START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  ZALOGUJ SIĘ  ZAREJESTRUJ SIĘ  SCHOWEK
KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej

Szukałeś: 100a = Giegżno, Piotr prom. . Znalezione 21

1 2 Następne >>

Rezultaty od 1 do 19 z 21

Opis Okładka Rodzaj dokumentu Egz.
Dost./Ogl.
Miejsce

American politics since 1945, edited with an introd. by Richard M. Dalfiume.
Chicago, Quadrangle Books [1969]

Książka 1/1 WY

Die Rechtsstellung der deutschen Staatsangeho~:rigen in den polnisch verwalteten Gebieten; zur Integration der sogenannten Autochthonen in die polnische Nation, von Christian Th. Stoll. [Hrsg. vom Johann-Gottfried-Herder-Forschungsrat]
Frankfurt/Main, A. Metzner, 1968.

Książka 1/1 WY

Dźwignice / Aleksy Piątkiewicz, Roman Sobolski.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1969.

Książka 1/1 WY

European political institutions : a comparative government reader / edited by William G. Andrews ; D. Van Nostrand Company Ltd. 2 ed.
[Toronto] : D. Van Nostrand Company (Canada), Ltd. , 1966.

Książka 1/1 WY

Geometria wykreślna / Zbigniew Lewandowski ; przy współudz. H., Koczyka, A. Kowalewskiego. Wyd. 4.
Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1966.

Książka 1/1 WY

Historia sztuki. Tom 1, Starożytność / Michał W. Ałpatow ; [tł. z niem. Maria Kurecka i Witold Wirpsza].
Warszawa : Wydawnictwo Arkady, 1968.

Książka 2/2 WY

Historia sztuki. Tom 3, Renesans i Barok / Michał W. Ałpatow ; [tł. z niem. Maria Kurecka].
Warszawa : Wydawnictwo Arkady, cop. 1969.

Książka 2/2 WY

Historia sztuki. Tom 4, Sztuka XVIII i XIX wieku / Michał W. Ałpatow ; [tł. z niem. Maria Kurecka].
Warszawa : Wydawnictwo Arkady, cop. 1969.

Książka 2/2 WY

Historia sztuki. Tom 2, Średniowiecze / Michał W. Ałpatow ; [tł. z niem. Maria Kurecka i Witold Wirpsza].
Warszawa : Wydawnictwo Arkady, cop. 1968.

Książka 2/2 WY

Krótki zarys historii filozofii / [pod red. M.T. Jowczuka , T.I. Ojzermana, I.J. Szczipanowa].
Warszawa : Książka i Wiedza, 1965.

Książka 1/1 WY

Odra - Nysa Łużycka - Bałtyk w polskiej myśli politycznej okresu drugiej wojny światowej / Marian Orzechowski.
Wrocław : Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich - Wydawnictwo, 1969

Książka 1/1 WY

Politics in Europe : comparisons and interpretations / ed. by Arend Lijphart.
Englewood Cliffs, N.J., Prentice-Hall [1969]

Książka 1/1 WY

Power in the Kremlin : from Khrushchev's decline to collective leadership / Michel Tatu ; transl. by Helen Katel.
London : Collins, 1969.

Książka 1/1 WY

Sociology and history : methods / ed. by Seymour Martin Lipset and Richard Hofstadter.
New York ; Basic Books, cop. 1968.

Książka 1/1 WY

The Communist Party of the Soviet Union, by Leonard Schapiro. 2d ed., rev. and enl.
London, Eyre & Spottiswoode, 1962.

Książka 1/1 WY

The Soviet political mind; studies in Stalinism and post-Stalin change.
New York, Praeger [1963]

Książka 1/1 WY

The Sports Car Engine : its tuning and modification / Colin Campbell.
Boston, Springer US, 1963.

Książka 0/1 WY

Wstęp do historii współczesnej / Geoffrey Barraclough ; przedm. Ryszard Frelek ; przekł. Danuta Petsch.
Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy , cop.1964.

Książka 1/1 WY

Wstęp do psychologii / Tadeusz Tomaszewski. Wyd.3.
Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1969.

Książka 2/2 WY
   

Rezultaty od 1 do 19 z 21

Spróbuj innego zapytania używając