START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  ZALOGUJ SIĘ  ZAREJESTRUJ SIĘ  SCHOWEK
KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej

Szukałeś: 773a = Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem / . Znalezione 28

1 2 Następne >>

Rezultaty od 1 do 19 z 28

Opis Okładka Rodzaj dokumentu Egz.
Dost./Ogl.
Miejsce

Aktywność podmiotów sektora TSL w tworzeniu i realizacji strategii społecznej odpowiedzialności biznesu / Redakcja naukowa Maria Michałowska ; [autorzy rozdziałów Maria Michałowska, Janusz Figura, Teresa Gądek-Hawlena, Jerzy Mikulski, Ryszard Janecki].
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016.

Książka 1/1 WYP

Biznes w kulturze - kultura w biznesie : wybrane problemy / red. nauk. Anna Kwiecień, Beata Reformat.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016.

Książka 1/1 WYP

Determinanty atrakcyjności Polski w aspekcie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych / Magdalena Kozłowska.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015.

Książka 1/1 WYP

Etnocentryzm konsumencki na rynku usług finansowych / Agnieszka Hat, Sławomir Smyczek.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016.

Książka 1/1 WYP

Innowacje w budowaniu przewagi konkurencyjnej organizacji handlu detalicznego / Beata Reformat ; Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015.

Książka 1/1 WYP

Inwestycje alternatywne w kontekście efektywności inwestycji kapitałowej na przykładzie produktów strukturyzowanych / Monika Hadaś-Dyduch.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014.

Książka 1/1 WYP

Kompetencje internacjonalizacyjne przedsiębiorstwa / Krystyna Jędralska, Marcin Komańda, Agnieszka Dziubińska.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013.

Książka 1/1 WYP

Komunikacja medialna placówek oświatowych jako instytucji usług publicznych : Studium przypadku / Zbigniew Widera, Paweł Sarna.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015.

Książka 1/1 WYP

Kształtowanie wyniku finansowego przez podmioty sprawozdawcze w Polsce : diagnoza dobrej i złej praktyki w rachunkowości / Andrzej Piosik.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016.

Książka 1/1 WYP

Metody i modele analiz ilościowych w ekonomii i zarządzaniu. Cz. 6 / red. nauk. Jerzy Mika, Monika Miśkiewicz-Nawrocka.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014.

Książka 1/1 WYP

Metody i modele analiz ilościowych w ekonomii i zarządzaniu. Cz. 7 / red. nauk. Jerzy Mika, Monika Miśkiewicz-Nawrocka.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2015.

Książka 1/1 WYP

Modelowanie decyzji w zarządzaniu operacyjnym / Maciej Nowak.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015.

Książka 1/1 WYP

O źródłach inflacji / Julia Włodarczyk.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015.

Książka 1/1 WYP

Od restrukturyzacji do likwidacji spółek handlowych / red. nauk. Aleksander Jerzy Witosz, Ewa Janik.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015.

Książka 1/1 WYP

Partnerstwo publiczno-prywatne w rachunkowości jednostki samorządu terytorialnego / Dorota Adamek-Hyska.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014.

Książka 1/1 WYP

Podmioty gospodarki światowej wobec pandemii COVID-19 / red. nauk. Iwona Pawlas, Anna Czech.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2022.

Książka 1/1 WYP

Postrzegane wsparcie organizacyjne : Perspektywa wysoce efektywnych systemów pracy / Milena Gojny-Zbierowska.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017.

Książka 1/1 WYP

Prawne i ekonomiczne determinanty systemu kontroli finansowej realizującej politykę fiskalną / red. nauk. Ewa Janik.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015.

Książka 1/1 WYP

Public relations w perspektywie naukowej / Redakcja naukowa Anna Adamus-Matuszyńska.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016.

Książka 1/1 WYP
   

Rezultaty od 1 do 19 z 28

Spróbuj innego zapytania używając