START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  ZALOGUJ SIĘ  ZAREJESTRUJ SIĘ  SCHOWEK
KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej

Szukałeś: 100a = Giegżno, Piotr prom. . Znalezione 80

<<Poprzednie 1 2 3 4 5 Następne >>

Rezultaty od 39 do 57 z 80

Opis Okładka Rodzaj dokumentu Egz.
Dost./Ogl.
Miejsce

Projektowanie portali korporacyjnych dla organizacji opartych na wiedzy / Ewa Ziemba.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2009.

Książka 1/1 MAG

Promocja równych szans / materiały konferencyjne pod red. Sławomira Smyczka ; Akademickie Centrum Kariery.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2008.

Książka 1/1 MAG

Przedsiębiorczy samorząd lokalny i jego instytucje / Sigmund Barczyk.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2010.

Książka 1/1 MAG

Przekształcenia spółek handlowych : uwarunkowania ekonomiczne i prawne / Ewa Janik.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2010.

Książka 1/1 MAG

Public relations w kształtowaniu wizerunku instytucji finansowych / Agata Jakubowska.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2010.

Książka 1/1 MAG

Ramy instytucjonalne polityki pieniężnej - teoria i pomiar / Jacek Pietrucha.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2008.

Książka 1/1 MAG

Redystrybucyjna funkcja finansów publicznych w ujęciu teoretycznym / Artur Walasik.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2008.

Książka 1/1 MAG

Restytucja zdolności do pracy w polskim powszechnym systemie ubezpieczeń społecznych / Wiesław Koczur.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2010.

Książka 1/1 MAG

Rewitalizacja obszarów wykluczenia społecznego w miastach śląskich / praca zbiorowa pod red. Doroty Kotlorz.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2008.

Książka 1/1 MAG

Rola marketingu w tworzeniu przewagi konkurencyjnej / praca zbiorowa pod red. Krystyny Śliwińskiej.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007.

Książka 1/1 MAG

Rola międzynarodowej współpracy finansowej w tworzeniu norm i regulacji ostrożnościowych zabezpieczających stabilność systemów finansowych / praca zbiorowa pod red. Joanny Żabińskiej.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2008.

Książka 1/1 MAG

Rozwój gospodarczy województwa śląskiego na tle gospodarki Polski : praca zbiorowa. Cz. 2 / pod red. Andrzeja Stanisława Barczaka.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2008.

Książka 1/1 MAG

Rozwój gospodarczy województwa śląskiego na tle gospodarki Polski. Cz. 1 / praca zbiorowa pod red. Andrzeja Stanisława Barczaka.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2008.

Książka 1/1 MAG

Ryzyko wykonawców przedsięwzięć inwestycyjnych / Piotr Tworek.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2010.

Książka 1/1 MAG

Ryzyko zobowiązań i działań w inwestycjach gospodarczych oraz ubezpieczeniowych : aspekt modelowania i oceny sekurytyzacji ryzyka / Maria Balcerowicz-Szkutnik [et al.].
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego 2009.

Książka 1/1 MAG

Spektrum problemów badawczych logistyki w pracach młodych twórców - 2007 / praca zbiorowa pod red. Danuty Kisperskiej-Moroń.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2008.

Książka 1/1 MAG

Sprawność systemów gospodarczych krajów Unii Europejskiej / praca zbiorowa pod red. Stanisława Swadźby.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2008.

Książka 1/1 MAG

Statystyka w praktyce społeczno-gospodarczej : praca zbiorowa / pod red. nauk. Józefa Kolonki i Wojciecha Gamrota.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2009.

Książka 1/1 MAG

Strategia TQM w urzędach tertytorialnej administracji publicznej / Tomasz Papaj.
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2008.

Książka 1/1 MAG
 

Rezultaty od 39 do 57 z 80

Spróbuj innego zapytania używając