START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  ZALOGUJ SIĘ  ZAREJESTRUJ SIĘ  SCHOWEK
KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej

    Ius Novum : english version.Vol. 13, nr 3/2019, july-september / red. nacz. Ryszard A. Stefański.
    Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2019. - 266, [16] s. ; 24 cm.
 
ISSN 1897-5577.

Socjologia kryminalistyczna
Kryminalistyka
Przestępstwa przeciwko mieniu
Kradzież
Ubezpieczenia społeczne
Składki ZUS
Prawo karne procesowe
Odpowiedzialność dyscyplinarna
Niezawisłość sędziowska
Sędziowie
Wypadki lotnicze
Ochrona zdrowia
Spółka osobowa
Podatek VAT
Podatek akcyzowy
Bitcoin
Pieniądz
Prawo do prywatności
Zabezpieczenie społeczne
Dziedziczenie
Małoletni
Francja
Anglia
Polska
2019
Język angielski

   
W.9288