START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  ZALOGUJ SIĘ  ZAREJESTRUJ SIĘ  SCHOWEK
KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej

Szukałeś: 100a = WSZiP. Studia Podyplomowe. Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy . Znalezione 39

Autorzy:

 

Oddziały:

 

Seria: [ więcej ]

 

Rok:

 

Język dok.:

1 2 3 Następne >>

Rezultaty od 1 do 19 z 39

Opis Okładka Rodzaj dokumentu Egz.
Dost./Ogl.
Miejsce

Aktywizm sędziowski we współczesnym państwie demokratycznym / Bogusław Banaszak, Michał Bernaczyk.
Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2012.

Książka 1/2 B BC CZYT

Encyklopedia prawa / red. Urszula Kalina-Prasznic ; aut. Bogusław Banaszak et al.
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 1999.

Książka 1/2 B CZYT

Encyklopedia prawa / red. Urszula Kalina-Prasznic ; aut. Bogusław Banaszak [et al.]. Wyd. 3 zaktual. i poszerz.
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2004.

Książka 1/1 B

Komisje śledcze we współczesnym parlamentaryzmie państw demokratycznych / Bogusław Banaszak.
Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2007.

Książka 1/1 B

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej : komentarz / Bogusław Banaszak.
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2009.

Książka 1/2 B BC

Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych / Bogusław Banaszak.
Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2004.

Książka 4/4 B MAG WYP

Prawa człowieka : geneza, koncepcje, ochrona / pod red. Bogusława Banaszaka.
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1993.

Książka 2/2 B

Prawa człowieka = Human rights : Humanistyczne Zeszyty Naukowe = Humanistic - Scientific Facicles. Nr 7 (2000) / red. nacz. Bogusław Banaszak, Andrzej Bisztyga.
Katowice : Apeiron, 2000.

Książka 1/1 B

Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP / pod red. Bogusława Banaszaka i Artura Preisnera.
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2002.

Książka 2/2 B

Prawo konstytucyjne / Bogusław Banaszak. 5. wyd. zm.
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010.

Książka 11/11 B CZYT MAG WYP

Prawo konstytucyjne / Bogusław Banaszak. 8. wyd.
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2017.

Książka 1/2 B BC

Prawo konstytucyjne / Bogusław Banaszak. 4. wyd. zm.
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2008.

Książka 3/3 B

Prawo konstytucyjne / Bogusław Banaszak. 7. wyd.
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015.

Książka 1/1 B

Prawo konstytucyjne : wprowadzenie / Bogusław Banaszak, Artur Preisner. Wyd. 3 zm.
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1996.

Książka 1/1 B

Prawo konstytucyjne : zbiór przepisów / wprow. Bogusław Banaszak. Stan prawny na 10 listopada 2000 r.
Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2000.

Książka 1/1 B

Przegląd Prawa i Administracji. T. 47 / pod red. Bogusława Banaszaka.
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001.

Książka 1/1 B

Przegląd Prawa i Administracji. T. 52 / pod red. Bogusława Banaszaka.
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2003.

Książka 1/1 B

Przegląd Prawa i Administracji. T. 39 / pod red. Bogusława Banaszaka.
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1997.

Książka 1/1 B

Przegląd Prawa i Administracji. T. 41 / pod red. Bogusława Banaszaka.
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1998.

Książka 1/1 B
   

Rezultaty od 1 do 19 z 39

Spróbuj innego zapytania używając