KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKA
Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu
Kontrast

Szukałeś: 773a = Prawo pracy / . Znalezione 30

1 2 Następne >>

Rezultaty od 1 do 19 z 30

  Egz.
Dost./Ogl.

Decyzja jako akt prawny Unii Europejskiej / [Dokument elektroniczny] Paulina Bończyk : prom. Krzysztof Wójtowicz.
Wrocław : Wyższa Szkoła Prawa, 2023.

Miejsce: BC Prace dyplomowe WSP
0/1

Dyskryminacja rodziców dzieci z niepełnosprawnością poprzez zakaz pracy przy pobieraniu świadczenia pielęgnacyjnego / [Dokument elektroniczny] Marcelina Dorota Król ; prom. Krzysztof Wójtowicz.
Wrocław : Wyższa Szkoła Prawa, 2021.

Miejsce: BC Prace dyplomowe WSP
0/1

Europejskie i polskie prawo telekomunikacyjne / Włodzimierz Gromski, Jan Kolasa, Artur Kozłowski, Krzysztof Wójtowicz.
Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2004.

Miejsce: B Książka
1/1

Forum externum wolności myśli, sumienia i wyznania / [Dokument elektroniczny] Grzegorz Telakowski ; prom. Krzysztof Wójtowicz.
Wrocław : Wyższa Szkoła Prawa, 2022.

Miejsce: BC Prace dyplomowe WSP
0/1

Istota ochrony praw dziecka w świetle regulacji prawa międzynarodowego i polskiego / [Dokument elektroniczny] Wiktoria Stoszek ; prom. Krzysztof Wójtowicz.
Wrocław : Wyższa Szkoła Prawa, 2022.

Miejsce: BC Prace dyplomowe WSP
0/1

O pojęciu dowodu w matematyce Krzysztof Wójtowicz
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2012

Miejsce: E-BOOK
0/0

Ochrona Praw jednostki w realiach konfliktu zbrojnego / [Dokument elektroniczny] Kamil Glądała ; prom. Krzysztof Wójtowicz.
Wrocław : Wyższa Szkoła Prawa, 2021.

Miejsce: BC Prace dyplomowe WSP
0/1

Ochrona praw zwierząt w świetle prawa międzynarodowego i wybranych regulacji krajowych / [Dokument elektroniczny] Magda Klemczyńska : prom. Krzysztof Wójtowicz.
Wrocław : Wyższa Szkoła Prawa, 2023.

Miejsce: BC Prace dyplomowe WSP
0/1

Odpowiedzialność państw za szkody nuklearne w prawie międzynarodowym / [Dokument elektroniczny] Bartosz Czyszczoń ; prom. Krzysztof Wójtowicz.
Wrocław : Wyższa Szkoła Prawa, 2020.

Miejsce: BC Prace dyplomowe WSP
0/1

Odpowiedzialność państwa członkowskiego Unii Europejskiej za nieskierowanie przez sąd krajowy pytania prejudycjalnego do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej : uwagi na tle wyroku w sprawie C-416/17 Komisja przeciwko Francji / Krzysztof Wójtowicz.. Państwo Prawne. 2020, nr 1 (10), s. 53-69, 2083-4330.

Miejsce: Artykuły Wrocław
0/1

Otwarcie Konstytucji RP na prawo międzynarodowe i procesy integracyjne / pod red. Krzysztofa Wójtowicza.
Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2006.

Miejsce: B Książka
2/2

Pojęcie agresji i jego zakres w prawie międzynarodowym / [Dokument elektroniczny] Adam Urbaniak ; prom. Krzysztof Wójtowicz.
Wrocław : Wyższa Szkoła Prawa, 2021.

Miejsce: BC Prace dyplomowe WSP
0/1

Pozycja ustrojowo-prawna Rzecznika Praw Obywatelskich w Rzeczypospolitej Polskiej / [Dokument elektroniczny] Jan Daczkowski ; prom. Krzysztof Wójtowicz.
Wrocław : Wyższa Szkoła Prawa, 2022.

Miejsce: BC Prace dyplomowe WSP
0/1

Pranie pieniędzy jako forma działalności przestępczej w Polsce / [Dokument elektroniczny] Wiktor Sikorski ; prom. Krzysztof Wójtowicz.
Wrocław : Wyższa Szkoła Prawa, 2020.

Miejsce: BC Prace dyplomowe WSP
0/1

Prawne rozwiązania w walce z terroryzmem w Polsce na tle komparatystycznym / [Dokument elektroniczny] Karol Warczak ; prom. Krzysztof Wójtowicz.
Wrocław : Wyższa Szkoła Prawa, 2018.

Miejsce: BC Prace dyplomowe WSP
0/1

Prawo Unii Europejskiej : zagadnienia systemowe / pod red. Jana Barcza ; zesp. aut. Jan Barcz, Stanisław Biernat, Władysław Czapliński, Anastazja Gajda, Artur Nowak-Far, Anna Przyborowska-Klimczak, Ewa Skrzydło-Tefelska, Krzysztof Wójtowicz, Anna Wyrozumska. Wyd. 2 uzup.
Warszawa : Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, 2003.

Miejsce: B Książka
3/3

Problematyka odpadów kosmicznych w świetle umów międzynarodowego prawa kosmicznego oraz uregulowań o charakterze soft law / [Dokument elektroniczny] Piotr Michalak ; prom. Krzysztof Wójtowicz.
Wrocław : Wyższa Szkoła Prawa, 2021.

Miejsce: BC Prace dyplomowe WSP
0/1

Przegląd Prawa i Administracji. T. 55 / pod red. Krzysztofa Wójtowicza.
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2003.

Miejsce: B Książka
1/1

Pytania prawne kierowane do Sądu Najwyższego i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jako środki ujednolicające orzecznictwo / [Dokument elektroniczny] Piotr Sikora ; prom. Krzysztof Wójtowicz.
Wrocław : Wyższa Szkoła Prawa, 2020.

Miejsce: BC Prace dyplomowe WSP
0/1
 

Rezultaty od 1 do 19 z 30

Spróbuj innego zapytania używając