START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  ZALOGUJ SIĘ  ZAREJESTRUJ SIĘ  SCHOWEK
KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej

Szukałeś: 100a = Giegżno, Piotr prom. . Znalezione 14

Rezultaty od 1 do 14 z 14

Opis Okładka Rodzaj dokumentu Egz.
Dost./Ogl.
Miejsce

Indykatory wczesnego ostrzegania w zarządzaniu zasobami przedsiębiorstwa / Krystyna Jędralska, Barbara Woźniak-Sobczak.
Katowice : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1998.

Książka 1/1 WY

Instytucjonalizacja aktywności ekonomicznej w gospodarce światowej w układach narodowym, regionalnym i globalnym / pod red. Ewy Okoń-Horodyńskiej.
Katowice : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1998.

Książka 0/1 CZY

Instytucjonalne dostosowania Polski do udziału w piątym programie ramowym badań, rozwoju technologicznego i prezentacji Unii Europejskiej : część pierwsza / pod red. Ewy Okoń-Horodyńskiej.
Katowice : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1999.

Książka 0/1 CZY

Kryzysy finansowe, ich przyczyny, skutki i sposoby przezwyciężania : praca zbiorowa / pod red. Joanny Żabińskiej.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000.

Książka 2/2 B MAG WYP

Marketing dużych firm transportowych w warunkach integracji europejskiej na przykładzie PLL LOT S.A. / Joanna Filipczyk, Dariusz Fuchs.
Katowice : Akademia Ekonomiczna, 1998.

Książka 1/1 WY

Multiobjective analysis in dynamic environment / Tadeusz Trzaskalik.
Katowice : AE, 1998.

Książka 1/1 WY

Narodowy system innowacji w Polsce / Ewa Okoń-Horodyńska.
Katowice : Wydaw. Uczelniane AE, 1998.

Książka 0/1 CZY

Przeobrażenia demograficzne kraju i ich konsekwencje dla polityki społecznej : materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Ustronie Wielkopolskie 29-31 maja 1997 / pod red. Lucyny Frąckiewicz.
Katowice : Wydaw. Uczelniane AE, 1998.

Książka 1/1 WY

Systemy gospodarcze i ich ewolucja : dokąd zmierza Unia Europejska : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Swadźby.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000.

Książka 3/3 B MAG WYP

Wpływ tendencji integracyjnych na rozwój zarządzania logistycznego / Danuta Kisperska-Moroń.
Katowice : Wydaw. Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 1999.

Książka 1/1 WY

Wpływ tendencji integracyjnych na rozwój zarządzania logistycznego / Danuta Kisperska-Moroń. Wyd.2.
Katowice : Wydaw. Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 2000.

Książka 0/2 CZY CZYT

Współczesne teorie konfliktu społecznego / Anna Adamus-Matuszyńska.
Katowice : Wydaw. Uczelniane AE, 1998.

Książka 1/1 WY

Zagospodarowanie transportowe zurbanizowanych obszarów przygranicznych polsko-czeskich : drugi etap : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Dziadka.
Katowice : Akademia Ekonomiczna, 1998.

Książka 0/1 CZY

Zatrudnienie w procesie przemian polskiej gospodarki / Dorota Kotlorz.
Katowice : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1999.

Książka 1/1 WY
     

Rezultaty od 1 do 14 z 14

Spróbuj innego zapytania używając