START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  ZALOGUJ SIĘ  ZAREJESTRUJ SIĘ  SCHOWEK
KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej

Adamiak, Barbara.

    Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne / Barbara Adamiak, Janusz Borkowski. Wyd. 8., [stan prawny na 30 czerwca 2010 roku.].

    Warszawa : LexisNexis Polska, 2010. - 628 s. ; 24 cm.
    (Podręczniki LexisNexis : prawo i postępowanie administracyjne)
    ISBN 978-83-7620-452-9

Postępowanie administracyjne
Administracja publiczna
Instytucje procesowe
Czynności procesowe
Kontrola (adm.)
Postępowanie sądowoadministracyjne
Postępowanie egzekucyjne
Administracyjne postępowania uproszczone
Sądownictwo administracyjne
2010
Podręczniki akademickie

   
W.982   
W.983   
W.984   
W.985   
W.986