KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKA
Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu
Kontrast

Szukałeś: 020a = 978-83-01-14793-8 . Znalezione 19

Rezultaty od 1 do 19 z 19

  Egz.
Dost./Ogl.

Dwadzieścia lat stosunków Polski ze zjednoczonymi Niemcami : budowanie podstaw prawnych : Traktat "2+4", Traktat o potwierdzeniu granicy polsko-niemieckiej, Traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, pomoc dla ofiar prześladowania nazistowskiego, roszczenia niemieckie wobec Polski / Jan Barcz.
Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2011.

Miejsce: B Książka
2/2

Główne kierunki reformy ustrojowej Unii Europejskiej (aspekty instytucjonalno-prawne) / Jan Barcz.. Państwo i Prawo. 2015, z. 7 (833), s. 23-55 0031-0980.

Miejsce: Artykuły Wrocław
0/1

Instytucje i prawo Unii Europejskiej / Jan Barcz, Maciej Górka, Anna Wyrozumska. Wyd. 6, stan prawny na 21 lipca 2020 r.
Warszawa : Wolters Kluwer, 2020.

Miejsce: B BC Książka
1/2

Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji / Jan Barcz, Maciej Górka, Anna Wyrozumska. Wyd. 3.
Warszawa : Wydawnictwo LexisNexis 2012.

Miejsce: B Książka
4/4

Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji / Jan Barcz, Maciej Górka, Anna Wyrozumska. 5. wyd., stan prawny na 15 sierpnia 2017 r.
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2017.

Miejsce: B Książka
3/5

Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków zarządzania i administracji / Jan Barcz, Maciej Górka, Anna Wyrozumska. Wyd. 2, [stan prawny na 1 października 2010 roku.].
Warszawa : LexisNexis Polska, 2011.

Miejsce: B Książka
17/17

Integracja europejska w świetle Traktatu z Lizbony : aspekty ekonomiczne / Jan Barcz, Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska, Krystyna Michałowska-Gorywoda.
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012.

Miejsce: B BC Książka
2/3

Niedobry wyrok w niefortunnym czasie : uwagi na tle wyroku FTK z 5.05.2020 r. / Jan Barcz, Jerzy Kranz.. Państwo i Prawo. 2020, z. 9 (895), s. 23-46 0031-0980.

Miejsce: Artykuły Wrocław
0/1

Nowy Traktat dla Unii Europejskiej? / Jan Barcz.. Państwo i Prawo. 2017, z. 1 (851), s. 3-18 0031-0980.

Miejsce: Artykuły Wrocław
0/1

Odszkodowania wojenne od Niemiec dla Polski po upływie 70 lat od zakończenia wojny światowej w świetle prawa międzynarodowego / Jan Barcz.. Państwo i Prawo. 2017, z. 11 (861), s. 18-32 0031-0980.

Miejsce: Artykuły Wrocław
0/1

Polityki Unii Europejskiej: polityki społeczne : aspekty prawne / pod red. Jana Barcza ; aut. Jan Barcz, Magdalena Bainczyk, Magdalena Bober, Anastazja Gajda, Barbara Janusz-Pawletta, Agnieszka Jańczuk, Atina Krajewska, Arkadiusz Michoński, Anna Pudło, Joanna Ryszka, Izabela Skomerska-Muchowska, Urszula Stępkowska.
Warszawa : Instytut Wydawniczy EuroPrawo, 2010.

Miejsce: B Książka
2/2

Prawo gospodarcze Unii Europejskiej : swobodny przepływ towarów : swobodny przepływ pracowników : prawo przedsiębiorczości i prawo spółek : swoboda świadczenia usług : swoboda przepływu kapitału i usługi finansowe : wspólne reguły konkurencji / pod red. Jana Barcza. ; aut. Bartosz Bacia [et al.].
Warszawa : Instytut Wydawniczy EuroPrawo, 2011.

Miejsce: B BC Książka
6/7

Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej : podstawy prawne i ramy instytucjonalne wraz z podstawowymi dokumentami / Jan Barcz.
Warszawa : Instytut Wydawniczy EuroPrawo, 2010.

Miejsce: B Książka
3/3

Rada Europy a przemiany demokratyczne w państwach Europy Środkowej i Wschodniej w latach 1989-2009 / red. nauk. Jerzy Jaskiernia ; [aut. Jan Barcz et al.].
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010.

Miejsce: B Książka
1/1

Unia Europejska na rozstajach : Traktat z Lizbony : dynamika i główne kierunki reformy ustrojowej / Jan Barcz. Wyd. 3.
Warszawa : Instytut Wydawniczy EuroPrawo, 2011.

Miejsce: B Książka
2/2

Unia Europejska wobec niepraworządnego państwa członkowskiego / Jan Barcz.. Państwo i Prawo. 2019, z. 1 (875), s. 3-23 0031-0980.

Miejsce: Artykuły Wrocław
0/1

W sprawie modelu przyszłej Unii Europejskiej : integracja zróżnicowana czy integracja elastyczna? / Jan Barcz.. Państwo i Prawo. 2015, z. 5 (831), s. 19-35 0031-0980.

Miejsce: Artykuły Wrocław
0/1

Zarys prawa / Jan Barcz, Andrzej Bierć, Jolanta Jakubowska-Hara, Stefan Korycki, Jerzy Kuciński, Walerian Sanetra ; pod red. Jerzego Kucińskiego.
Warszawa : LexisNexis Polska, 2012.

Miejsce: B Książka
3/3

Zarys prawa / red. nauk. Jerzy Kuciński ; aut. Jan Barcz, Andrzej Bierć, Jolanta Jakubowska-Hara, Stefan Korycki, Jerzy Kuciński, Walerian Sanetra. Wyd. 2, stan prawny na 29 lipca 2016.
Warszawa : Wolters Kluwer, 2016.

Miejsce: BC Książka
0/1
   

Rezultaty od 1 do 19 z 19

Spróbuj innego zapytania używając