START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  ZALOGUJ SIĘ  ZAREJESTRUJ SIĘ  SCHOWEK
KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej

Szukałeś: 920a = 8372460248 . Znalezione 106

1 2 3 4 5 6 Następne >>

Rezultaty od 1 do 19 z 106

Opis Okładka Rodzaj dokumentu Egz.
Dost./Ogl.
Miejsce

Badania sądowo-psychiatryczne w Polskim procesie karnym / [Dokument elektroniczny] Joanna Szahan ; prom. Magdalena Kornak.
Wrocław : Wyższa Szkoła Prawa, 2018.

Prace dyplomowe WSP 0/1 BC

Badanie podejrzanego a dowodowe wykorzystanie materiałów pochodzących z badań eliminacyjnych - uwagi de lege lata i de lege ferenda / Magdalena Kornak.. Realizacja zasady kontradyktoryjności w polskim procesie karnym - wybrane zagadnienia. 2015, s. 205-214

Artykuły 0/0

Badanie śladów broni palnej w ujęciu kryminalistycznym / [Dokument elektroniczny] Maksym Broma ; prom. Magdalena Kornak.
Wrocław : Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej, 2015.

Prace dyplomowe WSP 0/1 BC

Biegły i jego opinia w nowoczesnych technikach kryminalistycznych / [Dokument elektroniczny] Kinga Borkiewicz ; prom. Magdalena Kornak.
Wrocław : Wyższa Szkoła Prawa, 2021.

Prace dyplomowe WSP 0/1 BC

Dowód uzyskany w sposób nielegalny i wprowadzenie go do procesu karnego / [Dokument elektroniczny] Łukasz, Boczar ; prom. Magdalena Kornak.
Wrocław : Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej, 2017.

Prace dyplomowe WSP 0/1 BC

Dziecko jako ofiara przemocy domowej / [Dokument elektroniczny] Paula Straszak ; prom. Magdalena Kornak.
Wrocław : Wyższa Szkoła Prawa, 2018.

Prace dyplomowe WSP 0/1 BC

Eksmisja sprawcy przemocy domowej, jako jeden ze środków w walce z przemocą domową / [Dokument elektroniczny] Izabela Sadowska ; prom. Magdalena Kornak.
Wrocław : Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej, 2015.

Prace dyplomowe WSP 0/1 BC

Funkcjonariusz publiczny w ujęciu prawnokarnym / [Dokument elektroniczny] Paweł Piotr Falenta ; prom. Magdalena Kornak.
Wrocław : Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej, 2017.

Prace dyplomowe WSP 0/1 BC

Handel ludźmi w świetle polskiego prawa karnego / [Dokument elektroniczny] Gabriela Thiry ; prom. Magdalena Kornak.
Wrocław : Wyższa Szkoła Prawa, 2018.

Prace dyplomowe WSP 0/1 BC

Instytucja Europejskiego Nakazu Aresztowania / [Dokument elektroniczny] Tomasz Paweł Wachowiak ; prom. Magdalena Kornak.
Wrocław : Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej, 2015.

Prace dyplomowe WSP 0/1 BC

Instytucja skargi jako jedno z praw osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych / [Dokument elektroniczny] Adrian Cichoń ; prom. Magdalena Kornak.
Wrocław : Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej, 2017.

Prace dyplomowe WSP 0/1 BC

Instytucja świadka incognito jako środek ochrony świadka i rzetelności procesu / [Dokument elektroniczny] Ewelina Gabriela Hoszman ; prom. Magdalena Kornak.
Wrocław : Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej, 2015.

Prace dyplomowe WSP 0/1 BC

Instytucja świadka koronnego w polskim procesie karnym / [Dokument elektroniczny] Anna Kyć ; Magdalena Kornak.
Wrocław : Wyższa Szkoła Prawa, 2019.

Prace dyplomowe WSP 0/1 BC

Instytucja tymczasowego aresztowania w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka / [Dokument elektroniczny] Monika Pawlik ; prom. Magdalena Kornak.
Wrocław : Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej, 2015.

Prace dyplomowe WSP 0/1 BC

Istota opinii psychologicznej w postępowaniu karnym / [Dokument elektroniczny] Gabriela Siudak ; prom. Magdalena Kornak.
Wrocław : Wyższa Szkoła Prawa, 2022.

Prace dyplomowe WSP 0/1 BC

Kara dożywotniego pozbawienia wolności w świetle standardów krajowych i europejskich / [Dokument elektroniczny] Agnieszka Justyna Magdziarz ; prom. Magdalena Kornak.
Wrocław : Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej, 2015.

Prace dyplomowe WSP 0/1 BC

Karnoprawne regulacje dotyczące wykorzystywania seksualnego małoletnich / [Dokument elektroniczny] Irmina Osman ; prom. Magdalena Kornak.
Wrocław : Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej, 2017.

Prace dyplomowe WSP 0/1 BC

Klasyfikacja zjawiska zabójstwa seryjnego w aspekcie motywu przewodniego zbrodni / [Dokument elektroniczny] Julia Kurzawska ; prom. Magdalena Kornak.
Wrocław : Wyższa Szkoła Prawa, 2022.

Prace dyplomowe WSP 0/1 BC

Kobieta jako sprawczyni przestępstwa zabójstwa / [Dokument elektroniczny] Jagoda Obiała ; prom. Magdalena Kornak.
Wrocław : Wyższa Szkoła Prawa, 2018.

Prace dyplomowe WSP 0/1 BC
   

Rezultaty od 1 do 19 z 106

Spróbuj innego zapytania używając