KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKA
Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu

Zarządzanie (MANAGEMENT)


Zawartość półki


 
WOJ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1   2002100020955 W.2095 Zarządzanie strategiczne : metody analizy strategicznej i projektowania strategii przedsiębiorstwa : przewodnik metodyczny / Wojeński, Jerzy.
 
COX
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2   2002100059535 W.5953 Menedżer w opałach : 24 lekcje zarządzania wielkimi projektami / Cox, Danny.
 
KNE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
3   2002100045279 W.4527 Audyt wewnętrzny w praktyce : audyt operacyjny i finansowy / Knedler, Konrad.
 
ADA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
4   2002100083783 W.8378 Koncepcja zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu przedsiębiorstwem / Adamczyk, Jadwiga.
5   2002100091146 W.9114 Motywacja / Adair, John.
6   2002100023215 W.2321 Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw : teoria i praktyka / Adamczyk, Jadwiga.
 
SKR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
7   2002100045897 W.4589 Biznesplan : model najlepszych praktyk / Skrzypek, Jerzy.
8   2002100017269 W.1726 Jakość i efektywność / Skrzypek, Elżbieta.
 
OPO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
9   2002100027367 W.2736 Biznes plan : jak go budować i analizować? : podręcznik / Opolski, Krzysztof.
 
JUC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
10   2002100038912 W.3891 Jak oceniać pracę? : wartość stanowisk i kompetencji / Juchnowicz, Marta.
11   2002100055667 W.5566 Jak oceniać pracę? : wartość stanowisk i kompetencji / Juchnowicz, Marta.
12   2002100055674 W.5567 Jak oceniać pracę? : wartość stanowisk i kompetencji / Juchnowicz, Marta.
13   2002100022720 W.2272 Narzędzia i praktyka zarządzania zasobami ludzkimi : praca zbiorowa / Juchnowicz, Marta.
14   2002100039995 W.3999 Narzędzia i praktyka zarządzania zasobami ludzkimi : praca zbiorowa / Juchnowicz, Marta.
15   2002100040007 W.4000 Narzędzia i praktyka zarządzania zasobami ludzkimi : praca zbiorowa / Juchnowicz, Marta.
16   2002100055643 W.5564 Narzędzia i praktyka zarządzania zasobami ludzkimi : praca zbiorowa / Juchnowicz, Marta.
17   2002100055650 W.5565 Narzędzia i praktyka zarządzania zasobami ludzkimi : praca zbiorowa / Juchnowicz, Marta.
 
PAT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
18   2002100013797 W.1379 Elementy marketingu na rynku prasy / Patrzałek, Wanda.
 
ZAR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
19   2002100073180 W.7318 Zarządzanie : teoria i praktyka /
20   2002100073197 W.7319 Zarządzanie : teoria i praktyka /
21   2002100073203 W.7320 Zarządzanie : teoria i praktyka /
22   2002100109551 W.10955 Zarządzanie działalnością innowacyjną /
23   2002100004481 W.448 Zarządzanie finansami projektu europejskiego /
24   2002100115484 W.11548 Zarządzanie firmą : strategie, struktury, decyzje, tożsamość /
25   2002100030565 W.3056 Zarządzanie firmą (nowe trendy w zarządzaniu) /
26   2002100111813 W.11181 Zarządzanie firmą rodzinną : wybrane zagadnienia /
27   2002100063662 W.6366 Zarządzanie firmą sportową : praca zbiorowa /
28   2002100116085 W.11608 Zarządzanie i finanse w przedsiębiorstwie : zagadnienia wybrane /
29   2002100056879 W.5687 Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi : praca zbiorowa /
30   2002100038479 W.3847 Zarządzanie jakością : metody i instrumenty controllingu jakości /
31   2002100056978 W.5697 Zarządzanie jakością usług w instytucjach publicznych /
32   2002100038288 W.3828 Zarządzanie jakością. Cz. 1, Systemy jakości w organizacji /
33   2002100038295 W.3829 Zarządzanie jakością. Cz. 2, Ochrona jakości wyrobów w łańcuchu logistycznym /
34   2002100030435 W.3043 Zarządzanie kadrami : ćwiczenia /
35   2002100030848 W.3084 Zarządzanie kadrami : podstawy teoretyczne i ćwiczenia /
36   2002100097827 W.9782 Zarządzanie kadrami : perspektywy badawcze i praktyka /
37   2002100021631 W.2163 Zarządzanie kadrami /
38   2002100023260 W.2326 Zarządzanie kadrami /
39   2002100023277 W.2327 Zarządzanie kadrami /
40   2002100023284 W.2328 Zarządzanie kadrami /
41   2002100023291 W.2329 Zarządzanie kadrami /
42   2002100030862 W.3086 Zarządzanie kadrami /
43   2002100101814 W.10181 Zarządzanie kadrą menedżerską w organizacjach międzynarodowych w Polsce /
44   2002100101821 W.10182 Zarządzanie kadrą menedżerską w organizacjach międzynarodowych w Polsce /
45   2002100111141 W.11114 Zarządzanie kadrą menedżerską w organizacjach międzynarodowych w Polsce /
46   2002100030855 W.3085 Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw /
47   2002100062160 W.6216 Zarządzanie logistyką w administracji publicznej /
48   2002100013995 W.1399 Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem /
49   2002100014008 W.1400 Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem /
50   2002100015999 W.1599 Zarządzanie mikroprzedsiębiorstwem : podręcznik dla przedsiębiorczej kobiety /
51   2002100109056 W.10905 Zarządzanie niepewnością /
52   2002100119543 W.11954 Zarządzanie organizacjami : diagnoza i sposoby rozwiązywania problemów /
53   2002100097131 W.9713 Zarządzanie organizacjami /
54   2002100103009 W.10300 Zarządzanie organizacjami publicznymi : wybrane zagadnienia /
55   2002100040892 W.4089 Zarządzanie organizacjami w teorii i praktyce /
56   2002100040458 W.4045 Zarządzanie organizacją w nowej rzeczywistości gospodarczej : wybrane problemy /
57   2002100092167 W.9216 Zarządzanie personelem : materiały do ćwiczeń /
58   2002100020986 W.2098 Zarządzanie potencjałem społecznym w nowoczesnej organizacji /
59   2002100057104 W.5710 Zarządzanie pracą : organizowanie, planowanie, motywowanie, kontrola : [przedsiębiorstwo jako system pracy, rola kierowników w osiąganiu sukcesu] /
60   2002100022485 W.2248 Zarządzanie projektami /
61   2002100022492 W.2249 Zarządzanie projektami /
62   2002100022508 W.2250 Zarządzanie projektami /
63   2002100112704 W.11270 Zarządzanie projektami współfinansowanymi z funduszy publicznych : planowanie i realizacja /
64   2002100037229 W.3722 Zarządzanie projektem : model najlepszych praktyk /
65   2002100032910 W.3291 Zarządzanie projektem europejskim : praca zbiorowa /
66   2002100022898 W.2289 Zarządzanie przedsiębiorcze w organizacjach non-profit i administracji publicznej /
67   2002100044326 W.4432 Zarządzanie przedsiębiorcze w organizacjach non-profit i administracji publicznej /
68   2002100058354 W.5835 Zarządzanie przedsiębiorstwem /
69   2002100110977 W.11097 Zarządzanie przedsiębiorstwem /
70   2002100090347 W.9034 Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości : koncepcje, modele, metody /
71   2002100100831 W.10083 Zarządzanie przedsiębiorstwem w kryzysie /
72   2002100030558 W.3055 Zarządzanie przedsiębiorstwem w teorii i w praktyce /
73   2002100110748 W.11074 Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu : ku superelastycznej organizacji: praca zbiorowa /
74   2002100110755 W.11075 Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu : ku superelastycznej organizacji: praca zbiorowa /
75   2002100084322 W.8432 Zarządzanie przez jakość : koncepcje, metody, studia przypadków /
76   2002100110298 W.11029 Zarządzanie przez jakość : koncepcje, metody, studia przypadków /
77   2002100030503 W.3050 Zarządzanie publiczne : elementy teorii i praktyki /
78   2002100078635 W.7863 Zarządzanie ryzykiem - wyzwania XXI wieku /
79   2002100078642 W.7864 Zarządzanie ryzykiem - wyzwania XXI wieku /
80   2002100078659 W.7865 Zarządzanie ryzykiem - wyzwania XXI wieku /
81   2002100051485 W.5148 Zarządzanie ryzykiem w biznesie : inteligentne narzędzia /
82   2002100019263 W.1926 Zarządzanie strategiczne : badania i koncepcje : praca zbiorowa /
83   2002100101173 W.10117 Zarządzanie strategiczne : koncepcje - metody /
84   2002100026650 W.2665 Zarządzanie strategiczne rozwojem /
85   2002100061651 W.6165 Zarządzanie talentami w organizacji /
86   2002100086449 W.8644 Zarządzanie w grupach kapitałowych : aspekty organizacyjne, finansowe, właścicielskie i personalne : praca zbiorowa /
87   2002100063990 W.6399 Zarządzanie wartością firmy : praca zbiorowa /
88   2002100109063 W.10906 Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach /
89   2002100049024 W.4902 Zarządzanie z pasją : czyli Rozmowy z Konosuke Matsushitą, założycielem i twórcą potęgi koncernu Matsushita Corp. (Panasonic, Technics, National) /
90   2002100015609 W.1560 Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji /
91   2002100017566 W.1756 Zarządzanie zasobami ludzkimi : kreowanie nowoczesności : raport z badań przeprowadzonych wśród firm biorących udział w VII edycji Konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi /
92   2002100023246 W.2324 Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji /
93   2002100023253 W.2325 Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji /
94   2002100030527 W.3052 Zarządzanie zasobami ludzkimi : problemy dydaktyki : praca zbiorowa /
95   2002100030534 W.3053 Zarządzanie zasobami ludzkimi : problemy dydaktyki : praca zbiorowa /
96   2002100037106 W.3710 Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji /
97   2002100037113 W.3711 Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji /
98   2002100037120 W.3712 Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji /
99   2002100100404 W.10040 Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji : materiały do ćwiczeń /
100   2002100101722 W.10172 Zarządzanie zasobami ludzkimi : teraźniejszość i przyszłość /
101   2002100039834 W.3983 Zarządzanie zasobami ludzkimi dla menedżerów średniego szczebla /
102   2002100038943 W.3894 Zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce : przeszłość, teraźniejszość, przyszłość /
103   2002100037236 W.3723 Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki /
104   2002100037243 W.3724 Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki /
105   2002100097445 W.9744 Zarządzanie zintegrowanym ryzykiem przedsiębiorstwa w Polsce : kierunki i narzędzia /
 
NOW
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
106   2002100020726 W.2072 Gospodarowanie aktywami ludzkimi firmy : od zarządzania kadrami do zarządzania zasobami pracowniczymi / Nowakowski, Krzysztof.
107   2002100093799 W.9379 Nowe kierunki w zarządzaniu : podręcznik akademicki /
108   2002100119703 W.11970 Nowoczesne formy zatrudnienia /
109   2002100017047 W.1704 Nowoczesne metody doboru i oceny personelu /
110   2002100017054 W.1705 Nowoczesne metody doboru i oceny personelu /
111   2002100039902 W.3990 Nowoczesne metody zarządzania zasobami ludzkimi /
112   2002100099760 W.9976 Nowoczesne podejście do zarządzania organizacjami /
113   2002100114944 W.11494 Nowoczesne trendy w zarządzaniu /
114   2002100031531 W.3153 Nowoczesne zarządzanie Zakładem Opieki Zdrowotnej : podręcznik dla studentów Studiów Podyplomowych : praca zbiorowa /
115   2002100095496 W.9549 Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi : transformacja zgodna z oczekiwaniami klientów i inwestorów /
116   2002100111103 W.11110 Wprowadzenie do zarządzania międzynarodowego / Nowakowski, Marcin K..
 
PEN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
117   2002100111288 W.11128 Analiza strategiczna w zarządzaniu firmą : koncepcja i stosowanie / Penc-Pietrzak, Ilona.
118   2002100090569 W.9056 Decyzje menedżerskie : o sztuce zarządzania / Penc, Józef.
119   2002100018686 W.1868 Decyzje w zarządzaniu / Penc, Józef.
120   2002100104297 W.10429 Kreatywne kierowanie : organizacja i kierownik jutra, rozwiązywanie problemów kadrowych, zachowania w organizacji, trudne sytuacje w kierowaniu / Penc, Józef.
121   2002100024342 W.2434 Kreowanie zachowań w organizacji : konflikty i stresy pracownicze, zmiany rozwoju organizacji : [nowe rozumienie kierowania, tworzenie klimatu współdziałania] / Penc, Józef.
122   2002100093867 W.9386 Leksykon biznesu / Penc, Józef.
123   2002100111554 W.11155 Menedżer w działaniu. T. 1, Sekrety prowadzenia biznesu / Penc, Józef.
124   2002100111561 W.11156 Menedżer w działaniu. skuteczne działanie i samodoskonalenie / T. 2, Podejmowanie najlepszych decyzji : Penc, Józef.
125   2002100030428 W.3042 Nowoczesne kierowanie ludźmi : wywieranie wpływu i współdziałanie w organizacji / Penc, Józef.
126   2002100095304 W.9530 Planowanie strategiczne w nowoczesnej firmie / Penc-Pietrzak, Ilona.
127   2002100090163 W.9016 Strategiczny system zarządzania : holistyczne myślenie o przyszłości, formułowanie misji i strategii / Penc, Józef.
128   2002100103443 W.10344 Strategie biznesu i marketingu / Penc-Pietrzak, Ilona.
129   2002100017023 W.1702 Strategie zarządzania : perspektywiczne myślenie, systemowe działanie. [Cz. 1] / Penc, Józef.
130   2002100017030 W.1703 Strategie zarządzania : strategie dziedzinowe i ich realizacja, zintegrowane zarządzanie strategiczne. [Cz. 2] / Penc, Józef.
131   2002100064201 W.6420 Strategie zarządzania : perspektywiczne myślenie, systemowe działanie. [Cz. 1] / Penc, Józef.
132   2002100064218 W.6421 Strategie zarządzania : perspektywiczne myślenie, systemowe działanie. [Cz. 1] / Penc, Józef.
133   2002100095311 W.9531 Zachowania organizacyjne w przedsiębiorstwie : kreowanie twórczego nastawienia i aspiracji / Penc, Józef.
134   2002100095489 W.9548 Zachowania organizacyjne w przedsiębiorstwie : kreowanie twórczego nastawienia i aspiracji / Penc, Józef.
 
ARM
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
135   2002100116283 W.11628 Możesz być jeszcze lepszym menedżerem / Armstrong, Michael.
136   2002100016347 W.1634 Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi / Armstrong, Michael.
137   2002100016354 W.1635 Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi / Armstrong, Michael.
138   2002100016361 W.1636 Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi / Armstrong, Michael.
139   2002100016378 W.1637 Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi / Armstrong, Michael.
140   2002100109322 W.10932 Zarządzanie wynagrodzeniami : zestaw narzędzi / Armstrong, Michael.
141   2002100044340 W.4434 Zarządzanie wynagrodzeniami / Armstrong, Michael.
142   2002100044357 W.4435 Zarządzanie wynagrodzeniami / Armstrong, Michael.
143   2002100085954 W.8595 Zarządzanie zasobami ludzkimi / Armstrong, Michael.
144   2002100085961 W.8596 Zarządzanie zasobami ludzkimi / Armstrong, Michael.
145   2002100085978 W.8597 Zarządzanie zasobami ludzkimi / Armstrong, Michael.
146   2002100085985 W.8598 Zarządzanie zasobami ludzkimi / Armstrong, Michael.
147   2002100085992 W.8599 Zarządzanie zasobami ludzkimi / Armstrong, Michael.
148   2002100086005 W.8600 Zarządzanie zasobami ludzkimi / Armstrong, Michael.
 
MAR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
149   2002100100619 W.10061 Controlling : teoria, zastosowania / Marciniak, Stanisław.
150   2002100100435 W.10043 Metodologia wartościowania pracy / Martyniak, Zbigniew.
151   2002100058408 W.5840 Metody organizowania procesów pracy / Martyniak, Zbigniew.
152   2002100058415 W.5841 Metody organizowania procesów pracy / Martyniak, Zbigniew.
153   2002100015494 W.1549 Motywacja bez granic : w jaki sposób najlepsi osiągają swoje cele i sukcesy? / Marszałek, Nikodem.
154   2002100121003 W.12100 Optymalizacja zatrudnienia : zwolnienia, outsourcing, outplacement / Marciniak, Jarosław.
155   2002100047952 W.4795 Organizacja i zarządzanie : 42 problemy teorii i praktyki / Martyniak, Zbigniew.
156   2002100091795 W.9179 Organizacja i zarządzanie : 60 problemów teorii i praktyki / Martyniak, Zbigniew.
157   2002100109537 W.10953 Organizacja i zarządzanie : 15 efektywnych metod / Martyniak, Zbigniew.
158   2002100098954 W.9895 Pozyskiwanie i dobór personelu : kształtowanie zatrudnienia w organizacji / Marek, Jadwiga.
159   2002100057050 W.5705 Pozyskiwanie pracowników : rekrutacja, adaptacja, rozwój / Marciniak, Jarosław.
160   2002100037151 W.3715 Standaryzacja procesów zarządzania personelem / Marciniak, Jarosław.
161   2002100047754 W.4775 Standaryzacja procesów zarządzania personelem / Marciniak, Jarosław.
162   2002100118577 W.11857 Zarządzanie rozwojem miast / Markowski, Tadeusz.
 
POD
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
163   2002100059955 W.5995 365 sposobów na codzienne motywowanie i nagradzanie pracowników / Podmoroff, Dianna.
164   2002100048966 W.4896 Podręcznik zarządzania projektami miękkimi : w kontekście Europejskiego Funduszu Społecznego /
165   2002100017337 W.1733 Podstawy kierowania organizacjami /
166   2002100106871 W.10687 Podstawy nauki o organizacji : przedsiębiorstwo jako organizacja gospodarcza /
167   2002100106888 W.10688 Podstawy nauki o organizacji : przedsiębiorstwo jako organizacja gospodarcza /
168   2002100115156 W.11515 Podstawy nauki o organizacji : przedsiębiorstwo jako organizacja gospodarcza /
169   2002100064164 W.6416 Podstawy nauki o przedsiębiorstwie /
170   2002100064171 W.6417 Podstawy nauki o przedsiębiorstwie /
171   2002100115767 W.11576 Podstawy organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem /
172   2002100064812 W.6481 Podstawy zarządzania : teoria i ćwiczenia /
173   2002100064829 W.6482 Podstawy zarządzania : teoria i ćwiczenia /
174   2002100096424 W.9642 Podstawy zarządzania : koncepcje - strategie - zastosowania /
175   2002100096349 W.9634 Podstawy zarządzania operacyjnego /
 
LIS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
176   2002100061620 W.6162 Klasyczne i nowe metody organizacji i zarządzania : teoria i praktyka / Lisiecki, Marek.
177   2002100061637 W.6163 Klasyczne i nowe metody organizacji i zarządzania : teoria i praktyka / Lisiecki, Marek.
178   2002100061644 W.6164 Klasyczne i nowe metody organizacji i zarządzania : teoria i praktyka / Lisiecki, Marek.
179   2002100071827 W.7182 Projakościowe zarządzanie w organizacjach ochrony zdrowia : diagnoza i kierunki doskonalenia / Lisiecka, Krystyna.
180   2002100022447 W.2244 Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie / Lisowski, Jerzy Lech.
 
ŁUC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
181   2002100032484 W.3248 Organizacyjne zachowania człowieka / Łucewicz, Jacenta.
 
DAH
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
182   2002100037274 W.3727 Podstawy zarządzania jakością / Dahlgaard, Jens J..
183   2002100037281 W.3728 Podstawy zarządzania jakością / Dahlgaard, Jens J..
184   2002100038509 W.3850 Podstawy zarządzania jakością / Dahlgaard, Jens J..
 
MIL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
185   2002100038332 W.3833 Systemowe zarządzanie jakością : koncepcja systemu, ocena systemu, wspomaganie dezyji / Miller, Piotr.
186   2002100116894 W.11689 Zespoły : co trzeba wiedzieć, robić i mówić, aby stworzyć dobry zespół / Miller, Douglas.
 
INN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
187   2002100022782 W.2278 Innowacje w strategii rozwoju organizacji w Unii Europejskiej /
188   2002100039889 W.3988 Innowacyjność w zarządzaniu a konkurencyjność przedsiębiorstwa /
 
PRZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
189   2002100091207 W.9120 Przedsiębiorstwo : teoria i praktyka zarządzania /
190   2002100014510 W.1451 Przedsiębiorstwo a kryzys globalny /
191   2002100110359 W.11035 Przedsiębiorstwo przyszłości : praca zbiorowa /
192   2002100112360 W.11236 Przedsiębiorstwo wobec wyzwań przyszłości /
193   2002100096721 W.9672 Przedsiębiorstwo, wartość, zarządzanie /
194   2002100097544 W.9754 Przetrwanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw /
195   2002100105492 W.10549 Przez innowację do wzrostu : jak wprowadzić innowację przełomową /
 
OBŁ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
196   2002100112575 W.11257 Pasja i dyscyplina strategii : jak z marzeń i decyzji zbudować sukces firmy / Obłój, Krzysztof.
197   2002100005402 W.540 Strategia organizacji : w poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej / Obłój, Krzysztof.
198   2002100101906 W.10190 Strategia sukcesu firmy / Obłój, Krzysztof.
 
DOM
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
199   2002100114708 W.11470 Outsourcing krok po kroku dla menedżerów / Dominguez, Linda R..
200   2002100013377 W.1337 Zarządzanie strategiczne organizacjami non profit w Polsce / Domański, Jarosław.
201   2002100013384 W.1338 Zarządzanie strategiczne organizacjami non profit w Polsce / Domański, Jarosław.
 
CZŁ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
202   2002100097391 W.9739 Człowiek w organizacji : podręczny słownik psychologii zarządzania i dziedzin pokrewnych /
203   2002100102323 W.10232 Człowiek w organizacji : podręczny słownik psychologii zarządzania i dziedzin pokrewnych /
 
EKO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
204   2002100057630 W.5763 Ekonomia menedżerska dla MSP w teorii i praktyce : praca zbiorowa /
205   2002100115361 W.11536 Ekonomika i zarządzanie małą firmą /
 
CZA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
206   2002100059597 W.5959 Wartościowanie pracy a zarządzanie płacami / Czajka, Zdzisław.
207   2002100118553 W.11855 Władza menedżerska i przywództwo / Czarnecka-Wójcik, Ewa.
208   2002100119970 W.11997 Wynagradzanie w systemie zarządzania przedsiębiorstwem / Czajka, Zdzisław.
209   2002100110892 W.11089 Zarządzanie wynagrodzeniami w Polsce / Czajka, Zdzisław.
210   2002100110908 W.11090 Zarządzanie wynagrodzeniami w Polsce / Czajka, Zdzisław.
 
TOK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
211   2002100016590 W.1659 Biznesplan po polsku / Tokarski, Maciej.
212   2002100027473 W.2747 Biznesplan w praktyce / Tokarski, Andrzej.
213   2002100028685 W.2868 Jak solidnie przygotować profesjonalny biznesplan / Tokarski, Andrzej.
214   2002100045026 W.4502 Jak solidnie przygotować profesjonalny biznesplan / Tokarski, Andrzej.
215   2002100016699 W.1669 Outsourcing : metoda restrukturyzacji działalności gospodarczej / Trocki, Michał.
 
MEN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
216   2002100103320 W.10332 Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy /
 
AFU
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
217   2002100108080 W.10808 Biznes internetowy : strategie i modele / Afuah, Allan.
 
ALL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
218   2002100090040 W.9004 Myślenie strategiczne / Allaire, Yvan.
 
BAN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
219   2002100107267 W.10726 Menedżerowie w strukturze społecznej / Banaszak, Sławomir.
220   2002100111783 W.11178 Nowe kierunki w zarządzaniu wymiarem sprawiedliwości / Banasik, Przemysław.
221   2002100112209 W.11220 Zarządzanie przez jakość / Bank, John.
222   2002100111790 W.11179 Zarządzanie wymiarem sprawiedliwości : w kierunku spójnego systemu i budowania wartości / Banasik, Przemysław.
 
BAR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
223   2002100116344 W.11634 Społeczna odpowiedzialność biznesu w aspekcie teoretycznym i empirycznym / Bartkowiak, Grażyna.
224   2002100030572 W.3057 Zarządzanie kapitałem ludzkim : uzyskiwanie wartości dodanej dzięki ludziom / Baron, Angela.
225   2002100039933 W.3993 Zarządzanie projektem : co dobry szef projektu wie, robi i mówi / Barker, Stephen.
226   2002100057500 W.5750 Zarządzanie wiedzą i innowacjami / Baruk, Jerzy.
 
BED
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
227   2002100027558 W.2755 Controlling w zarządzaniu gminą / Bednarek, Piotr.
228   2002100021303 W.2130 Organizacje publiczne : zarządzanie konkurencyjnością / Bednarczyk, Małgorzata.
229   2002100083714 W.8371 Organizacje publiczne : zarządzanie konkurencyjnością / Bednarczyk, Małgorzata.
230   2002100060340 W.6034 Zarys teorii organizacji i zarządzania / Bednarski, Adam.
 
BER
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
231   2002100097605 W.9760 ABC współczesnych koncepcji i metod zarządzania / Bernais, Jolanta.
232   2002100103146 W.10314 Modelowanie strategii biznesu / Berliński, Lechosław.
233   2002100103337 W.10333 Outplacement w praktyce / Berg-Peer, Janine.
234   2002100102354 W.10235 Projektowanie i ocena strategii innowacyjnych : inżynieria strategii przedsiębiorstwa / Berliński, Lechosław.
235   2002100004474 W.447 Sztuka zarządzania projektami / Berkun, Scott.
236   2002100019294 W.1929 Zarządzanie jakością warunkiem konkurencyjności przedsiębiorstwa / Berdowski, Janusz Bronisław.
 
BIE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
237   2002100051058 W.5105 Informatyzacja zarządzania : wybrane zagadnienia / Bielecki, Witold Tomasz.
238   2002100118546 W.11854 Menedżer w perspektywie jutra / Bieda, Jolanta.
239   2002100047778 W.4777 Podstawy teorii organizacji i zarządzania / Bielski, Marcin.
240   2002100022669 W.2266 Zarządzanie czasem : poradnik dla mało efektywnych / Bieniok, Henryk.
 
BOG
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
241   2002100027916 W.2791 Praca biurowa. Cz. 2, Praca w nowoczesnym biurze / Bogusławska, Teresa.
242   2002100091757 W.9175 Zarys koncepcji, metod i problemów zarządzania / Bogdanienko, Jerzy.
243   2002100028333 W.2833 Zarządzanie organizacjami pozarządowymi na przykładzie stowarzyszeń krakowskich / Bogacz-Wojtanowska, Ewa.
244   2002100028340 W.2834 Zarządzanie organizacjami pozarządowymi na przykładzie stowarzyszeń krakowskich / Bogacz-Wojtanowska, Ewa.
245   2002100028357 W.2835 Zarządzanie organizacjami pozarządowymi na przykładzie stowarzyszeń krakowskich / Bogacz-Wojtanowska, Ewa.
 
BUR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
246   2002100089945 W.8994 Relacje z kluczowymi klientami : analiza i zarządzanie / Burnett, Ken.
 
CHY
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
247   2002100056107 W.5610 Przedsiębiorczość akademicka w Polsce : osiąganie przewagi konkurencyjnej w wyniku komercjalizacji technologii / Chyba, Zbigniew.
248   2002100056114 W.5611 Przedsiębiorczość akademicka w Polsce : osiąganie przewagi konkurencyjnej w wyniku komercjalizacji technologii / Chyba, Zbigniew.
249   2002100056121 W.5612 Przedsiębiorczość akademicka w Polsce : osiąganie przewagi konkurencyjnej w wyniku komercjalizacji technologii / Chyba, Zbigniew.
250   2002100086203 W.8620 Przedsiębiorczość akademicka w Polsce : osiąganie przewagi konkurencyjnej w wyniku komercjalizacji technologii / Chyba, Zbigniew.
 
CIE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
251   2002100024779 W.2477 Biznes plan : standardy i praktyka / Ciechan-Kujawa, Marlena.
252   2002100112179 W.11217 Rachunek kosztów jakości : wykorzystanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem / Ciechan-Kujawa, Marlena.
 
CZE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
253   2002100045750 W.4575 Biznesplan w praktyce zarządzania firmą czyli po co i jak opracowywać skuteczny biznesplan? / Czepurko, Aleksander.
254   2002100116481 W.11648 Podstawy organizacji i zarządzania / Czermiński, Alfred.
 
DAN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
255   2002100089839 W.8983 Strategie zmian : teorie i rekomendacje praktyczne / Daniecki, Wojciech.
 
DOB
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
256   2002100097582 W.9758 Wybrane zagadnienia organizacji i zarządzania instytucjami kultury / Dobrzański, Kazimierz.
 
FIL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
257   2002100039926 W.3992 Biznes plan / Filar, Ewa.
258   2002100048591 W.4859 Biznes plan / Filar, Ewa.
 
FRI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
259   2002100109131 W.10913 ABC nowoczesnego menedżera : wszystko, czego ci nie powiedziano kiedy cię awansowano / Fritz, Roger.
 
GIC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
260   2002100015098 W.1509 Motywowanie pracowników : systemy - techniki - praktyka / Gick, Alan.
 
GIE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
261   2002100084216 W.8421 Analiza strategiczna przedsiębiorstwa / Gierszewska, Grażyna.
262   2002100017276 W.1727 Globalizacja : wyzwania dla zarządzania strategicznego / Gierszewska, Grażyna.
263   2002100115750 W.11575 Zarządzanie strategiczne / Gierszewska, Grażyna.
264   2002100115590 W.11559 Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie : modele, podejścia, praktyka / Gierszewska, Grażyna.
 
GŁO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
265   2002100027831 W.2783 Zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej / Głowacka, Maria Danuta.
266   2002100027848 W.2784 Zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej / Głowacka, Maria Danuta.
 
GOL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
267   2002100037182 W.3718 Zarządzanie zasobami ludzkimi : praca zbiorowa / Golnau, Wiesław.
 
GRI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
268   2002100085756 W.8575 Podstawy zarządzania organizacjami / Griffin, Ricky W..
269   2002100085763 W.8576 Podstawy zarządzania organizacjami / Griffin, Ricky W..
270   2002100085770 W.8577 Podstawy zarządzania organizacjami / Griffin, Ricky W..
271   2002100085787 W.8578 Podstawy zarządzania organizacjami / Griffin, Ricky W..
272   2002100111660 W.11166 Podstawy zarządzania organizacjami / Griffin, Ricky W..
273   2002100111677 W.11167 Podstawy zarządzania organizacjami / Griffin, Ricky W..
274   2002100111684 W.11168 Podstawy zarządzania organizacjami / Griffin, Ricky W..
 
HAM
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
275   2002100090439 W.9043 Reengineering w przedsiębiorstwie / Hammer, Michael.
276   2002100120969 W.12096 Siedem kultur kapitalizmu : USA, Japonia, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Szwecja, Holandia / Hampden-Turner, Charles.
277   2002100014886 W.1488 Zarządzanie jakością : teoria i praktyka / Hamrol, Adam.
278   2002100038301 W.3830 Zarządzanie jakością : teoria i praktyka / Hamrol, Adam.
279   2002100038318 W.3831 Zarządzanie jakością : teoria i praktyka / Hamrol, Adam.
280   2002100038325 W.3832 Zarządzanie jakością : teoria i praktyka / Hamrol, Adam.
281   2002100047365 W.4736 Zarządzanie jakością : teoria i praktyka / Hamrol, Adam.
282   2002100089617 W.8961 Zarządzanie jakością : teoria i praktyka / Hamrol, Adam.
283   2002100089624 W.8962 Zarządzanie jakością : teoria i praktyka / Hamrol, Adam.
 
JAM
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
284   2002100021563 W.2156 Dobór zewnętrzny i wewnętrzny pracowników : teoria i praktyka / Jamka, Beata.
285   2002100032392 W.3239 Dobór zewnętrzny i wewnętrzny pracowników : teoria i praktyka / Jamka, Beata.
286   2002100040434 W.4043 Dobór zewnętrzny i wewnętrzny pracowników : teoria i praktyka / Jamka, Beata.
287   2002100056947 W.5694 Kierowanie kadrami : pozyskiwanie i rozwój pracowników / Jamka, Beata.
 
JUR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
288   2002100024892 W.2489 Zarządzanie personelem : proces kadrowy i jego prawne aspekty / Jurkowski, Ryszard.
 
KAL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
289   2002100105485 W.10548 Innowacyjność przedsiębiorstw a systemy zarządzania jakością / Kalinowski, Tomasz Bartosz.
290   2002100102194 W.10219 Strategia konkurencji w przemyśle / Kaleta, Andrzej.
 
KAR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
291   2002100038493 W.3849 Nowoczesne koncepcje zarządzania jakością / Karaszewski, Robert.
292   2002100108226 W.10822 Przywództwo w środowisku globalnego biznesu / Karaszewski, Robert.
293   2002100109650 W.10965 Teorie motywacji w zarządzaniu / Karaś, Roman.
294   2002100108486 W.10848 Total Quality Management : zarządzanie przez jakość : wybrane zagadnienia / Karaszewski, Robert.
295   2002100017320 W.1732 TQM : teoria i praktyka / Karaszewski, Robert.
296   2002100038486 W.3848 Zarządzanie jakością : koncepcje, metody i narzędzia stosowane przez liderów światowego biznesu / Karaszewski, Robert.
 
KEL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
297   2002100039896 W.3989 Sztuka innowacji : lekcja kreatywności z doświadczeń czołowej amerykańskiej firmy projektowej / Kelley, Tom.
 
KIE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
298   2002100090231 W.9023 Sprawne zarządzanie organizacją : zarys teorii i praktyki / Kieżun, Witold
299   2002100090248 W.9024 Sprawne zarządzanie organizacją : zarys teorii i praktyki / Kieżun, Witold.
 
KIS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
300   2002100100213 W.10021 MIS : systemy informatyczne zarządzania / Kisielnicki, Jerzy.
301   2002100096998 W.9699 Zarządzanie kosztami jakości : sposób na poprawę efektywności przedsiębiorstwa / Kister, Agnieszka.
302   2002100033047 W.3304 Zarządzanie projektami : ludzie, procedury, wyniki / Kisielnicki, Jerzy.
303   2002100033054 W.3305 Zarządzanie projektami : ludzie, procedury, wyniki / Kisielnicki, Jerzy.
 
KOC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
304   2002100020733 W.2073 Nowoczesne koncepcje w zarządzaniu przedsiębiorstwem : skrypt do przedmiotu "Organizacja i zarządzanie" / Kochański, Tomasz.
305   2002100090088 W.9008 Strategia : jak opracować i wprowadzić w życie najskuteczniejszą strategię : przewodnik / Koch, Richard.
306   2002100090095 W.9009 Strategia : jak opracować i wprowadzić w życie najskuteczniejszą strategię : przewodnik / Koch, Richard.
 
KOS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
307   2002100047600 W.4760 Antropologia organizacji : metodologia badań terenowych / Kostera, Monika.
308   2002100116566 W.11656 Antropologia organizacji : metodologia badań terenowych / Kostera, Monika.
309   2002100098404 W.9840 Ocena i rozwój umiejętności pracowniczych / Kossowska, Małgorzata.
310   2002100090484 W.9048 Postmodernizm w zarządzaniu / Kostera, Monika.
311   2002100022218 W.2221 Szkolenia pracowników a rozwój organizacji / Kossowska, Małgorzata.
312   2002100110342 W.11034 Szkolenia pracowników a rozwój organizacji / Kossowska, Małgorzata.
313   2002100033016 W.3301 Zarządzanie personelem / Kostera, Monika.
314   2002100056312 W.5631 Zarządzanie personelem / Kostera, Monika.
315   2002100059351 W.5935 Zarządzanie personelem / Kostera, Monika.
316   2002100022393 W.2239 Zarządzanie w XXI wieku : jakość, twórczość, kultura / Kostera, Monika.
 
KOZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
317   2002100102392 W.10239 Motywacja w pracy : determinanty ekonomiczno-organizacyjne / Kozioł, Leszek.
318   2002100098824 W.9882 Zarządzanie motywacją pracowników / Kozłowski, Waldemar.
 
KOŹ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
319   2002100017184 W.1718 Zarządzanie międzynarodowe : konkurencja w klasie światowej / Koźmiński, Andrzej K..
320   2002100115453 W.11545 Zarządzanie od podstaw / Koźmiński, Andrzej K..
321   2002100115460 W.11546 Zarządzanie od podstaw / Koźmiński, Andrzej K..
 
KOŻ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
322   2002100110953 W.11095 Nauka o organizacji / Kożuch, Barbara.
323   2002100110960 W.11096 Nauka o organizacji / Kożuch, Barbara.
324   2002100118539 W.11853 Wstęp do organizacji i zarządzania / Kożuch, Barbara.
325   2002100032965 W.3296 Zachowania człowieka w organizacji / Kożusznik, Barbara.
326   2002100032972 W.3297 Zachowania człowieka w organizacji / Kożusznik, Barbara.
327   2002100045767 W.4576 Zarządzanie publiczne : w teorii i praktyce polskich organizacji / Kożuch, Barbara.
328   2002100045774 W.4577 Zarządzanie publiczne : w teorii i praktyce polskich organizacji / Kożuch, Barbara.
329   2002100102996 W.10299 Zarządzanie publiczne w zarysie / Kożuch, Barbara.
 
KUC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
330   2002100058620 W.5862 Audyt wewnętrzny : teoria i praktyka / Kuc, Bolesław Rafał.
331   2002100099531 W.9953 Kontrola jako funkcja zarządzania / Kuc, Bolesław Rafał.
332   2002100083820 W.8382 Kontrola menedżerska : przełamywanie barier / Kuc, Bolesław Rafał.
333   2002100090446 W.9044 Od zarządzania do przywództwa : dylematy władzy organizacyjnej / Kuc, Bolesław Rafał.
334   2002100090453 W.9045 Od zarządzania do przywództwa : dylematy władzy organizacyjnej / Kuc, Bolesław Rafał.
335   2002100096400 W.9640 Zachowania organizacyjne : podręcznik akademicki / Kuc, Bolesław Rafał.
 
KUL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
336   2002100090385 W.9038 Kultura przedsiębiorczości /
337   2002100041400 W.4140 Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim /
 
KUP
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
338   2002100058873 W.5887 Biznes plan jako instrument zarządzania firmą / Kupiec, Leszek.
339   2002100018570 W.1857 Kobiety w zarządzaniu i czynniki ich sukcesów / Kupczyk, Teresa.
 
LAS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
340   2002100110281 W.11028 Kierowanie małą firmą : tajniki przedsiębiorczości / Laszczak, Mirosław.
341   2002100110199 W.11019 Patologie w organizacji : mechanizmy powstawania, zwalczanie, zapobieganie / Laszczak, Mirosław.
 
LIK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
342   2002100085800 W.8580 Kultura Toyoty : serce i dusza filozofii Toyoty / Liker, Jeffrey K..
 
LIP
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
343   2002100048003 W.4800 W stronę kwalitologii zasobów ludzkich / Lipka, Anna.
 
ŁUN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
344   2002100038271 W.3827 Zarządzanie jakością : standardy i zasady / Łunarski, Jerzy.
345   2002100037267 W.3726 Zarządzanie jakością / Łunarski, Jerzy.
 
MAC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
346   2002100119512 W.11951 O krok dalej : jak motywować pracowników / Macleod, David.
347   2002100023437 W.2343 Zarządzanie rozwojem organizacji : czynniki, modele, strategia, diagnoza / Machaczka, Józef.
 
MAK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
348   2002100090613 W.9061 Organizacje a kontrakt psychologiczny : zarządzanie ludźmi w pracy / Makin, Peter.
 
MAL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
349   2002100097995 W.9799 Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce : wyzwania współczesności / Malara, Zbigniew.
350   2002100101111 W.10111 Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce : wyzwania współczesności / Malara, Zbigniew.
351   2002100064294 W.6429 Wycena przedsiębiorstwa w warunkach polskich / Malinowska, Urszula.
352   2002100121478 W.12147 Zarządzanie informacją na rynku globalnym : teoria i praktyka / Malara, Zbigniew.
 
MAŁ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
353   2002100098299 W.9829 Małe i średnie przedsiębiorstwa w obliczu internacjonalizacji i integracji gospodarek europejskich : przykłady Włoch, Francji, Polski i Czech /
 
MAN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
354   2002100093669 W.9366 Reengineering : metoda usprawniania organizacji / Manganelli, Raymond L..
 
MAS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
355   2002100116641 W.11664 Organizacje w ruchu : strategie zarządzania zmianami / Masłyk-Musiał, Ewa.
 
MOC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
356   2002100061118 W.6111 Zarządzanie kompetencjami zawodowymi a motywowanie pracowników / Moczydłowska, Joanna.
357   2002100099876 W.9987 Zarządzanie kompetencjami zawodowymi a motywowanie pracowników / Moczydłowska, Joanna.
358   2002100016132 W.1613 Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji : podręcznik akademicki / Moczydłowska, Joanna.
 
MYS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
359   2002100015128 W.1512 Po prostu jakość : podręcznik zarządzania jakością / Myszewski, Jan M..
360   2002100015135 W.1513 Po prostu jakość : podręcznik zarządzania jakością / Myszewski, Jan M..
 
NIE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
361   2002100102538 W.10253 Elastyczne systemy wynagrodzeń w przedsiębiorstwach w Polsce / Nieżurawska, Joanna.
362   2002100101609 W.10160 Motywacja : jak zachęcić pracowników, aby dali z siebie wszystko? / Niermeyer, Rainer.
363   2002100039957 W.3995 Motywacja pod lupą : praktyczny poradnik dla szefów / Niemczyk, Anna.
364   2002100039964 W.3996 Motywacja pod lupą : praktyczny poradnik dla szefów / Niemczyk, Anna.
365   2002100103658 W.10365 Zarządzanie ludźmi : jak kierować firmą zgodnie z najnowszymi trendami? / Niermeyer, Rainer.
 
PAS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
366   2002100039865 W.3986 Biznesplan : skuteczne narzędzie pracy przedsiębiorcy / Pasieczny, Jacek.
367   2002100097957 W.9795 Implementacja zaawansowanych rozwiązań biznesu elektronicznego w przedsiębiorstwie / Pastuszak, Zbigniew.
 
PED
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
368   2002100084124 W.8412 Przedsiębiorstwo uczące się / Pedler, Mike.
 
POW
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
369   2002100111899 W.11189 Outsourcing : podręcznik sprawdzonych praktyk / Power, Mark John.
 
RAD
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
370   2002100017559 W.1755 Podręcznik organizatora i kierownika spółdzielni socjalnej. Z. 49 / Radecki, Piotr.
 
ROB
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
371   2002100109315 W.10931 Podstawy zarządzania / Robbins, Stephen P..
372   2002100111448 W.11144 Skuteczne podejmowanie decyzji / Robbins, Stephen P..
373   2002100090002 W.9000 Zachowania w organizacji / Robbins, Stephen P..
374   2002100114852 W.11485 Zachowania w organizacji / Robbins, Stephen P..
375   2002100101470 W.10147 Zarządzanie talentami : wykorzystuj możliwości najzdolniejszych pracowników / Robertson, Alan.
376   2002100020320 W.2032 Zasady zachowania w organizacji / Robbins, Stephen P..
 
ROM
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
377   2002100099166 W.9916 Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie / Romanowska, Maria.
378   2002100019102 W.1910 Zarządzanie strategiczne firmą / Romanowska, Maria.
 
ROZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
379   2002100061132 W.6113 Zarządzanie międzynarodowe / Rozkwitalska, Małgorzata.
 
SCH
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
380   2002100057197 W.5719 Marketing kadrowy / Schwan, Konrad.
381   2002100102545 W.10254 Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi / Schroeder, Jerzy.
382   2002100096875 W.9687 Sztuka zarządzania : psychologia komunikacji dla szefów i liderów / Schulz von Thun, Friedemann.
 
SIE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
383   2002100102378 W.10237 Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie : centra odpowiedzialności w teorii i praktyce / Sierpińska, Maria.
 
STA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
384   2002100098091 W.9809 Coaching : procesy, zasady, umiejętności / Starr, Julie.
385   2002100015906 W.1590 Nurt kulturowy w zarządzaniu / Stańczyk, Sylwia.
386   2002100025370 W.2537 Standardy europejskie w zarządzaniu zasobami ludzkimi : praca zbiorowa /
387   2002100025387 W.2538 Standardy europejskie w zarządzaniu zasobami ludzkimi : praca zbiorowa /
388   2002100022010 W.2201 Wynagrodzenia w strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem / Stachowska, Sylwia.
389   2002100002791 W.279 Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi / Stabryła, Adam.
390   2002100020894 W.2089 Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy / Stabryła, Adam.
391   2002100020900 W.2090 Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy / Stabryła, Adam.
392   2002100085817 W.8581 Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy / Stabryła, Adam.
393   2002100085824 W.8582 Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy / Stabryła, Adam.
394   2002100085831 W.8583 Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy / Stabryła, Adam.
 
STE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
395   2002100115040 W.11504 Ciemne strony kierowania / Stelmach, Waldemar.
396   2002100084179 W.8417 Uprawnianie w biznesie, czyli jak z tym samym zespołem osiagnąć więcej / Stewart, Aileen Michell.
397   2002100107083 W.10708 Władza i kierowanie : teorie i praktyka biurokracji / Stelmach, Waldemar.
398   2002100090255 W.9025 Zarządzanie : podstawy kierowania przedsiębiorstwem : koncepcje, funkcje, przykłady / Steinmann, Horst.
399   2002100097742 W.9774 Zarządzanie : podstawy kierowania przedsiębiorstwem : koncepcje, funkcje, przykłady / Steinmann, Horst.
 
STO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
400   2002100007673 W.767 Kierowanie / Stoner, James A. F..
401   2002100007680 W.768 Kierowanie / Stoner, James A. F..
402   2002100085848 W.8584 Kierowanie / Stoner, James A. F..
403   2002100085855 W.8585 Kierowanie / Stoner, James A. F..
404   2002100085862 W.8586 Kierowanie / Stoner, James A. F..
405   2002100085879 W.8587 Kierowanie / Stoner, James A. F..
406   2002100085886 W.8588 Kierowanie / Stoner, James A. F..
407   2002100085893 W.8589 Kierowanie / Stoner, James A. F..
408   2002100111912 W.11191 Patologie organizacyjne - diagnoza i interwencja / Stocki, Ryszard.
 
SUR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
409   2002100100688 W.10068 Business Intelligence : systemy wspomagania decyzji biznesowych / Surma, Jerzy.
410   2002100115262 W.11526 Przedsiębiorstwa rodzinne wobec wyzwań sukcesji / Surdej, Aleksander.
 
SZY
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
411   2002100021495 W.2149 Analiza transakcyjna w biznesie / Sękowska, Magdalena.
412   2002100101883 W.10188 Zarys zarządzania jakością : ujęcie marketingowo-logistyczne / Szymanowski, Wacław.
 
ŚCI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
413   2002100106994 W.10699 Ludzie podczas zmian w organizacji / Ścibiorek, Zbigniew.
414   2002100099821 W.9982 Zarządzanie zasobami ludzkimi / Ścibiorek, Zbigniew.
 
ŚWI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
415   2002100096042 W.9604 Rozmowa kwalifikacyjna : jak wybrać najlepszych kandydatów / Świerzyński, Robert.
 
TRA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
416   2002100095380 W.9538 Osobowość lidera / Tracy, Brian.
417   2002100103795 W.10379 Zarządzanie czasem / Tracy, Brian.
 
VOL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
418   2002100015630 W.1563 Controlling : planowanie, kontrola, kierowanie : [podstawy budowy systemu controllingu] / Vollmuth, Hilmar J..
419   2002100093874 W.9387 Controlling : instrumenty od A do Z : analizy operacyjne, analizy strategiczne / Vollmuth, Hilmar J..
 
WAL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
420   2002100090101 W.9010 Bill Gates i jego imperium MICROSOFT / Wallace, James.
421   2002100063815 W.6381 Misja firmy a etyka biznesu / Walkowiak, Jerzy.
422   2002100032552 W.3255 Podstawy zarządzania kryzysowego. Cz. 2, Zarządzanie kryzysowe w przedsiębiorstwie / Walas-Trębacz, Jolanta.
423   2002100090033 W.9003 Sam Walton : made in America / Walton, Sam.
 
WAS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
424   2002100094130 W.9413 Europejski kontekst zarządzania jakością / Wasilewski, Lesław.
 
WIL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
425   2002100119994 W.11999 Mistrzowskie przywództwo / Williams, Michael.
426   2002100115019 W.11501 Przywództwo w świecie biznesu : teoria i praktyka dla menedżerów / Williams, Michael.
427   2002100112520 W.11252 Zarządzanie ryzykiem a ubezpieczenia / Williams, C. Arthur.
 
ZIM
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
428   2002100102606 W.10260 Współczesne koncepcje i metody zarządzania / Zimniewicz, Kazimierz.
429   2002100110922 W.11092 Współczesne koncepcje i metody zarządzania / Zimniewicz, Kazimierz.
 
KAP
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
430   2002100084209 W.8420 Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości : praca zbiorowa /
431   2002100119765 W.11976 Strategiczna karta wyników : jak przełożyć strategię na działanie / Kaplan, Robert S..
 
KSZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
432   2002100022270 W.2227 Kształtowanie motywacji wewnętrznej : koszty jakości i ryzyko /
 
CON
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
433   2002100014558 W.1455 Controlling - koncepcje, wdrożenia /
434   2002100116542 W.11654 Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie /
435   2002100013414 W.1341 Controlling w działalności przedsiębiorstwa : praca zbiorowa /
436   2002100099296 W.9929 Controlling w działalności przedsiębiorstwa /
437   2002100021877 W.2187 Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem : praca zbiorowa /
438   2002100091665 W.9166 Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem : praca zbiorowa /
439   2002100089846 W.8984 Lider charyzmatyczny : sekrety wybitnych przywódców / Conger, Jay A..
 
PLA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
440   2002100026667 W.2666 Planowanie strategiczne : poradnik dla pracowników administracji publicznej /
441   2002100026674 W.2667 Planowanie strategiczne : poradnik dla pracowników administracji publicznej /
 
PRO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
442   2002100040786 W.4078 Problemy pracy kierowniczej we współczesnym przedsiębiorstwie /
443   2002100096509 W.9650 Problemy pracy kierowniczej we współczesnym przedsiębiorstwie /
444   2002100107687 W.10768 Problemy społeczne w zmieniającym się przedsiębiorstwie /
445   2002100029057 W.2905 Profesjonalne zarządzanie kadrami w zakładach opieki zdrowotnej /
446   2002100057524 W.5752 Projektowanie organizacyjne /
447   2002100022140 W.2214 Zarządzanie wiedzą w organizacji / Probst, Gilbert.
448   2002100049000 W.4900 Zarządzanie wiedzą w organizacji / Probst, Gilbert.
 
PRA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
449   2002100109421 W.10942 Nowa era innowacji / Prahalad, C.K..
450   2002100116627 W.11662 Pracownik z niepełnosprawnością /
451   2002100089594 W.8959 Praktyka kierowania : praca zbiorowa /
452   2002100091627 W.9162 Praktyka kierowania : praca zbiorowa /
453   2002100091634 W.9163 Praktyka kierowania : praca zbiorowa /
454   2002100111400 W.11140 Praktyka zarządzania strategicznego : studia polskich przypadków /
 
MET
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
455   2002100057081 W.5708 Metody i techniki organizatorskie /
456   2002100048973 W.4897 Metody organizacji i zarządzania /
457   2002100014572 W.1457 Metody sprawnego zarządzania : planowanie, organizowanie, motywowanie, kontrola /
 
LID
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
458   2002100061064 W.6106 Lider przyszłości : nowe wizje, strategie i metody działania na nadchodzącą erę /
 
WSP
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
459   2002100098596 W.9859 Wspieranie działalności małych i średnich przedsiębiorstw. T. 2, Specyficzne aspekty zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami /
 
DRU
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
460   2002100083882 W.8388 Myśli przewodnie Druckera / Drucker, Peter F..
461   2002100064126 W.6412 Praktyka zarządzania / Drucker, Peter F..
 
KAC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
462   2002100086012 W.8601 Ryzyko i zarządzanie ryzykiem : ujęcie interdyscyplinarne / Kaczmarek, Tadeusz Teofil.
463   2002100086029 W.8602 Ryzyko i zarządzanie ryzykiem : ujęcie interdyscyplinarne / Kaczmarek, Tadeusz Teofil.
464   2002100099715 W.9971 Ryzyko kryzysu a ciągłość działania = Business continuity managemant / Kaczmarek, Tadeusz Teofil.
465   2002100014060 W.1406 Zarządzanie redakcją prasową / Kaczmarczyk, Michał.
466   2002100109759 W.10975 Zarządzanie ryzykiem : ujęcie interdyscyplinarne / Kaczmarek, Tadeusz Teofil.
 
PIO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
467   2002100058316 W.5831 Kierowanie zespołami ludzi / Piotrkowski, Kazimierz.
 
STR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
468   2002100086173 W.8617 Elastyczne formy zatrudnienia : telepraca, zarządzanie pracą zdalną / Stroińska, Ewa.
469   2002100024335 W.2433 Konkurencyjność przedsiębiorstwa : budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji / Stankiewicz, Marek Jacek.
470   2002100090330 W.9033 Strategia personalna firmy /
471   2002100044777 W.4477 Strategie innowacyjne przedsiębiorstw /
472   2002100115439 W.11543 Strategie zarządzania uwagą na współczesnym rynku /
473   2002100110373 W.11037 Zarządzanie pracownikami w małej firmie / Stredwick, John.
474   2002100017450 W.1745 Zarządzanie zasobami czasu pracy : doświadczenia krajów europejskich / Strzemińska, Helena.
 
POT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
475   2002100022324 W.2232 Kadry i zarządzanie w administracji / Potoczek, Andrzej.
476   2002100022331 W.2233 Kadry i zarządzanie w administracji / Potoczek, Andrzej.
477   2002100022348 W.2234 Kadry i zarządzanie w administracji / Potoczek, Andrzej.
478   2002100002807 W.280 Podstawy strategii rozwoju lokalnego i regionalnego / Potoczek, Andrzej.
479   2002100002814 W.281 Podstawy strategii rozwoju lokalnego i regionalnego / Potoczek, Andrzej.
480   2002100002821 W.282 Podstawy strategii rozwoju lokalnego i regionalnego / Potoczek, Andrzej.
481   2002100002838 W.283 Podstawy strategii rozwoju lokalnego i regionalnego / Potoczek, Andrzej.
482   2002100002845 W.284 Podstawy strategii rozwoju lokalnego i regionalnego / Potoczek, Andrzej.
483   2002100072107 W.7210 Potencjał innowacyjny i marketingowy współczesnych przedsiębiorstw : problemy - motywy - dylematy /
484   2002100117778 W.11777 Potencjał pracy w przedsiębiorstwie : problemy praktyczne /
485   2002100072114 W.7211 Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach zmienności otoczenia : aktualne tendencje rozwojowe i wyzwania /
 
OUT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
486   2002100120594 W.12059 Outsourcing w praktyce/
 
KON
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
487   2002100016118 W.1611 Koncepcje i metody zarządzania strategicznego oraz nadzoru korporacyjnego : doświadczenia i wyzwania /
 
GOS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
488   2002100110878 W.11087 Gospodarowanie zasobami wiedzy w organizacjach non-profit : wybrane zagadnienia /
 
DZI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
489   2002100111820 W.11182 Dziekanaty w procesie zmian : nowa rzeczywistość prawna i organizacyjna /
490   2002100057708 W.5770 Ocenianie pracowników : ujęcie teoretyczne i praktyczne / Dzieńdziora, Joanna.
 
SUS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
491   2002100116795 W.11679 Restrukturyzacja przedsiębiorstw : proces zarządzania zmianami / Suszyński, Cezary.
492   2002100089068 W.8906 Restrukturyzacja, konsolidacja, globalizacja przedsiębiorstw : doświadczenia i perspektywy polskiej transformacji / Suszyński, Cezary.
493   2002100022294 W.2229 Sustainability w biznesie czyli przedsiębiorstwo przyszłości : zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania /
 
BAT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
494   2002100026995 W.2699 Zarządzanie jakością w urzędach gminy / Batko, Roman.
 
ZAS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
495   2002100015784 W.1578 Zasoby ludzkie w firmie : organizacja, kierowanie, ekonomika : podręcznik /
 
ACK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
496   2002100047624 W.4762 Zarządzanie w małych dawkach / Ackoff, Russell L..
 
BOR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
497   2002100115422 W.11542 Foresight w zarządzaniu strategicznym / Borodako, Krzysztof.
498   2002100047730 W.4773 Mierzenie poziomu jakości / Borkowski, Stanisław.
499   2002100021235 W.2123 Strategie wynagrodzeń / Borkowska, Stanisława.
 
BUG
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
500   2002100037847 W.3784 Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej : teoria i praktyka / Bugdol, Marek.
501   2002100038349 W.3834 Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej : teoria i praktyka / Bugdol, Marek.
502   2002100044333 W.4433 Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej : teoria i praktyka / Bugdol, Marek.
 
CHA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
503   2002100023406 W.2340 X-engineering przedsiębiorstwa : przemyśl swój biznes w erze cyfrowej / Champy, James.
 
DĄB
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
504   2002100024915 W.2491 Praktyki innowacyjne polskich przedsiębiorstw / Dąbrowski, Jan.
505   2002100105508 W.10550 Reputacja przedsiębiorstwa : tworzenie kapitału zaufania / Dąbrowski, Tomasz J..
 
FRA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
506   2002100037212 W.3721 Zarządzanie projektami w organizacjach : czyli jak sprostać wymaganiom klienta na czas, nie przekraczając budżetu / Frame, J. Davidson.
 
HOL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
507   2002100090576 W.9057 Holding jako formuła restrukturyzacji przedsiębiorstwa wielozkładowego : raport z badań prowadzonych w ramach projektu badawczego 1 HO2D 036 10 /
 
KAŁ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
508   2002100112605 W.11260 Kontrola wewnętrzna : teoria i praktyka : podręcznik akademicki / Kałużny, Stanisław.
509   2002100083851 W.8385 Leksykon kontroli / Kałużny, Stanisław.
510   2002100107113 W.10711 Skuteczne kierowanie przedsiębiorstwem : techniki osiągania sukcesu / Kałużny, Stanisław.
 
KOŁ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
511   2002100120655 W.12065 Mali mistrzowie w działaniu : dobre praktyki w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw / Koładkiewicz, Izabela.
 
KOM
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
512   2002100057623 W.5762 Kompetencje a sukces zarządzania organizacją /
513   2002100093270 W.9327 Kompetencje a sukces zarządzania organizacją /
514   2002100093287 W.9328 Kompetencje a sukces zarządzania organizacją /
515   2002100109360 W.10936 Kompetencje menedżerów w organizacji uczącej się /
 
KUB
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
516   2002100120952 W.12095 Kultura pracy menedżera / Kubik, Krystyna.
517   2002100094512 W.9451 Menedżer w przedsiębiorstwie przyszłości / Kubik, Krystyna.
 
NAH
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
518   2002100058118 W.5811 Negocjacje biznesowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem : aspekt ekonomiczny / Nahotko, Sławomir.
519   2002100117822 W.11782 Zarządzanie kosztami pracy w przedsiębiorstwie działającym w otoczeniu bezrobocia / Nahotko, Sławomir.
 
ROT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
520   2002100107885 W.10788 Zarządzanie zmianą : od strategii do działania / Roth, Gerard.
 
SZC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
521   2002100090026 W.9002 Anatomia zarządzania organizacją / Szczupaczyński, Jerzy.
522   2002100064256 W.6425 Fuzje i przejęcia / Szczepankowski, Piotr J..
523   2002100021570 W.2157 Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa / Szczepankowski, Piotr.
524   2002100021587 W.2158 Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa / Szczepankowski, Piotr.
525   2002100037199 W.3719 Zarządzanie jakością : w dążeniu do doskonałości / Szczepańska, Katarzyna.
 
URB
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
526   2002100038257 W.3825 Zarządzanie jakością : teoria i praktyka / Urbaniak, Maciej.
527   2002100086098 W.8609 Zarządzanie jakością : teoria i praktyka / Urbaniak, Maciej.
528   2002100086104 W.8610 Zarządzanie jakością : teoria i praktyka / Urbaniak, Maciej.
529   2002100086111 W.8611 Zarządzanie jakością : teoria i praktyka / Urbaniak, Maciej.
530   2002100086128 W.8612 Zarządzanie jakością : teoria i praktyka / Urbaniak, Maciej.
531   2002100086135 W.8613 Zarządzanie jakością : teoria i praktyka / Urbaniak, Maciej.
532   2002100060920 W.6092 Zarządzanie jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem w praktyce gospodarczej / Urbaniak, Maciej.
 
WAW
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
533   2002100107892 W.10789 Zarządzanie jakością : podstawy, systemy i narzędzia / Wawak, Sławomir.
 
WEB
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
534   2002100085909 W.8590 Zasady zarządzania organizacjami / Webber, Ross A..
535   2002100085916 W.8591 Zasady zarządzania organizacjami / Webber, Ross A..
536   2002100085923 W.8592 Zasady zarządzania organizacjami / Webber, Ross A..
537   2002100085930 W.8593 Zasady zarządzania organizacjami / Webber, Ross A..
538   2002100085947 W.8594 Zasady zarządzania organizacjami / Webber, Ross A..
 
WIE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
539   2002100108943 W.10894 Kryzys w przedsiębiorstwie / Wieczerzyńska, Beata.
 
WIN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
540   2002100099548 W.9954 Teoretyczne i praktyczne aspekty audytu wewnętrznego / Winiarska, Kazimiera.
 
ŻEM
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
541   2002100032880 W.3288 Jakość w systemie zarządzania przedsiębiorstwem / Żemigała, Marcin.
542   2002100037205 W.3720 Jakość w systemie zarządzania przedsiębiorstwem / Żemigała, Marcin.
543   2002100021969 W.2196 Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa : budowanie zdrowej, efektywnej organizacji / Żemigała, Marcin.
 
NAJ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
544   2002100101197 W.10119 Najlepsze praktyki w zarządzaniu kapitałem ludzkim : metody badania, opisy przypadków : praca zbiorowa /
545   2002100022225 W.2222 Najlepsze praktyki zarządzania kapitałem ludzkim : materiały na konferencję /
546   2002100016101 W.1610 Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce : drugi zestaw studiów przypadków /
547   2002100032705 W.3270 Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce : studia przypadków /
548   2002100047563 W.4756 Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce : trzeci zestaw studiów przypadków /
549   2002100022690 W.2269 Organizacja wirtualna : teoria i praktyka / Najda-Janoszka, Marta.
 
ZMI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
550   2002100025264 W.2526 Zmiana warunkiem sukcesu : opór wobec zmian, szansa czy zagrożenie? : materiały z III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Projektowania Systemów Zarządzania Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, III Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Lądek Zdrój 21-23 list
551   2002100117785 W.11778 Zmiana warunkiem sukcesu : rozwój i zmiany w małych i średnich przedsiębiorstwach /
 
NAU
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
552   2002100007369 W.736 Nauka organizacji i zarządzania /
553   2002100007376 W.737 Nauka organizacji i zarządzania /
 
CHW
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
554   2002100095533 W.9553 Alianse strategiczne : problemy teorii i dylematy praktyki / Chwistecka-Dudek, Halina.
 
BOL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
555   2002100107861 W.10786 Decyzje menedżerskie / Bolesta-Kukułka, Krystyna.
556   2002100086210 W.8621 Mierzyć wyżej : historie 25 firm, które osiągneły sukces, łącząc skutecznie zarządzanie z realizacją misji społecznych / Bollier, David.
 
DUR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
557   2002100016286 W.1628 Inżynieria zarządzania : strategia i projektowanie systemów produkcyjnych. Cz. 2, [Strategia wytwarzania i projektowanie procesów i systemów produkcyjnych] / Durlik, Ireneusz.
558   2002100103573 W.10357 Przedsiębiorczość i innowacyjność / Duraj, Jan.
559   2002100060647 W.6064 Restrukturyzacja procesów gospodarczych : reengineering, teoria i praktyka : [business process reengineering w warunkach high-technology] / Durlik, Ireneusz.
560   2002100064195 W.6419 Restrukturyzacja procesów gospodarczych : reengineering, teoria i praktyka : [business process reengineering w warunkach high-technology] / Durlik, Ireneusz.
 
ABY
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
561   2002100021488 W.2148 Aby osiągnąć cel, czyli jak pisać listy, jak układać ogłoszenia i reklamy, jak prowadzić zebrania i prezentacje, jak przygotowywać raporty, jak rozmawiać przez telefon : praca zbiorowa /
562   2002100083752 W.8375 Aby osiągnąć cel, czyli jak pisać listy, jak układać ogłoszenia i reklamy, jak prowadzić zebrania i prezentacje, jak przygotowywać raporty, jak rozmawiać przez telefon : praca zbiorowa /
563   2002100083769 W.8376 Aby osiągnąć cel, czyli jak pisać listy, jak układać ogłoszenia i reklamy, jak prowadzić zebrania i prezentacje, jak przygotowywać raporty, jak rozmawiać przez telefon : praca zbiorowa /
 
WĄS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
564   2002100086197 W.8619 Assessment / Development Center : poznaj najskuteczniejszą metodę oceny kompetencji pracowników i kandydatów do pracy / Wąsowska-Bąk, Katarzyna.
 
PET
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
565   2002100090392 W.9039 Praca zespołowa : nowe pomysły zarządzania na lata 90 : doświadczenia i koncepcje zarządzania Koncernem Forda / Petersen, Donald.
 
BAD
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
566   2002100108868 W.10886 Badanie czynników warunkujących wykorzystanie niestandardowych form zatrudnienia w Polsce /
567   2002100089938 W.8993 Badanie rynku wynagrodzeń : problemy metodologiczne /
 
THO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
568   2002100117587 W.11758 Biznes rodzinny / Thornton, Grant.
569   2002100117594 W.11759 Biznes rodzinny / Thornton, Grant.
570   2002100059146 W.5914 Mistrzowskie zarządzanie ludźmi : tworzenie skutecznego zespołu poprzez motywowanie, wspieranie i przywództwo / Thomas, Mark.
571   2002100107311 W.10731 Perswazja i wywieranie wpływu w zarządzaniu / Thomas, Jane P..
572   2002100107328 W.10732 Perswazja i wywieranie wpływu w zarządzaniu / Thomas, Jane P..
 
COA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
573   2002100018679 W.1867 Menedżer wszechstronny : jak przełamać bariery i zarządzać całą firmą / Coates, Charles Robert.
 
EWA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
574   2002100026711 W.2671 Ewaluacja : poradnik dla pracowników administracji publicznej /
575   2002100026728 W.2672 Ewaluacja : poradnik dla pracowników administracji publicznej /
576   2002100099388 W.9938 Ewaluacja talentu : nowa strategia zarządzania talentami w organizacji /
 
INT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
577   2002100084247 W.8424 Intuicja w organizacji : jak twórczo przewodzić i zarządzać /
 
SID
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
578   2002100014626 W.1462 Kształtowanie nowoczesnych systemów ocen pracowników / Sidor-Rządkowska, Małgorzata.
579   2002100038882 W.3888 Kształtowanie nowoczesnych systemów ocen pracowników / Sidor-Rządkowska, Małgorzata.
580   2002100099906 W.9990 Kształtowanie nowoczesnych systemów ocen pracowników / Sidor-Rządkowska, Małgorzata.
581   2002100017467 W.1746 Zarządzanie personelem w małej firmie / Sidor-Rządkowska, Małgorzata.
582   2002100038875 W.3887 Zarządzanie personelem w małej firmie / Sidor-Rządkowska, Małgorzata.
583   2002100032279 W.3227 Zwolnienia pracowników a polityka personalna firmy / Sidor-Rządkowska, Małgorzata.
584   2002100062313 W.6231 Zwolnienia pracowników a polityka personalna firmy / Sidor-Rządkowska, Małgorzata.
 
PAW
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
585   2002100022843 W.2284 Biznesplan : zastosowania i przykłady / Pawlak, Zbigniew.
586   2002100032637 W.3263 Biznesplan : zastosowania i przykłady / Pawlak, Zbigniew.
587   2002100032644 W.3264 Biznesplan : zastosowania i przykłady / Pawlak, Zbigniew.
588   2002100003019 W.301 Zarządzanie projektami / Pawlak, Marek.
589   2002100086036 W.8603 Zarządzanie projektami / Pawlak, Marek.
590   2002100086043 W.8604 Zarządzanie projektami / Pawlak, Marek.
 
BRZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
591   2002100022706 W.2270 Organizacja wirtualna / Brzozowski, Maciej.
 
DUN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
592   2002100116290 W.11629 Start : jak uruchomić własną firmę / Duncan, Kevin.
 
BLA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
593   2002100014862 W.1486 Zarządzanie poprzez wartości / Blanchard, Kenneth.
594   2002100014879 W.1487 Zarządzanie poprzez wartości / Blanchard, Kenneth.
595   2002100014961 W.1496 Zarządzanie poprzez wartości / Blanchard, Kenneth.
 
INS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
596   2002100045408 W.4540 Instrumentarium zarządzania zasobami ludzkimi : praca zbiorowa /
597   2002100045415 W.4541 Instrumentarium zarządzania zasobami ludzkimi : praca zbiorowa /
598   2002100116528 W.11652 Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji /
 
WIŚ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
599   2002100037885 W.3788 Technika biurowa : podręcznik z tematyką ćwiczeń / Wiśniewska-Sablowska, Mirosława.
 
UJW
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
600   2002100116580 W.11658 Inwentyka czyli Kreatywność w biznesie : wybrane zagadnienia / Ujwary-Gil, Anna.
 
ROK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
601   2002100086050 W.8605 Zarządzanie strategiczne : tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej / Rokita, Jerzy.
602   2002100086067 W.8606 Zarządzanie strategiczne : tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej / Rokita, Jerzy.
603   2002100086074 W.8607 Zarządzanie strategiczne : tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej / Rokita, Jerzy.
604   2002100086081 W.8608 Zarządzanie strategiczne : tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej / Rokita, Jerzy.
 
BRA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
605   2002100097018 W.9701 Benchmarking w zarządzaniu zasobami ludzkimi / Bramham, John.
606   2002100085145 W.8514 Ocena efektywności szkoleń / Bramley, Peter.
607   2002100098312 W.9831 Podstawy współczesnego myślenia o zarządzaniu / Bratnicki, Mariusz.
608   2002100059375 W.5937 Zasady obiegu i ochrony dokumentów / Bral, Wiesław.
 
ZIÓ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
609   2002100094734 W.9473 Franczyza : nowoczesny model rozwoju biznesu / Ziółkowska, Marta Joanna.
610   2002100037250 W.3725 Systemy zarządzania jakością w małych i średnich firmach : vademecum menedżera jakości / Ziółkowski, Stanisław.
 
PAY
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
611   2002100116238 W.11623 Jak być dobrym menedżerem : zestaw wskazówek / Payne, Shirley.
 
STĘ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
612   2002100089754 W.8975 Audyt i diagnostyka firmy / Stępniewski, Jan.
 
SUŁ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
613   2002100102224 W.10222 Kulturowa zmienność organizacji / Sułkowski, Łukasz.
614   2002100110090 W.11009 Organizacja a rodzina : więzi rodzinne w życiu gospodarczym / Sułkowski, Łukasz.
 
SUC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
615   2002100021860 W.2186 Kariera i rozwój zawodowy / Suchar, Marek.
616   2002100107939 W.10793 Modele karier : przewidywanie kolejnego kroku / Suchar, Marek.
617   2002100092129 W.9212 Rekrutacja i selekcja personelu / Suchar, Marek.
618   2002100110939 W.11093 Zarządzanie personelem w praktyce : poradnik dla menedżerów z zestawem narzędzi / Suchar, Marek.
 
BOY
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
619   2002100024878 W.2487 Identyfikacja potrzeb szkoleniowych / Boydell, Tom.
 
WAC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
620   2002100092174 W.9217 Profesjonalny menedżer : umiejętność pełnienia ról kierowniczych / Wachowiak, Piotr.
 
DYL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
621   2002100028593 W.2859 Dylematy i wyzwania współczesnego zarządzania organizacjami publicznymi /
 
INŻ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
622   2002100057548 W.5754 Inżynieria zarządzania przedsięwzięciami : praca zbiorowa /
 
FOR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
623   2002100096905 W.9690 Informacja w biznesie / Forlicz, Stefan.
 
ORG
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
624   2002100100282 W.10028 Organizacja i zarządzanie : podstawy wiedzy menedżerskiej /
625   2002100100299 W.10029 Organizacja i zarządzanie : podstawy wiedzy menedżerskiej /
626   2002100100305 W.10030 Organizacja i zarządzanie : podstawy wiedzy menedżerskiej /
627   2002100037878 W.3787 Organizacja pracy biurowej : praca zbiorowa /
628   2002100090286 W.9028 Organizacja przyszłości /
629   2002100120853 W.12085 Organizacyjne uczenie się w rozwoju kompetencji przedsiębiorstw /
 
WOL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
630   2002100086180 W.8618 Wymiary kulturowe polskich organizacji a doskonalenie zarządzania jakością / Wolniak, Radosław.
 
HAR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
631   2002100057968 W.5796 E - biznes : strategie sukcesu w gospodarce internetowej : sprawdzone metody organizacji przedsięwzięć e-biznesowych / Hartman, Amir.
 
MOD
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
632   2002100031890 W.3189 System zarządzania jakością a skuteczność i efektywność administracji samorządowej / Modzelewski, Piotr.
 
SEN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
633   2002100085794 W.8579 Piąta dyscyplina : teoria i praktyka organizacji uczących się / Senge, Peter M..
 
SPO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
634   2002100018341 W.1834 Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych /
 
CLE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
635   2002100103511 W.10351 Błyskawiczne zarządzanie czasem : praktyczne wskazówki, ćwiczenia / Clegg, Brian.
 
WAR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
636   2002100101937 W.10193 Wartościowanie pracy w służbie cywilnej /
637   2002100030312 W.3031 Wartościowanie stanowisk pracy : przestrzeganie zasady równej płacy w praktyce /
638   2002100097001 W.9700 Zarządzanie organizacją wirtualną / Warner, Malcolm.
 
MAT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
639   2002100110786 W.11078 Zarządzanie marketingowo-logistyczne : wartość i efektywność / Matwiejczuk, Rafał.
 
WYZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
640   2002100090705 W.9070 Wyzwania i dylematy zarządzania organizacją. T. 1 /
641   2002100090712 W.9071 Wyzwania i dylematy zarządzania organizacją. T. 2 /
642   2002100103450 W.10345 Wyzwania i perspektywy zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach /
 
MIN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
643   2002100032873 W.3287 Zarządzanie projektami / Mingus, Nancy.
 
PIE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
644   2002100084155 W.8415 Asystentka menedżera / Pietkiewicz, Edward.
645   2002100024823 W.2482 Motywowanie pracowników : wskazówki dla menedżerów / Pietroń-Pyszczek, Agata.
646   2002100032668 W.3266 Przedsiębiorczość : podstawy teoretyczne / Piecuch, Teresa.
647   2002100117679 W.11767 Strategie rozwoju firmy / Pierścionek, Zdzisław.
 
SKO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
648   2002100101401 W.10140 Controlling : analiza i monitoring w zarządzaniu przedsiębiorstwem / Skowronek-Mielczarek, Anna.
 
COH
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
649   2002100121492 W.12149 Wykłady Druckera : zapomniane nauki najlepszego na świecie wykładowcy zarządzania / Cohen, William C..
 
KRA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
650   2002100109025 W.10902 Kreowanie i zarządzanie reputacją firmy / Krawiec, Franciszek.
651   2002100023208 W.2320 Nowa gospodarka i wizja lidera firmy XXI wieku / Krawiec, Franciszek.
 
JON
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
652   2002100032729 W.3272 Zarządzanie projektami : sztuka przetrwania / Jones, Richard.
 
BIG
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
653   2002100114647 W.11464 Big data : rafinacja informacji - medycyna - ekonomia - media - aspekty teoretyczne i aplikatywne /
 
ULR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
654   2002100018396 W.1839 Liderzy zarządzania zasobami ludzkimi : nowe wyzwania, nowe role / Ulrich, Dave.
 
DOH
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
655   2002100044531 W.4453 Mediacja i rozwiązywanie konfliktów w pracy / Doherty, Nora.
656   2002100044814 W.4481 Mediacja i rozwiązywanie konfliktów w pracy / Doherty, Nora.
657   2002100059221 W.5922 Mediacja i rozwiązywanie konfliktów w pracy / Doherty, Nora.
 
RZY
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
658   2002100099722 W.9972 Menedżer coachem : jak rozmawiać, by osiągnąć rezultaty / Rzycka, Olga.
 
SIM
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
659   2002100116320 W.11632 Menedżer jako lider / Simerson, B. Keith.
660   2002100014251 W.1425 Podejmowanie decyzji i zarządzanie ludźmi w biznesie i administracji / Simon, Herbert Alexander.
661   2002100014268 W.1426 Podejmowanie decyzji i zarządzanie ludźmi w biznesie i administracji / Simon, Herbert Alexander.
 
GIL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
662   2002100095472 W.9547 Menedżer jako polityk / Gilley, Jerry W..
663   2002100020788 W.2078 Zarządzanie ryzykiem i antyryzykiem w działalności gospodarczej i społecznej = Risk and Anty-Risk Management in Economic and Social Activity / Gil, Zdzisław.
 
LEW
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
664   2002100018891 W.1889 Podstawy zarządzania projektami : zdobywanie kwalifikacji pozwalających wyprzedzić konkurencję : kompendium wiedzy o mądrze zaplanowanej, zespołowej i sprawnej pracy w każdej organizacji / Lewis, James P..
665   2002100058088 W.5808 Rozwój firmy : koncepcje zarządzania i finansowania / Lewandowska, Lucyna.
666   2002100039858 W.3985 Zarządzanie kapitałem ludzkim w polskich przedsiębiorstwach : metody, narzędzia, mierniki / Lewicka, Dagmara.
 
RAK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
667   2002100098534 W.9853 Kompetencje menedżerskie kadry kierowniczej we współczesnych organizacjach / Rakowska, Anna.
 
TAY
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
668   2002100106284 W.10628 Płynność zatrudnienia : jak zatrzymać pracowników w firmie / Taylor, Stephen.
 
KIR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
669   2002100091214 W.9121 Prowadzenie małej firmy w XXI wieku : poradnik dla przedsiębiorców : jak założyć firmę i skutecznie ją rozwijać / Kirk, Randy W..
 
MAX
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
670   2002100120945 W.12094 Prawa przywództwa : przestrzegaj ich a ludzie podążą za tobą / Maxwell, John C..
 
PAL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
671   2002100022614 W.2261 Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem / Paliwoda-Matiolańska, Adriana.
672   2002100108967 W.10896 Rozwój organizacji poprzez zarządzanie kapitałem intelektualnym / Paliszkiewicz, Joanna Olga.
 
MRÓ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
673   2002100099173 W.9917 Przywództwo w organizacjach : analiza najlepszych praktyk / Mrówka, Rafał.
 
KOT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
674   2002100121089 W.12108 Chaos : zarządzanie i marketing w erze turbulencji / Kotler, Philip.
675   2002100045538 W.4553 Organizacje pozarządowe : zarządzanie, kreowanie wizerunku i współpraca z mediami w III sektorze / Kotnis-Górka, Emilia.
676   2002100112001 W.11200 Traktat o dobrej robocie / Kotarbiński, Tadeusz.
677   2002100026681 W.2668 Wskaźniki w zarządzaniu strategicznym : poradnik dla pracowników administracji publicznej / Kot, Tomasz.
678   2002100026698 W.2669 Wskaźniki w zarządzaniu strategicznym : poradnik dla pracowników administracji publicznej / Kot, Tomasz.
679   2002100026704 W.2670 Wskaźniki w zarządzaniu strategicznym : poradnik dla pracowników administracji publicznej / Kot, Tomasz.
 
WIT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
680   2002100105621 W.10562 Ekonomika szpitala : uwarunkowania, elementy, zasady / Witczak, Izabela.
681   2002100098541 W.9854 Kobiety i ich wpływ na biznes : nowa rewolucja gospodarcza / Wittenberg-Cox, Avivah.
 
SYS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
682   2002100016293 W.1629 System informacji strategicznej : wywiad gospodarczy a konkurencyjność przedsiębiorstwa : praca zbiorowa /
683   2002100057043 W.5704 System informacji strategicznej : wywiad gospodarczy a konkurencyjność przedsiębiorstwa : praca zbiorowa /
684   2002100022027 W.2202 Systemy zarządzania jakością i środowiskiem /
 
TEC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
685   2002100037892 W.3789 Technika biurowa : podręcznik /
686   2002100037908 W.3790 Technika biurowa : podręcznik /
687   2002100037915 W.3791 Technika biurowa : podręcznik /
 
KOL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
688   2002100086142 W.8614 Przedsiębiorczość akademicka - jak zacząć : poradnik / Kolak, Arkadiusz.
 
BEN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
689   2002100104082 W.10408 Benchmarking : jak uzyskać przewagę nad konkurencją / Bendell, Tony.
 
CEL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
690   2002100064102 W.6410 Cele i uwarunkowania funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw /
 
SZA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
691   2002100016897 W.1689 Co decyduje o decyzji / Szapiro, Tomasz.
692   2002100037137 W.3713 Zarządzanie zasobami ludzkimi w biznesie i w administracji publicznej : rynek pracy, dobór, ocena, rozwój i kariera, odejścia z pracy / Szaban, Jolanta M..
693   2002100037144 W.3714 Zarządzanie zasobami ludzkimi w biznesie i w administracji publicznej : rynek pracy, dobór, ocena, rozwój i kariera, odejścia z pracy / Szaban, Jolanta M..
 
CLU
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
694   2002100101593 W.10159 Coaching zespołowy / Clutterbuck, David.
 
CHR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
695   2002100040410 W.4041 Zarządzanie projektem - zespołami zadaniowymi / Chrościcki, Zbigniew.
 
HAT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
696   2002100021327 W.2132 Teoria organizacji / Hatch, Mary Jo.
697   2002100100794 W.10079 Teoria organizacji / Hatch, Mary Jo.
698   2002100014039 W.1403 Trzy oblicza przywództwa : menedżer, artysta, kapłan / Hatch, Mary Jo.
 
OLE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
699   2002100030411 W.3041 Zarządzanie kompetencjami : teoria i praktyka / Oleksyn, Tadeusz.
700   2002100030510 W.3051 Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji : kanony, realia, kontrowersje / Oleksyn, Tadeusz.
701   2002100030299 W.3029 Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji / Oleksyn, Tadeusz.
702   2002100030305 W.3030 Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji / Oleksyn, Tadeusz.
 
KWI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
703   2002100116733 W.11673 Przedsiębiorczość intelektualna / Kwiatkowski, Stefan.
704   2002100090071 W.9007 Wywiad gospodarczy w zarządzaniu przedsiębiorstwem / Kwieciński, Mirosław.
 
KŁA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
705   2002100032903 W.3290 Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie / Kłak, Marcin.
 
JAN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
706   2002100112032 W.11203 Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania. T. 1, Zintegrowane systemy transakcyjne / Januszewski, Arkadiusz.
707   2002100112049 W.11204 Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania. T. 2, Systemy Business Intelligence / Januszewski, Arkadiusz.
708   2002100030244 W.3024 Zarządzanie zasobami ludzkimi / Janowska, Zdzisława.
709   2002100030251 W.3025 Zarządzanie zasobami ludzkimi / Janowska, Zdzisława.
710   2002100030268 W.3026 Zarządzanie zasobami ludzkimi / Janowska, Zdzisława.
 
CHO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
711   2002100096882 W.9688 Pomoc publiczna a rozwój firmy : szanse i zagrożenia / Choroszczak, Jerzy.
712   2002100019089 W.1908 Wiedza i kompetencje ekologiczne w strategiach rozwoju przedsiębiorstw / Chodyński, Andrzej.
713   2002100062610 W.6261 Zarządzanie kapitałem relacyjnym w procesie wirtualizacji organizacji : podejście modelowe / Chomiak-Orsa, Iwona.
 
MUL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
714   2002100058187 W.5818 Jak opracować business plan / Mulak, Maciej S..
715   2002100112629 W.11262 Multimedia w biznesie i zarządzaniu /
 
PER
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
716   2002100060067 W.6006 Metody zarządzania przedsiębiorstwem / Perechuda, Kazimierz.
717   2002100099432 W.9943 Organizacja wirtualna / Perechuda, Kazimierz.
718   2002100096851 W.9685 Zarządzanie organizacją : metody, techniki, procedury / Perechuda, Kazimierz.
 
ELA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
719   2002100099289 W.9928 Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy /
720   2002100013988 W.1398 Elastyczność organizacji /
 
TRO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
721   2002100105652 W.10565 Siedem wymiarów kultury : znaczenie różnic kulturowych w działalności gospodarczej / Trompenaars, Fons.
722   2002100022904 W.2290 Zarządzanie projektami / Trocki, Michał.
723   2002100022911 W.2291 Zarządzanie projektami / Trocki, Michał.
724   2002100049048 W.4904 Zarządzanie zasobami ludzkimi : materiały do ćwiczeń / Trochimiuk, Renata.
 
PIW
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
725   2002100120549 W.12054 Partycypacja w zarządzaniu a motywowanie pracowników / Piwowarczyk, Jarosław.
 
BRI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
726   2002100115927 W.11592 Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania / Brilman, Jean.
 
TUC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
727   2002100083868 W.8386 Zarządzanie z przyszłością / Tucker, Robert B..
 
PFE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
728   2002100109124 W.10912 Wiedza a działanie : przeszkody w wykorzystywaniu zasobów wiedzy w organizacji / Pfeffer, Jeffrey.
 
ELE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
729   2002100089914 W.8991 Elementy zarządzania informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie /
 
KRE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
730   2002100022126 W.2212 Holding : grupa kapitałowa / Kreft, Zbigniew.
 
POR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
731   2002100099098 W.9909 Porter o konkurencji / Porter, Michael E..
732   2002100027824 W.2782 Strategia konkurencji : metody analizy sektorów i konkurentów / Porter, Michael E..
 
POC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
733   2002100045477 W.4547 Zarządzanie zasobami ludzkimi : strategie, procesy, metody / Pocztowski, Aleksy.
734   2002100045484 W.4548 Zarządzanie zasobami ludzkimi : strategie, procesy, metody / Pocztowski, Aleksy.
735   2002100059795 W.5979 Zarządzanie zasobami ludzkimi : strategie, procesy, metody / Pocztowski, Aleksy.
 
GRU
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
736   2002100024366 W.2436 Projektowanie systemów zarządzania / Grudzewski, Wiesław M..
737   2002100111905 W.11190 Zarządzanie technologiami : zaawansowane technologie i wyzwanie ich komercjalizacji / Grudzewski, Wiesław M..
738   2002100106079 W.10607 Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach / Grudzewski, Wiesław Maria.
 
ANT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
739   2002100107205 W.10720 Innowacje w firmie : praktyczne metody wprowadzania zmian / Antoszkiewicz, Jan D..
740   2002100103467 W.10346 Techniki menedżerskie : skuteczne zarządzanie firmą / Antoszkiewicz, Jan D..
 
BAŃ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
741   2002100095564 W.9556 Człowiek w organizacji / Bańka, Waldemar.
742   2002100120921 W.12092 Kultura organizacji naturalną wartością przedsiębiorstwa / Bańka, Waldemar.
743   2002100032491 W.3249 Operacyjne kierowanie pracownikami w organizacjach / Bańka, Waldemar.
744   2002100109070 W.10907 Zarządzanie personelem w małej i średniej firmie : (wybrane problemy) / Bańka, Waldemar.
 
BEC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
745   2002100032699 W.3269 Karta wyników zarządzania zasobami ludzkimi / Becker, Brian E..
746   2002100058781 W.5878 Mobbing : patologia zarządzania personelem / Bechowska-Gebhardt, Agata.
747   2002100058798 W.5879 Mobbing : patologia zarządzania personelem / Bechowska-Gebhardt, Agata.
748   2002100115057 W.11505 Mobbing : patologia zarządzania personelem / Bechowska-Gebhardt, Agata.
749   2002100061002 W.6100 Partycypacja pracowników w zarządzaniu firmą : nowy sposób wynagradzania i motywowania / Beck-Krala, Ewa.
 
KOP
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
750   2002100119529 W.11952 Kompendium zarządzania szkoleniami : praktyczny przewodnik po inwestycjach w rentowności kapitału kompetencyjnego / Kopijer, Paweł.
751   2002100023123 W.2312 Motywowanie pracowników : teoria i praktyka / Kopertyńska, Maria Wanda.
752   2002100101272 W.10127 Motywowanie pracowników : teoria i praktyka / Kopertyńska, Maria Wanda.
753   2002100109032 W.10903 Motywowanie pracowników : teoria i praktyka / Kopertyńska, Maria Wanda.
 
FUZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
754   2002100096912 W.9691 Fuzje i przejęcia /
 
GRE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
755   2002100089907 W.8990 Jak rekrutować pracowników : odszukaj, wybierz i zatrudnij właściwych ludzi. Przewodnik dla średnich i małych firm : przewodnik dla średnich i małych firm / Grensing, Lin.
 
RAE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
756   2002100057593 W.5759 Planowanie i projektowanie szkoleń / Rae, Leslie.
757   2002100057609 W.5760 Planowanie i projektowanie szkoleń / Rae, Leslie.
758   2002100057616 W.5761 Planowanie i projektowanie szkoleń / Rae, Leslie.
 
KRU
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
759   2002100098978 W.9897 Koncepcje strategii organizacji / Krupski, Rafał.
 
BRU
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
760   2002100060128 W.6012 Efektywne zarządzanie : jak skutecznie podejmować decyzje, budować strukturę firmy i wykorzystywać czas / Bruch, Heike.
 
CAR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
761   2002100121102 W.12110 Zarządzanie poprzez misje / Cardona, Pablo.
 
CAS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
762   2002100041417 W.4141 Kalkulacja kosztów zasobów ludzkich / Cascio, Wayne F..
 
INF
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
763   2002100058200 W.5820 Informacja i wiedza w zintegrowanym systemie zarządzania /
 
DOW
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
764   2002100084087 W.8408 Praca menedżera / Dowgiałło, Zygmunt.
 
FOŁ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
765   2002100097612 W.9761 Analiza due diligence w integracji przedsiębiorstw / Fołtyn, Waldemar.
 
VIN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
766   2002100097681 W.9768 Kobieta w zarządzaniu / Vinnicombe, Susan.
 
LOC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
767   2002100059399 W.5939 Podstawy zarządzania projektami / Lock, Dennis.
768   2002100106147 W.10614 Podstawy zarządzania projektami / Lock, Dennis.
 
SUD
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
769   2002100063761 W.6376 Przedsiębiorstwo : podstawy nauki o przedsiębiorstwie : zarządzanie przedsiębiorstwem / Sudoł, Stanisław.
770   2002100063778 W.6377 Przedsiębiorstwo : podstawy nauki o przedsiębiorstwie : zarządzanie przedsiębiorstwem / Sudoł, Stanisław.
771   2002100090361 W.9036 Przedsiębiorstwo : podstawy nauki o przedsiębiorstwie : teorie i praktyka zarządzania / Sudoł, Stanisław.
 
GUJ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
772   2002100089884 W.8988 Kontrakty menedżerskie oraz inne umowy cywilnoprawne o świadczenie pracy : komentarz, wzory umów, orzecznictwo, akty prawne / Gujski, Waldemar.
 
ZAL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
773   2002100090521 W.9052 Korporacyjne bazy wiedzy / Zaliwski, Andrzej.
 
SIK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
774   2002100024953 W.2495 Kultura organizacyjna / Sikorski, Czesław.
775   2002100117747 W.11774 Zachowania ludzi w organizacji / Sikorski, Czesław.
 
ZBI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
776   2002100099104 W.9910 Kultura w organizacji : identyfikacja kultur znanych firm / Zbiegień-Maciąg, Lidia.
777   2002100099111 W.9911 Kultura w organizacji : identyfikacja kultur znanych firm / Zbiegień-Maciąg, Lidia.
778   2002100099128 W.9912 Kultura w organizacji : identyfikacja kultur znanych firm / Zbiegień-Maciąg, Lidia.
 
GLI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
779   2002100023017 W.2301 Menedżeryzm, strategie, zarządzanie / Gliński, Bohdan.
780   2002100038806 W.3880 Przedsiębiorczość / Glinka, Beata.
 
ING
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
781   2002100058385 W.5838 Cele i techniki restrukturyzacji przedsiębiorstw / Ingram, Marian.
782   2002100027817 W.2781 Zasady i techniki sporządzania biznes planów / Ingram, Marian.
 
MIĘ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
783   2002100013773 W.1377 Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi /
 
MOR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
784   2002100115378 W.11537 Jak założyć własną firmę / Morris, Michael.
785   2002100018303 W.1830 Obrazy organizacji / Morgan, Gareth.
 
FAU
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
786   2002100084261 W.8426 Strategie konkurencji / Faulkner, David.
 
FIT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
787   2002100039827 W.3982 Rentowność inwestycji w kapitał ludzki / Fitz-enz, Jac.
 
FRY
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
788   2002100022676 W.2267 Praktyczny przewodnik rozwoju zawodowego pracowników / Fryczyńska, Marzena.
 
FÜC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
789   2002100073173 W.7317 Sekretariat czyli centrum informacyjne firmy / Füchsel, Halina.
 
GAW
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
790   2002100025509 W.2550 Zarządzanie strategiczne w samorządach lokalnych / Gawroński, Henryk.
791   2002100025516 W.2551 Zarządzanie strategiczne w samorządach lokalnych / Gawroński, Henryk.
 
MŰL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
792   2002100093928 W.9392 Process reengineering / Müller, Roland.
793   2002100089020 W.8902 Szczupłe organizacje : lektura obowiązkowa każdego kierownika : [doświadczenia praktyczne, zespoły wirtualne] / Müller, Uwe Renald.
 
GRO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
794   2002100099494 W.9949 Talent w przedsiębiorstwie opartym na wiedzy / Grodzicki, Jacek.
 
HAG
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
795   2002100090552 W.9055 Na sposób Warrena Buffetta : strategie największego na świecie inwestora kapitałowego / Hagstrom, Robert G..
 
CLA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
796   2002100102804 W.10280 Zarządzanie zmianą / Clarke, Liz.
 
MOT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
797   2002100015883 W.1588 Motywowanie w przedsiębiorstwie : uwalnianie ludzkiej produktywności : [materialne, organizacyjne i psychologiczne motywatory] /
798   2002100092198 W.9219 Motywowanie w przedsiębiorstwie : uwalnianie ludzkiej produktywności : [materialne, organizacyjne i psychologiczne motywatory] /
 
LOW
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
799   2002100116658 W.11665 Niematerialna wartość firmy : ukryte źródła przewagi konkurencyjnej / Low, Jonathan.
 
POL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
800   2002100079137 W.7913 Godna praca tajemniczym skarbem / Polańska, Aurelia.
 
SAF
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
801   2002100062306 W.6230 Przedsiębiorstwa rodzinne - istota i zachowania strategiczne / Safin, Krzysztof.
 
ŁOB
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
802   2002100104273 W.10427 Teoria struktur organizacyjnych : stan i perspektywy / Łobos, Krzysztof.
 
JAC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
803   2002100106987 W.10698 Kompleksowe zarządzanie pracą / Jacukowicz, Zofia.
 
MIC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
804   2002100084230 W.8423 Szamani zarządzania / Micklethwait, John.
805   2002100111721 W.11172 Zarządzanie przedsiębiorstwem : podręcznik akademicki / Michalski, Eugeniusz.
806   2002100111738 W.11173 Zarządzanie przedsiębiorstwem : podręcznik akademicki / Michalski, Eugeniusz.
807   2002100111745 W.11174 Zarządzanie przedsiębiorstwem : podręcznik akademicki / Michalski, Eugeniusz.
808   2002100111875 W.11187 Zarządzanie przedsiębiorstwem : podręcznik akademicki / Michalski, Eugeniusz.
809   2002100111882 W.11188 Zarządzanie przedsiębiorstwem : podręcznik akademicki / Michalski, Eugeniusz.
 
WEL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
810   2002100063693 W.6369 Zarządzanie kontraktem psychologicznym : zaangażowanie pracowników w zwiększenie wydajności firmy / Wellin, Michael.
 
KRZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
811   2002100032750 W.3275 Zarządzanie antykryzysowe w organizacji / Krzakiewicz, Kazimierz.
812   2002100032767 W.3276 Zarządzanie antykryzysowe w organizacji / Krzakiewicz, Kazimierz.
 
COO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
813   2002100021938 W.2193 Outsourcing funkcji personalnej / Cook, Mary F..
814   2002100047785 W.4778 Outsourcing funkcji personalnej / Cook, Mary F..
 
SOK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
815   2002100025356 W.2535 ISO - system zarządzania jakością / Sokołowicz, Wieńczysława.
816   2002100025363 W.2536 ISO - system zarządzania jakością / Sokołowicz, Wieńczysława.
817   2002100112056 W.11205 Organizacja i zarządzanie : ujęcie teoretyczne / Sokołowska, Stanisława.
 
WAJ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
818   2002100057692 W.5769 Kształtowanie klimatu organizacyjnego w przedsiębiorstwie / Wajszczak, Eugeniusz.
819   2002100038776 W.3877 Organizacja i zarządzanie / Wajda, Augustyn.
820   2002100055711 W.5571 Organizacja i zarządzanie / Wajda, Augustyn.
821   2002100055728 W.5572 Organizacja i zarządzanie / Wajda, Augustyn.
822   2002100089655 W.8965 Organizacja i zarządzanie / Wajda, Augustyn.
823   2002100089662 W.8966 Organizacja i zarządzanie / Wajda, Augustyn.
824   2002100089679 W.8967 Organizacja i zarządzanie / Wajda, Augustyn.
825   2002100089686 W.8968 Organizacja i zarządzanie / Wajda, Augustyn.
 
HYL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
826   2002100112568 W.11256 Przewodnik po e-learningu / Hyla, Marek.
 
JAY
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
827   2002100084148 W.8414 Machiavelli i zarządzanie : autorytet i władza w przedsiębiorstwie / Jay, Antony.
828   2002100091764 W.9176 Machiavelli i zarządzanie : autorytet i władza w przedsiębiorstwie / Jay, Antony.
 
JEŻ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
829   2002100041868 W.4186 Przedsiębiorstwo rodzinne : funkcjonowanie i rozwój / Jeżak, Jan.
830   2002100041875 W.4187 Przedsiębiorstwo rodzinne : funkcjonowanie i rozwój / Jeżak, Jan.
 
LAM
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
831   2002100104327 W.10432 Problemy zarządzania : 50 praktycznych modeli rozwiązań / Lambert, Tom.
 
MIK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
832   2002100104259 W.10425 Humanizacja organizacji pracy : aspekty metodologiczne / Mikuła, Bogusz.
833   2002100120624 W.12062 Organizacje oparte na wiedzy / Mikuła, Bogusz.
834   2002100021341 W.2134 Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania / Mikołajczyk, Zofia.
835   2002100024908 W.2490 W kierunku organizacji inteligentnych / Mikuła, Bogusz.
 
MUH
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
836   2002100015197 W.1519 Zarządzanie : produkcja i usługi / Muhlemann, Alan P.
837   2002100021266 W.2126 Zarządzanie : produkcja i usługi / Muhlemann, Alan P.
 
NAL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
838   2002100058071 W.5807 Struktura organizacyjna / Nalepka, Adam.
 
NOG
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
839   2002100091641 W.9164 Umiejętności menedżerskie w zarządzaniu przedsiębiorstwem / Nogalski, Bogdan.
840   2002100097537 W.9753 Zarządzanie antykryzysowe przedsiębiorstwem : pokonać kryzys i wygrać / Nogalski, Bogdan.
 
OWE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
841   2002100103047 W.10304 Zarządzanie : czego nie uczą w szkołach biznesu / Owen, Jo.
 
PAR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
842   2002100102484 W.10248 Trener i mentor : udział coachingu i mentoringu w doskonaleniu procesu uczenia się / Parsloe, Eric.
 
PEP
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
843   2002100056817 W.5681 Re-engineering / Peppard, Joe.
 
PLU
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
844   2002100058644 W.5864 Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie / Pluta, Wiesław.
 
POM
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
845   2002100039872 W.3987 Zarządzanie innowacjami / Pomykalski, Andrzej.
846   2002100055681 W.5568 Zarządzanie innowacjami / Pomykalski, Andrzej.
847   2002100055698 W.5569 Zarządzanie innowacjami / Pomykalski, Andrzej.
848   2002100055704 W.5570 Zarządzanie innowacjami / Pomykalski, Andrzej.
 
INW
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
849   2002100032927 W.3292 Inwestycja w kadry. Perspektywa małych i średnich przedsiębiorstw : praca zbiorowa /
850   2002100032934 W.3293 Inwestycja w kadry. Perspektywa małych i średnich przedsiębiorstw : praca zbiorowa /
851   2002100032941 W.3294 Inwestycja w kadry. Perspektywa małych i średnich przedsiębiorstw : praca zbiorowa /
 
HAN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
852   2002100064317 W.6431 Umiejętności menedżerskie / Hannaway, Conor.
 
ROS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
853   2002100000070 W.7 Zarządzanie projektem : istota, procedury i ich zastosowanie przy korzystaniu ze środków Unii Europejskiej / Roszkowski, Henryk.
 
ZYG
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
854   2002100057685 W.5768 Podstawy zarządzania informacją w przedsiębiorstwie / Zygała, Ryszard.
 
RES
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
855   2002100040014 W.4001 Restrukturyzacja ekonomiczna przedsiębiorstw w świetle polskiego prawa upadłościowego i naprawczego /
856   2002100040021 W.4002 Restrukturyzacja ekonomiczna przedsiębiorstw w świetle polskiego prawa upadłościowego i naprawczego /
857   2002100039971 W.3997 Restrukturyzacja organizacji i zasobów kadrowych przedsiębiorstwa /
858   2002100032712 W.3271 Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie adaptacji do współczesnego otoczenia : perspektywa międzynarodowa /
 
SEK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
859   2002100032064 W.3206 Motywowanie do pracy : teorie i instrumenty / Sekuła, Zofia.
860   2002100038950 W.3895 Planowanie zatrudnienia / Sekuła, Zofia.
861   2002100040120 W.4012 Struktury wynagradzania pracowników / Sekuła, Zofia.
862   2002100110724 W.11072 Wynagrodzenia zmienne i rzeczowe / Sekuła, Zofia.
 
SŁA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
863   2002100104075 W.10407 Lobbing w strategiach przedsiębiorstw : pięć ciekawych analiz przypadków / Sławik, Anna.
 
SMO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
864   2002100020160 W.2016 Zarządzanie potencjałem pracowniczym w przedsiębiorstwie / Smoleński, Stanisław.
 
SOS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
865   2002100037298 W.3729 Zarządzanie firmą innowacyjną / Sosnowska, Alicja.
 
ABE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
866   2002100110335 W.11033 Dualizm w zarządzaniu : dziś i jutro firmy / Abell, Derek F..
 
W PO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
867   2002100097902 W.9790 W poszukiwaniu skutecznej rady, czyli o kontroli spółek akcyjnych w gospodarce rynkowej /
 
MCK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
868   2002100058569 W.5856 Zarządzanie zasobami ludzkimi / McKenna, Eugene.
 
ARC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
869   2002100098251 W.9825 Architektura zintegrowanego systemu informatycznego zarządzania /
 
BUD
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
870   2002100104136 W.10413 Budżetowanie i controlling w przedsiębiorstwie /
 
KOW
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
871   2002100014794 W.1479 Benchmarking jako metoda zarządzania wspomagająca controlling przedsiębiorstwa / Kowalak, Robert.
872   2002100103566 W.10356 Odpowiedzialność społeczna i przeciwdziałanie korupcji w zarządzaniu organizacją / Kowalczyk, Jerzy.
873   2002100095434 W.9543 Zarządzanie organizacją turystyczną / Kowalczyk, Jerzy.
 
NIC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
874   2002100003040 W.304 Zarządzanie projektami : zastosowania w biznesie, inżynierii i nowoczesnych technologiach / Nicholas, John M..
 
WRÓ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
875   2002100004467 W.446 Zarządzanie projektami z wykorzystaniem darmowego oprogramowania / Wróblewski, Piotr.
 
MOE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
876   2002100094727 W.9472 Nowoczesny audyt wewnętrzny / Moeller, Robert.
 
AUD
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
877   2002100119772 W.11977 Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne /
 
DAL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
878   2002100025332 W.2533 Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników / Dale, Margaret.
879   2002100097940 W.9794 Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników / Dale, Margaret.
 
SPE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
880   2002100060715 W.6071 Profesjonalna sekretarka. [T. 1], Komunikacja interpersonalna / Spencer, John.
881   2002100060722 W.6072 Profesjonalna sekretarka. [T. 2], Funkcje menedżerskie / Spencer, John.
 
ŁOS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
882   2002100014053 W.1405 Wiedza i kapitał ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstw w skali regionu / Łosiewicz, Małgorzata.
 
HAF
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
883   2002100014787 W.1478 Skuteczność zarządzania projektami w przedsiębiorstwach działających w Polsce / Haffer, Joanna.
 
VIC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
884   2002100015500 W.1550 Coaching / Vickers, Amanda.
 
WYM
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
885   2002100015807 W.1580 Wymiary przywództwa w organizacji XXI wieku : praca zbiorowa /
 
SŁO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
886   2002100015913 W.1591 Słownik zarządzania kadrami /
887   2002100015920 W.1592 Słownik zarządzania kadrami /
888   2002100030442 W.3044 Słownik zarządzania kadrami /
889   2002100093911 W.9391 Słownik zarządzania kadrami /
 
WĘZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
890   2002100016064 W.1606 Model kapitału intelektualnego regionu : koncepcja pomiaru i jej zastosowanie / Węziak-Białowolska, Dorota.
 
NAD
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
891   2002100016385 W.1638 Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego /
 
BĄK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
892   2002100016552 W.1655 Techniki decyzyjne i organizatorskie : ujęcie praktyczne / Bąkowska-Morawska, Urszula.
893   2002100016569 W.1656 Techniki decyzyjne i organizatorskie : ujęcie praktyczne / Bąkowska-Morawska, Urszula.
 
PSY
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
894   2002100016941 W.1694 Psychologia zarządzania w organizacji /
 
GAJ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
895   2002100089129 W.8912 "Innowacyjna budowa scenariuszy strategii rozwojowych" / Gajda, Waldemar.
896   2002100016606 W.1660 Rynkowy kontekst zarządzania gminą / Gajdzik, Bożena.
897   2002100038264 W.3826 Wstęp do zarządzania jakością / Gajewski, Andrzej S..
 
POI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
898   2002100064119 W.6411 Miliarderzy : kariery najbogatszych ludzi świata / Poissant, Charles-Albert.
 
HIN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
899   2002100020719 W.2071 Kierunek - organizacja Lean / Hines, Peter.
 
GUL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
900   2002100020917 W.2091 Wybrane zagadnienia z podstaw zarządzania : z perspektywy konkurencyjności / Gulski, Bogusław.
 
DOY
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
901   2002100021952 W.2195 Kontrola kosztów : element zarządzania strategicznego / Doyle, David P..
 
DRĄ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
902   2002100022157 W.2215 Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem / Drążek, Zygmunt.
903   2002100032620 W.3262 Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem / Drążek, Zygmunt.
 
MAY
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
904   2002100022133 W.2213 Kształtowanie strategii szkoleń i rozwoju pracowników / Mayo, Andrew.
 
GIU
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
905   2002100022256 W.2225 Przywództwo / Giuliani, Rudolph W..
 
GAR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
906   2002100022546 W.2254 Restrukturyzacja przedsiębiorstwa : podział przez wydzielenie / Garstka, Małgorzata.
 
LOZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
907   2002100022621 W.2262 Zarządzanie dynamiczne : nowe podejście do zarządzania przedsiębiorstwem / Lozano Platonoff, Alberto
 
RAU
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
908   2002100022805 W.2280 Zarządzanie personelem : materiały pomocnicze dla studentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu : (tezy wykładów, słowa kluczowe, literatura, zalecane tematy prac magisterskich i dyplomowych) / Rauziński, Robert.
 
SOB
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
909   2002100001800 W.180 Strategie konkurencji małych i średnich przedsiębiorstw / Sobczyk, Genowefa.
910   2002100024359 W.2435 Strategie konkurencji małych i średnich przedsiębiorstw / Sobczyk, Genowefa.
 
CZU
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
911   2002100024960 W.2496 Okresowe ocenianie pracowników : konfiguracja i projektowanie systemu / Czubasiewicz, Halina.
 
ZAC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
912   2002100039179 W.3917 Zachowania ludzi w organizacji : wybrane zagadnienia /
913   2002100037168 W.3716 Zachowania organizacyjne : wybrane zagadnienia : praca zbiorowa /
914   2002100037175 W.3717 Zachowania organizacyjne : wybrane zagadnienia : praca zbiorowa /
 
DEM
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
915   2002100119710 W.11971 Coaching kadry kierowniczej / Dembkowski, Sabine.
916   2002100027398 W.2739 Rada nadzorcza : czym jest i jaka jest jej odpowiedzialność / Demb, Ada.
 
ZAW
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
917   2002100027565 W.2756 Nowe zarządzanie publiczne / Zawicki, Marcin.
918   2002100048515 W.4851 Podstawy kierowania organizacją / Zawadzak, Tadeusz.
 
SHA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
919   2002100098367 W.9836 Podejmowanie trudnych decyzji : osiąganie celów dzięki odważnemu działaniu / Shaw, Peter.
 
ŁUK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
920   2002100032385 W.3238 Kapitał ludzki organizacji : pomiar i sprawozdawczość / Łukasiewicz, Grzegorz.
 
LUN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
921   2002100032347 W.3234 Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi / Lundy, Olive.
922   2002100032354 W.3235 Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi / Lundy, Olive.
923   2002100032361 W.3236 Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi / Lundy, Olive.
 
SKA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
924   2002100023024 W.2302 Organizacja i zarządzanie / Skalik, Jan.
 
DYS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
925   2002100038851 W.3885 Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi : praca zbiorowa. T. 3 /
926   2002100120396 W.12039 Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi : praca zbiorowa. T. 4 /
927   2002100038844 W.3884 Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi /
 
PHI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
928   2002100038868 W.3886 Ocena efektywności w zarządzaniu zasobami ludzkimi : praktyczny podręcznik pomiaru rentowności inwestycji / Phillips, Jack J..
 
WYN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
929   2002100048461 W.4846 Wynagrodzenia - rozwiązywanie problemów w praktyce /
930   2002100038929 W.3892 Wynagrodzenia w małych i średnich firmach : stan aktualny oraz kierunki zmian /
931   2002100054653 W.5465 Wynagrodzenia w małych i średnich firmach : stan aktualny oraz kierunki zmian /
932   2002100054660 W.5466 Wynagrodzenia w małych i średnich firmach : stan aktualny oraz kierunki zmian /
 
WYR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
933   2002100039155 W.3915 Zarządzanie zasobami ludzkimi w samorządzie : poradnik ze wzorami dokumentów / Wyroba, Anna.
 
NEW
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
934   2002100039940 W.3994 Skuteczny kierownik projektu : sztuka osiągania celów / Newton, Richard.
 
DAV
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
935   2002100040069 W.4006 Zarządzanie czasem : praktyczny poradnik dla tych, którzy nie lubią tracić czasu / Davidson, Jeffrey P..
936   2002100040076 W.4007 Zarządzanie czasem : praktyczny poradnik dla tych, którzy nie lubią tracić czasu / Davidson, Jeffrey P..
937   2002100040083 W.4008 Zarządzanie czasem : praktyczny poradnik dla tych, którzy nie lubią tracić czasu / Davidson, Jeffrey P..
 
STU
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
938   2002100116078 W.11607 Studenckie prace naukowe : Wydział Zamiejscowy w Płońsku /
 
ZAP
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
939   2002100044401 W.4440 Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie : ocena i uwarunkowania skuteczności / Zapłata, Sławomir.
 
TID
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
940   2002100044760 W.4476 Zarządzanie innowacjami : integracja zmian technologicznych, rynkowych i organizacyjnych / Tidd, Joseph.
 
MOL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
941   2002100112599 W.11259 Zarządzać z mocą NLP : neurolingwistyczne programowanie - przewaga nad konkurencją / Molden, David.
 
SUP
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
942   2002100096394 W.9639 Decydowanie w zarządzaniu : problemy, metody, techniki / Supernat, Jerzy.
943   2002100073326 W.7332 Management : tezaurus kierownictwa / Supernat, Jerzy.
944   2002100073333 W.7333 Management : tezaurus kierownictwa / Supernat, Jerzy.
945   2002100048522 W.4852 Techniki decyzyjne i organizatorskie / Supernat, Jerzy.
946   2002100073210 W.7321 Techniki decyzyjne i organizatorskie / Supernat, Jerzy.
947   2002100094079 W.9407 Zarządzanie strategiczne : pojęcia i koncepcje / Supernat, Jerzy.
 
KLA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
948   2002100015036 W.1503 Strategie regionalne : formułowanie i wprowadzanie w życie / Klasik, Andrzej.
 
TAF
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
949   2002100059184 W.5918 Intensywny kurs przywództwa : szybki program rozwoju zdolności przywódczych / Taffinder, Paul.
 
OCO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
950   2002100059481 W.5948 Szybka realizacja projektów / O'Connell, Fergus.
 
REI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
951   2002100060913 W.6091 Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi : rozwijanie potencjału organizacji dzięki funkcji personalnej / Reilly, Peter.
 
SOP
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
952   2002100097452 W.9745 Wiedza jako strategiczny zasób przedsiębiorstwa : analiza i pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa / Sopińska, Agnieszka.
 
PAD
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
953   2002100093942 W.9394 Leksykon HRM : podstawowe pojęcia z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi : (ze słownikiem angielsko-polskim i polsko-angielskim) / Padzik, Kinga.
 
VAD
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
954   2002100084131 W.8413 Vademecum produktywności : praca zbiorowa /
 
KU P
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
955   2002100088825 W.8882 "Ku pamięci prof. Andrzeja Zawiślaka - kreacja, nowe myślenie, innowacyjność w zarządzaniu" /
 
MCR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
956   2002100090354 W.9035 Praktyczne gospodarowanie czasem : jak w krótszym czasie zrobić więcej / McRae, Bradley C..
 
MRO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
957   2002100106161 W.10616 Kapitał intelektualny współczesnego przedsiębiorstwa : koncepcje, metody wartościowania i warunki jego rozwoju / Mroziewski, Marian.
958   2002100109995 W.10999 Style kierowania i zarządzania : wybrane koncepcje / Mroziewski, Marian.
 
GOO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
959   2002100115842 W.11584 Analiza decyzji / Goodwin, Paul.
 
DES
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
960   2002100095502 W.9550 CRM - strategia, system, zarządzanie zmianą : jak uniknąć błędów i odnieść sukces wdrożenia / Deszczyński, Bartosz
 
WAI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
961   2002100096967 W.9696 Dyplomacja w listach handlowych / Wainwright, Gordon.
 
AVE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
962   2002100097858 W.9785 Przywództwo w organizacji : paradygmaty i studia przypadków / Avery, Gayle.
 
ŁYC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
963   2002100099180 W.9918 Coaching oparty na wiedzy - w treningach kierowniczych / Łychmus, Patrycja.
 
REW
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
964   2002100099524 W.9952 Klient nasz pan czyli wzorowa obsługa konsumenta / Rewers, Jerzy.
 
DAM
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
965   2002100099814 W.9981 Ryzyko strategiczne : podstawy zarządzania ryzykiem / Damodaran, Aswath.
 
GŁA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
966   2002100100206 W.10020 Uczestnictwo pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem w Polsce : problemy teorii i praktyki na tle prawa wspólnotowego / Gładoch, Monika.
 
STY
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
967   2002100100671 W.10067 Stymulowanie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa w otoczeniu globalnej wiedzy /
 
REY
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
968   2002100101487 W.10148 Teoria motywacji a zarządzanie / Reykowski, Janusz.
 
GUD
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
969   2002100101760 W.10176 Rozwój małych przedsiębiorstw : wiedza, sieci osobistych powiązań, proces uczenia się / Gudkova, Svetlana.
 
WES
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
970   2002100103221 W.10322 Podstawy skutecznego zarządzania : przewodnik dla praktyków / Westwood, William.
 
GEI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
971   2002100103122 W.10312 Wiedza w przedsiębiorstwie : kapitał ludzki w zarządzaniu wiedzą / Geisler, Robert.
 
RUT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
972   2002100103474 W.10347 Jak budować regulamin organizacyjny w przedsiębiorstwie : poradnik organizatora : komentarz, wzory dokumentacji, ramowe zkresy zadań, przykładowe opisy stanowisk, praktyczne wskazówki, podpowiedzi zastosowań / Rutka, Ryszard.
 
MCC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
973   2002100103665 W.10366 O zarządzaniu / McCormack, Mark H..
 
GAB
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
974   2002100104266 W.10426 Człowiek i praca w zmieniającym się przedsiębiorstwie / Gableta, Małgorzata.
 
TUB
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
975   2002100107106 W.10710 Zarządzanie strategiczne w biznesie międzynarodowym / Tubielewicz, Andrzej.
 
MUN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
976   2002100107335 W.10733 Organizacja spotkań / Munter, Mary.
977   2002100107342 W.10734 Organizacja spotkań / Munter, Mary.
 
KAT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
978   2002100108899 W.10889 Siła zespołów : wpływ pracy zespołowej na efektywność organizacji / Katzenbach, Jon R..
 
ANI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
979   2002100108660 W.10866 Firma to ja, firma to my : poradnik kultury organizacyjnej firmy / Aniszewska, Grażyna.
 
BOC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
980   2002100109094 W.10909 Budowanie i pomiar kapitału ludzkiego w firmie / Bochniarz, Paweł.
 
TYB
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
981   2002100109339 W.10933 Zarządzanie personelem : niezbędnik dla działów kadr / Tyborowska, Justyna.
 
NIL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
982   2002100109278 W.10927 Telepraca : strategie kierowania wirtualną załogą / Nilles, Jack M..
 
HIA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
983   2002100110267 W.11026 Dyrektor zarządzający : narzędzia i metody wspomagające podejmowanie decyzji / Hiam, Alexander.
 
GŁU
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
984   2002100111158 W.11115 Zarządzanie zasobami niematerialnymi przedsiębiorstwa / Głuszek, Ewa.
 
RAI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
985   2002100111943 W.11194 Sztuka przedsiębiorczości : stąd do sukcesu... : szwajcarski know-how dla rozwoju przedsiębiorczości w Polsce / Raich, Mario.
 
MYJ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
986   2002100114777 W.11477 Wpływ formy zatrudnienia na zachowania organizacyjne / Myjak, Teresa.
 
LEO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
987   2002100114760 W.11476 Poradnik sprawnego i efektywnego kierowania / Leon, John.
 
RYA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
988   2002100116337 W.11633 Rozwój zdolności przywódczych / Ryan, Rosemary.
 
FON
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
989   2002100116726 W.11672 Zarządzanie czasem / Fontana, David.
 
SAN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
990   2002100117280 W.11728 Organizacja wirtualna : koncepcja i jej wpływ na innowacyjność / Sankowska, Anna.
 
LEI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
991   2002100117563 W.11756 Lider doskonały : wszystko, czego potrzebujesz, aby udało ci się za pierwszym razem / Leigh, Andrew.
 
WOŁ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
992   2002100118997 W.11899 Kultura pracy, etyka i kariera zawodowa / Wołk, Zdzisław.
 
DEE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
993   2002100120006 W.12000 Przywództwo Alfa : narzędzia dla liderów biznesu, którzy oczekują więcej od życia / Deering, Anne.