KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKA
Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu
Kontrast

Szukałeś: 773a = Prawo pracy / . Znalezione 15276

Autorzy:

[ więcej ]

 

Oddziały:

 

Seria:

[ więcej ]

 

Rok:

 

Język dok.:

[ więcej ]

<<Poprzednie 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Następne >>

Rezultaty od 267 do 285 z 15276

  Egz.
Dost./Ogl.

An entrepreneur as an employer in the Polish legal system = Przedsiębiorca jako pracodawca w polskim porządku prawnym / Michał Barański.. Praca i Zabezpieczenie Społeczne. 2019, nr 11, s. 11-20 0032-6186.

Miejsce: Artykuły Wrocław
0/1

An essential A-Z of business law / Catherine Mason. 3rd ed.
Birtley : Global Legal English, 2011.

Miejsce: BC Książka
0/1

An Implementation of the Constitutional Right to Reviev the Case Without Unreasonable Delay in Civil Proceedings = Realizacja konstytucyjnego prawa do rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki w postępowaniu cywilnym / Katarzyna Jurewicz-Bakun.. Przegląd Prawa Konstytucyjnego. 2019, nr 5 (51), s. 407-425 2082-1212.

Miejsce: Artykuły Wrocław
0/1

An Institution that Gives Citizens a Real Impact on Applicable Law? Casus of the Civic Draft Amendment to the Act of 7 January 1993 on Family Planning, Protection of the Human Foetus and Conditions for the Admissibility of Termination of Pregnancy, Submitted to the Sejm of the 8th Term = Instytucja dająca obywatelom realny wpływ na obowiązujące prawo? Casus obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, wniesionego do Sejmu VIII kadencji / Marta Michalczuk-Wlizło.. Przegląd Prawa Konstytucyjnego. 2019, nr 6 (52), s. 395-406 2082-1212.

Miejsce: Artykuły Wrocław
0/1

Analisi di enunciati ironici nella lingua italiana della cultura e dei media tra la fine del XX secolo e l’inizio del XXI Stefano Cavallo 1
Łódź Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2019

Miejsce: E-BOOK
0/0

Analitic and Algebraic Geometry 4 red. Tadeusz Krasiński,Stanisław Spodzieja, Stanisław Spodzieja 1
Łódź Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2022

Miejsce: E-BOOK
0/0

Analityzmy leksykalne i ich syntetyczne odpowiedniki w prasie Katarzyna Burska 1
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2016

Miejsce: E-BOOK
0/0

Analiza art. 233 § 3 Ordynacji podatkowej w kontekście zasady dwuinstancyjności postępowania wynikającej z art. 78 Konstytucji RP / Paweł Marczyk.. Przegląd Prawa Konstytucyjnego. 2022, nr 5 (69), s. 397-409 2082-1212.

Miejsce: Artykuły Wrocław
0/1

Analiza czasu pracy w krajach Europy Zachodniej / Rafał Domański.. Polityka Społeczna. 2019, nr 9 (546), s. 26-31 0137-4729.

Miejsce: Artykuły Wrocław
0/1

Analiza decyzji / Paul Goodwin, George Wright ; wstęp do wyd. pol. Tadeusz Tyszka ; przeł. Piotr Matyja.
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011.

Miejsce: B Książka
1/1

Analiza due diligence w integracji przedsiębiorstw / Waldemar Fołtyn.
Warszawa : Poltext, 2005.

Miejsce: B Książka
1/1

Analiza dyrektywalna przepisów części ogólnej kodeksu karnego / Małgorzata Dąbrowska-Kardas.
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012.

Miejsce: B Książka
1/1

Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa / Lech Bednarski [et al.]. Wyd. 6.
Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2003.

Miejsce: B Książka
3/3

Analiza ekonomiczna w zastosowaniach prawniczych / pod red. Jerzego Stelmacha, Marty Soniewickiej.
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2007.

Miejsce: B Książka
1/1

Analiza ekonomiczno-finansowa spółki / Zdzisław Leszczyński, Anna Skowronek-Mielczarek.
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2004.

Miejsce: B Książka
1/1

Analiza empiryczna długości vacatio legis ustaw i rozporządzeń w praktyce legislacyjnej w latach 1992-2018 / Patryk Ciurak, Agnieszka Głowacka.. Państwo i Prawo. 2021, z. 10 (908), s. 106-130 0031-0980.

Miejsce: Artykuły Wrocław
0/1

Analiza finansowa : w teorii i w praktyce / Grzegorz Gołębiowski, Agnieszka Tłaczała.
Warszawa : Difin, 2009.

Miejsce: B Książka
1/1

Analiza finansowa przedsiębiorstwa Wskaźniki i decyzje w zarządzaniu Bożyna Pomykalska, Przemysław Pomykalski 2
Warszawa Wydawnictwo Naukowe PWN 2017

Miejsce: E-BOOK
0/0

Analiza Finansowa Przedsiębiorstwa Paweł Pabianiak
Business Concepts 2016

Miejsce: E-BOOK
0/0

Rezultaty od 267 do 285 z 15276

Spróbuj innego zapytania używając