KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKA
Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu

Pedagogika (PEDAGOGY)


Zawartość półki


 
EDU
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1   2002100102897 W.10289 Edukacja dla rozwoju innowacyjnego w Polsce /
2   2002100108493 W.10849 Edukacja wobec integracji europejskiej /
 
KUP
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
3   2002100103924 W.10392 Projekty reform edukacyjnych w Polsce : główne tezy i wpływ na funkcjonowanie szkolnictwa / Kupisiewicz, Czesław.
 
PED
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
4   2002100106390 W.10639 Pedagogika : podręcznik akademicki. 1 /
5   2002100106406 W.10640 Pedagogika : podręcznik akademicki. 1 /
6   2002100116412 W.11641 Pedagogika : podręcznik akademicki. 2 /
7   2002100116429 W.11642 Pedagogika : podręcznik akademicki. 2 /
8   2002100115859 W.11585 Pedagogika specjalna : praca zbiorowa /
9   2002100019881 W.1988 Pedagogika społeczna : człowiek w zmieniającym się świecie /
10   2002100019898 W.1989 Pedagogika społeczna : człowiek w zmieniającym się świecie /
11   2002100106413 W.10641 Pedagogika społeczna : podręcznik akademicki. 1 /
12   2002100106420 W.10642 Pedagogika społeczna : podręcznik akademicki. 2, Debata /
13   2002100056688 W.5668 Pedagogika społeczna i praca socjalna : przegląd stanowisk i komentarze /
14   2002100021310 W.2131 Pedagogika. T. 1, Podstawy nauk o wychowaniu /
 
PRO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
15   2002100107144 W.10714 Proces Boloński w kształtowaniu systemu zapewniania jakości kształcenia /
 
THI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
16   2002100120877 W.12087 Szkolnictwo wyższe : wyzwania XXI wieku : Polska, Europa, USA / Thieme, Jerzy K..
 
WYB
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
17   2002100057647 W.5764 Wybrane zagadnienia współczesnego szkolnictwa wyższego /
 
ELE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
18   2002100023956 W.2395 Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej : A-Z /
19   2002100023963 W.2396 Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej : A-Z /
 
RYB
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
20   2002100020092 W.2009 Aspekty ekonomiczno-finansowe oświaty / Rybacki, Radosław.
 
NAU
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
21   2002100022461 W.2246 Nauczyciel w systemie edukacyjnym - teraźniejszość i przyszłość /
22   2002100022478 W.2247 Nauczyciel w systemie edukacyjnym - teraźniejszość i przyszłość /
 
BRZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
23   2002100022744 W.2274 Ustrój szkolnictwa wyższego w Polsce / Brzezicki, Tomasz.
 
SPE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
24   2002100024427 W.2442 Niepełnosprawni w społeczeństwie : podstawy ortopedagogiki / Speck, Otto.
25   2002100100374 W.10037 Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją : model kształcenia. Studia podyplomowe /
 
BAR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
26   2002100025097 W.2509 Zarys historii wychowania / Bartnicka, Kalina.
27   2002100025103 W.2510 Zarys historii wychowania / Bartnicka, Kalina.
28   2002100025110 W.2511 Zarys historii wychowania / Bartnicka, Kalina.
 
JEŻ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
29   2002100025769 W.2576 Ekonomika oświaty / Jeżowski, Antoni.
30   2002100059801 W.5980 Ekonomika oświaty / Jeżowski, Antoni.
31   2002100059818 W.5981 Ekonomika oświaty / Jeżowski, Antoni.
 
JAK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
32   2002100026391 W.2639 Jak rozmawiać z młodzieżą o prostytucji nieletnich? : scenariusze zajęć /
33   2002100026407 W.2640 Jak rozmawiać z młodzieżą o prostytucji nieletnich? : scenariusze zajęć /
34   2002100026414 W.2641 Jak rozmawiać z młodzieżą o prostytucji nieletnich? : scenariusze zajęć /
35   2002100026421 W.2642 Jak rozmawiać z młodzieżą o prostytucji nieletnich? : scenariusze zajęć /
36   2002100116450 W.11645 Jakość kształcenia akademickiego w świecie mobilności i ryzyka /
 
KUR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
37   2002100027466 W.2746 Podstawy prawne i organizacyjne oświaty : prawo oświatowe w zarysie / Kurzyna-Chmiel, Danuta.
 
ŚLI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
38   2002100028647 W.2864 Problemy współczesnej edukacji : dekonstrukcja polityki oświatowej III RP : 1989-2009 / Śliwerski, Bogusław.
 
GAW
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
39   2002100059177 W.5917 Zarządzanie placówką oświatową : organizacja, nadzór, narzędzia informatyczne, wzory dokumentów / Gawroński, Krzysztof.
40   2002100029040 W.2904 Zarządzanie placówką oświatową / Gawroński, Krzysztof.
41   2002100058682 W.5868 Zarządzanie placówką oświatową / Gawroński, Krzysztof.
 
BAL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
42   2002100043329 W.4332 Prawo oświatowe / Balicki, Adam.
 
JER
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
43   2002100047525 W.4752 Kwalifikacje zawodowe : poglądy teoretyczne a rzeczywistość / Jeruszka, Urszula.
 
MET
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
44   2002100056640 W.5664 Metoda warsztatowa w kształceniu umiejętności interpersonalnych : praca zbiorowa zespołu nauczycieli Szkoły Policealnej Pracowników Służb Społecznych w Gdańsku /
 
POD
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
45   2002100056626 W.5662 Podręcznik teorii dla nauczycieli praktyki w pracy socjalnej /
 
SPO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
46   2002100057555 W.5755 Społeczeństwo polskie w procesie demokratycznych przeobrażeń /
47   2002100103825 W.10382 Społeczeństwo wielokulturowe wyzwaniem w pracy nauczyciela andragoga /
 
LAT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
48   2002100059160 W.5916 Zadania oświatowe gminy : poradnik ze wzorami dokumentów : CD-Rom wzory dokumentów / Latowska-Downar, Iwona.
 
SZK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
49   2002100096226 W.9622 Szkolnictwo niepubliczne w Polsce i Unii Europejskiej - stan obecny i perspektywy rozwoju /
50   2002100059153 W.5915 Szkolnictwo wyższe w Europie i w Polsce w świetle założeń i realizacji procesu bolońskiego = Higher education systems in Poland and around Europe in assumptions and realization of the Bologna process /
 
STA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
51   2002100059511 W.5951 Podmiotowy model pracy socjalnej / Stasiak, Makary Krzysztof.
 
IZD
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
52   2002100067882 W.6788 Prawo o szkolnictwie wyższym. Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym : komentarz do nowelizacji / Izdebski, Hubert.
 
RES
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
53   2002100090996 W.9099 Resocjalizacja : teoria i praktyka pedagogiczna. T. 1 /
54   2002100091009 W.9100 Resocjalizacja : teoria i praktyka pedagogiczna. T. 1 /
55   2002100091016 W.9101 Resocjalizacja : teoria i praktyka pedagogiczna. T. 2 /
56   2002100091023 W.9102 Resocjalizacja : teoria i praktyka pedagogiczna. T. 2 /
 
APA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
57   2002100100183 W.10018 Podstawowe elementy systemu i procesu kształcenia w szkole wyższej / Apanowicz, Jerzy.
 
WDR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
58   2002100100381 W.10038 Wdrożenie kształcenia specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją - rekomendacje /
 
DRO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
59   2002100100442 W.10044 Drogi i bezdroża polskiej oświaty w latach 1945-2005 : próba wybiórczo-retrospektywnego spojrzenia /
 
KAW
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
60   2002100100923 W.10092 Pedagogika rodziny : obszary i panorama problematyki / Kawula, Stanisław.
 
OSO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
61   2002100100848 W.10084 Osoba z niepełnosprawnością w systemie rehabilitacji, edukacji i wsparcia społecznego /
 
PAC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
62   2002100101425 W.10142 Współczesne systemy edukacyjne / Pachociński, Ryszard.
 
CIC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
63   2002100102552 W.10255 Pedagogika społeczna w Polsce w latach 1945-2005 : rozwój, obszary refleksji i badań, koncepcje / Cichosz, Mariusz.
 
SEK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
64   2002100102880 W.10288 Sektor prywatny w szkolnictwie wyższym w Polsce w warunkach integracji z Unią Europejską /
 
TOŻ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
65   2002100103399 W.10339 Tożsamość oraz dylematy pedagogiki opiekuńczej /
 
NOW
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
66   2002100103344 W.10334 Nowatorskie i alternatywne metody w teorii i praktyce pedagogiki specjalnej : przewodnik metodyczny : praca zbiorowa /
67   2002100103351 W.10335 Nowatorskie i alternatywne metody w teorii i praktyce pedagogiki specjalnej : przewodnik metodyczny : praca zbiorowa /
 
WIL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
68   2002100103818 W.10381 Teoria pracy : implikacje dla pedagogiki pracy / Wilsz, Jolanta.
 
BUC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
69   2002100104051 W.10405 Procedury i negocjacje : jakość kształcenia w szkole wyższej / Buchner-Jeziorska, Anna.
 
MAC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
70   2002100108684 W.10868 Samokształcenie w procesie nauczania / Maciejewski, Jan.
 
BRU
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
71   2002100109216 W.10921 W poszukiwaniu teorii nauczania / Bruner, Jerome Seymour.
 
WSP
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
72   2002100109742 W.10974 Wsparcie społeczne w rehabilitacji i resocjalizacji /
73   2002100116009 W.11600 Współczesna rodzina : dylematy teorii i praktyki pedagogicznej : praca zbiorowa /
 
ROZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
74   2002100110762 W.11076 Rozwój i funkcjonowanie osób niepełnosprawnych : konteksty edukacyjne i prawne /
 
STR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
75   2002100121096 W.12109 Streetworking : aspekty teoretyczne i praktyczne /