KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKA
Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu
Kontrast

Nowa kodyfikacja prawa karnego. T. 10 /

T. 10 /
pod red. Leszka Boguni.
Prawo (LAW) (NOW )
Wrocław :
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego,
2002.
410 s. : il. ; 21 cm.
(Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; no 2343)
(Acta Universitatis Wratislaviensis, 0239-6661 ; no 2343)
83-229-1829-1 (całość)


 Kodyfikacja prawa
Prawo karne
Opieka medyczna więźniów
Sprawcy nieletni
Stany Zjednoczone
Odpowiedzialność odszkodowawcza
Pismoznawstwo
Zatrudnianie skazanych
Agrafia
Media masowe
Swoboda wypowiedzi
Prewencja negatywna
Kary (prawo)
Prawo karne wykonawcze
Decyzje sądowe
Prawo karne procesowe
Przesłuchania
Afazja
Warunkowe przedterminowe zwolnienie
Odpowiedzialność karna
Czynności sprawdzające
Karcenie dzieci
Psychologia sądowa
Ekspertyzy kryminalistyczne
Domniemanie niewinności
Błąd (prawo)
Prawo karne materialne
Sprawcy niepoczytalni
Środki zapobiegawcze
Zabójstwa na tle seksualnym
Czasowe opuszczenie zakładu karnego
Pozbawienie praw publicznych
Umorzenie postępowania
Polska
Choroba Alzheimera
Roszczenia majątkowe
Grafologia
Zgoda pokrzywdzonego na odpowiedzialność karną sprawcy
Podstęp (prawo)

Rodzaj dokumentu:
Książka


Spis treści:
PDF
Egzemplarz
miejsce numer inwentarzowy sygnatura status data zwrotu ostatnia akcja w systemie akcje
B W.11980 Prawo.NOW B(8) 30 dni Zamów
Rekord:
ISBN: