START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  ZALOGUJ SIĘ  ZAREJESTRUJ SIĘ  SCHOWEK
KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej

Szukałeś: 773a = Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem / . Znalezione 87

1 2 3 4 5 Następne >>

Rezultaty od 1 do 19 z 87

Opis Okładka Rodzaj dokumentu Egz.
Dost./Ogl.
Miejsce

25 lat traktatu dobrosąsiedzkiego RP - RFN : Polska i Niemcy w Europie XXI wieku Razem czy osobno? / Witold M. Góralski, Jerzy Sułek.
Warszawa : Instytut Obywatelski, cop. 2016.

Książka 1/1 WY

Akcesja Polski do NATO / Grzegorz Flis ; Jerzy Sułek.
Warszawa : Wyższa Szkoła Cła i Logistyki, 2013.

Prace dyplomowe Jagiellońska 0/1

Aktualna wymiana handlowa Polski z Rosją : [Dokument elektroniczny] główne kierunki i cechy rozwoju / Michał Drabarek ; Jerzy Sułek.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2015.

Prace dyplomowe Jagiellońska 0/1 A

Bliski Wschód jako kolebka organizacji terrorystycznych współczesnego świata / [Dokument elektroniczny] Daniel Bartkowski ; Jerzy Sułek.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2017.

Prace dyplomowe Jagiellońska 0/1 A

Cyberprzestępczość jako współczesne zagrożenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego Polski / Michał Majewski ; Jerzy Sułek.
Warszawa: Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2014.

Prace dyplomowe Jagiellońska 0/1

Ekoterroryzm i cyberterroryzm jako nowe formy współczesnego terroryzmu międzynarodowego / Jazgarski Dariusz ; Sułek Jerzy.
Warszawa : Wyższa Szkoła Cła i Logistyki, 2011.

Prace dyplomowe Jagiellońska 0/1

Etykieta w międzynarodowej działalności biznesowej / Paweł Kopeć ; Jerzy Sułek.
Warszawa : Wyższa Szkoła Cła i Logistyki, 2012.

Prace dyplomowe Jagiellońska 0/1

Etykieta we współczesnym biznesie międzynarodowym : teoria i praktyka / Magdalena Czyczuk ; Jerzy Sułek.
Warszawa : Wyższa Szkoła Cła i Logistyki, 2013.

Prace dyplomowe Jagiellońska 0/1

Ewolucja polskiej służby dyplomatycznej i konsularnej w latach 1989-1994 / Paweł Pałka ; Jerzy Sułek.
Warszawa : Wyższa Szkoła Cła i Logistyki, 2013.

Prace dyplomowe Jagiellońska 0/1

Główne cele i kierunki polskiej polityki zagranicznej po 1989 r.: sukcesy i porażki / Michał Urban ; Jerzy Sułek.
Warszawa : Wyższa Szkoła Cła i Logistyki, 2012.

Prace dyplomowe Jagiellońska 0/1

Główne normy i zasady współczesnego protokołu dyplomatycznego, ceremoniału i etykiety / Karolina Hebich ; Jerzy Sułek.
Warszawa : Wyższa Szkoła Cła i Logistyki, 2013.

Prace dyplomowe Jagiellońska 0/1

Główne problemy sporne Polski z Niemcami i Rosją po 1989r. / Krzysztof Ostrowski ; Jerzy Sułek.
Warszawa : Wyższa Szkoła Cła i Logistyki, 2012.

Prace dyplomowe Jagiellońska 0/1

Główne różnice kulturowe między państwami Europy i Azji w negocjacjach międzynarodowych i protokole dyplomatycznym : studium wybranych przykładów / Marta Sulikowska ; Jerzy Sułek.
Warszawa : Wyższa Szkoła Cła i Logistyki, 2012.

Prace dyplomowe Jagiellońska 0/1

Główne uwarunkowania międzynarodowe bezpieczeństwa Polski po 1989 roku / Durajczyk Aneta ; Sułek Jerzy.
Warszawa : Wyższa Szkoła Cła i Logistyki, 2011.

Prace dyplomowe Jagiellońska 0/1

Handel Polski z Rosją po wejściu do Unii Europejskiej (2004-2015) / [Dokument elektroniczny] Adrian Piątek ; Jerzy Sułek.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2016.

Prace dyplomowe Jagiellońska 0/1 A

Konflikt izraelsko palestyński - stanowiska obu stron (synteza) / Artur Druzd ; Jerzy Sułek.
Warszawa : Wyższa Szkoła Cła i Logistyki, 2013.

Prace dyplomowe Jagiellońska 0/1

Konflikt kubański z 1962 roku jako przykład konfrontacji zimnowojennej wielkich mocarstw / Pińczuk Mariusz ; Sułek Jerzy.
Warszawa : Wyższa Szkoła Cła i Logistyki, 2011.

Prace dyplomowe Jagiellońska 0/1

Korzyści i koszty związane z członkostwem Polski w Strefie Schengen / [Dokument elektroniczny] Bartosz Bączek ; Jerzy Sułek.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2015.

Prace dyplomowe Jagiellońska 0/1 A

Kryzys kubański jako przykład sporu międzynarodowego supermocarstw w dobie zimnej wojny / [Dokument elektroniczny] Katarzyna Bierząska ; Jerzy Sułek.
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2017.

Prace dyplomowe Jagiellońska 0/1 A
   

Rezultaty od 1 do 19 z 87

Spróbuj innego zapytania używając