START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  ZALOGUJ SIĘ  ZAREJESTRUJ SIĘ  SCHOWEK
KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej

Szukałeś: 100a = Giegżno, Piotr prom. . Znalezione 1731

Autorzy: [ więcej ]

 

Oddziały:

 

Seria: [ więcej ]

 

Rok:

 

Język dok.:

<<Poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Następne >>

Rezultaty od 96 do 114 z 1731

Opis Okładka Rodzaj dokumentu Egz.
Dost./Ogl.
Miejsce

Bezpieczeństwo w XXI wieku : asymetryczny świat / red. nauk. Krzysztof Riedel, Paulina Piasecka, Tomasz R. Aleksandrowicz.
Warszawa : Difin, 2011.

Książka 6/7 B CZYT MAG WY WYP

Bezpieczeństwo wewnętrzne : tożsamość-kierowanie-zarządzanie / Cezary Rutkowski.
Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej, 2010.

Książka 16/18 B BC CZYT MAG P WY WYP

Bezpieczeństwo wewnętrzne współczesnej Polski : aspekty teoretyczne i praktyczne / Włodzimierz Fehler.
Warszawa : Arte, 2012.

Książka 4/6 B BC CZYT WYP

Bezrobocie i odpowiedzialność / Sylwiusz Retowski ; Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2012.

Książka 4/5 CZYT PC WYP

Bezstronność sądu i jej gwarancje w polskim procesie karnym / Wojciech Jasiński. Stan prawny na 1 września 2009 r.
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009.

Książka 2/3 B CZYT

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej / [zespół red. przewodn. Stanisław Koziej et al.] ; Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.
Warszawa : Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, 2013.

Książka 1/3 CZYT WY WYP

Białoruś / Eugeniusz Mironowicz ; Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego. Wyd. 2 uzup.
Warszawa : Wydawnictwo Trio, 2007.

Książka 1/2 CZYT MA WY

Białoruś : przeszłość i teraźniejszość : kultura, literatura, język / red. Ryszard Radzik, Michał Sajewicz.
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010.

Książka 1/2 CZYT WYP

Białoruś w stosunkach międzynarodowych / pod red. Ieneusza Topolskiego.
Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009.

Książka 2/3 CZYT MA WY WYP

Białoruś w XX stuleciu : w kręgu kultury i polityki. T. 1 / pod red. Doroty Michaluk.
Toruń : Wydawn. Nauk. UMK, 2007.

Książka 0/1 CZYT

Bieda i dostatek : o nowych stylach życia w Polsce lat dziewięćdziesiątych / Hanna Palska ; Instytut Filozofii i Socjologii PAN.
Warszawa : IFiS PAN, 2002.

Książka 0/1 CZYT

Bioetyka w zawodzie lekarza / red. Weronika Chańska, Jan Hartman.
Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010.

Książka 0/1 CZYT

Biologiczne mechanizmy zachowania się ludzi i zwierząt / Bogdan Sadowski. Wyd. 3, 1 dodr.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.

Książka 2/3 CZYT WYP

Biologiczne podstawy psychologii / James W. Kalat ; red. nauk. Jan Kaiser. Wyd. 1, 2 dodr.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011.

Książka 4/5 CZYT WYP

Biznes międzynarodowy / Jan Rymarczyk.
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012.

Książka 5/6 CZYT MA P WYP

Biznes międzynarodowy na progu XXI wieku - kompendium / Krzysztof Osiński.
Szczecin : Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, 2010.

Książka 3/5 CZYT MA WYP

Biznes. T. 10, Słownik pojęć ekonomicznych P-Ż / Wydawnictwo Naukowe PWN.
Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2007.

Książka 0/1 CZYT

Biznes. T. 1, Zarządzanie firmą. Cz. 1 / Wydawnictwo Naukowe PWN.
Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2007.

Książka 0/1 CZYT

Biznes. T. 4, Finanse / Wydawnictwo Naukowe PWN.
Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2007.

Książka 0/1 CZYT
 

Rezultaty od 96 do 114 z 1731

Spróbuj innego zapytania używając