KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKA
Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu
Kontrast

Szukałeś: 100a = Grzenia, Jan współaut. . Znalezione 34

1 2 Następne >>

Rezultaty od 1 do 19 z 34

  Egz.
Dost./Ogl.

Dyrektywy Wspólnoty Europejskiej i ich implementacja do prawa krajowego / Bartłomiej Kurcz. Stan prawny na 18 czerwca 2004 r.
Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2004.

Miejsce: B Książka
1/1

Elementy stosunku prawnego zobowiązania podatkowego / Paweł Borszowski.
Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2004.

Miejsce: B Książka
1/1

Funkcje prawa : analiza pojęcia / Iwona Bogucka.
Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2000.

Miejsce: B Książka
1/1

Komercjalizacja przedsiębiorstw państwowych / Kazimierz Bandarzewski.
Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2003.

Miejsce: B Książka
1/1

Konstytucja dla Europy : przyszły fundament Unii Europejskiej / pod red. Sławomira Dudzika.
Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2005.

Miejsce: B Książka
3/3

Konstytucyjna zasada ochrony własności / Sylwia Jarosz-Żukowska.
Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2003.

Miejsce: B Książka
1/1

Mediacja i koncyliacja w prawie administracyjnym / Zbigniew Kmieciak.
Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2004.

Miejsce: B Książka
2/2

Ochrona praw dziecka w rodzinie dysfunkcyjnej : (dziecko, rodzina, państwo) / Marek Andrzejewski.
Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2003.

Miejsce: B Książka
1/1

Ochrona praw jednostek w prawie Wspólnot Europejskich : pozasądowe mechanizmy ochrony praw przed instytucjami i organami Wspólnot Europejskich / Adam Łazowski.
Kraków : Zakamycze, 2002.

Miejsce: B Książka
1/1

Pierwszeństwo nabycia nieruchomości / Beata Burian.
Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2004.

Miejsce: B Książka
2/2

Policja : organizacja i funkcjonowanie / Stanisław Pieprzny.
Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2003.

Miejsce: B Książka
3/3

Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych / Bogusław Banaszak.
Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2004.

Miejsce: B Książka
3/3

Postępowanie zabezpieczające w sprawach z zakresu prawa własności intelektualnej / Andrzej Jakubecki. Stan prawny na 1 listopada 2000 r.
Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2000.

Miejsce: B Książka
1/1

Pozycja samorządowych kolegiów odwoławczych w postępowaniu administracyjnym / pod red. Czesława Martysza i Andrzeja Matana.
Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2005.

Miejsce: B Książka
1/1

Prawnokarne aspekty wolności : materiały z konferencji Arłamów 16-18 maja 2005 r. / pod red. Marka Mozgawy ; [Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania w Przemyślu].
Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze. Wolters Kluwer Polska, 2006.

Miejsce: B Książka
1/1

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy / Jerzy Wojciech Wójcik.
Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2004.

Miejsce: B BC Książka
1/2

Przekazywanie skazanych pomiędzy państwami / Michał Płachta.
Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2003.

Miejsce: B Książka
3/3

Przekroczenie granic obrony koniecznej w polskim prawie karnym / Maria Szafraniec.
Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2004.

Miejsce: B Książka
1/1

Przestępstwa telekomunikacyjne / Maciej Rogalski.
Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2006.

Miejsce: B Książka
1/1
 

Rezultaty od 1 do 19 z 34

Spróbuj innego zapytania używając