KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKA
Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu
Kontrast

Szukałeś: 773a = Prawo pracy / . Znalezione 18

Rezultaty od 1 do 18 z 18

  Egz.
Dost./Ogl.

Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków zarządzania i administracji / Jan Barcz, Maciej Górka, Anna Wyrozumska. Wyd. 1, (dodr.).
Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2008.

Miejsce: B Książka
3/3

Integracja europejska / Jan Barcz, Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska, Krystyna Michałowska-Gorywoda. 2. wyd.
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, cop. 2007.

Miejsce: B BC Książka
1/2

Integracja europejska / Jan Barcz, Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska, Krystyna Michałowska-Gorywoda.
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, cop. 2007.

Miejsce: B Książka
2/2

Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej / pod red. Jana Barcza, aut. Jan Barcz [et. al].
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2008.

Miejsce: B Książka
2/2

Parlament Europejski oraz Parlamenty Polski i Niemiec w nowej architekturze europejskiej / Rainer Arnold, Jan Barcz, Krystyna Michałowska-Gorywoda, Philipp Tschäpe.
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2005.

Miejsce: B Książka
1/1

Pięć lat członkowstwa Polski w Unii Europejskiej : zagadnienia polityczno-ustrojowe / pod red. Jana Barcza ; aut. Jan Barcz, Anastazja Gajda, Rafał Hykawy, Mirosława Kapko, Arkadiusz Michoński, Artur Nowak-Far, Anna Pudło, Reinhard Schweppe.
Warszawa : Instytut Wydawniczy EuroPrawo, 2009.

Miejsce: B Książka
1/1

Polityki Unii Europejskiej: polityki społeczne : aspekty prawne / pod red. Jana Barcza ; aut. Jan Barcz, Magdalena Bainczyk, Magdalena Bober, Anastazja Gajda, Barbara Janusz-Pawletta, Agnieszka Jańczuk, Atina Krajewska, Arkadiusz Michoński, Anna Pudło, Joanna Ryszka, Izabela Skomerska-Muchowska, Urszula Stępkowska.
Warszawa : Instytut Wydawniczy EuroPrawo, 2010.

Miejsce: B Książka
2/2

Prawo Unii Europejskiej : prawo materialne i polityki. [2] / pod red. Jana Barcza ; zesp. aut. Jan Barcz [et al.]. Wyd. 2.
Warszawa : Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, 2005.

Miejsce: B BC Książka
2/3

Prawo Unii Europejskiej : zagadnienia systemowe. [1] / pod red. Jana Barcza ; [aut. Jan Barcz et al.]. Wyd.3.
Warszawa : Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, 2006.

Miejsce: BC Książka
0/1

Prawo Unii Europejskiej : zagadnienia systemowe. [1] / pod red. Jana Barcza ; zespół aut. Jan Barcz [et al.]. Wyd. 3.
Warszawa : Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, 2006.

Miejsce: B Książka
3/3

Prawo Unii Europejskiej : zagadnienia systemowe / pod red. Jana Barcza ; zesp. aut. Jan Barcz, Stanisław Biernat, Władysław Czapliński, Anastazja Gajda, Artur Nowak-Far, Anna Przyborowska-Klimczak, Ewa Skrzydło-Tefelska, Krzysztof Wójtowicz, Anna Wyrozumska. Wyd. 2 uzup.
Warszawa : Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, 2003.

Miejsce: B Książka
3/3

Prezydencja niemiecka a stan debaty o reformie Unii Europejskiej Jan Truszczyński, Reinhard Schweppe, Rainer Arnold, Stephan Hobe, Jan Barcz, Łukasz Wardyn, Jerzy Kranz
Akademia Leona Koźmińskiego 2007

Miejsce: E-BOOK
0/0

Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej : podstawy prawne i ramy instytucjonalne wraz z podstawowymi dokumentami / Jan Barcz.
Warszawa : Instytut Wydawniczy EuroPrawo, 2010.

Miejsce: B Książka
3/3

Rada Europy a przemiany demokratyczne w państwach Europy Środkowej i Wschodniej w latach 1989-2009 / red. nauk. Jerzy Jaskiernia ; [aut. Jan Barcz et al.].
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010.

Miejsce: B Książka
1/1

Suwerenność i ponadnarodowość a integracja europejska : praca zbiorowa / pod red. nauk. Jerzego Kranza ; zesp. aut. Jan Barcz, Robert Grzeszczak, jerzy Kranz, Cezary Mik, Artur Nowak-Far, Anna Wyrozumska ; Katedra Prawa Europejskiego Szkoła Główna Handlowa.
Warszawa : Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, 2006.

Miejsce: B Książka
1/1

Urzędnik i biznesmen w środowisku międzynarodowym : wybrane aspekty pragmatyki zawodowej / Jan Barcz.
Warszawa : Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, 2002.

Miejsce: B Książka
1/1

Ustrój Unii Europejskiej : [rozwój podstaw prawnych, zasady ustrojowe, system instytucjonalny, źródła prawa, system ochrony prawnej, finanse, prawne aspekty członkostwa Polski]. [2] / [pod red. Jana Barcza ; aut. Jan Barcz [et al.].
Warszawa : Instytut Wydawniczy EuroPrawo, [2009].

Miejsce: B BC Książka
1/2

Ustrój Unii Europejskiej : rozwój podstaw prawnych, zasady ustrojowe, system instytucjonalny, źródła prawa, system ochrony prawnej, finanse, prawne aspekty członkostwa Polski. [T. 1] / pod red. Jana Barcza ; aut. Jan Barcz [et al.].
Warszawa : Instytut Wydawniczy EuroPrawo, 2009.

Miejsce: B BC Książka
1/2
   

Rezultaty od 1 do 18 z 18

Spróbuj innego zapytania używając