KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKA
Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu
Kontrast

Szukałeś: 920a = 8372460248 . Znalezione 21

Autorzy:

 

Oddziały:

 

Seria:

 

Rok:

 

Język dok.:

1 2 Następne >>

Rezultaty od 1 do 19 z 21

  Egz.
Dost./Ogl.

Decyzja jako akt prawny Unii Europejskiej / [Dokument elektroniczny] Paulina Bończyk : prom. Krzysztof Wójtowicz.
Wrocław : Wyższa Szkoła Prawa, 2023.

Miejsce: BC Prace dyplomowe WSP
0/1

Dyskryminacja rodziców dzieci z niepełnosprawnością poprzez zakaz pracy przy pobieraniu świadczenia pielęgnacyjnego / [Dokument elektroniczny] Marcelina Dorota Król ; prom. Krzysztof Wójtowicz.
Wrocław : Wyższa Szkoła Prawa, 2021.

Miejsce: BC Prace dyplomowe WSP
0/1

Forum externum wolności myśli, sumienia i wyznania / [Dokument elektroniczny] Grzegorz Telakowski ; prom. Krzysztof Wójtowicz.
Wrocław : Wyższa Szkoła Prawa, 2022.

Miejsce: BC Prace dyplomowe WSP
0/1

Istota ochrony praw dziecka w świetle regulacji prawa międzynarodowego i polskiego / [Dokument elektroniczny] Wiktoria Stoszek ; prom. Krzysztof Wójtowicz.
Wrocław : Wyższa Szkoła Prawa, 2022.

Miejsce: BC Prace dyplomowe WSP
0/1

Ochrona Praw jednostki w realiach konfliktu zbrojnego / [Dokument elektroniczny] Kamil Glądała ; prom. Krzysztof Wójtowicz.
Wrocław : Wyższa Szkoła Prawa, 2021.

Miejsce: BC Prace dyplomowe WSP
0/1

Ochrona praw zwierząt w świetle prawa międzynarodowego i wybranych regulacji krajowych / [Dokument elektroniczny] Magda Klemczyńska : prom. Krzysztof Wójtowicz.
Wrocław : Wyższa Szkoła Prawa, 2023.

Miejsce: BC Prace dyplomowe WSP
0/1

Odpowiedzialność państw za szkody nuklearne w prawie międzynarodowym / [Dokument elektroniczny] Bartosz Czyszczoń ; prom. Krzysztof Wójtowicz.
Wrocław : Wyższa Szkoła Prawa, 2020.

Miejsce: BC Prace dyplomowe WSP
0/1

Odpowiedzialność państwa członkowskiego Unii Europejskiej za nieskierowanie przez sąd krajowy pytania prejudycjalnego do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej : uwagi na tle wyroku w sprawie C-416/17 Komisja przeciwko Francji / Krzysztof Wójtowicz.. Państwo Prawne. 2020, nr 1 (10), s. 53-69, 2083-4330.

Miejsce: Artykuły Wrocław
0/1

Pojęcie agresji i jego zakres w prawie międzynarodowym / [Dokument elektroniczny] Adam Urbaniak ; prom. Krzysztof Wójtowicz.
Wrocław : Wyższa Szkoła Prawa, 2021.

Miejsce: BC Prace dyplomowe WSP
0/1

Pozycja ustrojowo-prawna Rzecznika Praw Obywatelskich w Rzeczypospolitej Polskiej / [Dokument elektroniczny] Jan Daczkowski ; prom. Krzysztof Wójtowicz.
Wrocław : Wyższa Szkoła Prawa, 2022.

Miejsce: BC Prace dyplomowe WSP
0/1

Pranie pieniędzy jako forma działalności przestępczej w Polsce / [Dokument elektroniczny] Wiktor Sikorski ; prom. Krzysztof Wójtowicz.
Wrocław : Wyższa Szkoła Prawa, 2020.

Miejsce: BC Prace dyplomowe WSP
0/1

Problematyka odpadów kosmicznych w świetle umów międzynarodowego prawa kosmicznego oraz uregulowań o charakterze soft law / [Dokument elektroniczny] Piotr Michalak ; prom. Krzysztof Wójtowicz.
Wrocław : Wyższa Szkoła Prawa, 2021.

Miejsce: BC Prace dyplomowe WSP
0/1

Pytania prawne kierowane do Sądu Najwyższego i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jako środki ujednolicające orzecznictwo / [Dokument elektroniczny] Piotr Sikora ; prom. Krzysztof Wójtowicz.
Wrocław : Wyższa Szkoła Prawa, 2020.

Miejsce: BC Prace dyplomowe WSP
0/1

Rola prawa dyplomatycznego oraz konsularnego w ochronie praw i interesów obywateli / [Dokument elektroniczny] Sandra Berestecka : prom. Krzysztof Wójtowicz.
Wrocław : Wyższa Szkoła Prawa, 2023.

Miejsce: BC Prace dyplomowe WSP
0/1

Rozproszona kontrola konstytucyjności prawa w świetle Konstytucji RP / [Dokument elektroniczny] Zbigniew Przysucha ; prom. Krzysztof Wójtowicz.
Wrocław : Wyższa Szkoła Prawa, 2020.

Miejsce: BC Prace dyplomowe WSP
0/1

Spór o powiązanie funduszy unijnych z przestrzeganiem zasady praworządności / [Dokument elektroniczny] Jakub Siedlecki ; prom. Krzysztof Wójtowicz.
Wrocław : Wyższa Szkoła Prawa, 2022.

Miejsce: BC Prace dyplomowe WSP
0/1

Stosunki dyplomatyczne i konsularne / [Dokument elektroniczny] Wiktoria Maria Snela ; prom. Krzysztof Wójtowicz.
Wrocław : Wyższa Szkoła Prawa, 2022.

Miejsce: BC Prace dyplomowe WSP
0/1

Systemy wsparcia wytwórców energii ze źródeł odnawialnych / [Dokument elektroniczny] Karol Kruczała ; prom. Krzysztof Wójtowicz.
Wrocław : Wyższa Szkoła Prawa, 2021.

Miejsce: BC Prace dyplomowe WSP
0/1

Wystąpienie państwa członkowskiego z Unii Europejskiej na przykładzie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej / [Dokument elektroniczny] Michał Karpiński ; prom. Krzysztof Wójtowicz.
Wrocław : Wyższa Szkoła Prawa, 2020.

Miejsce: BC Prace dyplomowe WSP
0/1
 

Rezultaty od 1 do 19 z 21

Spróbuj innego zapytania używając