KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKA
Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu

MSGiP


Zawartość półki


 
KUŹ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1   2002100118157 W.11815 Droga do wolności : polityka zagraniczna III Rzeczypospolitej / Kuźniar, Roman.
2   2002100110052 W.11005 Polityka i siła : studia strategiczne - zarys problematyki / Kuźniar, Roman.
3   2002100099517 W.9951 Usługi w handlu międzynarodowym / Kuźnar, Andżelika.
 
ROS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
4   2002100101500 W.10150 Rola korporacji transnarodowych w procesach globalizacji : kreowanie globalnej przestrzeni biznesowej / Rosińska-Bukowska, Magdalena.
5   2002100109438 W.10943 Rosja w okresie prezydentury Władimira Putina /
 
GOS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
6   2002100095267 W.9526 Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków /
 
ZIE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
7   2002100078291 W.7829 Ziemia obiecana czy przystanek w drodze? = Promised Land or Just a Stop on the Way? /
8   2002100078307 W.7830 Ziemia obiecana czy przystanek w drodze? = Promised Land or Just a Stop on the Way? /
9   2002100078314 W.7831 Ziemia obiecana czy przystanek w drodze? = Promised Land or Just a Stop on the Way? /
 
PRO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
10   2002100102903 W.10290 Problemy globalne współczesnego świata /
11   2002100102910 W.10291 Problemy globalne współczesnego świata /
12   2002100017726 W.1772 Problemy rozwoju przygranicznych regionów wschodniej Polski /
 
POL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
13   2002100101432 W.10143 Polityka Polski wobec organizacji i państw europejskich 1990-2002 /
14   2002100022652 W.2265 Polityka zagraniczna : decyzje, procedury, instytucje /
15   2002100112346 W.11234 Polityka zagraniczna Polski po wstąpieniu do NATO i do Unii Europejskiej : problemy tożsamości i adaptacji /
16   2002100100039 W.10003 Polityka zagraniczna USA po zimnej wojnie /
17   2002100103610 W.10361 Polska na arenie międzynarodowej - współczesne wyzwania /
 
WSP
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
18   2002100017474 W.1747 Współczesna gospodarka światowa : główne centra gospodarcze /
19   2002100040809 W.4080 Współczesne międzynarodowe stosunki polityczne /
20   2002100120044 W.12004 Współczesne państwo : wybrane problemy /
21   2002100010680 W.1068 Współczesne stosunki międzynarodowe : podręcznik akademicki /
22   2002100010697 W.1069 Współczesne stosunki międzynarodowe : podręcznik akademicki /
23   2002100115149 W.11514 Współczesny kryzys gospodarczy : przyczyny - przebieg - skutki /
 
STO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
24   2002100010673 W.1067 Stosunki międzynarodowe : geneza, struktura, dynamika /
25   2002100018365 W.1836 Stosunki międzynarodowe : praca zbiorowa /
 
GOR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
26   2002100107625 W.10762 Międzynarodowa ekspansja przedsiębiorstw : w poszukiwaniu źródeł wzrostu wartości rynkowej / Gorczyńska, Alina.
27   2002100117303 W.11730 Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw / Gorynia, Marian.
 
CAL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
28   2002100108752 W.10875 Polityka międzynarodowa : 1945-2000 / Calvocoressi, Peter.
 
CHI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
29   2002100016798 W.1679 Chiny supermocarstwem XXI wieku? : rozważania na temat polityki i gospodarki Państwa Środka /
30   2002100116498 W.11649 Chińska polityka zagraniczna i jej uwarunkowania /
 
CZA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
31   2002100112124 W.11212 Polska w handlu światowym / Czarny, Elżbieta.
 
DOL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
32   2002100067912 W.6791 Encyklopedia organizacji międzynarodowych / Doliwa-Klepacki, Zbigniew M..
 
GLO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
33   2002100107151 W.10715 Globalizacja : mechanizmy i wyzwania : praca zbiorowa /
34   2002100056985 W.5698 Globalizacja i integracja europejska /
35   2002100100862 W.10086 Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej /
36   2002100030060 W.3006 Globalizacja polityki światowej : wprowadzenie do stosunków międzynarodowych /
37   2002100104280 W.10428 Globalizacja usług : outsourcing, offshoring i shared service centers /
38   2002100015203 W.1520 Globalizacja, integracja, transformacja : główne problemy polityczne globalizacji, integracji europejskiej oraz transformacji politycznej Europy Środkowej i Wschodniej /
 
DYP
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
39   2002100007222 W.722 Dyplomacja /
40   2002100010369 W.1036 Dyplomacja /
41   2002100006935 W.693 Dyplomacja czy siła? : Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych /
42   2002100115903 W.11590 Dyplomacja publiczna /
 
IKA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
43   2002100029842 W.2984 Protokół dyplomatyczny i dobre obyczaje / Ikanowicz, Cezary.
 
GOL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
44   2002100019034 W.1903 Międzynarodowe stosunki gospodarcze : ćwiczenia / Goldberg, Linda S..
 
KRA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
45   2002100017733 W.1773 Kraje rozwijające się w światowym systemie gospodarczym /
46   2002100017122 W.1712 Unilateralizm USA po zimnej wojnie / Krajewski, Dariusz.
 
HER
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
47   2002100112353 W.11235 Handel zagraniczny : poradnik / Hermanowski, Jarosław.
 
CZI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
48   2002100100022 W.10002 Polityka zagraniczna Niemiec : kontynuacja i zmiana po zjednoczeniu ze szczególnym uwzględnieniem polityki europejskiej i transatlantyckiej / Cziomer, Erhard.
49   2002100083264 W.8326 Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych / Cziomer, Erhard
50   2002100083271 W.8327 Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych / Cziomer, Erhard
51   2002100083530 W.8353 Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych / Cziomer, Erhard.
52   2002100083547 W.8354 Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych / Cziomer, Erhard.
53   2002100084070 W.8407 Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych / Cziomer, Erhard.
54   2002100116016 W.11601 Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych / Cziomer, Erhard.
55   2002100116023 W.11602 Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych / Cziomer, Erhard.
 
RYN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
56   2002100058545 W.5854 Międzynarodowe stosunki gospodarcze : teoria wymiany i polityki handlu międzynarodowego / Rynarzewski, Tomasz.
 
DUD
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
57   2002100003842 W.384 Handel zagraniczny / Dudziński, Jerzy.
58   2002100078451 W.7845 Handel zagraniczny / Dudziński, Jerzy.
 
INS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
59   2002100064249 W.6424 Instytucjonalizacja wielostronnej współpracy międzynarodowej w Europie /
 
MYŚ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
60   2002100060616 W.6061 Myśl Ekonomiczna i Polityczna. 4(55) 2016 /
 
SZY
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
61   2002100102408 W.10240 Globalizacja : wyzwania i zagrożenia / Szymański, Władysław.
62   2002100030381 W.3038 Swobody rynku wewnętrznego a reguły konkurencji : między konwergencją a dywergencją / Szydło, Marek.
63   2002100030398 W.3039 Swobody rynku wewnętrznego a reguły konkurencji : między konwergencją a dywergencją / Szydło, Marek.
 
MAR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
64   2002100086470 W.8647 Pułapka globalizacji : atak na demokrację i dobrobyt / Martin, Hans-Peter.
 
STI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
65   2002100060494 W.6049 Globalizacja / Stiglitz, Joseph E..
 
BAR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
66   2002100078437 W.7843 Dwadzieścia lat stosunków Polski ze zjednoczonymi Niemcami : budowanie podstaw prawnych : Traktat "2+4", Traktat o potwierdzeniu granicy polsko-niemieckiej, Traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, pomoc dla ofiar prześladowania nazistowskiego, roszczenia niemieckie wobec Polski / Barcz, Jan.
67   2002100078444 W.7844 Dwadzieścia lat stosunków Polski ze zjednoczonymi Niemcami : budowanie podstaw prawnych : Traktat "2+4", Traktat o potwierdzeniu granicy polsko-niemieckiej, Traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, pomoc dla ofiar prześladowania nazistowskiego, roszczenia niemieckie wobec Polski / Barcz, Jan.
 
BOR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
68   2002100104198 W.10419 Globalizacja, konkurencyjność międzynarodowa i strategie przedsiębiorstw / Borowski, Jerzy.
69   2002100047884 W.4788 Polityczne teorie integracji międzynarodowej / Borkowski, Paweł Janusz.
 
ADM
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
70   2002100111585 W.11158 Administracja i polityka : ewolucja stosunków przemysłowych w Europie Środkowej i Wschodniej /
 
ATH
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
71   2002100048652 W.4865 Athenaeum : Polska w świecie. 4/2000 /
 
ATR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
72   2002100018181 W.1818 Atrakcyjność inwestycyjna regionu /
 
AVI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
73   2002100111059 W.11105 Aksamitne rewolucje / Avioutskii, Viatcgeslav.
 
BAU
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
74   2002100120167 W.12016 Globalizacja : i co z tego dla ludzi wynika / Bauman, Zygmunt.
 
BIA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
75   2002100016484 W.1648 Operacje handlu zagranicznego / Białecki, Klemens P..
76   2002100110816 W.11081 Rozwój handlu międzynarodowego po II wojnie światowej / Białowąs, Tomasz.
 
BIE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
77   2002100109445 W.10944 Polityka w stosunkach międzynarodowych / Bieleń, Stanisław.
 
BIZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
78   2002100116535 W.11653 Biznes międzynarodowy : od internacjonalizacji do globalizacji /
 
BOJ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
79   2002100021624 W.2162 Izrael a aspiracje Palestyńczyków 1987-2006 / Bojko, Krzysztof.
 
BRZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
80   2002100058392 W.5839 Bezład : polityka światowa na progu XXI wieku / Brzeziński, Zbigniew.
81   2002100097575 W.9757 O Polsce, Europie i świecie 1988-2001 / Brzeziński, Zbigniew.
 
BUD
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
82   2002100059856 W.5985 Międzynarodowe stosunki gospodarcze / Budnikowski, Adam.
83   2002100083707 W.8370 Międzynarodowe stosunki gospodarcze / Budnikowski, Adam
 
CES
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
84   2002100119734 W.11973 Problemy polityczne współczesnego świata / Cesarz, Zbigniew.
 
CHR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
85   2002100098121 W.9812 Międzynarodowe organizacje finansowe / Chrabonszczewska, Elżbieta.
 
CIE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
86   2002100016248 W.1624 Wywiad biznesowy w korporacjach transnarodowych : teoria i praktyka / Ciecierski, Marek.
 
CZE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
87   2002100015180 W.1518 Globalistyka : procesy globalne i ich lokalne konsekwencje / Czerny, Mirosława.
 
EUR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
88   2002100061088 W.6108 Eurobiznes /
 
FRE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
89   2002100099708 W.9970 Dzieje dyplomacji : zarys historii stosunków międzynarodowych / Frelek, Ryszard.
 
FRI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
90   2002100112216 W.11221 Tyrania status quo / Friedman, Milton.
91   2002100102811 W.10281 Wolny wybór / Friedman, Milton.
 
GAR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
92   2002100096455 W.9645 Ameryka jako imperium : przywódca świata czy bandycka potęga? / Garrison, Jim.
 
BOS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
93   2002100014114 W.1411 Instytucje, rynki i konkurencja we współczesnym świecie / Bossak, Jan W..
94   2002100061569 W.6156 Instytucje, rynki i konkurencja we współczesnym świecie / Bossak, Jan W..
 
GIT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
95   2002100097483 W.9748 Historia współczesnych Chin : od Mao do gospodarki rynkowej / Gittings, John.
 
GRE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
96   2002100016729 W.1672 Czego chcą krytycy globalizacji : Attac / Grefe, Christiane.
97   2002100016736 W.1673 Czego chcą krytycy globalizacji : Attac / Grefe, Christiane.
98   2002100016743 W.1674 Czego chcą krytycy globalizacji : Attac / Grefe, Christiane.
 
GRO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
99   2002100120037 W.12003 Polska polityka zagraniczna w XX i XXI wieku : główne kierunki, fakty, ludzie, wydarzenia / Grodzki, Radosław.
 
GRZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
100   2002100062375 W.6237 Rozliczenia finansowe przedsiębiorstw w obrotach z zagranicą / Grzywacz, Jacek.
 
GUZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
101   2002100017221 W.1722 Międzynarodowe stosunki gospodarcze : zarys teorii i polityki handlowej / Guzek, Marian
 
HAL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
102   2002100083523 W.8352 Bliski Wschód w stosunkach międzynarodowych : władza, polityka i ideologia / Halliday, Fred.
103   2002100093331 W.9333 Bliski Wschód w stosunkach międzynarodowych : władza, polityka i ideologia / Halliday, Fred.
 
HAN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
104   2002100116559 W.11655 Handel międzynarodowy 2001 : materiały IX ogólnopolskiej konferencji naukowej /
105   2002100098718 W.9871 Handel zagraniczny : organizacja i technika : praca zbiorowa /
106   2002100120631 W.12063 Handel zagraniczny : organizacja i technika : praca zbiorowa /
 
HOE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
107   2002100107649 W.10764 Ekonomia światowego systemu handlu : WTO : zasady i mechanizmy negocjacji / Hoekman, Bernard.
 
IGL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
108   2002100059931 W.5993 Kontrasty migracyjne Polski : wymiar transatlantycki / Iglicka, Krystyna.
 
JAR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
109   2002100114913 W.11491 Przedsiębiorstwa międzynarodowe / Jarczewska-Romaniuk, Aleksandra.
 
KAC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
110   2002100102576 W.10257 Finansowanie handlu zagranicznego : podręcznik / Kaczmarek, Tadeusz Teofil.
111   2002100017511 W.1751 Globalistyka : przyszłość globalnej gospodarki / Kaczmarek, Tadeusz Teofil.
112   2002100022881 W.2288 Globalistyka : przyszłość globalnej gospodarki / Kaczmarek, Tadeusz Teofil.
113   2002100092181 W.9218 Poradnik eksportera : generalne zasady eksportu : specyficzne regulacje obowiązujące w Unii Europejskiej / Kaczmarek, Tadeusz Teofil.
 
KAR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
114   2002100097407 W.9740 Bezpośrednie inwestycje zagraniczne : Polska na tle świata / Karaszewski, Włodzimierz.
 
KIS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
115   2002100006942 W.694 Dyplomacja / Kissinger, Henry.
116   2002100083745 W.8374 Imperium Americanum? : międzynarodowe uwarunkowania sprawowania hegemonii / Kisielewski, Tadeusz A..
 
KON
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
117   2002100097773 W.9777 Konflikty kolonialne i postkolonialne w Afryce i Azji 1869-2006 : praca zbiorowa /
118   2002100083653 W.8365 Prawnomiędzynarodowe aspekty obrotu ropą naftową na świecie / Konaszczuk, Wojciech.
 
KOW
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
119   2002100097087 W.9708 Trzeci Świat a polityczny aspekt globalizacji gospodarczej / Kownacki, Piotr.
 
KOZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
120   2002100022409 W.2240 Współczesna Ameryka : społeczeństwo, gospodarka, polityka / Kozłowski, Sławomir Grzegorz.
 
KUK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
121   2002100061026 W.6102 Historia współczesna stosunków międzynarodowych 1945-2000 : z kalendarium 2001-2006 / Kukułka, Józef.
122   2002100061019 W.6101 Historia współczesna stosunków międzynarodowych 1945-2000 / Kukułka, Józef.
123   2002100064300 W.6430 Teoria stosunków międzynarodowych / Kukułka, Józef.
124   2002100017078 W.1707 Wstęp do nauki o stosunkach międzynarodowych / Kukułka, Józef.
125   2002100030329 W.3032 Wstęp do nauki o stosunkach międzynarodowych / Kukułka, Józef.
 
LAT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
126   2002100054783 W.5478 Organizacje międzynarodowe we współczesnym świecie / Latoszek, Ewa.
127   2002100099883 W.9988 Organizacje międzynarodowe we współczesnym świecie / Latoszek, Ewa.
 
ŁUC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
128   2002100020627 W.2062 Poradnik Eksportera : Unia Europejska : Niemcy, Francja, Włochy / Łuczak, Monika.
 
MAŁ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
129   2002100039407 W.3940 Kryzys : polityczne, ekologiczne i ekonomiczne uwarunkowania / Małkiewicz, Andrzej.
130   2002100119673 W.11967 Małe państwa Europy : specyfika systemu politycznego i aktywności międzynarodowej /
 
MIC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
131   2002100097216 W.9721 Międzynarodowa koordynacja polityki konkurencji : budowa ładu konkurencyjnego w gospodarce światowej / Michalski, Bartosz.
 
MID
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
132   2002100040199 W.4019 Ludobójstwo w XX wieku / Midlarsky, Manus I..
133   2002100114746 W.11474 Ludobójstwo w XX wieku / Midlarsky, Manus I..
 
MIĘ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
134   2002100099425 W.9942 Międzynarodowe stosunki gospodarcze : podręcznik akademcki /
135   2002100099890 W.9989 Międzynarodowe stosunki gospodarcze : podręcznik akademcki /
136   2002100024601 W.2460 Międzynarodowe stosunki gospodarcze /
137   2002100093683 W.9368 Międzynarodowe stosunki gospodarcze /
138   2002100093690 W.9369 Międzynarodowe stosunki gospodarcze /
139   2002100118768 W.11876 Międzynarodowe stosunki gospodarcze na przełomie wieków : praca zbiorowa /
140   2002100041684 W.4168 Międzynarodowe stosunki gospodarcze u progu XXI wieku /
141   2002100100114 W.10011 Międzynarodowe stosunki polityczne ;
 
MIL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
142   2002100078420 W.7842 Środki polityki handlowej w wymianie międzynarodowej - na przykładzie Unii Europejskiej / Milczarczyk -Woźniak, Agnieszka.
 
MIN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
143   2002100010666 W.1066 Podstawy stosunków międzynarodowych / Mingst, Karen.
144   2002100048485 W.4848 Podstawy stosunków międzynarodowych / Mingst, Karen.
 
MIS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
145   2002100016125 W.1612 Globalizacja : więcej niż podręcznik : społeczeństwa, kultura, polityka : z perspektywy nowej struktury ładu światowego / Misiak, Władysław.
146   2002100090699 W.9069 Globalizacja : więcej niż podręcznik : społeczeństwa - kultura - polityka / Misiak, Władysław.
147   2002100107236 W.10723 Wymiana międzynarodowa i gospodarka światowa : teoria i mechanizmy funkcjonowania / Misala, Józef.
 
NAC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
148   2002100090057 W.9005 Gangi Ameryki : współczesne korporacje a demokracja / Nace, Ted.
149   2002100109858 W.10985 Nacjonalizm oraz konflikty etniczno-narodowe : praca zbiorowa /
 
ORG
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
150   2002100043725 W.4372 Organizacja Narodów Zjednoczonych : bilans i perspektywy /
151   2002100099692 W.9969 Organizacje międzynarodowe partii politycznych /
152   2002100048386 W.4838 Organizacje w stosunkach międzynarodowych : istota - mechanizmy działania - zasięg /
 
PAK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
153   2002100061712 W.6171 Korporacje transnarodowe a globalne pozyskiwanie zasobów / Pakulska, Teresa.
 
PAW
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
154   2002100058323 W.5832 Kosowo : konflikt i interwencja / Pawłowski, Konrad.
 
POD
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
155   2002100100398 W.10039 Podstawy handlu zagranicznego /
 
POR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
156   2002100057920 W.5792 Porządek międzynarodowy u progu XXI wieku : wizje, koncepcje, paradygmaty /
 
POT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
157   2002100020030 W.2003 Współczesne kierunki rosyjskiej myśli geopolitycznej : między nauką, ideologicznym dyskursem a praktyką / Potulski, Jakub.
 
PRA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
158   2002100106215 W.10621 Prawo, instytucje i polityka w procesie globalizacji /
 
RĄC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
159   2002100099371 W.9937 Polityka Stanów Zjednoczonych Ameryki w okresie prezydentury G. W. Busha w ujęciu regionalnym / Rączkiewicz, Małgorzata.
 
ROL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
160   2002100078406 W.7840 Rola instytucjonalizacji w kształtowaniu stosunków międzynarodowych /
161   2002100078413 W.7841 Rola instytucjonalizacji w kształtowaniu stosunków międzynarodowych /
 
ROZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
162   2002100060630 W.6063 Rozwój w dobie globalizacji /
 
RYM
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
163   2002100093652 W.9365 Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa / Rymarczyk, Jan.
 
SCH
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
164   2002100098916 W.9891 Globalizacja : krytyczne wprowadzenie / Scholte, Jan Aart.
165   2002100115545 W.11554 Wprowadzenie do biznesu międzynarodowego / Schroeder, Jerzy.
 
SEI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
166   2002100095045 W.9504 Chiny : powrót olbrzyma / Seitz, Konrad.
 
SKO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
167   2002100103627 W.10362 Świat u progu XXI wieku : wybrane zagadnienia z problematyki międzynarodowej : studium z katolickiej nauki społecznej / Skorowski, Henryk.
 
SOB
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
168   2002100110717 W.11071 Faktoring międzynarodowy : sposób na finansowanie eksportu / Sobol, Iwona.
 
SOŁ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
169   2002100089587 W.8958 Historia handlu międzynarodowego / Sołdaczuk, Józef.
 
SOR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
170   2002100057869 W.5786 Bańka amerykańskiej supremacji / Soros, George.
 
STA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
171   2002100078321 W.7832 Stany Zjednoczone i Ukraina w zmieniającym się świecie /
172   2002100078338 W.7833 Stany Zjednoczone i Ukraina w zmieniającym się świecie /
173   2002100078345 W.7834 Stany Zjednoczone i Ukraina w zmieniającym się świecie /
 
STE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
174   2002100108677 W.10867 Anatomia polityki międzynarodowej : (podręcznik akademicki) / Stefanowicz, Janusz.
 
STĘ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
175   2002100104211 W.10421 San Marino w stosunkach międzynarodowych / Stępnicki, Sebastian Tomasz.
 
SYS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
176   2002100015258 W.1525 System gospodarki rynkowej : pozaeuropejskie modele gospodarcze : praca zbiorowa /
177   2002100120983 W.12098 Systemy gospodarcze i ich ewolucja w kierunku jednolitego europejskiego obszaru walutowego /
 
SZA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
178   2002100058422 W.5842 Na rozstaju dróg : kryzys w stosunkach niemiecko-amerykańskich / Szabo, Stephen F..
 
ŚWI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
179   2002100102217 W.10221 Wojna z Irakiem w 2003 roku : główne przyczyny / Świętek, Hubert.
180   2002100015081 W.1508 Zarys międzynarodowych stosunków gospodarczych / Świerkocki, Janusz.
 
TOT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
181   2002100095137 W.9513 Totalitaryzmy XX wieku : idee, instytucje, interpretacje /
 
TRA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
182   2002100115996 W.11599 Transformacja systemów politycznych państw obszaru byłego Związku Radzieckiego /
 
UKR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
183   2002100078352 W.7835 Ukraina w XXI wieku : kultura, gospodarka, polityka /
184   2002100078369 W.7836 Ukraina w XXI wieku : kultura, gospodarka, polityka /
185   2002100078376 W.7837 Ukraina w XXI wieku : kultura, gospodarka, polityka /
 
WAR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
186   2002100015623 W.1562 Wartości azjatyckie : polityka i prawa człowieka /
 
WIŚ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
187   2002100099630 W.9963 Mocarstwa współczesnego świata - problem przywództwa światowego / Wiśniewski, Janusz.
 
WOJ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
188   2002100090200 W.9020 Nacjonalizm w Europie Środkowo-Wschodniej / Wojciechowski, Sebastian.
189   2002100115613 W.11561 Przemiany gospodarcze na świecie w latach dziewięćdziesiątych XX wieku / Wojnarski, Dariusz.
 
WRÓ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
190   2002100103856 W.10385 Międzynarodowa wymiana usług / Wróbel, Anna.
 
YAZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
191   2002100100824 W.10082 Organizacje pozarządowe a korporacje / Yaziji, Michael.
 
ZWO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
192   2002100016781 W.1678 Biedy Afryki/ Zwoliński, Andrzej.
 
KLE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
193   2002100120082 W.12008 No space, no choice, no jobs, no logo / Klein, Naomi.
 
GAŁ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
194   2002100092112 W.9211 Historia teorii stosunków międzynarodowych / Gałganek, Andrzej.
 
PIA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
195   2002100015005 W.1500 Rozwój gospodarczy a globalizacja : ekonomia rozwoju w zderzeniu z rzeczywistością / Piasecki, Ryszard.
 
WOS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
196   2002100091610 W.9161 Oblicza globalizacji / Wosińska, Wilhelmina.
 
JEA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
197   2002100109520 W.10952 Geopolityka / Jean, Carlo.
 
LEK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
198   2002100101616 W.10161 Leksykon współczesnych międzynarodowych stosunków politycznych /
 
LUD
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
199   2002100120143 W.12014 Wybory prezydenckie w USA na tle porównawczym / Ludwikowski, Rett.
 
MOJ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
200   2002100116719 W.11671 Świat, w którym żyjemy / Mojsiewicz, Czesław.
 
MUS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
201   2002100121454 W.12145 Cywilizacja informatyczna - świat bez ideologii? / Muszyński, Jerzy.
 
DYN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
202   2002100062634 W.6263 Dynamika współczesnych stosunków międzynarodowych /
203   2002100078383 W.7838 Dynamika współczesnych stosunków międzynarodowych /
204   2002100078390 W.7839 Dynamika współczesnych stosunków międzynarodowych /
 
PAT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
205   2002100086463 W.8646 Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w działalności małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i w Hiszpanii : symetria czy problem różnic / Patora-Wysocka, Zofia.
 
GIB
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
206   2002100014664 W.1466 Serbsko-albański konflikt o Kosowo w XX wieku : uwarunkowania, przebieg, konsekwencje / Gibas-Krzak, Danuta.
 
FIG
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
207   2002100017528 W.1752 Dystrykty przemysłowe : małe i średnie firmy włoskie w dobie globalizacji / Figuła, Jerzy.
 
TRO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
208   2002100117945 W.11794 Polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych w latach 2000-2004 / Troszyńska, Marta.
 
SKA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
209   2002100048133 W.4813 Anarchia i policentryzm : elementy teorii stosunków międzynarodowych / Skarzyński, Ryszard.
210   2002100048140 W.4814 Anarchia i policentryzm : elementy teorii stosunków międzynarodowych / Skarzyński, Ryszard.
 
CAV
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
211   2002100056893 W.5689 Handel i finanse międzynarodowe / Caves, Richard E..
 
HAA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
212   2002100057951 W.5795 Rozważny szeryf : Stany Zjednoczone po zimnej wojnie / Haass, Richard.
 
ŚLI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
213   2002100097223 W.9722 Kluczowe czynniki międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstw / Śliwiński, Rafał.
 
OSA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
214   2002100115330 W.11533 Niepodległa Ukraina : wybór szkiców, artykułów i rozmów (1991-2006) / Osadczuk, Bohdan.
 
JAN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
215   2002100116474 W.11647 Międzynarodowe stosunki gospodarcze / Jantoń-Drozdowska, Elżbieta.