KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKA
Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu
Kontrast

Szukałeś: 773a = Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem / . Znalezione 417

Autorzy:

[ więcej ]

 

Oddziały:

 

Seria:

[ więcej ]

 

Rok:

 

Język dok.:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Następne >>

Rezultaty od 1 do 19 z 417

  Egz.
Dost./Ogl.

"Frozen" Valorization of Judges' Salaries in Poland in the Light of Europe Union Legal Standards = "Zamrażanie" waloryzacji wynagrodzeń sędziowskich w świetle unijnych standardów prawnych / Krzysztof Sielski.. Przegląd Prawa Konstytucyjnego. 2023, nr 3 (73), s. 261-271. 2082-1212.

Miejsce: Artykuły Wrocław
0/1

"Political Offenses" against the Nationwide Referendum in Poland = Grzechy klasy politycznej wobec instytucji referendum ogólnokrajowego w Polsce / Zbigniew Witkowski, Maciej Serowaniec.. Przegląd Konstytucyjny. 2018, nr 2, s. 58-69 2544-2031.

Miejsce: Artykuły Wrocław
0/1

"Weta legislacyjne" Senatu-kontrowersyjny element procedury ustawodawczej na podstawie przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej polskiej z 1921 r. = "Legislative Veto" of Senate-The Controversial Elelment of the Legislative Procedure Under the Rules of the Constitution of Republic of Poland of 1921 / Tomasz Litwin.. Przegląd Prawa Konstytucyjnego. 2019, nr 6 (52), s. 39-51 2082-1212.

Miejsce: Artykuły Wrocław
0/1

(Nie)równy dostęp do wykształcenia. Pomiędzy ideą a rzeczywistością szkolną w Polsce = (Un)equal Access to Education. Between the Idea and the School Reality in Poland / Natalia Stępień-Lampa.. Przegląd Prawa Konstytucyjnego. 2020, nr 5(57), s. 153-164 2082-1212.

Miejsce: Artykuły Wrocław
0/1

50 years of the New York Convention / general editor Albert Jan van den Berg with the assistance of the Permanent Court of Arbitration, Peace Palace,The Hague.
Alphen aan den Rijn : Kluwer Law International, 2009.

Miejsce: B Książka
2/2

60 years of the Universal Declaration of Human Rights : anniversary book. Vol. 3, Human rights : an anthology of texts / ed. Jerzy Zajadło ; trans. Tadeusz Wolański.
Warsaw : The Office of the Commissioner for Civil Rights Protection, 2008.

Miejsce: B Książka
1/1

60 years of the Universal Declaration of Human Rights : anniversary book. Vol. 2, collection of international documents of human rights / ed. Marek Zubik.
Warsaw : The Office of the Commissioner for Civil Rights Protection, 2008.

Miejsce: B Książka
1/1

60 years of the Universal Declaration of Human Rights : anniversary book. Vol. 1, The monuments of human rights / Adam Bosiacki, Hubert Wajs, Marek Wąsowicz, Rafał Witkowski, Małgorzata Znojek ; vol. ed. Marek Zubik ; transl. by Alicja Legutko-Dybowska, Tadeusz Wolański.
Warsaw : The Office of the Commissioner for Civil Rights Protection, 2008.

Miejsce: B Książka
1/1

A new concept of criminology for the labour market / Zbigniew Lasocik.. Studia Prawnicze PAN. 2018, nr 3 (215), s. 61-88 0039-3312.

Miejsce: Artykuły Wrocław
0/1

A.D. 2015/2016. Anni horribili of the Constitutional Tribunal in Poland = A.D. 2015/2016. Anni horribili polskiego Trybunału Konstytucyjnego / Marek Zubik.. Przegląd Konstytucyjny. 2018, nr 2, s. 46-57 2544-2031.

Miejsce: Artykuły Wrocław
0/1

Academic teacher's work in the face of contemporary challenges = Praca nauczyciela akademickiego wobec wyzwań współczesności = interdisciplinary considerations = rozważania w ujęciu interdyscyplinarnym / Justyna Czerniak-Swędzioł, Ewelina Kumor-Jezierska, Paulina Sekuła, Ewa Krzaklewska, Marta Warat.. Praca i Zabezpieczenie Społeczne. 2021, nr 10, s. 3-13 0032-6186.

Miejsce: Artykuły Wrocław
0/1

Achievements and Challenges of the Contemporary Polish Electoral Law = Osiągnięcia i wyzwania współczesnego polskiego prawa wyborczego / Łukasz Buczkowski.. Przegląd Prawa Konstytucyjnego. 2019, nr 5 (51), s. 123-143 2082-1212.

Miejsce: Artykuły Wrocław
0/1

Act of March 11, 2022 on Defense of the Homeland = Ustawa 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny : Basic Principles and Institutions = podstawowe zasady oraz instytucje / Jarosław Matwiejuk.. Przegląd Prawa Konstytucyjnego. 2022, nr 6 (70), s. 529-541. 2082-1212.

Miejsce: Artykuły Wrocław
0/1

Activities of the Polish Armed Forces in Cyberspace and Their Constitutional Status = Działania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w cyberprzestrzeni a ich konstytucyjny status / Mirosław Karpiuk.. Przegląd Prawa Konstytucyjnego. 2023, nr 3 (73), s. 285-294. 2082-1212.

Miejsce: Artykuły Wrocław
0/1

Administracja : teoria, dydaktyka, praktyka : kwartalnik. Nr 1 (50) 2018 / red. nacz. Zbigniew Czarnik.
Rzeszów : Wyższa Szkoła Prawa i Administracji. Rzeszowska Szkoła Wyższa, 2018.

Miejsce: B Książka
1/1

Administrative Monetary Penalties During a Pandemic Covid-2019 in Poland = Administracyjne kary pieniężne podczas pandemii w Polsce : Selected Aspects = wybrane aspekty / Tomasz Hoffmann.. Przegląd Prawa Konstytucyjnego. 2022, nr 2 (66), s. 337-351 2082-1212.

Miejsce: Artykuły Wrocław
0/1

Aksjologiczna rewolucja w Polsce w 2020 roku: "piątka dla zwierząt" i decyzja Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji - próba wyjaśnienia przyczyn spadku poparcia dla PiS z wykorzystaniem macierzy kołowej = The "Axiological Revolution" in Poland in 2020: 'Five for Animals' and the Decision of the Constitutional Tribunal on Abortion - An Attempt at Explaining the Reasons for the Decline in Support for Law and Justice with the Use of a Circular Matrix / Przemysław Maj.. Przegląd Prawa Konstytucyjnego. 2020, nr 6(58), s. 225-234 2082-1212.

Miejsce: Artykuły Wrocław
0/1

Aksjologiczne źródła transformacji demokratycznych systemów politycznych w kierunku demokracji nieliberalnej = Axiological Sources of Democratic Transformations of Political Systems into Illiberal Democracies : przykład Rzeczypospolitej Polskiej (2015-2019) = On the Example of the Republic of Poland (2015-2019) / Przemysław Maj.. Przegląd Prawa Konstytucyjnego. 2019, nr 6 (52), s. 281-297 2082-1212.

Miejsce: Artykuły Wrocław
0/1

Akty prawne prezydenta w wybranych polskich konstytucjach / Artur Trubalski.. Przegląd Prawa Konstytucyjnego. 2018, nr 6 (46), s. 145-153 2082-1212.

Miejsce: Artykuły Wrocław
0/1
 

Rezultaty od 1 do 19 z 417

Spróbuj innego zapytania używając