KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKA
Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu

Finanse.Bankowość (FINANCES.BANKING)


Zawartość półki


 
SOL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
1   2002100017702 W.1770 Bankowość międzynarodowa : analiza instytucjonalna / Solarz, Jan Krzysztof.
2   2002100098190 W.9819 Rozwój bankowości elektronicznej w Polsce / Solarz, Małgorzata.
 
GŁU
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
3   2002100057005 W.5700 Wstęp do skarbowości / Głuchowski, Jan.
 
KAC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
4   2002100064287 W.6428 Zarządzanie ryzykiem handlowym, finansowym i produkcyjnym / Kaczmarek, Tadeusz Teofil.
 
LUT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
5   2002100091030 W.9103 Finanse międzynarodowe : zarys problematyki / Lutkowski, Karol.
 
MAR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
6   2002100110793 W.11079 Płatności w handlu zagranicznym / Marciniak-Neider, Danuta
 
ŚLI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
7   2002100063686 W.6368 Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa wielozakładowego w gospodarce rynkowej / Śliwa, Jan.
 
RYN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
8   2002100119758 W.11975 Rynek finansowy : praca zbiorowa /
9   2002100008410 W.841 Rynek papierów wartościowych strefy euro /
10   2002100008427 W.842 Rynek papierów wartościowych strefy euro /
11   2002100115552 W.11555 Rynek usług finansowych w Unii Europejskiej - szanse i wyzwania dla Polski /
12   2002100070769 W.7076 Rynki finansowe : organizacja, instytucje, uczestnicy /
13   2002100072435 W.7243 Rynki finansowe : organizacja, instytucje, uczestnicy /
14   2002100087668 W.8766 Rynki finansowe, inwestycje i finanse : aktualne problemy /
15   2002100017801 W.1780 Rynki, instrumenty i instytucje finansowe /
 
PRO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
16   2002100098008 W.9800 Polska w strefie euro / Pronobis, Michał.
 
PRZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
17   2002100100459 W.10045 Eurosystem a instrumenty polskiej i czeskiej polityki pieniężnej / Przybylska-Kapuścińska, Wiesława.
 
BAN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
18   2002100058958 W.5895 Bank centralny w Polsce : wybrane aspekty /
19   2002100109100 W.10910 Bankowość : wybrane zagadnienia /
20   2002100112247 W.11224 Bankowość : podręcznik akademicki /
21   2002100112025 W.11202 Bankowość detaliczna : potrzeby, szanse i zagrożenia : praca zbiorowa /
22   2002100109940 W.10994 Bankowość elektroniczna : praca zbiorowa /
23   2002100058149 W.5814 Bankowość na świecie i w Polsce : stan obecny i tendencje rozwojowe /
24   2002100042001 W.4200 Bankowość polska 1987-2012 : ludzie i ich dzieło /
25   2002100072497 W.7249 Firmy inwestycyjne a bezpieczeństwo inwestora na rynku papierów wartościowych w Polsce / Banaszczak-Soroka, Urszula.
 
DZI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
26   2002100016460 W.1646 Credit rating na międzynarodowym rynku finansowym / Dziawgo, Danuta.
27   2002100022386 W.2238 Działanie banków uniwersalnych : wybrane problemy : praca zbiorowa /
28   2002100020368 W.2036 Dziedzictwo Kronenbergów /
29   2002100098046 W.9804 Private banking : istota, koncepcja, funkcjonowanie / Dziawgo, Leszek.
 
KOR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
30   2002100108196 W.10819 Faktoring w bankowości : strategia przyszłości / Korenik, Dorota.
31   2002100100480 W.10048 Venture Capital w krajach rozwiniętych i w Polsce / Kornasiewicz, Alicja.
 
FIN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
32   2002100040700 W.4070 Finanse : praca zbiorowa /
33   2002100014503 W.1450 Finanse i bankowość - przekształcenia systemowe. Cz. 1, Finanse publiczne. System bankowy /
34   2002100040946 W.4094 Finanse i rozliczenia międzynarodowe /
35   2002100058651 W.5865 Finanse małego przedsiębiorstwa w teorii i praktyce zarządzania /
36   2002100045552 W.4555 Finanse małych i średnich przedsiębiorstw : praca zbiorowa /
37   2002100045569 W.4556 Finanse małych i średnich przedsiębiorstw : praca zbiorowa /
38   2002100045576 W.4557 Finanse małych i średnich przedsiębiorstw : praca zbiorowa /
39   2002100045828 W.4582 Finansowanie działalności przedsiębiorstw : praca zbiorowa /
40   2002100032804 W.3280 Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa : studia przypadków /
41   2002100038813 W.3881 Finansowe aspekty funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw /
 
GOŁ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
42   2002100059245 W.5924 Analiza finansowa : w teorii i w praktyce / Gołębiowski, Grzegorz.
 
BIE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
43   2002100021181 W.2118 Czytanie bilansu przedsiębiorstwa : (dla menedżerów) / Bień, Witold.
44   2002100021198 W.2119 Czytanie bilansu przedsiębiorstwa : (dla menedżerów) / Bień, Witold.
45   2002100001046 W.104 Rynek papierów wartościowych / Bień, Witold.
46   2002100030152 W.3015 Rynek papierów wartościowych / Bień, Witold.
47   2002100038936 W.3893 Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa / Bień, Witold.
 
BLI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
48   2002100104310 W.10431 Nadzór Komisji Nadzoru Finansowego nad rynkiem kapitałowym w Polsce / Blicharz, Rafał.
 
BOJ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
49   2002100047839 W.4783 Fundusze inwestycyjne jako uczestnicy rynku kapitałowego / Bojańczyk, Mirosław.
 
BOR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
50   2002100121461 W.12146 Integracja monetarna : wyzwania dla Polski / Borowski, Jakub.
51   2002100108202 W.10820 Pieniądz elektroniczny pieniądz przyszłości : analiza ekonomiczno-prawna / Borcuch, Artur.
 
BUC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
52   2002100103160 W.10316 Inwestycje zagraniczne : składniki wartości i ocena : wykorzystanie teorii opcji rzeczywistych / Buckley, Adrian.
 
CHM
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
53   2002100102033 W.10203 Systemy elektronicznej bankowości / Chmielarz, Witold.
 
DĘB
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
54   2002100059054 W.5905 Rynek finansowy i jego mechanizmy : podstawy teorii i praktyki / Dębski, Wiesław.
55   2002100060906 W.6090 Rynek finansowy i jego mechanizmy : podstawy teorii i praktyki / Dębski, Wiesław.
56   2002100101180 W.10118 Rynek finansowy i jego mechanizmy : podstawy teorii i praktyki / Dębski, Wiesław.
 
DMO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
57   2002100095557 W.9555 Podstawy finansów i bankowości / Dmowski, Adam.
 
DOB
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
58   2002100008786 W.878 Bankowość / Dobosiewicz, Zbigniew.
59   2002100017597 W.1759 Fundusze inwestycyjne / Dobosiewicz, Zbigniew.
60   2002100059528 W.5952 Fundusze inwestycyjne / Dobosiewicz, Zbigniew.
61   2002100003828 W.382 Podstawy bankowości / Dobosiewicz, Zbigniew.
62   2002100003835 W.383 Podstawy bankowości / Dobosiewicz, Zbigniew.
63   2002100053311 W.5331 Podstawy bankowości / Dobosiewicz, Zbigniew.
64   2002100110137 W.11013 Podstawy bankowości z zadaniami / Dobosiewicz, Zbigniew.
65   2002100104112 W.10411 Wprowadzenie do finansów i bankowości / Dobosiewicz, Zbigniew.
 
FLE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
66   2002100104129 W.10412 Instytucje i usługi poręczeniowe na rynku finansowym / Flejterski, Stanisław.
 
GRA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
67   2002100111424 W.11142 Polityka pieniężna / Grabowski, Zbigniew.
68   2002100115569 W.11556 Unia walutowa : funkcjonowanie i wyzwania / Grauwe, Paul de.
 
GRU
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
69   2002100021747 W.2174 Funkcjonowanie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie / Gruszczyńska-Brożbar, Elżbieta.
70   2002100019256 W.1925 Teoria pieniądza i polityka pieniężna : rys historyczny i praktyka gospodarcza / Gruszecki, Tomasz.
 
GRZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
71   2002100083813 W.8381 Bankowość elektroniczna w działalności przedsiębiorstwa / Grzywacz, Jacek.
72   2002100090217 W.9021 Faktoring / Grzywacz, Jacek.
73   2002100110007 W.11000 Faktoring / Grzywacz, Jacek.
74   2002100008748 W.874 Podstawy bankowości : system bankowy, kredyty i rozliczenia, ryzyko i ocena banku, marketing / Grzywacz, Jacek.
75   2002100008755 W.875 Podstawy bankowości : system bankowy, kredyty i rozliczenia, ryzyko i ocena banku, marketing / Grzywacz, Jacek.
76   2002100053281 W.5328 Podstawy bankowości : system bankowy, kredyty i rozliczenia, ryzyko i ocena banku, marketing / Grzywacz, Jacek.
77   2002100053298 W.5329 Podstawy bankowości : system bankowy, kredyty i rozliczenia, ryzyko i ocena banku, marketing / Grzywacz, Jacek.
78   2002100089891 W.8989 Podstawy bankowości : system bankowy, kredyty i rozliczenia, ryzyko i ocena banku, marketing / Grzywacz, Jacek.
79   2002100021884 W.2188 Produkty bankowe : rozwój i sprzedaż / Grzegorczyk, Wojciech.
80   2002100108738 W.10873 Współczesne dylematy marketingu bankowego w Polsce / Grzegorczyk, Wojciech.
81   2002100114999 W.11499 Współpraca przedsiębiorstwa z bankiem / Grzywacz, Jacek.
 
JAW
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
82   2002100008762 W.876 Bankowość : zagadnienia podstawowe / Jaworski, Władysław L..
 
KAŹ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
83   2002100107717 W.10771 Pieniądz i bank w kapitalizmie : zarys problematyki / Kaźmierczak, Andrzej.
84   2002100096899 W.9689 Polityka pieniężna w gospodarce otwartej / Kaźmierczak, Andrzej.
85   2002100060333 W.6033 Polityka pieniężna w gospodarce rynkowej / Kaźmierczak, Andrzej.
86   2002100097964 W.9796 Polityka pieniężna w gospodarce rynkowej / Kaźmierczak, Andrzej.
87   2002100101128 W.10112 Polityka pieniężna w gospodarce rynkowej / Kaźmierczak, Andrzej.
 
KOK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
88   2002100014916 W.1491 Współczesna polityka pieniężna w Polsce / Kokoszczyński, Ryszard.
 
KOP
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
89   2002100070820 W.7082 Granice ingerencji prawnej w funkcjonowanie alternatywnych systemów obrotu instrumentami finansowymi (MTF) / Kopyściański, Marek.
 
KUC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
90   2002100025349 W.2534 Informacje niejawne w bankowości : tajemnica bankowa, dane osobowe, tajemnica państwowa i służbowa, tajemnica zawodowa i informacje poufne, tajemnica przedsiębiorstwa / Kuciński, Ryszard.
 
ORŁ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
91   2002100119666 W.11966 Kredyty konsorcjalne / Orłowska, Renata.
 
OST
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
92   2002100102125 W.10212 Banki na rynkach kapitałowych / Ostrowska, Elżbieta.
93   2002100058101 W.5810 Rynek kapitałowy : funkcjonowanie i metody oceny / Ostrowska, Elżbieta.
 
STA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
94   2002100107878 W.10787 Debudżetyzacja finansów państwa / Stankiewicz, Janusz.
 
SZC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
95   2002100020924 W.2092 Propedeutyka finansów przedsiębiorstwa / Szczepański, Jan Konstanty.
 
TAR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
96   2002100100428 W.10042 Instrumenty pochodne na rynku kapitałowym / Tarczyński, Waldemar.
97   2002100029873 W.2987 Rynki kapitałowe : metody ilościowe Vol. 1, Giełda Papierów Wartościowych : analiza techniczna : analiza fundamentalna / Tarczyński, Waldemar.
98   2002100029880 W.2988 Rynki kapitałowe : metody ilościowe Vol. 2, Giełda Papierów Wartościowych : analiza portfelowa : analiza banków / Tarczyński, Waldemar.
 
WĘD
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
99   2002100032811 W.3281 Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa : przepływy pieniężne a wartość dla właścicieli / Wędzki, Dariusz.
 
WÓJ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
100   2002100101647 W.10164 Historia monetarna Polski / Wójtowicz, Grzegorz.
101   2002100102163 W.10216 Integracja ze strefą euro : teoretyczne i praktyczne aspekty konwergencji / Wójcik, Cezary.
 
ZAB
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
102   2002100015104 W.1510 Finanse międzynarodowe / Zabielski, Kazimierz.
103   2002100015111 W.1511 Finanse międzynarodowe / Zabielski, Kazimierz.
 
ZAR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
104   2002100019218 W.1921 Płynność rynków finansowych / Zarzecki, Jan.
105   2002100056374 W.5637 Zarządzanie finansami : cele - organizacja - narzędzia : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej Kołobrzeg, 31 maja - 2 czerwca 2001 r.. T. 1 /
106   2002100056381 W.5638 Zarządzanie finansami : cele - organizacja - narzędzia : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej Kołobrzeg, 31 maja - 2 czerwca 2001 r.. T. 2 /
107   2002100056503 W.5650 Zarządzanie finansami 2001 /
108   2002100020887 W.2088 Zarządzanie finansami w korporacjach międzynarodowych /
109   2002100032859 W.3285 Zarządzanie finansami we współczesnych przedsiębiorstwach. T. 1, Controlling i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstw : praca zbiorowa /
110   2002100032866 W.3286 Zarządzanie finansami we współczesnych przedsiębiorstwach. T. 2, Finansowanie i działalność inwestycyjna przedsiębiorstw : praca zbiorowa /
111   2002100110656 W.11065 Zarządzanie ryzykiem /
 
ZAW
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
112   2002100059368 W.5936 Fundusz inwestycyjny w systemie instytucji finansowych / Zawadzka, Patrycja.
 
BIA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
113   2002100057838 W.5783 Modele i kryteria optymalizacji kredytowania budownictwa mieszkaniowego przez banki komercyjne / Białek-Jaworska, Anna.
 
EUR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
114   2002100014657 W.1465 Euro - ekonomia i polityka /
115   2002100019997 W.1999 Euro - wspólna waluta /
 
GIE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
116   2002100097711 W.9771 Giełdy kapitałowe w Europie /
 
INS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
117   2002100018730 W.1873 Instytucje rynku finansowego w Polsce : praca zbiorowa /
118   2002100101142 W.10114 Instytucje rynku finansowego w Polsce : praca zbiorowa /
 
PER
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
119   2002100111134 W.11113 Perspektywy współpracy banku z samorządem terytorialnym w Polsce /
120   2002100023338 W.2333 Sztuka inwestowania : analiza techniczna, strategie inwestycyjne i zarządzanie ryzykiem na GPW / Perz, Paweł.
 
POD
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
121   2002100023055 W.2305 Faktoring w Polsce : szanse i zagrożenia rozwoju / Podedworna-Tarnowska, Dorota.
122   2002100112377 W.11237 Venture capital - kapitał wysokiego ryzyka w finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce / Podedworny, Henryk.
 
POL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
123   2002100058019 W.5801 Bankowość elektroniczna : istota - stan - perspektywy / Polasik Michał
124   2002100016088 W.1608 Polski sektor bankowy w perspektywie roku 2030 /
 
SYS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
125   2002100013926 W.1392 Systemy bankowe krajów G-20 /
 
WSP
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
126   2002100101746 W.10174 Współczesny bank : praca zbiorowa /
127   2002100100091 W.10009 Współczesny pieniądz w teorii i praktyce /
 
NIE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
128   2002100095298 W.9529 Fundusze hedgingowe a stabilność finansowa / Niedziółka, Paweł.
 
NOW
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
129   2002100026599 W.2659 Nowoczesna inżynieria finansowa dla firm start-up w Polsce : raport z badań screeningowych 2011 : praca zbiorowa /
130   2002100038790 W.3879 Nowoczesne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa /
131   2002100110083 W.11008 Polski rynek kapitałowy : instrumenty, uczestnicy, inwestycje / Nowak, Krzysztof.
 
LEK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
132   2002100099845 W.9984 Leksykon finansów /
 
RYZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
133   2002100098817 W.9881 Ryzyko w działalności przedsiębiorstw : wybrane aspekty /
 
URB
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
134   2002100063716 W.6371 Zorganizowane rynki towarowe : giełdy towarowe, aukcje, centra handlu hurtowego, targi i wystawy / Urban, Stanisław.
 
ALL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
135   2002100100329 W.10032 Jak pomnożyć źródła swoich dochodów : metody zdobycia i zachowania majątku / Allen, Robert G..
 
BAK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
136   2002100063457 W.6345 Bankowość centralna : funkcje, metody, organizacja / Baka, Władysław.
137   2002100063464 W.6346 Bankowość centralna : funkcje, metody, organizacja / Baka, Władysław.
138   2002100099869 W.9986 Bankowość europejska / Baka, Władysław.
 
BEL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
139   2002100093959 W.9395 Giełda : jej funkcjonowanie i rola w życiu gospodarczym / Belletante, Bernard.
 
BOD
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
140   2002100032736 W.3273 Finanse / Bodie, Zvi.
 
BRE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
141   2002100060845 W.6084 Podstawy finansów przedsiębiorstw. T. 1 / Brealey, Richard A..
142   2002100060852 W.6085 Podstawy finansów przedsiębiorstw. T. 2 / Brealey, Richard A..
 
BRZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
143   2002100098428 W.9842 Polska polityka pieniężna : badania teoretyczne i empiryczne / Brzoza-Brzezina, Michał.
 
BUD
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
144   2002100020382 W.2038 Budżet władz lokalnych : praca zbiorowa /
 
STR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
145   2002100039841 W.3984 Strategie finansowania działalności przedsiębiorstw /
146   2002100089570 W.8957 Zarządzanie strukturą zadłużenia przedsiębiorstwa / Stradomski, Maciej.
 
CAP
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
147   2002100096820 W.9682 Finanse banków / Capiga, Mirosława.
 
CIC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
148   2002100098572 W.9857 Prawno-ekonomiczne aspekty leasingu / Cicirko, Tomasz.
 
CZE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
149   2002100058347 W.5834 Zarządzanie finansami przedsiębiorstw : podstawy teorii / Czekaj, Jan.
 
ELD
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
150   2002100100008 W.10000 Zawód - inwestor giełdowy : psychologia rynków, taktyka inwestycyjna, zarządzanie portfelem / Elder, Alexander.
 
ELE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
151   2002100021211 W.2121 Elementy finansów i bankowości /
152   2002100053304 W.5330 Elementy nauki o finansach : kategorie i instrumenty finansowe / Jajuga, Krzysztof.
 
EME
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
153   2002100095106 W.9510 Działalność kredytowa banku komercyjnego / Emerling, Izabela.
154   2002100096950 W.9695 Działalność kredytowa banku komercyjnego / Emerling, Izabela.
 
FAE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
155   2002100062900 W.6290 Wszystko o obligacjach / Faerber, Esme.
 
KRE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
156   2002100060531 W.6053 Faktoring w świetle prawa cywilnego, podatkowego i bilansowego / Kreczmańska-Gigol, Katarzyna.
157   2002100021273 W.2127 Faktoring w teorii i w praktyce / Kreczmańska-Gigol, Katarzyna.
158   2002100101586 W.10158 Opłacalność faktoringu dla przedsiębiorcy i faktora / Kreczmańska-Gigol, Katarzyna.
 
GAJ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
159   2002100089631 W.8963 Zarządzanie finansowe : teoria i praktyka. T. 1 / Gajdka, Jerzy.
160   2002100089648 W.8964 Zarządzanie finansowe : teoria i praktyka. T. 2 / Gajdka, Jerzy.
 
GAL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
161   2002100017719 W.1771 Pieniądz : pochodzenie i losy / Galbraith, John Kenneth.
 
GĄS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
162   2002100116467 W.11646 Bankowość hipoteczna / Gąsowska, Agnieszka.
 
GIG
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
163   2002100099937 W.9993 Bank a leasing : (finansowanie, zabezpieczenie, dochodzenie należności) / Gigol, Katarzyna.
 
GLI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
164   2002100111325 W.11132 System bankowy w regulacjach polskich i unijnych / Gliniecka, Jolanta.
 
GOS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
165   2002100114791 W.11479 Bankowość międzynarodowa / Gostomski, Eugeniusz.
 
GÓR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
166   2002100120150 W.12015 Konkurencyjność form pieniądza i instrumentów płatniczych / Górka, Jakub.
167   2002100093607 W.9360 Nadzór bankowy / Góral, Lesław.
 
GWI
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
168   2002100101203 W.10120 Ryzyko kredytowe w działalności banku komercyjnego / Gwizdała, Jerzy.
 
HEF
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
169   2002100091108 W.9110 Nowoczesna bankowość / Heffernan, Shelagh.
 
INN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
170   2002100102057 W.10205 Innowacje w operacjach bankowych /
171   2002100107021 W.10702 Innowacyjne usługi banku /
 
INW
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
172   2002100098213 W.9821 Inwestycje alternatywne /
173   2002100060166 W.6016 Inwestycje finansowe /
174   2002100047488 W.4748 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek. T. 1 /
175   2002100047495 W.4749 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek. T. 2 /
 
KRY
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
176   2002100090378 W.9037 Kryzysy finansowe, ich przyczyny, skutki i sposoby przezwyciężania : praca zbiorowa /
 
IWA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
177   2002100008779 W.877 Bankowość : zagadnienia podstawowe / Iwanicz-Drozdowska, Małgorzata.
178   2002100057661 W.5766 Metody oceny działalności banku / Iwanicz-Drozdowska, Małgorzata.
 
JAC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
179   2002100023413 W.2341 Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej : metoda duracji / Jackowicz, Krzysztof.
 
JAJ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
180   2002100015043 W.1504 Inwestycje : instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa / Jajuga, Krzysztof.
181   2002100015050 W.1505 Inwestycje : instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa / Jajuga, Krzysztof.
182   2002100032521 W.3252 Inwestycje : instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa / Jajuga, Krzysztof.
 
JAK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
183   2002100056572 W.5657 Jakość usług bankowych i ubezpieczeniowych : diagnoza, determinanty, segmentacja : praca zbiorowa /
 
JON
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
184   2002100057654 W.5765 Strategie konkurencji na rynku usług bankowych w Polsce / Jonas, Agata.
 
KAN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
185   2002100024724 W.2472 Bank hipoteczny a rynek nieruchomości / Kanigowski, Krzysztof.
 
KAR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
186   2002100107120 W.10712 Centra offshore na globalnych rynkach finansowych / Karwowski, Jacek.
 
KOŁ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
187   2002100024717 W.2471 Bankowość inwestycyjna w procesie integracji Polski z Unią Europejską oraz systemem gospodarki globalnej / Kołecka, Beata.
188   2002100111837 W.11183 Determinanty wartości instrumentów udziałowych rynków nieruchomości : współzależności między rynkami kapitałowymi akcji a rynkami inwestycji pośrednich i bezpośrednich w nieruchomości / Kołtuniak, Marcin.
 
KOT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
189   2002100040526 W.4052 Analiza finansowa w przedsiębiorstwie : przykłady, zadania i rozwiązania / Kotowska, Beata.
 
KOW
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
190   2002100097360 W.9736 Bankowość uniwersalna : zmiany strukturalne we współczesnych systemach bankowych / Kowalewski, Oskar.
191   2002100099944 W.9994 Euro a międzynarodowy system walutowy / Kowalewski, Paweł.
 
KUD
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
192   2002100099975 W.9997 Struktury organizacyjne banków komercyjnych / Kudła, Janusz.
 
LEW
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
193   2002100063723 W.6372 Niekonwencjonalne formy finansowania przedsiębiorczości / Lewandowska, Lucyna.
 
MAT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
194   2002100023192 W.2319 Credit scoring / Matuszyk, Anna.
195   2002100061729 W.6172 Ekonomika bankowości / Matthews, Kent.
196   2002100102156 W.10215 Instrumenty bankowości elektronicznej / Matuszyk, Anna.
197   2002100097421 W.9742 Wycena przedsiębiorstwa : funkcje, metody, zasady / Matschke, Manfred Jürgen.
 
MIC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
198   2002100120198 W.12019 Od etyki zawodowej do etyki biznesu / Michalik, Mieczysław.
199   2002100112193 W.11219 Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach / Michalski, Grzegorz.
200   2002100032576 W.3257 Tajniki finansowego sukcesu dla mikrofirm : od uruchomienia do stabilnego wzrostu : uruchomienie działalności, zarządzanie finansami, wzory formularzy / Michalski, Grzegorz.
 
MIK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
201   2002100109612 W.10961 Infrastruktura finansowa MSP w krajach Unii Europejskiej / Mikołajczyk, Bożena.
 
MIS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
202   2002100021419 W.2141 Ekonomika pieniądza, bankowości i rynków finansowych / Mishkin, Frederic S..
 
NAR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
203   2002100017672 W.1767 Międzynarodowe instytucje finansowe wobec wyzwań współczesności / Naruszewicz, Stanisław.
 
NAW
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
204   2002100059757 W.5975 Rynek kapitałowy i jego rozwój / Nawrot, Wioletta.
 
NIC
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
205   2002100016927 W.1692 Bankowość Unii Europejskiej : podstawowe zagadnienia / Niczyporuk, Piotr.
 
ORĘ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
206   2002100015234 W.1523 Euro - nowy pieniądz / Oręziak, Leokadia.
207   2002100061583 W.6158 Euro - nowy pieniądz / Oręziak, Leokadia.
208   2002100057937 W.5793 Finanse Unii Europejskiej / Oręziak, Leokadia.
209   2002100057944 W.5794 Finanse Unii Europejskiej / Oręziak, Leokadia.
210   2002100096530 W.9653 Finanse Unii Europejskiej / Oręziak, Leokadia.
 
OWS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
211   2002100097506 W.9750 Podstawy nauki finansów / Owsiak, Stanisław.
 
PAT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
212   2002100047921 W.4792 Compendium of banking in Polish & English : kompendium terminów z zakresu bankowości po polsku i angielsku. [4], A-C / Patterson, Robert.
213   2002100047938 W.4793 Compendium of banking in Polish & English : Kompendium terminów z zakresu bankowości po polsku i angielsku. [5], D-Q / Patterson, Robert.
214   2002100047945 W.4794 Compendium of banking in Polish & English : kompendium terminów z zakresu bankowości po polsku i angielsku. [6], R-Z / Patterson, Robert.
215   2002100047891 W.4789 Kompendium terminów z zakresu bankowości po polsku i angielsku : compendium of banking in Polish & English. [T. 1], A-K / Patterson, Robert.
216   2002100047907 W.4790 Kompendium terminów z zakresu bankowości po polsku i angielsku : compendium of banking in Polish & English. [T. 2], L-P / Patterson, Robert.
217   2002100047914 W.4791 Kompendium terminów z zakresu bankowości po polsku i angielsku : compendium of banking in Polish & English. [T. 3], R-Ż / Patterson, Robert.
 
PIE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
218   2002100072336 W.7233 Pieniądze na start i rozwój firmy : 2018 / Pieńkosz, Piotr.
219   2002100056411 W.5641 Pieniądze na start i rozwój firmy / Pieńkosz, Piotr.
220   2002100116634 W.11663 Proces inwestycyjny realizowany przez fundusze private equity / Pietraszewski, Michał.
 
POŚ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
221   2002100041479 W.4147 Pośrednictwo finansowe w Polsce /
222   2002100096752 W.9675 Pośrednictwo kredytowe w Polsce : podręcznik dla praktyków /
223   2002100101166 W.10116 Pośrednictwo kredytowe w Polsce : podręcznik dla praktyków /
 
ROT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
224   2002100093737 W.9373 Księga bessy / Rothchild, John.
 
SAM
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
225   2002100024694 W.2469 Rynki papierów wartościowych w krajach Unii Europejskiej / Samborski, Adam.
226   2002100016217 W.1621 Samorząd terytorialny a banki /
 
SCH
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
227   2002100099999 W.9999 Mistrzowie rynków finansowych : rozmowy z najlepszymi amerykańskimi inwestorami i graczami giełdowymi / Schwager, Jack D..
228   2002100094147 W.9414 Pieniądz i polityka pieniężna / Schaal, Peter.
 
SIT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
229   2002100119444 W.11944 Bankowość hipoteczna i rynek nieruchomości / Sitek, Marcin.
 
SKO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
230   2002100101920 W.10192 Małe i średnie przedsiębiorstwa : źródła finansowania / Skowronek-Mielczarek, Anna.
 
SOB
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
231   2002100116603 W.11660 Polityka pieniężna Narodowego Banku Polskiego : w drodze do euro / Sobol, Marzena.
 
STU
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
232   2002100114692 W.11469 Studia z bankowości centralnej i polityki pieniężnej /
 
SZP
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
233   2002100099968 W.9996 Ochrona klienta usług bankowych w Unii Europejskiej i w Polsce / Szpringer, Włodzimierz.
234   2002100089600 W.8960 Polityka pieniężna : cele i warunki skuteczności / Szpunar, Piotr.
 
USŁ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
235   2002100116665 W.11666 Usługi i procedury bankowe /
 
WĄS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
236   2002100021389 W.2138 Ekonomika i finanse banku komercyjnego w zarysie / Wąsowski, Włodzimierz.
 
WIL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
237   2002100016637 W.1663 Rynek i pieniądz w Polsce u progu XXI wieku / Wilczyński, Wacław.
238   2002100016644 W.1664 Rynek i pieniądz w Polsce u progu XXI wieku / Wilczyński, Wacław.
239   2002100016651 W.1665 Rynek i pieniądz w Polsce u progu XXI wieku / Wilczyński, Wacław.
 
WŁO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
240   2002100051287 W.5128 Polski rynek kredytów w okresie światowego kryzysu finansowego / Włodarczyk, Bogdan.
241   2002100051294 W.5129 Polski rynek kredytów w okresie światowego kryzysu finansowego / Włodarczyk, Bogdan.
 
WRO
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
242   2002100014770 W.1477 Bankowość elektroniczna dla firm / Wroński, Paweł.
 
KUL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
243   2002100015654 W.1565 Controlling w banku / Kulińska-Sadłocha, Ewa.
244   2002100115002 W.11500 Giełdy w gospodarce / Kulpaka, Paweł.
 
PÓŁ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
245   2002100107670 W.10767 Sekurytyzacja kredytu hipotecznego : na podstawie działalności banków hipotecznych / Półtorak, Bogusław.
 
CZA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
246   2002100057791 W.5779 Faktoring jako instrument finansowania działalności MSP / Czarecki, Jacek.
247   2002100057807 W.5780 Faktoring jako instrument finansowania działalności MSP / Czarecki, Jacek.
 
ŻUK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
248   2002100097209 W.9720 Gospodarka i systemy bankowe w wybranych krajach Europy Wschodniej / Żukowska, Helena.
 
UYE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
249   2002100015661 W.1566 Zarządzanie ryzykiem finansowym w bankach : teoria i praktyka zarządzania aktywami i pasywami / Uyemura, Dennis G..
 
CWY
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
250   2002100021549 W.2154 Podręcznik do bankowości : rynki, regulacje, usługi / Cwynar, Wiktor.
 
MAD
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
251   2002100014527 W.1452 Polski rynek kapitałowy / Madej, Zbigniew.
 
DEM
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
252   2002100023314 W.2331 Budowa portfeli ograniczonego ryzyka : wykorzystanie modelu W. F. Sharpe'a / Dembny, Artur.
 
PRY
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
253   2002100023383 W.2338 Prywatyzacja a rynek kapitałowy w Polsce : praca zbiorowa /
 
ZIĘ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
254   2002100025820 W.2582 System obrotu giełdowego : przewodnik dla inwestorów / Ziębiec, Jarosław.
 
MIE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
255   2002100044517 W.4451 Bankowość i podstawy rynku finansowego : wykłady i ćwiczenia / Miedziak, Stanisław.
 
JAS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
256   2002100041592 W.4159 Pojęcie papieru wartościowego wobec dematerializacji / Jastrzębski, Jacek.
 
YES
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
257   2002100044968 W.4496 Partnerstwo publiczno-prywatne : zasady wdrażania i finansowania / Yescombe, Edward R..
 
HAŁ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
258   2002100048546 W.4854 Ustawa o ofercie publicznej : komentarz / Haładyj, Krzysztof.
259   2002100048553 W.4855 Ustawa o ofercie publicznej : komentarz / Haładyj, Krzysztof.
 
ANT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
260   2002100101692 W.10169 Polski rynek obligacji i innych dłużnych papierów wartościowych / Antkiewicz, Sławomir.
 
JEZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
261   2002100056398 W.5639 Narodowy Bank Polski 1948-1970 / Jezierski, Andrzej.
 
KRU
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
262   2002100057876 W.5787 Finansowanie i inwestycje / Kruschwitz, Lutz.
 
SZA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
263   2002100060135 W.6013 Banki spółdzielcze w Polsce w procesach zmian systemowych / Szambelańczyk, Jan.
 
WIA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
264   2002100060159 W.6015 Zarządzanie indywidualnym ryzykiem kredytowym : elementy systemu / Wiatr, Maciej Stanisław.
 
ROS
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
265   2002100120884 W.12088 Ekonomika i organizacja kredytu hipotecznego w Polsce / Rosińska, Monika K..
266   2002100060838 W.6083 Finanse przedsiębiorstw / Ross, Stephen A..
 
BOG
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
267   2002100063747 W.6374 Podstawy zarządzania finansami banku komercyjnego / Bogacka-Kisiel, Ewa.
 
SZL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
268   2002100113312 W.11331 Wizerunek : jak go zmierzyć i jak poprawić / Szlis, Izabela.
 
FRE
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
269   2002100096707 W.9670 Mikroekonomia bankowa / Freixas, Xavier.
 
GOL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
270   2002100097650 W.9765 Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe na rynku usług finansowych w Polsce / Golec, Maria Magdalena.
 
AMB
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
271   2002100097872 W.9787 Fundusze emerytalne : jak efektywnie pomnażać majątek ich członków / Ambachtsheer, Keith P..
 
BUK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
272   2002100098763 W.9876 Unia monetarna : teoria i polityka / Bukowski, Sławomir.
 
DUL
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
273   2002100098923 W.9892 Finansowanie przedsiębiorstwa : strategie i instrumenty / Duliniec, Aleksandra.
 
GUR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
274   2002100099982 W.9998 Analiza zdarzeń na rynkach akcji : wpływ informacji na ceny papierów wartościowych / Gurgul, Henryk.
 
THA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
275   2002100100312 W.10031 Bezpieczne strategie inwestycyjne : jak osiągnąć wolność finansową / Tharp, Van K..
 
RUM
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
276   2002100100657 W.10065 Współpraca kredytowa małych i średnich przedsiębiorstw z bankami komercyjnymi : doświadczenia Polski i Niemiec / Rumiński, Robert.
 
DAW
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
277   2002100101340 W.10134 Fundusze inwestycyjne : rodzaje, typy, metody pomiaru i ocena efektywności / Dawidowicz, Dawid.
 
HUT
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
278   2002100103597 W.10359 Niezależność banku centralnego / Huterski, Robert.
 
TOK
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
279   2002100116313 W.11631 Faktoring w małych i średnich przedsiębiorstwach : forma krótkoterminowego finansowania działalności / Tokarski, Maciej.
280   2002100116849 W.11684 Forfaiting / Tokaj-Krzewska, Agnieszka.
 
SWA
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
281   2002100107991 W.10799 Bancassurance : sprzedaż produktów bankowo-ubezpieczeniowych / Swacha-Lech, Magdalena.
 
PSZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
282   2002100108073 W.10807 Euro a integracja europejskich rynków finansowych / Pszczółka, Ireneusz.
 
UCZ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
283   2002100109346 W.10934 Uczciwość w świecie finansów /
 
SZM
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
284   2002100109728 W.10972 Bankowe elektroniczne instrumenty płatnicze w praktyce / Szmydt, Wojciech.
 
ROG
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
285   2002100110731 W.11073 Zarządzanie ryzykiem w przedsięwzięciach inwestycyjnych : ryzyko walutowe i ryzyko stopy procentowej / Rogowski, Waldemar.
 
KOŹ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
286   2002100111011 W.11101 Bankowość internetowa / Koźliński, Tomasz.
 
STĘ
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
287   2002100111004 W.11100 Konsolidacja a efektywność banków w Polsce / Stępień, Kinga.
 
WAN
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
288   2002100117310 W.11731 Pozabankowe źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw : fundusze pożyczkowe, fundusze poręczeniowe, rynek venture capital / Waniak-Michalak, Halina.
 
ABR
Nr   Kod kreskowy Nr inw. Tytuł Autor
289   2002100120518 W.12051 Akredytywa dokumentowa i zabezpieczająca : zastosowanie oraz perspektywy rozwoju w kraju i za granicą / Abram, Grzegorz.