1355 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych / Mucha, Monika.
2793   2002100020948 W.2094 Zmiany w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych w 2005 roku / Mucha, Monika.
 
MUS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2794   2002100034617 W.3461 Encyklopedia prawa / Muszyński, Jerzy.
2795   2002100034624 W.3462 Encyklopedia prawa / Muszyński, Jerzy.
2796   2002100034631 W.3463 Encyklopedia prawa / Muszyński, Jerzy.
2797   2002100034648 W.3464 Encyklopedia prawa / Muszyński, Jerzy.
2798   2002100034655 W.3465 Encyklopedia prawa / Muszyński, Jerzy.
2799   2002100001152 W.115 Prawo socjalne / Muszalski, Wojciech.
2800   2002100005938 W.593 Prawo socjalne / Muszalski, Wojciech.
2801   2002100005945 W.594 Prawo socjalne / Muszalski, Wojciech.
2802   2002100040113 W.4011 Ubezpieczenie społeczne : podręcznik akademicki / Muszalski, Wojciech.
2803   2002100041486 W.4148 Ubezpieczenie społeczne : podręcznik akademicki / Muszalski, Wojciech.
2804   2002100077652 W.7765 Ubezpieczenie społeczne : podręcznik akademicki / Muszalski, Wojciech.
2805   2002100060661 W.6066 Zatrudnienie niepracownicze / Musiała, Anna.
 
NES
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2806   2002100003125 W.312 Prawo konkurencji : testy, kazusy, tablice / Nestoruk, Igor B..
2807   2002100003132 W.313 Prawo konkurencji : testy, kazusy, tablice / Nestoruk, Igor B..
2808   2002100003149 W.314 Prawo konkurencji : testy, kazusy, tablice / Nestoruk, Igor B..
2809   2002100023703 W.2370 Prawo medyczne / Nesterowicz, Mirosław.
2810   2002100085381 W.8538 Prawo medyczne / Nesterowicz, Mirosław.
2811   2002100085398 W.8539 Prawo medyczne / Nesterowicz, Mirosław.
2812   2002100017535 W.1753 Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym : przewodnik dla przedsiębiorców / Nestoruk, Igor B..
2813   2002100047709 W.4770 Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym : przewodnik dla przedsiębiorców / Nestoruk, Igor B..
2814   2002100071070 W.7107 Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym : przewodnik dla przedsiębiorców / Nestoruk, Igor B..
2815   2002100071087 W.7108 Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym : przewodnik dla przedsiębiorców / Nestoruk, Igor B..
 
ODP
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2816   2002100018419 W.1841 Odpowiedzialność międzynarodowa jako element międzynarodowego porządku prawnego /
2817   2002100016682 W.1668 Odpowiedzialność urzędnika administracji publicznej : odpowiedzialność służbowa, cywilnoprawna i karna /
 
ORG
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2818   2002100042858 W.4285 Organizacje pozarządowe w Polsce : podstawy prawno-finansowe /
2819   2002100043572 W.4357 Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim /
2820   2002100028678 W.2867 Organizacje pożytku publicznego : fundacje i stowarzyszenia w roli podatnika : 2011 /
2821   2002100006201 W.620 Organy i korporacje ochrony prawa /
2822   2002100006218 W.621 Organy i korporacje ochrony prawa /
2823   2002100006225 W.622 Organy i korporacje ochrony prawa /
2824   2002100006232 W.623 Organy i korporacje ochrony prawa /
2825   2002100083912 W.8391 Organy i korporacje ochrony prawa /
2826   2002100083929 W.8392 Organy i korporacje ochrony prawa /
2827   2002100083936 W.8393 Organy i korporacje ochrony prawa /
2828   2002100083943 W.8394 Organy i korporacje ochrony prawa /
2829   2002100107045 W.10704 Organy władzy publicznej w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku /
 
OŻÓ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2830   2002100108882 W.10888 Ustrój organów administracji publicznej / Ożóg, Henryk.
 
PAL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2831   2002100067547 W.6754 Sprzedajne nadużycie funkcji publicznej : studium z prawa karnego / Palka, Przemysław.
2832   2002100044609 W.4460 Zatrudnienie tymczasowe w polskim prawie pracy : konstrukcja i charakter prawny / Paluszkiewicz, Magdalena.
 
PAR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2833   2002100082939 W.8293 Dokumentacja pracownicza 2019 / Jaroszewska-Ignatowska, Iwona.
2834   2002100026285 W.2628 Parlament : model konstytucyjny a praktyka ustrojowa /
2835   2002100073319 W.7331 Parlament Europejski : wybrane zagadnienia /
2836   2002100063556 W.6355 Pozwolenie budowlane / Paradowski, Mariusz.
2837   2002100023741 W.2374 Wprowadzenie do gospodarki przestrzennej : wybrane aspekty praktyczne / Parysek, Jerzy Jan.
2838   2002100023758 W.2375 Wprowadzenie do gospodarki przestrzennej : wybrane aspekty praktyczne / Parysek, Jerzy Jan.
 
PAW
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2839   2002100121027 W.12102 Ochrona mniejszości narodowych w Europie / Pawlak, Stanisław.
2840   2002100001848 W.184 Prawo karne wykonawcze : zarys wykładu / Pawela, Stanisław.
2841   2002100001855 W.185 Prawo karne wykonawcze : zarys wykładu / Pawela, Stanisław.
2842   2002100001862 W.186 Prawo karne wykonawcze : zarys wykładu / Pawela, Stanisław.
2843   2002100121126 W.12112 Zarys metodyki pracy obrońcy i pełnomocnika w sprawach przestępstw i wykroczeń drogowych / Pawelec, Kazimierz.
 
PIE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2844   2002100014800 W.1480 Jakość administracji w Polsce : zarys współczesnej problematyki / Piekara, Andrzej.
2845   2002100014817 W.1481 Jakość administracji w Polsce : zarys współczesnej problematyki / Piekara, Andrzej.
2846   2002100051843 W.5184 Mediacja w sprawach cywilnych / Pieckowski, Sylwester.
2847   2002100105256 W.10525 Metodyka pracy sędziego w sprawach cywilnych / Pietrzkowski, Henryk.
2848   2002100039698 W.3969 Prawo pracy : informator dla pracodawców, Pietruszyńska, Katarzyna.
2849   2002100030886 W.3088 Prawo wspólnotowe i integracja europejska / Pietraś, Ziemowit Jacek.
2850   2002100000278 W.27 Prawo wyznaniowe / Pietrzak, Michał.
2851   2002100000285 W.28 Prawo wyznaniowe / Pietrzak, Michał.
2852   2002100000292 W.29 Prawo wyznaniowe / Pietrzak, Michał.
2853   2002100035010 W.3501 Prawo wyznaniowe / Pietrzak, Michał.
2854   2002100035027 W.3502 Prawo wyznaniowe / Pietrzak, Michał.
2855   2002100035034 W.3503 Prawo wyznaniowe / Pietrzak, Michał.
2856   2002100035041 W.3504 Prawo wyznaniowe / Pietrzak, Michał.
2857   2002100035058 W.3505 Prawo wyznaniowe / Pietrzak, Michał.
2858   2002100035065 W.3506 Prawo wyznaniowe / Pietrzak, Michał.
2859   2002100035072 W.3507 Prawo wyznaniowe / Pietrzak, Michał.
2860   2002100035089 W.3508 Prawo wyznaniowe / Pietrzak, Michał.
2861   2002100035096 W.3509 Prawo wyznaniowe / Pietrzak, Michał.
2862   2002100035102 W.3510 Prawo wyznaniowe / Pietrzak, Michał.
2863   2002100035119 W.3511 Prawo wyznaniowe / Pietrzak, Michał.
2864   2002100035126 W.3512 Prawo wyznaniowe / Pietrzak, Michał.
2865   2002100035133 W.3513 Prawo wyznaniowe / Pietrzak, Michał.
2866   2002100035140 W.3514 Prawo wyznaniowe / Pietrzak, Michał.
2867   2002100035157 W.3515 Prawo wyznaniowe / Pietrzak, Michał.
2868   2002100035164 W.3516 Prawo wyznaniowe / Pietrzak, Michał.
2869   2002100035171 W.3517 Prawo wyznaniowe / Pietrzak, Michał.
2870   2002100035188 W.3518 Prawo wyznaniowe / Pietrzak, Michał.
2871   2002100035195 W.3519 Prawo wyznaniowe / Pietrzak, Michał.
2872   2002100035201 W.3520 Prawo wyznaniowe / Pietrzak, Michał.
2873   2002100042742 W.4274 Samorząd terytorialny i inne formy aktywności społecznej dawniej i dzisiaj / Piekara, Andrzej.
2874   2002100003538 W.353 Spółdzielnie mieszkaniowe : komentarz / Pietrzykowski, Krzysztof.
2875   2002100003545 W.354 Spółdzielnie mieszkaniowe : komentarz / Pietrzykowski, Krzysztof.
2876   2002100003552 W.355 Spółdzielnie mieszkaniowe : komentarz / Pietrzykowski, Krzysztof.
2877   2002100026087 W.2608 Środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym w administracji / Pierzchała, Ewa.
 
POP
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2878   2002100048300 W.4830 Wzory pism procesowych w sprawach gospodarczych / Popielarski, Kazimierz.
 
PRZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2879   2002100031241 W.3124 Administracja publiczna w wymiarze społecznym i humanistycznym : założenia, teraźniejszość i przyszłość / Przybyszewski, Roman.
2880   2002100039193 W.3919 Egzekucja administracyjna / Przybysz, Piotr.
2881   2002100014497 W.1449 Kodeks postępowania administracyjnego : komentarz / Przybysz, Piotr.
2882   2002100096592 W.9659 Komisje dla usprawnienia administracji publicznej w II Rzeczypospolitej : studium historycznoprawne / Przygodzki, Jacek.
2883   2002100050334 W.5033 Kontrola udzielania zamówień publicznych / Przeszło, Ewa.
2884   2002100010598 W.1059 Postępowanie egzekucyjne w administracji : komentarz / Przybysz, Piotr.
2885   2002100027039 W.2703 Postępowanie egzekucyjne w administracji : komentarz / Przybysz, Piotr.
2886   2002100039087 W.3908 Przeciw dyskryminacji : poradnik Rzecznika Praw Obywatelskich /
2887   2002100039629 W.3962 Przeciw dyskryminacji : poradnik Rzecznika Praw Obywatelskich /
2888   2002100080836 W.8083 Przeciwdziałanie praniu pieniędzy : poradnik dla insytucji obowiązanych i jednostek współpracujących : praca zbiorowa /
2889   2002100014244 W.1424 Przedsiębiorczość : jak założyć i prowadzić własną firmę? /
2890   2002100018372 W.1837 Przedsiębiorstwo. Konkurencja. Gospodarka : zeszyt naukowy 2/2008 /
2891   2002100061293 W.6129 Przegląd Policyjny : kwartalnik. [R. 26], nr 2(122), kwiecień-czerwiec /
2892   2002100045583 W.4558 Przegląd Prawa i Administracji : materiały konferencji naukowej zorganizowanej dla uczczenia pamięci Profesora Doktora Tadeusza Bigo. T. 35, związki komunalne w Polsce i w państwach Europy Zachodniej /
2893   2002100045590 W.4559 Przegląd Prawa i Administracji. T. 37 /
2894   2002100045606 W.4560 Przegląd Prawa i Administracji. T. 38, Przeobrażenia we współczesnym prawie administracyjnym i w nauce administracji /
2895   2002100048676 W.4867 Przegląd Prawa i Administracji. T. 38, Przeobrażenia we współczesnym prawie administracyjnym i w nauce administracji /
2896   2002100048683 W.4868 Przegląd Prawa i Administracji. T. 39 /
2897   2002100048690 W.4869 Przegląd Prawa i Administracji. T. 40 /
2898   2002100048706 W.4870 Przegląd Prawa i Administracji. T. 41 /
2899   2002100048713 W.4871 Przegląd Prawa i Administracji. T.42 /
2900   2002100048720 W.4872 Przegląd Prawa i Administracji. T. 43 /
2901   2002100048737 W.4873 Przegląd Prawa i Administracji. T. 45 /
2902   2002100048744 W.4874 Przegląd Prawa i Administracji. T. 48 /
2903   2002100048751 W.4875 Przegląd Prawa i Administracji. T. 49 /
2904   2002100048768 W.4876 Przegląd Prawa i Administracji. T. 50 /
2905   2002100048775 W.4877 Przegląd Prawa i Administracji. T. 53 /
2906   2002100048782 W.4878 Przegląd Prawa i Administracji. T. 55 /
2907   2002100048799 W.4879 Przegląd Prawa i Administracji. T. 56 /
2908   2002100048805 W.4880 Przegląd Prawa i Administracji. T. 58 /
2909   2002100048812 W.4881 Przegląd Prawa i Administracji. T. 64, Rozprawy z prawa handlowego /
2910   2002100048829 W.4882 Przegląd Prawa i Administracji. T. 67 /
2911   2002100048836 W.4883 Przegląd Prawa i Administracji. T. 69 /
2912   2002100048843 W.4884 Przegląd Prawa i Administracji. T. 73 /
2913   2002100073562 W.7356 Przegląd Prawa i Administracji. T. 44 /
2914   2002100073579 W.7357 Przegląd Prawa i Administracji. T. 46 /
2915   2002100073586 W.7358 Przegląd Prawa i Administracji. T. 47 /
2916   2002100073593 W.7359 Przegląd Prawa i Administracji. T. 52 /
2917   2002100073609 W.7360 Przegląd Prawa i Administracji. T. 60 /
2918   2002100073616 W.7361 Przegląd Prawa i Administracji. T. 96 /
2919   2002100073623 W.7362 Przegląd Prawa i Administracji. T. 107, Prawa podstawowe Unii Europejskiej w badaniach naukowych Centrum Doskonałości Jeana Monneta Uniwersytetu Wrocławskiego /
2920   2002100018327 W.1832 Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego = Warsaw University Law Review. R. 9, nr 1-2 /
2921   2002100043893 W.4389 Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego = Warsaw University Law Review. R. 5, nr 3 /
2922   2002100014077 W.1407 Przemoc dzieci i młodzieży w perspektywie polskiej transformacji ustrojowej /
2923   2002100016996 W.1699 Przepływ osób i świadczenie usług w Unii Europejskiej : nowe zjawiska i tendencje /
2924   2002100113480 W.11348 Przestępczość cudzoziemców : aspekty prawne, kryminologiczne i praktyczne /
2925   2002100113152 W.11315 Przestępczość gospodarcza : system zwalczania. Cz. 1 /
2926   2002100113923 W.11392 Przestępczość gospodarcza : istota zjawiska : zasady odpowiedzialności, mechanizmy przestępcze i metody działania sprawców /
2927   2002100116979 W.11697 Przestępczość gospodarcza : system zwalczania. Cz. 1 /
2928   2002100116986 W.11698 Przestępczość gospodarcza : system zwalczania. Cz. 2 /
2929   2002100116993 W.11699 Przestępczość gospodarcza : system zwalczania. Cz. 2 /
2930   2002100118454 W.11845 Przestępczość gospodarcza : system zwalczania. Cz. 1 /
2931   2002100118461 W.11846 Przestępczość gospodarcza : system zwalczania. Cz. 2 /
2932   2002100101043 W.10104 Przestępczość kobiet : wybrane aspekty /
2933   2002100071902 W.7190 Przestępczość kryminalna w Europie Środkowej i Wschodniej w XVI-XVIII w. /
2934   2002100020269 W.2026 Przestępczość teleinformatyczna : IX seminarium naukowe : materiały seminaryjne /
2935   2002100079540 W.7954 Przestępczość teleinformatyczna 2016 /
2936   2002100114906 W.11490 Przestępczość w Polsce w latach 90. : konferencja naukowa /
2937   2002100094024 W.9402 Przestępczość XXI wieku : szanse i wyzwania dla kryminologii /
2938   2002100003262 W.326 Przestępczość zorganizowana : świadek koronny, terroryzm : w ujęciu praktycznym /
2939   2002100101012 W.10101 Przestępczość zorganizowana : świadek koronny, terroryzm : w ujęciu praktycznym /
2940   2002100113169 W.11316 Przestępczość zorganizowana : aspekty prawne i kryminalno-kryminalistyczne /
2941   2002100113176 W.11317 Przestępczość zorganizowana : aspekty prawne i kryminalno-kryminalistyczne /
2942   2002100118478 W.11847 Przestępczość zorganizowana : aspekty prawne i kryminalno-kryminalistyczne /
2943   2002100118485 W.11848 Przestępczość zorganizowana : aspekty prawne i kryminalno-kryminalistyczne /
2944   2002100118492 W.11849 Przestępczość zorganizowana : aspekty prawne i kryminalno-kryminalistyczne /
2945   2002100003095 W.309 Przestępczość zorganizowana /
2946   2002100003101 W.310 Przestępczość zorganizowana /
2947   2002100118911 W.11891 Przestępczy seks /
2948   2002100118928 W.11892 Przestępczy seks /
2949   2002100100978 W.10097 Przestępstwa seksualne : ujęcie psychologiczne, prawne i kryminalistyczne /
2950   2002100100985 W.10098 Przestępstwa seksualne : ujęcie psychologiczne, prawne i kryminalistyczne /
2951   2002100104570 W.10457 Przestępstwa seksualne : ujęcie psychologiczne, prawne i kryminalistyczne /
2952   2002100104587 W.10458 Przestępstwa seksualne : ujęcie psychologiczne, prawne i kryminalistyczne /
2953   2002100038059 W.3805 Przestrzeganie praw dzieci wymagających leczenia i rehabilitacji : wyniki wizyt RPO w placówkach leczniczych i rehabilitacyjnych opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży w latach 1999-2004 oraz program "Wczesna, wielospecjalistyczna, kompleksowa, skoordynowana i ciągła pomoc dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością lub n
2954   2002100038066 W.3806 Przestrzeganie praw dzieci wymagających leczenia i rehabilitacji : wyniki wizyt RPO w placówkach leczniczych i rehabilitacyjnych opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży w latach 1999-2004 oraz program "Wczesna, wielospecjalistyczna, kompleksowa, skoordynowana i ciągła pomoc dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością lub n
2955   2002100038073 W.3807 Przestrzeganie praw dzieci wymagających leczenia i rehabilitacji : wyniki wizyt RPO w placówkach leczniczych i rehabilitacyjnych opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży w latach 1999-2004 oraz program "Wczesna, wielospecjalistyczna, kompleksowa, skoordynowana i ciągła pomoc dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością lub n
2956   2002100059733 W.5973 Przestrzeń Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości Unii Europejskiej : współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych : polityka wizowa, azylowa i imigracyjna : współpraca sądowa w sprawach cywilnych /
2957   2002100068018 W.6801 Przestrzeń Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości Unii Europejskiej : współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych : dokumenty /
2958   2002100068025 W.6802 Przestrzeń Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości Unii Europejskiej : współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych : dokumenty /
2959   2002100020825 W.2082 Przewodnik po Europejskiej Karcie Społecznej /
2960   2002100056527 W.5652 Przewodnik po leasingu w Polsce : praca zbiorowa /
2961   2002100093386 W.9338 Przewodnik po prawie karnym : tablice, orzecznictwo, kazusy /
2962   2002100063358 W.6335 Przewodnik po urlopach pracowniczych /
2963   2002100072541 W.7254 Ubezpieczenie pielęgnacyjne w Republice Federalnej Niemiec / Przybyłowicz, Ariel.
 
RAB
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2964   2002100015029 W.1502 Ochrona życia i zdrowia ludzkiego w działaniach podmiotów administrujących w sferze opieki zdrowotnej / Rabiega, Agnieszka.
 
RAK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2965   2002100011922 W.1192 Prawo gospodarki komunalnej / Rakoczy, Bartosz.
2966   2002100011939 W.1193 Prawo gospodarki komunalnej / Rakoczy, Bartosz.
2967   2002100007895 W.789 Prawo ochrony przyrody / Rakoczy, Bartosz.
 
RED
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2968   2002100015159 W.1515 Natura praw człowieka : strasburskie standardy ich ochrony / Redelbach, Andrzej.
2969   2002100024670 W.2467 Natura praw człowieka : strasburskie standardy ich ochrony / Redelbach, Andrzej.
2970   2002100015142 W.1514 Prawa naturalne - prawa człowieka - wymiar sprawiedliwości : Polacy wobec Europejskiej Konwencji Praw Człowieka / Redelbach, Andrzej.
2971   2002100040854 W.4085 Prolegomena do nauk o człowieku, władzy i prawie / Redelbach, Andrzej.
2972   2002100014978 W.1497 Sądy a ochrona praw człowieka / Redelbach, Andrzej.
 
REG
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2973   2002100014824 W.1482 Regionalne izby obrachunkowe : charakterystyka ustrojowa i komentarz do ustawy /
2974   2002100108356 W.10835 Regionalne systemy ochrony praw człowieka w dobie kryzysu demokracji liberalnej. 2 /
2975   2002100114258 W.11425 Reglamentacja broni palnej w Europie : wybrane zagadnienia /
2976   2002100042162 W.4216 Samorząd III Rzeczypospolitej : koncepcje i realizacja / Regulski, Jerzy.
 
REK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2977   2002100088344 W.8834 Lekarz a prawa pacjenta : poradnik prawny / Rek, Tomasz.
 
ROG
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2978   2002100114951 W.11495 Factoring w obrocie krajowym i międzynarodowym / Rogacka-Łukasik, Anna.
2979   2002100035430 W.3543 Historia ustroju i prawa w Polsce : 1918-1989 : wybór źródeł / Rogowski, Stanisław.
2980   2002100035447 W.3544 Historia ustroju i prawa w Polsce : 1918-1989 : wybór źródeł / Rogowski, Stanisław.
2981   2002100035454 W.3545 Historia ustroju i prawa w Polsce : 1918-1989 : wybór źródeł / Rogowski, Stanisław.
2982   2002100014671 W.1467 Niezawisłość sędziowska w postępowaniu karnym / Rogalski, Maciej.
2983   2002100080904 W.8090 Przestępstwa telekomunikacyjne / Rogalski, Maciej.
2984   2002100063150 W.6315 Wizja parlamentu w nowej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej / Rogowski, Stanisław.
2985   2002100063167 W.6316 Wizja parlamentu w nowej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej / Rogowski, Stanisław.
2986   2002100063174 W.6317 Wizja parlamentu w nowej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej / Rogowski, Stanisław.
2987   2002100063181 W.6318 Wizja parlamentu w nowej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej / Rogowski, Stanisław.
2988   2002100063198 W.6319 Wizja parlamentu w nowej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej / Rogowski, Stanisław.
2989   2002100055261 W.5526 Wolność sumienia i wyznania w orzecznictwie polskiego Trybunału Konstytucyjnego / Rogowska, Alina.
 
ROL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2990   2002100041462 W.4146 Rola biegłego we współczesnym procesie /
2991   2002100114425 W.11442 Rola biegłych we współczesnych postępowaniach sądowych /
2992   2002100122352 W.12235 Rola dwuizbowości w ustroju demokratycznym /
2993   2002100039599 W.3959 Rola materialnego prawa administracyjnego a ochrona praw jednostki /
 
ROW
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2994   2002100016439 W.1643 System konstytucyjny Chińskiej Republiki Ludowej / Rowiński, Jan.
 
RÓW
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2995   2002100076228 W.7622 Ku międzynarodowemu i porównawczemu prawu zrównoważonego rozwoju w ochronie środowiska (wybór opracowań) : = Towards international and comparative law of sustainable development in environmental protection (selected papers) / Równy, Kazimierz.
2996   2002100076235 W.7623 Ku międzynarodowemu i porównawczemu prawu zrównoważonego rozwoju w ochronie środowiska (wybór opracowań) : = Towards international and comparative law of sustainable development in environmental protection (selected papers) / Równy, Kazimierz.
2997   2002100076242 W.7624 Ku międzynarodowemu i porównawczemu prawu zrównoważonego rozwoju w ochronie środowiska (wybór opracowań) : = Towards international and comparative law of sustainable development in environmental protection (selected papers) / Równy, Kazimierz.
2998   2002100076259 W.7625 Ku międzynarodowemu i porównawczemu prawu zrównoważonego rozwoju w ochronie środowiska (wybór opracowań) : = Towards international and comparative law of sustainable development in environmental protection (selected papers) / Równy, Kazimierz.
2999   2002100076266 W.7626 Ku międzynarodowemu i porównawczemu prawu zrównoważonego rozwoju w ochronie środowiska (wybór opracowań) : = Towards international and comparative law of sustainable development in environmental protection (selected papers) / Równy, Kazimierz.
3000   2002100076273 W.7627 Ku międzynarodowemu i porównawczemu prawu zrównoważonego rozwoju w ochronie środowiska (wybór opracowań) : = Towards international and comparative law of sustainable development in environmental protection (selected papers) / Równy, Kazimierz.
3001   2002100076280 W.7628 Ku międzynarodowemu i porównawczemu prawu zrównoważonego rozwoju w ochronie środowiska (wybór opracowań) : = Towards international and comparative law of sustainable development in environmental protection (selected papers) / Równy, Kazimierz.
 
RUT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
3002   2002100039681 W.3968 Zgodnie z prawem i bezpiecznie : poradnik dla związkowców i społecznych inspektorów pracy / Rutkowski, Tomasz.
 
SAF
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
3003   2002100047037 W.4703 Rola prawnika we współczesnym świecie / Safjan, Marek.
 
SAN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
3004   2002100042070 W.4207 Prawo pracy : zarys wykładu. T. 1 / Sanetra, Walerian.
 
SAR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
3005   2002100044005 W.4400 Teoria prawa / Sarkowicz, Ryszard.
3006   2002100004924 W.492 Ustroje konstytucyjne państw współczesnych / Sarnecki, Paweł.
3007   2002100004931 W.493 Ustroje konstytucyjne państw współczesnych / Sarnecki, Paweł.
3008   2002100004948 W.494 Ustroje konstytucyjne państw współczesnych / Sarnecki, Paweł.
3009   2002100004955 W.495 Ustroje konstytucyjne państw współczesnych / Sarnecki, Paweł.
3010   2002100004962 W.496 Ustroje konstytucyjne państw współczesnych / Sarnecki, Paweł.
 
PUŁ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
3011   2002100022041 W.2204 Pułapki prywatyzacji /
3012   2002100016446 W.1644 System konstytucyjny Stanów Zjednoczonych / Pułło, Andrzej.
 
SAS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
3013   2002100059986 W.5998 Niebieskie karty : przewodnik do procedury interwencji wobec przemocy w rodzinie / Sasal, Hanna Dorota.
3014   2002100052642 W.5264 Nowe zasady leasingu dla przedsiębiorców : aspekt prawny, podatkowy, finansowy po zmianach w kodeksie cywilnym i innych ustawach / Sasin, Wiesław.
 
SEI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
3015   2002100019003 W.1900 Prawoznawstwo : podręcznik / Seidel, Ryszard.
3016   2002100035843 W.3584 Wprowadzenie do nauki o państwie i prawie / Seidler, Grzegorz Leopold.
3017   2002100035850 W.3585 Wprowadzenie do nauki o państwie i prawie / Seidler, Grzegorz Leopold.
3018   2002100036864 W.3686 Wprowadzenie do nauki o państwie i prawie / Seidler, Grzegorz Leopold.
3019   2002100040380 W.4038 Wprowadzenie do nauki o państwie i prawie / Seidler, Grzegorz Leopold.
 
SIU
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
3020   2002100023505 W.2350 Elementy prawa dla ekonomistów / Siuda, Wojciech.
3021   2002100035867 W.3586 Elementy prawa dla ekonomistów / Siuda, Wojciech.
3022   2002100035874 W.3587 Elementy prawa dla ekonomistów / Siuda, Wojciech.
3023   2002100035881 W.3588 Elementy prawa dla ekonomistów / Siuda, Wojciech.
3024   2002100035898 W.3589 Elementy prawa dla ekonomistów / Siuda, Wojciech.
3025   2002100035904 W.3590 Elementy prawa dla ekonomistów / Siuda, Wojciech.
3026   2002100035911 W.3591 Elementy prawa dla ekonomistów / Siuda, Wojciech.
3027   2002100035928 W.3592 Elementy prawa dla ekonomistów / Siuda, Wojciech.
3028   2002100035935 W.3593 Elementy prawa dla ekonomistów / Siuda, Wojciech.
3029   2002100035942 W.3594 Elementy prawa dla ekonomistów / Siuda, Wojciech.
3030   2002100077867 W.7786 Elementy prawa dla ekonomistów / Siuda, Wojciech.
3031   2002100081444 W.8144 Elementy prawa dla ekonomistów / Siuda, Wojciech.
3032   2002100081451 W.8145 Elementy prawa dla ekonomistów / Siuda, Wojciech.
 
SKO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
3033   2002100010062 W.1006 Cywilnoprawny obrót nieruchomościami przez cudzoziemców / Skoczylas, Józef Jan.
3034   2002100010079 W.1007 Cywilnoprawny obrót nieruchomościami przez cudzoziemców / Skoczylas, Józef Jan.
3035   2002100080584 W.8058 Dopuszczalność dowodu sprzecznego z prawem w sądowym postępowaniu cywilnym / Skorupka, Agnieszka.
3036   2002100098695 W.9869 Kodeks karny skarbowy : komentarz / Skowronek, Grzegorz.
3037   2002100070493 W.7049 Ochrona interesów majątkowych Skarbu Państwa w kodeksie karnym / Skorupka, Jerzy.
3038   2002100007383 W.738 Prawo karne gospodarcze : zarys wykładu / Skorupka, Jerzy.
3039   2002100007390 W.739 Prawo karne gospodarcze : zarys wykładu / Skorupka, Jerzy.
3040   2002100052659 W.5265 Prawo spadkowe / Skowrońska-Bocian, Elżbieta.
3041   2002100052666 W.5266 Prawo spadkowe / Skowrońska-Bocian, Elżbieta.
3042   2002100052673 W.5267 Prawo spadkowe / Skowrońska-Bocian, Elżbieta.
3043   2002100052680 W.5268 Prawo spadkowe / Skowrońska-Bocian, Elżbieta.
3044   2002100054400 W.5440 Prawo spadkowe / Skowrońska-Bocian, Elżbieta.
3045   2002100054417 W.5441 Prawo spadkowe / Skowrońska-Bocian, Elżbieta.
3046   2002100054424 W.5442 Prawo spadkowe / Skowrońska-Bocian, Elżbieta.
3047   2002100054431 W.5443 Prawo spadkowe / Skowrońska-Bocian, Elżbieta.
3048   2002100054448 W.5444 Prawo spadkowe / Skowrońska-Bocian, Elżbieta.
3049   2002100054455 W.5445 Prawo spadkowe / Skowrońska-Bocian, Elżbieta.
3050   2002100054462 W.5446 Prawo spadkowe / Skowrońska-Bocian, Elżbieta.
3051   2002100054479 W.5447 Prawo spadkowe / Skowrońska-Bocian, Elżbieta.
3052   2002100054486 W.5448 Prawo spadkowe / Skowrońska-Bocian, Elżbieta.
3053   2002100054493 W.5449 Prawo spadkowe / Skowrońska-Bocian, Elżbieta.
3054   2002100054509 W.5450 Prawo spadkowe / Skowrońska-Bocian, Elżbieta.
3055   2002100054516 W.5451 Prawo spadkowe / Skowrońska-Bocian, Elżbieta.
3056   2002100055094 W.5509 Prawo spadkowe / Skowrońska-Bocian, Elżbieta.
3057   2002100065840 W.6584 Prawo spadkowe / Skowrońska-Bocian, Elżbieta.
3058   2002100071063 W.7106 Prawo spadkowe / Skowrońska-Bocian, Elżbieta.
3059   2002100085664 W.8566 Prawo spadkowe / Skowrońska-Bocian, Elżbieta.
3060   2002100085671 W.8567 Prawo spadkowe / Skowrońska-Bocian, Elżbieta.
3061   2002100085688 W.8568 Prawo spadkowe / Skowrońska-Bocian, Elżbieta.
3062   2002100085695 W.8569 Prawo spadkowe / Skowrońska-Bocian, Elżbieta.
3063   2002100104389 W.10438 Prawo spadkowe / Skowrońska-Bocian, Elżbieta.
3064   2002100104396 W.10439 Prawo spadkowe / Skowrońska-Bocian, Elżbieta.
3065   2002100113688 W.11368 Prawo spadkowe / Skowrońska-Bocian, Elżbieta.
3066   2002100113695 W.11369 Prawo spadkowe / Skowrońska-Bocian, Elżbieta.
3067   2002100070097 W.7009 Problematyka praw człowieka / Skorowski, Henryk.
 
SŁU
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
3068   2002100050112 W.5011 Prawo administracyjne : zagadnienia ustrojowe / Sługocki, Janusz.
3069   2002100050129 W.5012 Prawo administracyjne : zagadnienia ustrojowe / Sługocki, Janusz.
3070   2002100050136 W.5013 Prawo administracyjne : zagadnienia ustrojowe / Sługocki, Janusz.
3071   2002100050143 W.5014 Prawo administracyjne : zagadnienia ustrojowe / Sługocki, Janusz.
3072   2002100044128 W.4412 Wnoszenie kasacji karnej / Sługocki, Leszek.
 
SMO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
3073   2002100044111 W.4411 Ustawa o prokuraturze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej : komentarz / Smoleński, Jerzy.
 
SOK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
3074   2002100004078 W.407 Prasa i konstytucja / Sokolewicz, Wojciech.
3075   2002100069756 W.6975 Prasa i konstytucja / Sokolewicz, Wojciech.
3076   2002100008236 W.823 Prawo rodzinne : zarys wykładu / Sokołowski, Tomasz.
3077   2002100008243 W.824 Prawo rodzinne : zarys wykładu / Sokołowski, Tomasz.
3078   2002100008250 W.825 Prawo rodzinne : zarys wykładu / Sokołowski, Tomasz.
 
SÓJ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
3079   2002100013858 W.1385 Drogi i bezdroża prawa : szkice z dziejów kultury prawnej Europy / Sójka-Zielińska, Katarzyna.
3080   2002100006492 W.649 Historia prawa / Sójka-Zielińska, Katarzyna.
3081   2002100036130 W.3613 Historia prawa / Sójka-Zielińska, Katarzyna.
3082   2002100036147 W.3614 Historia prawa / Sójka-Zielińska, Katarzyna.
3083   2002100036154 W.3615 Historia prawa / Sójka-Zielińska, Katarzyna.
3084   2002100036161 W.3616 Historia prawa / Sójka-Zielińska, Katarzyna.
3085   2002100036178 W.3617 Historia prawa / Sójka-Zielińska, Katarzyna.
3086   2002100036185 W.3618 Historia prawa / Sójka-Zielińska, Katarzyna.
3087   2002100036192 W.3619 Historia prawa / Sójka-Zielińska, Katarzyna.
3088   2002100036208 W.3620 Historia prawa / Sójka-Zielińska, Katarzyna.
3089   2002100036215 W.3621 Historia prawa / Sójka-Zielińska, Katarzyna.
3090   2002100036222 W.3622 Historia prawa / Sójka-Zielińska, Katarzyna.
3091   2002100036239 W.3623 Historia prawa / Sójka-Zielińska, Katarzyna.
3092   2002100036246 W.3624 Historia prawa / Sójka-Zielińska, Katarzyna.
3093   2002100036253 W.3625 Historia prawa / Sójka-Zielińska, Katarzyna.
3094   2002100080409 W.8040 Historia prawa / Sójka-Zielińska, Katarzyna.
3095   2002100081291 W.8129 Historia prawa / Sójka-Zielińska, Katarzyna.
3096   2002100081307 W.8130 Historia prawa / Sójka-Zielińska, Katarzyna.
3097   2002100113343 W.11334 Historia prawa / Sójka-Zielińska, Katarzyna.
 
SPO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
3098   2002100013803 W.1380 Społeczne uwarunkowania i skutki restrukturyzacji sektorów strategicznych : (sektory paliw i energii, hutnictwo, koleje państwowe, telekomunikacja i rolnictwo) /
3099   2002100018778 W.1877 Społeczne wizerunki prawa : z badań: Jakiego prawa Polacy potrzebują? /
3100   2002100006911 W.691 Spory wokół teorii i praktyki państwa prawa /
3101   2002100006928 W.692 Spory wokół teorii i praktyki państwa prawa /
 
STA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
3102   2002100039643 W.3964 Czas pracy kierowców : poradnik dla pracodawcy / Staszewska, Małgorzata Zofia.
3103   2002100031135 W.3113 Funkcja regulacyjna administracji publicznej : studium z zakresu nauki prawa administracyjnego oraz nauki administracji / Stasikowski, Rafał.
3104   2002100050297 W.5029 Funkcja regulacyjna administracji publicznej : studium z zakresu nauki prawa administracyjnego oraz nauki administracji / Stasikowski, Rafał.
3105   2002100028883 W.2888 Prawo administracyjne : podręcznik dla uczniów szkoły policealnej / Stankiewicz, Rafał.
3106   2002100028890 W.2889 Prawo administracyjne : podręcznik dla uczniów szkoły policealnej / Stankiewicz, Rafał.
3107   2002100074804 W.7480 Prawo karne nieletnich : od opieki do odpowiedzialności / Stańdo-Kawecka, Barbara.
3108   2002100004214 W.421 Prawo zamówień publicznych : komentarz / Stachowiak, Małgorzata.
3109   2002100096660 W.9666 Stalking /
3110   2002100025912 W.2591 Stan i kierunki rozwoju finansów samorządu terytorialnego /
3111   2002100061859 W.6185 Standardy praw człowieka a polskie prawo karne : praca zbiorowa /
3112   2002100041493 W.4149 Standardy wspólnotowe w polskim prawie ochrony konsumenta /
3113   2002100048911 W.4891 Status i pozycja jednostki w prawie publicznym : studia i rozprawy /
3114   2002100025943 W.2594 Status prawny rady gminy /
3115   2002100042957 W.4295 Status prawny wojewody /
3116   2002100064324 W.6432 Status zawodów prawniczych w Europie /
3117   2002100027756 W.2775 Statuty jednostek samorządu terytorialnego : regulacje europejskie i amerykańskie = Local government charters : European and American regulations /
3118   2002100070509 W.7050 Zdolność kredytowa w ujęciu prawnym prawa polskiego / Stangret-Smoczyńska, Anna.
3119   2002100071049 W.7104 Zdolność kredytowa w ujęciu prawnym prawa polskiego / Stangret-Smoczyńska, Anna.
 
STO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
3120   2002100071315 W.7131 Gospodarowanie majątkiem w sektorze publicznym / Stolarczyk, Joanna.
3121   2002100102651 W.10265 Le fabbricerie : il. modello di amministrazione dei beni della Chiesa nelle parrocchie veneziane dal 1807 al 1938 / Story, Marek.
3122   2002100017924 W.1792 Stosowanie prawa wspólnotowego w prawie wewnętrznym z uwzględnieniem prawa polskiego /
3123   2002100031630 W.3163 Stosunki pracy pracowników samorządowych /
3124   2002100042094 W.4209 Stosunki pracy w służbie cywilnej i samorządzie terytorialnym /
3125   2002100043763 W.4376 Zasada subsydiarności w prawie pomocy społecznej / Stopka, Karolina.
 
STR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
3126   2002100065062 W.6506 Prawo gospodarcze publiczne / Strzyczkowski, Kazimierz.
3127   2002100065079 W.6507 Prawo gospodarcze publiczne / Strzyczkowski, Kazimierz.
3128   2002100065086 W.6508 Prawo gospodarcze publiczne / Strzyczkowski, Kazimierz.
3129   2002100065093 W.6509 Prawo gospodarcze publiczne / Strzyczkowski, Kazimierz.
3130   2002100065109 W.6510 Prawo gospodarcze publiczne / Strzyczkowski, Kazimierz.
3131   2002100065116 W.6511 Prawo gospodarcze publiczne / Strzyczkowski, Kazimierz.
3132   2002100065123 W.6512 Prawo gospodarcze publiczne / Strzyczkowski, Kazimierz.
3133   2002100065130 W.6513 Prawo gospodarcze publiczne / Strzyczkowski, Kazimierz.
3134   2002100065147 W.6514 Prawo gospodarcze publiczne / Strzyczkowski, Kazimierz.
3135   2002100065154 W.6515 Prawo gospodarcze publiczne / Strzyczkowski, Kazimierz.
3136   2002100065161 W.6516 Prawo gospodarcze publiczne / Strzyczkowski, Kazimierz.
3137   2002100117099 W.11709 Prawo gospodarcze publiczne / Strzyczkowski, Kazimierz.
3138   2002100117105 W.11710 Prawo gospodarcze publiczne / Strzyczkowski, Kazimierz.
3139   2002100051423 W.5142 Prawo nieruchomości / Strzelczyk, Ryszard.
3140   2002100071919 W.7191 Prawo nieruchomości / Strzelczyk, Ryszard.
3141   2002100003439 W.343 Prawo obrotu nieruchomościami / Strzelczyk, Ryszard.
3142   2002100113145 W.11314 Prawo obrotu nieruchomościami / Strzelczyk, Ryszard.
3143   2002100005709 W.570 Prawo rodzinne / Strzebińczyk, Jerzy.
3144   2002100053328 W.5332 Prawo rodzinne / Strzebińczyk, Jerzy.
3145   2002100053335 W.5333 Prawo rodzinne / Strzebińczyk, Jerzy.
3146   2002100071575 W.7157 Prawo rodzinne / Strzebinczyk, Jerzy.
3147   2002100071582 W.7158 Prawo rodzinne / Strzebinczyk, Jerzy.
3148   2002100039186 W.3918 Publiczne prawo gospodarcze : procedury / Strzelbicki, Michał.
3149   2002100060807 W.6080 Publiczne prawo gospodarcze : procedury / Strzelbicki, Michał.
3150   2002100024045 W.2404 Strategia modernizacji przestrzeni sprawiedliwości w Polsce na lata 2014-2020 /
3151   2002100024052 W.2405 Strategia modernizacji przestrzeni sprawiedliwości w Polsce na lata 2014-2020 /
3152   2002100040816 W.4081 Ubezpieczenia na życie : teoria i praktyka / Stroiński, Eugeniusz.
3153   2002100089921 W.8992 Ubezpieczenia na życie : teoria i praktyka / Stroiński, Eugeniusz.
 
SUC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
3154   2002100042209 W.4220 Ekonomia zdrowia i opieki zdrowotnej / Suchecka, Jadwiga.
 
SUT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
3155   2002100007079 W.707 Prawo dyplomatyczne i konsularne / Sutor, Julian.
3156   2002100007086 W.708 Prawo dyplomatyczne i konsularne / Sutor, Julian.
3157   2002100007093 W.709 Prawo dyplomatyczne i konsularne / Sutor, Julian.
3158   2002100007109 W.710 Prawo dyplomatyczne i konsularne / Sutor, Julian.
3159   2002100075788 W.7578 Prawo dyplomatyczne i konsularne / Sutor, Julian.
3160   2002100075795 W.7579 Prawo dyplomatyczne i konsularne / Sutor, Julian.
3161   2002100075801 W.7580 Prawo dyplomatyczne i konsularne / Sutor, Julian.
3162   2002100075818 W.7581 Prawo dyplomatyczne i konsularne / Sutor, Julian.
3163   2002100075825 W.7582 Prawo dyplomatyczne i konsularne / Sutor, Julian.
3164   2002100075832 W.7583 Prawo dyplomatyczne i konsularne / Sutor, Julian.
3165   2002100075849 W.7584 Prawo dyplomatyczne i konsularne / Sutor, Julian.
3166   2002100075856 W.7585 Prawo dyplomatyczne i konsularne / Sutor, Julian.
3167   2002100075863 W.7586 Prawo dyplomatyczne i konsularne / Sutor, Julian.
3168   2002100075870 W.7587 Prawo dyplomatyczne i konsularne / Sutor, Julian.
3169   2002100099043 W.9904 Prawo dyplomatyczne i konsularne / Sutor, Julian.
3170   2002100099470 W.9947 Prawo dyplomatyczne i konsularne / Sutor, Julian.
3171   2002100099487 W.9948 Prawo dyplomatyczne i konsularne / Sutor, Julian.
 
SYT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
3172   2002100088818 W.8881 Sytuacje ryzykowne w zawodach medycznych i prawne możliwości ich rozwiązywania : XIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Komisji Etyki Dolnośląskiej Rady Lekarskiej /
 
SZA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
3173   2002100080539 W.8053 Działalność gospodarcza pośredników ubezpieczeniowych : studium publicznoprawne / Szaraniec, Monika.
3174   2002100080546 W.8054 Działalność gospodarcza pośredników ubezpieczeniowych : studium publicznoprawne / Szaraniec, Monika.
3175   2002100080553 W.8055 Działalność gospodarcza pośredników ubezpieczeniowych : studium publicznoprawne / Szaraniec, Monika.
3176   2002100080560 W.8056 Działalność gospodarcza pośredników ubezpieczeniowych : studium publicznoprawne / Szaraniec, Monika.
3177   2002100080577 W.8057 Działalność gospodarcza pośredników ubezpieczeniowych : studium publicznoprawne / Szaraniec, Monika.
3178   2002100042537 W.4253 Gospodarka nieruchomościami / Szachułowicz, Jan.
3179   2002100023765 W.2376 Nowe prawo wodne z komentarzem / Szachułowicz, Jan.
3180   2002100001336 W.133 Prawna ochrona informacji niejawnych i danych osobowych / Szałowski, Ryszard.
3181   2002100111769 W.11176 Prawo energetyczne : wartości i instrumenty ich realizacji / Szafrański, Adam.
3182   2002100045965 W.4596 Prawo przewozowe : komentarz / Szanciło, Tomasz.
3183   2002100045972 W.4597 Prawo przewozowe : komentarz / Szanciło, Tomasz.
3184   2002100067974 W.6797 Przekroczenie granic obrony koniecznej w polskim prawie karnym / Szafraniec, Maria.
3185   2002100050372 W.5037 Zarys ustroju administracji publicznej Rzeczypospolitej Polskiej / Szałowski, Ryszard.
 
SZC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
3186   2002100070516 W.7051 Odpowiedzialność odszkodowawcza jednostek samorządu terytorialnego / Szczepaniak, Rafał.
3187   2002100024588 W.2458 Polski system podatkowy / Szczodrowski, Grzegorz.
3188   2002100024595 W.2459 Polski system podatkowy / Szczodrowski, Grzegorz.
3189   2002100008953 W.895 Prawo cywilne dla studentów administracji / Szczurek, Zbigniew.
3190   2002100008960 W.896 Prawo cywilne dla studentów administracji / Szczurek, Zbigniew.
3191   2002100008977 W.897 Prawo cywilne dla studentów administracji / Szczurek, Zbigniew.
3192   2002100044630 W.4463 Szczególne formy zatrudnienia : skutki prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe w 2009 roku /
3193   2002100044807 W.4480 Szczególne formy zatrudnienia : skutki prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe w 2009 roku /
3194   2002100047242 W.4724 Szczególny status gminy uzdrowiskowej : z perspektywy 10 lat obowiązywania ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych /
3195   2002100017313 W.1731 VAT w transporcie i spedycji w 2008 roku / Szczypiór, Michał.
3196   2002100013667 W.1366 Zarys dziejów ubezpieczeń na ziemiach polskich / Szczęśniak, Marian.
3197   2002100100572 W.10057 Zarządzanie przestrzenią : wybrane zagadnienia z zakresu polityki regionalnej i przestrzennej : (materiały do studiowania) / Szczygielski, Kazimierz.
 
SZE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
3198   2002100038707 W.3870 Dostosowanie prawa polskiego do zasad Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego / Szewc, Tomasz.
3199   2002100047464 W.4746 Imperium i prawo / Szemrzalska, Anna.
3200   2002100063495 W.6349 Leasing w świetle prawa cywilnego i podatkowego / Szewc, Waldemar.
3201   2002100038141 W.3814 Ochrona dóđbr osobistych w zatrudnieniu / Szewczyk, Helena.
3202   2002100037922 W.3792 Ochrona informacji niejawnych : komentarz / Szewc, Tomasz.
3203   2002100049468 W.4946 Ochrona informacji niejawnych : komentarz / Szewc, Tomasz.
3204   2002100049475 W.4947 Ochrona informacji niejawnych : komentarz / Szewc, Tomasz.
3205   2002100047129 W.4712 Paragraf 212 : karanie dziennikarzy za zniesławienie w polskiej praktyce / Sześciło, Dawid.
3206   2002100003217 W.321 Prawo własności przemysłowej / Szewc, Andrzej.
3207   2002100008984 W.898 Prawo własności przemysłowej / Szewc, Andrzej.
3208   2002100003231 W.323 Publicznoprawna ochrona informacji / Szewc, Tomasz.
3209   2002100038578 W.3857 Samorząd gminny : komentarz / Szewc, Andrzej.
3210   2002100031791 W.3179 Stosunki pracy w służbie cywilnej / Szewczyk, Helena.
3211   2002100044371 W.4437 Stosunki pracy w służbie cywilnej / Szewczyk, Helena.
3212   2002100044388 W.4438 Stosunki pracy w służbie cywilnej / Szewczyk, Helena.
3213   2002100044173 W.4417 Umowy jako prawne narzędzie transferu innowacji / Szewc, Andrzej.
3214   2002100023802 W.2380 Ustawa o samorządzie gminnym : komentarz / Szewc, Andrzej.
3215   2002100028937 W.2893 Ustawa o samorządzie województwa : komentarz / Szewc, Andrzej.
3216   2002100011243 W.1124 Wójt, burmistrz, prezydent miasta / Szewc, Andrzej.
3217   2002100011250 W.1125 Wójt, burmistrz, prezydent miasta / Szewc, Andrzej.
3218   2002100029675 W.2967 Zatrudnienie w służbie cywilnej : monografia / Szewczyk, Helena.
3219   2002100041202 W.4120 Zatrudnienie w służbie cywilnej : monografia / Szewczyk, Helena.
3220   2002100041219 W.4121 Zatrudnienie w służbie cywilnej : monografia / Szewczyk, Helena.
 
SZU
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
3221   2002100093515 W.9351 Kazusy z prawa pracy / Szurgacz, Herbert.
3222   2002100014732 W.1473 Organy pomocy prawnej / Szustakiewicz, Przemysław.
3223   2002100073340 W.7334 Organy pomocy prawnej / Szustakiewicz, Przemysław.
3224   2002100011298 W.1129 Postępowanie administracyjne : ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi / Szubiakowski, Marek.
3225   2002100011267 W.1126 Postępowanie administracyjne : ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi / Szubiakowski, Marek.
3226   2002100011274 W.1127 Postępowanie administracyjne : ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi / Szubiakowski, Marek.
3227   2002100011281 W.1128 Postępowanie administracyjne : ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi / Szubiakowski, Marek.
3228   2002100011304 W.1130 Postępowanie administracyjne : ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi / Szubiakowski, Marek.
3229   2002100011311 W.1131 Postępowanie administracyjne : ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi / Szubiakowski, Marek.
3230   2002100011328 W.1132 Postępowanie administracyjne : ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi / Szubiakowski, Marek.
3231   2002100011335 W.1133 Postępowanie administracyjne : ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi / Szubiakowski, Marek.
3232   2002100046214 W.4621 Postępowanie administracyjne : ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi / Szubiakowski, Marek.
3233   2002100050648 W.5064 Postępowanie administracyjne : ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi / Szubiakowski, Marek.
3234   2002100050655 W.5065 Postępowanie administracyjne : ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi / Szubiakowski, Marek.
3235   2002100050662 W.5066 Postępowanie administracyjne : ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi / Szubiakowski, Marek.
3236   2002100050679 W.5067 Postępowanie administracyjne : ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi / Szubiakowski, Marek.
3237   2002100050686 W.5068 Postępowanie administracyjne : ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi / Szubiakowski, Marek.
3238   2002100050693 W.5069 Postępowanie administracyjne : ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi / Szubiakowski, Marek.
3239   2002100019744 W.1974 Problemy bezrobocia wielokrotnego / Szumpich, Stanisław.
3240   2002100044548 W.4454 Ubezpieczenie społeczne: teoria dla praktyki / Szumlicz, Tadeusz.
 
TRA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
3241   2002100111431 W.11143 Traktat Lizboński : Traktat o Unii Europejskiej : Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej : Protokoły i Deklaracje do TFUE : Karta Praw Podstawowych (z wyjaśnieniami) : Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności /
3242   2002100044586 W.4458 Traktat o Unii Europejskiej. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej : załączniki, protokoły, deklaracje : Euratom : wersje skonsolidowane po wejściu w życie Traktatu z Lizbony /
3243   2002100043992 W.4399 Traktat o Unii Europejskiej.Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej : wersje skonsolidowane po wejściu w życie Traktatu z Lizbony /
3244   2002100076051 W.7605 Traktat z Lizbony : Traktat o Unii Europejskiej, Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej : teksty skonsolidowane traktatów uwzględniające korekty językowe /
3245   2002100072145 W.7214 Traktat z Lizbony = The Treaty of Lisbon : wybrane zagadnienia = selected issues /
3246   2002100072152 W.7215 Traktat z Lizbony = The Treaty of Lisbon : wybrane zagadnienia = selected issues /
3247   2002100010659 W.1065 Traktaty europejskie /
3248   2002100042551 W.4255 Transgraniczna współpraca społeczności lokalnej i władz między Polską a Niemcami = Die grenzüberschreitende Beteiligung der Öffentlichkeit und von Behörden in Deutschland und Polen : Workshop 20.-21. April 2006 /
 
TRZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
3249   2002100114128 W.11412 Kryminalistyka i archeologia sądowa w procesie poszukiwania ukrytych zwłok / Trzciński, Maciej.
3250   2002100114135 W.11413 Kryminalistyka i archeologia sądowa w procesie poszukiwania ukrytych zwłok / Trzciński, Maciej.
3251   2002100102262 W.10226 Miecz katowski, pręgierz, szubienica : zabytki jurysdykcji karnej na Dolnym Śląsku (XIII-XVIII w.) / Trzciński, Maciej.
3252   2002100080898 W.8089 Przestępczość przeciwko zabytkom archeologicznym : problematyka prawno-kryminalistyczna / Trzciński, Maciej.
 
TUS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
3253   2002100074569 W.7456 Wizja parlamentu w nowej konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej / Tusk, Donald.
 
TYN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
3254   2002100014749 W.1474 Międzynarodowe prawo handlowe / Tynel, Andrzej.
3255   2002100021259 W.2125 Międzynarodowe prawo handlowe / Tynel, Andrzej.
3256   2002100047570 W.4757 Międzynarodowy arbitraż handlowy w krajach Europy Środkowej / Tynel, Andrzej.
 
UBE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
3257   2002100000971 W.97 Ubezpieczenia : podręcznik akademicki /
3258   2002100023901 W.2390 Ubezpieczenia : rynek i ryzyko : praca zbiorowa /
3259   2002100021723 W.2172 Ubezpieczenia finansowe i gwarancje ubezpieczeniowe /
3260   2002100021730 W.2173 Ubezpieczenia finansowe i gwarancje ubezpieczeniowe /
3261   2002100042971 W.4297 Ubezpieczenia gospodarcze /
3262   2002100042988 W.4298 Ubezpieczenia gospodarcze /
3263   2002100077263 W.7726 Ubezpieczenia gospodarcze /
3264   2002100077270 W.7727 Ubezpieczenia gospodarcze /
3265   2002100077287 W.7728 Ubezpieczenia gospodarcze /
3266   2002100041264 W.4126 Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne /
3267   2002100083738 W.8373 Ubezpieczenia gospodarcze w Polsce i w Unii Europejskiej /
3268   2002100040281 W.4028 Ubezpieczenia non-life /
3269   2002100077386 W.7738 Ubezpieczenia osobowe /
3270   2002100077393 W.7739 Ubezpieczenia osobowe /
3271   2002100090637 W.9063 Ubezpieczenia Społeczne : Teoria i praktyka. Nr 3/2015 (126) /
3272   2002100090644 W.9064 Ubezpieczenia Społeczne : Teoria i praktyka. Nr 4/2015 (127) /
3273   2002100090651 W.9065 Ubezpieczenia Społeczne : Teoria i praktyka. Nr 1/2016 (128) /
3274   2002100090668 W.9066 Ubezpieczenia Społeczne : Teoria i praktyka. Nr 2/2016 (129) /
3275   2002100090675 W.9067 Ubezpieczenia Społeczne : Teoria i praktyka. Nr 3/2017 (134) /
3276   2002100090682 W.9068 Ubezpieczenia Społeczne : Teoria i praktyka. Nr 3/2018 (138) /
3277   2002100122208 W.12220 Ubezpieczenia społeczne /
3278   2002100024472 W.2447 Ubezpieczenia społeczne 2008 /
3279   2002100041905 W.4190 Ubezpieczenia społeczne 2010 /
3280   2002100029897 W.2989 Ubezpieczenia społeczne 2011 /
3281   2002100044623 W.4462 Ubezpieczenia społeczne i na życie : stan i perspektywy /
3282   2002100077249 W.7724 Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej : praca zbiorowa. [Cz.] 3 /
3283   2002100077256 W.7725 Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej : praca zbiorowa. [Cz.] 3 /
3284   2002100084315 W.8431 Ubezpieczenia w Unii Europejskiej /
3285   2002100093782 W.9378 Ubezpieczenia w Unii Europejskiej /
3286   2002100004337 W.433 Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa. T. 1, Podstawy /
3287   2002100040861 W.4086 Ubezpieczenia wobec procesów globalizacji : finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec procesów globalizacji Gdańsk-Jurata 2003 /
 
UNT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
3288   2002100058941 W.5894 Naczelne zasady zbiorowego prawa pracy w multicentrycznym porządku prawnym / Unterschütz, Joanna.
 
UST
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
3289   2002100111776 W.11177 Ustawa o finansach publicznych : komentarz /
3290   2002100121294 W.12129 Ustawa o muzeach : komentarz /
3291   2002100012332 W.1233 Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów : komentarz /
3292   2002100009257 W.925 Ustawa o pracownikach samorządowych : komentarz /
3293   2002100031807 W.3180 Ustawa o pracownikach samorządowych : komentarz ze wzorami regulaminów, zarządzeń i uchwał /
3294   2002100031814 W.3181 Ustawa o pracownikach samorządowych : komentarz ze wzorami regulaminów, zarządzeń i uchwał /
3295   2002100001312 W.131 Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych : komentarz /
3296   2002100006898 W.689 Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy : praktyczny komentarz /
3297   2002100028692 W.2869 Ustawa o samorządzie powiatowym : komentarz /
3298   2002100038691 W.3869 Ustawa o samorządzie powiatowym : komentarz /
3299   2002100121300 W.12130 Ustawa o służbie cywilnej : komentarz /
3300   2002100000612 W.61 Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej : komentarz /
3301   2002100051089 W.5108 Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej wraz z indeksem rzeczowym /
3302   2002100051096 W.5109 Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej wraz z indeksem rzeczowym /
3303   2002100051102 W.5110 Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej wraz z indeksem rzeczowym /
3304   2002100051119 W.5111 Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej wraz z indeksem rzeczowym /
3305   2002100051126 W.5112 Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej wraz z indeksem rzeczowym /
3306   2002100001763 W.176 Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji : komentarz /
3307   2002100013902 W.1390 Ustroje państw współczesnych /
3308   2002100020474 W.2047 Ustroje państw współczesnych. 1 /
3309   2002100020481 W.2048 Ustroje państw współczesnych. 1 /
3310   2002100020498 W.2049 Ustroje państw współczesnych. 1 /
3311   2002100042780 W.4278 Ustroje państw współczesnych. 2 /
3312   2002100042797 W.4279 Ustroje państw współczesnych. 2 /
3313   2002100009226 W.922 Ustrojowe prawo administracyjne /
3314   2002100011410 W.1141 Ustrój administracji publicznej /
3315   2002100047259 W.4725 Ustrój i struktura aparatu państwowego i samorządu terytorialnego /
3316   2002100008557 W.855 Ustrój organów ochrony prawnej /
3317   2002100008564 W.856 Ustrój organów ochrony prawnej /
3318   2002100008571 W.857 Ustrój organów ochrony prawnej /
3319   2002100013919 W.1391 Ustrój organów ochrony prawnej /
3320   2002100000759 W.75 Ustrój polityczny państwa : Polska, Europa, świat /
3321   2002100073777 W.7377 Ustrój prawny przedsiębiorców /
3322   2002100073784 W.7378 Ustrój prawny przedsiębiorców /
3323   2002100028364 W.2836 Ustrój samorządu terytorialnego i administracji rządowej po reformie : zbiór aktów prawnych /
3324   2002100028371 W.2837 Ustrój samorządu terytorialnego i administracji rządowej po reformie : zbiór aktów prawnych /
3325   2002100027732 W.2773 Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce /
3326   2002100027749 W.2774 Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce /
3327   2002100043336 W.4333 Ustrój Unii Europejskiej : rozwój podstaw prawnych, zasady ustrojowe, system instytucjonalny, źródła prawa, system ochrony prawnej, finanse, prawne aspekty członkostwa Polski. [T. 1] /
3328   2002100043343 W.4334 Ustrój Unii Europejskiej : rozwój podstaw prawnych, zasady ustrojowe, system instytucjonalny, źródła prawa, system ochrony prawnej, finanse, prawne aspekty członkostwa Polski. [T. 1] /
3329   2002100043350 W.4335 Ustrój Unii Europejskiej : [rozwój podstaw prawnych, zasady ustrojowe, system instytucjonalny, źródła prawa, system ochrony prawnej, finanse, prawne aspekty członkostwa Polski]. [2] /
3330   2002100043367 W.4336 Ustrój Unii Europejskiej : [rozwój podstaw prawnych, zasady ustrojowe, system instytucjonalny, źródła prawa, system ochrony prawnej, finanse, prawne aspekty członkostwa Polski]. [2] /
3331   2002100069688 W.6968 Ustrój Unii Europejskiej i ustroje państw członkowskich /
 
WAL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
3332   2002100104617 W.10461 Prawa zwierząt / Waldau, Paul.
3333   2002100000018 W.1 Proces karny : zarys systemu / Waltoś, Stanisław.
3334   2002100000025 W.2 Proces karny : zarys systemu / Waltoś, Stanisław.
3335   2002100000032 W.3 Proces karny : zarys systemu / Waltoś, Stanisław.
3336   2002100074361 W.7436 Proces karny : zarys systemu / Waltoś, Stanisław.
3337   2002100074378 W.7437 Proces karny : zarys systemu / Waltoś, Stanisław.
3338   2002100079144 W.7914 Proces karny : zarys systemu / Waltoś, Stanisław.
3339   2002100079151 W.7915 Proces karny : zarys systemu / Waltoś, Stanisław.
3340   2002100079168 W.7916 Proces karny : zarys systemu / Waltoś, Stanisław.
3341   2002100105584 W.10558 Proces karny : zarys systemu / Waltoś, Stanisław.
3342   2002100105591 W.10559 Proces karny : zarys systemu / Waltoś, Stanisław.
3343   2002100105607 W.10560 Proces karny : zarys systemu / Waltoś, Stanisław.
3344   2002100014046 W.1404 Rachunkowość i budżetowanie w zarządzaniu finansami gminy / Walczak, Marian.
3345   2002100108622 W.10862 Uwarunkowania funkcjonowania systemu zabezpieczenia społecznego rolników w Polsce / Walczak, Damian.
 
WIE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
3346   2002100003408 W.340 Gospodarka nieruchomościami / Wierzbowski, Błażej.
3347   2002100024083 W.2408 Ograniczenia antykorupcyjne w samorządzie terytorialnym / Wierzbica, Anna.
3348   2002100041837 W.4183 Pojęcie ludobójstwa w kontekście orzecznictwa międzynarodowych trybunałów karnych ad hoc / Wierczyńska, Karolina.
3349   2002100008106 W.810 Prawo ochrony środowiska : zagadnienia podstawowe / Wierzbowski, Błażej.
3350   2002100008113 W.811 Prawo ochrony środowiska : zagadnienia podstawowe / Wierzbowski, Błażej.
3351   2002100104891 W.10489 Prawo ochrony środowiska : zagadnienia podstawowe / Wierzbowski, Błażej.
3352   2002100105294 W.10529 Prawo ochrony środowiska : zagadnienia podstawowe / Wierzbowski, Błażej.
3353   2002100105300 W.10530 Prawo ochrony środowiska : zagadnienia podstawowe / Wierzbowski, Błażej.
3354   2002100050532 W.5053 Realizacja interesu publicznego w prawie zamówień publicznych / Wieloński, Michał.
3355   2002100061576 W.6157 Wiedza o społeczeństwie /
 
WIL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
3356   2002100122291 W.12229 Kodeks etyki zawodowej notariusza : komentarz / Wilkowska-Płóciennik, Aneta.
3357   2002100005129 W.512 Postępowanie w sprawach nieletnich / Wilkowska-Płóciennik, Aneta.
3358   2002100068131 W.6813 Prawo karne skarbowe / Wilk, Leszek.
3359   2002100068148 W.6814 Prawo karne skarbowe / Wilk, Leszek.
3360   2002100068162 W.6816 Proces karny w świetle konstytucji / Wiliński, Paweł.
 
WIN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
3361   2002100084346 W.8434 Audyt wewnętrzny : teoria i zastosowanie / Winiarska, Kazimiera.
3362   2002100084353 W.8435 Audyt wewnętrzny : teoria i zastosowanie / Winiarska, Kazimiera.
3363   2002100084360 W.8436 Audyt wewnętrzny : teoria i zastosowanie / Winiarska, Kazimiera.
3364   2002100084377 W.8437 Audyt wewnętrzny : teoria i zastosowanie / Winiarska, Kazimiera.
3365   2002100059207 W.5920 Audyt wewnętrzny w 2007 roku : standardy międzynarodowe - regulacje krajowe / Winiarska, Kazimiera.
3366   2002100041424 W.4142 Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. / Winczorek, Piotr.
3367   2002100090170 W.9017 Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. / Winczorek, Piotr.
3368   2002100090187 W.9018 Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. / Winczorek, Piotr.
3369   2002100005716 W.571 Nauka o państwie / Winczorek, Piotr.
3370   2002100005723 W.572 Nauka o państwie / Winczorek, Piotr.
3371   2002100005730 W.573 Nauka o państwie / Winczorek, Piotr.
3372   2002100005747 W.574 Nauka o państwie / Winczorek, Piotr.
3373   2002100005754 W.575 Nauka o państwie / Winczorek, Piotr.
3374   2002100005761 W.576 Nauka o państwie / Winczorek, Piotr.
3375   2002100036680 W.3668 Nauka o państwie / Winczorek, Piotr.
3376   2002100036697 W.3669 Nauka o państwie / Winczorek, Piotr.
3377   2002100036703 W.3670 Nauka o państwie / Winczorek, Piotr.
3378   2002100036710 W.3671 Nauka o państwie / Winczorek, Piotr.
3379   2002100036727 W.3672 Nauka o państwie / Winczorek, Piotr.
3380   2002100036734 W.3673 Nauka o państwie / Winczorek, Piotr.
3381   2002100055353 W.5535 Nauka o państwie / Winczorek, Piotr.
3382   2002100084056 W.8405 Państwowe prawo wyznaniowe w praktyce administracyjnej / Winiarczyk-Kossakowska, Małgorzata.
3383   2002100084063 W.8406 Państwowe prawo wyznaniowe w praktyce administracyjnej / Winiarczyk-Kossakowska, Małgorzata.
3384   2002100024090 W.2409 Sankcje w prawie administracyjnym i procedura ich wymierzania / Wincenciak, Mirosław.
3385   2002100058446 W.5844 Windykacja należności : ujęcie interdyscyplinarne /
3386   2002100005792 W.579 Wstęp do nauki o państwie / Winczorek, Piotr.
3387   2002100005808 W.580 Wstęp do nauki o państwie / Winczorek, Piotr.
3388   2002100005815 W.581 Wstęp do nauki o państwie / Winczorek, Piotr.
3389   2002100005822 W.582 Wstęp do nauki o państwie / Winczorek, Piotr.
3390   2002100005839 W.583 Wstęp do nauki o państwie / Winczorek, Piotr.
3391   2002100005846 W.584 Wstęp do nauki o państwie / Winczorek, Piotr.
3392   2002100005853 W.585 Wstęp do nauki o państwie / Winczorek, Piotr.
3393   2002100036468 W.3646 Wstęp do prawoznawstwa / Winczorek, Piotr.
3394   2002100036475 W.3647 Wstęp do prawoznawstwa / Winczorek, Piotr.
3395   2002100036482 W.3648 Wstęp do prawoznawstwa / Winczorek, Piotr.
3396   2002100036499 W.3649 Wstęp do prawoznawstwa / Winczorek, Piotr.
3397   2002100036505 W.3650 Wstęp do prawoznawstwa / Winczorek, Piotr.
3398   2002100036512 W.3651 Wstęp do prawoznawstwa / Winczorek, Piotr.
3399   2002100036529 W.3652 Wstęp do prawoznawstwa / Winczorek, Piotr.
3400   2002100036536 W.3653 Wstęp do prawoznawstwa / Winczorek, Piotr.
3401   2002100036543 W.3654 Wstęp do prawoznawstwa / Winczorek, Piotr.
3402   2002100036550 W.3655 Wstęp do prawoznawstwa / Winczorek, Piotr.
3403   2002100036567 W.3656 Wstęp do prawoznawstwa / Winczorek, Piotr.
3404   2002100036574 W.3657 Wstęp do prawoznawstwa / Winczorek, Piotr.
3405   2002100036581 W.3658 Wstęp do prawoznawstwa / Winczorek, Piotr.
3406   2002100036598 W.3659 Wstęp do prawoznawstwa / Winczorek, Piotr.
3407   2002100036604 W.3660 Wstęp do prawoznawstwa / Winczorek, Piotr.
3408   2002100036611 W.3661 Wstęp do prawoznawstwa / Winczorek, Piotr.
3409   2002100036628 W.3662 Wstęp do prawoznawstwa / Winczorek, Piotr.
3410   2002100036635 W.3663 Wstęp do prawoznawstwa / Winczorek, Piotr.
3411   2002100036642 W.3664 Wstęp do prawoznawstwa / Winczorek, Piotr.
3412   2002100036659 W.3665 Wstęp do prawoznawstwa / Winczorek, Piotr.
3413   2002100036666 W.3666 Wstęp do prawoznawstwa / Winczorek, Piotr.
3414   2002100036871 W.3687 Wstęp do prawoznawstwa / Winczorek, Piotr.
3415   2002100069947 W.6994 Wstęp do prawoznawstwa / Winczorek, Piotr.
3416   2002100069954 W.6995 Wstęp do prawoznawstwa / Winczorek, Piotr.
3417   2002100069961 W.6996 Wstęp do prawoznawstwa / Winczorek, Piotr.
3418   2002100069978 W.6997 Wstęp do prawoznawstwa / Winczorek, Piotr.
3419   2002100069985 W.6998 Wstęp do prawoznawstwa / Winczorek, Piotr.
3420   2002100069992 W.6999 Wstęp do prawoznawstwa / Winczorek, Piotr.
3421   2002100070004 W.7000 Wstęp do prawoznawstwa / Winczorek, Piotr.
3422   2002100070011 W.7001 Wstęp do prawoznawstwa / Winczorek, Piotr.
3423   2002100070028 W.7002 Wstęp do prawoznawstwa / Winczorek, Piotr.
3424   2002100070035 W.7003 Wstęp do prawoznawstwa / Winczorek, Piotr.
3425   2002100082137 W.8213 Wstęp do prawoznawstwa / Winczorek, Piotr.
3426   2002100082144 W.8214 Wstęp do prawoznawstwa / Winczorek, Piotr.
3427   2002100082151 W.8215 Wstęp do prawoznawstwa / Winczorek, Piotr.
3428   2002100082168 W.8216 Wstęp do prawoznawstwa / Winczorek, Piotr.
3429   2002100082175 W.8217 Wstęp do prawoznawstwa / Winczorek, Piotr.
3430   2002100082182 W.8218 Wstęp do prawoznawstwa / Winczorek, Piotr.
3431   2002100082199 W.8219 Wstęp do prawoznawstwa / Winczorek, Piotr.
3432   2002100082205 W.8220 Wstęp do prawoznawstwa / Winczorek, Piotr.
3433   2002100082212 W.8221 Wstęp do prawoznawstwa / Winczorek, Piotr.
3434   2002100082229 W.8222 Wstęp do prawoznawstwa / Winczorek, Piotr.
3435   2002100082700 W.8270 Wstęp do prawoznawstwa / Chauvin, Tatiana.
3436   2002100082717 W.8271 Wstęp do prawoznawstwa / Chauvin, Tatiana.
3437   2002100082724 W.8272 Wstęp do prawoznawstwa / Chauvin, Tatiana.
3438   2002100082731 W.8273 Wstęp do prawoznawstwa / Chauvin, Tatiana.
3439   2002100091399 W.9139 Wstęp do prawoznawstwa / Winczorek, Piotr.
3440   2002100091405 W.9140 Wstęp do prawoznawstwa / Winczorek, Piotr.
3441   2002100091672 W.9167 Wstęp do prawoznawstwa / Winczorek, Piotr.
3442   2002100091689 W.9168 Wstęp do prawoznawstwa / Winczorek, Piotr.
3443   2002100091696 W.9169 Wstęp do prawoznawstwa / Winczorek, Piotr.
3444   2002100091702 W.9170 Wstęp do prawoznawstwa / Winczorek, Piotr.
3445   2002100091719 W.9171 Wstęp do prawoznawstwa / Winczorek, Piotr.
3446   2002100105720 W.10572 Wstęp do prawoznawstwa / Winczorek, Piotr.
3447   2002100105737 W.10573 Wstęp do prawoznawstwa / Winczorek, Piotr.
3448   2002100121966 W.12196 Wstęp do prawoznawstwa / Winczorek, Piotr.
3449   2002100121973 W.12197 Wstęp do prawoznawstwa / Winczorek, Piotr.
 
WIT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
3450   2002100011489 W.1148 Historia administracji w Polsce 1764-1989 / Witkowski, Wojciech.
3451   2002100011496 W.1149 Historia administracji w Polsce 1764-1989 / Witkowski, Wojciech.
3452   2002100011502 W.1150 Historia administracji w Polsce 1764-1989 / Witkowski, Wojciech.
3453   2002100011519 W.1151 Historia administracji w Polsce 1764-1989 / Witkowski, Wojciech.
3454   2002100011526 W.1152 Historia administracji w Polsce 1764-1989 / Witkowski, Wojciech.
3455   2002100011533 W.1153 Historia administracji w Polsce 1764-1989 / Witkowski, Wojciech.
3456   2002100011540 W.1154 Historia administracji w Polsce 1764-1989 / Witkowski, Wojciech.
3457   2002100058668 W.5866 Łączenie się i podział spółek w kodeksie spółek handlowych : omówienia, wzory, przepisy, wskazówki praktyczne / Witosz, Antoni.
3458   2002100065024 W.6502 Łączenie, podział i przekształcanie spółek handlowych / Witosz, Antoni.
3459   2002100065031 W.6503 Łączenie, podział i przekształcanie spółek handlowych / Witosz, Antoni.
3460   2002100065048 W.6504 Łączenie, podział i przekształcanie spółek handlowych / Witosz, Antoni.
3461   2002100001794 W.179 Ochrona informacji niejawnych : nowe rozwiązania / Witkowski, Marek.
3462   2002100030404 W.3040 Ochrona informacji niejawnych : nowe rozwiązania / Witkowski, Marek.
3463   2002100006119 W.611 Prawo rzeczowe / Witczak, Hanna.
3464   2002100046122 W.4612 Prawo spadkowe / Witczak, Hanna.
3465   2002100046139 W.4613 Prawo spadkowe / Witczak, Hanna.
3466   2002100046146 W.4614 Prawo spadkowe / Witczak, Hanna.
3467   2002100065833 W.6583 Prawo spadkowe / Witczak, Hanna.
3468   2002100120716 W.12071 Prawo spadkowe / Witczak, Hanna.
3469   2002100120723 W.12072 Prawo spadkowe / Witczak, Hanna.
3470   2002100120730 W.12073 Prawo spadkowe / Witczak, Hanna.
3471   2002100062368 W.6236 Przekształcenia spółek w kodeksie spółek handlowych : omówienia, wzory, przepisy, wskazówki praktyczne / Witosz, Antoni.
3472   2002100104938 W.10493 Przymusowe odpłatne świadczenia publiczne w naturze w pierwszych latach II Rzeczypospolitej / Witkowski, Andrzej.
3473   2002100110540 W.11054 System konstytucyjny Włoch / Witkowski, Zbigniew.
 
WŁA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
3474   2002100045262 W.4526 Władza i finanse lokalne w Polsce i krajach ościennych /
3475   2002100048232 W.4823 Władza i finanse lokalne w Polsce i krajach ościennych /
3476   2002100039513 W.3951 Władza lokalna a media : zarządzanie informacją, public relations, promocja jednostek samorządu terytorialnego /
3477   2002100028005 W.2800 Władza lokalna a problemy rozwoju samorządności i decentralizacji w Polsce /
3478   2002100028104 W.2810 Władza państwowa i administracja publiczna w państwach Europy Środkowej i Wschodniej /
3479   2002100074545 W.7454 Władza w państwie współczesnym : próba nowego określenia w dobie integracji i globalizacji /
3480   2002100080805 W.8080 Władza w państwie współczesnym : próba nowego określenia w dobie integracji i globalizacji /
3481   2002100043602 W.4360 Władze lokalne i regionalne w warunkach globalizacji /
3482   2002100047686 W.4768 Własność - zgadnienia ustrojowo-prawne : porównanie rozwiązań w państwach Europy Środkowo-Wschodniej /
3483   2002100080652 W.8065 Własność w prawie i gospodarce /
3484   2002100094888 W.9488 Własność w prawie i gospodarce /
 
WOL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
3485   2002100006560 W.656 Prawo cywilne : zarys części ogólnej / Wolter, Aleksander.
3486   2002100006577 W.657 Prawo cywilne : zarys części ogólnej / Wolter, Aleksander.
3487   2002100006584 W.658 Prawo cywilne : zarys części ogólnej / Wolter, Aleksander.
3488   2002100012844 W.1284 System podatkowy w Polsce / Wolański, Robert.
3489   2002100038219 W.3821 Wolności i prawa człowieka w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej /
3490   2002100038226 W.3822 Wolności i prawa człowieka w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej /
3491   2002100000636 W.63 Wolności i prawa jednostki oraz ich gwarancje w praktyce /
3492   2002100023833 W.2383 Wolności i prawa jednostki w Konstytucji RP. T. 1, Idee i zasady przewodnie konstytucyjnej regulacji wolności i prawa jednostki w RP /
3493   2002100074583 W.7458 Wolności i prawa jednostki w Konstytucji RP. T. 1, Idee i zasady przewodnie konstytucyjnej regulacji wolności i prawa jednostki w RP /
3494   2002100105638 W.10563 Wolność religii : wybór materiałów, dokumenty, orzecznictwo /