START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  ZALOGUJ SIĘ  ZAREJESTRUJ SIĘ  SCHOWEK
KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej

Szukałeś: 100a = Giegżno, Piotr prom. . Znalezione 18

Rezultaty od 1 do 18 z 18

Opis Okładka Rodzaj dokumentu Egz.
Dost./Ogl.
Miejsce

Badania miejskie i regionalne : Potencjały rozwojowe oraz kierunki przemian w miastach i regionach / red. nauk. Andrzej Klasik.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015.

Książka 1/1 WY

Elementy teorii zintegrowanej gospodarki przestrzennej : studium integracji działania układów gałęziowych i regionalnych; praca zbiorowa / pod kier. nauk. Andrzeja Klasika.
Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1979.

Książka 1/1 MAG

Górny Śląsk i Północne Morawy jako silny region transgraniczny Europy Środkowej : praca zbiorowa / pod red. nauk. Andrzeja Klasika i Osvalda Milerskiego.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001.

Książka 1/1 MAG

Inteligencja strategiczna w budowaniu przyszłości miast i regionów / red. nauk. Andrzej Klasik, Florian Kuźnik.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2020.

Książka 1/1 WYP

Kreatywna aglomeracja - potencjały, mechanizmy, aktywności : podejścia metodologiczne / praca zbiorowa pod red. Andrzeja Klasika.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2008.

Książka 1/1 MAG

Kreatywne miasta i aglomeracje : studia przypadków / praca zbiorowa pod red. Andrzeja Klasika.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2009.

Książka 1/1 MAG

Miasta, metropolie, regiony : nowe orientacje rozwojowe / red. nauk. Andrzej Klasik, Florian Kuźnik.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014.

Książka 1/1 MA

Nowe praktyki rozwoju lokalnego i regionalnego / red. nauk. Andrzej Klasik, Florian Kuźnik.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017.

Książka 1/1 MAG

Przedsiębiorcze i konkurencyjne regiony w perspektywie spójności przestrzeni europejskiej : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Klasika.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006.

Książka 1/1 WYP

Przedsiębiorczość i konkurencyjność a rozwój regionalny : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Klasika.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006.

Książka 1/1 MAG

Przyszłość metropolii i regionu miejskiego / Andrzej Klasik, Florian Kuźnik, Artur Ochojski.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2019.

Książka 1/1 WYP

Rola sektora kultury i przemysłów kreatywnych w rozwoju miast i aglomeracji : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Klasika.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010.

Książka 1/1 MAG

Rozwój gospodarki kreatywnej na obszarach metropolitalnych : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Klasika.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013.

Książka 1/1 WYP

Rozwój kreatywny i inteligentny centrów i przestrzeni miejskich / red. nauk. Andrzej Klasik.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2018.

Książka 1/1 WYP

Strategie regionalne : formułowanie i wprowadzanie w życie / Andrzej Klasik.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002.

Książka 1/2 B MAG

Zarys metodyki planowania strategicznego : praca zbiorowa / pod kier. nauk. Andrzeja Klasika. Wyd. 2 uzup.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1993.

Książka 1/1 MAG WYP

Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym i regionalnym : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Klasika i Floriana Kuźnika ; Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych AE.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001.

Książka 1/1 MAG

Zróżnicowanie poziomu konkurencyjności województw Polski Południowej : materiały z konferencji naukowej / pod red. Andrzeja Klasika i Floriana Kuźnika.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997.

Książka 1/1 MAG
     

Rezultaty od 1 do 18 z 18

Spróbuj innego zapytania używając