START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  ZALOGUJ SIĘ  ZAREJESTRUJ SIĘ  SCHOWEK
KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej

Szukałeś: 100a = Giegżno, Piotr prom. . Znalezione 26

Autorzy:

 

Oddziały:

 

Seria:

 

Rok:

 

Język dok.:

1 2 Następne >>

Rezultaty od 1 do 19 z 26

Opis Okładka Rodzaj dokumentu Egz.
Dost./Ogl.
Miejsce

"Nowa gospodarka" i jej implikacje dla długookresowego wzrostu w krajach posocjalistycznych / [Dokument elektroniczny] Grzegorz W. Kołodko red. naukowa.
Warszawa : Wydaw. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, 2001.

Książki elektroniczne Jagiellońska 0/1 WY

"Nowa gospodarka" i stare problemy : [Dokument elektroniczny] perspektywy szybkiego wzrostu w krajach posocjalistycznych / red. nauk. Grzegorz W. Kołodko, Marcin Piątkowski ; TIGER.
Warszawa : Wydaw. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, 2002.

Książki elektroniczne Jagiellońska 0/1 WY

Cele rozwoju a makroproporcje gospodarcze / [Dokument elektroniczny] Grzegorz W. Kołodko.
Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1986.

Książki elektroniczne Jagiellońska 0/1 WY

Dwadzieścia lat transformacji : [Dokument elektroniczny] osiągnięcia, problemy, perspektywy / red. nauk. Grzegorz W. Kołodko, Jacek Tomkiewicz ; Kożmiński. Przedsiębiorczość i Zarządzanie.
Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne : 2009.

Książki elektroniczne Jagiellońska 0/1 WY

Globalizacja a perspektywy rozwoju krajów posocjalistycznych / [Dokument elektroniczny] Grzegorz W. Kołodko.
Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2001.

Książki elektroniczne Jagiellońska 0/1 WY

Globalizacja, kryzys i co dalej? / [Dokument elektroniczny] red. nauk. Grzegorz W. Kołodko.
Warszawa : Wydawnictwo Poltext, cop. 2010.

Książki elektroniczne Jagiellońska 0/1 WY

Globalizacja, marginalizacja, rozwój / [Dokument elektroniczny] red. nauk. Grzegorz W. Kołodko.
Warszawa : Wydaw. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, 2003.

Książki elektroniczne Jagiellońska 0/1 WY

Hiperinflacja i stabilizacja w gospodarce postsocjalistycznej / [Dokument elektroniczny] Grzegorz W. Kołodko, Danuta Gotz-Kozierkiewicz, Elżbieta Skrzeszewska-Paczek.
Warszawa : Państ. Wydaw. Ekonomiczne, 1991.

Książki elektroniczne Jagiellońska 0/1 WY

Inflacja, reforma, stabilizacja / [Dokument elektroniczny] Grzegorz W. Kołodko.
Warszawa : Studencka Oficyna Wydawnicza ZSP [Zrzeszenia Studentów Polskich] "Alma-Press", 1990.

Książki elektroniczne Jagiellońska 0/1 WY

Kryzys, dostosowanie, rozwój / [Dokument elektroniczny] Grzegorz W. Kołodko.
Warszawa : Państ. Wydaw. Ekonomiczne, 1989.

Książki elektroniczne Jagiellońska 0/1 WY

Kwadratura pięciokąta : [Dokument elektroniczny] od załamania gospodarczego do trwałego wzrostu / Grzegorz W. Kołodko.
Warszawa : Poltext, 1993.

Książki elektroniczne Jagiellońska 0/1 WY

Moja globalizacja czyli Dookoła świata i z powrotem / [Dokument elektroniczny] Grzegorz W. Kołodko.
Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2001.

Książki elektroniczne Jagiellońska 0/1 WY

O naprawie naszych finansów / [Dokument elektroniczny] Grzegorz W. Kołodko.
Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2004.

Książki elektroniczne Jagiellońska 0/1 WY

Od szoku do terapii : [Dokument elektroniczny] ekonomia i polityka transformacji / Grzegorz W. Kołodko ; tł. z ang. Jasper Tilbury ; red. Tomasz Jeziorański.
Warszawa : "Poltext", 1999.

Książki elektroniczne Jagiellońska 0/1 WY

Polityka finansowa, stabilizacja, transformacja : [Dokument elektroniczny] praca zbiorowa / pod red. nauk. Grzegorza W. Kołodko ; [aut. Iwona Antowska-Bartosiewicz et al.].
Warszawa : Instytut Finansów, 1991.

Książki elektroniczne Jagiellońska 0/1 WY

Polityka finansowa, transformacja, wzrost / [Dokument elektroniczny] pod red. nauk. Grzegorza W. Kołodko ; aut. I[wona] Antowska-Bartosiewicz [et al.].
Warszawa : Instytut Finansów, 1992.

Książki elektroniczne Jagiellońska 0/1 WY

Polska 2000 : [Dokument elektroniczny] strategia dla przyszłości / Grzegorz W. Kolodko.
Warsaw : "Poltext", 1996.

Książki elektroniczne Jagiellońska 0/1 WY

Polska alternatywa : [Dokument elektroniczny] stare mity, twarde fakty, nowe strategie / Grzegorz W. Kołodko, Mario D. Nuti.
Warszawa : "Poltext", 1997.

Książki elektroniczne Jagiellońska 0/1 WY

Polska w świecie inflacji / [Dokument elektroniczny] Grzegorz W. Kołodko.
Warszawa : "Książka i Wiedza", 1987.

Książki elektroniczne Jagiellońska 0/1 WY
   

Rezultaty od 1 do 19 z 26

Spróbuj innego zapytania używając