START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  ZALOGUJ SIĘ  ZAREJESTRUJ SIĘ  SCHOWEK
KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej

Szukałeś: 773a = Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem / . Znalezione 7107

Autorzy: [ więcej ]

 

Oddziały:

 

Seria: [ więcej ]

 

Rok:

 

Język dok.: [ więcej ]

<<Poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Następne >>

Rezultaty od 96 do 114 z 7107

Opis Okładka Rodzaj dokumentu Egz.
Dost./Ogl.
Miejsce

Analiza ekonomiczno-finansowa firmy / Zdzisław Leszczyński, Anna Skowronek-Mielczarek.
Warszawa : Difin, 2000.

Książka 1/1 MAG WYP

Analiza finansowa / Tadeusz Dudycz. Wyd. 2
Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000.

Książka 1/1 MAG

Analiza finansowa : problemy metodyczne w ujęciu praktycznym / Tadeusz Dudycz, Stefan Wrzosek.
Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000.

Książka 1/1 MAG P

Analiza finansowa w praktyce / Agnieszka Cenkier, Grzegorz Gołębiowski.
Warszawa : Centrum Informacji Menedżera, 1996.

Książka 1/1 MAG P WYP

Analiza finansowa w procesie sterowania przedsiębiorstwem : założenia i metody w warunkach gospodarki rynkowej / Marian Walczak ; Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
Warszawa : SKwP, 1993.

Książka 1/1 MAG WYP

Analiza finansowa w przedsiębiorstwie / Lech Bednarski. Wyd. 4 zm.
Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2000.

Książka 1/1 P WYP

Analiza fundamentalna / John C. Ritchie.
Warszawa : WIG-Press, 1997.

Książka 1/1 CZYT MAG

Analiza fundamentalna i techniczna / Mariusz Czekała.
Wrocław : Wydaw. AE, 1997.

Książka 1/1 MAG

Analiza i decyzje finansowe w przedsiębiorstwie / Sławomir Nahotko.
Bydgoszcz : TNOiK ; OPO, 1998.

Książka 6/6 MAG P WYP

Analiza i funkcjonowanie rynku / pod red. Józefa Perenca.
Szczecin : USz., 1998.

Książka 0/1 CZYT

Analiza i prognoza podaży miejsc i popytu na wyższe studia ekonomiczne w latach 1996-2005 : (raport z badań) / [aut.] Tadeusz Wojciechowski, Zofia Bolkowska, Małgorzata Pieńkowska [et al.] ; Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Warszawie. Instytut Naukowo-Badawczy.
Warszawa : WSZiM, 1998.

Książka 1/1 MAG

Analiza i projektowanie systemów informatycznych zarządzania : metodyki, techniki, narzędzia / Stanisław Wrycza.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999.

Książka 1/1 B MAG

Analiza i zarys systemu informacyjnego o zadaniach, kompetencjach, funkcjach i strukturach organizacyjnych naczelnych i centralnych organów administracji rządowej : stan informatyzacji wybranych urzędów administracji rządowej : analiza ankiety / Departament Reformy Administracji Publicznej URM, Instytut Inżynierii Informatycznej ; wstęp Zdzisław Traczyk.
Warszawa : URM, 1996.

Książka 1/1 MAG

Analiza informacji w administracji i biznesie / Tomasz R. Aleksandrowicz ; Wyższa Szkoła Handlu i Prawa.
Warszawa : Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, 1999.

Książka 2/2 MAG P WYP

Analiza kosztów / Edward Nowak. Wyd. 2 zm.
Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1994.

Książka 1/1 MAG WYP

Analiza kosztów firmy / Kazimierz Sawicki.
Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2000.

Książka 3/3 MAG P WYP

Analiza kosztów własnych w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem przemysłowym / Cezary Kochalski.
Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000.

Książka 1/1 MAG

Analiza kształtowania się dochodów i wydatków ludności w okresie transformacji gospodarczej w Polsce / Barbara Podolec.
Warszawa ; Kraków : Wydaw. Naukowe PWN, 2000.

Książka 2/2 MAG

Analiza matematyczna : podręcznik dla ekonomistów / Walerian Dubnicki, Jacek Kłopotowski, Tomasz Szapiro.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996.

Książka 2/2 P WYP
 

Rezultaty od 96 do 114 z 7107

Spróbuj innego zapytania używając