KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKA
Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu

Szukałeś: 020a = 978-83-7601-938-3 . Znalezione 101

Autorzy:

 

Oddziały:

 

Seria:

 

Rok:

 

Język dok.:

<<Poprzednie 1 2 3 4 5 6 Następne >>

Rezultaty od 77 do 95 z 101

  Egz.
Dost./Ogl.

Pytania prawne w wybranych obszarach postępowania karnego z punktu widzenia obrońcy / Magdalena Kornak.. Państwo Prawne. 2019, nr 1 (9), s. 69-79 2083-4330.

Miejsce: Artykuły Wrocław
0/1

Regulacje prawno-karne w hodowli koni i jeździectwie / [Dokument elektroniczny] Anna Karolina Grzechnik ; prom. Magdalena Kornak.
Wrocław : Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej, 2017.

Miejsce: BC Prace dyplomowe WSP
0/1

Sądowo-lekarskie oględziny zwłok / [Dokument elektroniczny] Magdalena Chałupka ; prom. Magdalena Kornak.
Wrocław : Wyższa Szkoła Prawa, 2021.

Miejsce: BC Prace dyplomowe WSP
0/1

Ślady biologiczne i ich znaczenie dowodowe / [Dokument elektroniczny] Anna Gromadzka ; prom Magdalena Kornak.
Wrocław : Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej, 2017.

Miejsce: BC Prace dyplomowe WSP
0/1

Służby specjalne w ujęciu kontratypu czynności operacyjno-rozpoznawczych / [Dokument elektroniczny] Paweł Miter ; prom. Magdalena Kornak.
Wrocław : Wyższa Szkoła Prawa, 2019.

Miejsce: BC Prace dyplomowe WSP
0/1

Środki przymusu bezpośredniego i bron palna w Policji / [Dokument elektroniczny] Marek Poręba ; prom. Magdalena Kornak.
Wrocław : Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej, 2017.

Miejsce: BC Prace dyplomowe WSP
0/1

Stan zdrowia psychicznego oskarżonego w procesie karnym / [Dokument elektroniczny] Paweł Piechota ; prom. Magdalena Kornak.
Wrocław : Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej, 2017.

Miejsce: BC Prace dyplomowe WSP
0/1

Sugestia i jej wpływ na wiarygodność zeznań małoletniego świadka / Magdalena Kornak.. Problemy Kryminalistyki. 2019, nr 305 (3), s. 5-10 0552-2153.

Miejsce: Artykuły Wrocław
0/1

Świadek koronny w regulacjach polskiego prawa karnego / [Dokument elektroniczny] Justyna Szuchalska ; prom. Magdalena Kornak.
Wrocław : Wyższa Szkoła Prawa, 2020.

Miejsce: BC Prace dyplomowe WSP
0/1

Sytuacja prawna osadzonych w polskim systemie penitencjarnym / [Dokument elektroniczny] Hanna Gierczak ; prom. Magdalena Kornak.
Wrocław : Wyższa Szkoła Prawa, 2019.

Miejsce: BC Prace dyplomowe WSP
0/1

Tymczasowe aresztowanie jako środek zapobiegawczy w polskiej regulacji prawnej / [Dokument elektroniczny] Weronika Urbańska ; prom. Magdalena Kornak.
Wrocław : Wyższa Szkoła Prawa, 2020.

Miejsce: BC Prace dyplomowe WSP
0/1

Tymczasowe aresztowanie jako środek zapobiegawczy w polskim procesie karnym / [Dokument elektroniczny] Katarzyna Rachlak ; prom. Magdalena Kornak.
Wrocław : Wyższa Szkoła Prawa, 2018.

Miejsce: BC Prace dyplomowe WSP
0/1

Umieszczenie sprawcy niepoczytalnego w zakładzie psychiatrycznym jako środek zabezpieczający / [Dokument elektroniczny] Karolina Jędrejek ; prom. Magdalena Kornak.
Wrocław : Wyższa Szkoła Prawa, 2018.

Miejsce: BC Prace dyplomowe WSP
0/1

Wieloaspektowość przestępstwa eutanazji w polskim prawie karnym / [Dokument elektroniczny] Małgorzata Trawczyńska ; prom. Magdalena Kornak.
Wrocław : Wyższa Szkoła Prawa, 2022.

Miejsce: BC Prace dyplomowe WSP
0/1

Wpływ zmian chorobowych na jakość ekspertyz grafologicznych w procesie karnym / [Dokument elektroniczny] Aneta Wanego ; prom. Magdalena Kornak.
Wrocław : Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej, 2017.

Miejsce: BC Prace dyplomowe WSP
0/1

Współczesna przestępczość zorganizowana, ze szczególnym uwzględnieniem nadużyć w podatku VAT i akcyzy / [Dokument elektroniczny] Julia Pietrzykowska ; prom. Magdalena Kornak.
Wrocław : Wyższa Szkoła Prawa, 2020.

Miejsce: BC Prace dyplomowe WSP
0/1

Zabójstwo dziecka przez matkę / [Dokument elektroniczny] Sylwia Mazur ; prom. Magdalena Kornak.
Wrocław : Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej, 2016.

Miejsce: BC Prace dyplomowe WSP
0/1

Zabójstwo pod wpływem silnego wzburzenia w polskim prawie karnym / [Dokument elektroniczny] Daria Duch ; prom. Magdalena Kornak.
Wrocław : Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej, 2017.

Miejsce: BC Prace dyplomowe WSP
0/1

Zabójstwo w afekcie jako przykład przestępstwa uprzywilejowanego / [Dokument elektroniczny] Angelika Bajurko ; prom. Magdalena Kornak.
Wrocław : Wyższa Szkoła Prawa, 2018.

Miejsce: BC Prace dyplomowe WSP
0/1

Rezultaty od 77 do 95 z 101

Spróbuj innego zapytania używając