KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKA
Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu
Kontrast

Szukałeś: 773a = Prawo pracy / . Znalezione 13

Rezultaty od 1 do 13 z 13

  Egz.
Dost./Ogl.

Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji / Jan Barcz, Maciej Górka, Anna Wyrozumska. Wyd. 3.
Warszawa : Wydawnictwo LexisNexis 2012.

Miejsce: B Książka
4/4

Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków zarządzania i administracji / Jan Barcz, Maciej Górka, Anna Wyrozumska. Wyd. 1, (dodr.).
Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2008.

Miejsce: B Książka
3/3

Integracja europejska / Jan Barcz, Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska, Krystyna Michałowska-Gorywoda. 2. wyd.
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, cop. 2007.

Miejsce: B BC Książka
1/2

Integracja europejska / Jan Barcz, Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska, Krystyna Michałowska-Gorywoda.
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, cop. 2007.

Miejsce: B Książka
2/2

Parlament a Unia Europejska : analiza prawna na przykładzie doświadczeń Austrii (wraz z podstawowymi dokumentami) / Jan Barcz.
Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 1999.

Miejsce: B Książka
1/1

Parlament Europejski oraz Parlamenty Polski i Niemiec w nowej architekturze europejskiej / Rainer Arnold, Jan Barcz, Krystyna Michałowska-Gorywoda, Philipp Tschäpe.
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2005.

Miejsce: B Książka
1/1

Prawo gospodarcze Unii Europejskiej : swobodny przepływ towarów : swobodny przepływ pracowników : prawo przedsiębiorczości i prawo spółek : swoboda świadczenia usług : swoboda przepływu kapitału i usługi finansowe : wspólne reguły konkurencji / pod red. Jana Barcza. ; aut. Bartosz Bacia [et al.].
Warszawa : Instytut Wydawniczy EuroPrawo, 2011.

Miejsce: B BC Książka
6/7

Prawo Unii Europejskiej : prawo materialne i polityki. [2] / pod red. Jana Barcza ; zesp. aut. Jan Barcz [et al.]. Wyd. 2.
Warszawa : Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, 2005.

Miejsce: B BC Książka
2/3

Prawo Unii Europejskiej : zagadnienia systemowe. [1] / pod red. Jana Barcza ; [aut. Jan Barcz et al.]. Wyd.3.
Warszawa : Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, 2006.

Miejsce: BC Książka
0/1

Rada Europy a przemiany demokratyczne w państwach Europy Środkowej i Wschodniej w latach 1989-2009 / red. nauk. Jerzy Jaskiernia ; [aut. Jan Barcz et al.].
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010.

Miejsce: B Książka
1/1

Urzędnik i biznesmen w środowisku międzynarodowym : wybrane aspekty pragmatyki zawodowej / Jan Barcz.
Warszawa : Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, 2002.

Miejsce: B Książka
1/1

Ustrój Unii Europejskiej : [rozwój podstaw prawnych, zasady ustrojowe, system instytucjonalny, źródła prawa, system ochrony prawnej, finanse, prawne aspekty członkostwa Polski]. [2] / [pod red. Jana Barcza ; aut. Jan Barcz [et al.].
Warszawa : Instytut Wydawniczy EuroPrawo, [2009].

Miejsce: B BC Książka
1/2

Ustrój Unii Europejskiej : rozwój podstaw prawnych, zasady ustrojowe, system instytucjonalny, źródła prawa, system ochrony prawnej, finanse, prawne aspekty członkostwa Polski. [T. 1] / pod red. Jana Barcza ; aut. Jan Barcz [et al.].
Warszawa : Instytut Wydawniczy EuroPrawo, 2009.

Miejsce: B BC Książka
1/2
   

Rezultaty od 1 do 13 z 13

Spróbuj innego zapytania używając