START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  ZALOGUJ SIĘ  ZAREJESTRUJ SIĘ  SCHOWEK
KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej

Szukałeś: 100a = Giegżno, Piotr prom. . Znalezione 23

1 2 Następne >>

Rezultaty od 1 do 19 z 23

Opis Okładka Rodzaj dokumentu Egz.
Dost./Ogl.
Miejsce

Droga Europy Środkowej do Unii Europejskiej : (Czechy, Słowacja, Słowenia, Węgry) / Jacek Wojnicki.
Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2007.

Książka 1/1 WY

Europejska polityka bezpieczeństwa i obrony / Ryszard Zięba.
Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2005.

Książka 5/5 WY

Fundusze strukturalne oraz Fundusz Spójności : komentarz do rozporządzenia Rady Unii Europejskiej nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiający przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności / [aut.] Tomasz Kierzkowski (red.), Agnieszka Jankowska, Robert Knopik. Wyd. 2.
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2009.

Książka 3/5 BC CZYT PC WY WYP

Grupy interesu w Unii Europejskiej / Leszek Graniszewski, Cezary Piątkowski.
Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2004.

Książka 1/1 WY

Instytucje Unii Europejskiej / Kamila Cholawo-Sosnowska, Karina Karbowska, Anna Wnukowska.
Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2005.

Książka 3/3 B WY

Leksykon funduszy Unii Europejskiej / Jan Wiktor Tkaczyński, Rafał Willa, Marek Świstak.
Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2009.

Książka 3/5 BC CZYT WY WYP

Obywatelstwo Unii Europejskiej / Agnieszka Cieleń, Adam Szymański.
Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2004.

Książka 2/2 B WY

Państwa nordyckie a Unia Europejska / Katarzyna Dośpiał-Borysiak.
Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2007.

Książka 2/2 WY

Parlament Europejski w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej / Tomasz Kownacki.
Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe : 2006.

Książka 1/1 WY

Partnerstwo Eurośródziemnomorskie / Justyna Zając.
Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2005.

Książka 2/2 WY

Polityka medialna Unii Europejskiej / Ewa Stasiak-Jazukiewicz.
Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2005.

Książka 1/1 WY

Polityka socjalna Unii Europejskiej / Włodzimierz Anioł.
Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2003.

Książka 3/4 CZY WY

Pozyskiwanie środków unijnych przez przedsiębiorstwa innowacyjne : podejście procesowe / Elżbieta Weiss.
Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2011.

Książka 3/3 WY WYP

Prawo wspólnotowe / Jarosław Kamiński, Monika Poboży.
Warszawa : Wydaw. Sejmowe : 2004.

Książka 1/1 WY

Procesy decyzyjne w Unii Europejskiej / Marta Witkowska.
Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2004.

Książka 2/2 WY

Sprawy wewnętrzne i wymiar sprawiedliwości w Unii Europejskiej / Piotr Wawrzyk.
Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2005.

Książka 3/3 B WY

Status urzędnika Unii Europejskiej / Marcin Małecki, Krzysztof Tomaszewski.
Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2005.

Książka 1/1 WY

Unia Europejska : proces integracji europejskiej i zarys problematyki instytucjonalno-prawnej / Jerzy Kowalski, Zenon Ślusarczyk.
Warszawa : Polskie Wydaw. Prawnicze IURIS, [2006]

Książka 2/2 WY

Unia Europejska a państwa Europy Wschodniej / Alicja Stępień-Kuczyńska, Michał Słowikowski.
Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2008.

Książka 2/2 WY
   

Rezultaty od 1 do 19 z 23

Spróbuj innego zapytania używając