KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKA
Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu

POLITYKA (POLITICS)


Zawartość półki


 
KUL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1   2002100018884 W.1888 Kulturowe instrumentarium panowania /
 
MAR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2   2002100106321 W.10632 Demokracja bezpośrednia w teorii i praktyce politycznej / Marczewska-Rytko, Maria.
3   2002100019119 W.1911 Instytucje : organizacyjne podstawy polityki / March, James Gardner.
4   2002100057746 W.5774 Religia i polityka w globalizującym się świecie / Marczewska-Rytko, Maria.
 
ĆWI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
5   2002100019188 W.1918 Polscy posłowie do Parlamentu Europejskiego : Aktywność i wpływ na krajową scenę polityczną / Ćwiek-Karpowicz, Jarosław.
 
WAŁ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
6   2002100019126 W.1912 Droga nadziei / Wałęsa, Lech.
 
SPO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
7   2002100019393 W.1939 Społeczeństwo i polityka : podstawy nauk politycznych /
8   2002100019409 W.1940 Społeczeństwo i polityka : podstawy nauk politycznych /
9   2002100019416 W.1941 Społeczeństwo i polityka : podstawy nauk politycznych /
10   2002100019423 W.1942 Społeczeństwo i polityka : podstawy nauk politycznych /
11   2002100019430 W.1943 Społeczeństwo i polityka : podstawy nauk politycznych /
12   2002100019447 W.1944 Społeczeństwo i polityka : podstawy nauk politycznych /
13   2002100019454 W.1945 Społeczeństwo i polityka : podstawy nauk politycznych /
14   2002100019461 W.1946 Społeczeństwo i polityka : podstawy nauk politycznych /
15   2002100027985 W.2798 Społeczeństwo, państwo, władza /
16   2002100110847 W.11084 Spory wokół Nowej Trzeciej Drogi /
 
WPR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
17   2002100020337 W.2033 Wprowadzenie do nauk politycznych /
18   2002100019508 W.1950 Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce /
19   2002100019515 W.1951 Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce /
20   2002100019522 W.1952 Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce /
 
DOK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
21   2002100019478 W.1947 Doktryny i ruchy współczesnego ekstremizmu politycznego /
22   2002100019485 W.1948 Doktryny i ruchy współczesnego ekstremizmu politycznego /
23   2002100019492 W.1949 Doktryny i ruchy współczesnego ekstremizmu politycznego /
 
ARE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
24   2002100019638 W.1963 Korzenie totalitaryzmu / Arendt, Hannah.
25   2002100019645 W.1964 Korzenie totalitaryzmu / Arendt, Hannah.
26   2002100019652 W.1965 Korzenie totalitaryzmu / Arendt, Hannah.
27   2002100019669 W.1966 Korzenie totalitaryzmu / Arendt, Hannah.
 
CHM
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
28   2002100097094 W.9709 Wolność tworzenia i działania partii politycznych : studium porównawcze / Chmaj, Marek.
29   2002100019591 W.1959 Wprowadzenie do teorii polityki / Chmaj, Marek.
 
PAŃ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
30   2002100019553 W.1955 Państwo i kościół w krajach Unii Europejskiej /
31   2002100019560 W.1956 Państwo i kościół w krajach Unii Europejskiej /
32   2002100019577 W.1957 Państwo i kościół w krajach Unii Europejskiej /
33   2002100019584 W.1958 Państwo i kościół w krajach Unii Europejskiej /
 
IDE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
34   2002100019942 W.1994 Ideologia, doktryny i ruch polityczny współczesnego liberalizmu /
35   2002100100107 W.10010 Ideologie, doktryny i ruchy narodowe : wybrane problemy /
 
BAS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
36   2002100074552 W.7455 Państwo suwerenne w feudalnej doktrynie politycznej do początków XIV w. / Baszkiewicz, Jan.
37   2002100019904 W.1990 Państwo, rewolucja, kultura polityczna / Baszkiewicz, Jan.
 
GRA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
38   2002100019874 W.1987 Formy demokracji bezpośredniej w wybranych państwach europejskich / Grabowska, Sabina.
 
KUB
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
39   2002100019867 W.1986 Partie polityczne i systemy partyjne Szwecji, Norwegii i Danii na przełomie XX i XXI wieku / Kubka, Andrzej.
 
WOŁ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
40   2002100019850 W.1985 Demokracja nieformalna : konstytucjonalizm i rzeczywiste reguły polityki w Europie Środkowej po 1989 roku / Wołek, Artur.
 
CHO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
41   2002100098732 W.9873 Polityka, anarchizm, lingwistyka / Chomsky, Noam.
42   2002100019799 W.1979 Wstęp do badań politologicznych / Chodubski, Andrzej.
43   2002100019805 W.1980 Wstęp do badań politologicznych / Chodubski, Andrzej.
44   2002100019812 W.1981 Wstęp do badań politologicznych / Chodubski, Andrzej.
45   2002100019829 W.1982 Wstęp do badań politologicznych / Chodubski, Andrzej.
46   2002100019836 W.1983 Wstęp do badań politologicznych / Chodubski, Andrzej.
47   2002100019843 W.1984 Wstęp do badań politologicznych / Chodubski, Andrzej.
 
KLE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
48   2002100057678 W.5767 Rozumienie polityki : zarys metodologii nauki o polityce / Klementewicz, Tadeusz.
49   2002100098145 W.9814 Rozumienie polityki : zarys metodologii nauki o polityce / Klementewicz, Tadeusz.
 
OSĘ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
50   2002100020153 W.2015 Mydlenie oczu : przypadki propagandy w Polsce / Osęka, Piotr.
 
KAM
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
51   2002100020146 W.2014 Kampanie wyborcze : studium przypadku /
 
MUS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
52   2002100020122 W.2012 Leksykon marketingu politycznego / Muszyński, Jerzy.
53   2002100117600 W.11760 Procedury zarządzania w partiach politycznych / Muszyński, Jerzy.
 
HOB
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
54   2002100020054 W.2005 Narody i nacjonalizm po 1780 roku : program, mit, rzeczywistość / Hobsbawm, Eric.
 
WAW
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
55   2002100108707 W.10870 Polityka równych szans : instytucjonalne mechanizmy zwiększania partycypacji kobiet w strukturach politycznych na przykładzie państw Unii Europejskiej / Wawrowski, Łukasz.
56   2002100020023 W.2002 Rewolucja i demokracja : myśl polityczna komunistów Europy Zachodniej / Wawrzyniak, Jan.
 
WSP
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
57   2002100093638 W.9363 Współczesna polska myśl polityczna : wybrane ośrodki, koncepcje, system wartości /
58   2002100021716 W.2171 Współczesne partie i systemy partyjne : zagadnienia teorii i praktyki politycznej /
59   2002100020009 W.2000 Współczesne partie polityczne : wybrane problemy /
60   2002100004016 W.401 Współczesne systemy polityczne /
61   2002100111523 W.11152 Współczesne systemy polityczne /
62   2002100103672 W.10367 Współpraca czy konflikt? : państwo, Unia i kobiety /
 
MŁO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
63   2002100019973 W.1997 Młode pokolenie Polski /
 
PRE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
64   2002100019959 W.1995 Prezydent w Polsce po 1989 r. : studium politologiczne /
 
POL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
65   2002100019966 W.1996 Politologia w Polsce : stan badań i perspektywy rozwojowe /
66   2002100045309 W.4530 Politologia w Polsce : stan badań i perspektywy rozwojowe /
67   2002100108745 W.10874 Polityka i politycy : diagnozy - oceny - doświadczenia /
68   2002100097988 W.9798 Polska lewica u progu XXI wieku : wybrane aspekty /
69   2002100100732 W.10073 Polska myśl demokratyczna w ciągu wieków : "Za waszą i naszą wolność" : antologia /
70   2002100112339 W.11233 Polska scena polityczna : środowiska, komunikacja polityczna, strategie /
71   2002100061750 W.6175 Polska scena polityczna, kampanie wyborcze /
72   2002100101777 W.10177 Polski system polityczny w okresie transformacji /
73   2002100115989 W.11598 Polskie ugrupowania liberalne /
 
LEK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
74   2002100020016 W.2001 Leksykon systemów politycznych /
75   2002100040359 W.4035 Leksykon systemów politycznych /
76   2002100062337 W.6233 Leksykon systemów politycznych /
 
CZE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
77   2002100020191 W.2019 Partycypacja wyborcza w Polsce : perspektywa porównawcza / Cześnik, Mikołaj.
 
UCZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
78   2002100020290 W.2029 Uczestnictwo w wyborach i kampaniach wyborczych po 1989 roku /
 
FUS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
79   2002100020375 W.2037 Kobiety w polityce / Fuszara, Małgorzata.
 
KWA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
80   2002100021068 W.2106 Historia myśli liberalnej : wolność, własność, odpowiedzialność / Kwaśnicki, Witold.
81   2002100024700 W.2470 Historia myśli liberalnej : wolność, własność, odpowiedzialność / Kwaśnicki, Witold.
 
DUD
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
82   2002100021464 W.2146 Historia polityczna Polski 1989-2005 / Dudek, Antoni.
 
SYS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
83   2002100021693 W.2169 System partyjny i zachowania wyborcze : dekada polskich doświadczeń /
84   2002100121515 W.12151 Systemy partyjne państw Unii Europejskiej /
85   2002100099654 W.9965 Systemy polityczne Europy Środkowej i Wschodniej : perspektywa porównawcza /
86   2002100107229 W.10722 Systemy polityczne państw Europy Środkowej i Wschodniej : ustrój, organy władzy, partie polityczne /
87   2002100098169 W.9816 Systemy polityczne państw Europy Środkowej i Wschodniej /
88   2002100106956 W.10695 Systemy polityczne państw Europy Środkowej i Wschodniej /
 
SOB
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
89   2002100022317 W.2231 Pisma nieznane i rozproszone / Sobolewski, Marek.
 
TOK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
90   2002100059320 W.5932 Współczesne doktryny polityczne / Tokarczyk, Roman.
91   2002100059337 W.5933 Współczesne doktryny polityczne / Tokarczyk, Roman.
92   2002100059344 W.5934 Współczesne doktryny polityczne / Tokarczyk, Roman.
93   2002100063389 W.6338 Współczesne doktryny polityczne / Tokarczyk, Roman.
94   2002100078475 W.7847 Współczesne doktryny polityczne / Tokarczyk, Roman.
95   2002100078482 W.7848 Współczesne doktryny polityczne / Tokarczyk, Roman.
96   2002100078499 W.7849 Współczesne doktryny polityczne / Tokarczyk, Roman.
 
SEK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
97   2002100022775 W.2277 Kultura polityczna a konsolidacja demokracji / Sekuła, Paulina.
98   2002100102347 W.10234 Kultura polityczna a konsolidacja demokracji / Sekuła, Paulina.
 
HEY
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
99   2002100023147 W.2314 Ideologie polityczne : wprowadzenie / Heywood, Andrew.
100   2002100099616 W.9961 Politologia / Heywood, Andrew.
101   2002100099623 W.9962 Politologia / Heywood, Andrew.
102   2002100094710 W.9471 Teoria polityki : wprowadzenie / Heywood, Andrew.
 
KOB
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
103   2002100025790 W.2579 Kobiety w polityce /
 
LOK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
104   2002100025967 W.2596 Lokalne wzory kultury politycznej : szkice ogólne i opracowania monograficzne /
 
WAC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
105   2002100025875 W.2587 Stronnictwa polityczne w państwie współczesnym / Wachlowski, Zenon.
 
MIC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
106   2002100028401 W.2840 Lokalni wyborcy samorządowi : socjologiczne studium politycznych reprezentacji zachowań wyborczych / Michalak, Andrzej.
107   2002100109476 W.10947 Partie polityczne i systemy partyjne : zarys wykładu / Michalak, Bartłomiej.
 
NOH
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
108   2002100030275 W.3027 Prawo wyborcze i system partyjny : o teorii systemów wyborczych / Nohlen, Dieter.
109   2002100030282 W.3028 Prawo wyborcze i system partyjny : o teorii systemów wyborczych / Nohlen, Dieter.
 
HAB
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
110   2002100040250 W.4025 Prawa i Sprawiedliwości Rzeczpospolita Polska : aksjologia, ustrój, uprawianie polityki, obywatelskie społeczeństwo / Habuda, Ludwik.
111   2002100040267 W.4026 Prawa i Sprawiedliwości Rzeczpospolita Polska : aksjologia, ustrój, uprawianie polityki, obywatelskie społeczeństwo / Habuda, Ludwik.
 
PRA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
112   2002100040328 W.4032 Prawo i Sprawiedliwość /
 
MUC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
113   2002100041691 W.4169 Finansowanie kampanii wyborczych do legislatur stanowych w systemie federalnym Stanów Zjednoczonych / Mucha, Bogdan.
 
JAR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
114   2002100042049 W.4204 Władza, przywileje, korupcja / Jarosz, Maria.
 
PRZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
115   2002100044258 W.4425 Przywództwo lokalne a kształtowanie demokracji partycypacyjnej /
 
DEM
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
116   2002100106314 W.10631 Demokracja bezpośrednia : wymiar globalny i lokalny /
117   2002100109704 W.10970 Demokracja polska : 1989-2003 /
118   2002100108516 W.10851 Demokracja w Polsce 2005-2007 /
119   2002100104167 W.10416 Demokracja w Polsce 2007-2009 /
120   2002100059061 W.5906 Demokracja, liberalizm, społeczeństwo obywatelskie : doktryna i myśl polityczna /
121   2002100047303 W.4730 Demokracja, parlament i systemy wyborcze /
122   2002100047723 W.4772 Demokracje Europy Środkowo-Wschodniej w perspektywie porównawczej /
123   2002100047716 W.4771 Demokracje zachodnioeuropejskie : analiza porównawcza /
124   2002100111592 W.11159 Demokratyzacja w III Rzeczypospolitej /
 
ŚWI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
125   2002100056497 W.5649 Świat idei i polityki. T. 2 /
126   2002100057975 W.5797 Współczesne systemy demokratyczne. Cz. 1, Wybrane zagadnienia z problematyki wyborczej oraz makroanalizy systemowej w ujęciu porównawczym / Świeca, Jerzy.
127   2002100057982 W.5798 Współczesne systemy demokratyczne. Cz. 2, Wybrane zagadnienia w analizie porównawczej i w makroanalizie systemowej /
 
ZES
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
128   2002100056534 W.5653 Zeszyty Naukowe Puławskiej Szkoły Wyższej. z. 1/2000 /
 
BOC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
129   2002100056930 W.5693 Lewica, religia, sowietologia / Bocheński, Józef Maria.
 
STR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
130   2002100057883 W.5788 Strategie i mechanizmy marketingu politycznego = Political marketing strategies and mechanisms /
 
BAN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
131   2002100058095 W.5809 Przywódcy polityczni współczesnego świata : mężowie stanu, demokraci i tyrani / Bankowicz, Marek.
 
CZA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
132   2002100059214 W.5921 Autorytaryzm a demokracja : przemiany ustrojowe w Polsce po roku 1989 / Czarnecki, Paweł.
 
SUŁ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
133   2002100059191 W.5919 Pozycja ustrojowoprawna partii politycznych w Polsce, Czechach, na Słowacji i na Węgrzech / Sułkowski, Jarosław.
 
RÓŻ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
134   2002100059559 W.5955 Różne oblicza nacjonalizmów : polityka, religia, etos /
 
PAC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
135   2002100059672 W.5967 Kobiety w Parlamencie Europejskim : przełamywanie stereotypu płci w polityce / Pacześniak, Anna.
136   2002100059689 W.5968 Kobiety w Parlamencie Europejskim : przełamywanie stereotypu płci w polityce / Pacześniak, Anna.
137   2002100059696 W.5969 Kobiety w Parlamencie Europejskim : przełamywanie stereotypu płci w polityce / Pacześniak, Anna.
 
KOŁ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
138   2002100060111 W.6011 Anarchizm : (źródła, jego twórcy, metody walki) / Kołodziej, Wincenty.
139   2002100063730 W.6373 Anarchizm : (źródła, jego twórcy, metody walki) / Kołodziej, Wincenty.
 
PIA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
140   2002100060371 W.6037 Referenda w III RP / Piasecki, Andrzej K..
141   2002100060388 W.6038 Referenda w III RP / Piasecki, Andrzej K..
 
SZY
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
142   2002100061057 W.6105 Arbitraż polityczny głowy państwa / Szymanek, Jarosław.
 
GUL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
143   2002100111202 W.11120 Panorama systemów politycznych świata / Gulczyński, Mariusz.
144   2002100100527 W.10052 Politologia : podręcznik akademicki / Gulczyński, Mariusz.
145   2002100100534 W.10053 Politologia : podręcznik akademicki / Gulczyński, Mariusz.
146   2002100100541 W.10054 Politologia : podręcznik akademicki / Gulczyński, Mariusz.
147   2002100061743 W.6174 Wiedza o partiach i systemach partyjnych : podręcznik akademicki / Gulczyński, Mariusz.
 
TEO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
148   2002100120648 W.12064 Teoretyczne i metodologiczne problemy badań nad kulturą polityczną : praca zbiorowa /
149   2002100062290 W.6229 Teorie i metody w naukach politycznych /
 
ANT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
150   2002100062511 W.6251 Partie i systemy partyjne państw Unii Europejskiej na przełomie wieków / Antoszewski, Andrzej.
151   2002100097865 W.9786 Partie i systemy partyjne państw Unii Europejskiej na przełomie wieków / Antoszewski, Andrzej.
152   2002100003996 W.399 Systemy polityczne współczesnego świata / Antoszewski, Andrzej.
153   2002100004009 W.400 Systemy polityczne współczesnego świata / Antoszewski, Andrzej.
154   2002100103207 W.10320 Systemy polityczne współczesnej Europy / Antoszewski, Andrzej.
155   2002100103894 W.10389 Systemy polityczne współczesnej Europy / Antoszewski, Andrzej.
156   2002100103900 W.10390 Systemy polityczne współczesnej Europy / Antoszewski, Andrzej.
157   2002100103917 W.10391 Systemy polityczne współczesnej Europy / Antoszewski, Andrzej.
 
REL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
158   2002100062641 W.6264 Religia, polityka, naród : studia nad współczesną myślą polityczną /
 
SMO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
159   2002100070646 W.7064 Posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej 1919-1939 : słownik biograficzny. T. 1, A-D / Smogorzewska, Małgorzata.
160   2002100070653 W.7065 Posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej 1919-1939 : słownik biograficzny. T. 2, E-J / Smogorzewska, Małgorzata.
161   2002100102002 W.10200 Szermierze Okrągłego Stołu : zwątpienia i nadzieje / Smoleński, Paweł.
 
CZU
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
162   2002100080935 W.8093 Absolutyzm ustrojowy : wybór pism / Czuma, Ignacy.
 
PAR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
163   2002100086456 W.8645 Partie i koalicje polityczne III Rzeczypospolitej /
164   2002100091191 W.9119 Partie i system partyjny III RP /
165   2002100118775 W.11877 Partie i system partyjny RP : stan i perspektywy /
166   2002100107038 W.10703 Partie i systemy partyjne Europy Środkowej /
 
BID
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
167   2002100091580 W.9158 Finansowanie partii politycznych w Polsce : studium porównawcze / Bidziński, Mariusz.
 
ROM
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
168   2002100091733 W.9173 Nowe czasy "Polityki" / Romiszewska, Beata.
 
ZIE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
169   2002100091726 W.9172 Współczesna Rosja : studium polityczno-ustrojowe / Zieliński, Eugeniusz.
 
CZY
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
170   2002100091832 W.9183 Propaganda polityczna władzy ludowej w Polsce 1944-1956 / Czyżniewski, Marcin.
 
GRZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
171   2002100091856 W.9185 Wojna o lustrację / Grzelak, Piotr.
 
MAZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
172   2002100091849 W.9184 Propagandowy obraz świata : polityczne kampanie prasowe w PRL 1956-1980 : model analityczno-koncepcyjny / Mazur, Mariusz.
 
OKR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
173   2002100093676 W.9367 Okrągły stół - dwadzieścia lat później /
 
STE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
174   2002100094093 W.9409 Demokracje europejskie / Steiner, Jürg.
 
FED
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
175   2002100094123 W.9412 Federalizm : teorie i koncepcje /
176   2002100094123 W.9412 Federalizm : teorie i koncepcje /
 
KUR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
177   2002100095038 W.9503 Spoko ! czyli kwadratura koła / Kuroń, Jacek.
 
COD
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
178   2002100095359 W.9535 Okrągły stół czyli Polski Rubikon / Codogni, Paulina.
 
NEO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
179   2002100095328 W.9532 Neoliberalizm przed trybunałem : wybór tekstów krytycznych /
 
FIN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
180   2002100095632 W.9563 Finansowanie polityki w Polsce na tle europejskim /
 
RAU
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
181   2002100096387 W.9638 Liberalizm : zarys myśli politycznej XIX i XX wieku / Rau, Zbigniew.
182   2002100108530 W.10853 Liberalizm : zarys myśli politycznej XIX i XX wieku / Rau, Zbigniew.
 
SOT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
183   2002100097247 W.9724 Podmiotowość w sferze politycznej czyli pragmatyzm - pryncypializm / Sotwin, Wiesława.
 
DYK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
184   2002100097797 W.9779 Wprowadzenie do polityki / Dyke, Vernon Van.
185   2002100097803 W.9780 Wprowadzenie do polityki / Dyke, Vernon Van.
 
RZĄ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
186   2002100098206 W.9820 Rządy koalicyjne w III RP /
 
MIS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
187   2002100098435 W.9843 Mentalność antykapitalistyczna / Mises, Ludwig, von.
 
WID
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
188   2002100098343 W.9834 Totalitaryzm a władza legalna : przypadek Polski 1945-1989 / Widawska, Edyta.
 
POW
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
189   2002100116597 W.11659 Powiatowa elita polityczna : rekrutacja, struktura, działanie /
190   2002100098701 W.9870 Wybory jako narzędzie demokracji : koncepcje większościowe i proporcjonalne / Powell, G. Bingham.
 
LAS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
191   2002100099005 W.9900 Teoria polityki : wprowadzenie / Laska, Artur.
 
GAR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
192   2002100099647 W.9964 Wybory 2007 : partie, programy, kampania wyborcza / Gardziel, Tadeusz.
 
WAŚ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
193   2002100099838 W.9983 Interpretacja teorii politycznej : spór o metodę we współczesnej literaturze anglosaskiej / Waśkiewicz, Andrzej.
 
MRO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
194   2002100099739 W.9973 Strategia jako koncepcja działania politycznego / Mrozowska, Sylwia.
 
ZAC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
195   2002100100190 W.10019 Zachowania polityczne. 2 /
196   2002100107946 W.10794 Zachowania polityczne. 1 /
 
JED
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
197   2002100100473 W.10047 Proces kształtowania się systemu partyjnego w Polsce po 1989 roku / Jednaka, Wiesława.
 
OCK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
198   2002100098510 W.9851 Kobiety u władzy / Ockrent, Christine.
199   2002100100695 W.10069 Kobiety u władzy / Ockrent, Christine.
 
KAR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
200   2002100100749 W.10074 Sztuka manipulacji politycznej / Karwat, Mirosław.
 
WIA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
201   2002100101371 W.10137 Przywództwo polityczne : studium politologiczne / Wiatr, Jerzy Józef.
 
TEL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
202   2002100101494 W.10149 Koncepcje państwa we współczesnym libertarianizmie / Teluk, Tomasz.
 
KRA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
203   2002100115064 W.11506 Stosunki między rządem a opozycją w wybranych państwach Europy / Krawczyk, Tomasz.
204   2002100101449 W.10144 Teorie polityki : założenia metodologiczne / Krauz-Mozer, Barbara.
205   2002100107526 W.10752 Teorie polityki : założenia metodologiczne / Krauz-Mozer, Barbara.
206   2002100107533 W.10753 Teorie polityki : założenia metodologiczne / Krauz-Mozer, Barbara.
 
POR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
207   2002100102019 W.10201 Porozumienia Okrągłego Stołu : Warszawa, 6 luty-5 kwietnia 1989 r. /
 
SKÓ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
208   2002100104105 W.10410 Od Solidarności do wolności / Skórzyński, Jan.
209   2002100101999 W.10199 Rewolucja Okrągłego Stołu / Skórzyński, Jan.
 
SIE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
210   2002100109483 W.10948 Badania źródłoznawcze w politologii : wybrane zagadnienia metodologiczne / Sielezin, Jan Ryszard.
211   2002100108936 W.10893 Partie lewicy i centrolewicy w polskim systemie partyjnym : aktywność SLD, PSL i UP na polskiej scenie politycznej / Sieklucki, Dominik.
212   2002100101890 W.10189 Pierwotne kategorie aksjologicznej analizy decyzyjnej / Sielski, Jerzy.
 
HUN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
213   2002100102835 W.10283 Trzecia fala demokratyzacji / Huntington, Samuel P..
 
TRE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
214   2002100103016 W.10301 Okrągły stół w Polsce : studium o porozumieniu politycznym / Trembicka, Krystyna.
 
DAH
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
215   2002100103214 W.10321 Współczesna analiza polityczna / Dahl, Robert A..
 
STA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
216   2002100103252 W.10325 Demokracja w teorii i praktyce / Stankiewicz, Władysław J..
217   2002100106338 W.10633 Stan i perspektywy demokracji bezpośredniej w Polsce /
 
NOW
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
218   2002100103481 W.10348 Polska wczoraj, dziś i jutro / Nowak-Jeziorański, Jan.
 
WŁA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
219   2002100108813 W.10881 Władza : pokusy i zagrożenia /
220   2002100121720 W.12172 Władza i przywództwo polityczne w demokracji /
221   2002100103634 W.10363 Władza i społeczeństwo : antologia tekstów z zakresu socjologii polityki, T. 2 /
 
ZA K
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
222   2002100103498 W.10349 Za kulisami spektaklu : medialne wizerunki polityki /
 
BAL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
223   2002100103788 W.10378 800 dni : szok kontrolowany / Balcerowicz, Leszek.
 
SŁO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
224   2002100103887 W.10388 Słownik historii doktryn politycznych. T. 1, A-C /
 
DRO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
225   2002100104006 W.10400 Drogi i bezdroża ku demokracji : przemiany polityczne w Europie postkomunistycznej /
 
WAP
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
226   2002100104174 W.10417 Historia polskiej myśli politycznej XIX i XX wieku / Wapiński, Roman.
 
RAC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
227   2002100105690 W.10569 Obywatelstwo w perspektywie socjologicznej / Raciborski, Jacek.
 
JAN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
228   2002100106000 W.10600 Źródła i przebieg zmiany politycznej w Polsce : (1980-1989) : studium historyczno-politologiczne / Janowski, Karol B..
 
ZAR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
229   2002100106130 W.10613 Wizerunek polityka w III RP : kreacja, instrumentarium, kompetencje komunikacyjne / Zaręba, Agnieszka Magdalena.
 
KON
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
230   2002100116061 W.11606 Koncepcje polityki /
231   2002100106154 W.10615 Konserwatyzm : historia i współczesność /
 
WNU
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
232   2002100106949 W.10694 Demokratyczna rekonstrukcja : z socjologii radykalnej zmiany społecznej / Wnuk-Lipiński, Edmund.
 
ZAW
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
233   2002100106895 W.10689 Organizacja i zarządzanie w polityce : strukturalno-funkcjonalny aspekt państwa i partii politycznych jako organizacji / Zawadzki, Janusz.
 
POP
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
234   2002100107656 W.10765 Populizm na przełomie XX i XXI wieku : panaceum czy pułapka dla współczesnych społeczeństw? /
235   2002100107663 W.10766 Populizm na przełomie XX i XXI wieku : panaceum czy pułapka dla współczesnych społeczeństw? /
236   2002100107168 W.10716 Populizm w Europie : defekt i przejaw demokracji? /
 
DOB
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
237   2002100107212 W.10721 Leksykon polityków wszech czasów : od Ramzesa II do Tony'ego Blaira / Dobek, Rafał.
 
GRU
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
238   2002100107786 W.10778 Grupy interesu : teorie i działanie /
 
MED
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
239   2002100108189 W.10818 Media w wyborach, kampanie wyborcze, media w polityce /
 
ORZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
240   2002100108509 W.10850 Polityka, władza, panowanie w teorii Maxa Webera / Orzechowski, Marian.
 
ŻUK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
241   2002100108875 W.10887 Systemy wyborcze : wprowadzenie / Żukowski, Arkadiusz.
 
WAN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
242   2002100109049 W.10904 Współczesny konserwatyzm polityczny w Polsce (1989-1998) / Wandowicz, Konrad.
 
ROG
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
243   2002100108998 W.10899 Niemcy w myśli politycznej polskiej opozycji w latach 1976-1989 / Rogaczewska, Krystyna.
 
HER
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
244   2002100109254 W.10925 Teoria i praktyka funkcjonowania partii politycznych / Herbut, Ryszard.
 
EHR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
245   2002100110045 W.11004 Oblicza pluralizmów / Ehrlich, Stanisław.
 
CIC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
246   2002100110038 W.11003 (Auto)kreacja wizerunku polityka na przykładzie wyborów prezydenckich w III RP / Cichosz, Marzena.
 
KŁU
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
247   2002100111219 W.11121 Strategia w polityce. 1, Przestrzeń publiczna / Kłusak, Miron.
 
SKA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
248   2002100111240 W.11124 Państwo i społeczna gospodarka rynkowa : główne idee polityczne ordoliberalizmu / Skarzyński, Ryszard.
 
BÖC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
249   2002100111349 W.11134 Wolność, państwo, Kościół / Böckenförde, Ernst-Wolfgang.
 
DAG
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
250   2002100112544 W.11254 Kościół a polityka / D'Agostino, Francesco.
 
INS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
251   2002100114388 W.11438 Instytucjonalizacja i otoczenie : problemy wybrane /
 
LEW
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
252   2002100114371 W.11437 Lewica w praktyce rządzenia : problemy wybrane /
 
MIG
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
253   2002100115095 W.11509 Polski system partyjny / Migalski, Marek.
 
WIĘ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
254   2002100115354 W.11535 Więcej niż niepodległość : polska myśl polityczna 1918-1939 /
 
SZC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
255   2002100115798 W.11579 Porządki biurokratyczne / Szczerski, Krzysztof.
 
KRÓ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
256   2002100116696 W.11669 Historia myśli politycznej : od Machiavelliego [!] po czasy współczesne / Król, Marcin.
 
SMI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
257   2002100116504 W.11650 Nacjonalizm : teoria, ideologia, historia / Smith, Anthony D..
 
SZP
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
258   2002100117686 W.11768 Imperium, komunizm i narody : wybór esejów / Szporluk, Roman.
 
BOR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
259   2002100119550 W.11955 Partie konserwatywne w Polsce 1989-2001 / Borowik, Bogdan.
 
ŻYR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
260   2002100120440 W.12044 Wstęp do politologii / Żyro, Tomasz.
 
CHR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
261   2002100120617 W.12061 Chrześcijańska demokracja we współczesnym świecie /
 
POT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
262   2002100120600 W.12060 Wprowadzenie do geopolityki / Potulski, Jakub.