KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKA
Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu

Bezpieczeństwo (SECURITY)


Zawartość półki


 
BEZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1   2002100113985 W.11398 Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej. T. 1, Terroryzm. Strategie zwalczania. Edukacja antyterrorystyczna /
2   2002100113992 W.11399 Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej. T. 2, Planowanie. Reagowanie. Infrastruktura krytyczna /
3   2002100118799 W.11879 Bezpieczeństwo geopolityczne /
4   2002100118805 W.11880 Bezpieczeństwo i zagrożenia hybrydowe /
5   2002100118812 W.11881 Bezpieczeństwo i zagrożenia hybrydowe /
6   2002100032743 W.3274 Bezpieczeństwo międzynarodowe : przegląd aktualnego stanu /
7   2002100039551 W.3955 Bezpieczeństwo międzynarodowe : teoria i praktyka /
8   2002100093171 W.9317 Bezpieczeństwo międzynarodowe : współczesne problemy i wyzwania /
9   2002100121553 W.12155 Bezpieczeństwo międzynarodowe : aspekty metodologiczne i systemowe /
10   2002100078116 W.7811 Bezpieczeństwo międzynarodowe /
11   2002100105744 W.10574 Bezpieczeństwo międzynarodowe /
12   2002100105751 W.10575 Bezpieczeństwo międzynarodowe /
13   2002100108691 W.10869 Bezpieczeństwo narodowe Polski : geopolityczne i geoekonomiczne uwarunkowania /
14   2002100096615 W.9661 Bezpieczeństwo osób niewidomych i słabowidzących w ruchu drogowym : wybrane aspekty praktyczne /
15   2002100096608 W.9660 Bezpieczeństwo osób niewidomych i słabowidzących ze szczególnym uwzględnieniem ruchu drogowego : wybrane aspekty prawne i kryminologiczne /
16   2002100070462 W.7046 Bezpieczeństwo państwa we współczesnej Europie : zagrożenia i przeciwdziałanie /
17   2002100118584 W.11858 Bezpieczeństwo personalne i strukturalne w trakcie zmian kulturowych /
18   2002100118591 W.11859 Bezpieczeństwo personalne i strukturalne w trakcie zmian kulturowych /
19   2002100118607 W.11860 Bezpieczeństwo personalne i strukturalne w trakcie zmian kulturowych /
20   2002100029002 W.2900 Bezpieczeństwo publiczne a ochrona granicy państwowej RP /
21   2002100039209 W.3920 Bezpieczeństwo publiczne w przestrzeni miejskiej /
22   2002100002326 W.232 Bezpieczeństwo teleinformatyczne państwa /
23   2002100025189 W.2518 Bezpieczeństwo w administracji i biznesie /
24   2002100039445 W.3944 Bezpieczeństwo w środowisku lokalnym /
25   2002100093195 W.9319 Bezpieczeństwo w wymiarze lokalnym : wybrane obszary /
26   2002100032675 W.3267 Bezpieczeństwo w XXI wieku : asymetryczny świat /
27   2002100071780 W.7178 Bezpieczeństwo wewnętrzne : podręcznik akademicki /
28   2002100071797 W.7179 Bezpieczeństwo wewnętrzne : podręcznik akademicki /
29   2002100093201 W.9320 Bezpieczeństwo wewnętrzne : podręcznik akademicki /
30   2002100112865 W.11286 Bezpieczeństwo wewnętrzne : podręcznik akademicki /
31   2002100112872 W.11287 Bezpieczeństwo wewnętrzne : podręcznik akademicki /
32   2002100112889 W.11288 Bezpieczeństwo wewnętrzne : podręcznik akademicki /
33   2002100031357 W.3135 Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa : wybrane zagadnienia /
34   2002100031364 W.3136 Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa : wybrane zagadnienia /
35   2002100058811 W.5881 Bezpieczeństwo wewnętrzne RP w ujęciu systemowym i zadań administracji publicznej /
36   2002100025400 W.2540 Bezpieczeństwo wewnętrzne w działaniach terenowej administracji publicznej /
37   2002100025417 W.2541 Bezpieczeństwo wewnętrzne w działaniach terenowej administracji publicznej /
38   2002100112902 W.11290 Bezpieczeństwo zgromadzeń i imprez masowych w Polsce : teoria i praktyka /
39   2002100032415 W.3241 Bezpieczeństwo żywności w erze globalizacji /
40   2002100022355 W.2235 Bezpieczeństwo, administracja i biznes w kontekście członkostwa w Unii Europejskiej /
 
BIE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
41   2002100079557 W.7955 Bezpieczeństwo elektronicznych instrumentów płatniczych / Biegański, Jarosław.
 
WOL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
42   2002100032781 W.3278 Zarys teorii bezpieczeństwa obywateli : ochrona ludności na czas pokoju / Wolanin, Jerzy.
43   2002100032798 W.3279 Zarys teorii bezpieczeństwa obywateli : ochrona ludności na czas pokoju / Wolanin, Jerzy.
 
URB
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
44   2002100015975 W.1597 Bezpieczeństwo społeczności lokalnych / Urban, Andrzej.
45   2002100078253 W.7825 Bezpieczeństwo społeczności lokalnych / Urban, Andrzej.
46   2002100078260 W.7826 Bezpieczeństwo społeczności lokalnych / Urban, Andrzej.
 
DYD
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
47   2002100078161 W.7816 Wybrane formy organizacyjne działań podmiotów uprawnionych w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Cz. 1 , Środki przymusu bezpośredniego i broń palna / Dyduch, Leszek.
48   2002100078178 W.7817 Wybrane formy organizacyjne działań podmiotów uprawnionych w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Cz. 1 , Środki przymusu bezpośredniego i broń palna / Dyduch, Leszek.
 
GUŁ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
49   2002100043459 W.4345 Terroryzm międzynarodowy w tym islamski : zarys problemu / Guła, Przemysław.
50   2002100120891 W.12089 Zarządzanie informacją w sytuacjach kryzysowych / Guła, Przemysław.
 
BOL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
51   2002100002852 W.285 Terroryzm : aktorzy, statyści, widownie / Bolechów, Bartosz.
52   2002100003330 W.333 Terroryzm w świecie podwubiegunowym : przewartościowania i kontynuacje / Bolechów, Bartosz.
53   2002100003347 W.334 Terroryzm w świecie podwubiegunowym : przewartościowania i kontynuacje / Bolechów, Bartosz.
54   2002100003354 W.335 Terroryzm w świecie podwubiegunowym : przewartościowania i kontynuacje / Bolechów, Bartosz.
 
SAG
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
55   2002100057890 W.5789 Sieci terroru / Sageman, Marc.
 
SER
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
56   2002100058514 W.5851 Bezpieczeństwo społeczności lokalnych : programy prewencyjne w systemie bezpieczeństwa : zarządzanie bezpieczeństwem / Serafin, Tomasz.
57   2002100110946 W.11094 Wielka piaskownica : rola USA w europejskiej polityce bezpieczeństwa i obronności / Serówka, Dariusz.
 
SAB
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
58   2002100078246 W.7824 Euro 2012 w Polsce : organizacja turnieju oraz zapobieganie zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego / Sabat, Marcin.
 
TOM
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
59   2002100016668 W.1666 Ewolucja terroryzmu : sprawcy, metody, finanse / Tomczak, Maria.
 
WSP
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
60   2002100095366 W.9536 Współczesne bezpieczeństwo /
61   2002100119093 W.11909 Współczesne bezpieczeństwo Polski : międzynarodowy wymiar instytucjonalny /
62   2002100121744 W.12174 Współczesne bezpieczeństwo Polski : aspekty ekonomii i zarządzania /
63   2002100058767 W.5876 Współczesne postrzeganie bezpieczeństwa : materiały z konferencji zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Administracji w Bielsku-Białej 23 listopada 2006 r. /
64   2002100103771 W.10377 Współczesne problemy bezpieczeństwa, zarządzania i nowoczesnej inżynierii /
65   2002100100336 W.10033 Współczesne problemy zarządzania i bezpieczeństwa /
66   2002100056596 W.5659 Współczesne wyzwania nauk społecznych i ekonomicznych /
67   2002100056602 W.5660 Współczesne wyzwania nauk społecznych i ekonomicznych /
68   2002100056619 W.5661 Współczesne wyzwania nauk społecznych i ekonomicznych /
69   2002100039520 W.3952 Współczesne zagrożenia terroryzmem oraz metody działań antyterrorystycznych /
70   2002100059993 W.5999 Współczesny wymiar bezpieczeństwa w aspekcie zmienności zagrożeń /
71   2002100084988 W.8498 Współpraca samorządu terytorialnego oraz grup dyspozycyjnych w zapewnianiu bezpieczeństwa społeczności lokalnych /
72   2002100039216 W.3921 Współpraca służb porządku publicznego z administracją rządową i samorządową : praca zbiorowa /
 
PIE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
73   2002100029019 W.2901 Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego / Pieprzny, Stanisław.
74   2002100039322 W.3932 Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w prawie administracyjnym / Pieprzny, Stanisław.
75   2002100010864 W.1086 Policja : organizacja i funkcjonowanie / Pieprzny, Stanisław.
76   2002100010871 W.1087 Policja : organizacja i funkcjonowanie / Pieprzny, Stanisław.
77   2002100024984 W.2498 Policja : organizacja i funkcjonowanie / Pieprzny, Stanisław.
78   2002100024991 W.2499 Policja : organizacja i funkcjonowanie / Pieprzny, Stanisław.
79   2002100025004 W.2500 Policja : organizacja i funkcjonowanie / Pieprzny, Stanisław.
80   2002100038356 W.3835 Policja : organizacja i funkcjonowanie / Pieprzny, Stanisław.
81   2002100038363 W.3836 Policja : organizacja i funkcjonowanie / Pieprzny, Stanisław.
82   2002100038370 W.3837 Policja : organizacja i funkcjonowanie / Pieprzny, Stanisław.
83   2002100117983 W.11798 Polski system antyterrorystyczny a realia zamachów drugiej dekady XXI wieku / Piekarski, Michał.
84   2002100117990 W.11799 Polski system antyterrorystyczny a realia zamachów drugiej dekady XXI wieku / Piekarski, Michał.
85   2002100118003 W.11800 Polski system antyterrorystyczny a realia zamachów drugiej dekady XXI wieku / Piekarski, Michał.
86   2002100118010 W.11801 Polski system antyterrorystyczny a realia zamachów drugiej dekady XXI wieku / Piekarski, Michał.
87   2002100084513 W.8451 System zarządzania kryzysowego : diagnoza i kierunki doskonalenia / Pietrek, Grzegorz.
 
OCH
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
88   2002100032309 W.3230 Ochrona osób i mienia /
89   2002100039414 W.3941 Ochrona osób i mienia /
 
ZIE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
90   2002100084339 W.8433 Ochrona ludności : zarządzanie kryzysowe / Zieliński, Krzysztof R..
91   2002100113046 W.11304 Ochrona ludności : zarządzanie kryzysowe / Zieliński, Krzysztof R..
 
NIE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
92   2002100118430 W.11843 Nielegalna imigracja w aspekcie kryminalistycznym, kryminologicznym i bezpieczeństwa państwa /
93   2002100118447 W.11844 Nielegalna imigracja w aspekcie kryminalistycznym, kryminologicznym i bezpieczeństwa państwa /
94   2002100114272 W.11427 Status prawny kobiet żołnierzy w standardach Sojuszu Północnoatlantyckiego i w wybranych państwach członkowskich / Niedbała, Anna.
 
NOW
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
95   2002100121577 W.12157 Bezpieczeństwo narodowe Rzeczypospolitej Polskiej : podstawowe założenia i uwarunkowania / Nowak, Eugeniusz.
96   2002100084643 W.8464 Logistyka akcji ratowniczych / Nowak, Eugeniusz.
97   2002100084650 W.8465 Logistyka akcji ratowniczych / Nowak, Eugeniusz.
98   2002100084667 W.8466 Logistyka akcji ratowniczych / Nowak, Eugeniusz.
99   2002100096714 W.9671 Logistyka w sytuacjach kryzysowych / Nowak, Eugeniusz.
100   2002100078215 W.7821 Ochrona osób i mienia : podstawy prawnoorganizacyjne / Nowicki, Zbigniew Tomasz.
101   2002100078222 W.7822 Ochrona osób i mienia : podstawowe przepisy prawne. [Suplement] / Nowicki, Zbigniew Tomasz.
102   2002100078239 W.7823 Ochrona osób i mienia : podstawowe przepisy prawne. [Suplement] / Nowicki, Zbigniew Tomasz.
103   2002100114302 W.11430 Treningi i ćwiczenia sztabowe z zespołami zarządzania kryzysowego : województwo, powiat, gmina / Nowak, Eugeniusz.
104   2002100039469 W.3946 Zarys teorii bezpieczeństwa narodowego : zarządzanie bezpieczeństwem / Nowak, Eugeniusz.
 
MAR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
105   2002100071506 W.7150 Najwyższe władze wojskowe w systemie ustrojowym II Rzeczypospolitej / Marszałek, Piotr Krzysztof.
 
POL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
106   2002100038738 W.3873 Policja w Polsce : stan obecny i perspektywy : praca zbiorowa. T. 1 /
107   2002100038745 W.3874 Policja w Polsce : stan obecny i perspektywy : praca zbiorowa. T. 1 /
108   2002100038752 W.3875 Policja w Polsce : stan obecny i perspektywy : praca zbiorowa. T. 2 /
109   2002100038769 W.3876 Policja w Polsce : stan obecny i perspektywy : praca zbiorowa. T. 2 /
110   2002100022553 W.2255 Policja w strukturach administracji publicznej : materiały poseminaryjne /
111   2002100022560 W.2256 Policja w strukturach administracji publicznej : materiały poseminaryjne /
112   2002100039384 W.3938 Polityczne metody zwalczania terroryzmu /
113   2002100039391 W.3939 Polityczne metody zwalczania terroryzmu /
114   2002100095120 W.9512 Polityka bezpieczeństwa na Starym Kontynencie /
115   2002100118843 W.11884 Polityka Federacji Rosyjskiej i jej konsekwencje dla bezpieczeństwa międzynarodowego /
116   2002100118850 W.11885 Polska i bezpieczeństwo międzynarodowe : kontekst rosyjski /
117   2002100118867 W.11886 Polska i bezpieczeństwo międzynarodowe : kontekst rosyjski /
118   2002100060739 W.6073 Polska wobec terroryzmu /
 
ZAG
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
119   2002100118966 W.11896 Zagrożenia Federacji Rosyjskiej i bezpieczeństwo międzynarodowe /
 
STA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
120   2002100120679 W.12067 Bezpieczny człowiek w niepewnym świecie w trzeciej dekadzie XXI wieku / Stawicki, Roman.
121   2002100113190 W.11319 Współczesne bezpieczeństwo człowieka : dystans społeczny, uchodźcy, percepcja zagrożeń / Stawicki, Roman.
 
WAL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
122   2002100016750 W.1675 Wojny sprawiedliwe i niesprawiedliwe : rozważania natury moralnej z uwzględnieniem przykładów historycznych / Walzer, Michael.
 
TER
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
123   2002100002777 W.277 Terroryzm : anatomia zjawiska /
124   2002100002784 W.278 Terroryzm : anatomia zjawiska /
125   2002100039490 W.3949 Terroryzm : diagnoza, zadania administracji publicznej w przeciwdziałaniu zjawisku /
126   2002100040212 W.4021 Terroryzm : globalne wyzwanie /
127   2002100114296 W.11429 Terroryzm i antyterroryzm w opiniach ekspertów w XX rocznicę zamachów na WTC i Pentagon /
128   2002100114845 W.11484 Terroryzm i zamachy samobójcze : muzułmański punkt widzenia : praca zbiorowa /
 
ALE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
129   2002100032842 W.3284 Bezpieczeństwo w Unii Europejskiej / Aleksandrowicz, Tomasz Romuald.
130   2002100113275 W.11327 Bezpieczeństwo w Unii Europejskiej / Aleksandrowicz, Tomasz R..
131   2002100114104 W.11410 Kluczowe megatrendy w bezpieczeństwie państwa XXI wieku / Aleksandrowicz, Tomasz R..
132   2002100114111 W.11411 Kluczowe megatrendy w bezpieczeństwie państwa XXI wieku / Aleksandrowicz, Tomasz R..
133   2002100118874 W.11887 Prognozowanie zagrożeń terrorystycznych : aspekty metodologiczne / Aleksandrowicz, Tomasz R..
134   2002100118881 W.11888 Prognozowanie zagrożeń terrorystycznych : aspekty metodologiczne / Aleksandrowicz, Tomasz R..
135   2002100032835 W.3283 Terroryzm międzynarodowy / Aleksandrowicz, Tomasz.
136   2002100017214 W.1721 Ustawa o ochronie osób i mienia : komentarz / Aleksandrowicz, Tomasz Romuald.
 
BAL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
137   2002100031906 W.3190 Siły zbrojne w stanie pokoju, kryzysu, wojny / Balcerowicz, Bolesław.
 
BAR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
138   2002100039575 W.3957 Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony : aspekty prawne i polityczne / Barcik, Jacek.
139   2002100103849 W.10384 Konflikt globalny : międzynarodowa rywalizacja wielkich mocarstw w latach 1880-1990 / Bartlett, Christopher.
 
BIA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
140   2002100120662 W.12066 Biała księga pandemii koronawirusa /
141   2002100078086 W.7808 Cyberzagrożenia w środowisku bezpieczeństwa XXI wieku : zarys problematyki / Białoskórski, Robert.
142   2002100078093 W.7809 Cyberzagrożenia w środowisku bezpieczeństwa XXI wieku : zarys problematyki / Białoskórski, Robert.
143   2002100030336 W.3033 Terroryzm : manipulacja strachem / Białek, Tomasz.
144   2002100078109 W.7810 Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa XXI wieku / Białoskórski, Robert.
 
BOR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
145   2002100119062 W.11906 Bezpieczeństwo narodowe Polski w kontekście kryzysu ukraińskiego : wymiar polityczno-militarny / Bornio, Jakub.
146   2002100003316 W.331 Terroryzm ponowoczesny : studium z antropologii polityki / Borkowski, Robert.
 
CZA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
147   2002100031371 W.3137 Kształtowanie bezpiecznej przestrzeni publicznej / Czarnecki, Bartosz.
 
DAW
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
148   2002100112711 W.11271 Analiza strategiczna w dziedzinie bezpieczeństwa państwa : wybrane metody / Dawidczyk, Andrzej.
149   2002100112728 W.11272 Analiza strategiczna w dziedzinie bezpieczeństwa państwa : wybrane metody / Dawidczyk, Andrzej.
150   2002100112735 W.11273 Analiza strategiczna w dziedzinie bezpieczeństwa państwa : wybrane metody / Dawidczyk, Andrzej.
151   2002100119079 W.11907 Bezpieczeństwo, obronność, wojskowość : problemy planowania strategicznego / Dawidczyk, Andrzej.
152   2002100119086 W.11908 Bezpieczeństwo, obronność, wojskowość : problemy planowania strategicznego / Dawidczyk, Andrzej.
153   2002100114142 W.11414 Metodologia bezpieczeństwa w przykładach i zastosowaniach : podręcznik akademicki / Dawidczyk, Andrzej.
154   2002100114159 W.11415 Metodologia bezpieczeństwa w przykładach i zastosowaniach : podręcznik akademicki / Dawidczyk, Andrzej.
155   2002100113022 W.11302 Metody, techniki, narzędzia nauk o bezpieczeństwie / Dawidczyk, Andrzej.
156   2002100120372 W.12037 Zarządzanie strategiczne bezpieczeństwem : teoria, praktyka, dydaktyka / Dawidczyk, Andrzej.
 
DEN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
157   2002100045903 W.4590 Wojna informacyjna i bezpieczeństwo informacji / Denning, Dorothy E..
 
DIE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
158   2002100002906 W.290 Terroryzm / Dietl, Wilhelm.
 
DUD
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
159   2002100109117 W.10911 Terroryzm islamski / Duda, Dominik.
 
EGG
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
160   2002100096073 W.9607 Transatlantycka wspólnota bezpieczeństwa / Eggert, Dorota.
 
FEH
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
161   2002100078123 W.7812 Bezpieczeństwo wewnętrzne współczesnej Polski : aspekty teoretyczne i praktyczne / Fehler, Włodzimierz.
162   2002100078130 W.7813 Bezpieczeństwo wewnętrzne współczesnej Polski : aspekty teoretyczne i praktyczne / Fehler, Włodzimierz.
163   2002100078147 W.7814 Bezpieczeństwo wewnętrzne współczesnej Polski : aspekty teoretyczne i praktyczne / Fehler, Włodzimierz.
164   2002100078154 W.7815 Bezpieczeństwo wewnętrzne współczesnej Polski : aspekty teoretyczne i praktyczne / Fehler, Włodzimierz.
 
GRO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
165   2002100084384 W.8438 Osoby niepełnosprawne w sytuacji zagrożenia / Grocki, Romuald.
166   2002100084391 W.8439 Osoby niepełnosprawne w sytuacji zagrożenia / Grocki, Romuald.
167   2002100054561 W.5456 Zagrożenia i poczucie bezpieczeństwa : oceny mieszkańców dużych miast / Grosset, Ryszard.
168   2002100054578 W.5457 Zagrożenia i poczucie bezpieczeństwa : oceny mieszkańców dużych miast / Grosset, Ryszard.
169   2002100054585 W.5458 Zagrożenia i poczucie bezpieczeństwa : oceny mieszkańców dużych miast / Grosset, Ryszard.
170   2002100056282 W.5628 Zarządzanie kryzysowe : dobre praktyki / Grocki, Romuald.
171   2002100084407 W.8440 Zarządzanie kryzysowe : dobre praktyki / Grocki, Romuald.
172   2002100084414 W.8441 Zarządzanie kryzysowe : dobre praktyki / Grocki, Romuald.
173   2002100084421 W.8442 Zarządzanie kryzysowe : dobre praktyki / Grocki, Romuald.
174   2002100084438 W.8443 Zarządzanie kryzysowe : dobre praktyki / Grocki, Romuald.
175   2002100116917 W.11691 Zarządzanie kryzysowe : dobre praktyki / Grocki, Romuald.
176   2002100116924 W.11692 Zarządzanie kryzysowe : dobre praktyki / Grocki, Romuald.
 
GRZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
177   2002100112841 W.11284 Bezpieczeństwo surowcowe państwa : instrumenty prawa administracyjnego / Grzywacz, Marek.
 
HOŁ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
178   2002100012004 W.1200 Policja na świecie / Hołyst, Brunon.
179   2002100012011 W.1201 Policja na świecie / Hołyst, Brunon.
180   2002100011977 W.1197 Terroryzm. T. 1 / Hołyst, Brunon.
181   2002100011984 W.1198 Terroryzm. T. 2 / Hołyst, Brunon.
 
INF
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
182   2002100118836 W.11883 Informacja czynnikiem warunkującym bezpieczeństwo : kontekst rosyjski /
 
INS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
183   2002100078185 W.7818 Instytucjonalizacja i optymalizacja hierarchicznego modelu matryc bezpieczeństwa publicznego oraz systemu zarządzania zasobami i działaniami ratowniczymi. T. 1 , Determinanty i rekomendacje tworzenia systemu bezpieczeństwa publicznego /
184   2002100078192 W.7819 Instytucjonalizacja i optymalizacja hierarchicznego modelu matryc bezpieczeństwa publicznego oraz systemu zarządzania zasobami i działaniami ratowniczymi. T. 2 , Aspekty prawne i praktyczne funkcjonowania systemu bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce /
 
JAN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
185   2002100121607 W.12160 Państwo - polityka - bezpieczeństwo wewnętrzne / Janik, Krzysztof.
 
KAC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
186   2002100032651 W.3265 Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej / Kaczmarski, Marcin.
187   2002100090859 W.9085 NATO / Kaczmarek, Julian.
188   2002100072558 W.7255 Problemy współczesnego świata : terroryzm i konflikty zbrojne a fundamentalizm islamski / Kaczmarek, Julian.
189   2002100120280 W.12028 Terroryzm i konflikty zbrojne a fundamentalizm islamski / Kaczmarek, Julian.
 
KĘP
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
190   2002100060517 W.6051 Bioterroryzm : Polska wobec użycia broni biologicznej / Kępka, Paweł.
 
KIT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
191   2002100038424 W.3842 Bezpieczeństwo ludności cywilnej : pojęcie, organizacja i zadania w czasie pokoju, kryzysu i wojny / Kitler, Waldemar.
192   2002100089075 W.8907 Polityka bezpieczeństwa i ochrony informacji / Kifner, Tadeusz.
 
KON
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
193   2002100100589 W.10058 Konflikty współczesnego świata /
194   2002100106246 W.10624 Konflikty współczesnego świata /
195   2002100119604 W.11960 Kontrwywiad II RP (1914), 1918-1945, (1948). T. 5, cz. 1 /
196   2002100119611 W.11961 Kontrwywiad II RP (1914), 1918-1945, (1948). T. 5, cz. 2 /
 
KOR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
197   2002100114609 W.11460 Monitoring zagrożeń bezpieczeństwa / Korzeniowski, Leszek F.
198   2002100032613 W.3261 Podstawy nauk o bezpieczeństwie / Korzeniowski, Leszek.
199   2002100113060 W.11306 Podstawy nauk o bezpieczeństwie / Korzeniowski, Leszek F..
200   2002100113077 W.11307 Podstawy nauk o bezpieczeństwie / Korzeniowski, Leszek F..
201   2002100113084 W.11308 Podstawy nauk o bezpieczeństwie / Korzeniowski, Leszek F..
 
KOS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
202   2002100002876 W.287 Terroryzm jako zagrożenie dla bezpieczeństwa cywilizacji zachodniej w XXI wieku / Kosta, Raul Andrzej.
203   2002100002883 W.288 Terroryzm jako zagrożenie dla bezpieczeństwa cywilizacji zachodniej w XXI wieku / Kosta, Raul Andrzej.
204   2002100002890 W.289 Terroryzm jako zagrożenie dla bezpieczeństwa cywilizacji zachodniej w XXI wieku / Kosta, Raul Andrzej.
 
KOZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
205   2002100059702 W.5970 Między piekłem a rajem : szare bezpieczeństwo na progu XXI wieku / Koziej, Stanisław.
206   2002100061675 W.6167 Rozmowy o bezpieczeństwie : o bezpieczeństwie narodowym Polski w latach 2010-2015 w wywiadach i komentarzach szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. [T. 2] / Koziej, Stanisław.
207   2002100061668 W.6166 Rozważania o bezpieczeństwie : o bezpieczeństwie narodowym Polski w latach 2010-2015 w wystąpieniach i referatach szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. [T. 1] / Koziej, Stanisław.
208   2002100073401 W.7340 Studia o bezpieczeństwie : o bezpieczeństwie narodowym i międzynarodowym w latach 2010-2015 w publikacjach i analizach szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. [T. 3] / Koziej, Stanisław.
 
KRY
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
209   2002100047679 W.4767 Kryteria bezpieczeństwa międzynarodowego państwa /
210   2002100034266 W.3426 Krytyka prawa : niezależne studia nad prawem. T. 2, Bezpieczeństwo /
211   2002100034273 W.3427 Krytyka prawa : niezależne studia nad prawem. T. 2, Bezpieczeństwo /
212   2002100061323 W.6132 Krytyka prawa : niezależne studia nad prawem. T. 2, Bezpieczeństwo /
213   2002100084520 W.8452 Vademecum planowania w zarządzaniu kryzysowym / Krynojewski, Franciszek R.
214   2002100084537 W.8453 Vademecum planowania w zarządzaniu kryzysowym / Krynojewski, Franciszek R.
215   2002100084544 W.8454 Vademecum planowania w zarządzaniu kryzysowym / Krynojewski, Franciszek R.
216   2002100084551 W.8455 Vademecum planowania w zarządzaniu kryzysowym / Krynojewski, Franciszek R.
 
KSI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
217   2002100106086 W.10608 Ekonomiczne zagrożenia bezpieczeństwa państw : metody i środki przeciwdziałania / Księżopolski, Krzysztof M..
 
KUB
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
218   2002100120310 W.12031 Przemoc na oceanach : współczesne piractwo i terroryzm morski / Kubiak, Krzysztof.
219   2002100098787 W.9878 Wojny, konflikty zbrojne i punkty zapalne na świecie : informator 2007 / Kubiak, Krzysztof.
 
KWI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
220   2002100039568 W.3956 O bezpieczeństwie obywateli i zarządzaniu kryzysowym / Kwiatkowski, Stanisław
221   2002100105515 W.10551 O bezpieczeństwie obywateli i zarządzaniu kryzysowym / Kwiatkowski, Stanisław
222   2002100039254 W.3925 Zarządzanie bezpieczeństwem w sytuacjach kryzysowych : szkice socjotechniczne o mądrości przed szkodą / Kwiatkowski, Stanisław.
 
LES
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
223   2002100028951 W.2895 Bezpieczeństwo społeczne Polaków wobec wyzwań XXI wieku / Leszczyński, Marek.
224   2002100093188 W.9318 Bezpieczeństwo w wymiarze krajowym : wybrane obszary / Leszczyński, Marek.
 
LIE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
225   2002100039582 W.3958 Bezpieczeństwo informacyjne w dobie terrorystycznych i innych zagrożeń bezpieczeństwa narodowego / Liedel, Krzysztof.
226   2002100112858 W.11285 Bezpieczeństwo w czasach terroryzmu : jak przeżyć zamach terrorystyczny / Liedel, Krzysztof.
227   2002100113510 W.11351 Otwarte źródła informacji w działalności wywiadowczej / Liedel, Krzysztof.
228   2002100113527 W.11352 Otwarte źródła informacji w działalności wywiadowczej / Liedel, Krzysztof.
229   2002100060005 W.6000 Zwalczanie terroryzmu międzynarodowego w polskiej polityce bezpieczeństwa : zarządzanie bezpieczeństwem / Liedel, Krzysztof.
 
MIC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
230   2002100122581 W.12258 Europa w obliczu islamskiego terroryzmu : dlaczego dochodzi do ataków terrorystycznych i jak im przeciwdziałać / Michalczak, Tomasz.
 
MOC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
231   2002100095625 W.9562 Socjologiczne aspekty bezpieczeństwa lokalnego / Moczuk, Eugeniusz.
232   2002100054523 W.5452 Wykorzystanie poszczególnych numerów alarmowych w gminie do różnych typów zagrożeń : raport z badań / Mochnaczewski, Piotr.
233   2002100054530 W.5453 Wykorzystanie poszczególnych numerów alarmowych w gminie do różnych typów zagrożeń : raport z badań / Mochnaczewski, Piotr.
234   2002100054547 W.5454 Wykorzystanie poszczególnych numerów alarmowych w gminie do różnych typów zagrożeń : raport z badań / Mochnaczewski, Piotr.
235   2002100054554 W.5455 Wykorzystanie poszczególnych numerów alarmowych w gminie do różnych typów zagrożeń : raport z badań / Mochnaczewski, Piotr.
 
NAT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
236   2002100094468 W.9446 NATO vademecum /
237   2002100101951 W.10195 NATO w dobie transformacji : globalny system bezpieczeństwa a próby utrzymania Pax Americana /
238   2002100108547 W.10854 NATO w systemie bezpieczeństwa europejskiego /
 
NAU
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
239   2002100096578 W.9657 Nauki społeczne i ekonomiczne : węzłowe zagadnienia /
240   2002100100558 W.10055 Nauki społeczne w dobie innowacji /
 
OBL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
241   2002100058750 W.5875 Oblicza konfliktów : zbiór analiz i studia przypadków /
242   2002100040182 W.4018 Oblicza współczesnego terroryzmu /
 
OBR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
243   2002100116689 W.11668 Obrona narodowa w tworzeniu bezpieczeństwa III RP : podręcznik dla studentek i studentów /
244   2002100024830 W.2483 Obrona narodowa w tworzeniu bezpieczeństwa Polski w XXI wieku : podręcznik do przysposobienia obronnego dla studentek i studentów /
245   2002100039278 W.3927 Obrona narodowa w tworzeniu bezpieczeństwa Polski w XXI wieku : podręcznik do przysposobienia obronnego dla studentek i studentów /
 
PAN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
246   2002100119024 W.11902 Bezpieczeństwo Europy w II i III dekadzie XXI wieku : zagrożenia i wyzwania / Panek, Bogdan.
247   2002100119031 W.11903 Bezpieczeństwo Europy w II i III dekadzie XXI wieku : zagrożenia i wyzwania / Panek, Bogdan.
 
PRO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
248   2002100074095 W.7409 Problemy bezpieczeństwa państwa : wybrane aspekty /
249   2002100095090 W.9509 Problemy bezpieczeństwa wewnętrznego i bezpieczeństwa międzynarodowego /
250   2002100095403 W.9540 Problemy bezpieczeństwa współczesnego świata /
 
PRZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
251   2002100043589 W.4358 Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego : nr 3 (2) /
252   2002100043596 W.4359 Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego : nr 3 (2) /
253   2002100079991 W.7999 Przygotowania obronne w Policji : wybrane zagadnienia i akty prawne /
 
REA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
254   2002100113428 W.11342 Reagowanie na zamachy terrorystyczne : wybrane zagadnienia /
255   2002100113435 W.11343 Reagowanie na zamachy terrorystyczne : wybrane zagadnienia /
 
RUT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
256   2002100056053 W.5605 Bezpieczeństwo wewnętrzne : tożsamość-kierowanie-zarządzanie / Rutkowski, Cezary.
257   2002100056060 W.5606 Bezpieczeństwo wewnętrzne : tożsamość-kierowanie-zarządzanie / Rutkowski, Cezary.
258   2002100056077 W.5607 Bezpieczeństwo wewnętrzne : tożsamość-kierowanie-zarządzanie / Rutkowski, Cezary.
 
SEI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
259   2002100039070 W.3907 Aktualne zagadnienia zarządzania kryzysowego / Seidl, Miloslav.
 
SOL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
260   2002100040663 W.4066 Doktryny militarne XX wieku / Solarz, Jacek.
 
STR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
261   2002100096936 W.9693 Strategia we współczesnym świecie : wprowadzenie do studiów strategicznych /
 
SZU
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
262   2002100114043 W.11404 Definicja i zakres prawa służb specjalnych / Szustakiewicz, Przemysław.
263   2002100114050 W.11405 Definicja i zakres prawa służb specjalnych / Szustakiewicz, Przemysław.
 
TOŻ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
264   2002100056039 W.5603 Tożsamość bezpieczeństwa wewnętrznego : miejsce, rola i funkcje /
265   2002100056046 W.5604 Tożsamość bezpieczeństwa wewnętrznego : miejsce, rola i funkcje /
 
TRA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
266   2002100038615 W.3861 Transsektorowe obszary bezpieczeństwa narodowego /
267   2002100038622 W.3862 Transsektorowe obszary bezpieczeństwa narodowego /
268   2002100112636 W.11263 Transsektorowe obszary bezpieczeństwa narodowego /
 
TUR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
269   2002100060760 W.6076 Bezpieczeństwo europejskie : systemy, instytucje, funkcjonowanie / Turczyński, Paweł.
 
WAW
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
270   2002100039452 W.3945 Bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej / Wawrzyk, Piotr.
271   2002100022959 W.2295 Współpraca policyjna a system informacyjny Schengen II / Wawrzyk, Piotr.
272   2002100022966 W.2296 Współpraca policyjna a system informacyjny Schengen II / Wawrzyk, Piotr.
 
WOJ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
273   2002100093164 W.9316 Bezpieczeństwo funkcjonowania w cyberprzestrzeni : jednostki-organizacji-państwa / Wojciechowska-Filipek, Sylwia.
274   2002100112797 W.11279 Bezpieczeństwo funkcjonowania w cyberprzestrzeni : jednostki-organizacji-państwa / Wojciechowska-Filipek, Sylwia.
275   2002100115187 W.11518 Terroryzm na początku XXI wieku : pojęcie, istota i przyczyny zjawiska / Wojciechowski, Sebastian.
276   2002100118072 W.11807 Wojska specjalne /
277   2002100118089 W.11808 Wojska specjalne /
278   2002100118096 W.11809 Wojska specjalne /
279   2002100118034 W.11803 Wojska Specjalne w systemie obronnym RP : aspekty organizacyjne, doktrynalne i modernizacyjne /
 
ZAL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
280   2002100112964 W.11296 Kontrola służb specjalnych w Polsce / Zalewski, Sławomir.
281   2002100112971 W.11297 Kontrola służb specjalnych w Polsce / Zalewski, Sławomir.
282   2002100112988 W.11298 Kontrola służb specjalnych w Polsce / Zalewski, Sławomir.
 
ZAR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
283   2002100113534 W.11353 Zarządzanie bezpieczeństwem : metody i techniki /
284   2002100119468 W.11946 Zarządzanie bezpieczeństwem = Safety management : wybrane zagadnienia ochrony ludności = protection of population - selected problems : praca zbiorowa. 3 /
285   2002100039292 W.3929 Zarządzanie kryzysowe : teoria, praktyka, konteksty, badania /
286   2002100063594 W.6359 Zarządzanie kryzysowe a media i granice państw w erze globalizacji /
287   2002100078277 W.7827 Zarządzanie kryzysowe w Polsce /
288   2002100024441 W.2444 Zarządzanie kryzysowe w samorządzie : podstawy organizacyjno-prawne /
289   2002100056343 W.5634 Zarządzanie w grupach kapitałowych : aspekty organizacyjne, finansowe, właścicielskie i personalne : praca zbiorowa /
 
ZIĘ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
290   2002100120358 W.12035 Europejska polityka bezpieczeństwa i obrony / Zięba, Ryszard.
291   2002100039223 W.3922 Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej / Zięba, Ryszard.
292   2002100047556 W.4755 Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej / Zięba, Ryszard.
 
GIE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
293   2002100118614 W.11861 Bezpieczeństwo kulturowe człowieka w dobie kryzysu jego tożsamości / Gierszewski, Janusz.
294   2002100118621 W.11862 Bezpieczeństwo kulturowe człowieka w dobie kryzysu jego tożsamości / Gierszewski, Janusz.
295   2002100118638 W.11863 Bezpieczeństwo kulturowe człowieka w dobie kryzysu jego tożsamości / Gierszewski, Janusz.
296   2002100112803 W.11280 Bezpieczeństwo kulturowe w trakcie zmian społecznych / Gierszewski, Janusz.
297   2002100118645 W.11864 Bezpieczeństwo kulturowe w trakcie zmian społecznych / Gierszewski, Janusz.
298   2002100118652 W.11865 Bezpieczeństwo kulturowe w trakcie zmian społecznych / Gierszewski, Janusz.
299   2002100114005 W.11400 Bezpieczeństwo wewnętrzne : zarys systemu / Gierszewski, Janusz.
300   2002100114203 W.11420 Organizacja systemu bezpieczeństwa społecznego / Gierszewski, Janusz.
301   2002100118669 W.11866 Organizacja systemu bezpieczeństwa społecznego / Gierszewski, Janusz.
302   2002100118676 W.11867 Organizacja systemu bezpieczeństwa społecznego / Gierszewski, Janusz.
303   2002100118683 W.11868 Organizacja systemu bezpieczeństwa społecznego / Gierszewski, Janusz.
304   2002100118690 W.11869 Wyzwania i zagrożenia w obszarze bezpieczeństwa kulturowego / Gierszewski, Janusz.
305   2002100118706 W.11870 Wyzwania i zagrożenia w obszarze bezpieczeństwa kulturowego / Gierszewski, Janusz.
306   2002100118713 W.11871 Wyzwania i zagrożenia w obszarze bezpieczeństwa kulturowego / Gierszewski, Janusz.
 
SZY
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
307   2002100060401 W.6040 Logistyka w bezpieczeństwie / Szymonik, Andrzej.
308   2002100031067 W.3106 Organizacja i funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa / Szymonik, Andrzej.
 
MIS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
309   2002100032149 W.3214 Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego : zagadnienia prawno-ustrojowe / Misiuk, Andrzej.
310   2002100022423 W.2242 Administracja spraw wewnętrznych w Polsce : (od połowy XVIII wieku do współczesności) : zarys dziejów / Misiuk, Andrzej.
311   2002100032156 W.3215 Historia policji w Polsce od X wieku do współczesności / Misiuk, Andrzej.
312   2002100031913 W.3191 Policje Unii Europejskiej / Misiuk, Andrzej.
 
LEV
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
313   2002100058064 W.5806 Hamas : polityka, dobroczynność i terroryzm w służbie dżihadu / Levitt, Matthew.
 
NYE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
314   2002100112322 W.11232 Konflikty międzynarodowe : wprowadzenie do teorii i historii / Nye, Joseph S..
 
HOF
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
315   2002100112483 W.11248 Wina i odpowiedzialność - Otto Hahn : konflikty uczonego / Hoffmann, Klaus.
 
KRA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
316   2002100108097 W.10809 Terroryzm ugrupowań fundamentalistycznych : (na obszarze Izraela w II połowie XX wieku) / Krawczyk, Adam.
 
LIS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
317   2002100039483 W.3948 Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym / Lisiecki, Marek.
 
GOŁ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
318   2002100084568 W.8456 Zarządzanie kryzysowe na szczeblu samorządowym : teoria i praktyka / Gołębiewski, Jan.
319   2002100084575 W.8457 Zasady bezpieczeństwa : standardy europejskie / Gołębiewski, Jan.
 
KOŚ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
320   2002100112810 W.11281 Bezpieczeństwo państwa polskiego : rozważania w kontekście historycznych doświadczeń / Kośmider, Tomasz.
 
SZL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
321   2002100060586 W.6058 Walka z terroryzmem w Unii Europejskiej : nowy impuls / Szlachter, Damian.
 
ANA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
322   2002100114593 W.11459 Analiza informacji w zarządzaniu bezpieczeństwem /
 
CYB
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
323   2002100090835 W.9083 Cyberbezpieczeństwo : zarys wykładu /
324   2002100090842 W.9084 Cyberbezpieczeństwo : zarys wykładu /
325   2002100122772 W.12277 Cyberbezpieczeństwo : zarys wykładu /
326   2002100122789 W.12278 Cyberbezpieczeństwo : zarys wykładu /
327   2002100122796 W.12279 Cyberbezpieczeństwo : zarys wykładu /
328   2002100122802 W.12280 Cyberbezpieczeństwo : zarys wykładu /
 
SYS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
329   2002100091528 W.9152 System bezpieczeństwa i porządku publicznego : organy i inne podmioty administracji /
330   2002100091535 W.9153 System bezpieczeństwa i porządku publicznego : organy i inne podmioty administracji /
331   2002100091542 W.9154 System bezpieczeństwa i porządku publicznego : organy i inne podmioty administracji /
332   2002100091559 W.9155 System bezpieczeństwa i porządku publicznego : organy i inne podmioty administracji /
333   2002100091566 W.9156 System bezpieczeństwa i porządku publicznego : organy i inne podmioty administracji /
334   2002100091573 W.9157 System bezpieczeństwa i porządku publicznego : organy i inne podmioty administracji /
335   2002100039506 W.3950 System reagowania kryzysowego /
336   2002100038639 W.3863 System reagowania kryzysowego Unii Europejskiej : struktura, charakter, obszary /
 
SOC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
337   2002100117853 W.11785 Historyczne i współczesne postrzeganie policji w Polsce / Socha, Robert.
338   2002100117860 W.11786 Historyczne i współczesne postrzeganie policji w Polsce / Socha, Robert.
339   2002100029033 W.2903 Policyjne oddziały i pododdziały zwarte w Polsce : historia i teraźniejszość / Socha, Robert.
340   2002100039476 W.3947 Teoretyczne aspekty przygotowań obronnych policji / Socha, Robert.
 
KOT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
341   2002100059719 W.5971 Bezpieczeństwo imprez masowych : komentarz do ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych / Kotowski, Wojciech.
342   2002100078208 W.7820 Bezpieczeństwo imprez masowych : komentarz do ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych / Kotowski, Wojciech.
343   2002100095588 W.9558 Ochrona osób i mienia : poradnik pracownika ochrony / Kotowski, Wojciech.
344   2002100015548 W.1554 Ustawa o Policji : komentarz praktyczny / Kotowski, Wojciech.
345   2002100039117 W.3911 Ustawa o Policji : komentarz / Kotowski, Wojciech.
 
JAG
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
346   2002100083493 W.8349 Wybrane problemy bezpieczeństwa państw, narodów oraz społeczności lokalnych na początku XXI wieku / Jagiełło, Zdzisław.
347   2002100083509 W.8350 Wybrane problemy bezpieczeństwa państw, narodów oraz społeczności lokalnych na początku XXI wieku / Jagiełło, Zdzisław.
348   2002100083516 W.8351 Wybrane problemy bezpieczeństwa państw, narodów oraz społeczności lokalnych na początku XXI wieku / Jagiełło, Zdzisław.
 
LEW
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
349   2002100100503 W.10050 Zarządzanie bezpieczeństwem pracy w przedsiębiorstwie / Lewandowski, Jerzy.
 
KUL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
350   2002100118720 W.11872 Kultura bezpieczeństwa w teorii i praktyce : ad perpetuam rei memoriam: Profesorowi WSBPI Apeiron Juliuszowi Piwowarskiemu z okazji 65. urodzin,
351   2002100118737 W.11873 Kultura bezpieczeństwa w teorii i praktyce : ad perpetuam rei memoriam: Profesorowi WSBPI Apeiron Juliuszowi Piwowarskiemu z okazji 65. urodzin,
352   2002100118744 W.11874 Kultura bezpieczeństwa w teorii i praktyce : ad perpetuam rei memoriam: Profesorowi WSBPI Apeiron Juliuszowi Piwowarskiemu z okazji 65. urodzin,
 
SIE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
353   2002100038653 W.3865 Bezpieczeństwo publiczne : zarys problematyki / Sienkiewicz-Małyjurek, Katarzyna.
354   2002100038660 W.3866 Bezpieczeństwo publiczne : zarys problematyki / Sienkiewicz-Małyjurek, Katarzyna.
355   2002100113015 W.11301 Lokalny wymiar polityki bezpieczeństwa / Siemiątkowski, Piotr.
356   2002100084506 W.8450 Skuteczne zarządzanie kryzysowe / Sienkiewicz-Małyjurek, Katarzyna.
357   2002100031333 W.3133 Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej : zarządzanie bezpieczeństwem / Sienkiewicz-Małyjurek, Katarzyna.
358   2002100031340 W.3134 Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej : zarządzanie bezpieczeństwem / Sienkiewicz-Małyjurek, Katarzyna.
 
ADA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
359   2002100003613 W.361 Nowe technologie w służbie terrorystów / Adamski, Jacek.
 
ŁOŚ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
360   2002100064065 W.6406 Współczesne konflikty zbrojne / Łoś, Robert.
 
POD
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
361   2002100113299 W.11329 Podstawy bezpieczeństwa międzynarodowego : wymiar militarny i konfliktów zbrojnych. Cz. 1 /
362   2002100113305 W.11330 Podstawy bezpieczeństwa międzynarodowego : wymiar pozamilitarny. Cz. 2 /
 
STO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
363   2002100114180 W.11418 Ochrona ludności i obrona cywilna w systemie bezpieczeństwa narodowego / Stochaj, Justyna.
364   2002100114197 W.11419 Ochrona ludności i obrona cywilna w systemie bezpieczeństwa narodowego / Stochaj, Justyna.
 
SPR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
365   2002100084674 W.8467 Praca operacyjna Policji / Sprengel, Bolesław.
366   2002100084681 W.8468 Praca operacyjna Policji / Sprengel, Bolesław.
367   2002100084698 W.8469 Praca operacyjna Policji / Sprengel, Bolesław.
368   2002100014107 W.1410 Służby mundurowe ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego : zarys problematyki / Sprengel, Bolesław.
369   2002100028968 W.2896 Służby mundurowe ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego : zarys problematyki / Sprengel, Bolesław.
370   2002100028975 W.2897 Służby mundurowe ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego : zarys problematyki / Sprengel, Bolesław.
371   2002100028432 W.2843 Ustrój organów administracji bezpieczeństwa i porządku publicznego / Sprengel, Bolesław.
372   2002100028449 W.2844 Ustrój organów administracji bezpieczeństwa i porządku publicznego / Sprengel, Bolesław.
373   2002100028456 W.2845 Ustrój organów administracji bezpieczeństwa i porządku publicznego / Sprengel, Bolesław.
 
BEJ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
374   2002100015968 W.1596 Ochrona osób i mienia / Bejgier, Waldemar.
 
SAF
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
375   2002100016804 W.1680 Europejskie Biuro Policji Europol : geneza, główne aspekty działania, perspektywy rozwoju / Safjański, Tomasz.
376   2002100016811 W.1681 Europejskie Biuro Policji Europol : geneza, główne aspekty działania, perspektywy rozwoju / Safjański, Tomasz.
 
SZA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
377   2002100042933 W.4293 Dzieje ochotniczych straży pożarnych w Polsce / Szaflik, Józef Ryszard.
378   2002100042940 W.4294 Dzieje ochotniczych straży pożarnych w Polsce / Szaflik, Józef Ryszard.
379   2002100016859 W.1685 Prawnoadministracyjne kompetencje Policji / Szałowski, Ryszard.
380   2002100016866 W.1686 Prawnoadministracyjne kompetencje Policji / Szałowski, Ryszard.
381   2002100031616 W.3161 Prawnoadministracyjne kompetencje Policji / Szałowski, Ryszard.
 
ODP
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
382   2002100028579 W.2857 "Odpowiedzialność dyscyplinarna w Policji" : I Seminarium Prawnicze w Pile z cyklu "Odpowiedzialność dyscyplinarna w służbach mundurowych" /
 
JAŁ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
383   2002100039285 W.3928 Organy administracji rządowej wobec zagrożeń terrorystycznych : policja w walce i przeciwdziałaniu terroryzmowi / Jałoszyński, Kuba.
384   2002100063600 W.6360 Organy administracji rządowej wobec zagrożeń terrorystycznych : siły zbrojne wobec terroryzmu / Jałoszyński, Kuba.
385   2002100017207 W.1720 Teoretyczne aspekty strategii bezpieczeństwa państwa / Jałoszyński, Kuba.
 
GRU
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
386   2002100119000 W.11900 Bezpieczeństwo cyfrowe : perspektywa organizacyjna / Grubicka, Joanna.
387   2002100119017 W.11901 Bezpieczeństwo cyfrowe : perspektywa organizacyjna / Grubicka, Joanna.
388   2002100099562 W.9956 Współpraca policyjna w Unii Europejskiej w wymiarze transgranicznym : aspekty polityczne i prawne / Gruszczak, Artur.
 
ROG
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
389   2002100015333 W.1533 Podstawy zarządzania kryzysowego / Rogozińska-Mitrut, Joanna.
 
CIE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
390   2002100060241 W.6024 Kryzysy i sposoby radzenia sobie z nimi / Cieślarczyk, Marian.
 
STE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
391   2002100113442 W.11344 Reagowanie na zamachy : dobre praktyki i rekomendacje / Stelmach, Jarosław.
392   2002100113459 W.11345 Reagowanie na zamachy : dobre praktyki i rekomendacje / Stelmach, Jarosław.
393   2002100121782 W.12178 Zamachy terrorystyczne : istota i koncepcja reagowania / Stelmach, Jarosław.
394   2002100121799 W.12179 Zamachy terrorystyczne : istota i koncepcja reagowania / Stelmach, Jarosław.
 
DOM
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
395   2002100119628 W.11962 Cyfrowe miasto : bezpieczna czy niebezpieczna przyszłość? / Dominiak, Bartosz.
 
TRZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
396   2002100112780 W.11278 Bezpieczeństwo ekologiczne w realizacji zadań publicznych / Trzcińska, Diana.
 
STU
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
397   2002100086159 W.8615 Studenckie prace naukowe : bezpieczeństwo i prawo /
398   2002100086166 W.8616 Studenckie prace naukowe : bezpieczeństwo i prawo /
399   2002100100343 W.10034 Studenckie prace naukowe /
 
BAN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
400   2002100121331 W.12133 Bezpieczeństwo międzynarodowe w erze strategicznej rywalizacji / Banasik, Mirosław.
401   2002100121560 W.12156 Bezpieczeństwo międzynarodowe w erze strategicznej rywalizacji / Banasik, Mirosław.
402   2002100118829 W.11882 Dominacja strategiczna w środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego / Banasik, Mirosław.
403   2002100118942 W.11894 Rywalizacja, presja i agresja Federacji Rosyjskiej : konsekwencje dla bezpieczeństwa międzynarodowego / Banasik, Mirosław.
 
ZIA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
404   2002100032538 W.3253 Podstawy zarządzania kryzysowego. Cz. 1, Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej / Ziarko, Janusz.
405   2002100032545 W.3254 Podstawy zarządzania kryzysowego. Cz. 1, Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej / Ziarko, Janusz.
 
ENC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
406   2002100112933 W.11293 Encyklopedia bezpieczeństwa wewnętrznego /
407   2002100112940 W.11294 Encyklopedia bezpieczeństwa wewnętrznego /
408   2002100032682 W.3268 Encyklopedia terroryzmu /
 
KAT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
409   2002100097841 W.9784 Katastrofy i zagrożenia we współczesnym świecie /
 
POZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
410   2002100073043 W.7304 Pozyskiwanie informacji w walce z terroryzmem /
411   2002100073050 W.7305 Pozyskiwanie informacji w walce z terroryzmem /
 
MAŻ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
412   2002100038431 W.3843 Bezpieczeństwo publiczne : stany nadzwyczajne w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej 1918-2009 / Mażewski, Lech.
 
SAM
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
413   2002100038714 W.3871 Samorząd a policja : kształtowanie bezpieczeństwa lokalnego : praca zbiorowa /
414   2002100038721 W.3872 Samorząd a policja : kształtowanie bezpieczeństwa lokalnego : praca zbiorowa /
 
LET
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
415   2002100038677 W.3867 Zarządzanie zmianami w organizacji publicznej : [policja] / Letkiewicz, Arkadiusz.
 
SPO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
416   2002100039308 W.3930 Społeczno-moralna potrzeba bezpieczeństwa i porządku publicznego /
417   2002100060265 W.6026 Spory, konflikty zbrojne, terroryzm : dysfunkcjonalne czynniki współczesnych stosunków międzynarodowych : praca zbiorowa /
 
SŁA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
418   2002100095571 W.9557 Ochrona osób i mienia : wprowadzenie i objaśnienia, tekst ustawy, inne akty prawne / Sławiński, Maciej.
419   2002100039315 W.3931 Zarys systemu prawa policyjnego / Sławik, Karol.
420   2002100041226 W.4122 Zarys systemu prawa policyjnego / Sławik, Karol.
421   2002100041233 W.4123 Zarys systemu prawa policyjnego / Sławik, Karol.
422   2002100041240 W.4124 Zarys systemu prawa policyjnego / Sławik, Karol.
423   2002100041257 W.4125 Zarys systemu prawa policyjnego / Sławik, Karol.
 
ADM
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
424   2002100058804 W.5880 Administracja publiczna a bezpieczeństwo państwa : materiały z seminarium naukowego zorganizowanego przez Wydział Administracji Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej oraz Zakład Administracji i Mobilizacji Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego Wydziału Strategiczno-Obronnego Akademii Obrony Narodowe
425   2002100058842 W.5884 Administracja publiczna w systemie przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom dla ludzi i środowiska : praca zbiorowa /
426   2002100039544 W.3954 Administracja rządowa wobec wyzwań bezpieczeństwa państwa /
 
RYZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
427   2002100039537 W.3953 Ryzyko w zarządzaniu kryzysowym /
 
JUR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
428   2002100112919 W.11291 Bezpieczeństwo zgromadzeń w Polsce : zarys problematyki / Jurgilewicz, Marcin.
429   2002100093218 W.9321 Środki przymusu bezpośredniego i broń palna : użycie lub wykorzystanie w ochronie bezpieczeństwa wewnętrznego / Jurgilewicz, Marcin.
 
POK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
430   2002100059658 W.5965 Uwarunkowania współczesnego bezpieczeństwa międzynarodowego / Pokruszyński, Witold.
 
ŚLE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
431   2002100045439 W.4543 Bezpieczeństwo wewnętrzne w polityce państwa polskiego na ziemiach północno-wschodnich II Rzeczypospolitej / Śleszyński, Wojciech.
 
SZW
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
432   2002100112834 W.11283 Bezpieczeństwo społeczności lokalnych najbliżej człowieka / Szweda, Edmund.
 
SŁU
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
433   2002100113497 W.11349 Służby specjalne we współczesnym państwie /
 
LUT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
434   2002100121584 W.12158 Bezpieczeństwo : uzupełniający komponent architektury ochrony bezpieczeństwa narodu i państwa / Lutostański, Marian.
 
FIL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
435   2002100055995 W.5599 Ochrona przeciwpowodziowa w systemie zarządzanie kryzysowego / Filaber, Joanna.
436   2002100056008 W.5600 Ochrona przeciwpowodziowa w systemie zarządzanie kryzysowego / Filaber, Joanna.
437   2002100056015 W.5601 Ochrona przeciwpowodziowa w systemie zarządzanie kryzysowego / Filaber, Joanna.
438   2002100056022 W.5602 Ochrona przeciwpowodziowa w systemie zarządzanie kryzysowego / Filaber, Joanna.
 
KAS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
439   2002100056404 W.5640 Zarządzanie operacyjne w dobie globalizacji / Kasiewicz, Stanisław.
 
DRU
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
440   2002100056329 W.5632 Praktyka zarządzania / Drucker, Peter F..
 
WIL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
441   2002100056800 W.5680 Al-Kaida : międzynarodowy terroryzm, zorganizowana przestępczość i nadciągająca apokalipsa / Williams, Paul L..
 
POP
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
442   2002100058125 W.5812 Szwajcarska polityka bezpieczeństwa / Popławski, Dariusz.
 
SOJ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
443   2002100058743 W.5874 Stosunki UE-NATO w dziedzinie bezpieczeństwa europejskiego i obrony na przełomie XX i XXI wieku / Soja, Małgorzata.
444   2002100120273 W.12027 Stosunki UE-NATO w dziedzinie bezpieczeństwa europejskiego i obrony na przełomie XX i XXI wieku / Soja, Małgorzata.
 
PAW
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
445   2002100058736 W.5873 Koncepcje bezpieczeństwa państw Europy Środkowej po 1989 roku / Pawlikowska, Iwona.
 
MOJ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
446   2002100060746 W.6074 Leksykon problemów międzynarodowych i konfliktów zbrojnych / Mojsiewicz, Czesław.
447   2002100114869 W.11486 Leksykon problemów międzynarodowych i konfliktów zbrojnych / Mojsiewicz, Czesław.
 
CEN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
448   2002100060814 W.6081 Centralne Biuro Śledcze : dziesięć lat doświadczeń (2000-2010) /
 
RYS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
449   2002100084445 W.8444 Ostrzeganie, alarmowanie, powiadamianie ratunkowe / Rysz, Stanisław J..
450   2002100084452 W.8445 Ostrzeganie, alarmowanie, powiadamianie ratunkowe / Rysz, Stanisław J..
451   2002100084469 W.8446 Ostrzeganie, alarmowanie, powiadamianie ratunkowe / Rysz, Stanisław J..
452   2002100084476 W.8447 Zarządzanie kryzysowe zintegrowane / Rysz, Stanisław J.
453   2002100113251 W.11325 Zarządzanie kryzysowe zintegrowane / Rysz, Stanisław J.
454   2002100113268 W.11326 Zarządzanie kryzysowe zintegrowane / Rysz, Stanisław J.
 
DEM
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
455   2002100063501 W.6350 Integracja Europy Zachodniej w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony : od EWO do WEPBiO / Demkowicz, Andrzej.
 
TEL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
456   2002100096554 W.9655 Terroryzm : źródła, przeobrażenia, zarządzanie systemem antyterrorystycznym / Telep, Dariusz.
 
RAT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
457   2002100084735 W.8473 Ratownictwo medyczne w wypadkach masowych : medycyna katastrof w zarysie : podręcznik /
 
NEP
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
458   2002100085046 W.8504 Gwarancje zarządzania kryzysowego : wybrane zagadnienia / Nepelski, Mariusz.
 
TEO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
459   2002100114289 W.11428 Teoria i praktyka bezpieczeństwa międzynarodowego : kontekst rosyjski /
460   2002100085008 W.8500 Teoria zarządzania kryzysowego : zarys /
 
FIC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
461   2002100084971 W.8497 Logistyka kryzysowa : procedury, potrzeby, potencjał / Ficoń Krzysztof.
 
ŻAN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
462   2002100070790 W.7079 Żandarmeria Wojskowa w dokumentach z lat 1918-1939. T. 1, Dzienniki Rozkazów Ministerstwa Spraw Wojskowych /
 
SZK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
463   2002100074439 W.7443 Terroryzm a polityka bezpieczeństwa państw Europy Zachodniej na przełomie XX i XXI wieku / Szkurłat, Izabela.
 
PIW
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
464   2002100118379 W.11837 Narodowa kultura bezpieczeństwa i obronności : psychologiczne i aksjologiczne komponenty bezpieczeństwa formacji mundurowych / Piwowarski, Juliusz.
465   2002100118386 W.11838 Narodowa kultura bezpieczeństwa i obronności : psychologiczne i aksjologiczne komponenty bezpieczeństwa formacji mundurowych / Piwowarski, Juliusz.
466   2002100118393 W.11839 Narodowa kultura bezpieczeństwa i obronności : psychologiczne i aksjologiczne komponenty bezpieczeństwa formacji mundurowych / Piwowarski, Juliusz.
467   2002100114173 W.11417 Nauki o bezpieczeństwie : kultura bezpieczeństwa i redefinicja środowiska bezpieczeństwa / Piwowarski, Juliusz.
468   2002100118409 W.11840 Nauki o bezpieczeństwie : kultura bezpieczeństwa i redefinicja środowiska bezpieczeństwa / Piwowarski, Juliusz.
469   2002100118416 W.11841 Nauki o bezpieczeństwie : kultura bezpieczeństwa i redefinicja środowiska bezpieczeństwa / Piwowarski, Juliusz.
470   2002100118423 W.11842 Nauki o bezpieczeństwie : kultura bezpieczeństwa i redefinicja środowiska bezpieczeństwa / Piwowarski, Juliusz.
 
WYZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
471   2002100077218 W.7721 Wyzwania bezpieczeństwa wewnętrznego : wybrane aspekty bezpieczeństwa lokalnego /
 
KOW
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
472   2002100114432 W.11443 Uwarunkowania prawne organizacji bezpieczeństwa informacji Rzeczypospolitej Polskiej / Kowalewski, Marian.
 
EJS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
473   2002100117846 W.11784 Balistyka dla snajperów : praktyczny poradnik : nowe wydanie / Ejsmont, Jerzy A..
 
WIŚ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
474   2002100085015 W.8501 Podejmowanie decyzji w sytuacjach kryzysowych / Wiśniewski, Bernard.
475   2002100085022 W.8502 Podejmowanie decyzji w sytuacjach kryzysowych / Wiśniewski, Bernard.
476   2002100085039 W.8503 Podejmowanie decyzji w sytuacjach kryzysowych / Wiśniewski, Bernard.
477   2002100114227 W.11422 Praktyczne aspekty badań bezpieczeństwa / Wiśniewski, Bernard.
 
MAC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
478   2002100083677 W.8367 Reforma Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych : analiza problemu reformy ze stanowiska prawa międzynarodowego / Maciąg, Paweł.
 
CZE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
479   2002100084483 W.8448 Podstawy ratownictwa taktycznego / Czerwiński, Michał.
 
BUR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
480   2002100084742 W.8474 Niezawodność akcji ratowniczej w transporcie morskim / Burciu, Zbigniew.
 
BIN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
481   2002100084759 W.8475 Organizacja systemów ratownictwa / Biniak-Pieróg, Małgorzata.
 
ZAD
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
482   2002100084995 W.8499 Zadania jednostek administracyjnych samorządu terytorialnego z wykorzystaniem potencjału gruo dyspozycyjnych w przezwyciężaniu zagrożeń bezpieczeństwa publicznego /
483   2002100108134 W.10813 Zadanie specjalne : człowiek, technologia, instytucja /
484   2002100110205 W.11020 Zadanie specjalne : człowiek, technologia, instytucja : część druga /
485   2002100119840 W.11984 Zadanie specjalne : człowiek, technologia, instytucja : część trzecia /
 
PAT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
486   2002100087491 W.8749 Patologia obrażeń i schorzeń wywołanych współczesną bronią w działaniach wojennych i terrorystycznych /
 
SKE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
487   2002100112827 W.11282 Bezpieczeństwo publiczne : zarządzanie informacją w działaniach Policji na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce / Skelnik, Klaudia.
 
OLE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
488   2002100114319 W.11431 Walka z terroryzmem : polskie rozwiązania a francuskie doświadczenia / Olech, Aleksander.
489   2002100114326 W.11432 Walka z terroryzmem : polskie rozwiązania a francuskie doświadczenia / Olech, Aleksander.
 
POS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
490   2002100093539 W.9353 Postępy medycyny ratunkowej 2018 /
 
FAL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
491   2002100105102 W.10510 Uprawnienia operacyjne Policji o charakterze inwigilacyjnym / Falenta, Paweł Piotr.
 
ZAŁ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
492   2002100117952 W.11795 Siły zbrojne : teoria i praktyka funkcjonowania / Załęski, Krzysztof.
493   2002100117969 W.11796 Siły zbrojne : teoria i praktyka funkcjonowania / Załęski, Krzysztof.
494   2002100117976 W.11797 Siły zbrojne : teoria i praktyka funkcjonowania / Załęski, Krzysztof.
 
WYW
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
495   2002100113466 W.11346 Wywiad i kontrwywiad w polityce międzynarodowej na przełomie XX i XXI wieku /
496   2002100113473 W.11347 Wywiad i kontrwywiad w polityce międzynarodowej na przełomie XX i XXI wieku /
 
KRU
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
497   2002100094628 W.9462 Ochrona osób i mienia : broń palna i środki przymusu bezpośredniego / Krupa, Lech.
 
SŁO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
498   2002100114555 W.11455 Europejska polityka bezpieczeństwa i obrony : uwarunkowania, struktury, funkcjonowanie / Słomczyńska, Irma.
499   2002100114562 W.11456 Europejska polityka bezpieczeństwa i obrony : uwarunkowania, struktury, funkcjonowanie / Słomczyńska, Irma.
 
SZT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
500   2002100122475 W.12247 Sztuczna inteligencja : bezpieczeństwo i zabezpieczenia /
501   2002100122482 W.12248 Sztuczna inteligencja : bezpieczeństwo i zabezpieczenia /
 
DZI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
502   2002100114012 W.11401 Cyberbezpieczeństwo w samorządzie terytorialnym : praktyczny przewodnik / Dziomdziora, Wojciech.
503   2002100114029 W.11402 Cyberbezpieczeństwo w samorządzie terytorialnym : praktyczny przewodnik / Dziomdziora, Wojciech.
504   2002100098381 W.9838 Działania wojenne, pokojowe i stabilizacyjne prowadzone w warunkach szczególnych w XX i XXI wieku : konflikty, doświadczenia, bezpieczeństwo /
 
PŁY
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
505   2002100072138 W.7213 Bezpieczeństwo obywateli, prawa człowieka, zrównoważony rozwój : polskie kierunki interdyscyplinarnych badań kryminologicznych nad bezpieczeństwem obywateli oraz w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu / Pływaczewski, Emil W..
506   2002100096585 W.9658 Bezpieczeństwo obywateli, prawa człowieka, zrównoważony rozwój : polskie kierunki interdyscyplinarnych badań kryminologicznych nad bezpieczeństwem obywateli oraz w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu / Pływaczewski, Emil W..
 
BON
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
507   2002100114418 W.11441 Bezpieczeństwo społeczności lokalnych / Bonusiak, Grzegorz.
 
PAS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
508   2002100096622 W.9662 Policjanci : za cenę życia / Pasztelańska, Joanna.
509   2002100120686 W.12068 Wykonywanie zawodu ratownika medycznego w świetle ustawy o zawodzie ratownika medycznego i samorządzie ratowników medycznych / Paszkowska, Małgorzata.
 
ZBR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
510   2002100097728 W.9772 Zbrojne konflikty i spory międzynarodowe u progu XXI wieku : analiza problemów i studia przypadków : praca zbiorowa /
511   2002100097735 W.9773 Zbrojne konflikty i spory międzynarodowe u progu XXI wieku : analiza problemów i studia przypadków : praca zbiorowa /
512   2002100115866 W.11586 Zbrojne konflikty i spory międzynarodowe u progu XXI wieku : analiza problemów i studia przypadków : praca zbiorowa /
 
KUR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
513   2002100098060 W.9806 Potęga NATO w wymiarze ekonomiczno-obronnym / Kurek, Sylwester Tomasz.
 
LOG
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
514   2002100113008 W.11300 Logistyka w systemie bezpieczeństwa narodowego /
 
FRĄ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
515   2002100118102 W.11810 Wojska specjalne w systemie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej / Frącik, Krystian.
516   2002100118119 W.11811 Wojska specjalne w zwalczaniu terroryzmu / Frącik, Krystian.
517   2002100118126 W.11812 Wojska specjalne w zwalczaniu terroryzmu / Frącik, Krystian.
518   2002100118133 W.11813 Wojska specjalne w zwalczaniu terroryzmu / Frącik, Krystian.
 
WIE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
519   2002100118959 W.11895 Wielowymiarowy charakter bezpieczeństwa międzynarodowego i ochrona przed zagrożeniami Federacji Rosyjskiej /
 
DAN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
520   2002100113978 W.11397 Analiza zagrożeń sektorowych dla bezpieczeństwa / Daniluk, Piotr.
 
CZY
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
521   2002100101388 W.10138 Dzieci żołnierze we współczesnych konfliktach zbrojnych / Czyżewski, Jarosław.
 
XXX
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
522   2002100108400 W.10840 XXX lat Straży Miejskiej Wrocławia : przeszłość, teraźniejszość, przyszłość /
523   2002100108417 W.10841 XXX lat Straży Miejskiej Wrocławia : przeszłość, teraźniejszość, przyszłość /
524   2002100108424 W.10842 XXX lat Straży Miejskiej Wrocławia : przeszłość, teraźniejszość, przyszłość /
 
MUS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
525   2002100109230 W.10923 Megatrendy a polityka / Muszyński, Jerzy.
 
GAŁ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
526   2002100109490 W.10949 Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w sektorze publicznym / Gałach, Adam.
 
BOG
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
527   2002100121614 W.12161 Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym Polski / Bogacz, Paweł.
528   2002100121621 W.12162 Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym Polski / Bogacz, Paweł.
 
ŁAG
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
529   2002100112278 W.11227 Vademecum interwencji policyjnych : interwencje od A do Z : podręcznik dla policjantów / Łagoda, Krzysztof.
 
DWI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
530   2002100122574 W.12257 Dwie dekady walki z terroryzmem /
 
OLK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
531   2002100118195 W.11819 Nietypowy mundurowy : psy do zadań specjalnych / Olkowicz, Katarzyna.
532   2002100118201 W.11820 Nietypowy mundurowy : psy do zadań specjalnych / Olkowicz, Katarzyna.
533   2002100118218 W.11821 Nietypowy mundurowy : psy do zadań specjalnych / Olkowicz, Katarzyna.
534   2002100118225 W.11822 Nietypowy mundurowy : psy do zadań specjalnych / Olkowicz, Katarzyna.
 
RUN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
535   2002100114630 W.11463 Bezpieczeństwo państw bałtyckich a Rosja / Runiewicz, Renata.
 
SAD
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
536   2002100112896 W.11289 Bezpieczeństwo zdrowotne w praktyce medycznej / Sadowska, Monika.
 
CZW
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
537   2002100112926 W.11292 Doświadczenia, wnioski i rekomendacje wynikające z dotychczasowego funkcjonowania Wojsk Obrony Terytorialnej w Polsce / Czwołek, Arkadiusz.
 
WU
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
538   2002100113183 W.11318 Sztuka wojny : strategie, taktyki i fortele wojenne / Wu, Sun.
 
ZAA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
539   2002100113206 W.11320 Zaawansowana metodyka oceny ryzyka w publicznym zarządzaniu kryzysowym /
 
KRO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
540   2002100113039 W.11303 Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych w praktyce : zbiór kazusów z komentarzami i odpowiedziami / Kroplewski, Jarosław.
 
GOR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
541   2002100113053 W.11305 Ochrona obszaru kolejowego RP w czasie pokoju, kryzysu i wojny / Goruk-Górski, Piotr.
 
WOR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
542   2002100114036 W.11403 Cyberprzestrzeń a prawo międzynarodowe : status quo i perspektywy / Worona, Joanna.
 
RÓŻ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
543   2002100114265 W.11426 Różnorakie perspektywy bezpieczeństwa /
 
KĄK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
544   2002100114401 W.11440 Bezpieczeństwo imprez masowych : komentarz / Kąkol, Cezary.
 
ZWO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
545   2002100114579 W.11457 Zarządzanie kryzysowe a logistyka : ujęcie praktyczne / Zwoliński, Łukasz.
546   2002100114586 W.11458 Zarządzanie kryzysowe a logistyka : ujęcie praktyczne / Zwoliński, Łukasz.
 
W PO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
547   2002100118508 W.11850 W poszukiwaniu tożsamości nauk o bezpieczeństwie /
548   2002100118515 W.11851 W poszukiwaniu tożsamości nauk o bezpieczeństwie /
549   2002100118522 W.11852 W poszukiwaniu tożsamości nauk o bezpieczeństwie /
 
RYW
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
550   2002100118935 W.11893 Rywalizacja Federacji Rosyjskiej na arenie międzynarodowej i jej konsekwencje dla bezpieczeństwa /
 
LIP
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
551   2002100121768 W.12176 Podstawy zarządzania komunikacją w sytuacjach kryzysowych / Lipińska, Justyna.
552   2002100121775 W.12177 Podstawy zarządzania komunikacją w sytuacjach kryzysowych / Lipińska, Justyna.
 
MIT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
553   2002100119048 W.11904 Bezpieczeństwo militarne Polski w realiach XXI wieku : wybrane aspekty / Mitkow, Szymon.
554   2002100119055 W.11905 Bezpieczeństwo militarne Polski w realiach XXI wieku : wybrane aspekty / Mitkow, Szymon.
555   2002100120174 W.12017 Sztuka podstępu : łamałem ludzi, nie hasła / Mitnick, Kevin D..
 
GUT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
556   2002100119390 W.11939 Siły Specjalne wybranych państw : Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Niemcy, Federacja Rosyjska / Gut, Jerzy.
557   2002100119406 W.11940 Siły Specjalne wybranych państw : Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Niemcy, Federacja Rosyjska / Gut, Jerzy.
 
ZES
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
558   2002100119451 W.11945 Zeszyty studenckie : zeszyt nr 4 /
 
BĄC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
559   2002100120389 W.12038 Zagrożenia informacyjne a bezpieczeństwo państwa polskiego / Bączek, Piotr.
 
WPŁ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
560   2002100122154 W.12215 Wpływ wojny na system sprawowania władzy : refleksje w kontekście zbrojnej agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę /
 
KAŁ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
561   2002100122307 W.12230 Ochotnicze straże pożarne : komentarz / Kała, Dariusz P..
 
GHA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
562   2002100122598 W.12259 Między terroryzmem a radykalizacją : specyfika działalności organizacji Daesz / Ghamari El, Magdalena.