KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKA
Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu

Rachunkowość (ACCOUNTING)


Zawartość półki


 
RAC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1   2002100061927 W.6192 Rachunkowość dla ciebie : podstawy rachunkowości /
2   2002100020641 W.2064 Rachunkowość finansowa : materiały pomocnicze do wykładów i ćwiczeń /
3   2002100062054 W.6205 Rachunkowość finansowa : ujęcie sprawozdawcze i ewidencyjne : podręcznik /
4   2002100062061 W.6206 Rachunkowość finansowa : ujęcie sprawozdawcze i ewidencyjne : zbiór zadań /
5   2002100061781 W.6178 Rachunkowość finansowa /
6   2002100062757 W.6275 Rachunkowość finansowa /
7   2002100062030 W.6203 Rachunkowość finansowa i podatkowa /
8   2002100062412 W.6241 Rachunkowość finansowa przedsiębiorstw po przystąpieniu Polski do Wspólnoty Europejskiej : praca zbiorowa. Cz. 2, Zadania z rozwiązaniami /
9   2002100062405 W.6240 Rachunkowość finansowa przedsiębiorstw według polskiego prawa bilansowego oraz Dyrektyw UE i MSR/MSSF : praca zbiorowa. Cz. 1 /
10   2002100062429 W.6242 Rachunkowość finansowa przedsiębiorstw według polskiego prawa bilansowego oraz Dyrektyw UE i MSR/MSSF : praca zbiorowa. Cz. 2, Zadania z rozwiązaniami /
11   2002100061514 W.6151 Rachunkowość międzynarodowa : praca zbiorowa /
12   2002100063082 W.6308 Rachunkowość międzynarodowa : praca zbiorowa /
13   2002100061996 W.6199 Rachunkowość od podstaw : sporządzanie i interpretacja sprawozdań finansowych /
14   2002100063075 W.6307 Rachunkowość zaawansowana /
15   2002100061798 W.6179 Rachunkowość zarządcza : zbiór zadań /
16   2002100062078 W.6207 Rachunkowość zarządcza : teoria, praktyka, aspekty behawioralne /
17   2002100062443 W.6244 Rachunkowość zarządcza : praca zbiorowa /
18   2002100062450 W.6245 Rachunkowość zarządcza : praca zbiorowa. Cz. 2, Zadania i rozwiązania /
19   2002100062436 W.6243 Rachunkowość zarządcza /
 
OLC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
20   2002100061804 W.6180 Rachunkowość finansowa w przykładach : według ustawy o rachunkowości i MSR / Olchowicz, Irena.
21   2002100062467 W.6246 Rachunkowość podatkowa / Olchowicz, Irena.
22   2002100062474 W.6247 Rachunkowość podatkowa / Olchowicz, Irena.
23   2002100023307 W.2330 Sprawozdawczość finansowa według krajowych i międzynarodowych standardów / Olchowicz, Irena.
 
GIE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
24   2002100062924 W.6292 Podręcznik samodzielnej nauki księgowania / Gierusz, Barbara.
25   2002100062948 W.6294 Zbiór rozwiązań do podręcznika samodzielnej nauki księgowania / Gierusz, Barbara.
26   2002100062931 W.6293 Zbiór zadań do podręcznika samodzielnej nauki księgowania / Gierusz, Barbara.
 
GRY
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
27   2002100061491 W.6149 Rachunkowość / Grygutis, Kazimierz.
 
JAR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
28   2002100062764 W.6276 Rachunkowość zarządcza / Jaruga, Alicja A..
 
MAT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
29   2002100063020 W.6302 Rachunkowość od podstaw : z uwzględnieniem postanowień znowelizowanej ustawy o rachunkowości / Matuszewicz, Jan.
 
MIĘ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
30   2002100061392 W.6139 Międzynarodowe i polskie regulacje rachunkowości w praktyce : praca zbiorowa /
31   2002100099753 W.9975 Międzynarodowe Standardy Rachunkowości /
 
POD
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
32   2002100062573 W.6257 Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne /
33   2002100062580 W.6258 Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne /
34   2002100062597 W.6259 Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne /
35   2002100061507 W.6150 Podstawy rachunkowości /
36   2002100061613 W.6161 Podstawy rachunkowości /
37   2002100061767 W.6176 Podstawy rachunkowości /
38   2002100062399 W.6239 Podstawy rachunkowości /
39   2002100063044 W.6304 Podstawy rachunkowości /
 
SZC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
40   2002100020184 W.2018 Rachunkowość zarządcza : klucz do sukcesu / Szczypa, Piotr.
41   2002100062481 W.6248 Rachunkowość zarządcza : klucz do sukcesu / Szczypa, Piotr.
 
NIE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
42   2002100023369 W.2336 Rachunkowość : teoria ogólna i zadania z rozwiązaniami / Niewiadoma, Maria.
43   2002100023376 W.2337 Rachunkowość : teoria ogólna i zadania z rozwiązaniami / Niewiadoma, Maria.
44   2002100062566 W.6256 Rachunkowość : teoria ogólna i zadania z rozwiązaniami / Niewiadoma, Maria.
 
TOB
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
45   2002100102460 W.10246 Holding w aspekcie prawnym, bilansowym i podatkowym / Toborek-Mazur, Joanna.
 
ZBI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
46   2002100063013 W.6301 Zbiór zadań z podstaw rachunkowości /
 
CHA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
47   2002100018518 W.1851 Komentarz do planów kont jednostki samorządu terytorialnego : plan kont dla budżetu, plan kont dla urzędu i innych samorządowych jednostek budżetowych, ujednolicony plan kont urzędu jednostki samorządu terytorialnego, skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego / Charytoniuk, Jan.
 
DOB
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
48   2002100016323 W.1632 Rachunkowość zarządcza i controlling / Dobija, Rafał.
 
NOW
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
49   2002100062283 W.6228 Analiza sprawozdań finansowych / Nowak, Edward.
50   2002100063037 W.6303 Rachunek kosztów : modele i zastosowania / Nowak, Edward
51   2002100062177 W.6217 Rachunek kosztów przedsiębiorstwa / Nowak, Edward.
52   2002100025639 W.2563 Rachunkowość : kurs podstawowy / Nowak, Edward.
53   2002100062221 W.6222 Rachunkowość : kurs podstawowy / Nowak, Edward.
54   2002100062238 W.6223 Rachunkowość : kurs podstawowy / Nowak, Edward.
55   2002100025295 W.2529 Rachunkowość zarządcza / Nowak, Edward.
56   2002100062245 W.6224 Teoria sprawozdawczości finansowej : perspektywa standardów rachunkowości / Nowak, Wojciech Andrzej.
57   2002100062993 W.6299 Zaawansowana rachunkowość zarządcza / Nowak, Edward.
 
SAM
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
58   2002100071353 W.7135 Inwentaryzacja od A do Z / Samelak, Anna.
59   2002100071346 W.7134 Obowiązki i odpowiedzialność księgowego w jsfp : przegląd przepisów z komentarzem / Samelak, Anna.
 
TUR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
60   2002100062542 W.6254 Polski słownik podatków i rachunkowości 2008 : definicje zawarte w ustawach, rozporządzeniach, aktach prawnych Unii Europejskiej i innych aktach normatywnych obowiązujących w Polsce / Turakiewicz, Janusz.
61   2002100062016 W.6201 Rachunkowość / Turowska, Wioletta.
62   2002100024274 W.2427 Rachunkowość finansowa / Turyna, Jan.
 
WIN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
63   2002100063068 W.6306 Rachunkowość budżetowa / Winiarska, Kazimiera.
 
ALE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
64   2002100061903 W.6190 Rachunkowość finansowa od podstaw / Aleszczyk, Józef.
 
BUD
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
65   2002100037090 W.3709 Budżetowanie w przedsiębiorstwie : organizacja, procedury, zastosowanie /
 
CZU
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
66   2002100062498 W.6249 Podstawy rachunkowości zarządczej / Czubakowska, Ksenia.
 
GMY
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
67   2002100061484 W.6148 Rachunkowość : podstawowe założenia i zasady / Gmytrasiewicz, Maria.
68   2002100062207 W.6220 Rachunkowość : podstawowe założenia i zasady / Gmytrasiewicz, Maria.
69   2002100063549 W.6354 Rachunkowość finansowa / Gmytrasiewicz, Maria.
 
JAN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
70   2002100062382 W.6238 Rachunkowość bankowa : podręcznik / Jankowska, Kira.
 
KLI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
71   2002100063006 W.6300 Rachunkowość zarządcza zorientowana na projekty / Klinowski, Marcin.
 
KIZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
72   2002100015685 W.1568 Organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwie / Kiziukiewicz, Teresa.
73   2002100016156 W.1615 Organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwie / Kiziukiewicz, Teresa.
74   2002100016163 W.1616 Organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwie / Kiziukiewicz, Teresa.
75   2002100062559 W.6255 Organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwie / Kiziukiewicz, Teresa.
76   2002100061521 W.6152 Rachunkowość nie tylko dla księgowych / Kiziukiewicz, Teresa.
 
PAT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
77   2002100092365 W.9236 Compendium of accounting in Polish & English : kompendium terminów z zakresu rachunkowości po polsku i angielsku. [4], A-D / Patterson, Robert.
78   2002100092372 W.9237 Compendium of accounting in Polish & English : kompendium terminów z zakresu rachunkowości po polsku i angielsku. [5], E-O / Patterson, Robert.
79   2002100092389 W.9238 Compendium of accounting in Polish & English : kompendium terminów z zakresu rachunkowości po polsku i angielsku. [6], P-Z / Patterson, Robert.
80   2002100092334 W.9233 Kompendium terminów z zakresu rachunkowości po polsku i angielsku : compedium of accounting in Polish and English. [T. 1], A-Ł / Patterson, Robert.
81   2002100092341 W.9234 Kompendium terminów z zakresu rachunkowości po polsku i angielsku : compendium of accounting in Polish & English. [T. 2], M-R / Patterson, Robert.
82   2002100092358 W.9235 Kompendium terminów z zakresu rachunkowości po polsku i angielsku : compendium of accounting in Polish & English. [T. 3], S-Ż / Patterson, Robert.
 
ORG
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
83   2002100061170 W.6117 Organizacja rachunkowości /
 
SOJ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
84   2002100062603 W.6260 Rachunek kosztów docelowych / Sojak, Sławomir.
85   2002100061774 W.6177 Rachunkowość zarządcza / Sojak, Sławomir.
 
STR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
86   2002100062184 W.6218 Strategiczne zarządzanie kosztami /
 
WPR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
87   2002100025608 W.2560 Wprowadzenie do rachunkowości : podręcznik z przykładami, zadaniami i testami /
88   2002100025615 W.2561 Wprowadzenie do rachunkowości : podręcznik z przykładami, zadaniami i testami /
 
NAU
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
89   2002100014831 W.1483 Inwentaryzacja w praktyce : cele i przedmiot, rodzaje i metody, przygotowanie i przebieg, rozliczenie, wzory i instrukcje : rachunkowość 2002 / Naumiuk, Tadeusz.
 
TUC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
90   2002100023345 W.2334 Rachunkowość można zrozumieć / Tuczko, Jarosław.
91   2002100023352 W.2335 Rachunkowość można zrozumieć / Tuczko, Jarosław.
 
KOM
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
92   2002100023734 W.2373 Komentarz do ustawy o rachunkowości /
 
ĆWI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
93   2002100024809 W.2480 Aspekty prawnofinansowe sprawozdawczości finansowej / Ćwiąkała-Małys, Anna.
 
CON
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
94   2002100061811 W.6181 Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza : praca zbiorowa /
95   2002100102583 W.10258 Controlling w pytaniach i odpowiedziach : praktyczne narzędzia dla controllera : praca zbiorowa /
 
WAL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
96   2002100032958 W.3295 Bilans jako fundament sprawozdawczości finansowej : w kontekście zmian współczesnej rachunkowości / Walińska, Ewa Małgorzata.
97   2002100062771 W.6277 Międzynarodowe standardy rachunkowości : ogólne zasady pomiaru i prezentacji pozycji bilansu i rachunku wyników / Walińska, Ewa.
 
KUZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
98   2002100062047 W.6204 Podstawy rachunkowości : Kompendium wiedzy / Kuzior, Anna.
 
CZA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
99   2002100062740 W.6274 Rachunek kosztów : podejście operacyjne i strategiczne / Czarnecki, Jerzy.
100   2002100062986 W.6298 Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza / Czarnecki, Jerzy.
 
WSP
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
101   2002100061200 W.6120 Współczesna analiza finansowa /
 
ZIE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
102   2002100060302 W.6030 Outsourcing doradztwa podatkowego i rachunkowości w małej firmie / Zieliński, Jacek Andrzej.
 
RYB
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
103   2002100062504 W.6250 Sprawozdanie finansowe : co mówi o firmie? / Rybicki, Piotr.
104   2002100061217 W.6121 Sprawozdanie finansowe źródłem informacji o firmie / Rybicki, Piotr.
105   2002100061224 W.6122 Sprawozdanie finansowe źródłem informacji o firmie / Rybicki, Piotr.
106   2002100062276 W.6227 Sprawozdanie finansowe źródłem informacji o firmie / Rybicki, Piotr.
 
BED
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
107   2002100061231 W.6123 Analiza finansowa w przedsiębiorstwie / Bednarski, Lech.
 
ENC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
108   2002100061446 W.6144 Encyklopedia rachunkowości : praca zbiorowa /
 
FOR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
109   2002100062023 W.6202 Rachunkowość na tle rozwiązań międzynarodowych / Foremna-Pilarska, Monika.
 
KOT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
110   2002100061910 W.6191 Rachunkowość zarządcza : kompendium wiedzy / Kotapski, Roman.
 
WYR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
111   2002100062009 W.6200 Księgi, ewidencje i rejestry podatkowe małych przedsiębiorców / Wyrzykowski, Wojciech.
 
DUD
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
112   2002100062191 W.6219 Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych : ewidencja środków trwałych - leasing, rozrachunki, aktywa obrotowe, ewidencja zapasów, układy ewidencyjne kosztów, zdolność produkcyjna a koszt wytworzenia, ewidencja działalności produkcyjnej i usługowej, rezerwy i aktywa na odroczony podatek dochodowy, Duda, Katarzyna.
 
AND
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
113   2002100062252 W.6225 Zastosowanie technik komputerowych w rachunkowości : systemy małych i średnich przedsiębiorstw / Andrzejewski, Mariusz.
 
VOS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
114   2002100062528 W.6252 Księgowość w małej i średniej firmie : uproszczone formy ewidencji / Voss, Grażyna.
115   2002100062535 W.6253 Księgowość w małej i średniej firmie : uproszczone formy ewidencji / Voss, Grażyna.
 
UST
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
116   2002100063303 W.6330 Ustawa o rachunkowości z wyjaśnieniami uzgodnionymi z Departamentem Rachunkowości ministerstwa Finansów /
 
GĄS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
117   2002100071360 W.7136 Najczęściej popełniane błędy w sprawozdawczości : praktyczne rozwiązania / Gąsiorek, Krystyna.
 
IWA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
118   2002100071322 W.7132 Inwentaryzacja w pytaniach i odpowiedziach / Iwaniec, Małgorzata.
119   2002100071292 W.7129 Zamknięcie i otwarcie ksiąg rachunkowych w pytaniach i odpowiedziach / Iwaniec, Małgorzata.
 
GAŹ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
120   2002100071308 W.7130 Szczególne zasady rachunkowości w pytaniach i odpowiedziach / Gaździk, Elżbieta.
 
TAK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
121   2002100081031 W.8103 Sprawozdawczość finansowa : zmiany przepisów / Takáts, Gyöngyvér.
 
ZIÓ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
122   2002100089136 W.8913 PKPiR : zmiany przepisów / Ziółkowski, Grzegorz.
 
KĘD
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
123   2002100096516 W.9651 Dokumentacja rozliczeniowa środków unijnych : przygotowanie i opisywanie dokumentów księgowych i pozaksięgowych / Kędziora, Halina.
 
CHE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
124   2002100097377 W.9737 Zarządzanie kluczowymi klientami : jak uzyskać status głównego dostawcy / Cheverton, Peter.
 
ROZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
125   2002100099593 W.9959 Rozliczenia podatkowe przedsiębiorcy /
 
WOŹ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
126   2002100102774 W.10277 Leksykon controllera : uporządkowany alfabetycznie zbiór pojęć / Woźniak, Renata.
 
KAP
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
127   2002100111455 W.11145 Zarządzanie kosztami i efektywnością / Kaplan, Robert S..