START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  ZALOGUJ SIĘ  ZAREJESTRUJ SIĘ  SCHOWEK
KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej

Jędrasik-Jankowska, Inetta.

    Emerytura i inne świadczenia związane z wiekiem / Inetta Jędrasik-Jankowska.
    Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2007. - 152 s. : tab., wykr. ; 21 cm..
    ISBN 978-83-7334-811-0

Emerytury
Systemy emerytalne
Renty
Świadczenia nienależne
Świadczenia przedemerytalne
Zasiłki pielęgnacyjne
Otwarte fundusze emerytalne
Prawo
Polska
1990-

   
W.6044   
W.6075   
G.29405   
G.29406