KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKA
Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu

Ochrona środowiska (ECOLOGY)


Zawartość półki


 
DOB
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1   2002100048225 W.4822 Planowanie strategiczne zrównoważonego rozwoju obszarów przyrodniczo cennych / Dobrzańska, Bożena M..
 
GOS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2   2002100100466 W.10046 Gospodarka a środowisko i ekologia /
 
KOM
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
3   2002100120402 W.12040 Kompendium wiedzy o ekologii /
 
KOZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
4   2002100115088 W.11508 Przyszłość ekorozwoju / Kozłowski, Stefan.
 
LIS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
5   2002100056510 W.5651 Środowisko w globalnej orientacji zarządzania przedsiębiorstwem / Lisiecka, Krystyna.
 
MAT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
6   2002100121508 W.12150 Determinanty doskonalenia systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy ISO 14001 / Matuszak-Flejszman, Alina.
7   2002100018945 W.1894 Problemy ekologiczne jako problemy społeczne / Matczak, Piotr.
 
NOW
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
8   2002100040472 W.4047 Zarządzanie środowiskowe i systemy zarządzania środowiskowego / Nowosielski, Ryszard.
 
OCH
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
9   2002100025011 W.2501 Ochrona środowiska w polityce /
 
ORG
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
10   2002100042292 W.4229 Organizacja ochrony środowiska /
 
PIE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
11   2002100025226 W.2522 Bezpieczeństwo ekologiczne w Europie : studium politologiczne / Pietraś, Marek.
12   2002100099395 W.9939 Ochrona środowiska w warunkach procesów globalizacji / Pietrewicz, Jerzy W..
 
POL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
13   2002100020283 W.2028 Polityka ekologiczna III Rzeczypospolitej : praca zbiorowa /
 
ROS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
14   2002100042278 W.4227 Podstawy gospodarki odpadami / Rosik-Dulewska, Czesława.
 
SYS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
15   2002100110069 W.11006 System finansowania ochrony środowiska w Polsce /
 
ZAR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
16   2002100048362 W.4836 Zarządzanie środowiskiem /
 
ZRÓ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
17   2002100046948 W.4694 Zrównoważony Rozwój - Zastosowania. 2 /
 
ALB
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
18   2002100045835 W.4583 Polityka ochrony środowiska / Alberski, Robert.
 
BAN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
19   2002100019010 W.1901 Podstawy ekologii / Banaszak, Józef.
 
SYM
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
20   2002100104228 W.10422 Ochrona przyrody / Symonides, Ewa.
 
GOL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
21   2002100045842 W.4584 Inteligencja ekologiczna : jak wiedza o ukrytych oddziaływaniach tego, co kupujemy, może wszystko zmienić / Goleman, Daniel.
 
CAR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
22   2002100047655 W.4765 Dzielenie się światem : [zrównoważony sposób życia i globalnie sprawiedliwy dostęp do zasobów naturalnych w XXI wieku]. Carley, Michael.
 
PRO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
23   2002100048041 W.4804 Problemy w ochronie środowiska w województwie opolskim - energia i transport : monografia /
 
PAK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
24   2002100048577 W.4857 Pakiet klimatyczno-energetyczny : analityczna ocena propozycji Komisji Europejskiej /
 
MRO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
25   2002100089112 W.8911 Polityka energetyczna Unii Europejskiej : między strategią, lobbingiem a partycypacją / Mrozowska, Sylwia.
 
WEY
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
26   2002100115491 W.11549 Greenpeace : o tym, jak grupa ekologów, dziennikarzy i wizjonerów zmieniła świat / Weyler, Rex.
27   2002100115507 W.11550 Greenpeace : o tym, jak grupa ekologów, dziennikarzy i wizjonerów zmieniła świat / Weyler, Rex.
 
MUS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
28   2002100116740 W.11674 Europejska współpraca ekologiczna : aspekty instytucjonalne i prawne / Muszyńska-Kurnik, Małgorzata.
29   2002100116757 W.11675 Europejska współpraca ekologiczna : aspekty instytucjonalne i prawne / Muszyńska-Kurnik, Małgorzata.
30   2002100116764 W.11676 Europejska współpraca ekologiczna : aspekty instytucjonalne i prawne / Muszyńska-Kurnik, Małgorzata.
 
PET
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
31   2002100117532 W.11753 Ekologia / Peterson del Mar, David.
32   2002100117549 W.11754 Ekologia / Peterson del Mar, David.
 
ROG
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
33   2002100120051 W.12005 Ekonomia zrównoważonego rozwoju : teoria i praktyka / Rogall, Holger.