START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  ZALOGUJ SIĘ  ZAREJESTRUJ SIĘ  SCHOWEK
KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej

Szukałeś: 100a = Giegżno, Piotr prom. . Znalezione 13

Rezultaty od 1 do 13 z 13

Opis Okładka Rodzaj dokumentu Egz.
Dost./Ogl.
Miejsce

Analiza porównawcza poziomu liberalizacji systemów gospodarczych krajów członkowskich Unii Europejskiej : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Swadźby.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006.

Książka 0/1 CZYT

Analiza porównawcza poziomu opiekuńczości w krajach Unii Europejskiej / praca zbiorowa pod red. Stanisława Swadźby.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007.

Książka 1/1 MAG

Integracja i globalizacja a system gospodarczy. Konsekwencje dla Polski / Stanisław Swadźba.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007.

Książka 1/1 MAG

System gospodarczy Unii Europejskiej a docelowy model polskiej gospodarki : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Swadźby.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000.

Książka 1/1 MAG

System gospodarczy Unii Europejskiej a pozaeuropejskie modele gospodarcze : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Swadźby.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002.

Książka 1/1 MAG

Systemy gospodarcze i ich ewolucja : dokąd zmierza Polska : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Swadźby.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001.

Książka 1/1 MAG

Systemy gospodarcze i ich ewolucja : model polskiej gospodarki w kontekście przyszłego członkostwa w Unii Europejskiej : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Swadźby.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002.

Książka 1/1 MAG

Systemy gospodarcze i ich ewolucja : kraje postsocjalistyczne : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Swadźby.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004.

Książka 0/1 CZYT

Systemy gospodarcze krajów byłego ZSRR : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Swadźby.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004.

Książka 1/1 MAG

Systemy gospodarcze krajów Europy Środkowowschodniej : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Swadźby.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003.

Książka 1/1 MAG

Systemy gospodarcze krajów Unii Europejskiej : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Swadźby.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998.

Książka 1/1 MAG

Teoretyczne aspekty oceny krajowych systemow gospodarczych : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Swadźby.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005.

Książka 1/1 MAG

Zmiany w strukturze gospodarczej Wspólnoty Europejskiej / Stanisław Swadźba.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1994.

Książka 1/1 MAG
     

Rezultaty od 1 do 13 z 13

Spróbuj innego zapytania używając