KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKA
Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu
Kontrast

Szukałeś: 773a = Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem / . Znalezione 21

1 2 Następne >>

Rezultaty od 1 do 19 z 21

  Egz.
Dost./Ogl.

Aktualne zagadnienia prawa prywatnego / pod red. Elwiry Marszałkowskiej-Krześ.
Wrocław : Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, 2012.

Miejsce: B Książka
1/1

Badanie autentyczności testamentu holograficznego / Katarzyna Liżyńska ; Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
Wrocław : Cyfrowa Biblioteka Prawnicza, 2008.

Miejsce: B Książka
1/1

Dookoła Wojtek... : księga pamiątkowa poświęcona Doktorowi Andrzejowi Wojciechowi Preisnerowi / pod red. Ryszarda Balickiego, Mariusza Jabłońskiego.
Wrocław : E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2018.

Miejsce: B Książka
1/1

Duch praw w krajach Europy Środkowo-Wschodniej / pod red. Mateusza Kępy i Macieja Marszała.
Wrocław : E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2016.

Miejsce: B Książka
1/1

Globalizacja, europejska integracja a kryzys gospodarczy = Globalization, European integration and economic crisis / pod red. Jarosława Kundery.
Wrocław : Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii. Uniwersytet Wrocławski : 2011.

Miejsce: B Książka
1/1

Gospodarka: innowacje i rozwój / pod red. Marcina Winiarskiego.
Wrocław : Instytut Nauk Ekonomicznych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, : 2011.

Miejsce: B Książka
2/2

Granice ingerencji prawnej w funkcjonowanie alternatywnych systemów obrotu instrumentami finansowymi (MTF) / Marek Kopyściański.
Wrocław : Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa : 2013.

Miejsce: B Książka
1/1

Komisje dla usprawnienia administracji publicznej w II Rzeczypospolitej : studium historycznoprawne / Jacek Przygodzki.
Wrocław : E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2019.

Miejsce: B Książka
1/1

Konstrukcja prawna swobód rynku wewnętrznego Unii Europejskiej / Aleksander Cieśliński.
Wrocław : Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, 2013.

Miejsce: B Książka
1/1

Nowe idee początku XXI wieku / pod red. Marcina Winiarskiego.
Wrocław : Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii : 2009.

Miejsce: B Książka
1/1

Podatkowy slalom przedsiębiorcy / pod red. Pawła Borszowskiego i Andrzeja Huchli.
Wrocław : E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014.

Miejsce: B Książka
1/1

Podatnik versus organ podatkowy / pod red. Pawła Borszowskiego, Andrzeja Huchli, Edyty Rutkowskiej-Tomaszewskiej.
Wrocław : Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa : 2011.

Miejsce: B Książka
1/1

Poglądy ekonomiczne i polityczne Wincentego Stysia / Edyta Kowalczyk.
Wrocław : Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, 2013.

Miejsce: B Książka
1/1

Postępowanie nieprocesowe w sprawach osobowych oraz rodzinnych / Elwira Marszałkowska-Krześ.
Wrocław : Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, 2012.

Miejsce: B Książka
1/1

Prawo własności intelektualnej w Królestwie Polskim (1815-1915) / Tomasz Dolata ; Uniwersytet Wrocławski.
Wrocław : E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2017.

Miejsce: B Książka
1/1

Przeciwdziałanie szarej strefie w Polsce : ewolucja działań i mechanizmów ograniczających / Anna Ćwiąkała-Małys, Iwona Piotrowska.
Wrocław : E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2021.

Miejsce: B Książka
1/1

Regulacja prawna socjalnego wsparcia dla osób o niskich dochodach / Monika Lewandowicz-Machnikowska.
Wrocław : Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa : 2013.

Miejsce: B Książka
1/1

Rola migrantów-wynalazców w przekazywaniu wiedzy do państw ojczystych : doświadczenia wybranych gospodarek Europy Środkowo-Wschodniej / Małgorzata Wachowska.
Wrocław : E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2021.

Miejsce: B Książka
1/1

Ustawa o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych : komentarz / Jolanta Blicharz.
Wrocław : E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2015.

Miejsce: B Książka
1/1
 

Rezultaty od 1 do 19 z 21

Spróbuj innego zapytania używając