KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKA
Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu
Kontrast

Nowa kodyfikacja prawa karnego. T. 18 /

T. 18 /
pod red. Leszka Boguni.
Prawo (LAW) (NOW )
Wrocław :
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego,
2005.
373 s. : tab. ; 21 cm.
(Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; no 2786)
(Acta Universitatis Wratislaviensis, 0239-6661 ; no 2786)
83-229-1829-1 (całość)


 Prokuratorzy
Pozbawienie wolności
Wstrzymanie postępowania
Prawo karne wykonawcze
Prawo karne
Prawo karne materialne
Wspólne zespoły śledcze
Interpol
Postępowanie uproszczone
Prawo karne skarbowe
Prawo karne procesowe
Umorzenie postępowania
Rada Bezpieczeństwa ONZ
Więzienia
Kodyfikacja prawa
Przepadek przedmiotów
Jednostki penitencjarne
Kara grzywny
Międzynarodowy Trybunał Karny
Zeznania małoletnich świadków
Odpowiedzialność administracyjna
Nadzwyczajne zaostrzenie kary
Kontradyktoryjność
Skarga karna
Świadek koronny
Przyznanie się do winy

Rodzaj dokumentu:
Książka


Spis treści:
PDF
Egzemplarz
miejsce numer inwentarzowy sygnatura status data zwrotu ostatnia akcja w systemie akcje
B W.11747 Prawo.NOW B(8) 30 dni Zamów
Rekord:
ISBN: