START  ZAAWANSOWANE SZUKANIE  ZALOGUJ SIĘ  ZAREJESTRUJ SIĘ  SCHOWEK
KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKI NAUKOWEJ
Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej

Szukałeś: 773a = Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem / . Znalezione 111

<<Poprzednie 1 2 3 4 5 6 Następne >>

Rezultaty od 58 do 76 z 111

Opis Okładka Rodzaj dokumentu Egz.
Dost./Ogl.
Miejsce

Polskość w narracjach medialnych z perspektywy Górnego Śląska / red. nauk. Aleksandra Pethe, Anna Musialik-Chmiel, Rafał Śpiewak.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2019.

Książka 1/1 WY

Porządkowanie wolności : 25 lat Śląska w mediach (na przykładzie województwa śląskiego) / red. nauk. Marek Łuczak, Aleksandra Pethe.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014.

Książka 1/1 WY

Postpandemiczne miasta : zagrożenia i szanse / Jacek Szołtysek, Grażyna Trzpiot.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2021.

Książka 1/1 WYP

Postrzegane wsparcie organizacyjne : Perspektywa wysoce efektywnych systemów pracy / Milena Gojny-Zbierowska.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017.

Książka 1/1 WYP

Pracownicy wiedzy na rynku pracy kreatywnej : przykład ilustratorów / Anna Lipka.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2021.

Książka 1/1 WY

Prawne i ekonomiczne determinanty systemu kontroli finansowej realizującej politykę fiskalną / red. nauk. Ewa Janik.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015.

Książka 1/1 WYP

Problemy rozwojowe i powiązania gospodarcze w wymiarze międzynarodowym : Wyniki wybranych badań / red. nauk. Tadeusz Sporek, Sylwia Talar.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015.

Książka 1/1 WY

Problemy społeczno-ekonomiczne w relacjach międzynarodowych : analiza modelowa rozwoju regionów / red. nauk. Włodzimierz Szkutnik.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014.

Książka 1/1 WY

Przedsiębiorstwo w ujęciu kontraktowym / Adam Samborski.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2021.

Książka 1/1 WYP

Przyszłość metropolii i regionu miejskiego / Andrzej Klasik, Florian Kuźnik, Artur Ochojski.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2019.

Książka 1/1 WYP

Public relations w perspektywie naukowej / Redakcja naukowa Anna Adamus-Matuszyńska.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016.

Książka 1/1 WYP

Relacje sieci handlu detalicznego z klientami i dostawcami na tle uwarunkowań globalnych i lokalnych / Katarzyna Bilińska-Reformat.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015.

Książka 1/1 WYP

Rezyliencja miast i regionów Europy Środkowej w kontekście hybrydyzacji rozwoju / Adam Drobniak, Radosław Cyran, Klaudia Plac, Piotr Rykała, Justyna Szymańska.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2021.

Książka 1/1 WYP

Rola liderów w sukcesie przedsiębiorstw społecznych / Martyna Wronka-Pośpiech.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018.

Książka 1/1 WYP

Rozwój finansowy a wzrost gospodarczy : metaanaliza / Jacek Pietrucha.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2021.

Książka 1/1 WYP

Rynek doznań : moduły doświadczeń podczas tworzenia i percepcji ilustracji / Anna Lipka, Małgorzata Król.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2021.

Książka 1/1 WY

Rynek usług szkoleniowych w Polsce : uwarunkowania, modele, implikacje / Alicja Winnicka-Wejs.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018.

Książka 1/1 WY

Sieci innowacji : implikacje bliskości organizacyjnej / Patrycja Klimas.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014.

Książka 1/1 WY

Specyfika, pomiar oraz znaczenie własności intelektualnej i jej ochrony : perspektywa ekonomiczna / Dominika Bochańczyk-Kupka.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018.

Książka 1/1 WYP
 

Rezultaty od 58 do 76 z 111

Spróbuj innego zapytania używając