START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  ZALOGUJ SIĘ  ZAREJESTRUJ SIĘ  SCHOWEK
KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej

Szukałeś: 773a = Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem / . Znalezione 111

<<Poprzednie 1 2 3 4 5 6

Rezultaty od 96 do 111 z 111

Opis Okładka Rodzaj dokumentu Egz.
Dost./Ogl.
Miejsce

W świecie aksjologii, polityki i kultury : studenci wobec mediów (na podstawie badań empirycznych) / Marek Łuczak, Aleksandra Pethe, Rafał Śpiewak, Katarzyna Zdanowicz-Cyganiak ; przy współudziale Barbary Filipczyk i Bogny Zacny (opracowanie statystyczne).
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018.

Książka 1/1 WY

Wielokryterialne harmonogramowanie portfela projektów / Bogumiła Krzeszowska-Zakrzewska ; red. serii Tadeusz Trzaskalik.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016.

Książka 1/1 WY

Wielokryterialne wspomaganie podejmowania decyzji strategicznych w przedsiębiorstwie / Cezary Dominiak.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013.

Książka 1/1 WYP

Wielowymiarowe modele odpowiedzi na pozycje testowe w badaniach społeczno-ekonomicznych / Justyna Brzezińska.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2021.

Książka 1/1 WYP

Współczesne problemy i kierunki transformacji rachunkowości i rewizji finansowej. T. 1, Współczesne problemy rachunkowości i rewizji finansowej / red. nauk. Anna Kuzior, Aleksandra Szewieczek.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016.

Książka 1/1 WYP

Współczesne problemy i kierunki transformacji rachunkowości i rewizji finansowej. T. 2, Aspekty zarządcze w rachunkowości / red. nauk. Dorota Adamek-Hyska, Katarzyna Tkocz-Wolny.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016.

Książka 1/1 WYP

Wspólnoty lokalne jako uczestnik i podmiot procesów transformacji gospodarczej / red. nauk. Ewa Zeman-Miszewska, Agata Jakubowska, Monika Krakowiak-Drzewiecka.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015.

Książka 1/1 WYP

Wybrane aspekty modelowania statystycznego i analiz zagadnień rynku kapitałowego oraz rynku pracy w koncepcji zarządzania ryzykiem / red. nauk. Włodzimierz Szkutnik.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013.

Książka 1/1 WYP

Wybrane modele statystyczne w analizie rynków ekonomicznych i kapitałowych w warunkach konwergencji gospodarczej / red. nauk. Włodzimierz Szkutnik.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018.

Książka 1/1 WYP

Wydajność fiskalna podatkowych źródeł dochodów budżetu państwa w Polsce / red. nauk. Teresa Famulska.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2021.

Książka 1/1 WYP

Wykorzystanie mediów społecznościowych w perspektywie modelu biznesu trenera z branży fitness / Marcin Komańda.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2019.

Książka 1/1 WYP

Zamożność dochodowa gospodarstw domowych : determinanty, dynamika, zróżnicowanie przestrzenne / Anna Sączewska-Piotrowska.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018.

Książka 1/1 WY

Zarządzanie infrastrukturalnymi projektami liniowymi / Przemysław Sekuła.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015.

Książka 1/1 WYP

Zarządzanie ryzykiem w organizacji publicznej : studium szpitali publicznych / Karolina Szymaniec-Mlicka, Maria Węgrzyn.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2021.

Książka 1/1 WYP

Zarządzanie talentami i pracownikami w dojrzałym wieku w kontekście wpływu na wyniki przedsiębiorstwa / Tomasz Ingram.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016.

Książka 1/1 WYP

Zarządzanie wiedzą marketingową w strukturach sieciowych sektora produktów informatycznych / Izabela Sztangret.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016.

Książka 1/1 WYP
   

Rezultaty od 96 do 111 z 111

Spróbuj innego zapytania używając