START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  ZALOGUJ SIĘ  ZAREJESTRUJ SIĘ  SCHOWEK
KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej

Szukałeś: 100a = Grzenia, Jan współaut. . Znalezione 89

1 2 3 4 5 Następne >>

Rezultaty od 1 do 19 z 89

Opis Okładka Rodzaj dokumentu Egz.
Dost./Ogl.
Miejsce

Agencje kredytów eksportowych jako instrument wspierania międzynarodowej wymiany handlowej przez państwa / Robert Dankiewicz, Katarzyna Tompalska.. Studia Ekonomiczne. 2019, nr 387, s. 7-19 2083-8611.

Artykuły 0/1

Aktywność prosumpcyjna nabywców finalnych - kontekst relacyjny / Agnieszka Izabela Baruk.. Studia Ekonomiczne. 2018, nr 350, s. 31-41 2083-8611.

Artykuły 0/1

Analiza metod zabezpieczeń w systemach elektronicznych płatności / Anna Sołtysik-Piorunkiewicz, Przemysław Majerczak, Krzysztof Pyszny.. Studia Ekonomiczne. 2019, nr 390, s. 105-124 2083-8611.

Artykuły 0/1

Audyt wizerunku firmy w sieci internetowej - studium przypadku / Grzegorz Bigaj.. Studia Ekonomiczne. 2019, nr 390, s. 44-59 2083-8611.

Artykuły 0/1

Bariery zastosowania technologii mobilnej z perspektywy menedżerów hotelu / Dominika Hapek.. Studia Ekonomiczne 2020, nr 22, s. 40-58 2083-8611.

Artykuły 0/1

Bezpieczeństwo autokarowych przewozów turystycznych / Leszek Kułakowski.. Studia Ekonomiczne. 2020, nr 21, s. 121-135 2083-8611.

Artykuły 0/1

Bezpieczeństwo i prywatność danych w badaniach mediów społecznościowych / Wiesław Wolny.. Studia Ekonomiczne. 2018, nr 355, s. 92-103 2083-8611.

Artykuły 0/1

Bezwarunkowy dochód gwarantowany : między ekonomiczną utopią a realizmem / Arkadiusz Kardas.. Studia Ekonomiczne. 2019, nr 385, s. 50-60 2083-8611.

Artykuły 0/1

Charakterystyka dostępności komunikacyjnej województwa dolnośląskiego - obszaru recepcji fanoturystów / Joanna Krupa, Aleksandra Glądała.. Studia Ekonomiczne. 2020, nr 22, s. 84-99 2083-8611.

Artykuły 0/1

Condohotele jako przykład produktu dla klientów private banking w Polsce / Magdalena Kozińska.. Studia Ekonomiczne. 2019, nr 387, s. 87-100 2083-8611.

Artykuły 0/1

Crowdfunding jako cyfrowa, alternatywna forma finansowania projektów mniejszych i ryzykownych w wybranych krajach na podstawie badań ankietowych / Paweł Schnaider.. Studia Ekonomiczne. 2020, nr 18, s. 42-57 2083-8611.

Artykuły 0/1

Design user experience jako podstawa budowania relacji w sektorze kreatywnym / Grażyna Osika.. Studia Ekonomiczne. 2019, nr 388, s. 122-133 2083-8611.

Artykuły 0/1

Dochód jako determinanta zachowań turystycznych pokolenia Z w świetle ekonomicznych teorii konsumpcji / Adrian Urbańczyk.. Studia Ekonomiczne 2020, nr 21, s. 7-24 2083-8611.

Artykuły 0/1

Dystrybucja wartości w fundraisingu / Ewa Prymon-Ryś.. Studia Ekonomiczne. 2018, nr 354, s. 27-37 2083-8611.

Artykuły 0/1

Etyka zawodowa w rachunkowości a sukces rynkowy przedsiębiorstwa / Jolanta Chluska, Ewa Sikorska.. Studia Ekonomiczne. 2018, nr 374, s. 7-19 2083-8611.

Artykuły 0/1

Finansowanie transportu zrównoważonego na rynku obligacji / Maciej Pawłowski.. Studia Ekonomiczne. 2019, nr 382, s. 160-169 2083-8611.

Artykuły 0/1

Forma prawna zakładu ubezpieczeń majątkowych a jego efektywność / Sylwester Kozak.. Studia Ekonomiczne. 2019, nr 387, s. 68-85 2083-8611.

Artykuły 0/1

GOW jako wyzwanie współczesności / Elżbieta Skrzypek.. Myśl Ekonomiczna i Polityczna. 2018, nr 2 (61), s. 17-47 2081-5913.

Artykuły 0/1

Innowacyjne instrumenty finansowe UE jako wsparcie w pozyskiwaniu kapitału przez przedsiębiorstwa z sektora MŚP / Bożena Frączek.. Studia Ekonomiczne. 2019, nr 387, s. 20-34 2083-8611.

Artykuły 0/1
   

Rezultaty od 1 do 19 z 89

Spróbuj innego zapytania używając