KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKA
Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu
Kontrast

Szukałeś: 773a = Prawo pracy / . Znalezione 23

1 2 Następne >>

Rezultaty od 1 do 19 z 23

  Egz.
Dost./Ogl.

Bezpodstawne wzbogacenie : art. 405-414 KC : komentarz / Paweł Księżak. Stan prawny: sierpień 2007 r.
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2007.

Miejsce: B Książka
1/1

Dyscyplina finansów publicznych : komentarz / Piotr Gryska, Tomasz Robaczyński.
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2006.

Miejsce: B Książka
1/1

Kodeks karny skarbowy : komentarz / aut. dr hab. prof. UJK Grzegorz Skowronek. Stan prawny na 2019 r.
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2020.

Miejsce: BC Książka
0/1

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia : komentarz / Wojciech Kotowski, Bolesław Kurzępa. Stan prawny: 1 marca 2007 r.
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2007.

Miejsce: B Książka
1/1

Konwencja z Lugano : europejskie prawo dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych : komentarz / Jan Ciszewski. 2 wyd., stan prawny: listopad 2003 r.
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2004.

Miejsce: B Książka
1/1

Koszty sądowe w sprawach cywilnych : komentarz / Andrzej Oklejak, Mariusz Sorysz. Stan prawny: maj 2007 r.
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2007.

Miejsce: B BC Książka
1/2

Ochrona informacji niejawnych : komentarz / Tomasz Szewc. Stan prawny: 1 grudnia 2006 r.
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2007.

Miejsce: B Książka
3/3

Postępowanie w sprawach gospodarczych : komentarz / Radosław Flejszar. 2. wyd., stan prawny 21 kwietnia 2007 r.
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2007.

Miejsce: B Książka
2/2

Pracownicze programy emerytalne : komentarz / Alicja Kopeć, Marcin Wojewódka.
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2005.

Miejsce: B Książka
1/1

Prawo o ustroju sądów powszechnych : komentarz / Izabela Haÿduk-Hawrylak, Bartłomiej Kołecki, Anna Wleklińska. 3. wyd.
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2018.

Miejsce: B Książka
1/1

Prawo przewozowe : komentarz / Tomasz Szanciło. Stan prawny: marzec 2008 r.
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2008.

Miejsce: B Książka
2/2

Prawo upadłościowe i naprawcze : komentarz / Piotr Zimmerman. Stan prawny: 17 październik 2007 r.
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2007.

Miejsce: B Książka
1/1

Prawo zamówień publicznych : komentarz / Marcin Płużański. 3. wyd., stan prawny: czerwiec 2009 r.
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2009.

Miejsce: BC Książka
0/1

Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym : komentarz / Arkadiusz Michalak. Stan prawny styczeń 2008 r.
Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2008.

Miejsce: B BC Książka
1/2

Spółdzielnie mieszkaniowe : komentarz / Krzysztof Pietrzykowski. 3. wyd., stan prawny: 2 marca 2006 r.
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2006.

Miejsce: B Książka
2/2

Spółdzielnie mieszkaniowe : komentarz / Krzysztof Pietrzykowski. 4. wyd., stan prawny: 1 lipca 2008 r.
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2008.

Miejsce: BC Książka
0/1

Urlopy pracownicze : komentarz / Adam Malinowski. Stan prawny: maj 2010 r.
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010.

Miejsce: B Książka
1/1

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie : komentarz / Jerzy Kopyra. Stan prawny: wrzesień 2005.
Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2005.

Miejsce: B Książka
2/2

Ustawa o ochronie danych osobowych : komentarz / Paweł Barta, Paweł Litwiński. Stan prawny: sierpień 2009.
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2009.

Miejsce: BC Książka
0/1
 

Rezultaty od 1 do 19 z 23

Spróbuj innego zapytania używając