START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  ZALOGUJ SIĘ  ZAREJESTRUJ SIĘ  SCHOWEK
KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej

Szukałeś: 100a = Giegżno, Piotr prom. . Znalezione 46

1 2 3 Następne >>

Rezultaty od 1 do 19 z 46

Opis Okładka Rodzaj dokumentu Egz.
Dost./Ogl.
Miejsce

Badania operacyjne w planowaniu projektów / pod red. Tadeusza Trzaskalika.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2009.

Książka 1/1 MAG

Ceny transportu miejskiego w Europie : praca zbiorowa / pod red. Roberta Tomanka.
Katowice : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2007.

Książka 3/3 MAG WY

Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej : znaczenie kategorii wyboru w teoriach ekonomicznych i praktyce gospodarczej : praca zbiorowa / pod red. Urszuli Zagóry-Jonszty.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2010.

Książka 1/1 MAG

E-negocjacje : modelowanie, analiza i wspomaganie / Tomasz Wachowicz.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006.

Książka 1/1 MAG

Efektywny transport - konkurencyjna gospodarka / praca zbiorowa pod red. Marii Michałowskiej.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2009.

Książka 1/1 MAG

Etyczne aspekty wychowania w szkole wyższej / Michał Kapias, Katarzyna Kasperek, Grzegorz Polok.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2008.

Książka 1/1 MAG

Informatyka a współczesne kierunki rozwoju badań operacyjnych / [kom. red. Halina Henzel et al.].
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007.

Książka 1/1 MAG

Integracja transportu miejskiego / Grzegorz Dydkowski.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2009.

Książka 1/1 MAG

Interaktywne wielokryterialne wspomaganie decyzji w warunkach ryzyka : metody i zastosowania / Maciej Nowak.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2008.

Książka 1/1 MAG

Internacjonalizacja procesu kształcenia na kierunkach studiów ekonomicznych : materiały III wydziałowej konferencji dydaktyczno-naukowej / pod red. Eugeniusza Gatnara.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2010.

Książka 1/1 MAG

Internationales Marketing und Management / hrsg. von Mario Glowik und Sławomir Smyczek ; [aut. Sławomir Smyczek et al.] ; Karol Adamiecki Wirtschaftsuniversität Katowice.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2008.

Książka 1/1 MAG

Karol Adamiecki - polski współtwórca nauki organizacji i zarządzania : (biografia i dokonania) / Alojzy Czech.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2009.

Książka 1/1 MAG

Koszty jakości działań personalnych wspomagających zarządzanie wiedzą : typologia, identyfikacja w praktyce, ewaluacja / Anna Lipka [et al.].
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2009.

Książka 1/1 MAG

Metody badań operacyjnych w praktyce / praca naukowa pod red. Donaty Kopańskiej-Bródki.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2010.

Książka 1/1 MAG

Metody i modele analiz ilościowych w ekonomii i zarządzaniu. Cz. 1 / Anna Janiga-Ćmiel [et al.] ; red. nauk. Jerzy Mika.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2009.

Książka 1/1 MAG

Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2007 / praca zbiorowa pod red. Piotra Chrzana i Tadeusza Czernika.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2009.

Książka 1/1 MAG

Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2008 / praca zbiorowa pod red. Piotra Chrzana i Ewy Dziwok.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2009.

Książka 1/1 MAG

Metody statystyczne w sterowaniu jakością produkcji / Grzegorz Kończak.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007.

Książka 1/1 MAG

Miasto : ekonomiczne aspekty funkcjonowania / Małgorzata Czornik. Wyd. 2 rozsz.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2008.

Książka 1/1 MAG
   

Rezultaty od 1 do 19 z 46

Spróbuj innego zapytania używając