KATALOG GŁÓWNY
BIBLIOTEKA
Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu
Kontrast

Szukałeś: 773a = Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem / . Znalezione 15276

Autorzy:

[ więcej ]

 

Oddziały:

 

Seria:

[ więcej ]

 

Rok:

 

Język dok.:

[ więcej ]

<<Poprzednie 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Następne >>

Rezultaty od 210 do 228 z 15276

  Egz.
Dost./Ogl.

Aksamitne rewolucje / Viatcheslav Avioutskii ; przeł. Agata Czarnacka.
Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Dialog, 2007.

Miejsce: B Książka
1/1

Aksjologia i etyka polityki Tadeusz Buksiński 1
PWSZ Kalisz 2018

Miejsce: E-BOOK
0/0

Aksjologia procesowa a dopuszczalność dowodu z art. 168a k.p.k. / Łukasz Cora.. Państwo i Prawo. 2018, z. 10 (872), s. 121-132 0031-0980.

Miejsce: Artykuły Wrocław
0/1

Aksjologia współczesnego prawa międzynarodowego / pod red. Agaty Wnukiewicz-Kozłowskiej.
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011.

Miejsce: B Książka
1/1

Aksjologia, etyka, samookreślenie / pod red. Seweryna Dziamskiego.
Poznań : Wydawnictwo Fundacji Humaniora, 1996.

Miejsce: B Książka
1/1

Aksjologiczna rewolucja w Polsce w 2020 roku: "piątka dla zwierząt" i decyzja Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji - próba wyjaśnienia przyczyn spadku poparcia dla PiS z wykorzystaniem macierzy kołowej = The "Axiological Revolution" in Poland in 2020: 'Five for Animals' and the Decision of the Constitutional Tribunal on Abortion - An Attempt at Explaining the Reasons for the Decline in Support for Law and Justice with the Use of a Circular Matrix / Przemysław Maj.. Przegląd Prawa Konstytucyjnego. 2020, nr 6(58), s. 225-234 2082-1212.

Miejsce: Artykuły Wrocław
0/1

Aksjologiczne i praktyczne aspekty integracji europejskiej / pod red. Ewy Kozerskiej i Tomasza Schefflera.
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007.

Miejsce: B Książka
1/1

Aksjologiczne podstawy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych / red. nauk. Michał Skąpski, Krzysztof Ślebzak.
Poznań : Ars boni et aequi, 2014.

Miejsce: B Książka
1/1

Aksjologiczne źródła transformacji demokratycznych systemów politycznych w kierunku demokracji nieliberalnej = Axiological Sources of Democratic Transformations of Political Systems into Illiberal Democracies : przykład Rzeczypospolitej Polskiej (2015-2019) = On the Example of the Republic of Poland (2015-2019) / Przemysław Maj.. Przegląd Prawa Konstytucyjnego. 2019, nr 6 (52), s. 281-297 2082-1212.

Miejsce: Artykuły Wrocław
0/1

Akt donacji zwłok ludzkich : (uwagi de lege lata i de lege ferenda) / Dorota Krekora-Zając.. Państwo i Prawo. 2017, z. 11 (861), s. 85-98 0031-0980.

Miejsce: Artykuły Wrocław
0/1

Aktorzy życia publicznego : płeć jako czynnik różnicujący / pod red. Renaty Siemieńskiej ; [aut.] Mats Alvesson, Carol Lee Bacchi, Yvonne Due Billing, Ronald Inglehart, Su Maddock, Richard E. Matland, Pippa Norris, Anne Phillips, Dieter Rucht, Renata Siemieńska, Sidney Tarrow ; tł. Paulina Rogala.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2003.

Miejsce: B Książka
1/1

Aktualizacja opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa : wybrane aspekty praktyczne / Ryszard Pietras.. Państwo i Prawo. 2016, z. 7 (845), s. 66-77 0031-0980.

Miejsce: Artykuły Wrocław
0/1

Aktualna sytuacja prawna staroobrzędowców w Polsce / Maksymilian Hau, Oliwia Rybczyńska.. Przegląd Prawa Konstytucyjnego. 2023, nr 1 (71), s. 39-50. 2082-1212.

Miejsce: Artykuły Wrocław
0/1

Aktualne problemy administracji i prawa administracyjnego / Zbigniew Leoński [et al.] ; pod red. Jerzego Posłusznego.
Przemyśl : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Administracji i Zarządzania, 2003.

Miejsce: B Książka
0/1

Aktualne problemy gospodarki rosyjskiej / Anna Ciosek, Agnieszka Orłowska.. Przedsiębiorstwo Przyszłości. 2018, nr 2(35), s. 9-17 2080-8461.

Miejsce: Artykuły Wrocław
0/1

Aktualne problemy konstytucyjne w świetle wniosków, pytań prawnych i skarg konstytucyjnych do Trybunału Konstytucyjnego / pod red. Pawła Daniluka i Piotra Radziewicza.
Warszwa : Wydawnictwo Sejmowe Kancelarii Sejmu, 2010.

Miejsce: B Książka
1/1

Aktualne problemy prawa polskiego : konferencje słuchaczy seminarium doktoranckiego WSPiA / red. Czesław Kłak.
Rzeszów : WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa, 2018.

Miejsce: B Książka
1/1

Aktualne problemy prawa wyborczego przed wyborami do jednostek samorządu terytorialnego / Wojciech Hermeliński.. Przegląd Prawa Konstytucyjnego. 2018, nr 4 (44), s. 11-18 2082-1212.

Miejsce: Artykuły Wrocław
0/1

Aktualne problemy tworzenia i stosowania prawa / red. Krzysztof Eckhardt ; WSPIA. Rzeszowska Szkoła Wyższa.
Rzeszów : Bonus Liber Drukarnia i Wydawnictwo, 2022.

Miejsce: B Książka
1/1

Rezultaty od 210 do 228 z 15276

Spróbuj innego zapytania używając