START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  ZALOGUJ SIĘ  ZAREJESTRUJ SIĘ  SCHOWEK
KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej

Szukałeś: 100a = Giegżno, Piotr prom. . Znalezione 138

<<Poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 Następne >>

Rezultaty od 20 do 38 z 138

Opis Okładka Rodzaj dokumentu Egz.
Dost./Ogl.
Miejsce

Innowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz instytucjami sektora publicznego : teoria i praktyka / praca zbiorowa pod red. Henryka Bienioka i Teresy Kraśnickiej.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2010.

Książka 1/1 WYP

Innowacje zarządcze w biznesie i sektorze publicznym / praca zbiorowa pod red. Henryka Bienioka i Teresy Kraśnickiej.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2008.

Książka 1/1 WYP

Instrumenty zarządzania przedsiębiorstwem przez finanse : praca zbiorowa / pod red. Barbary Woźniak-Sobczak ; [poszczeg. rozdz. oprac. Paweł Kosiń et al.].
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2010.

Książka 1/1 WYP

Instytucjonalizacja procesu globalizacji / red. nauk. Irmgard Maria Smandek.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2009.

Książka 0/1 CZYT

Integracja transportu miejskiego / Grzegorz Dydkowski.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2009.

Książka 1/1 MAG

Interaktywne wielokryterialne wspomaganie decyzji w warunkach ryzyka : metody i zastosowania / Maciej Nowak.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2008.

Książka 1/1 MAG

Internacjonalizacja procesu kształcenia na kierunkach studiów ekonomicznych : materiały III wydziałowej konferencji dydaktyczno-naukowej / pod red. Eugeniusza Gatnara.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2010.

Książka 1/1 MAG

Internationales Marketing und Management / hrsg. von Mario Glowik und Sławomir Smyczek ; [aut. Sławomir Smyczek et al.] ; Karol Adamiecki Wirtschaftsuniversität Katowice.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2008.

Książka 1/1 MAG

Karol Adamiecki - polski współtwórca nauki organizacji i zarządzania : (biografia i dokonania) / Alojzy Czech.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2009.

Książka 1/1 MAG

Kobieta na rynku pracy : poradnik dla kobiet / pod red. Sławomira Smyczka ; Akademickie Centrum Kariery.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2008.

Książka 1/1 MAG

Koniunktura gospodarcza a funkcjonowanie rynków / praca zbiorowa pod red. Rafała Żelaznego.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2009.

Książka 1/1 MAG

Konkurencyjność i efektywność działania banku - podejście zasobowe : praca zbiorowa / pod red. nauk. Janiny Harasim.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2009.

Książka 1/1 MAG

Koszty jakości działań personalnych wspomagających zarządzanie wiedzą : typologia, identyfikacja w praktyce, ewaluacja / Anna Lipka [et al.].
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2009.

Książka 1/1 MAG

Kreatywna aglomeracja - potencjały, mechanizmy, aktywności : podejścia metodologiczne / praca zbiorowa pod red. Andrzeja Klasika.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2008.

Książka 1/1 MAG

Kreatywne miasta i aglomeracje : studia przypadków / praca zbiorowa pod red. Andrzeja Klasika.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2009.

Książka 1/1 MAG

Logistyczne aspekty zarządzania przepływami osób i ładunków w miastach / Jacek Szołtysek. Wyd. 2.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2009.

Książka 2/2 B WYP

Logistyczne aspekty zarządzania przepływami osób i ładunków w miastach / Jacek Szołtysek. Wyd. 2.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2005.

Książka 5/7 CZYT WY

Logistyczne aspekty zarządzania przepływami osób i ładunków w miastach / Jacek Szołtysek. Wyd. 2.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2009.

Książka 1/2 CZY WY

Marketing produktów systemowych, sieciowych : podstawy teoretyczne, zarys metodyki badań : praca zbiorowa / pod red. Leszka Żabińskiego.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2009.

Książka 1/1 WYP
 

Rezultaty od 20 do 38 z 138

Spróbuj innego zapytania używając