KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKA
Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu
Kontrast

Szukałeś: 773a = Prawo pracy / . Znalezione 37

<<Poprzednie 1 2

Rezultaty od 20 do 37 z 37

  Egz.
Dost./Ogl.

Prawo Unii Europejskiej : prawo materialne i polityki. [2] / pod red. Jana Barcza ; zesp. aut. Jan Barcz [et al.]. Wyd. 2.
Warszawa : Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, 2005.

Miejsce: B BC Książka
2/3

Prawo Unii Europejskiej : zagadnienia systemowe. [1] / pod red. Jana Barcza ; [aut. Jan Barcz et al.]. Wyd.3.
Warszawa : Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, 2006.

Miejsce: BC Książka
0/1

Prawo Unii Europejskiej : zagadnienia systemowe. [1] / pod red. Jana Barcza ; zespół aut. Jan Barcz [et al.]. Wyd. 3.
Warszawa : Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, 2006.

Miejsce: B Książka
3/3

Prawo Unii Europejskiej : zagadnienia systemowe / pod red. Jana Barcza ; zesp. aut. Jan Barcz, Stanisław Biernat, Władysław Czapliński, Anastazja Gajda, Artur Nowak-Far, Anna Przyborowska-Klimczak, Ewa Skrzydło-Tefelska, Krzysztof Wójtowicz, Anna Wyrozumska. Wyd. 2 uzup.
Warszawa : Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, 2003.

Miejsce: B Książka
3/3

Praworządność a unijne fundusze : (prawne i praktyczne aspekty interpretacji ustaleń Rady Europejskiej z 11.12.2020 r.) / Jan Barcz, Robert Grzeszczak, Artur Nowak-Far, Jan Truszczyński.. Państwo i Prawo. 2021, z. 11 (909), s. 140-155 0031-0980.

Miejsce: Artykuły Wrocław
0/1

Prezydencja niemiecka a stan debaty o reformie Unii Europejskiej Jan Truszczyński, Reinhard Schweppe, Rainer Arnold, Stephan Hobe, Jan Barcz, Łukasz Wardyn, Jerzy Kranz
Akademia Leona Koźmińskiego 2007

Miejsce: E-BOOK
0/0

Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej : podstawy prawne i ramy instytucjonalne wraz z podstawowymi dokumentami / Jan Barcz.
Warszawa : Instytut Wydawniczy EuroPrawo, 2010.

Miejsce: B Książka
3/3

Rada Europy a przemiany demokratyczne w państwach Europy Środkowej i Wschodniej w latach 1989-2009 / red. nauk. Jerzy Jaskiernia ; [aut. Jan Barcz et al.].
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010.

Miejsce: B Książka
1/1

Suwerenność i ponadnarodowość a integracja europejska : praca zbiorowa / pod red. nauk. Jerzego Kranza ; zesp. aut. Jan Barcz, Robert Grzeszczak, jerzy Kranz, Cezary Mik, Artur Nowak-Far, Anna Wyrozumska ; Katedra Prawa Europejskiego Szkoła Główna Handlowa.
Warszawa : Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, 2006.

Miejsce: B Książka
1/1

Unia Europejska na rozstajach : Traktat z Lizbony : dynamika i główne kierunki reformy ustrojowej / Jan Barcz. Wyd. 3.
Warszawa : Instytut Wydawniczy EuroPrawo, 2011.

Miejsce: B Książka
2/2

Unia Europejska wobec niepraworządnego państwa członkowskiego / Jan Barcz.. Państwo i Prawo. 2019, z. 1 (875), s. 3-23 0031-0980.

Miejsce: Artykuły Wrocław
0/1

Urzędnik i biznesmen w środowisku międzynarodowym : wybrane aspekty pragmatyki zawodowej / Jan Barcz.
Warszawa : Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, 2002.

Miejsce: B Książka
1/1

Ustrój Unii Europejskiej : [rozwój podstaw prawnych, zasady ustrojowe, system instytucjonalny, źródła prawa, system ochrony prawnej, finanse, prawne aspekty członkostwa Polski]. [2] / [pod red. Jana Barcza ; aut. Jan Barcz [et al.].
Warszawa : Instytut Wydawniczy EuroPrawo, [2009].

Miejsce: B BC Książka
1/2

Ustrój Unii Europejskiej : rozwój podstaw prawnych, zasady ustrojowe, system instytucjonalny, źródła prawa, system ochrony prawnej, finanse, prawne aspekty członkostwa Polski. [T. 1] / pod red. Jana Barcza ; aut. Jan Barcz [et al.].
Warszawa : Instytut Wydawniczy EuroPrawo, 2009.

Miejsce: B BC Książka
1/2

W sprawie modelu przyszłej Unii Europejskiej : integracja zróżnicowana czy integracja elastyczna? / Jan Barcz.. Państwo i Prawo. 2015, z. 5 (831), s. 19-35 0031-0980.

Miejsce: Artykuły Wrocław
0/1

Wybrane aspekty interpretacji art. 50 TUE w świetle doświadczeń Brexitu / Jan Barcz.. Państwo i Prawo. 2021, z. 3 (901), s. 92-107 0031-0980.

Miejsce: Artykuły Wrocław
0/1

Zarys prawa / Jan Barcz, Andrzej Bierć, Jolanta Jakubowska-Hara, Stefan Korycki, Jerzy Kuciński, Walerian Sanetra ; pod red. Jerzego Kucińskiego.
Warszawa : LexisNexis Polska, 2012.

Miejsce: B Książka
3/3

Zarys prawa / red. nauk. Jerzy Kuciński ; aut. Jan Barcz, Andrzej Bierć, Jolanta Jakubowska-Hara, Stefan Korycki, Jerzy Kuciński, Walerian Sanetra. Wyd. 2, stan prawny na 29 lipca 2016.
Warszawa : Wolters Kluwer, 2016.

Miejsce: BC Książka
0/1
 

Rezultaty od 20 do 37 z 37

Spróbuj innego zapytania używając