KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKA
Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu

Unia Europejska (EUROPEAN UNION)


Zawartość półki


 
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1   2002100121072 W.12107 Zrozumieć Unię Europejską / Nicoll, William.
 
EUR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2   2002100116672 W.11667 Europeistyka w zarysie /
3   2002100098022 W.9802 Europejska polityka społeczna /
4   2002100095465 W.9546 Europejski model społeczny : doświadczenia i przyszłość /
5   2002100018952 W.1895 Euroregiony wschodniego pogranicza : założenia i osiągnięcia /
 
UNI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
6   2002100008267 W.826 Unia Europejska - leksykon integracji /
7   2002100004139 W.413 Unia Europejska : podręcznik akademicki /
8   2002100004146 W.414 Unia Europejska : podręcznik akademicki /
9   2002100005952 W.595 Unia Europejska : organizacja i funkcjonowanie /
10   2002100005969 W.596 Unia Europejska : organizacja i funkcjonowanie /
11   2002100006539 W.653 Unia Europejska : podręcznik akademicki /
12   2002100022195 W.2219 Unia Europejska : integracja Polski z Unią Europejską /
13   2002100044722 W.4472 Unia Europejska : integracja, konkurencyjność, rozwój /
14   2002100046955 W.4695 Unia Europejska : integracja, konkurencyjność, rozwój /
15   2002100048034 W.4803 Unia Europejska : atlas /
16   2002100061477 W.6147 Unia Europejska : od Traktatów Rzymskich do Traktatu Lizbońskiego /
17   2002100063785 W.6378 Unia Europejska : polityczne i prawne aspekty integracji /
18   2002100063792 W.6379 Unia Europejska : społeczne i gospodarcze aspekty integracji /
19   2002100099807 W.9980 Unia Europejska : organizacja, funkcjonowanie, korzyści : praca zbiorowa /
20   2002100018969 W.1896 Unia Europejska wobec procesów integracyjnych - wyzwania dla Polski : materiały z konferencji międzynarodowej zorganizowanej w Warszawie 25 listopada 1999 /
21   2002100047969 W.4796 Unia Europejska wobec procesów integracyjnych - wyzwania dla Polski : materiały z konferencji międzynarodowej zorganizowanej w Warszawie 25 listopada 1999 /
22   2002100112384 W.11238 Unia Europejska. Tom 1 /
23   2002100112391 W.11239 Unia Europejska. Tom 1 /
 
POL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
24   2002100019041 W.1904 Polityka zagraniczna i wewnętrzna państwa w procesie integracji europejskiej /
25   2002100057760 W.5776 Polityka zagraniczna i wewnętrzna państwa w procesie integracji europejskiej /
26   2002100108608 W.10860 Polityka zagraniczna Polski w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej /
27   2002100105478 W.10547 Polityki gospodarcze Unii Europejskiej /
28   2002100058361 W.5836 Polska między Zachodem a Wschodem w dobie integracji europejskiej /
29   2002100098961 W.9896 Polska polityka integracyjna po przystąpieniu do Unii Europejskiej /
30   2002100115705 W.11570 Polska prezydencja w Unii Europejskiej /
31   2002100109575 W.10957 Polska w strukturach Unii Europejskiej : doświadczenia, oczekiwania, wyzwania /
32   2002100101579 W.10157 Polska w Unii Europejskiej : dynamika konwergencji ekonomicznej /
33   2002100111189 W.11118 Polska w Unii Europejskiej : bilans otwarcia /
34   2002100111196 W.11119 Polska w Unii Europejskiej : bilans otwarcia /
35   2002100054745 W.5474 Polska w Unii Europejskiej /
36   2002100054752 W.5475 Polska w Unii Europejskiej /
37   2002100024755 W.2475 Polska w Unii Europejskiej = Poland in the European Union : perspektywy, warunki, szanse, zagrożenia = perspectives, conditions, chances, threats : praca zbiorowa /
38   2002100112407 W.11240 Polska w Unii Europejskiej. Tom 2 /
39   2002100112414 W.11241 Polska w Unii Europejskiej. Tom 2 /
40   2002100100947 W.10094 Polskie przedsiębiorstwo na rynku Unii Europejskiej /
 
PIE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
41   2002100103733 W.10373 70 lat integracji : od idei do Unii Europejskiej / Pietras-Eichberger, Marta.
42   2002100018204 W.1820 Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich / Pietrzyk, Irena.
43   2002100028852 W.2885 Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich / Pietrzyk, Irena.
44   2002100028869 W.2886 Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich / Pietrzyk, Irena.
45   2002100028876 W.2887 Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich / Pietrzyk, Irena.
 
PRO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
46   2002100100930 W.10093 Promocja małej i średniej przedsiębiorczości w Unii Europejskiej : szanse, wizerunek, korzyści /
 
AKS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
47   2002100047693 W.4769 Aksjologiczne i praktyczne aspekty integracji europejskiej /
 
ANI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
48   2002100120341 W.12034 Polityka socjalna Unii Europejskiej / Anioł, Włodzimierz.
 
BAR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
49   2002100006300 W.630 Integracja europejska / Barcz, Jan.
50   2002100006317 W.631 Integracja europejska / Barcz, Jan.
51   2002100006324 W.632 Integracja europejska / Barcz, Jan.
52   2002100047662 W.4766 Integracja europejska / Barcz, Jan.
53   2002100078604 W.7860 Integracja europejska w świetle Traktatu z Lizbony : aspekty ekonomiczne / Barcz, Jan.
54   2002100078611 W.7861 Integracja europejska w świetle Traktatu z Lizbony : aspekty ekonomiczne / Barcz, Jan.
55   2002100078628 W.7862 Integracja europejska w świetle Traktatu z Lizbony : aspekty ekonomiczne / Barcz, Jan.
56   2002100048423 W.4842 Parlament a Unia Europejska : analiza prawna na przykładzie doświadczeń Austrii (wraz z podstawowymi dokumentami) / Barcz, Jan.
57   2002100047648 W.4764 Unia Europejska : pytania i odpowiedzi / Barczykowska, Agnieszka
 
BĄK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
58   2002100004535 W.453 Jak zostać regionem wiedzy i innowacji : praca zbiorowa / Bąkowski, Aleksander.
59   2002100018426 W.1842 Jak zostać regionem wiedzy i innowacji : praca zbiorowa / Bąkowski, Aleksander.
 
BOR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
60   2002100118751 W.11875 Integracja europejska / Borowiec, Jan.
 
CHO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
61   2002100044937 W.4493 Instytucje Unii Europejskiej / Cholawo-Sosnowska, Kamila.
62   2002100044944 W.4494 Instytucje Unii Europejskiej / Cholawo-Sosnowska, Kamila.
 
CIE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
63   2002100044920 W.4492 Obywatelstwo Unii Europejskiej / Cieleń, Agnieszka.
 
CZA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
64   2002100107137 W.10713 Leksykon Unii Europejskiej / Czachór, Zbigniew.
 
CZE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
65   2002100060142 W.6014 Budżet ogólny Unii Europejskiej : stan obecny i perspektywy / Czernielewska-Rutkowska, Małgorzata.
 
CZŁ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
66   2002100018105 W.1810 Członkostwo Polski w Unii Europejskiej - na jakich zasadach? /
67   2002100018112 W.1811 Członkostwo Polski w Unii Europejskiej - na jakich zasadach? /
 
DOL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
68   2002100101708 W.10170 Członkostwo Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem Polski / Doliwa-Klepacka, Anna.
69   2002100023185 W.2318 Struktura organizacyjna (instytucjonalna) Unii Europejskiej : (z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony) / Doliwa-Klepacka, Anna.
70   2002100031210 W.3121 Struktura organizacyjna (instytucjonalna) Unii Europejskiej : (z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony) / Doliwa-Klepacka, Anna.
71   2002100031227 W.3122 Struktura organizacyjna (instytucjonalna) Unii Europejskiej : (z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony) / Doliwa-Klepacka, Anna.
72   2002100031234 W.3123 Struktura organizacyjna (instytucjonalna) Unii Europejskiej : (z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony) / Doliwa-Klepacka, Anna.
 
DOŁ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
73   2002100043411 W.4341 Współpraca transgraniczna w Polsce po akcesji do UE / Dołzbłasz, Sylwia.
 
DUS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
74   2002100119642 W.11964 Polityka imigracyjna Unii Europejskiej oraz swobodny przepływ pracowników : ewolucja i teraźniejszość / Duszczyk, Maciej.
 
DYL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
75   2002100019225 W.1922 Dylematy modernizacji Unii Europejskiej /
 
DYN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
76   2002100004085 W.408 Integracja europejska / Dynia, Elżbieta.
77   2002100004092 W.409 Integracja europejska / Dynia, Elżbieta.
78   2002100004108 W.410 Integracja europejska / Dynia, Elżbieta.
79   2002100004115 W.411 Integracja europejska / Dynia, Elżbieta.
80   2002100078468 W.7846 Integracja europejska / Dynia, Elżbieta.
 
DZI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
81   2002100004573 W.457 Planowanie rozwoju gminy jako instrument pozyskiwania funduszy pomocowych Unii Europejskiej / Dziurbejko, Tomasz.
 
FUN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
82   2002100003637 W.363 Fundusze strukturalne i Fundusz Spójności w Polsce na lata 2007-2013 /
83   2002100003644 W.364 Fundusze strukturalne i Fundusz Spójności w Polsce na lata 2007-2013 /
84   2002100003651 W.365 Fundusze strukturalne i polityka regionalna Unii Europejskiej /
85   2002100004498 W.449 Fundusze UE dla jednostek samorządu terytorialnego w latach 2007-2013 : praca zbiorowa. Cz.1, Przewodnik po funduszach UE dla JST /
86   2002100004504 W.450 Fundusze UE dla jednostek samorządu terytorialnego w latach 2007-2013 : praca zbiorowa. Cz. 2, Procedury od A do Z, praktyczne aspekty /
87   2002100017610 W.1761 Fundusze UE dla jednostek samorządu terytorialnego w latach 2007-2013 : praca zbiorowa. Cz.1, Przewodnik po funduszach UE dla JST /
88   2002100017627 W.1762 Fundusze UE dla jednostek samorządu terytorialnego w latach 2007-2013 : praca zbiorowa. Cz. 2, Procedury od A do Z, praktyczne aspekty /
89   2002100090965 W.9096 Fundusze Unii Europejskiej : doświadczenia i perspektywy : praca zbiorowa /
90   2002100090972 W.9097 Fundusze Unii Europejskiej : doświadczenia i perspektywy : praca zbiorowa /
91   2002100003491 W.349 Fundusze Unii Europejskiej w Polsce na lata 2007-2013 /
92   2002100003620 W.362 Fundusze Unii Europejskiej w Polsce na lata 2007-2013 /
93   2002100017290 W.1729 Fundusze unijne dla organizacji pozarządowych w latach 2007-2013 /
 
GAJ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
94   2002100017573 W.1757 Regiony w prawie wspólnotowym : prawne problemy udziału regionów polskich w procesach integracyjnych / Gajda, Anastazja.
 
GAL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
95   2002100059948 W.5994 Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej : z uwzględnieniem Traktatu Amsterdamskiego i Traktatu z Nicei / Galster, Jan.
96   2002100044524 W.4452 Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej / Galster, Jan.
97   2002100044906 W.4490 Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej / Galster, Jan.
 
GLO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
98   2002100099579 W.9957 Globalizacja i integracja europejska : szanse i zagrożenia dla polskiej gospodarki : praca zbiorowa /
99   2002100099586 W.9958 Globalizacja i integracja europejska : szanse i zagrożenia dla polskiej gospodarki : praca zbiorowa /
100   2002100018549 W.1854 Glosariusz terminologii traktatów Unii Europejskiej /
 
GOŁ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
101   2002100061606 W.6160 Kulturowe aspekty integracji europejskiej / Gołembski, Franciszek.
 
GOS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
102   2002100097322 W.9732 Gospodarka Polski przed wejściem do Unii Europejskiej : praca zbiorowa /
 
GOZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
103   2002100119659 W.11965 System zarządzania w Unii Europejskiej : przewodnik / Gozi, Sandro.
 
GRZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
104   2002100039919 W.3991 Ocena projektów europejskich 2007-2013 / Grzeszczyk, Tadeusz A..
105   2002100061705 W.6170 Powrót do Europy - polski dyskurs : wyznaczanie perspektywy krytycznej / Grzymski, Jan.
 
HEN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
106   2002100022638 W.2263 System oceny zgodności w Unii Europejskiej : pięć lat po akcesji : historia - teraźniejszość / Henrykowski, Wojciech.
 
HIX
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
107   2002100097759 W.9775 System polityczny Unii Europejskiej / Hix, Simon.
 
HOF
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
108   2002100058057 W.5805 Wykorzystanie programów pomocowych i przedakcesyjnych Wspólnoty Europejskiej / Unii Europejskiej w Polsce w latach 1990-2001 / Hoffmann, Tomasz.
109   2002100062351 W.6235 Wykorzystanie programów pomocowych i przedakcesyjnych Wspólnoty Europejskiej / Unii Europejskiej w Polsce w latach 1990-2001 / Hoffmann, Tomasz.
 
INT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
110   2002100090149 W.9014 Integracja europejska : wprowadzenie /
111   2002100090156 W.9015 Integracja europejska : wprowadzenie /
112   2002100047983 W.4798 Integracja europejska /
113   2002100103436 W.10343 Integracja europejska /
114   2002100109391 W.10939 Integracja europejska /
115   2002100102385 W.10238 Integracja europejska w perspektywie XXI : wyzwania dla Polski /
 
JAK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
116   2002100097384 W.9738 Jaka Europa ? : regionalizacja a integracja /
 
JAN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
117   2002100000063 W.6 Fundusze Unii Europejskiej 2007-2013 : poradnik małego i średniego przedsiębiorcy / Jankowska, Małgorzata.
118   2002100017238 W.1723 Programy pomocowe w Polsce : ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorstw / Janus-Hibner, Magdalena
 
JES
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
119   2002100100602 W.10060 Prezydencja Unii Europejskiej : zinstytucjonalizowana procedura przywództwa politycznego / Jesień, Leszek.
 
KAC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
120   2002100018082 W.1808 Unia Europejska : rozwój i zagrożenia / Kaczmarek, Julian.
 
KOŁ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
121   2002100120327 W.12032 Unia gospodarczo-walutowa / Kołodziejczyk-Konarska, Katarzyna.
 
KOM
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
122   2002100005884 W.588 Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej /
123   2002100005891 W.589 Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej /
124   2002100005907 W.590 Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej /
 
KRÓ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
125   2002100089983 W.8998 Polska europeizuje Unię / Królak, Zygmunt.
126   2002100109933 W.10993 Polska wobec wyzwań integracji i globalizacji : uzdrowieńcze jednoczenie Europy / Królak, Zygmunt.
 
KUR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
127   2002100022454 W.2245 Lobbing w Unii Europejskiej / Kurczewska, Urszula.
 
LAT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
128   2002100117792 W.11779 Integracja europejska : mechanizmy i wyzwania / Latoszek, Ewa.
 
ŁAS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
129   2002100056862 W.5686 Historia integracji europejskiej / Łastawski, Kazimierz.
130   2002100120532 W.12053 Historia integracji europejskiej / Łastawski, Kazimierz.
 
MAL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
131   2002100048409 W.4840 Euroregiony : polski krok do integracji / Malendowski, Włodzimierz.
132   2002100107595 W.10759 Postawy Polaków wobec Unii Europejskiej : ukryte i jawne wybory / Maliszewski, Norbert.
 
MAR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
133   2002100105645 W.10564 Europejska idea integracji międzynarodowej w perspektywie historycznej / Marszałek, Antoni.
134   2002100093348 W.9334 Parlament Europejski V Kadencji (1999-2004) a parlamenty narodowe w państwach Unii Europejskiej : (pozycja ustrojowa, kompetencje, organizacja wewnętrzna) / Marszałek-Kawa, Joanna.
135   2002100120488 W.12048 Procesy integracyjne w Europie po II wojnie światowej / Marszałek-Kawa, Joanna.
136   2002100018099 W.1809 Struktura i funkcjonowanie Parlamentu Europejskiego / Marszałek-Kawa, Joanna.
137   2002100096257 W.9625 Suwerenność i integracja europejska w polskiej myśli naukowej i politycznej do końca XIX wieku / Marszałek, Antoni.
 
NAD
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
138   2002100018792 W.1879 Z dziejów integracji europejskiej / Nadolski, Marek.
 
NAR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
139   2002100014701 W.1470 Polityka spójności Unii Europejskiej : wybrane zagadnienia / Naruszewicz, Stanisław.
 
NOW
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
140   2002100098626 W.9862 Integracja europejska : szansa dla Polski? / Nowak, Alojzy Z..
141   2002100014091 W.1409 Unia Gospodarcza i Walutowa w Europie / Nowak-Far, Artur.
142   2002100078550 W.7855 Unia Gospodarcza i Walutowa w Europie / Nowak-Far, Artur.
 
ORG
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
143   2002100020542 W.2054 Organizacja i funkcjonowanie Unii Europejskiej : zagadnienia wybrane /
144   2002100020559 W.2055 Organizacja i funkcjonowanie Unii Europejskiej : zagadnienia wybrane /
 
PAN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
145   2002100048454 W.4845 Parlament Europejski oraz polskie i unijne instytucje w opinii Polaków / Pankowski, Krzysztof.
 
PAR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
146   2002100116610 W.11661 Parlament Europejski oraz Parlamenty Polski i Niemiec w nowej architekturze europejskiej /
 
PIĘ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
147   2002100119505 W.11950 Pięć lat członkowstwa Polski w Unii Europejskiej : zagadnienia polityczno-ustrojowe /
 
PIN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
148   2002100101623 W.10162 Unia Europejska / Pinder, John.
 
POD
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
149   2002100110663 W.11066 Podstawy europeistyki : podręcznik akademicki /
150   2002100110670 W.11067 Podstawy europeistyki : podręcznik akademicki /
 
POP
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
151   2002100078598 W.7859 Historia integracji europejskiej / Popowicz, Krzysztof.
152   2002100110885 W.11088 Historia integracji europejskiej / Popowicz, Krzysztof.
 
POŹ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
153   2002100004566 W.456 Fundusze unijne : zasady finansowania projektów ze środków unijnych w Polsce w latach 2007-2013 / Poździk, Rafał.
 
PRE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
154   2002100115972 W.11597 Prezydencja w Unii Europejskiej : praktyka i teoria /
 
LEG
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
155   2002100048072 W.4807 Legitymizacja procesów integracji europejskiej /
 
PUŚ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
156   2002100097278 W.9727 Wspólna polityka rolna w warunkach wzrostu konkurencyjności Unii Europejskiej / Puślecki, Zdzisław W..
 
REF
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
157   2002100017870 W.1787 Reformowanie Unii Europejskiej : wybrane problemy prawne okresu przemian /
 
REG
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
158   2002100027886 W.2788 Regiony /
 
RUS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
159   2002100025073 W.2507 Leksykon integracji europejskiej / Ruszkowski, Janusz.
 
SOB
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
160   2002100111080 W.11108 Budżet Unii Europejskiej / Soboń, Janusz.
161   2002100018587 W.1858 Testy o Unii Europejskiej : 500 pytań z odpowiedziami / Sobieska, Justyna.
 
SOL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
162   2002100026155 W.2615 Polityka regionalna w Polsce w warunkach integracji europejskiej w latach 2004-2010 / Solarz, Piotr.
 
STO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
163   2002100045927 W.4592 Stosunki Polski z Unią Europejską /
164   2002100100510 W.10051 Stosunki Polski z Unią Europejską /
 
SUW
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
165   2002100108004 W.10800 Suwerenność i ponadnarodowość a integracja europejska : praca zbiorowa /
 
SWO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
166   2002100056589 W.5658 Swobodny przepływ pracowników w kontekście wejścia Polski do Unii Europejskiej : praca zbiorowa /
 
SYS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
167   2002100064225 W.6422 Systemy gospodarcze i ich ewolucja : dokąd zmierza Unia Europejska : praca zbiorowa /
 
SZA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
168   2002100042285 W.4228 Implementacja unijnej polityki regionalnej w Polsce / Szafran, Joanna.
 
SZY
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
169   2002100011809 W.1180 Fundusze UE 2007-2013 dla mikro, małych i średnich firm : [...czyli trochę praktycznych uwag] / Szymańska, Anna.
170   2002100003668 W.366 Fundusze unijne i europejskie 2007-2013 dla mieszkańców obszarów wiejskich : [... czyli trochę praktycznych uwag] / Szymańska, Anna.
171   2002100002197 W.219 Fundusze unijne i europejskie 2007-2013 dla samorządu terytorialnego : [...czyli garść praktycznych wskazówek] / Szymańska, Anna.
172   2002100002203 W.220 Fundusze unijne i europejskie 2007-2013 dla samorządu terytorialnego : [...czyli garść praktycznych wskazówek] / Szymańska, Anna.
 
TOM
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
173   2002100112698 W.11269 Regiony w procesie integracji europejskiej / Tomaszewski, Krzysztof.
 
TOW
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
174   2002100091177 W.9117 Towards European Unity : cooperation and integration /
 
TRA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
175   2002100017931 W.1793 Traktat o przystąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej : podpisany 16 kwietnia 2003 roku w Atenach /
176   2002100017948 W.1794 Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską : tekst skonsolidowany (uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Nicei) ; Traktat o Unii Europejskiej : tekst skonsolidowany (uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Nicei) /
 
VAD
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
177   2002100047006 W.4700 Vademecum Unii Europejskiej : Polska w Unii /
 
WAL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
178   2002100026063 W.2606 Regionalne i globalne uwarunkowania reform wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej / Walkowski, Maciej.
179   2002100120501 W.12050 Wspólna polityka rolna / Walkiewicz, Wiesław.
 
WĘC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
180   2002100116047 W.11604 Spór o kształt instytucjonalny Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej 1950-2005 : między ideą ponadnarodowości a współpracą międzyrządową : analiza politologiczna / Węc, Janusz Józef.
 
WIA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
181   2002100017917 W.1791 Polityczna integracja Europy Zachodniej / Wiaderny-Bidzińska, Krystyna.
 
WIE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
182   2002100029798 W.2979 System instytucjonalny Unii Europejskiej / Wierzchowska, Anna.
183   2002100029804 W.2980 System instytucjonalny Unii Europejskiej / Wierzchowska, Anna.
184   2002100029811 W.2981 System instytucjonalny Unii Europejskiej / Wierzchowska, Anna.
185   2002100107854 W.10785 System instytucjonalny Unii Europejskiej / Wierzchowska, Anna.
186   2002100048584 W.4858 Wieś, rolnictwo i gospodarka żywnościowa po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej /
 
WIT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
187   2002100030237 W.3023 Zasady funkcjonowania Unii Europejskiej / Witkowska, Marta.
188   2002100045705 W.4570 Zasady funkcjonowania Unii Europejskiej / Witkowska, Marta.
189   2002100045712 W.4571 Zasady funkcjonowania Unii Europejskiej / Witkowska, Marta.
190   2002100047853 W.4785 Zasady funkcjonowania Unii Europejskiej / Witkowska, Marta.
 
WOJ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
191   2002100108011 W.10801 Gospodarka świata u progu XXI wieku / Wojnarski, Dariusz.
192   2002100017993 W.1799 Proces akcesji Polski do Unii Europejskiej w zakresie przepływu osób a doświadczenia Niemiec / Wojtan, Mariusz.
 
WSP
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
193   2002100109957 W.10995 Wspólna polityka rolna - szansą polskiego rolnictwa /
194   2002100099418 W.9941 Wspólnota europejska /
195   2002100100879 W.10087 Współczesna Europa w poszukiwaniu swej tożsamości /
196   2002100100886 W.10088 Współczesna Europa w poszukiwaniu swej tożsamości /
 
WYM
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
197   2002100100411 W.10041 Wymiar społeczny członkostwa Polski w Unii Europejskiej /
 
WYN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
198   2002100102798 W.10279 Wyniki negocjacji akcesyjnych nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej /
 
WYS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
199   2002100004122 W.412 Integracja europejska : dostosowania w Polsce w dziedzinie polityk / Wysokińska, Zofia.
200   2002100008526 W.852 Integracja europejska : dostosowania w Polsce w dziedzinie polityk / Wysokińska, Zofia.
201   2002100008533 W.853 Integracja europejska : dostosowania w Polsce w dziedzinie polityk / Wysokińska, Zofia.
202   2002100078581 W.7858 Integracja europejska : dostosowania w Polsce w dziedzinie polityk / Wysokińska, Zofia.
 
ZAJ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
203   2002100044913 W.4491 Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych : wymiar polityczny / Zajączkowski, Jakub.
 
ZIĘ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
204   2002100120457 W.12045 Unia Europejska jako aktor stosunków międzynarodowych / Zięba, Ryszard.
205   2002100120464 W.12046 Unia Europejska jako aktor stosunków międzynarodowych / Zięba, Ryszard.
 
ZOM
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
206   2002100097124 W.9712 Mechanizmy rynku wewnętrznego Unii Europejskiej / Zombirt, Jolanta.
 
SIE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
207   2002100061699 W.6169 Efekty wykorzystania dotacji unijnych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych w latach 2007-2013. Cz. 2, województwa Polski Wschodniej i Centralnej / Sierak, Jacek.
208   2002100061682 W.6168 Efekty wykorzystania dotacji unijnych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych w latach 2007–2013. Cz. 1, województwa Polski Północnej, Zachodniej i Południowej / Sierak, Jacek.
 
POW
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
209   2002100064232 W.6423 Powiązania gospodarcze Polski z partnerami wschodnimi na tle integracji z Unią Europejską : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w dniu 22 października 2002 /
 
KOR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
210   2002100048447 W.4844 Korzyści i koszty członkostwa Polski w Unii Europejskiej : raport z badań /
 
OD S
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
211   2002100064379 W.6437 Od stowarzyszenia do członkostwa : perspektywa Konferencji Międzyrządowej /
 
OKR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
212   2002100086432 W.8643 Okresy przejściowe w traktacie o przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej /
 
KOZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
213   2002100028791 W.2879 Słownik rozwoju regionalnego / Kozak, Marek.
 
KIE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
214   2002100000094 W.9 Fundusze strukturalne oraz Fundusz Spójności : komentarz do rozporządzenia Rady Unii Europejskiej nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiający przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności / Kierzkowski, Tomasz.
 
GŁĄ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
215   2002100021334 W.2133 Polityka społeczna w Unii Europejskiej : aspekty aksjologiczne i empiryczne / Głąbicka, Katarzyna.
216   2002100100121 W.10012 Polityka spójności społeczno-gospodarczej Unii Europejskiej / Głąbicka, Katarzyna.
 
KUB
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
217   2002100103139 W.10313 Europejski fundusz społeczny jako instrument rozwoju zasobów ludzkich w Polsce / Kubas, Dominik.
218   2002100057517 W.5751 Polityczne implikacje wprowadzenia unii walutowej w Europie / Kubin, Tomasz.
 
RUD
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
219   2002100021501 W.2150 Polityka regionalna Unii Europejskiej : zagadnienia prawno-finansowe / Rudnicki, Maciej.
 
FIL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
220   2002100018402 W.1840 Fundusze Unii Europejskiej : komentarz do Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 : perspektywa finansowa 2007-2013 / Filipek, Agnieszka.
 
SKR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
221   2002100004511 W.451 Zasady konstrukcji studium wykonalności lub biznesplanu dla projektów współfinansowanych ze środków UE / Skrzypek, Jerzy.
222   2002100004528 W.452 Zasady konstrukcji studium wykonalności lub biznesplanu dla projektów współfinansowanych ze środków UE / Skrzypek, Jerzy.
223   2002100017634 W.1763 Zasady konstrukcji studium wykonalności lub biznesplanu dla projektów współfinansowanych ze środków UE / Skrzypek, Jerzy.
 
MAC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
224   2002100072992 W.7299 Za i przeciw Europie : integracja europejska w polskiej myśli politycznej w latach 1989-2001 / Machaj, Łukasz.
 
GUZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
225   2002100046962 W.4696 Polsko-niemieckie pogranicze : szanse i zagrożenia w perspektywie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej / Guz-Vetter, Marzenna.
 
SAW
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
226   2002100111165 W.11116 Polska w Unii Europejskiej : wybrane polityki sektorowe / Sawicka, Janina.
227   2002100111172 W.11117 Polska w Unii Europejskiej : wybrane polityki sektorowe / Sawicka, Janina.
 
KRZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
228   2002100097261 W.9726 Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej : wybrane zagadnienia / Krzyżanowski, Julian T..
 
ABC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
229   2002100080768 W.8076 Abc Unii Europejskiej /
 
FIN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
230   2002100004542 W.454 Finansowanie projektów zasilanych ze środków funduszy unijnych : praca zbiorowa /
231   2002100004559 W.455 Finansowanie projektów zasilanych ze środków funduszy unijnych : praca zbiorowa /
232   2002100108653 W.10865 Finansowe skutki przystąpienia Polski do Unii Europejskiej /
 
ŁAD
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
233   2002100019096 W.1909 Polityka strukturalna Polski i Unii Europejskiej / Ładysz, Jerzy.
234   2002100047877 W.4787 Z teorii integracji gospodarczej : teoretyczne aspekty korzyści z międzynarodowej regionalnej integracji gospodarczej / Ładyka, Stanisław.
 
LEO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
235   2002100097520 W.9752 Przewodnik po Unii Europejskiej / Leonard, Dick.
 
KUN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
236   2002100021655 W.2165 Jednolity rynek europejski / Kundera, Jarosław.
237   2002100021662 W.2166 Jednolity rynek europejski / Kundera, Jarosław.
238   2002100021679 W.2167 Jednolity rynek europejski / Kundera, Jarosław.
239   2002100099685 W.9968 Leksykon polityki regionalnej Unii Europejskiej / Kundera, Jarosław.
 
ŚLI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
240   2002100059870 W.5987 Fundusze unijne bez tajemnic : podręcznik dla studentów / Śliwa, Jan.
 
TKA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
241   2002100003026 W.302 Fundusze Unii Europejskiej 2007-2013 : cele, działania, środki / Tkaczyński, Jan Wiktor.
242   2002100000087 W.8 Leksykon funduszy Unii Europejskiej / Tkaczyński, Jan Wiktor.
243   2002100046993 W.4699 Varia europejskie / Tkaczyński, Jan Wiktor.
 
OLE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
244   2002100090989 W.9098 Uchodźcy w Unii Europejskiej : aspekty prawne i polityczne / Oleksiewicz, Izabela.
 
WAC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
245   2002100107571 W.10757 Europeizacja małych i średnich przedsiębiorstw / Wach, Krzysztof.
246   2002100112681 W.11268 Europejski rynek pracy / Wach, Krzysztof.
 
MCC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
247   2002100015456 W.1545 Zrozumieć Unię Europejską / McCormick, John.
248   2002100015463 W.1546 Zrozumieć Unię Europejską / McCormick, John.
249   2002100015470 W.1547 Zrozumieć Unię Europejską / McCormick, John.
 
RAD
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
250   2002100024618 W.2461 Rada Europy a przemiany demokratyczne w państwach Europy Środkowej i Wschodniej w latach 1989-2009 /
 
THE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
251   2002100109841 W.10984 The European Union in light of the COVID-19 pandemic : a failure of European integration or a chance for closer cooperation among member states? /
 
EKS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
252   2002100016149 W.1614 Aspekty polityczne, społeczne i ekonomiczne procesu wdrażania europejskich funduszy strukturalnych w Polsce na tle casusu Irlandii, Grecji, Hiszpanii i Portugalii / Ekstowicz, Bogdan.
 
KOL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
253   2002100024854 W.2485 Fundusze pomocowe Unii Europejskiej jako czynnik poprawy konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce : (czyli o pieniądzach, o których każdy coś słyszał, a niewielu je widziało) / Kola, Maria.
 
ZUB
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
254   2002100115132 W.11513 Rola Prezydencji Rady Unii Europejskiej : na przykładzie Prezydencji hiszpańskiej w 2002 roku / Zuber, Maria.
 
JAG
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
255   2002100121522 W.12152 Związki zawodowe w systemie politycznym Unii Europejskiej / Jagusiak, Bogusław.
 
DOT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
256   2002100003675 W.367 [Dotacje dla samorządów w okresie 2007-2013] : Praktyczny poradnik dla Samorządów w okresie 2007-2013 ... czyli o tym, jak skutecznie pozyskać środki finansowe z różnych funduszy pomocowych, w tym ze środków unijnych /
 
KUZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
257   2002100014206 W.1420 Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w dyfuzji wiedzy i umiejętności : (na przykładzie gospodarki Polski) / Kuzel, Marcin.
 
KUD
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
258   2002100016477 W.1647 Wpływ funduszy unijnych na wzrost gospodarczy i rozwój regionów w Polsce / Kudrycka, Izabella.
 
GRĄ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
259   2002100017900 W.1790 Współczesne problemy integracji społeczno-kulturowej Europy / Grążawski, Kazimierz.
 
SŁU
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
260   2002100018594 W.1859 Wybrane aspekty finansowego wsparcia Unii Europejskiej w Polsce / Sługocki, Waldemar.
 
WAS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
261   2002100018808 W.1880 Wspólnoty Europejskie 1951-2002 : zarys przemian społeczno-gospodarczych i instytucjonalnych w krajach Wspólnot Europejskich w latach 1951-2002 / Waszkiewicz, Aleksander.
 
WOS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
262   2002100018839 W.1883 Zjawisko lobbingu w Unii Europejskiej / Woszczyk, Barbara.
 
KAL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
263   2002100019027 W.1902 Kalendarium Unii Europejskiej 1945-2008 /
 
BUK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
264   2002100101753 W.10175 Strefa euro : perspektywy rozszerzenia o Polskę i inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej / Bukowski, Sławomir.
265   2002100022072 W.2207 Teoretyczne podstawy i realizacja unii monetarnej krajów członkowskich wspólnot europejskich : szanse i zagrożenia dla Polski / Bukowski, Sławomir.
 
AUD
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
266   2002100030220 W.3022 Twórcy zjednoczonej Europy : Robert Schuman, Konrad Adenauer, Alcide De Gasperi / Audisio, Giuseppe.
 
KOK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
267   2002100045460 W.4546 Polityka regionalna w Polsce i w Unii Europejskiej / Kokocińska, Katarzyna.
 
FRI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
268   2002100056855 W.5685 Spór o Europę / Fries, Fabrice.
 
DUD
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
269   2002100057821 W.5782 Integracja Polski z Unią Europejską : wybrane aspekty polityki integracyjnej w latach 1991-2004 / Duda, Renata.
 
IDE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
270   2002100059030 W.5903 Idea Europy = of Europe /
 
EKO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
271   2002100070943 W.7094 Ekonomiczne aspekty integracji europejskiej /
 
SUP
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
272   2002100071247 W.7124 Administracja Unii Europejskiej : zagadnienia wybrane / Supernat, Jerzy.
 
MOC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
273   2002100096332 W.9633 Europa ojczyzn 2004 : geopolityka, gospodarka, cywilizacja / Moczulski, Leszek.
 
OD L
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
274   2002100098503 W.9850 Od liberalizacji do integracji Polski z Unią Europejską : machanizmy i skutki gospodarcze /
 
HÜB
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
275   2002100098664 W.9866 Talking Europe at the time of Brexit / Hübner, Danuta.
 
BAD
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
276   2002100100176 W.10017 Badania przestrzenne rynku i konsumpcji a polityka regionalna Unii Europejskiej /
 
PER
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
277   2002100103078 W.10307 Perspektywy rozwoju sektora kultury w Polsce /
 
SCH
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
278   2002100115811 W.11581 Machiavelli w Brukseli : sztuka lobbingu w Unii Europejskiej / Schendelen, Rinus, van.
 
GOD
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
279   2002100120228 W.12022 Pieniądze za darmo czyli jak zdobyć unijne dotacje dla Twojej firmy / Godlewski, Andrzej.