KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKA
Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu
Kontrast

Szukałeś: 020a = 978-83-01-14793-8 . Znalezione 997

Autorzy:

[ więcej ]

 

Oddziały:

 

Seria:

[ więcej ]

 

Rok:

 

Język dok.:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Następne >>

Rezultaty od 1 do 19 z 997

  Egz.
Dost./Ogl.

800 dni : szok kontrolowany / Leszek Balcerowicz ; zapisał Jerzy Baczyński ; współpr. Jerzy Koźmiński.
Warszawa : Polska Oficyna Wydawnicza BGW, 1992.

Miejsce: B Książka
1/1

[Uwarunkowania i kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego województwa gorzowskiego]. 2, Studia rozwoju i zagospodarowania przestrzennego / red. nauk. Jerzy J. Parysek, Bohdan Gruchman.
Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998.

Miejsce: B Książka
1/1

[Uwarunkowania i kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego województwa gorzowskiego]. 3, Koncepcje rozwoju / red. nauk. Jerzy J. Parysek, Bohdan Gruchman.
Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998.

Miejsce: B Książka
1/1

[Uwarunkowania i kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego województwa gorzowskiego]. T. 1, Struktury i procesy / red. nauk. Bohdan Gruchman, Jerzy J. Parysek, Franz Walk.
Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998.

Miejsce: B Książka
1/1

ABC etyki / Tadeusz Styczeń, Jarosław Merecki. Wyd. 4 uzup. i poszerz.
Lublin : Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1996.

Miejsce: B Książka
1/1

Aby osiągnąć cel, czyli jak pisać listy, jak układać ogłoszenia i reklamy, jak prowadzić zebrania i prezentacje, jak przygotowywać raporty, jak rozmawiać przez telefon : praca zbiorowa / pod red. Kazimierza Sedlaka. Wyd. 3.
Kraków : Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, 1998.

Miejsce: B Książka
1/1

Aby osiągnąć cel, czyli jak pisać listy, jak układać ogłoszenia i reklamy, jak prowadzić zebrania i prezentacje, jak przygotowywać raporty, jak rozmawiać przez telefon : praca zbiorowa / red. Kazimierz Sedlak.
Kraków : Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, 1995.

Miejsce: B Książka
2/2

Adaptacja formatu MARC BN dla potrzeb bibliografii regionalnej Praca zbiorowa 1
Warszawa SBP 1999

Miejsce: E-BOOK
0/0

Administracja i polityka : proces decyzyjny w administracji publicznej / pod red. Ludwika Habudy.
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2000.

Miejsce: B Książka
2/2

Administracja i polityka : wprowadzenie / pod red. Andrzeja Ferensa i Iwony Macek.
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1999.

Miejsce: B Książka
1/1

Administracja publiczna : zagadnienia ogólne / Hubert Izdebski, Michał Kulesza. Wyd. 2.
Warszawa : Liber, 1999.

Miejsce: B Książka
1/1

Administracja publiczna : zagadnienia ogólne / Hubert Izdebski, Michał Kulesza. Wyd. 2.
Warszawa : Liber, 2000.

Miejsce: B Książka
1/1

Administracja publiczna w systemie politycznym / B. Guy Peters ; przekł. Kazimierz W. Frieske.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 1999.

Miejsce: B Książka
3/3

Administracja wobec praw człowieka / Tadeusz Jasudowicz.
Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora, 1996.

Miejsce: B Książka
1/1

Agrobiznes : praca zbiorowa. T. 2, Mikroekonomika / pod red. Augustyna Wosia ; zesp. aut. Augustyn Woś, Andrzej Kowalski, Stanisław Kowalczyk, Małgorzata Duczkowska-Piasecka.
Warszawa : Wydawnictwo Key Text, 1996.

Miejsce: B Książka
1/1

Agrobiznes. T. 1, Makroekonomika / Augustyn Woś. Wyd. 1, dodr.
Warszawa : Wydawnictwo Key Text, 1998.

Miejsce: B Książka
1/1

Aksjologia, etyka, samookreślenie / pod red. Seweryna Dziamskiego.
Poznań : Wydawnictwo Fundacji Humaniora, 1996.

Miejsce: B Książka
1/1

Analiza i projektowanie systemów informatycznych zarządzania : metodyki, techniki, narzędzia / Stanisław Wrycza.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999.

Miejsce: B Książka
1/1

Analiza rynku : makromechanizmy / Stefan Mynarski.
Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000.

Miejsce: B Książka
2/2
 

Rezultaty od 1 do 19 z 997

Spróbuj innego zapytania używając