KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKA
Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu

Socjologia (SOCIOLOGY)


Zawartość półki


 
CAS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1   2002100015791 W.1579 Społeczeństwo sieci / Castells, Manuel.
 
BAR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
2   2002100100916 W.10091 Postmodernistyczne koncepcje marketingowe a marketing klasyczny / Baruk, Agnieszka Izabela.
 
SPO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
3   2002100047105 W.4710 Społeczeństwo obywatelskie /
4   2002100023062 W.2306 Społeczeństwo polskie od X do XX wieku /
5   2002100024649 W.2464 Społeczeństwo polskie od X do XX wieku /
6   2002100106932 W.10693 Społeczeństwo w procesie zmian : zarys socjologii ogólnej /
7   2002100026438 W.2643 Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania życia codziennego Dolnoślązaków : między ideologią a praktyką : raport końcowy /
 
KUL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
8   2002100026445 W.2644 Kulturowe style życia mieszkańców Dolnego Śląska i społeczne postrzeganie zabytków : raport końcowy /
 
WSP
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
9   2002100116511 W.11651 Współczesna Europa w procesie zmian : wybrane problemy /
10   2002100026360 W.2636 Współczesna młodzież pomiędzy eros a thanatos : praca zbiorowa /
11   2002100026377 W.2637 Współczesna młodzież pomiędzy eros a thanatos : praca zbiorowa /
12   2002100026384 W.2638 Współczesna młodzież pomiędzy eros a thanatos : praca zbiorowa /
13   2002100072398 W.7239 Współczesne problemy demograficzne : rzeczywistość i mity : ujęcie krajowe, regionalne i globalne /
14   2002100089495 W.8949 Współczesne teorie socjologiczne. 1 /
15   2002100089501 W.8950 Współczesne teorie socjologiczne. 2 /
16   2002100096059 W.9605 Współczesne wyzwania pracy socjalnej /
 
AKT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
17   2002100106925 W.10692 Aktorzy życia publicznego : płeć jako czynnik różnicujący /
 
BUD
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
18   2002100102071 W.10207 Socjologia narodu i konfliktów etnicznych / Budyta-Budzyńska, Małgorzata.
 
DIA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
19   2002100026483 W.2648 Dialog społeczny w kontekście globalizacji i zmian na rynku pracy Dolnego Śląska : raport końcowy /
 
DRO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
20   2002100101876 W.10187 Drogi i rozdroża : migracje Polaków w Unii Europejskiej po 1 maja 2004 roku : analiza psychologiczno-socjologiczna /
 
DZI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
21   2002100025141 W.2514 Systemowe determinanty polityki społecznej / Dziewięcka-Bokun, Ludmiła.
 
EBE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
22   2002100095243 W.9524 Między Rosją a Niemcami : przemiany narodowościowe w Europie Środkowo-Wschodniej w XX w. / Eberhardt, Piotr.
 
ELE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
23   2002100097063 W.9706 Elementy nowego ładu /
24   2002100056763 W.5676 Elementy socjologii /
 
EUR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
25   2002100008403 W.840 Europa obywateli : polskie społeczeństwo obywatelskie in actu /
26   2002100019249 W.1924 Europa obywateli : polskie społeczeństwo obywatelskie in actu /
27   2002100119420 W.11942 Europa socjalna : iluzja czy rzeczywistość? /
 
GID
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
28   2002100004597 W.459 Socjologia / Giddens, Anthony.
29   2002100004603 W.460 Socjologia / Giddens, Anthony.
30   2002100089518 W.8951 Socjologia / Giddens, Anthony.
31   2002100089525 W.8952 Socjologia / Giddens, Anthony.
32   2002100089532 W.8953 Socjologia / Giddens, Anthony.
33   2002100089549 W.8954 Socjologia / Giddens, Anthony.
34   2002100089556 W.8955 Socjologia / Giddens, Anthony.
 
HAN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
35   2002100014688 W.1468 Feminizm / Hannam, June.
36   2002100014695 W.1469 Feminizm / Hannam, June.
 
HIL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
37   2002100108028 W.10802 Polityka społeczna we współczesnym świecie : analiza porównawcza / Hill, Michael.
 
KON
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
38   2002100026551 W.2655 Analiza struktury, uwarunkowań i perspektywy rozwoju alternatywnych form zatrudnienia na Dolnym Śląsku : raport końcowy / Konieczna-Sałamatin, Joanna.
39   2002100026568 W.2656 Konsekwencje otwarcia niemieckiego rynku pracy dla pracowników i pracodawców z Dolnego Śląska : raport końcowy /
 
KUR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
40   2002100045729 W.4572 Podstawy prawne i organizacyjne oświaty : prawo oświatowe w zarysie / Kurzyna-Chmiel, Danuta.
41   2002100045736 W.4573 Podstawy prawne i organizacyjne oświaty : prawo oświatowe w zarysie / Kurzyna-Chmiel, Danuta.
42   2002100116054 W.11605 Wskaźniki społeczne w polityce społecznej : historia, teoria i zastosowanie w praktyce / Kurowska, Anna.
 
MAS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
43   2002100039131 W.3913 Społeczeństwo i organizacje : socjologia organizacji i zarządzania / Masłyk-Musiał, Ewa.
44   2002100089402 W.8940 Społeczeństwo i organizacje : socjologia organizacji i zarządzania / Masłyk-Musiał, Ewa.
45   2002100089419 W.8941 Społeczeństwo i organizacje : socjologia organizacji i zarządzania / Masłyk-Musiał, Ewa.
46   2002100089426 W.8942 Społeczeństwo i organizacje : socjologia organizacji i zarządzania / Masłyk-Musiał, Ewa.
47   2002100089433 W.8943 Społeczeństwo i organizacje : socjologia organizacji i zarządzania / Masłyk-Musiał, Ewa.
48   2002100089440 W.8944 Społeczeństwo i organizacje : socjologia organizacji i zarządzania / Masłyk-Musiał, Ewa.
 
MIG
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
49   2002100061736 W.6173 Migracje : dzieje, typologia, definicje /
50   2002100078529 W.7852 Migracje zagraniczne a polityka rodzinna = International migration and state policy for families /
51   2002100078536 W.7853 Migracje zagraniczne a polityka rodzinna = International migration and state policy for families /
52   2002100078543 W.7854 Migracje zagraniczne a polityka rodzinna = International migration and state policy for families /
 
NOW
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
53   2002100044999 W.4499 Nowe dylematy polityki społecznej /
54   2002100045002 W.4500 Nowe dylematy polityki społecznej /
 
POD
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
55   2002100104143 W.10414 Podnoszenie wieku emerytalnego : diagnoza potrzeb i rekomendacje na przykładzie Polski i Niemiec /
56   2002100089372 W.8937 Socjologia mikrostruktury : podręcznik akademicki / Podgórski, Ryszard Adam.
 
POL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
57   2002100120846 W.12084 Polityka aktywacji w Polsce : nowy paradygmat zmiany społecznej czy działania pozorne? /
58   2002100098237 W.9823 Polityka państwa polskiego wobec mniejszości narodowych i etnicznych /
59   2002100097230 W.9723 Polityka publiczna wobec ubóstwa i wykluczenia społecznego /
60   2002100016262 W.1626 Polityka społeczna : teorie, pojęcia, problemy /
61   2002100016279 W.1627 Polityka społeczna : teorie, pojęcia, problemy /
62   2002100028197 W.2819 Polityka społeczna : podręcznik akademicki /
63   2002100028203 W.2820 Polityka społeczna : podręcznik akademicki /
64   2002100031517 W.3151 Polityka społeczna : teksty źródłowe /
65   2002100043688 W.4368 Polityka społeczna : zarys wykładu wybranych problemów : praca zbiorowa /
66   2002100044869 W.4486 Polityka społeczna /
67   2002100026452 W.2645 Polska powiatowa : demokracja lokalna, relacje społeczne i modele władzy na dolnośląskiej prowincji : raport końcowy /
68   2002100118560 W.11856 Polska, Europa, świat : opinia publiczna w okresie integracji /
 
PRA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
69   2002100101968 W.10196 Praca socjalna i polityka społeczna : obszary współdziałania wobec wykluczenia społecznego /
70   2002100026025 W.2602 Praca socjalna, pomoc społeczna /
71   2002100026032 W.2603 Praca socjalna, pomoc społeczna /
72   2002100026049 W.2604 Praca socjalna, pomoc społeczna /
73   2002100026056 W.2605 Praca socjalna, pomoc społeczna /
74   2002100057722 W.5772 Praca w przestrzeni życia osób niepełnosprawnych /
75   2002100056725 W.5672 Prawne i socjokulturowe uwarunkowania profilaktyki społecznej i resocjalizacji /
76   2002100044579 W.4457 Prawo do pracy a polityka społeczna /
 
PRZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
77   2002100059665 W.5966 Przeciw biedzie : programy, pomysły, inicjatywy /
78   2002100047549 W.4754 Przeciw ubóstwu i bezrobociu : lokalne inicjatywy obywatelskie /
79   2002100061101 W.6110 Przeciw ubóstwu i bezrobociu : lokalne inicjatywy obywatelskie /
80   2002100023819 W.2381 Przeciw wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych /
81   2002100018822 W.1882 Przedsiębiorstwo ekonomii społecznej w środowisku lokalnym /
82   2002100026506 W.2650 Przemiany modelu rodziny, społeczne i ekonomiczne skutki tego procesu w perspektywie Dolnego Śląska oraz kraju : raport końcowy /
83   2002100026469 W.2646 Przemiany współczesnych form religijności wśród mieszkańców Dolnego Śląska : raport końcowy /
84   2002100043831 W.4383 Przemoc i marginalizacja : patologie społecznego dyskursu /
85   2002100100817 W.10081 Przygotowanie do starości : Polacy wobec starzenia się /
 
REF
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
86   2002100115033 W.11503 Reformy społeczne : bilans dekady /
 
SOC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
87   2002100084025 W.8402 Social problems of the contemporary families /
88   2002100089327 W.8932 Socjologia : lektury /
89   2002100089334 W.8933 Socjologia : lektury /
90   2002100092419 W.9241 Socjologia : lektury /
91   2002100004610 W.461 Socjologia ogólna : wybrane problemy : praca zbiorowa /
92   2002100016910 W.1691 Socjologia ogólna : wybrane problemy : praca zbiorowa /
 
SZA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
93   2002100089297 W.8929 Historia myśli socjologicznej : wydanie nowe / Szacki, Jerzy.
94   2002100089303 W.8930 Historia myśli socjologicznej : wydanie nowe / Szacki, Jerzy.
95   2002100089310 W.8931 Historia myśli socjologicznej : wydanie nowe / Szacki, Jerzy.
96   2002100103269 W.10326 Historia myśli socjologicznej : wydanie nowe / Szacki, Jerzy.
97   2002100007758 W.775 Wprowadzenie do socjologii / Szacka, Barbara.
98   2002100006812 W.681 Wprowadzenie do socjologii / Szacka, Barbara.
99   2002100006829 W.682 Wprowadzenie do socjologii / Szacka, Barbara.
100   2002100006836 W.683 Wprowadzenie do socjologii / Szacka, Barbara.
101   2002100006843 W.684 Wprowadzenie do socjologii / Szacka, Barbara.
102   2002100089280 W.8928 Wprowadzenie do socjologii / Szacka, Barbara.
103   2002100092402 W.9240 Wprowadzenie do socjologii / Szacka, Barbara.
 
SZC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
104   2002100111615 W.11161 Socjologia : rozwój problematyki i metod / Szczepański, Jan.
 
SZT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
105   2002100114975 W.11497 Elity - ich miejsce i rola w społeczeństwie / Sztumski, Janusz.
106   2002100089341 W.8934 Socjologia : analiza społeczeństwa / Sztompka, Piotr.
107   2002100092396 W.9239 Socjologia : analiza społeczeństwa / Sztompka, Piotr.
108   2002100089358 W.8935 Zaufanie : fundament społeczeństwa / Sztompka, Piotr.
 
THE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
109   2002100101357 W.10135 Drogi do nowoczesnej Europy : społeczeństwa europejskie w latach 1945-2000 / Therborn, Goran.
 
TOF
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
110   2002100116788 W.11678 Szok przyszłości / Toffler, Alvin.
111   2002100023628 W.2362 Trzecia fala / Toffler, Alvin.
112   2002100023635 W.2363 Trzecia fala / Toffler, Alvin.
113   2002100023642 W.2364 Trzecia fala / Toffler, Alvin.
 
TOŻ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
114   2002100108431 W.10843 Tożsamość europejska : praca zbiorowa /
 
TUR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
115   2002100025745 W.2574 Polityka społeczna / Turnowiecki, Witold.
116   2002100061408 W.6140 Polityka społeczna / Turnowiecki, Witold.
117   2002100099210 W.9921 Socjologia : małe struktury społeczne / Turowski, Jan.
118   2002100100169 W.10016 Socjologia : wielkie struktury społeczne / Turowski, Jan.
119   2002100107007 W.10700 Socjologia : małe struktury społeczne / Turowski, Jan.
120   2002100115279 W.11527 Socjologia : małe struktury społeczne / Turowski, Jan.
121   2002100115286 W.11528 Socjologia : małe struktury społeczne / Turowski, Jan.
122   2002100115293 W.11529 Socjologia : wielkie struktury społeczne / Turowski, Jan.
123   2002100115309 W.11530 Socjologia : wielkie struktury społeczne / Turowski, Jan.
 
WAN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
124   2002100074811 W.7481 Wandalizm : aspekty socjologiczne, psychologiczne i prawne /
 
WNU
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
125   2002100025523 W.2552 Socjologia życia publicznego / Wnuk-Lipiński, Edmund.
126   2002100115583 W.11558 Socjologia życia publicznego / Wnuk-Lipiński, Edmund.
 
WYM
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
127   2002100025660 W.2566 Wymiary polityki społecznej /
128   2002100025677 W.2567 Wymiary polityki społecznej /
 
WYP
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
129   2002100115873 W.11587 Wypalenie zawodowe : przyczyny i zapobieganie /
130   2002100018167 W.1816 Wyprowadzić na prostą : innowacyjne metody aktywizacjji społecznej i zawodowej na przykładzie wdrażania modelu lokalnej sieci wsparcia osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością /
 
ZMI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
131   2002100109667 W.10966 Zmiany w systemie opieki nad dziećmi i młodzieżą : perspektywa europejska /
132   2002100108127 W.10812 Zmierzch socjalizmu państwowego : szkice z socjologii ekonomicznej : praca zbiorowa /
 
KAW
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
133   2002100060074 W.6007 Migracje : wybrane zagadnienia / Kawczyńska-Butrym, Zofia.
134   2002100043558 W.4355 Niepełnosprawność - specyfika pomocy społecznej / Kawczyńska-Butrym, Zofia.
 
ZŁU
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
135   2002100089464 W.8946 (Złudne) obietnice wielokulturowości /
136   2002100089471 W.8947 (Złudne) obietnice wielokulturowości /
 
OKÓ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
137   2002100089365 W.8936 Demografia : współczesne zjawiska i teorie / Okólski, Marek.
138   2002100120471 W.12047 Demografia : podstawowe pojęcia, procesy i teorie w encyklopedycznym zarysie / Okólski, Marek.
 
LES
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
139   2002100116306 W.11630 Inteligencja na rozdrożu : młodzi specjaliści na progu zmiany ustrojowej / Leszkowicz-Baczyński, Jerzy.
 
ZAR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
140   2002100109261 W.10926 Teoretyczne podstawy a praktyka funkcjonowania sektora socjalnego w Polsce : zarys problematyki / Zarzeczny, Józef.
 
RAD
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
141   2002100056664 W.5666 Społeczne dzieje pomocy człowiekowi : od filantropii greckiej do pracy socjalnej / Radwan-Pragłowski, Janusz.
 
KOB
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
142   2002100120839 W.12083 Kobiety w społeczeństwie polskim /
 
KAP
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
143   2002100027527 W.2752 Kapitał społeczno-kulturowy a rozwój lokalny i regionalny /
 
JAŁ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
144   2002100045699 W.4569 Rozwój lokalny i regionalny w perspektywie socjologicznej : podręcznik akademicki / Jałowiecki, Bohdan.
 
HOF
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
145   2002100109407 W.10940 Kultury i organizacje : zaprogramowanie umysłu / Hofstede, Geert.
 
HOŁ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
146   2002100089259 W.8925 Socjologia kryminalistyczna. T. 1 / Hołyst, Brunon.
147   2002100089266 W.8926 Socjologia kryminalistyczna. T. 2 / Hołyst, Brunon.
 
MAJ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
148   2002100121065 W.12106 Związki homoseksualne : studium socjologiczne / Majka-Rostek, Dorota.
 
BAB
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
149   2002100107601 W.10760 Badania społeczne w praktyce / Babbie, Earl.
150   2002100107618 W.10761 Badania społeczne w praktyce / Babbie, Earl.
 
OTW
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
151   2002100026476 W.2647 Otwartość kulturowa oraz poziom autorytaryzmu Dolnoślązaków na tle innych regionów Polski : raport z badań /
 
WYK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
152   2002100116771 W.11677 Wykluczeni : wymiar społeczny, materialny i etniczny /
 
ZAL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
153   2002100031302 W.3130 Opieka i pomoc społeczna : dynamika instytucji / Zalewski, Dariusz.
154   2002100031319 W.3131 Opieka i pomoc społeczna : dynamika instytucji / Zalewski, Dariusz.
155   2002100031326 W.3132 Opieka i pomoc społeczna : dynamika instytucji / Zalewski, Dariusz.
 
CZE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
156   2002100016828 W.1682 Czego nas uczy Radio Maryja? : socjologia treści i recepcji rozgłośni /
157   2002100056633 W.5663 Labirynty współczesnego społeczeństwa : kluczowe problemy społeczne w kształceniu pracowników socjalnych / Czekaj, Krzysztof.
 
CZA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
158   2002100040175 W.4017 Stereotyp uchodźcy / Czapka, Elżbieta.
 
EKO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
159   2002100089693 W.8969 Ekonomia społeczna a bezradność społeczna - perspektywy i bariery /
160   2002100089709 W.8970 Ekonomia społeczna a bezradność społeczna - perspektywy i bariery /
 
DUR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
161   2002100089235 W.8923 Zasady metody socjologicznej / Durkheim, Emile.
162   2002100089242 W.8924 Zasady metody socjologicznej / Durkheim, Emile.
 
BER
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
163   2002100007567 W.756 Zaproszenie do socjologii / Berger, Peter L..
164   2002100007574 W.757 Zaproszenie do socjologii / Berger, Peter L..
165   2002100063952 W.6395 Zaproszenie do socjologii / Berger, Peter L..
 
BIE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
166   2002100112667 W.11266 Tęczowy elementarz : czyli (prawie) wszystko, co chcielibyście wiedzieć o gejach i lesbijkach / Biedroń, Robert.
 
DYO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
167   2002100098350 W.9835 Sondaże a manipulowanie społeczeństwem / Dyoniziak, Ryszard.
 
GOO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
168   2002100060258 W.6025 Wstęp do socjologii / Goodman, Norman.
169   2002100089150 W.8915 Wstęp do socjologii / Goodman, Norman.
170   2002100089167 W.8916 Wstęp do socjologii / Goodman, Norman.
171   2002100089174 W.8917 Wstęp do socjologii / Goodman, Norman.
172   2002100089181 W.8918 Wstęp do socjologii / Goodman, Norman.
173   2002100089198 W.8919 Wstęp do socjologii / Goodman, Norman.
174   2002100089204 W.8920 Wstęp do socjologii / Goodman, Norman.
175   2002100089211 W.8921 Wstęp do socjologii / Goodman, Norman.
176   2002100089228 W.8922 Wstęp do socjologii / Goodman, Norman.
 
MER
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
177   2002100018754 W.1875 Teoria socjologiczna i struktura społeczna / Merton, Robert K..
 
WĄT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
178   2002100016583 W.1658 Społeczeństwo konsumpcyjne / Wątroba, Wiesław.
 
ROD
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
179   2002100019980 W.1998 Rodziny polskie u progu lat dziewięćdziesiątych : (synteza rezultatów ogólnopolskich badań) : praca zbiorowa /
 
APP
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
180   2002100116122 W.11612 Strach przed mniejszościami : esej o geografii gniewu / Appadurai, Arjun.
 
AUL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
181   2002100026094 W.2609 Polityka społeczna w Polsce i w świecie / Auleytner, Julian.
182   2002100026100 W.2610 Polityka społeczna, czyli ujarzmianie chaosu socjalnego / Auleytner, Julian.
183   2002100027275 W.2727 Polska polityka społeczna : ciągłość i zmiany / Auleytner, Julian.
184   2002100027282 W.2728 Polska polityka społeczna : ciągłość i zmiany / Auleytner, Julian.
185   2002100027299 W.2729 Polska polityka społeczna : ciągłość i zmiany / Auleytner, Julian.
186   2002100045033 W.4503 Polska polityka społeczna : kreowanie ładu społecznego / Auleytner, Julian.
187   2002100101784 W.10178 Polskie kwestie socjalne na przełomie wieków / Auleytner, Julian.
 
BAD
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
188   2002100018785 W.1878 Badanie mobilności edukacyjno-zawodowej osób niepełnosprawnych w województwie dolnośląskim : raport końcowy /
189   2002100026520 W.2652 Badanie rynku edukacji wyższej na terenie Dolnego Śląska : raport końcowy /
 
ŁUC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
190   2002100020207 W.2020 Socjologia : zagadnienia podstawowe / Łucewicz, Jacenta.
 
GRU
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
191   2002100094055 W.9405 Elementy metod i technik badań socjologicznych / Gruszczyński, Leszek A..
 
GOL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
192   2002100043718 W.4371 Polityka społeczna : koncepcje - instytucje - koszty / Golinowska, Stanisława.
 
KAN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
193   2002100022379 W.2237 Praca socjalna w Europie : inspiracje teoretyczne i standardy kształcenia / Kantowicz, Ewa.
 
KRZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
194   2002100017603 W.1760 Wprowadzanie do metod i technik socjologii gospodarczej / Krzykała, Franciszek.
 
KIE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
195   2002100016002 W.1600 Rola trzeciego sektora w społeczeństwie obywatelskim / Kietlińska, Krystyna.
196   2002100016019 W.1601 Rola trzeciego sektora w społeczeństwie obywatelskim / Kietlińska, Krystyna.
 
KAŹ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
197   2002100043497 W.4349 Praca socjalna : między upośledzeniem społecznym a obywatelskością / Kaźmierczak, Tomasz.
198   2002100043565 W.4356 Wprowadzenie do pomocy społecznej : wybrane zagadnienia / Kaźmierczak, Tomasz.
 
KOZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
199   2002100025240 W.2524 Socjologia, społeczeństwo obywatelskie i państwo / Kozyr-Kowalski, Stanisław.
 
PAR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
200   2002100119956 W.11995 Partnerstwo lokalne jako strategia rozwiązywania problemów społecznych /
201   2002100028098 W.2809 Partnerstwo społeczne na poziomie lokalnym i regionalnym : rola organizacji pozarządowych /
 
PRO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
202   2002100099609 W.9960 Problemy społeczne w grze politycznej : współczesne zagrożenia społeczne - diagnoza i przeciwdziałanie /
203   2002100064072 W.6407 Procesy demograficzne w byłych województwach dolnośląskich w latach 1975-1997 /
 
GRO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
204   2002100089389 W.8938 Kapitał społeczny : geneza i społeczne konsekwencje / Growiec, Katarzyna.
205   2002100089396 W.8939 Kapitał społeczny : geneza i społeczne konsekwencje / Growiec, Katarzyna.
 
WEB
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
206   2002100018471 W.1847 Gospodarka i społeczeństwo : zarys socjologii rozumiejącej / Weber, Max.
 
ALD
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
207   2002100001824 W.182 Konsumpcja / Aldridge, Alan.
 
JAK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
208   2002100026490 W.2649 Jakość życia mieszkańców regionu Dolnego Śląska - aspiracje i style życia Dolnoślązaków w sferze socjalnej, konsumpcyjnej i kulturowej : raport końcowy z badań /
 
PAT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
209   2002100115163 W.11516 Patologie społeczne : wybrane zagadnienia /
 
TRA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
210   2002100014237 W.1423 Transgraniczność w perspektywie socjologicznej - kontynuacje /
 
WIA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
211   2002100014923 W.1492 Socjologia polityki / Wiatr, Jerzy Józef.
212   2002100014930 W.1493 Socjologia polityki / Wiatr, Jerzy Józef.
213   2002100014947 W.1494 Socjologia polityki / Wiatr, Jerzy Józef.
214   2002100110861 W.11086 Socjologia polityki / Wiatr, Jerzy Józef.
 
FRĄ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
215   2002100017092 W.1709 Polityka społeczna : zarys wykładu / Frąckiewicz, Lucyna.
216   2002100017108 W.1710 Polityka społeczna : zarys wykładu / Frąckiewicz, Lucyna.
 
W PO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
217   2002100116191 W.11619 W poszukiwaniu innych światów : Europa, lewica, socjaldemokracja wobec zmian globalnych /
218   2002100017962 W.1796 W poszukiwaniu strategii pobudzania oddolnego rozwoju społeczności wiejskich /
 
LOW
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
219   2002100018129 W.1812 Picie młodzieży a style życia w rodzinie / Lowe, Geoff.
220   2002100045934 W.4593 Picie młodzieży a style życia w rodzinie / Lowe, Geoff.
 
BOR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
221   2002100018068 W.1806 Zachowanie młodzieży w sytuacji kontaktu społecznego / Borecka-Biernat, Danuta.
 
WOL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
222   2002100018211 W.1821 Wolność, równość, odmienność : nowe ruchy społeczne w Polsce początku XXI wieku /
223   2002100059412 W.5941 Wolność, równość, odmienność : nowe ruchy społeczne w Polsce początku XXI wieku /
224   2002100059429 W.5942 Wolność, równość, odmienność : nowe ruchy społeczne w Polsce początku XXI wieku /
225   2002100059436 W.5943 Wolność, równość, odmienność : nowe ruchy społeczne w Polsce początku XXI wieku /
 
BOJ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
226   2002100018709 W.1870 Mniejszości społeczne w państwie i społeczeństwie III Rzeczypospolitej Polskiej / Bojar, Hanna.
227   2002100019317 W.1931 Mniejszości społeczne w państwie i społeczeństwie III Rzeczypospolitej Polskiej / Bojar, Hanna.
 
WYB
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
228   2002100045866 W.4586 Polityka społeczna / Turnowiecki, Witold.
229   2002100045873 W.4587 Społeczeństwo i organizacje : socjologia organizacji i zarządzania / Masłyk-Musiał, Ewa.
230   2002100020580 W.2058 Wybrane aspekty pracy z niepełnosprawnymi /
231   2002100020863 W.2086 Wybrane problemy osób starszych /
232   2002100045859 W.4585 Wybrane zagadnienia pomocy społecznej i opieki w Polsce w okresie ponowoczesności /
 
POT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
233   2002100020849 W.2084 Potrzeby osób niepełnosprawnych w warunkach globalnych przemian społeczno-gospodarczych. T. 1 /
234   2002100094765 W.9476 Socjologia polityki / Potulski, Jakub.
 
TIL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
235   2002100022300 W.2230 Teorie socjalizacji : społeczność, instytucja, upodmiotowienie / Tillmann, Klaus-Jürgen.
236   2002100091597 W.9159 Teorie socjalizacji : społeczność, instytucja, upodmiotowienie / Tillmann, Klaus-Jürgen.
 
ZAD
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
237   2002100022515 W.2251 Zadania społeczne /
238   2002100022522 W.2252 Zadania społeczne /
239   2002100022539 W.2253 Zadania społeczne /
 
UBÓ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
240   2002100022751 W.2275 Ubóstwo i wykluczenie społeczne - perspektywa poznawcza /
 
ORG
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
241   2002100023031 W.2303 Organizacje pozarządowe w krajach rozwijających się i Europie Wschodniej /
242   2002100023048 W.2304 Organizacje pozarządowe w krajach rozwijających się i Europie Wschodniej /
 
SPÓ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
243   2002100023222 W.2322 Spójność społeczna Dolnego Śląska /
244   2002100023239 W.2323 Spójność społeczna Dolnego Śląska /
 
RUS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
245   2002100024922 W.2492 Władza : nowa analiza społeczna / Russell, Bertrand.
 
PIE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
246   2002100105850 W.10585 Socjologia prawa : zarys wykładu / Pieniążek, Antoni.
 
STR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
247   2002100120587 W.12058 Strukturalne i kulturowe uwarunkowania aktywności zawodowej kobiet w Polsce /
248   2002100025233 W.2523 Wprowadzenie do kultury popularnej / Strinati, Dominic.
249   2002100044227 W.4422 Wprowadzenie do kultury popularnej / Strinati, Dominic.
 
ZDR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
250   2002100089488 W.8948 Demografia dla ekonomistów / Zdrojewski, Eugeniusz Zdzisław.
 
ANA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
251   2002100026513 W.2651 Analiza społeczno-ekonomiczna nowych miejsc pracy na terenie Wrocławia i Dolnego Śląska : raport końcowy /
252   2002100116139 W.11613 Analiza układów społecznych : przewodnik metodologiczny po badaniach jakościowych /
253   2002100026537 W.2653 Analiza zdolności osób z obszarów wiejskich oraz miejsko-wiejskich na terenie Dolnego Śląska do podjęcia zatrudnienia :o raport końcowy /
254   2002100026544 W.2654 Analiza zdolności osób z obszarów wiejskich oraz miejsko-wiejskich na terenie Dolnego Śląska do podjęcia zatrudnienia :o raport końcowy /
 
OCE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
255   2002100026575 W.2657 Ocena skuteczności działań w zakresie aktywizacji zawodowej osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym na Dolnym Śląsku : raport końcowy /
 
GLI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
256   2002100027305 W.2730 Style działań organizacji pozarządowych w Polsce : grupy interesu czy pożytku publicznego? / Gliński, Piotr.
257   2002100046924 W.4692 Style działań organizacji pozarządowych w Polsce : grupy interesu czy pożytku publicznego? / Gliński, Piotr.
 
SAM
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
258   2002100027329 W.2732 Samorządowa polityka społeczna : rozwiązania instytucjonalno-prawne, dobre praktyki na Dolnym Śląsku /
259   2002100027336 W.2733 Samorządowa polityka społeczna : rozwiązania instytucjonalno-prawne, dobre praktyki na Dolnym Śląsku /
 
CNO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
260   2002100027510 W.2751 Cnoty i instytucje obywatelskie w społeczności lokalnej /
 
RAZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
261   2002100028074 W.2807 Razem i osobno : społeczności regionalne wobec skutków reformy administracyjnej z 1999 roku - przypadek Bielska-Białej, Częstochowy, Katowic, Opola /
 
PIL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
262   2002100028463 W.2846 Socjologia administracji : zarys wykładu / Pilipiec, Sławomir.
263   2002100031289 W.3128 Socjologia administracji : zarys wykładu / Pilipiec, Sławomir.
 
WPR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
264   2002100028838 W.2883 Wprowadzenie do polityki społecznej : praca zbiorowa /
265   2002100028845 W.2884 Wprowadzenie do polityki społecznej : praca zbiorowa /
 
GRE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
266   2002100028753 W.2875 Obywatelska polityka społeczna / Grewiński, Mirosław.
267   2002100109568 W.10956 Wielosektorowa polityka społeczna : o przeobrażeniach państwa opiekuńczego / Grewiński, Mirosław.
 
RAT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
268   2002100029118 W.2911 Problemy i dylematy polityki społecznej w Polsce. T. 1 / Ratyński, Władysław.
269   2002100029125 W.2912 Problemy i dylematy polityki społecznej w Polsce. T. 1 / Ratyński, Władysław.
270   2002100029132 W.2913 Problemy i dylematy polityki społecznej w Polsce. T. 2 / Ratyński, Władysław.
271   2002100029149 W.2914 Problemy i dylematy polityki społecznej w Polsce. T. 2 / Ratyński, Władysław.
 
BEZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
272   2002100095397 W.9539 Bezpieczeństwo socjalne : praca zbiorowa /
 
ANI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
273   2002100101456 W.10145 Europejska polityka społeczna : implikacje dla Polski / Anioł, Włodzimierz.
 
FRI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
274   2002100033849 W.3384 Socjologia prawa / Frieske, Kazimierz.
275   2002100033856 W.3385 Socjologia prawa / Frieske, Kazimierz.
276   2002100033863 W.3386 Socjologia prawa / Frieske, Kazimierz.
277   2002100033870 W.3387 Socjologia prawa / Frieske, Kazimierz.
278   2002100033887 W.3388 Socjologia prawa / Frieske, Kazimierz.
279   2002100033894 W.3389 Socjologia prawa / Frieske, Kazimierz.
280   2002100033900 W.3390 Socjologia prawa / Frieske, Kazimierz.
281   2002100033917 W.3391 Socjologia prawa / Frieske, Kazimierz.
282   2002100033924 W.3392 Socjologia prawa / Frieske, Kazimierz.
283   2002100033931 W.3393 Socjologia prawa / Frieske, Kazimierz.
 
WOK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
284   2002100043541 W.4354 Wokół problemów działania społecznego : wybór tekstów i przykładów projektów działania /
 
SKI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
285   2002100043534 W.4353 Wprowadzenie do pracy socjalnej / Skidmore, Rex Austin.
 
WÓD
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
286   2002100043503 W.4350 Praca socjalna w środowisku zamieszkania / Wódz, Kazimiera.
287   2002100043510 W.4351 Praca socjalna w środowisku zamieszkania / Wódz, Kazimiera.
288   2002100043527 W.4352 Praca socjalna w środowisku zamieszkania / Wódz, Kazimiera.
 
W ST
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
289   2002100045231 W.4523 W stronę aktywnej polityki społecznej /
 
RES
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
290   2002100014220 W.1422 Resocjalizacja : zagadnienia prawne, społeczne i metodyczne /
 
JAR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
291   2002100056558 W.5655 Socjologia i komunikacja społeczna : wykłady / Jarco, Jerzy.
 
DRU
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
292   2002100056824 W.5682 Społeczeństwo pokapitalistyczne / Drucker, Peter F..
 
PAL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
293   2002100056718 W.5671 Nowe ruchy społeczne / Paleczny, Tadeusz.
294   2002100060029 W.6002 Nowe ruchy społeczne / Paleczny, Tadeusz.
 
ROB
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
295   2002100056657 W.5665 Metodyka działania w pracy socjalnej / Robertis, Cristina de.
 
NOC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
296   2002100056671 W.5667 Podstawowe umiejętności w pracy socjalnej i ich kształcenie : porozumiewanie się, rozwiązywanie problemów i konfliktów / Nocuń, Aleksander.
 
GAR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
297   2002100056695 W.5669 Działania interpersonalne w pracy socjalnej : procesy i procedury. 1 / Garvin, Charles D..
298   2002100056701 W.5670 Działania interpersonalne w pracy socjalnej : procesy i procedury. 2 / Garvin, Charles D..
 
JOU
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
299   2002100057333 W.5733 Journal of Modern Science : JoMS : kwartalnik. T. 1/20/2014 /
300   2002100057340 W.5734 Journal of Modern Science : JoMS : kwartalnik. T. 2/21/2014 /
 
KUB
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
301   2002100057784 W.5778 Infrastruktura społeczna w okresie transformacji / Kubów, Adam.
 
STĘ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
302   2002100058903 W.5890 Wstęp do socjologii, psychologii i organizacji pracy : podręcznik / Stępień, Jerzy.
303   2002100115620 W.11562 Wstęp do socjologii, psychologii i organizacji pracy : podręcznik / Stępień, Jerzy.
 
BRA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
304   2002100059405 W.5940 Płeć / Bradley, Harriet.
 
GEJ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
305   2002100060883 W.6088 Geje i lesbijki : życie i kultura /
306   2002100060890 W.6089 Geje i lesbijki : życie i kultura /
 
MIC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
307   2002100061095 W.6109 Praca matek w polityce krajów Unii Europejskiej / Michoń, Piotr.
308   2002100103931 W.10393 Wybrane zagadnienia z patologii społecznej : studium z zakresu teorii socjologii / Michalczyk, Tadeusz.
 
ELK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
309   2002100089785 W.8978 The child and society : the process of socialization / Elkin, Frederick.
 
URB
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
310   2002100100961 W.10096 Lojalność klientów : modele, motywacja i pomiar / Urban, Wiesław.
311   2002100077201 W.7720 System penitencjarny wobec wyzwań wielokulturowości : studium diagnostyczne / Urbanek, Arkadiusz.
312   2002100063839 W.6383 Zatrudnienie i instytucje rynku pracy w warunkach starzejących się zasobów - badania dla Polski / Urbaniak, Bogusława.
 
WYC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
313   2002100072534 W.7253 Wychowanie w Rodzinie = Family Upbringing : trajektorie więzi rodziny współczesnej = the trajectories of the bonds of the contemporary family. T. 11 (1.2015) /
 
WPŁ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
314   2002100073258 W.7325 Wpływ dziesięcioletniego członkostwa w Unii Europejskiej na kulturę obywatelską i życie codzienne Dolnoślązaków : raport końcowy /
 
SŁO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
315   2002100089273 W.8927 Słownik społeczny : praca zbiorowa /
 
POA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
316   2002100089747 W.8974 Poakcesyjne migracje powrotne Polaków: geneza, przyczyny i konsekwencje /
 
PŁE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
317   2002100092099 W.9209 Płeć w życiu publicznym : różnorodność problemów i perspektyw /
 
MAK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
318   2002100095083 W.9508 Korupcja jako problem społeczny / Makowski, Grzegorz.
 
OSO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
319   2002100097100 W.9710 Osoby niepełnosprawne w społeczeństwie polskim okresu transformacji /
 
GAW
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
320   2002100097667 W.9766 Szklany sufit i ruchome schody : kobiety na rynku pracy / Gawrycka, Małgorzata.
 
JAN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
321   2002100097933 W.9793 Podstawy socjologii / Januszek, Henryk.
322   2002100100718 W.10071 Podstawy socjologii / Januszek, Henryk.
323   2002100107816 W.10781 Socjologia pracy / Januszek, Henryk.
324   2002100108639 W.10863 Socjologia pracy / Januszek, Henryk.
 
CHL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
325   2002100098053 W.9805 Pierwotna profilaktyka uzależnienia od alkoholu : przegląd wybranych strategii i programów / Chlebio-Abed, Dorota.
 
SAR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
326   2002100098138 W.9813 Doradca zawodowy w środowisku bezrobotnych / Sarzyńska-Mazurek, Ewa.
 
KOŁ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
327   2002100098336 W.9833 Polityka społeczna wobec osób niepełnosprawnych / Kołaczek, Bożena.
 
GAJ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
328   2002100098848 W.9884 Hasło: feminizm / Gajewska, Agnieszka.
 
PAN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
329   2002100098947 W.9894 Rasizm a kultura popularna / Pankowski, Rafał.
 
ING
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
330   2002100099081 W.9908 Wzbierająca fala : równouprawnienie płci a zmiana kulturowa na świecie / Inglehart, Ronald.
 
SEN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
331   2002100100046 W.10004 Seniorzy w rodzinie, instytucji i społeczeństwie : wybrane zagadnienia współczesnej gerontologii /
 
DWA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
332   2002100100664 W.10066 Dwa oblicza socjotechniki : praca zbiorowa /
 
ŻUR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
333   2002100100565 W.10056 Udział osób niepełnosprawnych w życiu społecznym / Żuraw, Hanna.
 
OSS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
334   2002100100763 W.10076 Dzieła. T. 3, Z zagadnień psychologii społecznej / Ossowski, Stanisław.
335   2002100100770 W.10077 Dzieła. T. 4, O nauce / Ossowski, Stanisław.
336   2002100100787 W.10078 Dzieła. T. 5, Z zagadnień struktury społecznej / Ossowski, Stanisław.
337   2002100108462 W.10846 O ojczyźnie i narodzie / Ossowski, Stanisław.
 
IŁO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
338   2002100101418 W.10141 Liderzy i działacze o idei trzeciego sektora w Polsce / Iłowiecka-Tańska, Ilona.
 
THO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
339   2002100101463 W.10146 Praktyczna nauka pracy socjalnej / Thompson, Neil.
 
OLS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
340   2002100101852 W.10185 Zarys antropologii kulturowej / Olszewska-Dyoniziak, Barbara.
 
KLI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
341   2002100103603 W.10360 Płeć w społeczeństwie, ekonomii i polityce / Klimowicz, Monika.
 
SIE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
342   2002100103542 W.10354 Sieci wsparcia społecznego jako przejaw integracji i dezintegracji społecznej /
 
WĘG
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
343   2002100104037 W.10403 Patologia społeczna : materiały do studiowania / Węgrzyn, Grzegorz.
 
ZWA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
344   2002100105997 W.10599 Zrozumieć biedę : John Rawls, Amartya Sen / Zwarthoed, Danielle.
 
KRĘ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
345   2002100110311 W.11031 Kręgi integracji i rodzaje tożsamości : Polska, Europa, świat /
 
MAN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
346   2002100111394 W.11139 Ideologia i utopia / Mannheim, Karl.
 
TON
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
347   2002100114753 W.11475 Myśl feministyczna : wprowadzenie / Tong, Rosemarie Putnam.
 
FEM
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
348   2002100114876 W.11487 Feministki własnym głosem o sobie /
 
SOL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
349   2002100114890 W.11489 Problematyka pracy i bezrobocia w kontekście funkcjonowania rodziny / Solak, Adam Roman.
 
LIS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
350   2002100115880 W.11588 Bieda / Lister, Ruth.
 
OBL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
351   2002100115897 W.11589 Oblicza wykluczenia i marginalizacji społecznej /
 
BAL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
352   2002100116146 W.11614 Imigranci z krajów muzułmańskich w Unii Europejskiej = Immigrants to the EU from Muslim countries : wyzwania dla polityki integracyjnej = challenges for integration policy : selected issues / Balicki, Janusz.
 
SIT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
353   2002100120020 W.12002 Stan pragnienia : oblicza mac(k)donaldyzacji / Sitkiewicz, Karolina.
 
SIL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
354   2002100120136 W.12013 Globalny proletariat : ruchy pracownicze i globalizacja po 1870 r. / Silver, Beverly J..
 
SZK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
355   2002100120433 W.12043 Szklany sufit : bariery i ograniczenia karier kobiet : monografia zjawiska /