START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  ZALOGUJ SIĘ  ZAREJESTRUJ SIĘ  SCHOWEK
KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej

Szukałeś: 020a = 978-83-62751-80-8 . Znalezione 793

Autorzy: [ więcej ]

 

Oddziały:

 

Seria:

 

Rok:

 

Język dok.:

<<Poprzednie 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Następne >>

Rezultaty od 514 do 532 z 793

Opis Okładka Rodzaj dokumentu Egz.
Dost./Ogl.
Miejsce

Skutki prawne separacji w świetle przepisów prawa rodzinnego / Norbert Kowalczyk.
Warszawa : Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej, 2010.

Prace magisterskie Jutrzenki 0/1

Spadek i odpowiedziałność za długi spadkowe w polskim systemie prawnym / Agnieszka Domańska.
Warszawa : Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej, 2010.

Prace licencjackie Jutrzenki 0/1

Spawozdanie z zadania audytowego przeprowadzonego w trybie czynności doradczych "Analiza i ocena regulacji dotyczących postępowania upadłościowego" / Waldemar Pietryka.
Warszawa : Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej, 2012.

Prace podyplomowe Jutrzenki 0/1

Specyfika banku spółdzielczego na przykładzie Banku spółdzielczego w Płońsku / Joanna Kłoszewska.
Warszawa : Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej, 2010.

Prace licencjackie Jutrzenki 0/1

Specyfika konfliktu w organizacji / Sławomir Pawelski.
Płońsk : Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej, 2010.

Prace licencjackie Jutrzenki 0/1

Specyfika przesłuchania małoletniego świadka / Agnieszka Krasnodębska.
Warszawa : Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej, 2010.

Prace magisterskie Jutrzenki 0/1

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia : dostawa licencji, instalacja i wdrożenie oprogramowania dla gminy Koluszki, w ramach realizacji projektu "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu". / Jacek Łaszczyk.
Warszawa : Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej, [2010].

Prace podyplomowe Jutrzenki 0/1

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla przetargu nieograniczonego na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2918 E - ulicy 11 Listopada w Koluszkach / Aneta Fronc.
Warszawa : Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej, 2010.

Prace podyplomowe Jutrzenki 0/1

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do postępowania przetargowego "Zakup energii elektrycznej" / Dariusz Maćkiewicz.
Warszawa : Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej, [2010].

Prace podyplomowe Jutrzenki 0/1

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na budowę: kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej oraz nawierzchni ulic w osiedlu "Łódzkie I" w Koluszkach / Marek Borowiński.
Warszawa : Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej, [2010].

Prace podyplomowe Jutrzenki 0/1

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na sprzątanie ciągów pieszych i jezdnych ulic znajdujących się na terenie miasta / Małgorzata Kadzikiewicz.
Warszawa : Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej, [2010].

Prace podyplomowe Jutrzenki 0/1

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sochaczewie oraz innych jednostek organizacyjnych powiatu sochaczewskiego w ilości do 400.000 litrów - do 31 grudnia 2011 roku / Stefan Grefkowicz.
Warszawa : Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej, 2010.

Prace podyplomowe Jutrzenki 0/1

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zadanie pn. "Budowa wodociągu północnego w gminie Olszewo-Borki" / Krzysztof Szewczyk.
Warszawa : Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej, [2010].

Prace podyplomowe Jutrzenki 0/1

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w zł równowartości kwoty 193.000 euro przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego : zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) na dostawę artykułow biurowych na potrzeby Urzędu Gminy Goszczyn / Aneta Sypuła.
Warszawa : Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej, [2010].

Prace podyplomowe Jutrzenki 0/1

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: budowa mola spacerowego na terenie części wybrzeża Zalewu Zegrzyńskiego pn. "Dzika Plaża" w Nieporęcie / Marta Brysiacz.
Warszawa : Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej, [2010].

Prace podyplomowe Jutrzenki 0/1

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: modernizacja nawierzchni żwirowo piaskowej na asfaltową drogi gminnej przez Ulasek, Wólkę, Somiankowską i Kręgi / Izabela Gargała.
[Warszawa : Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej, 2010.

Prace podyplomowe Jutrzenki 0/1

Spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z uwzględnieniem konsorcjum / Anna Wyszyńska.
Warszawa : Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej, 2010.

Prace podyplomowe Jutrzenki 0/1

Społeczeństwo informacyjne e-government / Mirosław Dziekański.
Warszawa : Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej, 2010.

Prace licencjackie Jutrzenki 0/1

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa na przykładzie firmy BP Polska / Tomasz Nowicki.
Płońsk : Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej, 2010.

Prace licencjackie Jutrzenki 0/1
 

Rezultaty od 514 do 532 z 793

Spróbuj innego zapytania używając