START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  ZALOGUJ SIĘ  ZAREJESTRUJ SIĘ  SCHOWEK
KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej

Szukałeś: 100a = Giegżno, Piotr prom. . Znalezione 25

1 2 Następne >>

Rezultaty od 1 do 19 z 25

Opis Okładka Rodzaj dokumentu Egz.
Dost./Ogl.
Miejsce

Analiza porównawcza poziomu liberalizacji systemów gospodarczych krajów członkowskich Unii Europejskiej : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Swadźby.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006.

Książka 0/1 CZYT

Badania marketingowe w Internecie : praca zbiorowa / pod red. Kornelii Karcz i Andrzeja Bajdaka.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005.

Książka 0/1 CZYT

Ewolucja społecznej gospodarki rynkowej w RFN / Joanna Czech-Rogosz.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005.

Książka 0/1 CZYT

Finansowe aspekty rozwoju lokalnego na podstawie badań / red. nauk. Teresa Famulska.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006.

Książka 0/1 CZYT

Kierunki rozwoju logistyki w Polsce w świetle tendencji światowych : praca zbiorowa / pod red. Mariana Sołtysika.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004.

Książka 0/1 CZYT

Marketing we współczesnych procesach tworzenia wartości dla klienta i przedsiębiorstwa / Maja Szymura-Tyc. Wyd. 2
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006.

Książka 0/1 CZYT

Marketingowa orientacja firm ubezpieczeniowych w Polsce / Beata Nowotarska-Romaniak. [Wyd. 2 popr. i uzup.]
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005.

Książka 0/1 CZYT

Nieliberalne kierunki współczesnej myśli ekonomicznej / Barbara Danowska-Prokop, Helena Przybyła, Urszula Zagóra-Jonszta.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003.

Książka 0/1 CZYT

Nowoczesny model pomocy społecznej : (badania własne) : praca zbiorowa / pod kier. Lucyny Frąckiewicz.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1993.

Książka 0/1 CZYT

Pierwszy rok członkostwa Polski, Republiki Czeskiej oraz Litewskiej w Unii Europejskiej : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Sporka.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005.

Książka 0/1 CZYT

Polska polityka energetyczna w warunkach integracji z Unią Europejską / Lorek Elżbieta.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2008.

Książka 0/1 CZYT

Preferencje nabywców instytucjonalnych - metody badania / Andrzej Bajdak.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005.

Książka 0/1 CZYT

Procesy regionalnej integracji gospodarczej w Europie i na świecie : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Sporka.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006.

Książka 0/1 CZYT

Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny : praca zbiorowa / pod red. Mariusza Bratnickiego i Janusza Strużyny.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001.

Książka 0/1 CZYT

Strategie marketingowe korporacji transnarodowych / Aleksandra Nizielska.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005.

Książka 0/1 CZYT

Systemy gospodarcze i ich ewolucja : kraje postsocjalistyczne : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Swadźby.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004.

Książka 0/1 CZYT

Szanse i zagrożenia funkcjonowania przedsiębiorstw transportu, spedycji i łączności w warunkach jednolitego europejskiego rynku transportowego : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Dziadka i Aliny Lipińskiej-Słoty.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001.

Książka 0/1 CZYT

Sześćdziesiąt lat polityki społecznej w Polsce : księga pamiątkowa na jubileusz osiemdziesięciolecia prof. zw. dr hab. Lucyny Frąckiewicz / praca zbiorowa pod red. Andrzeja Rączaszka.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006.

Książka 0/1 CZYT

Współczesna polityka społeczna Polski na tle Unii Europejskiej : praca zbiorowa / pod red. Lucyny Frąckiewicz i Aldony Frączkiewicz-Wronki.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000.

Książka 0/1 CZYT
   

Rezultaty od 1 do 19 z 25

Spróbuj innego zapytania używając